You are on page 1of 2

http://clic.xtec.

cat

La clase del 14/12/09, vàrem conèixer una página web, la qual nosaltres mateixos a
través d’aquesta podíem crear un conjunt d’activitats (com trencaclosques, mots
encreuats, etc.), on un cop creada la página amb les activitats escollides, la copiàvem en
un espai web.

Anem pas per pas:

Jclic de les fruites (carpeta que copiem a l’escritori), amb 4 arxius jpg.

Amb això, creem projecte Jclic, el conjunt d’activitats. Així doncs, la zona Clic és la
web de support al programa clic.

Per poder utilizar el Jclic cal tenir el programa Java, sino és així ens el descarregarem
en Java.com.

Un cop en Jclic, anirem a dalt de tot en la primera opció de menú i a Característiques.


Un cop a característiques, anirem a Jclic autor, on creem projectes Jclic, que tindran
com extension Jclic. zip.

Per tant, vàrem crear: Fruites Jclic.zip amb 4 activitats:

NOM: activitats TEXT IMATGE


trencaimg Macedonia.jpg
trencatxt Cal menjar cinc fruites al
dia
associatext Poma = verd

Plàtan = groc

Mandarina =taronja
associaimatge Poma Poma.jpg

Plàtan Plàtan.jpg

mandarina Mandarina.jpg

PASSOS (un cop dins el Jclic):

Fitxers- nou projecte- nom- desem al lloc on tinguem o volguem la carpeta amb les
imatges- activitats- nova activitat- Puzzle d’intercanvi /Associació simple ( nom que
posem a l’activitat- en el opció finestra (podem retocar el fons, tipus de lletra…), opció
missatge (podem escollir el missatge inicial (posem breument la descripció de
l’activitat) i el missatge final (la enhorabona, o correcte un cop finalitzada l’activitat), i
finalment, en la opció Plafó (podem retocar el nombre de files i columnas, la amplada i
grandària d’aquestes, l’estil, la lletra, el color…); a continuación provem el
funcionament de l’activitat (clicant el play).

• Activitat 1: trencaimg.
Consisteix en la imatge de la macedònia amb el format de trencaclosques.

• Activitat 2: trencatxt.

La frase està dividia en paraules, i cal ordenar-la.

• Activitat 3: associatext.

Cal associar el nom de les tres fruites amb el seu color (en text).

• Activitat 4: associaimatge.

Cal asociar el nom de les fruites amb la seva imatge

Un cop fetes les 4 activitats – Eines- crea una página web- obtenim
Fruites.htm

Tenim ja: Fruites.htm

Fruites.jclic.zip

Copiem en espai web- Blink-grups-webs

You might also like