Az elmélet [[tantárgyak]] szerinti definíciói és az ajánlott korreláló kulcsszavak: Az irodalom- és nyelvtudomány teoretikus aspektusa az oktatásban kimagasló.

Ajánlott kulcsszavak, linkek: [irodalomelmélet], [műfajelmélet],[ kommunikáció elmélet] ([[irodalom]]) A Föld keletkezéséről számos elmélet született. Számtalan elmélet született a Föld belső felépítéséről. Fred Hoyle elmélete manapság a legelfogadottabb a Föld keletkezésére vonatkozó elméletek közül. A Föld belső felépítése alapján gömbhéjas szerkezetű. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [A Föld keletkezése], [a Föld belső felépítése], [Fred Hoyle], [gömbhélyas szerkezet] ([[földrajz]]) Az ókori görög filozófusok az anyag szerkezetét magyarázták az atomelmélet segítségével. Kvantumelmélet – a fénykvantumokról szól. Sav-bázis elméletek – a savak és bázisok viselkedését értelmezik. Daltont tartják a modern atomelmélet megalkotójának. A kvantumelmélet megalkotója Max Planck. Arrhenis, Brönsted : különböző módon jellemzik a savak és bázisok viselkedését. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [atomelmélet],[ kvantumelmélet], [sav-bázis elméletek],[Dalton], [Max Planck],[ Arrhenis, Brönsted] ([[kémia]]) Történettudományban a feltevéseket a források hitelesítik. Az írott források döntő fontosságúak a történetírásban. Modern források: film, CD, mágneses adathordozók Ajánlott kulcsszavak, linkek: [feltevés], [történelmi források],[ írott források], [tárgyi emléklek], [szájhagyomány], [modern források] ([[történelem]]) Az elmélet szinonimái: teória, szemlélődés, szemlélet. Az elmélet a tudomány egyik pillére. Az elmélet a filozófia veleje. Az elmélet ellentmondásmentes, konzisztens gondolati rendszer: magyarázat, absztrakció, elv, logikai rendszer. A személyes vagy csoportérdek által eltorzított elmélet: elképzelés, ideológia. Kiinduló elmélet feltevés, amit be lehet bizonyítani vagy meg lehet cáfolni: megértés, tudás, hipotézis. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [teória],[ szemlélődés], [szemlélet],[tudomány], [filozófia],[ magyarázat], [absztrakció],[elv], [logikai rendszer], [elképzelés], [ideológia],[ megértés], [tudás], [hipotézis], [filozófiai rendszer], [ontológia(lételmélet)] ([[szociológia]]) Evolúcióelmélet: az élővilág kialakulásának és változásának elméletei. Oparin-elmélet: elmélet az élő anyag megjelenéséről a Földön. Sejtelmélet: az élőlények egységes sejtfelépítéséről szól. Darwin, Lamarck: evolócióelméletek kidolgozói. Schleiden és Schvann: a sejtelmélet megalkotói Ajánlott kulcsszavak, linkek: [evolúcióelmélet], [Oparin-elmélet],[ Sejtelmélet], [Darwin, Lamarck], [Schleiden és Schvann] ([[biológia]])