You are on page 1of 1

LITERASI DAN KEMAHIRAN MAKLUMAT

definisi
1
.
Pemahaman luas berkenaan
sifat maklumat
2
.
Kebolehan mencapai maklumat
3
.
Kebolehan menganalisis dan
merumus maklumat.

5
.
memilih maklumat yang relevan dan
sesuai sahaja bagi memenuhi sesuatu keperluan.
5.
1.
Konsep - konsep literasi maklumat

6
.
Ciri - Ciri Orang Berliterasi Maklumat

7
.
Kepentingan
8
.
Doyle (1992)
1.
1.
Bahagian Teknologi Pendidikan
(2002)
1.
2.
Kebolehan Menilai Kebenaran Maklumat

4
.
Maklumat yang diperoleh perlu
dipastikan kesahihannya
4.
1.
satu kebolehan untuk mengakses,
menilai dan mengunakan
maklumat dari pelbagai sumber
1.1.
1.
keupayaan untuk mengkakses
dan menilai maklumat bagi membuat
pemilihan dan menyelesaikan
permasalahan secara efektif.”
1.2.
1.
memahami sifat maklumat dalam pelbagai
subjek atau disiplin ilmu
2.
1.
kewujudan pelbagai jenis sumber
rujukan dan kegunaannya perlu diketahui
2.
2.
Mengenal pasti sumber-sumber
maklumat yang akan digunakan
3.
1.
Carian maklumat dalam pangkalan data ataupun
internet memerlukan kemahiran khusus.

3.
2.
diperkenalkan pada pertengahan
tahun 1980 oleh American Library
6.
1.
keupayaan mendapat makna
daripada maklumat
6.
2.
Rader (1991), literasi maklumat ialah satu keupayaan untuk
mengakses dan menilai maklumat dengan berkesan bagi
menyelesaikan sesuatu masalah dan mengambil keputusan
6.
3.
dapat menguasai semua
kemahiran yang diperlukan
7.
1.
mengakses maklumat
secara berkesan dan efisien
7.
2.
menilai maklumat
secara kritis dan cekap
7.
3.
menggunakan maklumat secara betul
dan bersesuaian dengan apa yang dikehendaki
7.
4.
berusaha mendapatkan maklumat
berhubung pelbagai aspek kehidupan yang berkait rapat
7.
5.
membangunkan ekonomi berasaskan k - ekonomi dan k - masyarakat
8.
1.
melahirkan generasi ulul-albab yang celik maklumat
8.
2.
perubahan ke arah sistem pendidikan bestari
8.
3.