You are on page 1of 12

Numărul 2, Iulie 2014 // Publicaţie editată de Institutul Qvorumși realizată de elevii participanţi la școlile de vară

Te-ai gândit vreodată la binele
comunităţii în care trăiești? Ai fost
nemulţumit de procesul decizional și
ţi-ai dorit să iei atitudine, dar nu ai
știut cum? Institutul European pentru
Democraţie Participativă QVORUMîţi
oferă răspunsuri.
>>>Pagina 8
Elevii participanti la școala de vară,
organizată de Institutul Qvorumau
avut ocazia să afle o sumedenie de noi
amănunte, care îi vor ajuta pe viitor sa
se protejeze mai bine și să nu cadă
pradă pericolelor de pe internet.
Amănunte în pagina 9
Institutul QVORUM
încurajează implicarea
cetăţenească
Ionuţ
Piscureanu
C
onsider că în urma acestor experienţe
amavut doar de câștigat , amcunos-
cut persoane capabile și deschise , la
ajutorul cărora pot apela oricând.
>>> Pagina 2
Cumscriemun
proiect
Î
n cadrul cursului de scriere de
proiecte amînvatat ce este un
proiect, care sunt elementele
componente ale acestuia și modul
în care se pot obţine și administra
fondurile europene.
>>> Pagina 10
Evoluămprin noi
înșine
C
u toţii vorbimdespre resurse,
însă când discutămdespre
propriile noastre resurse
chestiunea pare a se complica.
>>> Pagina 5
I am Qvoum
2
Andreea
Vechiu
A fost a doua tabară de vară în care am
fost înconjurată de oameni noi și
frumoși!
Deși iniţial credeam că toţi ceilalţi sunt
foarte timizi, pe zi ce trecea mi se demon-
stra contrariul.
Ne-am distrat extraordinar de mult în
fiecare seară, de parcă ne cunoșteam
de-o viaţă.
Cursurile au fost super interesante, în
ficare zi amînvăţat lucruri noi, care sunt
sigură că ne vor fi de folos în viitor, iar
trainerii au fost pe măsură, awesome!
Deja imi este dor de voi toţi!! Hope
to see you soon, guys!
Această experienţă a fost, cu
siguranţă, una unică pentru mine.
Înainte de trainingul susţinut de
către Alina Burlacu în Târgu-Jiu nu
știamce așteptări să amși, sincer,
nu mă așteptamsă ajung atât de
departe.
La Bran, ca și la București, amîntâl-
nit traineri extraordinar de bine
pregătiţi, care au stiut să ne capteze
atenţia în ciuda oboselii iminente
după cinci zile de cursuri.
Informaţia a fost perfect structurată,
astfel încat cursurile sa fie interac-
tive, având momente de muzica și
jocuri pentru destindere. Amlegat
prietenii minunate, ne-amreîntalnit
cu oameni deosebiţi, deschiși,gata
oricând sa ne ajute. Nu vomputea
uita vreodată serile de la camera
205, glumele si „aventurile” din
ţinutul lui Dracula.
Chiar daca astăzi ne cuprinde un
sentiment de nostalgie, cu toţii sun-
temconvinși că ultima seară va fi
cea care va pune cireașa de pe tort.
Sunt mândru că amfăcut parte din
marea familie Qvorumși sper să ne
revedemcurând.
Mulţumim,Qvorum, pentru fiecare
zâmbet adus pe feţele noastre!
Selectarea pen-
tru a participa
la școala de
vară organizată
de Institutul
European Pentru Democratie
Participativă – QVORUM, care
urma să se desfășoare la Bran în
perioada 19-24 iunie 2014, a
reprezentat o surpriză placută și
totodată o confirmare a implicării
eficiente în cadrul trainingurilor
desfășurate în teritoriu.
Ajuns în tabără, după un drum
destul de obositor, m-amreîntâlnit
cu participanţii vizitei de networking
de la București, cu o parte dintre
trainerii cu care avusesemcontact,
dar și cu noi personalităţi.
Acum, spre finele stagiului, cu greu-
tate reușesc să mă limitez la câteva
aspecte reprezentative pentru
această perioadă.
Este concret, este faptul că activi-
tatea noastră s-a delimitat în două
categorii: informare si distracţie.
