You are on page 1of 2

Találkozás egy fiatalemberrel

Karinthy Frigyes novellája alapján a forgatókönyvet írta:
Ugrai AnnaIllyés Művészeti Szakképző Akadémia
Mozgókép- és animációkészítő szak
Dramaturgia
Tanár: Magyar Fruzsina 2013-12-05
1. JELENET, DUNA PART KÉSŐ DÉLUTÁN
Sárgás újságpapíron fekete enyhén remegő vonalakból kirajzolódik egy házaspár.
A férfi meglát egy fiatalembert a parton, odasétál hozzá a feleségét hátrahagyva.
2. JELENET, DUNA PART KÉSŐ DÉLUTÁN
Az idősebb és a fiatalabb férfit látjuk profilból, ahogy egymás arcába néznek; csak
válltól felfelé látszódnak. (férfi balról, fiatalember jobbról)
A két arc közeledik és távolodik egymáshoz képest, mintha mágnesesen hatnának egymásra.
Egyre közelebb érnek egymáshoz, végül összeérnek, egymásba csúsznak. Ahol a két arc fedi
egymást, a kép inverzbe vált. Hol jobban, hol kevésbé csúsznak össze, majd teljesen, s
mikor szétválnak az egész látvány fekete alapon újrapapír színű vonalakkal jelenik meg.
Eközben csak atmoszféra zajokat hallunk, (szél, víz stb) amely közeledéskor erősödik,
távolodásnál halkul.
3. JELENET, TÉREN ÉS IDŐN KÍVÜL
A két figurát teljes alakban látjuk, a térben kisebbnek tűnnek. Még mindig egymással
szemben állnak, de távolabb, mint előtte.
A két alak vonalainak remegése lüktetve hol erősödik, hol elhal.
A fiatalabb férfi a lába elé mered, az idősebb férfi teste megnyúlik, kifordul és alulról
a fiatalember arcába mered.
A két alak elkezd egy közös tengely körül örvényleni, körülöttük különböző geometrikus
formák kezdenek megjelenni és távolodni tőlük. Mindkettőjük teste megnyúlik.
Keringés közben a férfi grimaszol, arcával szinte a fiatalember arcába bújik, aki
továbbra is lefelé mered. Mikor a férfi arca túl közel ér a fiatalember leharapja
kiöltött nyelvét, egy sűrűbb formahullám alakul ki körülük, a két szereplő egymásba fúrja
tekintetét a forgás felgyorsul, majd hirtelen szétválnak.
A fiatalember teste nyúlni, nőni kezd, szakálla nő, megöregszik, és a férfi fölé
tornyosul. Amint a növekvő test eléri a kép szélét és az alak szinte beszorul a keretbe,
hirtelen rároskad/ráloccsan a férfira, mintha teste mind ezidáig csak folyadék lett
volna.
Ahogy a fiatalember teste földet ér, a kép visszavált világos alapon sötét vonalakra.
4. JELENET DUNA PART, ALKONYAT
Az idősebb férfi még egy darabig könyökére támaszkodva fekszik, mered maga elé, ahol
imént még a fiatalember állt.
Feltápászkodik, a testét körülvevő pocsolyából, visszatér feleségéhez, belekarol és
elindulnak.
Egy pillanatra még megáll, visszatekint a pocsolyára, melynek közepén ott a száraz folt,
mely az ő helyét jelöli.