You are on page 1of 2

Potovani,

eljeli bismo Vas upozoriti na dodatne nepravilnosti i nepravde kojima svjedoimo u


naoj kulturi i drutvu. Naime, u Gradskom kazalitu mladih u Splitu dogaa se niz
prekraja i nepravilnosti ne bi li se onemogudilo bilo kome tko ima ambicije i
kvalitete da se javi na Natjeaj za izbor ravnateljice/ravnatelja tog kazalita, a pritom
da postojedi vodedi kadar, v.d. ravnateljica Ljubica Srhoj (koja se ogrijeila o niz
Zakona i nalazi se u izravnom sukobu interesa jer je kao ravanteljica iznajmljivala
brojnim umjetnicima svoje vlastite apartmane te apartmane svoje sestre za vrijeme
njihova rada u kazalitu, a zaposlila je u to kazalite i vlastitog zeta te njegova sina) i
njezina tajnica Ljiljana Vuji (koja je pod sumnjivim okonostima promovirana u
poslovnu ravnateljicu, pa naglo prebaena s te funkcije) moe nesmetano provoditi
vlastitu volju i igru u kojoj bi v.d. ravanteljica Srhoj trebala postati savjetnica budude
ravanateljice Vujid za koju se i priprema teren. Gospoa Vujid ne samo da nema
umjetniko obrazovanje, nego je njezino kazalino znanje zabrinjavajude, ali o tome
mogu suditi samo oni koji su s njom suraivali i razgovarali o predstavama.
Sadanja v.d. ravnateljica zaposlila je i sestru jedne od glumica (koja nema
strunu spremu glumice) u dramskom studiju i to naravno preko veze.
Ravnateljica je ponudila suradnju Neli Sisarid koja je, zanimljivo je
primjetiti, nedavno izala iz Kazalinog vijeda tog istog kazalita toboe zbog
nemogudih uvjeta rada, a zapravo je bila u dosluhu s ravanteljicom kako bi preuzela
studio za ples koji je pod sumnjivim okolnostima nedavno napustila Ingrid Flesch ija
je suradnica cijelo vrijeme bila Tea Lukid, takoer angairana po roakim vezama,
kao nedakinja kazaline zaposlenice, pravnice Asje Khale. Kroz studio je proao veliki
broj djece i neajsno ispladenih lanarina to moe biti i razlog zato je Ingrid Flesch
odluila otidi.
U Kazalinom vijedu koje slui kao vijede koje koordinira ravanteljicu sjede
osobe koje nisu iz redova zaposlenika u kulturi ili uglednih graana te se time izravno
kri lanak 31. Zakona o kazalitima koji jasno kae: Kazalino vijede javnog kazalita
i javne kazaline druine ima pet ili sedam lanova od kojih vedinu imenuje
predstavniko tijelo osnivaa (u ovom sluaju Grad Split) iz reda uglednih umjetnika i
radnika u kulturi koji nisu dravni slubenici ureda dravne uprave u upaniji na ijem
podruju kazalite djeluje, odnosno gradskog ureda nadlenog za poslove kulture,
najmanje jedan lan bira se iz redova kazalinih umjetnika, a jedan iz redova svih
zaposlenika.
Dakle, vidimo kako Grad Split temeljno kri Zakon o kazalitima jer
predstavnici Grada koji sjede u vijedu nemaju veze s kulturom; predsjednica vijeda je
Nives Fabeid Bojid, turistiki vodi i lan Toni Miljak, ekonomist koji nikada nisu
radili ili djelovali u podruju kulture, a donose odluke o sudbini kazalita.

U nijednom kazalitu u Europskoj uniji u natjeajnoj dokumentaciji i to u
21. stoljedu, kao ni u hrvatskim kazalitima, ne stoji da je jedan od uvjeta odreeni
broj godina RADNOG STAA ved stoji RADNO ISKUSTVO.
Gradsko kazalite mladih po novoizmjenjenom Statutu ne samo da kri ljudsko pravo
na rad, nego kri pravo na pamet. Zar nije sramotno u kazalitu koje nema
zapaenijih profesionalnih uspjeha u relevantnoj kazalinoj povijesti imati uvjete za
natjeaj koji onemogudavaju niz profesionalaca koji nemaju ni dana radnog staa, ali
imaju godine radnog iskustva da budu voe te umjetnike kude. alosno je da
Gradska vlast podupire i podrava takvu segregaciju i neprofesionalnost kao i
nepotivanje spram umjetnika i takve struke te poruuje svim mladim obrazovanim
ljudima da zaborave mogudnost da de ilkada biti vani za oblikovanje programa i
voenja kazalita, jer nemaju godine radnog staa koje se danas ionako gotovo
nigdje ne mogu ni stedi. Potpuno razvidno zakljuujemo da je jedini kandidat na
prolom natjeaju mladi Perkuid zadovoljavao sve uvjete i imao potrebno radno
iskustvo (preko 10 godina djelovanja u umjetnosti i medijima) ali nije imao radnog
staa te upravo zbog toga sada izmjenjuju statut kako se nitko tako talentiran i mlad
sa znanjem i vizijom ne bi mogao kandidirati.
Molimo Vas da raspitate situaciju, jer situacija je vie no zabrinjavajuda.
Odluili smo Vam ovo napisati jer nam je ao kako se u GKMu provodi mobbing i
strahovlada uz prijetnje djelatnicima ukoliko ne izglasaju one prijedloge koje Srhoj i
Vujid zamisle.

Prijatelji kazalita i znalci umjetnosti Grada Splita