You are on page 1of 5

Liceul Teoretic „I.L.

Caragiale” Moreni
TEST DE EVALUARE INI IALĂ Ț
Anul scolar 2011-2012
Disciplina Tehnologia Infora iei si a !ounica iilor ț ț
!lasa a "I-a# pentru toate specializările
$a%ricea &e specifica%ii
!ope%en%e
corespun'(%oare
ni)elurilor
%a*onoice
Tee+
!on%inu%uri+
!oncep%e-cheie+
Uni%(%i %ea%ice
I&en%ificarea
unor
concep%e#
&a%e# rela%ii#
ca%egorii
specifice
&isciplinei
&e s%u&iu
!opararea+
!lasificarea
unor &a%e#
proprie%(%i#
fenoene#
fap%e
carac%eris%ice
&isciplinei
&e s%u&iu
Ilus%rarea
E*eplificare
aDescrierea
unor
fenoene#
procese#
si%ua%ii
concre%e#
proprie%(%i
specifice
&isciplinei &e
s%u&iu
Anali'area
unor
fenoene#
fap%e#
procese#
si%ua%ii care
a,or&ea'(
pro,lea%ica
&isciplinei
U%ili'area+
Aplicarea
unor
cunos%in%e
specifice
&isciplinei &e
s%u&iu -n
re'ol)area
unor si%ua%ii
pro,le(
.unc%a/
!oncep%e &e ,a'( ale
%ehnologiei Infora%iei
0IT1
I 102p1
I 202p1
II 1 c02p1 II 1a02p1 12
U%ili'area copu%erului si
organi'area fisierelor
II 1&02p1 II 202p1 I 202p1
I 302p1
12
Infora%ie si counicare4
In%erne%
I502p1
II1,02p1
II1e02p1
6
E&i%oare &e %e*%e II 307p1 7
8oi &e calcul E*cel II 5017p1
II 909p1
23
.re'en%ari .o:er .oin% II 206p1 II 7010p1 15
;a'e &e &a%e Acces II 7010p1 10
.unc%a/ 17 2 22 12 23 60
Au%or %es%<
.rof4 S%anciu Ion
TEST DE EVALUARE INI IALĂ Ț
Liceul Teoretic „I.L.Caragiale” Moreni
Anul scolar 2011-2012
Disciplina Tehnologia Infora iei si a !ounica iilor ț ț
!lasa a "I-a# pentru toate specializările
Nuele si prenuele ele)ului<
Da%a sus inerii %es%ului< ț
.en%ru re'ol)area corec%( a %u%uror cerin elor &in .ar%ea I si &in .ar%ea a II-a se acor&( 60 &e ț
punc%e4 Din oficiu se acor&( 10 punc%e4
Tipul efec%i) &e lucru es%e &e 35 inu%e4
.ARTEA I 015 punc%e1
=ncercui i li%era corespun'(%oare r(spunsului corec%4 ț
1. Dintre relatiile urmatoare , cea adevarata este :
(3 p
a. 1 !" # 1 M" # 1 $" %. 1 !" # 1 $" # 1& M" c. 1 M" # 1&& !" # 1 $" d.
1&& !" # 1 M" # 1&&& !"
'. (n dispo)itiv care poate * utili)at pentru memorarea in+ormatiilor pe suport e,tern este:
(3 p
a. -ard dis. %. memorie /0M c. memorie /1M d. placa de %a)a

3. Dintre urmatoarele, 2( repre)inta un sistem de operare:
(3 p
a. Linu, %. 1pera c. (ni, d. 3indo4s
56

7. 6rogramele caracteri)ate prin +aptul ca incearca sa se raspandeasca de la un computer la
altul, avand o actiune distructiva asupra datelor stocate in acestea sunt:
(3 p
a. %ro4sere %. editoare c. screen saver d.
virusi in+ormatici
8. 444 este un acronim pentru:
(3 p
a. 3or. 3it- 3e% %. 3-ere 3e% 3ide c. 3orld 3e% 3-ite d. 3orld 3-ide
3e%
.ARTEA a II-a 0>5 punc%e1
1. Completati spatiile li%ere:
(3 , 8 9 18 p
a. Este necesar ecranul de protec ie pentru monitoare de tip:…..………………….. ț
b. Prin…………………….…. înţelegem un set de reguli ce guvernează formatul şi semnificaţia cadrelor,
pachetelor sau mesajelor schimbate între ele de entităţi pereche ale unui nivel.
c. Creează legătura dintre componentele fizice şi cele logice ale calculatorului…………………………………
d. Un număr limitat de caractere care poate oferi informaţii cu privire la tipul fişierului……………………....
e. Orice calculator conectat în reţea beneficiază de un identificator unic, un număr ce poartă denumirea de
…………………., structurat pe patru grupe de numere naturale cuprinse între şi !"", separate între ele prin
puncte.
!. #numerati trei factori de ordin te$nic care influenteaza performantele unui calculator personal. %& p'
&. #(emplificati & posibilitati de crearea a unei prezentari noi Po)er Point %* p'

