Az energia [[tantárgyak]] szerinti definíciói és az ajánlott korreláló kulcsszavak: Atomenergia: az atommagok átalakulása során felszabaduló energia.

Szabadenergia: az energia egyik fajtája. Az energiaszintek közötti átmeneteket energiafelvétel vagy energiafelszabadulás kíséri. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [atomenergia], [szabadenergia], [energiaszint] ([[kémia]]) A modern társadalomnak egyre nagyobb az energiaigénye. A tudomány segítségével egyre hatékonyabb energiaforrásokhoz jut. A technológia a társadalom fejlettségének legfontosabb mutatója. A modern társadalom létkérdése a hatékony energiaforrás felfedezése, cél hogy legyen belőle sok, de ne károsítsa a természetet. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [fizika], [technológia], [zöld energia], [atomtechnológia], [energiaforrás] ([[szociológia]]) Bioenergia: az élőlények sejtjeiben energiaátalakulással jön létre. ATP-AMP: nagy energiájú kötésekkel rendelkező energiatároló vegyületek. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [bioenergia], [ATP-AMP] ([[biológia]]) Az energia a fizikában a munkavégzőképességet jelöli. Az energiaformákat vissza lehet vezetni a fizika négy alapvető kölcsönhatásának valamelyikére. A mozgási és a helyzeti energia származhat bármely alapvető formából, a helyzeti energia a tárolt változata, a mozgási energia a felszabadult változata az energiának. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [munkavégzőképesség], [helyzeti energia], [mozgási energia], [energiaformák], [kölcsönhatás] ([[fizika]])