A törvény [[tantárgyak]] szerinti definíciói és az ajánlott korreláló kulcsszavak: A szövegértelmezéshez kapcsolható konkrét irodalmi művek.

Franz Kafka: A per, Ajánlott kulcsszavak, linkek: [Franz Kafka: A per], [Móricz Zsigmond: Barbárok] [George Orwell: Állatfarm, történelmi regények], [Csáth novellák] [Szophoklész: Antigoné] ([[irodalom]]) A Kepler-törvények szerint történnek a mozgások a Naprendszerben. A Naprendszer mozgástörvényei szerint történnek a mozgások a Naprendszerben. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [Kepler-törvények], [A Naprendszer mozgástörvényei] ([[földrajz]]) A növekvő atomszám alapján felsorolt elemek kémiai tulajdonságai periodikusan változnak atomszámuk függvényében. Gáztörvények - a gázok hasonlóképpen viselkednek: nyomásuk, térfogatuk és hőmérsékletük között kapcsolat, összefüggés van,amely matematikai képletekkel is kifejezhető. Az elemek tömegviszonyait fejezik ki a vegyületekben a kémiai alaptörvények. A periodikus törvényt Mengyelejev fogalmazta meg. A gáztörvények megalkotói: Boyl-Mariotte, Gay Lussac, Henry. Lavoisier adta meg a tömegmegmaradás törvényét. Proust az állandó tömegviszonyok törvényét alkotta meg. Dalton a többszörös tömegviszonyok törvényét fogalmazta meg. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [periodikus törvény], [gáztörvények], [kémiai alaptörvények] [Mengyelejev], [Boyl-Mariotte, Gay Lussac, Henry], [Lavoisier], [Proust ], [Dalton] ([[kémia]]) A dolgok rendje, a szabály, ahogy azt az uralkodó vagy a polgárok meghatározták, esetleg, ahogy a hagyomány szerint kialakult. A dolgok rendje, a szabály, szabályszerűség, ahogy az az emberi akarattól függetlenül van és amelyet az értelem felismer. Felismert szabályszerűségek, törvények ismeretének rendszere a tudomány. A szabályszerűség lehetővé teszi a prognózist. Nem minden mintázat szabályszerűség, lehet véletlen egybeesés is. A tudományosság jellemzői: tudás, megértés, bizonyíthatóság, objektivitás, módszer. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [szabály], [szabály, szabályszerűség], [tudomány], [rend], [általános], [összefüggés], [előreláthatóság], [mintázat], [tudás], [megértés], [bizonyíthatóság], [objektivitás], [módszer] ([[szociológia]]) A matematika egy speciális törvényrendszerre épül. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [matematikai törvények] ([[matematika]]) Dollo-törvény: a fejlődés visszafordíthatatlanságára vonatkozik. Hamilton-törvény: az államalkotó rovarok és az emlősök rokonsági fokon alapuló önzetlenségének törvénye. Egy faj egyedeinek testi sejtjeiben a kromoszómák száma állandó: kromoszómaszám állandóságának törvénye. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [Dollo-törvény], [Hamilton-törvény], [kromoszómaszám állandóságának törvénye], [][], [][], [] ([[biológia]])