+. ,escrieti operatia de identare a unui paragraf in -ord, prezentand rolul celor & sageti de pe rigla. %. p'
Liceul Teoretic „I.L.Caragiale” Moreni
". ompletati rezultatele intoarse de urmatoarele functii in E!E": #$ % & ' () p*
+ight#,albatros- .&*
"en#,alba-*
"eft#,albatros-./*
upper#,maria-*
mid#,albatros-.&./*
proper#,liceul i l caragiale-*

/.0nalizati formula din foaia de calcul si identificati tipurile de adrese folosite. Cum se comporta cele doua adrese
atunci cand formula este copiata mai 1os, conform figurii2 %/ p'
3. 0nalizati imaginea capturata din Po)erPoint, si e(plicati ce se doreste a se efectua asupra cuvantului
P4#5#6704#, si care sunt parametrii vizibili. % / p'
.. Prezentati etapele ce trebuie urmate in 8icrosoft 0cces pentru a crea o interogare de selectie in modul
9:izualizare proiect;, care sa permita preluarea datelor dupa un anumit criteriu, din doua tabele relationate.
%< p'
Liceul Teoretic „I.L.Caragiale” Moreni
TEST DE EVALUARE INI IALĂ Ț
Anul scolar 2011-2012
Disciplina Tehnologia Infora iei si a !ounica iilor ț ț
!lasa a "I-a# pentru toate specializările
;ARE$ DE EVALUARE SI DE N?TARE
• Se punc%ea'( oricare al%e forul(ri + o&ali%(%i &e re'ol)are corec%( a cerin%elor4
• Nu se acor&( punc%a/e in%ere&iare# al%ele &ec@% cele preci'a%e e*plici% prin ,are4 Nu se acor&(
• frac%iuni &e punc%4
• Se acor&( 10 punc%e &in oficiu4 No%a final( se calculea'( prin -p(r%irea punc%a/ului %o%al acor&a%
• pen%ru %es% la 104
.ARTEA I 015 punc%e1
14 aA 24 aA 24 ,A 34 &A 54 & 2 * 5 pB15 p Se acor&a ca%e 2 p pen%ru fiecare
raspuns corec%4
.ARTEA a II -a 0>5 punc%e1
1
.en%ru re'ol)are corec%(
2 * 5 pB15 p Se acor&a ca%e 2 p pen%ru fiecare
raspuns corec%4
2
.en%ru re'ol)are corec%(
2 p Se acor&a ca%e 1 p pen%ru fiecare
fac%or corec%4
2
.en%ru re'ol)are corec%(
6 p Se acor&a ca%e 2 p pen%ru fiecare
posi,ili%a%e &e creare4
3
.en%ru re'ol)are corec%(
7 p Se acor&a 2 p pen%ru &escrierea
i&en%arii si ca%e 2 p pen%ru rolul fiecarei
sage%i &e pe rigla4
5
.en%ru re'ol)are corec%(
9 * 2 pB17 p Se acor&a ca%e 2 p pen%ru fiecare
re'ul%a% corec%4
9
.en%ru re'ol)are corec%(
9 p Se acor&a ca%e 2 p pen%ru i&en%ificarea
%ipurilor &e a&rese si 2 p pen%ru
pre'en%area corec%a a copor%arii lor
la opera%ia &e copiere4
>
.en%ru re'ol)are corec%(
9 p Se acor&a 2 p pen%ru i&en%ificarea
ania%iei si ca%e 1 p pen%ru fiecare
parae%ru0 pornire la clicC# )i%e'a
repe&e# e%c1
7
.en%ru re'ol)are corec%(
10 p Se acor&a a* 10 p in func%ie &e
aspec%ele a,or&a%e< incarcare %a,ele#
alegere capuri# s%a,ilire cri%erii &e
sor%are# fil%rare# e%c
Liceul Teoretic „I.L.Caragiale” Moreni