You are on page 1of 3

NAMA

GLAMER
Perjanjian Pembelajaran
Suatu persetujuan/kontrak yang
dibuat di antara guru dengan
pelajarnya berhubung dengan
sesuatu tugasan, secara bertulis.
DEFINISI
CIRI-CIRI
Kontrak ditanda tangani bila
kedua pihak setuju dgn syarat-
syarat yang disenaraikan.
Ada kompromi.
Kriteria ditetapkan guru bagi
memastikan tahap pencapaian
tidak terjejas.
FUNGSI
MEMBOLEHKAN:
-pelajar mengenal pasti dan merekod
-objektif dan matlamat pembelajaran
kendiri ditetapkan
-kenal pasti kaedah yang akan
diambil.
-tetapkan jangka masa pelaksanaan
dan penghasilan
-penentuan cara dan tahap
pencapaian matlamat pembelajaran
tugasan dinilai
-hasil kerja yang terancang
-pelajar membuat refleksi sepanjang
proses kerjanya
PELAKSANAAN ??
PENILAIAN OBJEKTIF TUGASAN
-Ada tiga situasi, iaitu:
1)Guru tentukan objektif, pelajar tetapkan strategi
pelaksanaan.
2)Guru sarankan beberapa set objektif, pelajar pilih mana-
mana yang difikirkan sesuai.
3)Pelajar merangka objektif, guru memilih mana-mana
yang paling sesuai dan dipersetujui
HASIL PEMBELAJARAN
-Guru tentukan jenis/bentuk hasil pembelajaran.
-Pelajar bertanggungjawab dalam strategi pengajaran ikut
bentuk tugasan-portfolio,laporan kajian, rencana
PENILAIAN
-Pelajar nyatakan gred akademik
yang diharapkan ATAU
-Guru tentukn sistem pengredan dan
kaedah penilaian keseluruhan proses
dan hasilan tugasan ATAU
-Guru dan pelajar berbincang dan
kompromi ketika bincang gred akhir,
ikut syarat / kriteria tertentu.
-Penilaian dilakukan oleh pelajar dan
rakan sebaya, guru memantau
penilaian bagi menjamin kesahan
dan kebolehpercayaan. Guru
memberi kata putus terhadap gred
terakhir / mendapat persetujuan 3
pihak.
FORMAT/BENTUK
Ikut keperluan tugasan. Ada 2 bentuk:
FORMAL: prosedur dinyatakan jelas dan rapi(persetujuan
ramai
TAK FORMAL: Terancang dan jelas
2.3 PENILAIAN MELALUI
KONTRAK PEMBELAJARAN


Teknik paling lama dan paling popular
digunakan dalam bidang pendidikan.
2.4 PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB

CIRI-CIRI
PELAKSANAAN
KELEBIHAN
Guru kemukakan soalan-
soalan yang berkaitan
dengan isi pelajaran
Pelajar berikan tindak
balas yang sewajarnya
-melahirkan interaksi yang berkesan antara guru
dengan pelajar.
-teras kepada pembinaan konsep-konsep
-kesanggupan memberi penyataan dan
melahirkan perasaan
-penglibatan dan percaya diri dalam kalangan
pelajar
Guru perlu kuasai
TEKNIK
PENYOALAN bagi
memperolehi
kejayaan dalam
pdp.
SOALAN:
Perlukan pelajar
berfikir, dan
dapat menguji
dan menilai apa
yang diajar.2.5 PENILAIAN MELALUI PEMBENTANGAN
DEFINISI
CIRI-CIRI
- tema pembentangan

- jangka masa pembentangan

- pembentang

- lain-lain

MASA
-Sebelum
-Semasa
-Selepas
PERSEDIAAN
- Pembukaan

- Semasa

- Penutup
Menyampaikan sesuatu perkara kepada orang lain. Umpama
menyampaikan berita kepada kawan. Yang membezakannya
ialah, pembentangan di lakukan secara formal dan
disampaikan kepada kumpulan yang lebih besar.