You are on page 1of 2

Προσευχή εις την επέτειον του

Αγίου Νεκταρίου.
Με την ευκαιρίαν της παρελεύσεως 108 ετών από τον άδικον
διωγμόν και την αποπομπήν του Αγίου εκ του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας.
Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Σε προσκυνούμεν και Σ’
ευχαριστούμεν εκ βάθους καρδίας, διότι διά της θεϊκής
αγάπης Σου, μας εχάρισες πλήθος μορφών Αγίων, διά να
αποτελούν τα ιδανικά πρότυπά μας, διά να μεσιτεύουν και
ικετεύουν για μας και διά να δοξάζουν το πάντιμον και
μεγαλοπρεπές Όνομά Σου, με τα θαυμαστά έργα, τη ζωή και
τα θαύματά των.
Ευλόγησον Κύριε, την πανήγυριν αυτήν, που επιτελούμεν
σήμερον προς τιμήν του αγίου ενδόξου Πατρός ημών,
Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
Συ Κύριε, ο επαναπαυόμενος εις τους Αγίους Σου, αξίωσον
όπως ο εορταζόμενος Άγιος Νεκτάριος, γίνη η κλίμακά μας,
για να Σε προσεγγίσωμεν και λάβωμεν την επουράνιον Χάριν
Σου, το μέγα έλεός Σου και θείαν Σου ευλογίαν.
Δέξου Δέσποτα Πανάγιε, τας μεσιτείας και ικεσίας του Αγίου
Πατρός ημών Νεκταρίου, διότι, επειδή ημείς είμεθα ανάξιοι,
να απευθυνώμεθα απ’ ευθείας προς Εσένα, τον αιώνιον
Βασιλέα της δόξης, καταφεύγομεν εις τον Προστάτην Άγιόν
μας Νεκτάριον λέγοντας του:
Άγιε του Θεού Νεκτάριε, δυνατέ στην πίστιν και υπόδειγμα
της υπομονής και καρτερίας, της ταπεινοφροσύνης και
ανεξικακίας, ευλαβώς τιμώμεν την ιεράν σου μνήμην και
παρακαλούμεν εσέ, που αδίκως εσυκοφαντήθης και δεινώς
εδοκιμάσθης από τους διωγμούς και την αποπομπήν σου εκ
του κλίματος Αλεξανδρείας, όπως συγχωρήσης τους
προαπελθόντας διώκτας σου, ημάς δε πάντας, να
περιφρουρήσης και διαφυλάξης, από παντός κακού και
ολισθήματος.
Μεσίτευσον, Άγιε Νεκτάριε, προς Κύριον τον Θεόν, διά την
ενίσχυσιν και ευόδωσιν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του
Σεπτού Προκαθημένου αυτού, του ποιμνίου και του κλήρου
του.

Nektarios page . ομόνοιαν και αγάπην. Διονυσίου Χατζηβασιλείου). προς δόξαν του Ονόματος της Παναγίας Τριάδος. Άγιε του Θεού Νεκτάριε. γενού ταπεινός ικέτης Της. διά να σκέπη και περιφρουρή το Έθνος ημών και φέρη σ’ όλο τον κόσμον ειρήνην. Να χειραγωγή δε την νεολαίαν μας και να χαρίζη πλούσια τα αγαθά Του στον Ελληνικόν λαόν.Πρέσβευε. όπως Κύριος ο Σωτήρ και Λυτρωτής ημών στηρίζη διά της θείας Του δυνάμεως και χάριτος. Συ που τόσον ευλαβώς ελάτρευσες την Παρθένον Μαρίαν. (Εκ της συλλογής των διαφόρων περιστασιακών Προσευχών του Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ. Άγιε του Θεού. Αμήν. την Μητέρα του Κυρίου μας. εις την Ορθόδοξον πίστιν. μικρούς και μεγάλους. Back to the St.