1. Linia orizontului.

Punctele cardinale
2. Orientarea în orizontul apropiat
3. Exerciţii
Linia imaginară, de jur-împrejurul nostru, unde ni se pare că cerul
atinge pământul se numeşte linia orizontului sau zare.
Partea de cer şi de pământ pe care o cuprindem cu
privirea, până la linia orizontului, se numeşte orizont.
Orizontul și linia orizontului se modifică în funcție de locul în care
se află cel care observă și de înălțimea acestui loc.
Dacă privim dintr-un loc înalt, orizontul pe care îl vedem este mai întins.
Dacă privim dintr-o vale, linia orizontului este foarte aproape.
Orizontul privit dintre clădiri înalte, pare foarte aproape.
Soarele răsare, în fiecare zi, din aceeaşi parte a
orizontului.
Partea orizontului dinspre care răsare zilnic soarele, se
numeşte răsărit sau EST (E).
Răsărit de soare
Partea orizontului înspre care apune zilnic soarele,
se numeşte apus sau VEST (V).
Apus de soare
RĂSĂRIT APUS
EST VEST
De la răsărit până la amiază, soarele se înalţă treptat până ajunge în
punctul cel mai înalt, deasupra liniei orizontului.
Acea parte de orizont se numeşte miazăzi sau SUD (S). Partea de orizont
opusă soarelui la amiază se numeşte miazănoapte sau NORD (N).
ESTUL,
VESTUL,
SUDUL
şi
NORDUL
sunt
puncte
cardinale.
N
S
E V
N-E
S-E
S-V
N-V
Roza vânturilor –
punctele cardinale
şi intercardinale
Cum fixăm punctele cardinale pe tablă, pe hartă şi pe caiet?
Nordul se fixează întotdeauna în partea de sus a tablei,
a hărţii şi a caietului, sudul în partea de jos, estul la
dreapta, iar vestul la stânga.
N
S
E V
N
S
E
V
N
S
E V
Mijloace de orientare în orizontul apropiat- Busola
Busola este un instrument inventat de oameni pentru
a se orienta mai uşor. Cu ajutorul ei se stabileşte unde
este nordul. Acesta este indicat de acul colorat cu roşu
(negru) sau care are vârful săgeţii.
Steaua Polară (Steaua Nordului)
Este o stea ce întotdeauna indică nordul. Pentru a găsi pe
boltă această stea importantă, trebuie mai întâi să găsim Carul
Mare, o grupare de 7 stele, cea mai uşor de identificat dintre toți
luminătorii nopții. După aceasta, tot ceea ce avem de făcut este
să luăm cele două stele din spatele carului. Distanța dintre
acestea o vom multiplica de 5 ori în prelungire, intersectând astfel
Steaua Polară. Aceasta apare în partea din față a Carului Mic.
Carul
Mic
Carul
Mare
Steaua Polară
x 5
Ea a reprezentat candela vechilor navigatori și încă mai prezintă
mare interes pentru călătorii și drumeții rătăciți.
Alte mijloace de orientare
Nordul mai poate fi stabilit şi după:
• poziţia soarelui;
• muşchiul copacilor (care creşte înspre partea nordică);
• partea umedă a muşuroaielor de cârtiţe sau furnici;
• Inelele anuale de creştere observate la trunchiurile de
copaci tăiaţi sunt mai îndepărtate unele de altele în partea
dinspre sud a trunchiului.

• La copacii izolaţi sau la cei de la marginea pădurilor,
ramurile şi frunzele sunt mai dese înspre sud.

• Muşchii acoperă stâncile şi pietrele mari pe partea de
nord a lor.

• În partea de nord a poienilor din pădure, iarba este mai
deasă decât pe cea de sud.

• Zăpada se menţine timp mai îndelungat în partea de nord
a clădirilor şi a pomilor.

• La bisericile ortodoxe altarele sunt îndreptate spre est.
Orizontul este:
• o suprafaţă de pământ
• o porţiune de cer
• tot ce cuprinde privirea noastră până la linia orizontului
Alege varianta corectă de răspuns:
Linia orizontului este:
• o linie trasată pe o foaie
• locul unde ni se pare că cerul atinge pământul
• tot ce cuprinde privirea noastră până la linia orizontului
Când suntem pe un loc mai înalt (deal sau
munte) putem atinge linia orizontului.
DA NU
?
Când suntem în afara localitǎţii, linia
orizontului pare:
mai aproape mai departe
?
Linia orizontului se mai numeşte:
zare mare
?
Obiectele care sunt mai departe de noi, faţă
de obiectele mai apropiate, se vǎd:
mai clar mai neclar
?
Nu putem vedea linia orizontului în zilele cu:
soare ceaţă
?
Busola este un instrument cu ajutorul
căruia se stabileşte:
estul vestul nordul sudul
?
Felicitări!
Te-ai
descurcat
foarte bine!
Bibliografie:
• manualul de Geografie - Ed. Aramis
• imagini de pe Google
Realizat de înv. Florica Plosca, Şc. Gimnazială “Bălcescu-Petofi”, Satu Mare

Related Interests