You are on page 1of 6

Ficha n 1

O PERIDICO
A que se chama prensa escrita?_______________________________________
________________________________________________________________
Como definiras un peridico? _______________________________________
________________________________________________________________
Con que outros nomes se coece? ____________________________________
Segundo a sa temtica, que clase de peridicos coeces? ________________
Escribe o nome de tres peridicos: ____________________________________
___________________________ Est algn escrito en galego? _____________
Como definiras unha revista: ________________________________________
________________________________________________________________

CADRO ORGANIZATIVO BSICO DUN PERIDICO


Na elaboracin dun peridico interveen moitas persoas, cada unha das cales ten
unha determinada responsabilidade. Algunhas das mis importantes son: o
presidente, o director, os xefes de redaccin e os redactores.
Investiga quen ten as seguintes funcins:
Elaborar os contidos e seleccionar as noticias: __________________
Nomear e cesar ao director, pode ser o dono do peridico: ___________
Escribir as noticias: ___________________
Decidir o que se publica: _______________
Busca, recorta e pega o cadro organizativo do peridico

Ficha n 2

CLASIFICACIN DOS PERIODISTAS


Segundo as funcins que realiza un periodista, pode clasificarse en: reporteiro,
redactor, corresponsal, colaborador.
Escribe a funcin de cada un deles:
Redactor: _______________________________________________________
________________________________________________________________
Reporteiro: ______________________________________________________
________________________________________________________________
Corresponsal: ____________________________________________________
________________________________________________________________
Colaborador: _____________________________________________________
________________________________________________________________

PERIDICO: FORMA E ESTRUTURA


Un peridico caracterzase polos seguintes compoentes: Nome, formato, n de
pxinas, partes temticas (seccins).
Completa a tboa.

Nome
Formato (cm)
N total de pxinas
Seccins mis
importantes

Ficha n 3

COMO UNHA PXINA?

En calquera pxina dun peridico, pdense distinguir claramente diferentes


partes:
Cabeceira: Indicacin de data, pxina, seccin. Situada arriba da pxina
Mdulos: Espazos publicitarios, se est abaixo da pxina chmase faldn.
Informacin:
- Titular: Ttulo da noticia, onde se destaca o mis importante. Tamn
pode aparecer un antettulo e un subttulo.
- Columnas informativas: Divisins verticais da pxina, onde se escribe o
texto
- P de foto: Texto que aparece debaixo dunha imaxe.
- Indicacin de autor e orixe
Fotografas, debuxos
Elementos de separacin: lias, recadros, adornos
Busca os anteriores elementos na seccin de Galicia.
Data do peridico: _____________________
Recorta e pega a cabeceira

Recorta e pega o titular dunha noticia que tea antettulo

Ficha n 4

Recorta e pega a columna dunha noticia, con indicacin de autor e orixe


da mesma.

Recorta e pega unha fotografa ou debuxo no que apareza o p de foto.

Ficha n 5

A PRIMEIRA PXINA

As principais partes que compoen a primeira pxina son: Cabeceira, noticia


principal, noticia secundaria, noticia terciaria, sumario, faldn publicitario.
Busca os anteriores elementos na portada do peridico.
Data do peridico: _________________
Recorta e pega o ttular da noticia principal do da.

Recorta e pega o sumario

Ficha n ___

A NOTICIA SEMANAL

Data: ______________________
Seccin: ____________________
Titular da noticia: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Novo titular: _____________________________________________


________________________________________________________

Resumo da noticia: ________________________________________________


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________