ARAHAN : Lengkapkan perkataan di bawah.

p e

m u

l

i

p u

r a n

ARAHAN : Tulis perkataan berdasarkan gambar.

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar.

limau

pulau

petai

rantai

murai