P. 1
Lap-trinh-huong-doi-tuong

Lap-trinh-huong-doi-tuong

|Views: 23|Likes:
Published by tuyetthanhnguyenthi

More info:

Published by: tuyetthanhnguyenthi on Dec 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

1. Trong các tên sau, tên nào có thể dùng làm tên biến trong java:
a. _123
b. a$

52

c. 1abc
d. class
e. vi du
f. $123
2. Muốn lưu giữ một biến số nguyên dương mà có giá trị lớn nhất là một triệu thì dùng kiểu dữ
liệu nào là tiết kiệm bộ nhớ nhất?
3. Muốn lưu giữ một biến số nguyên âm mà có giá trị nhỏ nhất là âm một tỉ thì dùng kiểu dữ liệu
nào là tiết kiệm bộ nhớ nhất?
4. Trong cấu trúc lệnh if-else đơn (1 if và 1 else) thì có ít nhất một khối lệnh (của if hoặc của
else) được thực hiện. Đúng hay sai?
5. Trong cấu trúc lệnh switch-case, khi không dùng “default” thì có ít nhất một khối lệnh được
thực hiện. Đúng hay sai?
6. Trong cấu trúc lệnh switch-case, khi dùng “default” thì có ít nhất một khối lệnh được thực
hiện. Đúng hay sai?
7. Trong cấu trúc lệnh while, khối lệnh được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện có
giá trị False. Đúng hay sai?
8. Trong cấu trúc lệnh do-while, khối lệnh được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện
có giá trị False. Đúng hay sai?
9. Trong cấu trúc lệnh for, khối lệnh được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện có giá
trị False. Đúng hay sai?
10. Cho biết kết quả thu đươc khi thực hiện đoạn chương trình sau?

class me{

public static void main(String args[]){
int sales = 820;
int profit = 200;
System.out.println((sale +profit)/10*5);
}

}

11. Cho biết đoạn chương trình sau thực hiện vòng lặp bao nhiêu lần và kết quả in ra là gì?

class me{

public static void main(String args[]){
int i = 0;
int sum = 0;
do{

sum += i;
i++;
}while(i <= 10);
System.out.println(sum);
}

}

12. Cho biết đoạn chương trình sau thực hiện vòng lặp bao nhiêu lần và kết quả in ra là gì?

class me{

53

public static void main(String args[]){
int i = 5;
int sum = 0;
do{

sum += i;
i++;
}while(i < 5);
System.out.println(sum);
}

}

13. Cho biết hai đoạn chương trình sau in ra kết quả giống hay khác nhau?

class me1{

public static void main(String args[]){
int i = 0;
int sum = 0;
for(i=0; i<5; i++){
sum += i;

}
System.out.println(sum);
}

}

và:

class me2{

public static void main(String args[]){
int i = 0;
int sum = 0;
for( ; i<5; i++){
sum += i;

}
System.out.println(sum);
}

}

14. Viết chương trình tính tổng các số chẵn nằm trong khoảng 1 đến 100.
15. Viết chương trình hiển thị tổng các bội số của 7 nằm giữa 1 và 100.
16. Viết chương trình tìm giai thừa của n (n>0), n nhập từ tham số dòng lệnh.
17. Viết chương trình tìm bội số chung nhỏ nhất của m và n (m,n>0), m và n được nhập từ tham
số dòng lệnh.
18. Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của m và n (m,n>0), m và n được nhập từ tham
số dòng lệnh.
19. Viết chương trình tìm số Fibonaci thứ n (n>2), n nhập từ tham số dòng lệnh. Biết rằng số
Fibonaci được tính theo công thức: F(n) = F(n-1) + F(n-2) với n>=2 và F(0) = F(1) = 1.

54

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->