În ceea ce privește partea de infor-
mare, amavut ocazia să întâlnim
oameni foarte pregătiţi, care au
dorit să ne impărtășească din expe-
rienţele lor. Informarea s-a realizat
sub forma unor traininguri, cu idei
teoretice, dar mai important, jocuri
și aplicaţii practice.
În ceea ce privește partea de diver-
tisment, pe lângă facilitaţiile din
cadrul complexului la care amfost
cazaţi, mă limitez cu greu, să spun
doar câteva sintagme: seri de întâl-
niri, programartistic în cadrul
restaurantului, situaţii amuzante și
crize de râs isteric.
Consider că în urma acestor
experienţe amavut doar de câștigat ,
amcunoscut persoane capabile și
deschise, la ajutorul cărora pot apela
oricând; sunt fermconvins ca infor-
maţiile acumulate aici vor contribui
la formarea mea ca cetaţean respon-
sabil și implicat în societatea din
care face parte, dar în același timp și
puternic în faţa instituţiilor .
Filip
Cârciumaru
Ionuţ Piscureanu
3
Cu toţii vorbimdespre resurse,
însă când discutămdespre
propriile noastre resurse
chestiunea pare a se complica
puţin.
Ce sunt și cumputemsă le
folosim? La această întrebare
ne-am
răspuns noi,
elevii școlii de
vară de la
Bran ,
organizată de
Institutul
Qvorum, în
cadrul
trainingului
ţinut de Patri-
cia Stan și in-
titulat chiar
"Cunoașterea
propriilor
resurse".
Iniţial, titu-
latura
trainingului,
formală și, de ce
nu, pompoasă,
ne-a dat ceva
emoţii, însă
odată cu des-
fășurarea propriu-zisă a activităţilor
din cadrul acestuia situaţia s-a
schimbat radical .
Activităţile au constat în diverse
jocuri de echipă și au avut ca scop
descoperirea propriilor trăsături de
personalitate și stimularea
cooperării.
Un exemplu de astfel de joc ar fi
"Atinge-ţi idealul", în care, împărţiţi
în două grupuri - ambiţioșii și obsta-
colele - trebuia să atingemun stâlp
care se presupunea a fi cel mai
important ideal al nostru.
Deși era doar un joc, s-a dovedit că
participanţii îl tratează cu maximă
seriozitate, atingând într-un mod sau
altul, cu toţii, acel stâlp.
Câtă determinare!
Fiind totodată și primul training din
lungul nostru program, ne-a ajutat să
ne cunoaștemmai bine unii pe alţii,
iar în cadrul lui amînvăţat să fim
mai rabdători și mai toleranţi cu
oamenii din
jurul nostru .
Astfel , au în-
ceput să se lege
și prietenii fru-
moase, iar unde
sunt prietenii
distracţia este la
ea acasă, încât
știamcă vom
pleca din acest
loc cu multe
amintiri.
Experienţa de la
cursul Patriciei
Stan a fost
într-adevăr una
benefică și
plăcută. Am
învăţat cât de
important este
să îţi cunoști
propriile resurse
și că acestea contează atât individual
cât și în grupurile din care facem
parte la un moment dat.
Alina Ușurelu
Evoluămprin noi înșine
4
Ce reprezintă până la urmă
educaţia financiară?
Este întrebarea la care elevii
Şcolii de vară QVORUMde la
Bran au descoperit răspuns în
urma cursului din cea de-a
patra zi.
Participanţii, avându-l drept trainer
pe Dragoş Barbălungă, au fost pentru
două ore elevi ai cursului ce le-a dat
de gândit cu privire la economisirea
banilor, investirea acestora în afaceri
care mai apoi sa le ofere profit şi au
aflat riscurile împrumuturilor ban-
care. Totodată, Dragoş le-a transmis
modalităţi de a nu cădea în capcana
patimii pentru bani, precumpri-
etenul nostru Ghiţă, din opera lu
Slavici.
După cumne învaţă un cunoscut
proverb românesc: ,,ban pe ban se
face averea’’! Dezvoltând această
idee, participanţii cursului au înţeles
că zi de zi trebuie să economisească
din venitul propriu pentru a ajunge
cu paşi mici, dar siguri, la obiectivul
ales. De asemenea, acelştia au real-
izat că un împrumut bancar nu este o
soluţie bună, în acest caz, banii
economisiţi fiind o modalitate mult
mai avantajoasă pentru
achiziţionarea unui produs, sau de ce
nu, demararea unei afaceri.
