You are on page 1of 30

Themalijst Science Fiction

in woord en beeld
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 2

Inleiding
Sciencefiction (afgekort SF, scifi of essef, in het Engels als science fiction gespeld, is tegenwoordig een
belangrijk genre dat vooral opgeld heeft gedaan in literatuur, stripverhalen, films, televisieseries,
hoorspelen en computerspellen. Het Engelse "science fiction" betekent letterlijk vertaald
"wetenschapsfictie", en dit is dan ook de betekenis die de bedenker van de term, Hugo Gernsback,
eraan heeft willen geven. Voor Gernsback was de sciencefiction vooral bedoeld als een middel tot
popularisatie van de wetenschap en van wetenschappelijke ontdekkingen, maar de geschiedenis
ervan laat zien dat deze gedachte door latere schrijvers slechts beperkt is nagestreefd. In het genre
worden tegenwoordig vooral toekomstbeelden met verzonnen technologische vooruitgang en
wetenschappelijke ontwikkelingen gebruikt.
Sciencefiction als een commercieel genre bestaat sinds 1926, toen Amazing Stories, het eerste
tijdschrift volledig gericht op het SF-genre werd uitgegeven, maar de geschiedenis van de
sciencefiction als literair genre gaat verder terug. Veel verdedigers van sciencefiction als een
gerespecteerd literair genre hebben dan ook geprobeerd om zo vroeg mogelijke voorbeelden van
sciencefiction te vinden. In zijn Pictoral History of Science Fiction draagt David Kyle bijvoorbeeld de
Griekse satireschrijver Lucianus van Samosata voor als de eerste echte sciencefictionschrijver, omdat
deze in zijn (Ware Geschiedenis) uit 160 rept van een reis naar de maan. Daarnaast
zijn ook schrijvers als Jonathan Swift, (Gullivers reizen), Thomas More (Utopia) en de natuur- en
sterrenkundige Johannes Kepler wel genoemd als proto-sciencefictionschrijvers. De hier boven
genoemde verhalen horen echter eerder bij het fantasy-genre, omdat er bovennatuurlijke
gebeurtenissen in voorkomen.
Voor critici als Brian Aldiss is sciencefiction niet mogelijk zonder wetenschap. Volgens Aldiss is het
eerste echte sciencefictionverhaal dan ook veel later geschreven dan de hier boven aangehaalde
verhalen. In zijn boek Billion Year Spree draagt hij Frankenstein (1818) van Mary Shelley voor als
eerste sciencefictionverhaal omdat dit volgens hem het eerste verhaal is waarin een
wetenschappelijk onderwerp (in dit geval elektriciteit) wordt gebruikt in plaats van magie om de
wonderbaarlijke gebeurtenissen in het verhaal te verklaren.
Na Shelley waren het Jules Verne en H.G. Wells die het meest hebben bijgedragen aan de
ontwikkeling van de moderne sciencefiction. Hierbij kan Verne beschouwd worden als de vader van
de zogenaamde realistische sciencefiction. Hij schreef romans waarin uitvindingen centraal stonden
waarvan de basiselementen ofwel al waren uitgevonden, of op het punt stonden om te worden
uitgevonden, zoals de onderzeeboot en het vliegtuig. Met deze romans beschreef hij de
mogelijkheden die de verdere ontwikkeling van die uitvindingen met zich mee zouden brengen. In
Twintigduizend mijlen onder zee bijvoorbeeld geeft hij de onderzeeboot Nautilus de mogelijkheid om
weken, zo niet maanden onder water te varen, iets wat echte onderzeeboten pas konden toen de
atoomonderzeeboot was uitgevonden.
Wells daarentegen was veel minder genteresseerd in hoe een uitvinding zou moeten werken en veel
meer in wat ermee zou kunnen worden gedaan. Zijn vroege sciencefictionromans, met name De
Tijdmachine (The Time Machine) (1895), The Island of Doctor Moreau (1896), De onzichtbare man
(The Invisible Man) (1897), De oorlog der werelden (The War of the Worlds) (1898) en The First Men
in the Moon (1901), hadden een grote invloed op de ontwikkeling van het genre, niet het minst
omdat hij naast het eerste tijdreis-verhaal ook het eerste verhaal over een buitenaardse invasie
schreef, en verder omdat de thema's die hij aansneed in zijn romans nog steeds worden gebruikt in
de moderne sciencefiction.
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 3

Het ruimtevaarttijdperk brak officieel aan op 4 oktober 1957 met de Spoetnik-lancering in de Sovjet-
Unie. Vier jaar later, in 1961 werd kosmonaut Joeri Gagarin de eerste mens in de ruimte en in 1969
zette astronaut Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan.
Deze gebeurtenissen gingen aan de sciencefiction bepaald niet onopgemerkt voorbij.
Sciencefictionverhalen begonnen volwassen te worden. A.E. van Vogt had al in 1945 de toon gezet
met zijn Nul-A-trilogie, in 1951 op de voet gevolgd door Isaac Asimov met zijn Foundation-serie.
Robert A. Heinlein volgde met Dubbelster en vooral Vreemdeling in een vreemd land, Stanisaw Lem
in 1961 met Solaris, Frank Herbert in 1963 met Duin en Arthur C. Clarke in 1968 met 2001: A Space
Odyssey.
Televisie en bioscoop bleven intussen niet achter. In 1963 verscheen de Britse sciencefictionserie
Doctor Who, al snel gevolgd door het Amerikaanse Star Trek. In 1968 werd 2001: A Space Odyssey
gelijktijdig met de verschijning van het boek bewerkt tot film door Stanley Kubrick. De film Solaris
door Andrej Tarkovski kwam uit in 1972. Steven Spielberg bracht in 1977 Close Encounters of the
Third Kind, en in hetzelfde jaar verscheen de eerste Star Warsfilm Star Wars: Episode IV: A New Hope
in de bioscoop. In de jaren 80 kwam E.T. the Extra-Terrestrial uit, een wereldhit met een recette van
meer dan 500 miljoen dollar. In 1987 verscheen op televisie eindelijk een vervolg op Star Trek,
namelijk Star Trek: The Next Generation. In de jaren 90 verschenen succesvolle series als Babylon 5,
The X-Files, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager en Stargate SG-1. Ook in de 21e eeuw
verschenen nieuwe sciencefictionseries: Firefly, Smallville, Battlestar Galactica (2004), Stargate
Atlantis, Heroes, Star Trek: Enterprise en The 4400.
In de hedendaagse sciencefiction is vaak een tendens waar te nemen om andere mogelijke
maatschappijen te beschrijven, waarbij de auteur de vrijheid kan nemen (door andere intelligente
soorten of andere planeten te poneren) de dingen zo in te richten dat het resultaat plausibel wordt
waar dit als extrapolatie van de bestaande aardse maatschappijvormen niet zo zou kunnen zijn.
Goede sciencefiction is intern consistent - als de lezer eenmaal de basale 'suspension of disbelief'
heeft kunnen verrichten, zit het verhaal verder logisch in elkaar. Opvallend is dat veel enthousiaste
lezers werkzaam zijn in wetenschap en techniek (ingenieurs, natuurkundigen, IT-specialisten, enz.).
Vaak heeft het lezen van SF in hun jeugd hen gestimuleerd om in deze richtingen verder te studeren.
Ook zijn veel bekende SF-schrijvers tevens wetenschapper, zoals Stephen Baxter en Vernor Vinge die
beide ook afgestudeerd wiskundige zijn.
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 4


Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 5

Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 2
Science fictionromans voor volwassenen ............................................................................................... 6
De Grote Drie ....................................................................................................................................... 6
Asimov, Isaac ................................................................................................................................... 6
Arthur C. Clarke ............................................................................................................................... 6
Robert A. Heinlein ........................................................................................................................... 7
Scifi in de Lage Landen ............................................................................................................................ 7
Informatieve boeken over sciencefiction ................................................................................................ 8
Recente science-fictionromans ............................................................................................................... 9
Science fiction op DVD .......................................................................................................................... 12
Films van de laatste drie jaar ............................................................................................................. 12
Enkele klassieke science fictionreeksen ............................................................................................ 15
Science fictionreeksen van de laatste jaren ...................................................................................... 16
Science fiction strips .............................................................................................................................. 17
Young Adult ........................................................................................................................................... 22
Jeugd ...................................................................................................................................................... 23
Vanaf 6 jaar (blauw) ...................................................................................................................... 23
Vanaf 9 jaar (geel) ......................................................................................................................... 23
Vanaf 12 jaar (groen) ......................................................................................................................... 24
Vanaf 14 jaar (rood) .......................................................................................................................... 26
Stripverhalen voor de jeugd .............................................................................................................. 29
Dvds voor de jeugd ........................................................................................................................... 30


Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 6

Science fictionromans voor volwassenen
De Grote Drie
Asimov, Isaac
Isaac Asimov, geboren als Isaak Judovitsj Ozimov (Russisch:
) (Petrovitsji, 2 januari 1920 New York, 6 april 1992) was een
Amerikaans schrijver en biochemicus. Hij was een zeer succesvol en
vruchtbaar auteur van sciencefiction en van populair-wetenschappelijke
boeken voor het grote publiek. Hij heeft ongeveer 500 publicaties op zijn
naam. Fans noemen hem nog steeds liefkozend The Good Doctor. Hij
behoort samen met Arthur C. Clarke en Robert Heinlein tot de 'Grote Drie'
van de sciencefictionschrijvers in de 20e eeuw. Asimov begon verhalen te
publiceren in sciencefiction-tijdschriften in 1939. In 1950 publiceerde hij zijn
eerste boek, Pebble in the Sky. Zijn bekendste werk is een trilogie van
romans, De Foundation (Foundation), De Foundation en het Imperium
(Foundation and Empire), en De Tweede Foundation (Second Foundation) (1951-53), die gaat over de
ondergang en heropstanding van een galactisch keizerrijk in de verre toekomst. et tweede thema
waar Asimov bekend mee werd waren zijn robotverhalen. In zijn verzameling korte verhalen Ik,
Robot (I, Robot) (1950), ontwikkelde hij een aantal gedragsregels die de robots uit zijn verhalen
behoorden te volgen. Dit waren de wetten van robotica, die zowel in de wereld van de sciencefiction
als de wetenschappelijke wereld van de cybernetica beroemd zijn geworden. Daarnaast bedacht hij
het Positronisch brein van de robot. Beide concepten hebben grote invloed gehad op andere
sciencefictionschrijvers. In De totale robot (1984) (The Complete Robot (1982)) werden bijna alle
robotverhalen gebundeld.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarkes bekendste boek is waarschijnlijk 2001: A Space
Odyssey, gebaseerd op het filmscenario dat hij samen met Stanley
Kubrick schreef voor diens gelijknamige film, dat op zijn beurt
weer was gebaseerd op Clarkes korte verhaal The Sentinel. De film
uit 1968 was baanbrekend en wordt beschouwd als een mijlpaal in
de filmgeschiedenis. Clarke werd, samen met Kubrick, zelfs
genomineerd voor een Oscar. Clarke schreef nog een aantal
vervolgen op 2001, waarvan het eerste, 2010, eveneens verfilmd
is.


Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 7

Robert A. Heinlein
Zijn boek Vreemdeling in een vreemd land behoort tot de invloedrijkste en
meest controversile sciencefictionboeken ooit geschreven. Het boek is in
essentie een messias-verhaal. De hoofdpersoon is opgegroeid op Mars en
wanneer hij naar de Aarde emigreert, inspireert zijn eigenzinnige levensstijl
de mensen op Aarde zodanig dat er een cultus om hem heen ontstaat. De
cultus vertoont sterke gelijkenis met de hippie-cultus zoals die zich in de
tweede helft van de zestiger jaren in de westerse wereld ontwikkelde. Het
schijnt dat het boek destijds onder de Amerikaanse jeugd een
underground-status verwierf. In hoeverre het boek bijdroeg aan de hippie-
cultuur in het algemeen is onderwerp van speculatie. De zanger Billy Joel
noemt het boek in zijn song 'we didn't start the fire', die ook als een
protestsong gezien kan worden.
Een ander boek van Heinlein, Starship Troopers is eveneens controversieel te noemen. Het boek stelt
individuele moed en burgerzin centraal en introduceert een maatschappij waarin alleen mensen die
vrijwillig hebben meegedaan aan een periode van maatschappelijke dienstplicht stemrecht hebben,
tegen de achtergrond van een conflict van de mensheid gebaseerd op vrijheid tegen aliens die op
een communistische manier georganiseerd zijn. De gelijknamige film van Paul Verhoeven verandert
het boek in zo'n grote mate dat van de originele boodschap niets overblijft en het geheel verandert
in een 'satire' op een militaristisch Amerika.
Een ander opmerkelijk boek is Job: A Comedy of Justice (1984) waarin Heinlein het
fundamentalistisch christendom van de Amerikaanse zogenaamde Bible Belt op de hak neemt.
Over het algemeen kan van Heinlein gezegd worden dat zijn oeuvre doorspekt is met
maatschappijkritische thema's.
Heinleins boeken zijn voor het grootste deel ook in het Nederlands vertaald.
Scifi in de Lage Landen
In het Nederlandse taalgebied worden weinig door lokale schrijvers geschreven
sciencefictionverhalen uitgebracht. De Vlaamse schrijver Theo Bogaerts schreef al in 1928 de
sciencefiction-avonturenroman Het oog op de heuvel. De eveneens Vlaamse Paul van Herck schreef
vanaf 1965 korte sciencefictionverhalen en enkele jaren later ook romans en hoorspelen in dit genre.
Zijn bekendste werk is Sam, of de Pluterdag uit 1968. Een andere bekende Nederlandse
hoorspelschrijver was Carl Lans met zijn reeks Testwerelden van de Galaxie. De Nederlander Felix
Thijssen schreef tussen 1971 en 1978 zo'n vijftien sciencefictionboeken, waaronder de achtdelige
serie over Ruimteverkenner Mark Stevens en vier boeken over Arne Nay Sterzon. Deze boeken
werden uitgebracht in de reeks Fontein SF, waarin ook ander Nederlandstalig werk werd
opgenomen. In 1980 schreef de Nederlandse Wim Gijsen het sciencefictionboek De eersten van
Rissan en een jaar later het aansluitende slotdeel De koningen van weleer, na het bovengenoemde
Sam, of de Pluterdag pas het tweede Nederlandstalige werk in de sciencefictionboekenreeks M=SF
van uitgeverij Meulenhoff. Veel meer oorspronkelijk Nederlandstalig werk werd sindsdien niet
uitgegeven. Auteurs als Tais Teng, Peter Schaap en Django Mathijsen brengen daar recentelijk
verandering in aan met diverse publicaties.
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 8

Informatieve boeken over sciencefiction

Filosofie van de toekomst (Fred Keijzer, 2010)
Over nut en noodzaak van sciencefiction Het is hoog tijd dat we onze ogen openen
voor de mogelijke werelden van morgen. Sciencefiction levert ons de
verbeeldingskracht die daarvoor nodig is. Meer dan welk ander genre ook vormt
sciencefiction een gedurfde combinatie van analyse en speculatie. Fred Keijzer laat de
lezer delen in the sense of wonder waardoor hijzelf verslingerd raakte aan
sciencefiction. Hij steekt SF-junks een hart onder de riem en verleidt geheelonthouders tot een
verkenning van de rijkdommen van het genre. stelde in 1945 dat satellieten een ideale basis zouden
vormen voor telecommunicatie
Voorbij de wereld van Star Trek (Lawrence M. Krauss, 1998) Magazijn MA
In zijn in 1995 verschenen boek "The physics of Star Trek" ("De wereld van Star Trek",
a.i. 96-38-248-1) ging Lawrence M. Krauss, hoogleraar natuurkunde en astronomie en
zelf een fanatiek "trekkie", uitvoerig in op de vraag in hoeverre tijdreizen,
warpsnelheden, transporterstralen en dergelijke intrigerende kenmerken van de
wereld van "Star Trek" natuurkundig gezien tot de mogelijkheden behoren. Dat boek
was een groot succes en net als bij de film komt er dan een vervolg. Opnieuw kijkt Krauss met de
ogen van de wetenschap naar de moderne science fiction, zij het ditmaal niet uitsluitend naar "Star
Trek", maar ook naar bijvoorbeeld "Independence Day" en naar de serie "The X-files".
Het heelal van de dromers (Mark Carpentier Alting, 1978) magazijn M 35601
Een korte geschiedenis van de SF, informatie over 27 schrijvers, twee verhalen,
Asimov en Niven, SF in Nederland / het fandom en Catalogus van leverbare SF


Het lichtjarenfeest (Brian W. Aldiss, 1976) magazijn M 49418
Science fiction is een pleziertochtje door de ruimte en tijd - een lichtjarenfeest. In
dit boek wordt niet alleen de ontwikkelingsgang van het genre geschetst, maar
wordt ook aandacht besteed aan de algemene literaire waarde van de diverse
romans en stromingen die in de geschiedenis van de science fiction een rol spelen.
Het biedt daarmee een volwaardige literatuurgeschiedenis van de science fiction.
Brian Aldiss is een van Engelands meest vooraanstaande sf-schrijvers. Daarnaast werd hij zeer
bekend als criticus en kenner van de sf-literatuur en als editor van de Penguin sf-serie.
The encyclopedia of Science-Fiction (John Clute, 1994) leeszaal 829.14
Engelstalig, alfabetisch naslagwerk over science fiction, fantasy en subgenres.
Behalve over auteurs van s.f.-romans en -verhalen, bevat het boek tevens artikelen
over thema's en termen, films en filmers, televisieseries, tijdschriften (o.a.
fanzines), strips en illustratoren. In deze nieuwe editie zijn de illustraties uit de 1e
druk (zie a.i. 79-51-198-8) achterwege gebleven. De tekst is gedrukt in 2 i.p.v. 3
kolommen per bladzijde. Inhoudelijk is er ook veel veranderd: de artikelen zijn geactualiseerd en er
werden nieuwe auteurs opgenomen, waardoor de omvang is verdubbeld. Het boek is uiteraard
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 9

overwegend gericht op Amerikaanse en Britse s.f., maar doet een goede poging andere landen
eveneens recht te doen, o.a. door overzichtsartikelen op naam van het land. Het geheel vormt een
prettig leesbaar en duidelijk naslagwerk, dat een zeer volledig en rijk gedetailleerd overzicht biedt.
Geschikt voor alle liefhebbers van science fiction en fantasy.
Wat is science fiction ? (Sam Lundwall, 1974) magazijn M 30168
Beknopte geschiedenis van de science fiction en toekomstromans van de oudheid tot
heden, waarin alle voorkomende genres en stromingen behandeld worden.
Geschiedenis, Genres, Subgenres, Beoefenaars, Mogelijkheden en Vooruitzichten

