You are on page 1of 8

_________________________________________________________________________________________

AKP 1 30 qershor 2011

REPUBLIKA E SHQIPRIS
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCS
AGJENCIA KOMBTARE E PROVIMEVEPROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURS SHTETRORE 2011

LNDA: KIMI

VARIANTI A
E enjte, 30 qershor 2011 Ora 10.00

Udhzime pr nxnsin

Testi n total ka 20 pyetje.
N test ka krkesa me zgjedhje dhe me zhvillim.

N krkesat me zgjedhje rrethoni vetm shkronjn prbri prgjigjes s sakt, ndrsa pr krkesat me
zhvillim sht dhn hapsira e nevojshme pr t shkruar prgjigjen.

Koha pr zhvillimin e krkesave t testit sht 2 or.
Pikt pr seciln krkes jan dhn prbri saj.

Pr prdorim nga komisioni i vlersimit


Krkesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 11c
Pikt
Krkesa 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a
Pikt
Krkesa 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20
Pikt


Totali i pikve KOMISIONI I VLERSIMIT

1... Antar

2. . Antar
KUJDES! MOS DMTO BARKODIN

BARKODI

PROVIMI ME ZGJ EDHJ E
Lnda: Kimi Varianti A
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
AKP 2 30 qershor 2011

1. N nj atom ndodhen: 1 pik

A) 10p
+
, 14e
-
B) 48p
+
, 35e
-

C) 32p
+
, 32e
-

D) 12p
+
, 10e
-


2. N nj atom, n gjendje themelore, numri maksimal i elektroneve t nj niveli X
n
sht 32.
Vlera e numrit kuantik themelor pr kt nivel sht: 1 pik

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3. Nj nga jonet e mposhtme ka konfigurim elektronik t njjt me jonin K
+
. Ai sht: 1 pik

A) Cl
-

B) Se
2-

C) Zn
2+

D) Al
3+


(Z
K= 19
, Z
Cl= 17,
Z
se= 34,
Z
Zn= 30,
Z
Al= 13
)

4. Jepet reaksioni: A + 2 B 3 C
Eksperimentalisht sht provuar se rritja e [A] dy her on n rritjen e shpejtsis s reaksionit
katr her, ndrsa rritja e [B] katr her nuk ndikon n shpejtsin e reaksionit.
Rendi i prgjithshm i reaksionit, mbshtetur n t dhnat e msiprme, sht: 1 pik

A) i par
B) i dyt
C) i tret
D) zero

5. N tretsirn ujore t njrs prej prbrjeve t mposhtme, reaksioni i mjedisit sht acid.
Prbrja emrtohet si m posht: 1 pik

A) sulfur kaliumi
B) klorur natriumi
C) nitrat amoniumi
D) etanoat kaliumi

6. Njri nga jometalet e mposhtme sht m pak aktiv se t tjert. Simboli i emrit t tij sht: 1 pik

A) S
B) C
C) B
D) Si

(Z
S =

16
, Z
C =

6
, Z
Si =

14
, Z
B =

5
)
PROVIMI ME ZGJ EDHJ E
Lnda: Kimi Varianti A
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
AKP 3 30 qershor 2011

7. N seciln prej tretsirave ujore:
t nitratit t argjendit, t klorurit t kalciumit, t nitratit t magnezit dhe t sulfatit t bakrit, zhytet
nga nj pllak nikeli. N kt rast themi se pllaka e nikelit vepron me jonet: 1 pik

A) Ca
2+
dhe Cu
2+

B) Cu
2+
dhe Ag
+

C) Ca
2+
dhe Ag
+

D) Mg
2+
dhe Cu
2+


(E
0
Ag = + 0,799v ,
E
0
M g = - 2,3639v ,
E
0
Ca = - 2,8669v ,
E
0
Cu = + 0,337v ,
E
0
Ni = - 0, 250v
)8. Nga shprbrja e metanoatit t kalciumit formohet: 1 pik

A) propanon
B) butanon
C) propanal
D) metanal

9. Nj nga prbrjet e mposhtme hyn n grupin e prbrjeve inorganike. Ajo sht: 1 pik

A) HOCOOH
B) CH
3
CHO
C) C
2
H
5
OH
D) H

COOH

10. Jepet reaksioni: 2C
2
H
2
+

5O
2
4CO
2
+ 2H
2
O 1 pik
Atomi i karbonit ka ndryshuar numrin e oksidimit. Ai ka kaluar nga numri i oksidimit:

