1. Limang puno nang niyog; isa'y matayog.

Sagot: Daliri
2. Nagbibigay na'y sinasakal pa.
Sagot: Bote
3. Dalawang batong itim, malayo ang nararating.
Sagot: Mata
4. Araw-araw nabubuhay taon-taon namamatay.
Sagot: Kalendaryo
5. Maliit pa si Kumpare, nakakaakyat na sa tore.
Sagot: Langgam
6. Kung kalian ko pa pinatay, saka humaba ang buhay.
Sagot: Kandila
7. Anak ng iyong ina, hindi mo kapatid, ngunit iyong kakilala.
Sagot: Ikaw
8. Nuno ng kabagalan, ngunit nangunguna sa kasipagan.
Sagot: Langgam
9. Walang pintong pinasukan, nakakapasok sa kalooban.
Sagot: Pag-ibig
10. Pinagnakawan na ng kayamanan ngunit di pa rin nababawasan.
Sagot: Aklat1. Ang bunga ang ginagawa ang dahon lamang ang salita.
2. Mabuti pa ang bulsang walang laman, kaysa ulong walang talino’t
karunungan.
3. Mabuti pa ang nag-iisa kaysa may masamang kasama.
4. Ang sinungaling ay hindi pinaniniwalaan, kahit na magsabi ng
katotohanan.
5. Manalig ka sa katotohanan, sapagka’t ang katotohanan ay hindi
maaaring malupig ng anuman.
6. Ang kautihan ng ugali, ay lalong higit sa salapi
7. Ang taong mabait walang nagagalit, ang taong masama walang
natutuwa
8. Walang ligaya sa lupa, na ‘di dinilig ng luha.
9. Hindi lahat ng kagalingan ay katamisan, at hindi lahat ng kapaitan may
kasamaan
10. Sa taong may hiya, ang salita ay panunumpa.