Recente science-fictionromans

Ready player one (Ernest Cline, 2014)
We schrijven 2044. Sinds de Grote Recessie leeft een aanzienlijkdeel van de
wereldbevolking in diepe armoede.Als James Halliday kinderloos sterft, laat hij de
hongerendemensheid een fantastisch spel na: oasis, een onlinegame die door
miljarden spelers tegelijk gespeeld kan worden. Kort na zijn dood blijkt dat hij drie
sleutels in het spel verstopt heeft, die leiden naar een kluis waarin de rest van zijn
erfenis ligt opgeborgen. Wie de sleutels vindt, wordt in ??n klap multimiljonair. De jacht op de
sleutels voert honderdduizenden nerds, geeks en gamers terug naar de jaren tachtig van de
twintigste eeuw, de tijd waarin Halliday opgroeide. In de popcultuur van the eighties gaan ze op zoek
naar aanwijzingen en naar geluk.
De jongen uit Celstad (C.M. Chang, 2014) serie Offworlder; 1
Stap in de wereld van NamJu, een van de meest aansprekende hoofdrolspelers sinds
Katniss Europaplex, 2150. De jonge NamJu Abernay droomt maar van ??n ding: uit de
sloppenwijken van Celstad ontsnappen om zijn lievelingsspel te spelen, de virtual
reality-game DeathZone. DeeZee is NamJu's lust en leven, een simulatie waarbij spelers
het tegen elkaar opnemen in gevechten op leven en dood. De pijngrens in het spel
wordt zo levensecht ervaren dat spelers het speelveld vaak bont en blauw verlaten. NamJu's team
BlackPlanet doet het goed, heel goed zelfs, maar als hij wil blijven spelen, of sterker nog, wil blijven
eten, moet hij werk vinden. Helaas zijn de baantjes die hij krijgt aangeboden vaak slecht betaald, dus
als een vriend hem een voorstel doet om alles te winnen wat zijn hartje begeert, neemt hij het
aanbod gretig aan. Voordat hij er erg in heeft, wordt NamJu echter gekatapulteerd in een dodelijk
nieuw spel met drie onmogelijke opdrachten ?n een wezen dat niet van onze planeet is... de
offworlder. C. M. Chang groeide op bij haar Zuid-Koreaanse ouders in Wisconsin, Amerika, en
verhuisde op latere leeftijd naar Nederland. Chang woont en werkt in Amsterdam. Offworlder 1 - De
Jongen uit Celstad is haar debuut.
Vernietiging (Jeff vandermeer, 2012) Southern Reachtrilogie; 1
Dertig jaar geleden werd een exotisch terrein door een onzichtbare grens afgesloten
van het continent. Die grens werd doorbroken en elf expedities gingen al naar Gebied
X. Sommige moordden elkaar uit, andere kwamen terug zonder geheugen of
helemaal niet. Vier vrouwelijke geleerden zijn expeditie twaalf. De ik-figuur, de
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 10

biologe, zal als enige overleven. Zij verkent een tunnel die diep in de aarde gaat en die uit levend
weefsel bestaat. Een bizar wezen beschrijft de muren met organische tekens en surrealistische
teksten. De geest van de biologe verruimt als zij muteert, besmet door Gebied X. Alles wordt in
bloemrijke details beschreven, niets wordt verklaard: wat, hoe, waarom? Elementen van griezel en
sciencefiction.
Robopocalyps (Daniel H. Wilson, 2014)
Na een wereldwijde oorlog tussen de menselijke beschaving en robots en
elektronische apparaten, bestuurd door een mystieke kunstmatige intelligentie, vindt
een militair een opgeslagen geschiedenis van die oorlog. Die krijgen we dan in losse
fragmenten, van de eerste vreemde verschijnselen tot de open oorlog en
massavernietiging van de mensheid. Dit via enkele individuen en groeperingen die de
strijd aangaan. Een fragmentarisch verhaal: te veel personages, te veel onafgewerkte
fragmenten, identificatie is ver zoek. Heel wat akelige scnes, veel actie maar weinig echte spanning.
Vleugje mystiek als robots plots beginnen te denken en handelen als mensen. Het boek leest
gemakkelijk maar boeit weinig, te chaotisch. Wat de KI eigenlijk wil, behalve de mensheid uitroeien
n bestuderen, blijft een dualistisch raadsel. Wordt verfilmd door Steven Spielberg.
Silo (Hugh Howey, 2013)
Post-apocalyptische roman over een groep mensen die na de bom leeft in een
ondergrondse silo. Het leven in de silo lijkt eenvoudig, maar zo simpel als het lijkt,
blijkt het al snel niet te zijn. Interessante setting, al vraagt men zich af waarom
niemand ooit een lift heeft gebouwd. De silo telt 144 verdiepingen en men doet alles
met de trap. Goed uitgewerkte personages in een meeslepend verhaal. Alleen tegen
het eind wordt het wat langdradig, met ellenlange beschrijvingen van weer een levensbedreigende
situatie.
De poorten van Anubis (Tim Powers, 2013)
Professor Brendan Doyle is gespecialiseerd in bekende negentiende-eeuwse dichters.
Door een mysterieuze oude rijkaard komt hij via 'een gat in de tijd' in het Londen van
1810 terecht, waar hij te maken krijgt met weerwolven, oude Egyptenaren, tovenaars
en een gehersenspoelde Lord Byron. De Amerikaanse fantasy-auteur Tim Powers
vermengt bij voorkeur sciencefiction en fantasy en verwerkt graag historische
gebeurtenissen en personages in zijn romans. Voor 'De poorten van Anubis' kreeg hij de Philip K. Dick
Award. Dolle gebeurtenissen en onverwachte plotwendingen kenmerken dit boek. De door Powers
uit hun context gerukte historische personages leveren vaak een ietwat komisch effect. De vaart en
de onderliggende luchthartigheid maken veel goed van de wijdlopige stijl en de soms wat
geforceerde verhaalwendingen.
De zusters van Duin (Brian Herbert, 2013)
Frank Herbert kreeg Hugo en Nebula Awards (de hoogste sciencefictionprijzen) voor
de eerste 'Duin' in 1966, gevolgd door vijf vervolgdelen. Na zijn dood in 1986 werkten
zijn zoon Brian samen met Kevin J. Anderson het uiterst complexe Duin-universum
verder uit: dit is het zeventiende boek. Het situeert zich circa 15.000 jaar in onze
toekomst, en na de trilogie 'Legenden van Duin'. Dertienduizend planeten zijn
gekoloniseerd onder het keizerrijk van Corrino, 83 jaar na de Slag van Corrin, maar door de haat
tegen elke technologie dreigt een nieuwe oorlog. De Zusterorde keert terug naar de magische
krachten van weleer, in het geheim worden nog robots gebruikt tot het keizerrijk toeslaat. Space
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 11

opera, intriges, veel personages met eigen agenda's, uiteraard even ook zandwormen. Liefhebbers
van deze populaire reeks zullen dit wel lusten; wie de hele reeks niet kent, loopt verloren.
Enders game Orson Scott Card, 2013)
Eerste deel van de klassieke sciencefictionreeks 'Ender'. Eerder verschenen als 'Ender
wint' (1989) en 'De tactiek van Ender' (1994). Het verhaal won de Nebula Award
(1985) en de Hugo Award (1986) voor beste roman. De aarde heeft twee invasies van
de buitenaardse 'Kruiperds' maar nauwelijks overleefd. In voorbereiding op een derde
invasie is de Krijgsschool opgericht, waar de meest getalenteerde kinderen worden
opgeleid tot gezagvoerder van een sterrenschip van de Internationale Ruimtevloot. Andrew 'Ender'
Wiggin lijkt superintelligent en wordt op zeer jonge leeftijd gerekruteerd en weggehaald bij zijn
familie. Op de Krijgsschool wordt hij getraind in oorlogstechnieken en tactische spellen. Hij blijkt een
militair genie en alle hoop voor het winnen van de oorlog wordt op hem gevestigd. In 2013 verfilmd
met o.a. Harrison Ford in de hoofdrol
De Maya profetie (Steve Alten, 2012)
Dominique Vazquez gelooft als enige de opgesloten psychiatrische patint Mick Gabriel
die zegt dat de aarde volgens Maya-overleveringen op 21 december 2012 zal vergaan,
en helpt hem ontsnappen. Geheimzinnige kernontploffingen brengen ondertussen de
wereld op de rand van een wereldwijde kernoorlog terwijl onder de oceaan zoveel hitte
wordt gesignaleerd dat schepen erdoor vergaan. Alleen Mick en Dominique leggen het
verband met de Maya-profetie. Zeer fantasierijk geschreven verhaal dat zoveel verhaallijnen kent dat
je als lezer alle zeilen bij moet zetten om het enigszins te kunnen volgen.
2312 Robinson, Kim Stanley 2312
Als haar grootmoeder, de leidster van de kolonie op Mercurius, overlijdt, raakt
beeldend kunstenares Swan betrokken bij een machtsspel tussen de Aarde en de
opkomende kolonin op de andere planeten. Het plot ontvouwt zich in een rustig
tempo, zonder veel spanningsbogen en komt tot een afronding. Het boek heeft een
intrigerende structuur. Elk hoofdstuk wordt afgewisseld met een kort expos over het
universum van 2312 waarin het plot zich afspeelt en geregeld een hoofdstuk getiteld 'Lists',
bestaande uit losse zinnen of alleen maar een opsomming van woorden, die net als een gedicht een
sfeer oproepen. Ook de stijl is zeer gevarieerd: in de achtergrondhoofdstukken wordt een moeilijk
vocabulair gebezigd, terwijl de plothoofdstukken luchtig en beeldend worden verhaald. De
karakterontwikkeling is sterk; de fysieke reis die Swan onderneemt is ook een innerlijke tocht van
ontdekking. De afwisseling van technische SF en filosofie levert een perfect boek op. Vergelijkbaar
met David Brin en Iain M. Banks.

Voor wie nog meer wil lezen: Lijst van SF- en fantasyschrijvers voor een uitgebreidere lijst met
schrijvers.
De Nederlandse uitgeverij Meulenhoff specialiseerde zich de voorbije decennia in SF klassiekers, voor
al hun publicaties zoek in onze catalogus op Meulenhoff science fiction


Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 12

Science fiction op DVD
Films van de laatste drie jaar
Marvels avengers (Joss Whedon (2012)
Amerikaanse superheldenfilm van regisseur Joss Whedon (Buffy, the vampire slayer;
Serenity) die ook het scenario schreef, genspireerd op de Marvel Comics-serie die
vanaf 1963 verschijnt. Loki, de slechte halfbroer van dondergod Thor, wil met de
hulp van buitenaardse wezens de aarde vernietigen. Daarom roept Nick Fury, de
baas van de geheime organisatie S.H.I.E.L.D., 'The avengers' bij elkaar om dit plan te
dwarsbomen.

Looper (Rian Johnson, 2013)
In de futuristische actiethriller Looper staat tijdreizen centraal. Het is echter illegaal
en alleen beschikbaar via de zwarte markt. Wanneer de georganiseerde misdaad van
iemand af wil, zenden ze hun doelwit dertig jaar terug in de tijd. Hier staat een
zogeheten looper, een huurmoordenaar zoals Joe, te wachten om de moord uit te
voeren. Het werk levert veel geld op en Joe leidt een prima leven, totdat besloten
wordt de loop te beindigen en Joe oog in oog komt te staan met zijn toekomstige
ik. Hij overschrijdt de enige regel voor loopers: laat je doelwit nooit ontsnappen. Wat volgt is een
spannende achtervolging en een zoektocht naar de oplossing om het brein achter het illegale
tijdreizen te slim af te zijn.