Fiecare omtrebuie sa fie responsabil
din punct de vedere financiar pentru
a păstra un echilibru între venituri,
cheltuieli şi economii. Aşadar,
responsabilitatea financiară este un
domeniu ce uşurează viaţa econmică
a individului !
Redactor
Andreea Vechiu
Ancuţa Barbu
Elevii si educaţia financiară
Agenda Școlii de Vară
Joi, 19.06.2014
Cunoașterea propriilor resurse;
Jocuri de cunoaștere, de echipă;
Vineri, 20.06.2014
Cunoașterea propriilor resurse;
Tehnici de redactare ale ziarului;
Drepturile omului;
Sâmbătă, 21.06.2014
Excursie Castelul Bran;
Safer internet;
Duminică, 22.06.2014
Curs scriere de proiecte;
Cumsă redactezi un CV și o
scrisoare de intenţie;
Luni, 23.06.2014
Educaţie financiară;
Metode de implicare civică;
Redactarea ziarului;
Conferinţă de presă;
În timpul celei de-a patra zile a
Școlii de vară organizată de
către Institutul European pen-
tru Democraţie Participativa
Qvorum, în perioada 19-24
iunie 2014 , elevii participanţi
au avut ocazia de a vedea
secretele realizării unui
CV de top, împartașite de
către Iulia Popescu.
În după-amiaza zilei de du-
minică, tinerii s-au întâlnit în
sala de conferinţe a hotelului
din ţinutul lui Dracula , unde
au profitat de experienţa în
domeniu a directorului de
programe al organizaţiei.
Cele două teme în jurul cărora s-a
desfășurat trainingul au fost modul
de realizare și redactare al unui CV,
respectiv al unei scrisori de intenţie.
Asemenea unei biografii , CV-ul
reprezintă oglinda activităţii desfășu-
rate de-a lungul timpului de către
fiecare persoană.
Așa cumtoţi tinerii din zilele noastre
sunt interesaţi de întocmirea unui CV
perfect, așa și participanţii la curs
s-au dovedit dornici să înveţe tehni-
cile ce i-ar putea ajuta în aplicarea
pentru un viitor job.
Primul aspect discutat s-a referit la
principalele puncte ce trebuiesc
atinse pentru ca aplicantul să aibă
mai multe șanse la un interviu cu
viitorul angajator.
Elevii participanţi au aflat ce ele-
mente ar trebui să fie folosite astfel
încat CV-ul lor să atragă atenţia. De
la fotografia cu ei într-un cadru ofi-
cial până la ordinea în care trebuie
prezentată activitatea acestora, ele-
mentele discutate le-au pus bazele
elevilor ce au dat dovadă de o atenţie
și o implicare deosebită. Aceștia au
înţeles importanţa seriozităţii și
demonstrarea unicităţii și calităţilor
personale.
De asemenea, vizualizarea unor
exemple pozitive și negative au fost
părţi ale prezentării ce au adus un
mare aport în simplificarea
înţelegerii ideilor prezentate.
Odată înţelese secretele scrierii de
CV-uri , adolescenţii au înaintat
aflând modul în care pot realiza o
scrisoare de intenţie ce îi va duce
mult mai aproape de obţinerea unui
interviu, unde pot demonstra exis-
tenţa tuturor calităţilor și abilităţilor
precizate.
După un exerciţiu simplu, partici-
panţii și-au confirmat sau infirmat
viziunea lor asupra principiului de
scrisoare de intenţie.
Ei au putut să-și lămurească neclar-
ităţile legate de elementele prezen-
tate. Astfel, la finalul cursului aceștia
deţineau toate noţiunile de bază pen-
tru satisfacerea cerinţelor unui anga-
jat legate de documentele cerute
înaintea unui interviu. Tot ce le mai
rămâne de facut este să își testeze și
exerseze abilităţile deja dobândite.
