A nyelv[[tantárgyak]] szerinti definíciói és az ajánlott korreláló kulcsszavak: Gondolkodásunk fogalmi gondolkodás.

A nyelv és nyelvtudomány fogalma a nyelvi változások, nyelv és nyelvjárás az iskolai tananyagban fontos. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [kommunikáció;], [beszélt nyelv],[ írott nyelv], [ nyelvtudományok],[ kommunikációs normák],[ szabályok,],[ csatornák],[ retorika], [ kommunikáció;],[ a helyesírás szabályai],[ irodalmi nyelv],[ köznyelv],[ stilisztika,],[ lingvisztika] ([[irodalom]]) A népességet nyelvi összetétel alapján is tudjuk jellemezni. 2700 nyelvet beszél a Föld népessége. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [nyelvi összetétel], [2700 nyelv] ([[földrajz]]) A IUPAC( International Union of Pure and Applied Chemistry) nemzetközi szövetség egy egységes kémiai nyelvet hozott létre a vegyületek megnevezésére, amit az egész világon alkalmaznak A IUPAC nevezéktan szabályai szerint történik a szerves vegyületek megnevezése mindenütt a világon Ajánlott kulcsszavak, linkek: [IUPAC nevezéktan] [szerves vegyületek] ([[kémia]]) Nyelvünk történetéhez tartozik annak eredetének kérdése, és más nyelvekkel való rokonsága. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [magyar nyelv], [magyar nyelv eredete], [magyar nyelv rokonsága] ([[történelem]]) A nyelv a közvetlen emberi kommunikáció alapvető eszköze. Minden nyelv jelrendszer, minden jelrendszer tágabb értelemben nyelv. Az elme reprezentációja, a nyelv által kifejezhető gondolat a szimbólum. Minden kommunikáció kapcsolat, viszony. A kommunikáció célja az információcsere. A kommunikáció elemi része a jel. Az üzenet jelekké való konvertálásának a kulcsa a kód (a nyelv jelentési logikája, technikai értelemben a nyelv maga). Adat: információ. A tartalom, amit nyelv segítségével közölni lehet a jelentés. Az emberi kommunikáció, szimbólumrendszer sajátja az értelmezés, ami a dekódoláson túli hozzáadott jelentés, az értelem tevékenysége, a gépeket nem tudjuk e képességre megtanítani. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [kommunikáció] [jelrendszer], [szimbólum], [kapcsolat], [információ], [jel], [kód], [információ], [jelentés], [értelmezés] ([[szociológia]]) A programozási nyelv egy nagyon speciális mesterséges nyelv. A programozási nyelvet mint mesterséges nyelvet a formális logika eszközeivel hozták létre. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [programozási nyelvek], [formális logika] ([[matematika]]) Maga a nyelv az ílelés szerve. Az emlősök nyelvének részei: nyelvcsont, nyelvgyök, nyelvtest, nyelvcsúcs Az alapízek (mindnek külön receptora van a nyelven): sós, édes, keserű, savanyú. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [ízlelés szerve], [receptorok], [nyelvcsont],[nyelvgyök],[nyelvgyök],[nyelvtest], [nyelvcsúcs],[sós],[édes],[keserű],[savanyú] ([[biológia]])