Prometheus (Ridley Scott, 2012)
Met de film 'Prometheus' creert hij een baanbrekende mythologie, waarin een
team wetenschappers en ontdekkingsreizigers aanwijzingen ontdekken vr de
oorsprong van de mens op aarde. Ze gaan naar de donkerste plekken van het
universum, waar ze vervolgens in een angstaanjagende strijd moeten vechten om de
toekomst van de mensheid veilig te stellen.

Hunger games I en II, The (Gary Ross , 2012 en 2014)
In een nabije toekomst is het voormalige Noord-Amerika verdeeld
over twaalf districten die jaarlijks n jongen en n meisje leveren
voor The Hunger Games. Hierbij worden de jongeren in een
gigantische arena gezet, waar slechts n levend uit kan komen. De
rest van het volk wordt gedwongen het mediaspektakel live op
televisie te volgen. Wanneer het zusje van de zestienjarige Katniss
Everdeen wordt geselecteerd voor The Hunger Games twijfelt ze geen moment en neemt ze haar
plaats in. Vanaf dat moment heeft ze nog maar n doel: overleven tegen elke prijs.

Robotropolis (Christopher Hatton, 2012)
Robotropolis speelt in een toekomst waarin zeer geavanceerde robots de mensheid
op allerlei gebieden van dienst zijn. Sinds kort is er zelfs een hypermoderne stad, het
op een afgelegen eiland gelegen new town, waar robots compleet verantwoordelijk
zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Journaliste Christiane Nouveau reist met haar
team naar het eiland om een reportage te maken over dit unieke fenomeen. Kort
nadat de verslaggevers in New Town zijn aangekomen, gebeurt er iets onverwachts:
tijdens een sportwedstrijd wordt een onschuldige speler zomaar doodgeschoten door een robot. Al
snel wordt duidelijk dat het niet zomaar een incident is geweest. Steeds meer robots vertonen
vreemd gedrag en binnen de kortste keren ontaardt de dreigende situatie in een ware
robotrevolutie. In een sfeer van chaos en paniek proberen christiane en haar mensen zo goed
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 13

mogelijk verslag te doen van de ramp die zich voltrekt. Maar dan blijkt dat het allemaal nog veel
erger is dan ze dachten...

Gravity (Alfonso Cuaron, 2014)
Dr. Ryan Stone (Oscarwinnaar Bullock), een briljant medisch ingenieur gaat op haar
eerste ruimtemissie met veteraan astronaut Matt Kowalsky (Oscarwinnaar Clooney).
Tijdens een routine controle slaat het noodlot toe. De shuttle wordt vernietigd en
Stone en Kowalsky blijven helemaal alleen achter. Vastgebonden aan niets anders
dan elkaar zweven ze verder de ruimte in. Door de kille stilte realiseren zij zich dat ze
ieder contact met de aarde zijn verloren en daarbij de enige kans om gered te
worden. Langzaam slaat de angst om in paniek en neemt elke hap naar lucht het beetje zuurstof weg
dat nog over is. Is de enige weg terug naar huis de onwaarschijnlijke weg, dieper de ruimte in?

After Earth (M. Night Shyamalan, 2013)
Duizend jaar na rampzalige gebeurtenissen op aarde, waardoor de mensheid
gedwongen is de planeet te verlaten, is Nova Prima het nieuwe thuis. De
legendarische generaal Cypher Raige (Will Smith) keert na een lange dienstplicht
terug naar zijn vervreemde familie, klaar om vader te zijn van zijn 13-jarige zoon Kitai
(Jaden Smith). Wanneer een asterodenstorm het schip van Cypher en Kitai
beschadigt, crashen ze op de nu onbekende en gevaarlijke aarde. Kitai moet door het
bedreigende landschap trekken om hun schip te herstellen en om zijn vader van de dood te redden.
Zijn hele leven wilde hij al soldaat worden, net als zijn vader. Vandaag is het zijn kans.

Dernier combat, Le (Luc Besson, 2012)
Het debuut van regisseur Luc Besson gaat over een man die strijd levert met een
brute tegenstander (Jean Reno) in een postapocalyptische wereld waar
wolkenkrabbers verzonken staan in bergen zand en mensen in de kofferbak van
oude autos slapen. De overlevende van een wereldoorlog vindt in een vernietigd
Parijs in een verlaten ziekenhuis een oude arts met een psychiatrische patinte. Een
gewelddadige bende onder aanvoering van Jean Reno dringt het ziekenhuis binnen
en doodt de arts en de vrouw. Weet de man deze brute agressors te verslaanIn de post-
apocalyptische toekomst zijn er maar een paar mensen overgebleven en geen van deze kan praten.

Doomsday book (Kim Ji-Woon, 2012)
Het einde van de wereld nadert en de mensheid is verdoemd. In het eerste deel "De
Schepping van de Hemel", bereikt een robot verlichting in een boeddhistische
tempel. De robot wordt onderworpen aan een onderzoek en wordt gezien als een
bedreiging voor de toekomst van de mensheid. In "A Cool New World" strijdt de
mensheid tegen een dodelijk virus. Een jonge man verandert in een bloeddorstige,
meedogenloze zombie die de overlevenden opjaagt. In het derde hoofdstuk, "Happy
Birthday" raakt een ingenieur bevriend met een kunstmatige intelligentie. Ondertussen komt er een
ogenschijnlijke onstuitbare meteoor op de aarde af die al het leven op aarde zal vernietigen.

Iron sky (Timo Vuorensola, 2012)
Vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog slagen de nazis erin om met
behulp van reusachtige UFOs, de zogeheten Reichsflugscheiben, de donkere kant
van de maan te koloniseren. Als hun geheime basis per ongeluk wordt ontdekt tijdens
een Amerikaanse maanmissie in 2018 zien de nazis in dat hun tijd is gekomen om
terug naar de aarde te keren en daar de wereldheerschappij te heroveren. Vanaf dan
rust het lot van de mensheid op de schouders van Renate Richter (Julie Dietze), een
zelfverzekerde nazi-ideologie lerares met een Gretchen kapsel. Als de nazis eenmaal op de aarde
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 14

zijn geland, wordt het haar al snel duidelijk dat haar hele leven op de maan een leugen was. Zal ze
erin slagen om haar, met macht geobsedeerde, verloofde Klaus Adler (Gtz Otto) te stoppen en de
vrede terug te brengen op aarde?

Another earth (Mike Cahill, 2012)
Rhoda Williams, een intelligente jonge vrouw die pas is afgestudeerd in de
astrofysica, droomt ervan de ruimte te verkennen. Aan de vooravond van de
ontdekking van een planeet die lijkt op de aarde, krijgt Rhoda een auto-ongeluk
terwijl ze naar de lucht tuurt op zoek naar de planeet. Het ongeluk heeft een
dodelijke afloop: de vrouw en zoon van John Burroughs komen om het leven.
Wat later komt John Rhoda tegen zonder te weten wie ze is. Ze beleven een intense
relatie, tot John de waarheid ontdekt

Solaris (Andrej Tarkovski, 2012)
De bemanningsleden van een ruimtestation maken een baan om een geheimzinnige
planeet, waarna ze een reeks angstaanjagende gebeurtenissen meemaken.
Overleden mensen uit hun verleden komen weer tot leven. Als Chris Kelvin(Clooney)
aan boord komt om de fenomenen te onderzoeken, raakt hij zelf in de ban van een
kracht dat de sleutel zou kunnen zijn tot mens'diepste dromen of ergste
nachtmerries.

Wrinkle in time, A (John Kent Harrison, 2012)
Meg en Charles gaan op zoek naar hun vader die verdwenen is tijdens een
experiment waar hij aan werkte . Hierbij krijgen ze hulp van Calvin en drie bijzondere
vrouwen genaamd Mrs. Which, Mrs. Whatsit en Mrs. Who. Hun reizen voeren hen
door het universum naar een plaats welke zn gelijke niet kent. Daar moeten ze leren
om elkaar te vertrouwen en begrijpen dat iedereen verschillend is.


The watch (Akiva Schaffer, 2012)
Om aan hun saaie leven in een nette buitenwijk te kunnen ontsnappen, hebben vier
vaders een burgerwacht opgericht. Wanneer ze per ongeluk ontdekken dat hun stad
is overspoeld met aliens die zich voordoen als gewone burgers, hebben ze geen
andere keuze dan hun buurt te redden, en de wereld, van totale uitroeiing.
The Watch is een komische sciencefiction


Patlabor 1 en 2 (Mamoru Oshii, 2012, 2013)
In een toekomstige wereld wordt door de politie van Tokio gebruik
gemaakt van enorme robots: Labors. Door de grootschalige inzet van
deze Labors is de stad bezig een modern Babylon te worden. De
overheid constateert echter steeds meer incidenten met de robots
die de bevolking in gevaar brengen. De oorzaak van deze ongevallen
zou liggen in het besturingssysteem, ontworpen door het invloedrijke
bedrijf Shinohara.
Is er sprake van een fabricagefout of kwaad opzet? Agenten Noah en Azuma gaan op onderzoek uit.


Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 15

Host, The (Andrew Niccol, 2013)
Onze wereld is bezet door zogenaamde zielen die het lichaam van andere wezens
overnemen. Wanderer, de ziel die het lichaam van voormalig verzetsstrijder Melanie
toegewezen krijgt, wist al dat het moeilijk was om in een mensenlichaam te leven. Ze
hebben overweldigende emoties en levendige herinneringen. Maar n ding had ze
niet verwacht: Melanies geest vecht terug tegen haar overheersing en vult
Wanderers gedachten met opvattingen en herinneringen. Wanderer wordt meer en
meer gegrepen door Melanie en begint de kant van de mensen te kiezen. Samen ondernemen ze een
gevaarlijke zoektocht naar de laatste verzetsstrijders.