5
Redactori
Ciprian Cerniţoiu
Radu-Filip Cîrciumaru
CV în stil Qvorum
6
Prima zi- prima impresie
Totul a început cu o călatorie de
povești cu al nostru “pilot de Formula
1“ până la Bran. Omul mergea de
parcă eramsaci de cartofi nu
oameni… asta pe langă faptul că din
când în când bagajele mai cădeau fix
în capul nostru.
Odată ajunși, ne cazămși începem
cursurile, ne reîntâlnimcu colegii de
la Tg-Jiu și Horezu. Orele trec din ce
în ce mai repede până când vine și
seara. Tot ce se intreabă este ce
facemîn seara asta și dacă vom
dormi. Răspunsurile curg repede și
concis! „Camera 205! ”- zic două fete,
acolo ne vedemtoţi!
Ok, amzis, și iată că a apărut noua
cameră 71 din fosta tabărâ de vara…
veteranii nostri știu despre ce este
vorba.
A doua zi- începemsă avem
nevoie de scobitori pentru
sustinerea ploapelor!
Dimineţile sunt grele, deh, fără
murături! ... sucul de portocale ne
salvează totuși! Cursurile par să ne
mai trezească și ele, invăţămsa tre-
cemgraniţele realitătii mondene și ne
descriemîntr-un alt fel. Restul zilei
trece monoton, mai mult adormiţi
decât treji, dar…dar ora 21:00 vine și
ne gândimsă facemo “bălăceală“, așa
că mergemla piscină, primimlecţii
de înot, dar ficatul acţionează ca un
topor și ne trage la fund! Ce ţi-e și cu
gravitaţia asta!
Gazdele noastre nu evită sa ne invite
la camera 205, iar, după cumv-aţi
obișnuit, jocurile încep, provocările
vin, “prietenul nostru“ Salameste
omniprezent, o colegă intensifica
totul cu ceva provocări mai “delicate”
…distracţia depășește limitele legale,
dar totuși soarele vine peste noi, așa
că o întindemspre camerele noastre!
A treia zi- somn…foarte mult
somn
Micul dejun se încheiase, iar noi am
plecat în vizită la Vlad. Staţi liniștiţi,
nu eu, celălalt Vlad, Vlad Tepeș!
Vizita la Bran a fost frumoasă, dar
puţin camobositoare, de fapt a fost
un maraton de vreo 2 km. Odată
ajunși înapoi amdiscutat despre
siguranţă pe internet, curs care ne-a
ajutat să înţelegemce e și cu Face-
book-ul asta! Ghici ce? Urmează
seara, partea preferată, ideile vin,
sugestiile apar, cu toate astea ne-am
hotărât să mergemla piscină, unul
dintre veterani zice “Hai în saună!”
așa că na, ammers că de, era mai
bătrân în toate! Căldura creștea și
apele curgeau pe noi ca un fluviu. De
la piscină direct la bairam, presiunea
în vene crește, așa că dămdrumul la
muzică și totul incepe.
A patra zi- ușor, ușor ne pier-
demrăbdarea
Totul începe prin încercarea accesării
unor fonduri europene. Ziua ne
încearcă din nou cu soarele ei și deja
toţi amdevenit irascibili…nu-i nimic,
seara vine și ne împacă pe toti. Avem
o mare operaţiune, aveamde cărat
ceva “sânge de taur”, când credeam
că totul e ok, transportorii aud o ușă
trântindu-se în spatele lor așa că fug
cu marfa. S-a dovedit a fi o alarmă
falsă așa că totul a revenit la normal.
A cincea zi- mai mult zombie
decât oameni
Încet, încet, începe să își spună
cuvântul oboseala și dorul de casă ne
apasă. Este o zi plină, o groază de ac-
tivităţi, știţi bine cât de “rupţi sun-
tem”, de oboseală dar totuși am
reușit să trecemcu brio și de partea
aceasta.
Amfăcut poze de grup, amînvăţat
multe lucruri noi la cursuri și pe
seară un cadou vine din partea orga-
nizatorilor. Îmi spun să fac o lista cu
tot ce trebuie, să merg la supermar-
ket și să iau tot ce trebuie pentru un
“balamuc“ cică noi amfi “party peo-
ple” deci să o facemși pe asta!
“Niculaiiieeeee oprește caii
ăia!!!”
