Az adat [[tantárgyak]] szerinti definíciói és az ajánlott korreláló kulcsszavak: Az adatok archiválása és ezek integrálása, kapcsolati szervezése meghatározó az irodalom

számára is. Naturalista regények és novellák (Zola, Maupassant); József Attila: Leltár, az archívum fogalma. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [naturalizmus], [modern és posztmodern irodalom] ([[irodalom]]) A forrásokból jutnak a történettudományban az adatokhoz. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [történelmi források], [írott emlékek], [tárgyi emlékek], [szájhagyomány], [modern források (film, CD, mágneses adathordozók)] ([[történelem]]) Ajánlott kulcsszavak, linkek: [információ], [megismerés], [tény], [jel], [adat], [kommunikáció], [észlelés], [tudás], [tudomány], [valóság], [megismerés], [tudomány] ([[szociológia]]) Sokszor az adatok halmazát számok alkotják. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [szám], [számrendszerek], [számok fajtái] ([[matematika]]) A biológiai megfigyelések, kísérletek, jelenségek során tapasztaltak leírása: biológiai adat Ajánlott kulcsszavak, linkek: [biológiai adat] ([[biológia]])