You are on page 1of 8

KAJIAN KES

KUMPULAN 3
AHLI KUMPULAN:

M.VELLAIYAMMAH
GOH HIAU LIANG
MOHD SHAHFIZAN
SITI SHAH JIHAN BT WAHAB
MAYATI BINTI BULIN
FAKHRIAH BT. ABDUL FATAH
ZUNAIDAH BT MOHAMED NAZIR

1.Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga
sekolah.
2.Mengenal pasti usaha untuk mengekalkan
kebersihan dan keindahan sekolah.
3.Menyatakan sekolah sebagai sesebuah institusi
pendidikan yang perlu dibanggakan.
- Kaedah kajian perpustakaan
- Kaedah media
- Kaedah pemerhatian
- Kaedah temubual
- Kaedah majalah / suratkhabar /
buku


1) Adakah sekolah saya bersih ?
2) Adakah kawasan sekolah dilengkapi dengan tong sampah ?
3) Adakah jadual bertugas disediakan di bilik darjah?
4) Adakah murid mematuhi jadual bertugas ?
5) Adakah pekerja-pekerja sekolah menjalankan tugas
dengan sempurna?
6) Adakah sekolah mengadakan pertandingan kebersihan
antara kelas ?
1) Murid-murid membuat
perbandingan perbezaan
hasil dapatan daripada
pelbagai sumber rujukan.

Dapatan daripada kajian kes ini, kelas
sentiasa bersih kerana semua kelas
mempunyai jadual tugas dan murid
menjalankan tugas mengikut jadual.
Selain daripada itu, murid juga mematuhi
peraturan sekolah yang tertera dalam
buku peraturan sekolah.Pekerja -pekerja
sekolah juga menjalankan tugas dengan
baik.
SEKIAN
TERIMA
KASIH