Ghost in the shell 2 (Mamoru Oshii, 2013)
Het jaar 2032. De grens tussen mens en machine is haast totaal vervaagd.
Wanneer een aantal mannen worden vermoord door gynoids, de robots die deze
mannen in hun seksuele behoefden moesten voorzien, wordt Batou ingeschakeld om
het te onderzoeken. Batou heeft nog weinig menselijks over zich, enkel delen van zijn
geest en geheugen zijn nog de zijne, al het andere is vervangen. Samen met zijn
collega Togusa moet hij achterhalen waarom deze gynoids de moorden pleegden en
wie er achter zit.

Enkele klassieke science fictionreeksen
The X-files (7 seizoenen tussen 1993 en 2002)
De eigenzinnige FBI-agent Fox Mulder wil een aantal onopgeloste zaken onderzoeken
die de "X-Files" worden genoemd. Hij gelooft dat bij deze zaken buitenaardse wezens
zijn betrokken. Om zijn werk in de gaten te houden en zijn theorien te ondermijnen,
wijst de FBI hem een partner toe: Dana Scully Dana is een jonge, sceptische agente
die gediplomeerd is in medicijnen en sterk geloofd in de wetenschap.
Tijdens hun onderzoek naar deze onverklaarbare zaken botst Mulders geloof in het
buitenaardse steeds weer met Scully's rationele aanpak. Met elke zaak wordt hun relatie
ingewikkelder door hun eigen professionele ambitie, gevatheid en de wederzijdse aantrekkingskracht
die wordt versterkt door de intensiteit van hun samenwerking.
Battlestar Galactica (1978)
Herbeleef de overlevingsstrijd van de mensheid en zet samen met een kleine maar
vastberaden vloot koers naar de mythische planeet Aarde, op de hielen gezeten door
de robotachtige Cylons, de eeuwige aartsvijand. De hoofdrollen in deze
alomgeprezen serie worden vertolkt door de legendarische Mary McDonnell en
Edward James Olmos.

Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 16

Science fictionreeksen van de laatste jaren

Heroes ( 4 seizoenen tussen 2007 en 2010)
De serie vertelt het verhaal van verschillende personen die dachten dat ze net als iedereen waren tot
ze wakker werden met buitengewone gaven zoals telepathie of het kunnen tijdreizen. Deze personen
komen er snel achter dat ze een rol spelen in het voorkomen van een catastrofe voor de mensheid.
Heroes heeft een grote alles omvattende verhaallijn en kleinere verhaallijnen binnen de
hoofdverhaallijn.

Dollhouse ( 2 seizoenen in 2011)
De sexy en mysterieuze Echo is door de illegale organisatie Dollhouse geprogrammeerd tot een Active:
een programmeerbaar menselijk wezen dat opdrachten moet uitvoeren voor de elitaire klanten van
Dollhouse. De Actives krijgen persoonlijkheden ingeprent waardoor ze tijdelijk kunnen zijn wie ze maar
willen: de perfecte dief, minnaar, spion of moordenaar. Nu de FBI Dollhouse op de hielen zit en Echos
herinneringen aan haar verleden steeds meer beginnen terug te komen, moet Echo een kwaadaardige
Active trotseren die vastbesloten is Dollhouse voorgoed ten val te brengen.

Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 17

Science fiction strips


Wollodrin, het konvooi (4 delen 2011-)
Enkele sekteleden zijn onderweg naar een voor hun belangrijk gebied: een gevaarlijke tocht. De
groep is op zoek naar gidsen en komt zo in aanraking met de hoofdpersonen van het verhaal, de
krijgster Onimaku en de beresterke ork Hazgnar. Tijdens de reis krijgt de groep te maken met diverse
tegenslagen, zoals vergiftigd water en voedsel, aanval van goblins (mythische wezens) en later
zombies die opgewekt worden door een van de sekteleden. Het verhaal breekt af op een spannend
moment wanneer de twee hoofdfiguren worden belaagd door een grote groep zombies. De lezer zal
nieuwsgierig zijn naar de afloop van dit goed vertelde verhaal in het volgende deel. Verzorgd
uitgegeven en met fraai tekenwerk in sfeervolle kleuren. De lay-out is gevarieerd en beoogt filmische
effecten. Een fantasystrip met een goed verhaal.


Aquablue (11 delen tussen 2003 en 2011)

Het ruimteschip de Witte Ster ? niet toevallig de naam van de rederij waar de Titanic onder voer ?
wordt totaal verwoest door asteroden. Enige overlevende is de baby Nao, die door een oppasrobot
op het nippertje gered wordt in een reddingssloep. Acht jaar later landen Nao en de robot op de
waterplaneet Aquablue. Nao wordt er door de niet-menselijke vissersgemeenschap onthaald als de
uitverkorene omdat de plaatselijke god, een gigantische rog, aan hem verschijnt. Nog eens tien jaar
later landt Robert Hall in het dorp. Hij onderzoekt verre beschavingen in opdracht van de Euro-
universiteit van Brussel.


Cyclus van Cyan (3 delen in 2012)

Een sciencefiction-setting. Op een planeet die gelijkenis vertoond met de Aarde groeit Cyann op als
dochter van een zeer invloedrijke familie, die ogenschijnlijk de lakens uitdeelt. De werkelijke politieke
macht ligt bij de kaste der priesters. Haar groei naar volwassenheid wordt versneld als zij opdracht
krijgt de oorsprong van een virus, dat dodelijk is voor mannen, te achterhalen. Tijdens haar queeste
wordt zij ingewijd in het mysterie van de teleportatie, de mogelijkheid om via een magisch netwerk
van planeet naar planeet te springen. Het lijvige stripalbum bevat de integrale eerste twee delen van
de stripcyclus van Cyann, getiteld 'De bron en de sonde' en 'Zes seizoenen op Ilo'. De
scenarist/tekenaar heeft een bizar universum geschapen waarin sterke persoonlijkheden ten tonele
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 18

worden gevoerd, die elkaar in cynische dialogen trachten af te troeven. Het taalgebruik is ruig en
onverbloemd. Het tekenwerk in dit spannende epos is zeer fantasierijk met bijzondere aandacht voor
technologische ontwikkelingen, kleding, flora en fauna.


Tschai (5 delen tussen 2007 en 2010)

Deze stripserie is gebaseerd op de romancyclus 'Tschai' van Jack Vance, een populair sf-schrijver. Dit
zal voor een aantal sf-liefhebbers een aansporing zijn om de serie te gaan lezen. Een man van de
aarde landt op de planeet Tscha met een soort reddingsruimtescheepje, nadat het grote ruimteschip
is getorpedeerd. Adam Reith is de enige overlevende. De aardling eist zijn plaats in de nieuwe
omgeving al snel op en al snel weet hij zich een plaatsje te veroveren op deze nieuwe planeet. Een
realistische strip in kleur, redelijk verzorgd uitgegeven en met een goed lopend verhaal. De teksten
zijn goed te volgen, al hebben de personages en de plaatsen onmogelijke namen.


Cycloop (4 delen tussen 2005 en 2011)

Als we dit eerste deel van de stripserie 'Cycloop' mogen geloven, is de wereld over vijftig jaar geen
fijne plaats. Diverse brandhaarden bieden een aanblik als 'na de bom'. De VN proberen vrede te
brengen. Helaas zit het economisch tegen. Uit financieel oogpunt worden de vredesmissies
geprivatiseerd. Douglas Pistoia gaat werken als huurling voor Multicorps Securita. Dat bedrijf heeft
de helmen van z'n soldaten uitgerust met minicamera's (vandaar: cyclopen). Het beeldmateriaal
wordt verkocht aan televisiemaatschappijen: het slagveld als real time docusoap (compleet met echt
bloed). Dan krijgt Pistoia een missie zonder camera. Zijn peloton moet alle mannen van een dorpje
vermoorden; mogelijk zitten er rebellen tussen. Pistoia stoort zich niet aan het oorlogsrecht en doet
wat hem wordt opgedragen


Prometheus (6 delen 2009-)

De stripserie 'Prometheus' begint spectaculair: een paar Spaanse soldaten ontdekken in 1573 een
wrak van een ruimteschip in de jungle. Vervolgens een samenvatting van het verhaal van de Griekse
god Prometheus. En dan lezen we hoe de Aarde wordt getroffen door allerlei vreselijke rampen. Op
het tijdstip 13.13 valt alle stroom uit, wat bijvoorbeeld betekent dat er geen contact meer is met
ruimteschepen, dat vliegtuigen neerstorten enzovoort. Sommige oeroude machines beginnen juist
dan weer te werken. Wat is er toch aan de hand?! 'Prometheus' is een mix van verschillende sf- en
rampenfilms. Het verhaal wordt professioneel verteld via diverse personages wier lotgevallen we
volgen.
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 19


Megalex (3 delen tussen 2002 en 2008)

In de stadplaneet Megalex wordt alles geregeld via klonen. Wanneer een anomalie, een afwijkende
kloon, ontsnapt, breken er rellen en ongeregeldheden uit. Het verhaal is een standaard technisch
science-fictionepos en draagt een duidelijk Jodorowsky-stempel. De glossy realistische airbrush-
tekeningen zijn spetterend en zullen dit album populair maken bij een grote schare mannelijke
lezers. Niet in het minst vanwege de bloedmooie vrouwen en hun dito borsten, al zou menige aardse
soortgenoot er een hernia aan over houden. De gezichten en sommige decors lijken direct afkomstig
uit een verhaal van Moebius, al is deze gewelddadige ode zondermeer prachtig uitgevoerd. De
nodige humor maakt het allemaal nog net verteerbaar.