A) +2 n +4
B) -2 n +4
C) -1 n +4
D) 0 n +4

11. Nj sasi klori vepron me 0.05 mol atome karbon dhe formohet tetraklorur karboni (CCl
4
).

a) shkruani barazimin e reaksionit 1 pik
b) njehsoni sa atome klor hyjn n reaksion 1 pik

PROVIMI ME ZGJ EDHJ E
Lnda: Kimi Varianti A
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
AKP 4 30 qershor 2011

c) njehsoni masn n gram t produktit t formuar 1 pik
(Ar
C= 12
, Ar
Cl= 35,5
)


12. Jepen formulat molekulare t prbrjeve F
2
, N
2
, HF.
Sipas rastit, duke br skemat ose strukturat prkatse t Ljuisit, shpjegoni:

a) n ciln prej tyre, atomet bashkohen me lidhje trefishe 1 pik


b) te cila nga prbrjet e msiprme, forcat e bashkveprimit ndrmolekular jan m t
theksuara 1 pikc) cili prej atomeve, prbrs n molekulat e substancave t msiprme, ka rrezen m t vogl. 1 pik

(Z
F= 9
, Z
N= 7
, Z
H= 1
)
PROVIMI ME ZGJ EDHJ E
Lnda: Kimi Varianti A
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
AKP 5 30 qershor 2011

13. Shkruani shprehjen e konstantes s ekuilibrit pr secilin nga reaksionet:

a) 2H
2
O
(l)
2H
2(g)
+ O
2(g)
1 pik

b) PCl
5

(g)
PCl
3(g)
+ Cl
2(g)
1 pik

c) 2HgO
(ng)
2Hg
(l)
+ O
2(g)
1 pik


14. Jepet reaksioni: 2NO
(g)
+ O
2(g)
2NO
2(g)
H < 0
Shpjegoni si duhet t ndryshojn faktort e mposhtm, n se duam q n reaksionin e msiprm
ekuilibrin ta zhvendosim djathtas:

a) temperatura 1 pik
b) trysnia 1 pik
c) prqendrimi i reaktantve 1 pik


PROVIMI ME ZGJ EDHJ E
Lnda: Kimi Varianti A
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
AKP 6 30 qershor 2011

15. Duke u nisur nga ndrtimi dhe funksioni listoni tre nga veorit q dallojn elementin galvanik nga
elementi elektrolitik (ose elektrolizeri).

(prgjigja t shoqrohet me figurat prkatse)

a) ______________________________________ 1 pikb) ______________________________________ 1 pikc) _______________________________________ 1 pik16. N 250ml tretsir jan tretur 3,55g Na
2
SO
4
(M = 142g/mol).

a) shkruani barazimin e reaksionit t shprbashkimit t Na
2
SO
4
1 pik


b) njehsoni prqendrimin molar t tretsirs ujore t saj 1 pikc) njehsoni prqendrimet molare t joneve q dalin nga shprbashkimi i krips s msiprme. 1 pik
PROVIMI ME ZGJ EDHJ E
Lnda: Kimi Varianti A
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
AKP 7 30 qershor 2011

17. Emrtoni radikalet e mposhtme:

a) C
6
H
5
________________________________ 1 pikb) CH
2
= CH _________________________________ 1 pikc) CH
3
CH CH
3
_________________________________ 1 pik
|

18. Shpjegoni:

a) pse vetit acide t fenolit jan m t theksuara se ato t etanolit 1 pik
b) procesin e oksidimit t butanonit n kushte t caktuara 1 pik
c) si jonizohet n tretsir ujore acidi etanoik 1 pik
19. Jepni nga nj shembull pr llojet e reaksioneve:

a) zvendsim elektrofilik 1 pik

PROVIMI ME ZGJ EDHJ E
Lnda: Kimi Varianti A
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
AKP 8 30 qershor 2011

b) esterifikim - hidroliz 1 pik

c) zvendsim nukleofilik 1 pik


20. N 10g przierje eten dhe etan jan adicionuar 32g brom. Njehsoni sa prqind etan ka pasur przierja.
3 pik