A csoport [[tantárgyak]] szerinti definíciói és az ajánlott korreláló kulcsszavak: Ajánlott kulcsszavak, linkek: [mikroközösség], [iskolanarratíva] [irodalmi társaságok] [iskolaregények

], [kollégiumi regények], [Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig], [ Móricz Zsigmond: Forr a bor], [Szabó Magda: Abigél], [Musil: Törless iskolaévei], [Ottlik Géza: Iskola a határon], [Charles Dickens regényei] ([[irodalom]]) Funkciós csoport, alkil csoport – atomcsoportot jelent. Csoportreagens – meghatározott vegyületcsoporttal azonos módon reagál. Szerves vegyületek: funkciós csoportjaik alapján csoportosíthatók. Alkánok – az alkánokból vezetjük le az alkil csoportokat. Kvalitatív analízis – a kvalitatív analízisek során használják a csoportreagenseket. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [funkciós csoport], [alkil csoport], [csoportreagens], [szerves vegyületek], [alkánok], [kvalitatív analízis] ([[kémia]]) A társadalmi csoporton belüli viszonyok jellemző formái, emberi csoportosulás típusai: interakció, szolidaritás, konfliktus. A társas interakció formái: konformitás, utánzás, empátia, azonosulás; csoportközi konfliktus, csoporton belüli konfliktus. Társadalmi csoportok formái: család, rokonság, nemzetség, törzs, horda, nép, nemzet, közösség, területi csoport, etnikai csoport, vallási csoport, osztály, kaszt, réteg, kortárscsoport, státuszcsoport, páriacsoport, szervezet, tömeg, sokaság, legénység, banda, csapat, klikk, párt, együttes, egyesület, közönség, társaság Személyközi v. közvetlen interakció (Ch. H. Cooley társadalomelméletében). Közvetett interakció (Ch. H. Cooley társadalomelméletében). Egyformaságon alapuló v. mechanikus szolidaritás (É. Durkheim társadalomelméletében). Munkamegosztáson alapuló v. organikus szolidaritás (É. Durkheim társadalomelméletében). Ajánlott kulcsszavak, linkek: [interakció], [szolidaritás], [ konfliktus] [konformitás], [utánzás], [empátia], [azonosulás], [ csoportközi konfliktus], [csoporton belüli konfliktus], [család], [rokonság], [nemzetség], [törzs], [horda], [nép], [nemzet], [közösség], [területi csoport],[ etnikai csoport], [vallási csoport], [osztály], [kaszt], [réteg], [kortárscsoport], [státuszcsoport], [páriacsoport], [szervezet], [tömeg], [sokaság], [legénység], [banda], [csapat], [klikk], [párt], [együttes], [egyesület], [közönség],[ társaság], [személyközi v. közvetlen interakció], [közvetett interakció], [egyformaságon alapuló v. mechanikus szolidaritás], [munkamegosztáson alapuló v. organikus szolidaritás] ([[szociológia]]) A csoport egy speciális algebrai struktúra. Abel volt egyike azoknak, akik az algebrai struktúrák alapfogalmait megteremtették. A kommutatív csoport viseli ma Abel nevét. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [algebrai struktúrák], [Niels Henrik Abel] ([[matematika]]) Az emberi vér bizonyos jellemzői alapján csoportokba sorolható. Az egymással nem megegyező vércsoportoknál jelentkező reakció: vércsoport-összeférhetetlenség Ajánlott kulcsszavak, linkek: [vércsoportok], [vércsoport-összeférhetetlenség ] ([[biológia]])