Metabaronnen (9 delen tussen 1996-2010)

Tonto de huisrobot vertelt een verhaal aan zijn collega Lothar. Via deze twee gemechaniseerde
wezens krijgen we de familiegeschiedenis van de Metabaronnen te zien: een mythe wol geweld
inclusief het recht van de sterkste. Onderhuids spannen de thema's trouw en liefde hun rode draad.
Mannen spelen de hoofdrol, al blijkt de echtgenote van Othon minstens zo gewelddadig. Alle figuren
hebben stalen gezichten daardoor benadrukken zij de ernst van deze sage. De weinige humor komt
van de robots. Jodorowsky, een oude rot in het vak, maakte o.a. scenario's voor Moebius. Gimenez is
de ster van deze nieuwe serie. Zijn fel realistische tekenwerk nodigt uit tot steeds opnieuw lezen en
minutieus kijken. Ingewijden zijn het er over eens dat hij een van de betere tekenaars is. Sommige
scnes ademen de sfeer van Moebius terwijl de beelden van ruimteschepen doen denken aan
Mzieres (Ravian). Science fictionliefhebbers smullen van deze serie


Travis, de cybernauten ( 4delen tussen 1998 en 2003)

Kleurrijke, sf-balloonstrip. Het verhaal speelt over ruim vijftig jaar. Piloot Travis moet ruimtestation
Hurricane bevoorraden. Dat station zorgt via een gigantische laser ervoor dat tropische stormen niet
tot volle ontwikkeling komen en daardoor worden veel levens gespaard. Maar het ruimtestation
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 20

wordt gekaapt en een verbitterde strijd begint om toch nog op tijd een orkaan te voorkomen die het
Carabisch gebied bedreigt. Verrassend en vlot verhaal met zowel veel spanning als een stuk
milieubewustzijn. De tekeningen zijn met aparte technieken gemaakt, realistisch en prima van
kwaliteit. Het verhaal leest makkelijk en de plot is aardig. Uitstekend eerste boek van een nieuwe
serie.Technovaders (8 delen tussen 2001 en 2008)

Parallel lopen de belevenissen van een drieling, de een "volmaakt" en door zijn moeder verwend, de
andere twee mutant verschoppeling. Een van de laatste vertelt in flash-backs zijn levensverhaal, wat
in de eerste fase een strijd was met enkele supercomputers, o.a. op de speciale school voor
supertechnici. ijn zus blijkt ondertussen de dochter van een ruimtepiraat te zijn. Star-wars,
monsters, astero des, minstens een forse knipoog naar moderne computerspelletjes en naar de reis
door het menselijk lichaam. Morbide kijk op de voor leiderschap benodigde karaktereigenschappen.
Tekeningen licht gestileerd, zeer fantasierijk, "technisch": een grafische topper van het niveau van
leermeester Moebius. Het duo Janjetov en (ervaren tekstschrijver) Jodorowsky, eerder
verantwoordelijk voor de serie "De jeugd van John Difool", laat met behulp van nieuwkomer Beltran
wederom zien het sf-genre te beheersen, in tekst en tekening. Zij die het sf-werk van Moebius
(=Giraud) waarderen zullen ook dit in hun armen sluiten.


Vrije vlucht: De eeuwige oorlog (3 delen in 1988 en 1989)

Dit realistische getekende science-fictionstripverhaal is gebaseerd op het boek 'The Forever War' van
Haldeman, een anti-oorlogsroman geschreven n.a.v. de ervaringen van de auteur als soldaat in
Vietnam. De stripversie die in drie delen wordt gepubliceerd, heeft dezelfde onderkoelde, grimmige
toon en de traumatische belevenissen van een speciaal getraind team astronauten dat op reis wordt
gestuurd naar een onbekende planeet om een onbekende vijand te bevechten laten zich zonder
meer lezen als metafoor van de Amerikaanse Vietnamoorlog. Realisme gekombineerd met S.F. maakt
het tot een bijzonder en boeiend stripverhaal. Ook de tekeningen trekken de aandacht: sferische
kleuren en spannende beeldopbouw, veel afwisseling, tekst in ballons. Het is een luxe uitgegeven
boek voor een ouder publiek, de bloederige scnes maken het voor jongere lezers ongeschikt. Bevat
voorwoord van schrijver en tekenaar, met foto's gellustreerd.
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 21


Star wars. Clone wars (9 delen tussen 2003 en 2006)Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 22

Young Adult

Condie, Ally young adult COND
1. Matched (2010)
2. Niets is wat het lijkt
3. Reached (2014)
Dit verhaal speelt in de toekomst in een volkomen
gemanipuleerde maatschappij, de Unie. Meisjes worden daar
op hun zeventiende gekoppeld aan een partner. Tot haar verrassing blijkt Cassia (17, ik-figuur)
gekoppeld te zijn aan haar beste vriend Xander. Maar als ze de stick met gegevens over haar partner
bekijkt, schuift er over diens foto het beeld van Ky, een schoolgenoot die tot een minder soort
mensen behoort en eigenlijk niet gematched kan worden. Cassia is in verwarring, gaat Ky met andere
ogen bekijken en wordt verliefd op hem. Voor het eerst stelt ze vragen bij haar door anderen
geprogrammeerde leven. Het zorgvuldig opgebouwde, chronologisch vertelde verhaal over de
vrijheid zelf keuzes te maken, kent een verrassend slot. Bij het boek, dat het eerste deel is van een
trilogie, is een website ontwikkeld: www.matched-book.com. Voor betere lezers vanaf ca. 14 jaar.
De vijfde golf (Rick Yancey, 2013) young adult YA
Een Bildungsroman in een sciencefiction-setting. De Apocalyps is in golven van
geweld over de mensheid gekomen. Verantwoordelijk voor het decimeren van het
menselijk ras is een buitenaardse intelligente entiteit. Een zeer klein deel van de
Aardse bevolking weet zich te onttrekken aan de overheersers. Zo ook de 16-jarige
Cassie, die bij de invasie van het buitenaardse ras haar ouders heeft verloren. Als een
Lone Wolf gaat zij op zoek naar haar broertje, die zich in handen bevindt van de overheerser. Hij
dreigt het slachtoffer te worden van de experimenteerdrang van het buitenaardse volk. Cassie moet
zien te overleven in een dreigende wereld waarin niemand te vertrouwen is. Het verhaal heeft
meerdere niveaus. Vanuit verschillende perspectieven wordt verhaald hoe voor- en tegenstanders
weten om te gaan met levensbedreigende situaties. De in een helder proza geschreven roman
schetst in een mix van sfeer- en actiescnes een realistisch beeld over de wijze waarop de mens zich
weet aan te passen aan ellende, wanorde en overleven in een vijandige omgeving. Ook in het Engels
aangeboden: 'The 5th wave'*. Vanaf ca. 15 jaar.

Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 23

Jeugd
Vanaf 6 jaar (blauw)
S.O.S. uit de ruimte (Geronimo Stilton, 2012) Boeken 6+ (blauw) STILT
Een angstaanjagende gemaskerde knager heeft via een satelliet de stad Rokford in
zijn macht. Geronimo (ik-figuur) wordt de ruimte in gestuurd om de satelliet te
vernietigen. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.

Vanaf 9 jaar (geel)
Boem! Of 70.000 lichtjaren van huis (Mark Haddon, 2010) Boeken 9+ (geel) HA
Jim heeft problemen: op school gaat het niet goed, met zijn zus en haar vriendje leeft
hij op voet van oorlog, zijn werkloze vader gedraagt zich vreemd en zijn moeder werkt
voor twee. Soms leek het wel of de hele wereld op zijn kop was gezet. Maar het kan
nog erger! Met zijn vriendje Charlie belandt hij in een duizelingwekkend avontuur,
nadat zij twee leraren in de docentenkamer in geheimtaal met elkaar horen praten.
Charlie verdwijnt en Jim en zijn zus Becky volgen diens spoor naar het Schotse eiland Skye en nog
veel verder... De grondig herziene versie van het in 1992 verschenen Gridzbi Spudvetch. Avontuur,
sciencefiction en humor vormen de ingredinten van het verhaal. Elk hoofdstuk is voorzien van een
eigen symbool dat ook de alineas markeert. De korte episodes maken het boek uitermate geschikt
om voor te lezen.
De glanzende stad (Thijs Goverde, 2011) Boeken 9+ (geel) GO
Sooike is geitenhoeder in een dorp waar altijd honger heerst en nooit iets gebeurt. Hij
droomt van roem en avontuur. Wanneer op een dag Mex de Motorman door het
dorp trekt op weg naar de gevaarlijke roestbergen, is Sooike in de wolken. Mex heeft
echter zijn eigen plannen en maakt gretig misbruik van Sooikes kleine verstand. Hij
overtuigt hem ervan dat hij uitverkoren is om tegen de Duistere Heer te vechten en
sleept hem mee in een avontuur dat grootser en gevaarlijker is dan Sooike ooit kon dromen. De
naeve geitenhoeder is een typische antiheld: onvoorstelbaar dom, maar met het hart op de juiste
plaats. Het is ook zijn gebrek aan verstand dat hem zo innemend maakt, hem tegelijkertijd in de
problemen brengt n ervoor zorgt dat hij die weer overwint. Het verhaal speelt zich af in een
fantastische toekomst en bevat de nodige knipogen naar hedendaagse problemen, waardoor het ook
voor oudere lezers interessant is.
De man met het groene masker (Marina Theunssen, 2014) Boeken 9+ (geel) TH
Als Mats (10) en zijn vrienden Kaat en Bram en zijn broer Arthur in het bos een
verlaten villa ontdekken, weten ze niet dat dit het begin is van een spannend avontuur
vol met buitenaardse wezens. Als ze de villa nader willen onderzoeken, worden ze
gevangengenomen door aliens en komen terecht in een buitenaards sterrenstelsel,
waar een machtsstrijd gaande is tussen twee broers. Zouden ze nog terug kunnen
naar de aarde? Spannend verteld ik-verhaal vol met actiemomenten. De verteller klinkt echter niet
als een 10-jarige jongen, zijn taalgebruik is enigszins oubollig en onnatuurlijk. De ouders van de
kinderen komen in het begin van het verhaal nog voor, maar spelen verder geen rol meer. Alles
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 24

