You are on page 1of 2

CUPRINS

INTRODUCERE ................................................... Error! Bookmark not defined.
1 Elemente conceptuale ale procesului de comunicareError! Bookmark not defined.
1.1 Scurt istoric al conceptului de comunicareError! Bookmark not defined.
1.2 Structura sistemului de comunicare ......... Error! Bookmark not defined.
1.3 Elementele componente ale situaţiei de comunicareError! Bookmark not
defined.
1.4 Factori generali ai blocajelor de comunicareError! Bookmark not defined.
2 Prezentarea firmei SC STRABAG SRL .......... Error! Bookmark not defined.
2.1 Introducere – profilul firmei STRABAG . Error! Bookmark not defined.
2.2 Analiza procesului de comunicare internăError! Bookmark not defined.
2.2.1 Tipuri de comunicare organizaţională…………………………………20
2.2.2 Mijloace de comunicare la nivelul firmei… Error! Bookmark not defined.
2.2.2.1 Canale de comunicare…………………………………………….23
2.2.2.2 Forme ale comunicării manageriale................................................25
2.2.2.2.1 Comunicarea informală
2.2.2.2.2 Comunicarea formală
2.2.3 Comunicarea şef - subordonat ............ Error! Bookmark not defined.
2.3 Analiza procesului de comunicare externăError! Bookmark not defined.
2.3.1 Relaţia cu stakeholder-ii ..................... Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Relaţia cu furnizorii ............................ Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Relaţia cu clienţii ................................ Error! Bookmark not defined.

3 Responsabilitatea socială corporatistă – filantropie sau investiţie?Error! Bookmark
not defined.
Analiză - Autoimaginea companiei STRABAG vs. imaginea socială prezentă în mass-
media online ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1 Influenţa imaginii sociale a organizaţiilor Error! Bookmark not defined.
3.2 Definirea conceptului de imagine socială Error! Bookmark not defined.
3.3 Cadrul românesc al campaniilor de responsabilitate socială corporatisteError!
Bookmark not defined.
3.4 Domeniul construcţiilor şi campaniile de CSRError! Bookmark not defined.
3.5 Autoimaginea STRABAG în relaţia cu mediulError! Bookmark not defined.
3.5.1 Conceptul de autoimagine .................. Error! Bookmark not defined.
3.5.2 Tactici folosite în campaniile de CSR Error! Bookmark not defined.
3.5.3 Practici responsabile adoptate de de compania Strabag RomâniaError!
Bookmark not defined.
3.6 Analiza imaginii sociale a STRABAG RomâniaError! Bookmark not defined.
3.6.1 Tehnica de analiză a imaginii. Analiza cantitativăError! Bookmark not
defined.
3.6.2 Instrumente de analiză a imaginii. Profilul socialError! Bookmark not
defined.
3.6.3 Interpretarea profilurilor de imagine. Analiza calitativăError! Bookmark
not defined.
3.6.4 Direcţii de acţiune viitoare pentru compania STRABAG România în
domeniul CSR: ........................................................... Error! Bookmark not defined.