Camașa a decurs această tabără de
vară, legându-se strânse prietenii și
ajutând la dezvoltarea personală a
participanţilor.
Jurnalul unei școli de
vară
Redactori
Petcu Vlad
Cazan Alexandru
7
I am
Qvoum
Publicaţie realizată de elevii
participanţi în cadrul Școlii de
Vară Qvorum
Bran, 19-24 iunie 2014
Director de Programe:
Iulia Popescu
Manager proiect:
Rucsandra Filloreanu
Asistent program:
Gabriela Sinca
Elevi:
Barbu Ancuţa
Vechiu Andreea
Cioc Daniela
Piscureanu Ionuţ Florentin
Ușurelu Alina Viorica
Nicolae Esther Maria
Pănescu Viorica Ștefania
Cerniţoiu Ciprian
Cîrciumaru Radu-Filip
Stamatoiu Radu Dorian
Lupeanu Ingrid Daiana
Rădoi Diana-Izabela
Veizu Ioana - Alexandra
Boncan Ana
Neacșu Vicenţiu
Caţea Maria Narcisa
Petcu Vlad Andrei
Cazan Alexandru Daniel
Budrigă Adina
Redacţia
Institutul Qvorum
Telefon: 0314 180 170
Mobil: 0722 459 115
E-mail: office@qvorum.ro
www.qvorum.ro
album foto
8
Institutul QVORUM încurajează
implicarea cetăţenească
Te-ai gândit vreodată la binele
comunităţii în care trăiești?
Ai fost nemulţumit de procesul
decizional și ţi-ai dorit să iei
atitudine, dar nu ai știu cum?
Institutul European pentru
Democraţie Participativă
QVORUM îţi oferă răspunsuri.
Așa cum putem desprinde chiar din
numele acestui ONG, Institutul Euro-
pean pentru Democraţie Participativă
QVORUM încurajează implicarea
cetăţenilor în viaţa civică și, totodată,
oferă suportul necesar pentru
dezvoltareab spiritului civic.
Susţinut spre sfârșitul acestei sesiuni
de traininguri, cursul de „Implicare
cetăţenească” realizat de către
Rucsandra Filloreanu a fost cel mai
important și a avut un impact impre-
sionant asupra participanţilor.
Profilul unui cetăţean activ nu numai
că a determinat responsabilizarea
tinerilor, dar și dorinţa de implicare.
Opţiunile de participare la
problemele de interes public au venit
chiar din partea tinerilor, fiind
completate doar de alte câteva soluţii
oferite de trainer.
Și cum vorbim despre instituţiile
publice, era nevoie și de o ierarhizare
a acestora. Precum fiecare dintre
nivelele unei clădiri și contactul pe
care acestea îl au cu solul, așa sunt
etajate și autorităţile: locale, judeţene
și centrale.
Fiecare dintre acestea interacţionează
și împreună oferă comunităţii ceea ce
aceasta are nevoie, menţionând că,
aici, baza o reprezintă însăși
cetăţenii.
Metodele de învăţare non-formală au
fost prezente de-a lungul întregii școli
de vară, iar spiritul muncii în echipă
și-a făcut simţită prezenţa la fiecare
modul de învăţare.
La acest curs elevii s-au împărţit în
trei echipe – cetăţeni, investitori și
autorităţi- pentru a simula realizarea
unui proiect de interes public.
Oboseala acumulată de-a lungul
acestor zile a fost înlăturată, partici-
panţii și-au luat rolul în serios și au
adus soluţii inovatoare pentru a oferi
o notă de modernitate și confort
mediului în care trăiesc.
Cetăţenii au venit cu ideea de proiect
și au exprimat necesitatea realizării
acestuia.
Constuirea unei baze de agrement i-a
determinat pe elevi să-și unească
forţele și să contribuie la binele
comun.
Dar cum și instituţiile publice au
rolul lor, proiectul trebuia să ajungă
pe masa nautorităţilor, reprezentate
de această dată chiar de către tineri.
Însușirea rolurilor și atribuţiilor care
îi reveneau fiecăruia, i-a determinat
pe participanţi să conștientizeze difi-
cultăţile pe care le întâmpină fiecare
dintre reprezentanţii factorilor
dezicionali și ce sarcini le revin.