draait duidelijk om de hoofdpersoon Mats die soms ergerlijk eigenwijs is en vaak voor gevaarlijke
situaties zorgt. De andere kinderen hebben een minder grote rol en fungeren meer als aangevers.
Het ondergrondse kasteel /De stad zonder
naam / De terugkeer van de feniks (Jeremy Belpois, 2010-2011-2011)
Boeken 9+ (geel) BE 1 / BE 2 / BE 3 / BE 4
Jeremy (de zogenaamde auteur), Ulrich, Yumi en Odd (13 jaar) zitten samen op een internaat. Ze
ontdekken een supercomputer waarmee ze in Lyoko, een virtuele wereld, terechtkomen; een wereld
waarin X.A.N.A. de scepter zwaait en waarin een meisje zonder geheugen vertoeft: Aelita. X.A.N.A. is
een artificile intelligentie die probeert de wereld te veroveren door allerhande apparaten en
mensen te manipuleren. De vier studenten beschikken ieder over een pientere geest en bijzondere
krachten; ze proberen Aelita terug te krijgen naar de normale wereld en X.A.N.A te vernietigen. Er
wordt veel beschreven, personages blijven vlak, er wordt vaak overbodige informatie meegegeven
wat het tempo uit het verhaal haalt. Het taalgebruik kon beter en de wisselingen in tijd en ruimte
zorgen voor de nodige verwarring. Het vraagt dus enig doorzettingsvermogen om in het verhaal te
komen. Liefhebbers van games en wetenschappen zullen het wel leuk vinden.
Vanaf 12 jaar (groen)
Gewist (Marco Kunst, 2013) Boeken 12+ (groen) KU
Sig komt per ongeluk op de vuilnisbelt buiten de hoge muren van zijn stad terecht.
Omdat hij zich in verboden gebied bevindt, loopt hij de kans dat zijn geheugen als
strafmaatregel wordt gewist door de Centrale Computer (CC) die de stad bestuurt.
Samen met Plijster, die al jaren op de belt woont, gaat hij op zoek naar een manier
om de CC op andere gedachten te brengen. Sciencefiction-roman waarin spanning en
fantasie worden gekoppeld aan diepgang. De auteur heeft een meeslepend verhaal geschreven
waarin wezenlijke levensvragen worden gesteld, zoals: ben je het gelukkigst in een beschermde
wereld waarin alles prettig lijkt of wil je het leven ten volle (be)leven, ook met alle ellende die erbij
hoort? De roman doet sterk denken aan 'Brave New World', maar is minder cynisch en heeft een
hoopvol einde.

Reeks Meto
deel 1. Het huis (Yves Grevet, 2010) Boeken 12+ (groen) GR 1
deel 2. Het eiland (Yves Grevet, 2010) Boeken 12+ (groen) GR 2
Vierenzestig jongens met Latijnse namen ondergaan in een gesloten inrichting een streng regime
onder leiding van vijf 'Caesars'. De jongens, ingedeeld naar leeftijd, zijn gehersenspoeld, zonder
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 25

verleden of toekomst. Ik-verteller Meto verzamelt heimelijk informatie en zoekt medestanders om
zich te verzetten tegen het concentratiekampachtige systeem. In de tegenwoordig tijd schetsen de
eerste van de tien hoofdstukken de situatie, daarna groeit de spanning, die zich in de laatste drie
hoofdstukken ontlaadt. Open einde: 'voor spijt is het nu te laat'. De jongens, consequent 'kinderen'
genoemd, praten als oude heren: 'naar het schijnt ontzeggen ze ons de maaltijd'. Stroeve taal van
duidelijk Franse oorsprong:
De onwillige moordenaar (Eoin Colfer, 2014) Boeken 12+ (groen) CO 1
1898, Victoriaans Londen. Wees Riley (14) wordt gedwongen door illusionist Garrick
om een moord te plegen op een wetenschapper uit de toekomst die tot het FBI-
programma W.A.R.P. behoort. Dat is een getuigenbeschermend programma waarbij
personen verplaatst worden naar het verleden. Riley doodt hem uiteindelijk niet zelf
en komt via een wormgat (tijdtunnel) in het hedendaagse Londen terecht. Daar
ontmoet hij FBI-agente Chevie (16), bekend als special agent Chevron Savano. Dan
duikt Garrick weer op. Hij heeft het gemunt op Riley en de geheime tijdsleutel. Dit eerste deel in de
serie 'W.A.R.P.'* (Wereldwijd Anoniem Rehabilitatie Programma) levert een interessante
samensmelting op van magie, avontuur, tijdreizen en samenzweringen. Er wordt een geraffineerd
spel met de tijd gespeeld. Door dit gegeven in combinatie met de tamelijk uitgesponnen verteltrant,
het niet eenvoudige taalgebruik alsook de nodige hightechbeschrijvingen komt vooral de meer
ervaren lezer aan zijn trekken.
Koepels (Maritte Aerts, 2011) Boeken 12+ (groen) AE
In dit toekomstverhaal woont Marni Hamblin met haar vader in de overdekte stad in
Koepel 4. Ze krijgt les in een virtuele ruimte en speelt daar computerspelletjes. Buiten
de koepels is volgens de deskundigen geen leven mogelijk. Toch zijn er wel mensen
naar de buitenwereld gevlucht, waaronder de moeder van Marni. Op een dag leert
Marni Vonya kennen. Haar ouders zijn ook buiten de koepels geweest. Wanneer
Marni bericht krijgt van haar moeder die ze sinds haar derde niet heeft gezien, gaat ze naar haar op
zoek buiten de Koepel en belandt in een spannend avontuur. De schrijfster weet een fraaie en
spannende fantasiewereld te schetsen, waardoor je een goed beeld krijgt van het leven en alle
technische hoogstandjes in en nabij de koepels en de sfeer die daar heerst.
De torens van februari (Tonke Dragt, 2014) Boeken 12+ (groen) DR
Een verzameling dagboekfragmenten en enkele kranteknipsels helderen iets op van
de mysterieuze verdwijning van de 14-jarige Tom. Door op een schrikkeldag in
februari Het Woord uit te spreken, tracht hij de stelling dat er meer dan n wereld
is, te bewijzen. Hij belandt in een andere werkelijkheid, die merkwaardig veel op de
aardse lijkt. Vanwege geheugenverlies noteert hij alles. Aan essentile vragen als wat
is werkelijkheid, wie ben ik, geeft schrijfster concreet gestalte. De stijl is soms stokkerig, een dagboek
eigen, soms beeldend. Een buitengewoon mysterieus boek, voor een groot gedeelte spelend in een
wereld die niet de onze is. Het verhaal is een symbolische voorstelling van het zoeken naar de eigen
identiteit. Beide werelden vormen een aspect van de identiteit van de hoofdpersoon.
Eind van de wereld (Malcolm, Rose, 2013) Boeken 12+ (groen) DR
Jamiro (14) en zijn vriendin Don (van Madonna) stelen een auto en veroorzaken een
ongeluk. De schade en de reprimande maken geen indruk, want binnen zes maanden
is toch ieders leven ten einde doordat een planetode de aarde zal vernietigen. De
moeder van Jamiro (sterrenkundige bij het Instituut voor Ruimte-Onderzoek) weet
ook geen oplossing. Als Don een game speelt, krijgt zij een ingenieuze inval. Vlak voor
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 26

de lancering van een raket dreigt het nog mis te gaan, maar een vriend van Jamiro de cijferman- is
de reddende engel. Deel uit de Schaduw-reeks, een serie die zich richt op de minder snelle lezer. Het
boek heeft ook die kenmerken: groot lettertype, overzichtelijke tekstblokken, korte hoofdstukken,
beperkte omvang en een rustige lay-out. In een afsluitende woordenlijst worden vijftien begrippen
verduidelijkt die cursief staan afgedrukt in de tekst.
Tijdrovers (Tanja De Jonge, 2013) Boeken 12+ (groen) JO
Siem (14) moet woensdagmiddag op zijn 10-jarige zusje Marit passen, terwijl zijn
moeder weg is. Zowel hij als Marit hebben hier helemaal geen zin in. Siem stelt voor
dat zij hun eigen gang gaan en om vijf uur thuis zijn. Maar als Marit maar niet
thuiskomt, heeft Siem spijt van zijn beslissing en besluit hij haar zelf te gaan zoeken.
Hij weet dat Marit naar de stad is gegaan met de bus. Bij het busstation ontmoet hij
Lena met haar hond. Zij geeft hem een visitekaartje van het bedrijf Mirage, waar zij voor werkt. Het
blijkt het begin van een bizar en spannend avontuur met veel vragen: van wie was de sms die Marit
ontving en wat stond er in? Wat doet Mirage en wat betekent precies het leven een stukje
terugspoelen? Dat het gebruik van mobiele telefoons en sociale media door jonge kinderen niet
zonder gevaar is, illustreert de auteur in dit redelijk spannende sciencefiction-verhaal, met een link
naar de huidige maatschappij.
Gonzend gevaar (Tanja De Jonge, 2011) Boeken 12+ (groen) JO
De 13-jarige Yoeri wordt geprikt door een monstermug. Er lijkt niets aan de hand,
maar zijn klasgenote Thamar merkt dat Yoeri vreemd reageert en zelfs lijdt aan
geheugenverlies. Als een schoolgenoot uit klas 1C ook geprikt wordt, gaan de
alarmbellen rinkelen en wordt het tijd voor een grondig onderzoek. Samen met
computernerd Filip uit de derde klas en oom Jos (bioloog) proberen ze het mysterie
van de gemuteerde muggen te ontrafelen. Wisselend perspectief in de derde persoon, waarbij de
gebeurtenissen soms overlappend zijn, maar belicht worden vanuit de optiek van de andere
protagonist. Eigentijdse detective met sf-elementen, waarbij de flashforwards vakkundig zijn
verstopt en de ontknoping verrassend is.
Vanaf 14 jaar (rood)
Voor deze leeftijdscategorie werden vooral reeksen opgenomen, maar er zijn ook nog een groot
aantal aparte boeken.

Reeks De hongerspelen (Suzanne Collins) Boeken 14+ (rood) CO
Deel 1. De hongerspelen (2012)
Deel 2.Vlaamen (2012)
deel 3. Spotgaai (2012
Het verhaal speelt zich af in de toekomst. Na een burgeroorlog is van Noord-Amerika het land Panem
overgebleven, bestaande uit het welvarende Capitool met twaalf daaraan ondergeschikte districten,
waarin veel armoede en onvrijheid heersen. In de jaarlijkse Hongerspelen moeten 24 kinderen, uit
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 27

elk district een jongen en een meisje, strijden op leven en dood in een Big Brother-omgeving.
Katniss Everdeen (16, ik-figuur) uit het 12e, armoedigste district springt in de bres voor haar jongere
zusje Prim wanneer deze wordt uitgeloot. Na een wat aarzelend begin krijgt het verhaal vaart in het
tweede en derde deel. Het thema is gedurfd: een strijd op leven en dood tussen twaalf- en
achttienjarigen, als vorm van vermaak. Wie is de slimste overlever? De auteur creert een eigen
begrippenkader dat zijdelings doet denken aan Harry Potter. Ze combineert overlevingstechnieken
uit de traditie van Jean Auels prehistorische romans met ultramoderne technologie.)

