You are on page 1of 14

DIFERENŢIEREA

SUNETELOR T-D


DATA : 27-II-2008
CLASA : a-II-a
GRUPA : III
DURATA : 45 min.
OBIECTUL : E.P.A.T.V.A.E.
TULBURAREA DE LIMBAJ : Dislalie
polimorfă audiogenă
TEMA ACTIVITĂŢII : Realizarea pronunţiei
corecte a sunetelor deficitare
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII : Diferenţierea
sunetelor „t” şi „d”
SCOPUL ACTIVITĂŢII : Formarea
priceperilor şi deprinderilor de pronunţie
corectă
TIPUL ACTIVITĂŢII : Corectiv-terapeutică
OBIECTIV GENERAL

• Diferenţierea sunetelor „t” şi „d” în
emitere independentă, în silabe directe
şi indirecte, cuvinte care conţin „t” şi
„d”, cuvinte paronime, propoziţii cu
aceste cuvinte.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

O1-să pronunţe corect sunetele „t” şi
„d”
O2-să recunoasscă vizual şi auditiv
sunetele în silabe, cuvinte, propoziţii
O3-să descopere diferenţele de
articulaţie dintre „t” şi „d”
METODE SI PROCEDEE
DIDACTICE:

• Conversaţia
• Demonstraţia articulatorie
• Explicaţia
• Exerciţiul
• Comparaţia
MIJLOACE DIDACTICE:

• oglinda logopedica
• imagini cu diverse obiecte a căror
denumire conţin sunetele “t” şi „d”
• material verbal
• aparat pentru educarea auzului

PREGATIREA ACTIVITAŢII :

• Pregătirea materialului didactic,
aerisirea sălii, dezinfectarea
oglinzilor logopedice cu spirt,
sosirea copiilor si aşezarea la
locurile lor

REACTUALIZAREA
ARTICULĂRII CORECTE A
SUNETELOR „T” ŞI „D”
• Realizarea câtorva exerciţii de
“încălzire” a aparatului fonoarticulator.
• Realizarea de exerciţii de dezvoltare a
auzului fonematic.
• Exerciţii de pronunţie cu cuvinte care
conţin suntele „t” şi „d”
DIRIJAREA ACTIVITATII
TERAPEUTICE
• Se pronunţă sunetul „t”, apoi sunetul „d”
având grijă ca subiectul să realizeze corect
diferenţa de articulare şi conştientizarea
diferenţelor prin palparea laringelui în
timpul emiterii sunetelor.
• Vom pronunţa silabe cu „t” şi „d” în toate
poziţiile, iar subiectul va trebui să le
reproducă. (ex. ta-da, ata-ada, at-ad)


Se va utiliza aparatul pentru educarea
auzului pentru a conştientiza diferenţele de
articulare
Se vor repeta prin vorbire reflectată cuvinte
ce conţin sunetele „t” şi „d”
(ex.tractor, diriginte, tenis, direct, tata, dute,
tacâm, dulap, cotor, adânc, cot, pod,
zîmbitor, ascunde)
Pentru recunoaşterea sunetelor „t” şi „d” se
vor da exemple de imagini, iar apoi copii vor
trebui să spună în care cuvânt se aude „t” şi
în care „d”


Se realizează propoziţii după
imagini, recunoscându-se unde se
aude „t” şi unde „d”.
Se cere aranjarea unor cartonaşe
cu imagini ce conţin „t” sau „d”
iniţial, la mijloc sau final,
pe care copiii le vor aranja pe
două coloane separate.
Pe tot parcursul lecţiei, unde este
cazul, se fac corectări de
pronunţie
CONSOLIDAREA ACTIVITATII

• Se repetă serii de cuvinte paronime,
corect, şi se cere explicare înţelesului
fiecărui cuvânt, după care se alcătuiesc
propoziţii cu aceste cuvinte : tata-data,
tare-dare, tura, dura, tac-dac, trepte-
drepte, topor-dobor, tuş-duş, lată-ladă,
pot-pod, spate-spade, clătite-clădite
EVALUARE


• Copiii care au
fost cuminţi,
atenţi, care au
răspuns corect,
vor primi cate un
stimulent.