Simularea de iniţiativă cetăţenească a
trezit dorinţa de implicare în rândul
tinerilor liceeni și a născut promisi-
unea de participare activă în cadrul
societăţii.
Redactor
Daniela Cioc
9
Elevii participanţi la școala de
vară, organizată de institutul
Qvorum în perioada 19-24 iunie
au avut ocazia să afle o sumede-
nie de noi amănunte, care îi vor
ajuta pe viitor să se protejeze
mai bine și să nu cadă pradă
pericolelor de pe internet.
Workshop-ul de la sigur.info a fost
unul dintre cele mai bune. S-au
realizat scenete, s-au prezentat
diferite cazuri și s-a discutat intens
pe baza unor subiecte legate de sigu-
ranţa și riscurile navigării, internetul
fiind una din marile pasiuni ale
tinerilor din ziua de astăzi. Multe in-
formaţii prezentate se vor regăsi în
continuare.
Un simplu cont pe o reţea de so-
cializare joacă rol foarte important în
imaginea noastră. Pufu Andreea, ală-
turi de Stoica Teodora au explicat
situaţii în care anumite persoane au
ratat posibilitatea de a se angaja
deoarece nu aveau poze tocmai
corespunzatoare la profilele de pe
reţelele de socializare.
Viaţa reală nu este același lucru cu
cea virutală și trebuie tratate diferit.
V-aţi gândit vreodată cum ar fi să ur-
măriţi pe cineva în viaţa reală, așa
cum o faceţi pe Twitter? Sau să vă
împrieteniţi cu străinii, să-i îm-
pungeţi cu degetul sau să le arătaţi al-
bumul vostru de poze pe stradă,
cerându-le să fiţi prieteni? Deși este o
diferenţă majoră, lumea tinde să uite
asta, pe zi ce trece.
Mare atenţie la mesajele de tip spam,
sau care au ca scop furtul de date. Nu
de puţine ori, toată lumea, primește
uneori mesaje cu care nu au nici o
legătură. De la înștiinţări false cum ar
fi câștigarea unui premiu, până la
poze cu caracter obscen, toate trebuie
fie ignorate, fie reclamate. Nu faceţi
niciodată greșeala de a vă lăsa datele
pe mâna cui nu trebuie, verificaţi
fiecare link în parte și nu le
deschideţi pe cele nesigure.
Odată urcată pe internet, o infor-
maţie nu mai poate fi ștearsă. În mo-
mentul în care o poză este urcată pe o
reţea de socializare sau pe un site de
găzduire aceasta nu mai poate fi
ștearsă. Chiar dacă din albumul per-
sonal dispare, ea încă rămâne în baza
de date a site-ului respectiv. Totodata
poate fi salvată din primul moment
în care este urcată, de către oricine,
mai ales dacă profilul este public și
nu sunt folosite măsurile de protecţie
corespunzătoare.
Orice hărţuire, abuz, furt de date, sau
grooming (ademenire), poate fi recla-
mat la un număr special.
Sigur.info asigură consiliere și vă
poate ajuta în oricare din cazurile
menţionate, și nu numai.
Luând legătura cu ei prin intermediul
helpline-ului, ei vă pot oferi asistenţă.
Protejează-te, atât real,
cât și virtual!
Redactor
Neacșu Vicenţiu
Stamatoiu Radu Dorian
10
În cadrul școlii de vară organi-
zată de Institutul Qvorum am
participat la un curs de scriere a
proiectelor, susţinut de domnul
Roberto Pătrășcoiu. În cadrul
acestuia am învăţat ce este un
proiect, care sunt elementele
componente ale acestuia și
modul în care se pot obţine și
administra fondurile europene.
În decursul a patru ore am reușit să
acumulăm diferite informaţii utile
privitoare la tematica studiată și am
învăţat să colaborăm, contribuind
fiecare cu ideile proprii.
Am început printr-un mic joc, denu-
mit “cafeneaua publică” , joc care ne-
a captat atenţia și ne-a făcut să ne
fixăm cunoștinţele anterioare referi-
toare la proiectele de finanţare euro-
peana.
În continuare, împărţiti in trei grupe,
am realizat câte un proiect prin care
simulam acţiunea de atragere de
fonduri europene.
