You are on page 1of 4

Nama : ________________________

Hari:________________
Tarikh : ________________________
Arahan : Lengkapkan perkataan dengan suku kata
yang sesuai berdasarkan gambar.

a

+

+

a

bu

+

+

u

=

+

=

=

bi

=

=

Nama : ________________________ Hari:________________ Tarikh : ________________________ Arahan : Warnakan gambar di bawah .