You are on page 1of 3

1) La immigració ha beneficiat l’àmbit escolar?

SÍ: La immigració ha beneficiat positivament a les escoles, amb


l’arribada d’immigrants hi han més matriculacions ( matricula viva) tot i
que actualment , hi hagut un descens d’aquestes matriculacions d’agut a
la crisi i l’increment de l’atur , que fa que els immigrants tornin als seus
països.

Un altre aspecte positiu es que gracies als immigrants la natalitat


espanyola ha crescut.

No: Fent referència al comentari de les matricules obertes, cal dir-vos


que no podeu gaudir ni contar amb aquestes matricules ja que no son
pas estables, degut als canvis econòmics del país que afecten a l’
immigració i els afectats decideixen tornar als seus països.

Considerem que no ha beneficiat en l’àmbit escolar perquè pel molt que


hagi crescut la natalitat a Catalunya els nous vinguts van a parar sempre
o quasi sempre a les escoles publiques, i això fa que aquestes pateixin
més les diferencies culturals socials i educatives.

2) Han augmentat els conflictes a les escoles, degut a l’ immigració ?

SI : En la nostra societat sempre hi ha hagut nens marginats i que han


patit bulling, llavors pensem que la falta de respecte cap a l’immigrant be
donada per l’influencia del adult, perquè un nen que reb una educació
igualitària no discriminarà mai a un company seu pel simple fet de que
aquest hagui nascut en un altre país.

No: es cert que sempre hi ha hagut conflictes però no estem d’acord en


que el problema vingui arrel de l’ensenyament dels pares sinó que els
propis immigrants ja venen amb una educació i costums diferents als
nostres i moltes vegades no accepten o no s’adapten a la nova forma
d’ensenyament , llavors aquí es quan apareix els conflictes a les aules.

3) Creieu que els immigrants estan fent que es perdin les nostres
tradicions?
NO: SÍ, sobretot pel que fa al nostre llenguatge que ho considerem molt
important i per un altra banda el canvi de nom de les festivitats del nostre
país vinculades al catolicisme.

SI: Des del nostre punt de vista, les nostres tradicions s’han de difondre,
i és el docent el que el paper més important. A les aules es on ha
d’explicar les tradicions del nostre país, però també les dels alumnes
que vinguin d’altres llocs, d’aquesta manera els nens aprenen a
respectar-se i conviure amb diferents cultures.

4) IDIOMA/

NO: Esta clar que el nostre idioma surt perjudicat, perquè els últims
anys l’ immigració ha augmentat i el fet d’haver nou vinguts a les aules
que no entenen el català fan que a les classes s’hagin de d’articular
d’una altra manera per tal que aquest nens puguin seguir el ritme dels
altres.

SI: l’ idioma no es perdrà, sempre i quan el professor mantingui el


català com a llengua principal a la classe. Els nens amb problemes per
seguir les classes amb català reben unes classes especials adaptades al
seu ritme a les aules anomenades de acollida.

5) Indumentària, no penseu que es un conflicte?

SI: No hauria de crear conflicte, perquè l’arribada de noves cultures,


costums, tradicions etc, hauria de generar més tolerància més respecta i
més solidaritat. Quanta més diversitat de cultura hi hagi a les aules més
respectuosos seran els alumnes.

NO : Sí ho és perquè considerem que els seus costums religiosos no


han d’influenciar en l’educació. Per exemple,per què les nenes
musulmanes poden portar vel i en canvi els nens no poden portar gorres
a la classe?

Conclusió
Posem fi al nostre debat, encara que deixem moltes preguntes obertes
perquè el tema de l’educació està en constant canvi i l’arribada de l’
immigració també.

You might also like