Prin intermediul dezbaterii am con-
tribuit la încropirea arborelui
problemelor și am indentificat mo-
tivele pentru care este necesară în-
finţarea unui proiect. Am realizat
proiectele prin spargerea ierarhizată,
facându-le și schema prin metoda
“Gant”.
Din cauza timpului limitat am încer-
cat să trecem rapid prin informaţii,
iar la finalul trainingului am discutat
și despre buget.
Orele au trecut repede, deoarece
domnul Roberto Pătrășcoiu a știut să
ne capteze atenţia prin prezentarea
informaţiilor într-un mod interactiv.
După terminarea acestuia, cu toţii am
plecat convinși și mult mai siguri că
informaţiile primite ne vor ajuta pe
parcursul anilor.
Cum scriem un proiect
Redactor
Narcisa Maria Caţea
11
În cadrul Școlii de Vară organizate
în cadrul proiectului „ Informaţia
înseamnă putere! Fii puternic! „ de
către Institul European pentru
Democraţie Participativa în pe-
rioada 19-24 iunie 2014, partici-
panţii, un grup de tineri din
judeţele Vâlcea și Gorj, au avut
parte nu doar de o serie de
training-uri interesante, ci și de
distracţie pe măsură.
Lor li s-au alăturat patru dintre tinerii
care avuseseră experienţa taberelor tre-
cute și care au adus un plus de culoare.
În fiecare seară, atmosfera a fost întreţin-
ută de jocuri precum Mima, Mafia, Ade-
văr și Provocare, Eu niciodată..., prin
intermediul cărora am reușit deopotrivă
să întărim legăturile dintre noi și să de-
venim mai toleranţi unul cu altul, să ne
ascultăm opiniile. Totodată, nici spiritul
de echipă nu a lipsit din camera 205,
acesta fiind pus la încercare nu doar de
training-uri, ci de interacţiunea propriu-
zisă dintre tineri.
Nu putem să nu amintim nici momentele
distractive petrecute în timpul jocurilor.
La Mimă, pe departe cel mai amuzant
moment, a fost acela când, în încercarea
de a imita un mormoloc, una dintre fete a
sărit la propriu în cap, apoi a simulat îno-
tatul pe covor. Provocările au fost și ele
dintre cele mai diverse, de la momente
artistice până la numere executate pe
perete.
Fără îndoială, ultima seară a fost cea mai
specială, deși nu a început în camera 205.
Toţi participanţii au pus la cale o surpriză
pentru echipa de organizare. După ce ne-
am îndulcit cu o bucăţică de tort și după
ce ne-am exprimat toate mulţumirile
pentru clipele minunate petrecute în
această perioadă, am umplut ringul de
dans, bucurându-ne împreună de dansuri
tradiţionale, moderne și latino.
Seara nu s-a putut încheia decât printr-o
sesiune de karaoke. Camera 205 a fost
gazda after- party-ului, respectiv a unei
nopţi albe pentru patru dintre cei mai
activi și energici tineri.
Este ora 8 AM. Ne trezim cu greu
după o noapte plină de râsete şi
voie bună şi coborâm somnoroşi la
micul dejun. De pe terasa restau-
rantului observăm norii grei care
nu dau voie soarelui sa ne învese-
lească excursia ce urmează a ne
transpune într-o cu totul altă lume.
O lume despre care toţi am citit, probabil,
in cărtile de istorie. O lume cu domnitori
renumiţi pentru severitatea si modul neo-
bișnuit de a-i trata pe trădători. Timpul
zboară şi observăm că este deja ora 9:30.
Ieşim în faţa hotelului si le asteptăm
nerabdători pe Iulia şi pe Gabi. Pe drum
spre castelul lui Dracula buna dispozite
domneşte. Cântăm, spunem bancuri şi ne
facem poze.
Ca şi când drumul în pantă nu ne obosise
destul, la intrarea în castel, suntem în-
tâmpinaţi de alte grupuri care asteptau
nerabdători să viziteze măreata reşedinţă
lui Vlad Ţepes. Curiozitatea si nerăbdarea
ne înconjoară pe toti.
De la români la nemţi, turci, italieni şi
alte naţionalitaţi, totul se îmbină perfect.
După o lungă perioadă de aşteptare,
văzandu-ne însfarsit în castel, începe
nebunia.
