You are on page 1of 2

MÎRZA RODICA

AMG I B


REGNUL FUNGI

Regnul Fungi este alcătuit din organisme eucariote, având un aparat unicelular (gimnoplast,
plasmodiu, dermatoplsat, sifonoplast) sau pluricelular, dar nediferențiat în organe vascularizate.
Organismul Fungilor este format din miceliu constituit din hife. Structura celulei este de tip
eucariot și are particularitățile următoare:
 membrana celulară (când există) este alcătuită din micoceluloza sau micozina;
 adesea, membrana este impregnată cu chitină, caloză etc;
 plastidele lipsesc complet;
 conține substanțe de rezervă: glicogen și picături de grăsime;
 în celule se află: citoplasmă, vacuole, unul sau mai mulți nuclei în funcție de grupa
sistematică, apoi ribozomi, reticul endoplasmatic,condriozomi, etc.
Caracteristici generale ale încrengăturii Eumycota
 Organisme eucariote;
 majoritatea sunt pluricelulare;
 organisme heterotrofe;
 populează orice mediu;
 nemotile;
 creștere continuă;
 prezența peretelui celular;
 prezența chitinei în cadrul peretului celular;
 formarea ureei;
 înmulțirea prin spori.

Ultrastructură
MÎRZA RODICA
AMG I B
La majoritatea reprezentanților regnului Fungi structura corpului se aseamănă într-o oarecare
măsură. Aici vom prezenta doar unele caracteristici comune.
 Perete celular;
Organizarea structurală
Ciuperci pluricelulare
La ciupercile pluricelulare, corpul ciupercii, miceliul, este format din mai multe filamente subțiri,
numite hife. Hifele absorb substanțele nutritive din sol.
Ciuperci unicelulare
Arealul și condiții de trai
Ciupercile pot popula aproape orice mediu de trai, cu respectarea anumitor condiții:
 prezența substratului organic;
 lipsa luminozității prea mari;
 temperatură ridicată;
 umezeală destulă.
Cultura ciupercilor
La nivel mondial se produc circa 1,5 milioane tone ciuperci anual.
[1]
Pe plan european se produce
aproximativ 60% din această cantitate, adică în jur de 900.000 tone, principalele țări
producătoare de ciuperci fiind Franța, Polonia, Italia și Ungaria.
[1]
Dintre toate speciile de
ciuperci, românii preferă specia Agaricus (Champignon), în timp ce în străinătate este mult mai
apreciată specia Pleurotus.
[1]

Clasificarea
Principalele grupe din regnul Fungi sunt:
 Ascomycota;
 Basidiomycota;
 Chytridiomycota;
 Deuteromycota;
 Glomeromycota;
 Zygomycota.