You are on page 1of 7

Pravni posao

Prof.dr. Jasna Bakšić Muftić
VIII sesija
Definicija
 Svaka izjava volje koja stvara građanskopravne
učinke/proizvodi posljedice
 Neformalna priroda – iznimno se zahtjeva forma
 Danas u prometu tipski ili formularni ugovori
 Nastaje očitivanjem volje
 Izjava
 Aktivno a) izričito
 b) prećutno
 c) konkludentna radnja ( restoran)
Pravni posao
 Pasivne radnje –šutnja
 Šutnja ne znači pristanak , nekada može
značiti
 Jednostrani pravni poslovi – izjava volje samo
jedne strane
 Dvostrani- saglasne izjave volje dvije strane
 Ugovori zajma , kupoprodaje,posudbe, najma
Vrste pravnih poslova
Pravni
poslovi
Izjava volje
samo jedne
strane


Izjava volje
dvije strane
Jednostrani


Dvostrani
obavezuju jednu
stranu

Obavezuju
dvije strane


Mjenica
Oporuka
Ponuda

Zajam
Posudba
Darovanje

Kupoprodaja
Zamjena
Zakup
Najam
stana/prostora

Ugovori (prema cilju)

Ugovori
Prema
cilju
Prenos stvari i
prava

Upotreba stvariUsluga
Kupoprodaja
Zamjena
Darovanje

Zajam
Posudba
Zakup
Najam stana/prostora
Korištenje stana

Depozit
Uskladištenje
Ugovor o djelu
Građenje
Nalog
Jednostrano obavezujući poslovi
 Uspostavljaju obavezu samo jednoj strani
 Zajam, darovanje, jemstvo
 Obaveza samo kod dužnika, darodavca,
jemca
Dvostrano obavezujući poslovi
 Obaveze i ovlaštenja kod obje strane
 Kupoprodaja- kupac daje novac a prodavac
stvar
 Najam – ustupanje stana i plaćanje
zakupnine