Un selfie aici, un groupie acolo, totul pare
a fi un haos total. Mobilierul vechi și arhi-
tectura nemaiîntâlnite ne fascinează.
Mergem în rând pentu a nu ne rătaci unul
de altul, unitatea şi solidaritatea fiind
principalele lucruri pe care le-am învatat
în tabară şi ni le-am însuşit numaidecât.
Exceptand micile accidente cauzate de
tavanele prea joase şi podeaua prea
alunecoasă, reusim să terminăm turul
teferi.
Urmează, probabil, partea preferată a
fetelor. Shopping-ul!
Ascultători ca de obicei, aplicând ceea ce
ni s-a spus la cursuri, executăm o miscare
Browniană pe la toate standurile din faţa
castelului. Degustăm caşcaval, cumpărăm
suveniuri pentru toţi cei de acasă şi,
desigur, facem mai multe poze. Timpul
trece, Iulia aşteaptă iar noi trebuie sa ne
întoarcem la hotel pentru a servi prânzul.
Ne organizăm iar doi cate doi si o luăm
din loc.
Redactor: Lupeanu Ingrid Daiana
Redactori
Rădoi Izabela
Veizu Alexandra
Copiii de la 205
Am fost la Castel!
----11--
12
T
e-ai gândit vreodată că va tre-
bui să te târăști pe sub automo-
bile, îngropat de sudoare și
pietriș? Te-ai gândit cumva că va tre-
bui să cauţi piatra filosofală printre
niște bolovani noroioși? Cu siguranţă
nu sunt genul de scenarii pe care ţi le
imaginezi atunci când auzi cuvintele
“treasure hunt”. Ei bine, pentru noi,
participanţii Școlii de vară organizate
de Institutul Qvorum, la Bran, aceste
idei nu au rămas doar la stadiul de
scenarii, ci au fost trăite pe viu.
D
upă ce am fost împărţiţi pe
patru echipe (atât elevi, cât și
profesori și traineri la un loc),
ni s-a repartizat o anumită locaţie din
complexul Wolf (mai exact, două par-
cări, terenul de joacă și foișorul din
spatele hotelului) și am avut la dis-
poziţie în jur de 15 minute pentru a
realiza următorul task: să ne alegem
un centru al comorii noastre și trei
obiecte pe care să le ascundem pe o
rază de 3 m de centrul respectiv. To-
todată, fiecare grupă a desenat o
hartă a complexului, semnalând unde
se află centrul comorii și lăsând cele-
lalte echipe să știe care au fost lu-
crurile ce trebuiau găsite.
O
dată cu startul căutarii, sus-
pansul și amuzamentul nostru
au crescut. Fiecare participant
s-a mobilizat rapid, iar împreună cu
coechipierii, a încercat să intre în
mintea adversarului pentru a de-
scoperi obiectele buclucașe.
C
ine ar fi crezut că o furculiţă de
plastic de pe terenul de joacă
nu era, de fapt, furculiţa pe
care o căuta echipa numărul doi?!
Sau, cine nu și-ar fi dorit să aleagă
dintr-o multitudine de pietre doar
una singură, să o ghicească, așadar,
pe cea selectată de o altă echipă
foarte ingenioasă?!
M
ai mult chiar, devotamentul
participanţilor a atins cote
maxime atunci când s-a
hotărât ascunderea unei huse de tele-
fon la roata de rezervă a unui mi-
crobuz! Echipei mele i se promisese
acest obiect drept premiu, însă, din
nefericire, nu am fost așa de norocoși
încât să îl și câștigăm. A fost, de alt-
fel, unul dintre puţinele obiecte ce au
rămas nedescoperite.
T
otuși, acest lucru nu a oprit pe
nimeni de la a se distra pe tot
parcursul competiţiei! Cu toţii
ne-am bucurat de vremea de-afară,
de aerul proaspăt de munte, de scurta
ieșire de care am avut parte după nu-
meroase cursuri ţinute doar în sălile
de conferinţe. Nu au existat învinși, ci
doar participanţi ușor ghinioniști,
motiv pentru care, sperăm, să mai
avem vreodată ocazia să spunem
”Let’s hunt!”
Hunting “Ză Obiecte Bucuclașe”
Redactor
Adina Budrigă