Unitatea …………………………………………………………………………

Santierul ………………………………..Punct de lucru ……………………..
Obiectul ………………………………………………………………….………
Tronsonul …………… . Traveea ………………....…Nivelul ……………….

FISA DE BETONARE
Nr. ………/ …………….

Data inceperii: ………………………..
Data terminarii betonarii ……………..
Volum beton …………………………..
Proiect de executie nr. ……………….

D.D.E. nr. ……………….
Element nr. ……………..
H element ……………….
Cota inferioara ………….

Vibrator …………………………………. Buc. ……………………………...
Nr.
strat H strat
0.

1.

Starea
vremii

ORA
incep.
2.

term.
3.

1

4.

Temperatura
Aer
5.

beton
6.

…………….………… …………… . Constatarile facute in urma betonarii: 1.... ……………...Caracteristici beton: Clasa: ………………… Dozaj ………………….. 2 Calitatea …………… …………… …………… Semnatura .. 3. ... 2.. 1.. Maistru Nume/ Semnatura prenume 0.. 5........ Tip ciment …………….... Bet.. Proaspat Tasare Nume/ Semnatura prenume 4. Rezultatul verificarii: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. 6. Modul de protejare a betonului: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Vibratorist Nume/ Semnatura prenume 2.............. Concluzii: SE ACCEPTA / SE REFUZA Participanti: Nume/ prenume ……………………… ……………………… ……………………… Functia ……………. Schita elementului (se va anexa): ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. Ver....………….....