You are on page 1of 1

U životu imam ciljeve koje želim doseći kao i sva ljudska bića,znam da se moj cilj čini trenutno

dalekim,
ali on je dosežan i svakim danom sve sam mu bliže. Zahvaljujući upornosti, radu i želji i ono najvažnije
ljubavi prema vazduhoplovstvu moji snovi jednoga dana posta će stvarnost. Ali kada će to biti? oću li do
tada biti spremna na sve životne izazove ? !remena imam, jo" je predamnom dug život , zanimljive
pustolovine, izazovi i prepreke koje će me staviti na izazov. #o, tada ja ću biti spremna. $iću spremna jer
svakim danom postajem zrelija, jer svaka pomalo neugodna situacija daće mi iskustvo, iskustvo koje
donose godine, koje donosi vreme. %ada sam jo" mlada i neiskusna, pomalo i povr"na u nekim situacijama.
&onekad ne želim priznati vlastite greske jer sam preponosna , a ponekad mislim da sam dala i uložila
najveći trud, iako postoji onaj mali glasić unutar mene koji mi govori da ja mogu jo" i bolje. &riznajem da
sam entuzijastična i da imam toliko planova za budućnost koje moram ostvariti, toliko snova koji moraju
postati java. Ali, hoću li imati vremena?' U meni postoji onaj strah. %trah koji me ponekad tera na
razmi"ljanje. (ta ako ne ostvarim svoje snove?' )ivot je dar s neba, treba ga ceniti, ali treba ga i znati
proživeti. *reba znati uživati u životu. +er on nam je jedan i nema smisla potro"iti tu veličanstvenu priliku
uzalud. #e bih se volela naći u situaciji za nekih desetak godina pitajući se za"to nisam uživala u mladosti,
u onim slatkim problemima koji su se tada činili bezizlaznim. )elim osetiti vedrinu života, želim živeti
punim plućima i ono najvažnije želim iskoristiti vreme. ,ladost mi pruža priliku da se zabavim, da uživam
u procesu sazrevanja. Zavr"iti "kolu mi je najvažnija stvar. $iti obrazovana' - posvetiti se karijeri, stalno se
dokazivati. tela bih steći iskustvo i mudrosti koje bih mogla prenositi drugima koji će biti željni znanja,
ali ne želim se toliko zamarati budućno"ću jer je ona daleka, a ja živim sada u ovom trenutku.
%rednjo"kolka željna dobrih ocena i novih izazova i ono najvažnije znanja, tako bih se opisala. .smeh,
osmeh je ono "to me vodi, moja vodilja koja ima važnu ulogu u mojim snovima. *aj osmeh, on je jedina
krivulja koja može ispraviti sve. /ok god budem vedra, nasmijana, puna života i željna novih izazova neću
se morati brinuti o vremenu, koje je moj saveznik, moj prijatelj. /okle god će biti mene bit će i vremena.
,ora ga biti' -mam toliko snova koji se moraju ispuniti. #eću pristati na kompromis' %novi su tu da se
ostvare. )ivot je tu da se proživi. .bećavam da neću odustati , da ću dati sve od sebe, da ću ispuniti sva
svoja očekivanja. #eću priznati neuspjeh' +er on za mene ne postoji' 0ilj je tu da se dosegne, a vreme da
vam bude saveznik, kompromis izme1u njih ne postoji'''