You are on page 1of 1

„Astfel, originea filosofiei rezidă în facultatea omului de a se mira, de a

se îndoi, de a trăi experienţa unor situaţii-limită, dar în ultimă instanţă în
voinţa de comunicare autentică ce le include pe toate trei.
Acest caracter originar este multiplu: din uimire decurge întrebarea şi
cunoasterea din îndoiala referitoare la cunoştinţele dob!ndite decurge
examinarea critică şi dob!ndirea unei certitudini clare: conştiinţa pierderii de
sine şi cutremurarea îl fac pe om să se interog"eze asupra lui însuşi.
Abia prin comunicare este atins scopul filosofiei, scop ce dă sens
tuturor celorlalte scopuri: perceperea fiinţei, iluminarea prin iubire,
dob!ndirea seninătăţii.#
$Karl Jaspers, Originile filosofiei%
„Astfel, originea filosofiei rezidă în facultatea omului de a se mira, de a
se îndoi, de a trăi experienţa unor situaţii-limită, dar în ultimă instanţă în
voinţa de comunicare autentică ce le include pe toate trei.
Acest caracter originar este multiplu: din uimire decurge întrebarea şi
cunoasterea din îndoiala referitoare la cunoştinţele dob!ndite decurge
examinarea critică şi dob!ndirea unei certitudini clare: conştiinţa pierderii de
sine şi cutremurarea îl fac pe om să se interog"eze asupra lui însuşi.
Abia prin comunicare este atins scopul filosofiei, scop ce dă sens
tuturor celorlalte scopuri: perceperea fiinţei, iluminarea prin iubire,
dob!ndirea seninătăţii.#
$Karl Jaspers, Originile filosofiei%