Reeks Gone (Michael Grant) Boeken 14+ (rood) GR
Deel 1. Verlaten (2008)
Deel 2. Honger (2011)
Deel 3. Leugens (2011)
Deel 4. Plaag (2011)
deel 5. Angst (2012)
Deel 6. Lichte (2013)
Zonder aankondiging blijken alle mensen van vijftien jaar en ouder verdwenen uit de leefwereld van
de 14-jarige Sam. Communicatiemiddelen werken niet meer. In de ontstane chaos nemen Sam en
zijn vrienden de leiding, totdat een anarchistische bende, geleid door de eveneens 14-jarige Caine, de
stad gaat besturen en een dictatuur sticht. Sam ziet zich genoodzaakt hem tegen te houden, maar
vreest voor het moment dat hij zelf vijftien wordt. Dit sciencefictionachtige verhaal biedt een
beklemmend beeld van een maatschappij waarin kinderen er alleen voor staan. Naast de grote
verhaallijn met Sam als hoofdpersoon, bieden kleinere subplots een perspectief op de
gebeurtenissen. Bovennatuurlijke verschijnselen zorgen voor extra spanning. De reacties van de
kinderen en de beschrijvingen van soms huiveringwekkende zaken zorgen voor een realistisch
karakter. De eindstrijd tussen goed en kwaad biedt een opening voor een vervolg.

Reeks De erfenis van Lorien (Pittacus Lore) Boeken 14+ (rood) LO
Deel 1. Ik ben nummer vier (2011)
Deel 2. De krachte van zes (2012)
Deel 3. De opkomst van negen (2012)
deel 4. De val van vijf (2013)
John Smith (15) is een alien van de planeet Lorin. John is een van de negen Lorirs met Erfgaven die
gevlucht zijn naar de Aarde, omdat andere aliens, de Mogadoren, al het leven op Lorin hebben
weggevaagd. Drie van de negen Lorirs zijn al gevonden en gedood door de Mogadoren, John is de
vierde. Na de zoveelste verhuizing belanden John en Henri in Ohio, waar John stapelverliefd wordt op
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 28

Sarah en zijn eerste echte vriend krijgt: Sam. Ook zijn Erfgaven beginnen zich te ontwikkelen, zoals
vuurbestendigheid. Juist nu zitten de Mogadoren op zijn hielen en moet John vechten voor zijn leven
en de mensen die hem lief zijn. Lichte sciencefiction die makkelijk wegleest, omdat het verhaal zich
op Aarde afspeelt in een klein Amerikaans stadje. John past echter niet bij de andere middelbare
scholieren. Hij ziet er dan wel hetzelfde uit als iedereen, maar hij moet altijd zijn geheim meedragen.
Het boek was zes weken lang een New York Times Bestseller en de verfilming doet het ook goed in
Amerika.

Chaos-trilogie (Patrick Ness) Boeken 14+ (rood) NE
Deel 1. Het mes dat niet wijkt (2013)
deel 2.Het donkere paradijs (2013)
Deel 3. Lawaai dat nooit stopt (2013)
De vergelijking met 'De Hongerspelen' is snel gemaakt. Beide zijn science fiction trilogien die een
uniek gegeven injecteren in een spannend verhaal rondom een opgroeiende jongere. Maar al in het
eerste deel van deze 'Chaos trilogie'*, stijgt het boek ver uit boven zn soortgenoot. Todd (bijna 13,
ik-figuur) woont op een planeet waar iedereen elkaars gedachten kan horen. Hij is de laatste jongen
die nog man moet worden in zijn dorp, waar verder alleen maar mannen wonen. Als hij het meisje
Viola in het moeras tegenkomt, zet dit een reeks gebeurtenissen in werking die Todds hele leven en
dat op de planeet op zn kop zet. Op de vlucht voor het leger moet hij samen met Viola achter de
gruwelijke waarheid zien te komen. Gruwelijk is dit boek af en toe zeker. Er zitten een aantal heftige
scnes in. Niet alleen bloederige, maar vooral ook psychologische. De worsteling van een jongen die
man gaat worden, is indringend onder woorden gebracht. En het verhaal is van begin tot einde
geloofwaardig en sterk geconstrueerd. Iets waar 'De Hongerspelen' zeker terrein op verliest.

Reeks Divergent (Veronica Roth) Boeken 14+ (rood) RO
Deel 1. Inwijding (2012)
deel 2. Opstand (2012)
deel 3. Samensmelting (2014)
De wereld waarin Beatrice (16) leeft, is opgedeeld in vijf facties. De facties vertegenwoordigen de
eigenschappen oprechtheid, onverschrokkenheid, eruditie, vriendschap en zelfverloochening. Doel
van de facties is dat ieder mens leeft in de groep die het goede in hen naar boven haalt. Op
zestienjarige leeftijd doen kinderen een test en kiezen zij in welke factie ze voortaan willen leven. De
testuitslag van Beatrice is verbazend en zij kiest voor de onverschrokkenen. Wat volgt is een keiharde
inwijding voor Tris, zoals ze dan heet. Ze wil bewijzen dat zij in deze factie hoort en vecht voor haar
positie. Ze wordt gepest en bedreigd met haar leven. De sfeer is beklemmend door de starre wijze
waarop facties werken en door de snoeiharde inwijding. Dit spannende boek is het debuut van de
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 29

23-jarige auteur uit Chicago. Deze stad vormt ook het decor van het verhaal. Twee vervolgdelen
staan op stapel en de filmrechten zijn verkocht.

Deadline-trilogie (Rachel Ward) Boeken 14+ (rood) WA
Deel1. Deadline (2009)
Deel 2. De chaos (2010)
Deel 3. Oneindig (2012)
Jem (15) heeft een bijzondere gave: ze kan in iemands ogen zien wat de sterfdatum van die persoon
is. Als ze Spider ontmoet, ziet ze dat hij nog maar een paar weken te leven heeft. Wanneer de twee
jongeren een dagje samen op stap zijn, en in de rij staan voor de Londen Eye, beseft Jem dat er iets
verschrikkelijks staat te gebeuren. Samen met Spider rent ze weg. Meteen daarop vindt een explosie
plaats, waarbij vele doden en gewonden vallen. De wegvluchtende jongeren worden verdacht van
een terroristische aanslag.
Stripverhalen voor de jeugd
Yoko Tsuno
We hebben 26 delen van deze reeks (1972-2012)
De reeks Yoko Tsuno gaat over de belevenissen van een Japanse vrouw
die zich moeiteloos beweegt tussen meerdere culturen; de West-
Europese, de Japanse en zelfs een buitenaardse (Vinea). De heldin van de
serie is moedig, intelligent en doortastend. Ze kan een vliegtuig besturen
en spreekt verschillende talen zoals Nederlands, Japans, Duits en
Chinees. Ze is boeddhiste, beoefent aikido en kendo en is een geoefend boogschutter.
Yoko beleeft als elektrotechnisch ingenieur zowel aardse als buitenaardse avonturen, waarbij ze al in
haar eerste avontuur contact maakt met de buitenaardse Vineanen.
De katamarom
We hebben 39 delen van deze stripserie (1973-)
Hoofdpersonen in deze strip zijn: de katamarom, een buitenaardse
hybride, Khena, de beschermeling van de katamarom, Oom Dirk de
adoptievader van Khena. Over de loop van verschillende albums blijkt dat
Khena afkomstig is van het continent der twee manen, gelegen op de
planeet Aktarka. Terwijl zijn ouders op ontdekkingsreis zijn op de Aarde,
loopt er iets mis met de motor van hun schip. Om zijn leven niet te riskeren lieten ze hem achter op
Aarde terwijl zij probeerden de motor te herstellen. Echter de plaats waar hij werd achtergelaten
wordt getroffen door de aardbeving en Khena wordt meegenomen door de plaatselijke bevolking
voordat het reddingsteam van zijn wereld arriveert. Oom Dirk, een Europese archeoloog, ontfermt
Science Fiction, themalijst Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2014 p. 30

zich later over Khena, en neemt hem mee naar Europa. Als door een toeval de katamarom en Khena
elkaar tegen komen, begint een serie avonturen.
Dvds voor de jeugd

Galaxy Park, deel 1 en deel 2
De jeugdserie van Studio 100 speelt zich af in het vakantiepark Galaxy Park, het themapark met een
buitenaards kantje. Elk jaar werken zes jongeren in het park als vakantiekracht. Dit jaar zijn dit Femke
(17), Stef (17), Paula (16), Diederik (16), Mellanie (17), Os (19) en de klusjesman Ko (44).
Buitenaardse aliens zijn echter van plan zes jongeren te ontvoeren om de macht op aarde over te
nemen. En dan landt er ook nog een echte alien van de planeet Exo in het park, in de gedaante van
een mens. Er gebeuren mysterieuze, onverklaarbare dingen en men weet niet meer wie te
vertrouwen is. De jongeren gaan op onderzoek uit.

Transformers prime, deceptions unleashed (seizoen 1 2013)
Nieuwe Transformers computeranimatieserie over de megatechnische robots met menselijke
karakters, die zich vliegensvlug kunnen transformeren in motoren, snelle autos, straaljagers en
enorme vechtmachines. Er wordt strijd geleverd tussen de 'goeden', de Autobots aangevoerd door
Optimus Prime, tegen de slechteriken, de Decepticons en hun leider de sinistere en wrede Megatron.
De aarde is het strijdtoneel, de macht over het heelal is de prijs. De Autobots krijgen meer hulp dan
verwacht van drie menselijke vrienden, een puberachtige hamburgerverkoper, een punkmeisje en
een computernerd. Veel lawaai, veel geweld en het taalgebruik is hoogdravend met moeilijke
woorden. Maar dat mag de fans van dit genre niet deren.