You are on page 1of 2

Историјски развој путне мреже

Oсновни предуслов развоја друмског саобраћаја је развој путне мреже и пратећих објеката
( ССГ, мотела, сервиса, паркинг простора).
Проналазак и уптреба точка захтевала је да путеви буду проходни у свако доба, тако да је
почела градња путева на најпрометнијим правцима.
Римљани су на врхунцу своје моћи располагали мрежом путева од око 30000 km. Путеви су
полазили од Рима, са трга Форум. Отуда и изрека ''Сви путеви воде у Рим''. Путеви су
рађени од квалитетног камена, дебљине од 0,8 до 1метра, а пружали су се праволинијски
километрима са утврђењима на важнијим раскрсницама и са станицама и преноћоштима за
одмор путника, замену кола.
Од старих римљана Словени су на тлу данашње Србије затекли следеће путеве:
 Београд – Цариград преко Ниша , Димитровграда и Софије. То је војни пут Via
militaris.Изграђен је око33 године. Био је широк 9 корака (6 метара), поплочан
каменом и посут песком.
 Моравско – вардарски пут који се пружао од Ниша преко Врања ка Скопљу и
Солуну.
 Пут који се пружао долином реке Саве до Београда, а затим десном обалом Дунава
ка Кладову, где се и налазио познати Трајанов мост.
Касније су сви путеви средњевековне Србије прављени на остацима римских путева.
Развојем трговине ствара се мрежа караванских путева. Најзначајнији су:
 Дубровачки пут, који је спајао Дубровник и Ниш у дужини од 550km
 Босански пут, који је повезивао Сарајево са Скопљем, а пролазо је кроз Прибој
Нову Варош и Приштину.
 Београдски пут, који се пружао од Београда преко Рудника, Жиче, Студенице ка
Скопљу.
 Цариградски пут, који је спајао Европу и Азију. Имао је велики међународни значај
и био сврстан у ред великих светских путева. Кроз нашу земљу простирао се од
Шида до Београда, Смедерева, Ниша, Пирота, Софије до Цариграда. Пут је био
значајан за трговину, ратне походе, крсташе, путописце....
После II српског устанка приступило се изградњи и оспособљавању запуштених
путева. Балкански ратови и Први светски рат привремено су зауставили развој
путне мреже у Србији.
Путна мрежа у предратној бившој СФРЈ, самим тим и у Србији била је релативно
мала и није могла да задовољи потребе саобраћаја. У Другом светском рату
уништен је већи део путева и мостова, тако да се по завршетку рата приступило
изградњи путне мреже.
Данас на територији Србије посебан значај има путни правац, који се поклапа са правцем
пружања коридора 10. Коридор 10 се пружа од Салцбурга (Аустрија), преко Љубљане,
Загреба, Београда, Ниша, Скопља ка Солуну. Кроз Србију пролазе и два крака коридора:
 Крак Б: Од Будимпеште преко Суботице и Новог Сада до Београда
 Крак Ц: Ниш- Пирот- Димитровград до Софије

Софија- . Београда.Пирот. Скопља ка Солуну.Димитровград. Ниша. Кроз Србију пролазе и два крака коридора: Крак Б: Од Будимпеште преко Суботице и Новог Сада до Београда Крак Ц: Ниш. VIA VITA – „пут је живот“ је стара латинска изрека. преко Љубљане. Загреба. Основни правац пружања коридора 10: Од Салцбурга (Аустрија).