You are on page 1of 1

Buod:

Nagsimula ang kwento sa isang playground ng isang paaralan at


mayroong dalawang bata doon. Ang isa ay nasa taas ng seesaw (batang
paslit na hindi nakauniform) at ang isa ay nasa baba na (batang mataba
at nakauniform). Nag-aaway ang bata sa kanilang posisyon palagi sa
seesaw dahil palaging nasa taas ang batang mataba at nasa taas ang
batang paslit. Maraming mga hininging mga kondisyon ang batang paslit
upang mapunta ang batang mataba sa itaas. Nanghingi sya ng pera,
nanghingi ng pagkain at nagpalibre ng ice cream. Tinawag ng isang
batang babae si batang paslit na umuwi na daw at tinatawag na sila ng
kanilang tatay. Napaisip ang batang paslit, kung iiwanan nya ang batang
mataba, malulungkot naman ito ngunit kung mananatili naman siya rito
at patuloy na makikipaglaro, papagalitan naman siya ng kanyang ama.
Inalok niya na lang ang kapatid niyang babae kung gusto niya ng ice
cream na binili ng batang mataba. At tumakbo ang kapatid ng batang
paslit at kinuha ang pagkain. At sumakay sila sa seesaw at umangat din
sa wakas ang batang mataba. Naglaro sila ng seesaw hanggang
dumating ang sundo ng batang mataba.


Repleksyon:
Napagisip-isip kong ako pala ay isang napakaswerteng tao sa
mundo. Hindi pala lahat ng bata sa mundo ay nakakatanggap ng pantay
na karapatan. Ako ay nakaramdam ng tuwa at lungkot ng sabay dahil
nakakatanggap ako ng pantay na karapatan ngunit di pala lahat ng bata
sa mundo ay nakakatanggap nito. Habang pinapanood ko ang video ay
nararamdaman ko ang mga bagay na ito.
Ako pala ay nakakatanggap ng mahahalagang karapatan ngunit
hindi ko man lang ikinatuwa o pinasalamatan ang aking mga magulang
dahil sa mga karapatang natatamasa ko.
Ako ay nabigyan ng maayos na pangalan, nakapaglalaro ako ng malaya,
nakakapag-aral at nakakakain ng tatlong beses o higit pa sa isang araw.
Sa bandang huli, nakaramdam ako ng galit sa mga magulang na
iresponsable at walang pakialam sa kanilang mga anak. Hindi man lang
nila asikasuhin ang kanilang anak upang sila ay lumaki ng maayos at
matiwasay. Dapat yung ang gawin nila bilang isang magulang para sa
aking palagay.