A tényező [[tantárgyak]] szerinti definíciói és az ajánlott korreláló kulcsszavak: Egyéni tényezők (személyiség): az egyéni látásmódhoz köthető, az irodalomban, a nyelvészetben

is használható fogalom. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [egyéni tényezők], [életmód], [életstílus], [életkor], [nem] ([[irodalom]]) Koncentráció, hőmérséklet, katalizátorok: e tényezők segítségével lehet szabályozni a reakciósebességet Ajánlott kulcsszavak, linkek: [reakciósebességet befolyásoló tényezők], [koncentráció], [hőmérséklet], [katalizátorok] ([[kémia]]) Asszociáció, korreláció: jelenségek összefüggése – nem ismerjük igazán a hatás irányát és erejét, illetve olyan állítás, amely csak az össszefüggést állapítja meg. Determinizmus: jelenségek összefüggése, amikor ismerjük a hatás irányát és erejét. Kockázati tényező: a bizonytalanság számbavétele. Korrelációs együttható, koeficiens, faktoranalízis, regresszió analízis: olyan statisztikai módszerek, amelyekkel a nagy számú tényező közötti összefüggéseket lehet kiszűrni. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [determináns], [viszony kimutatása], [ható], [együttható], [faktor], [befolyásoló], [asszociáció], [korreláció], [determinizmus], [kockázati tényező], [korrelációs együttható], [koeficiens], [faktoranalízis], [regresszió analízis] ([[szociológia]]) A szorzás művelet szorzandóit szokás tényezőknek nevezni. Ajánlott kulcsszavak, linkek: [számok szorzása], [polinomok szorzása] ([[matematika]]) Ajánlott kulcsszavak, linkek: [ökológiai tényezők], [abiotikus és biotikus tényezők] ([[biológia]])