You are on page 1of 3

Thng xuyn i xe p, ung c ph, ru bia, ng khng gic c nh

hng tiu cc n kh nng n ng ca bn. B mt adam chia s nhng thi


quan khin n ng sm bt lc

thi quen khin n ng sm bt lc
Bt lc nam gii c gi l ri lon chc nng cng dng. Khi mt ngi
n ng gp phi tnh trng ny, anh ta s khng c kh nng t c hoc
duy tr s cng cng. iu ny cn tr hot ng tnh dc. C nhng nguyn
nhn gy bt lc, nhng i khi mt s thi quen thng xuyn c th l th
phm.
1/ i xe p thng xuyn
Thc t t c bit l nu thng xuyn i xe p nh mt ch tp th dc,
bn c th b bt lc. Mt nghin cu cho thy nhng ngi n ng c thi quen
i xe p nhiu hn ba gi mt tun c nguy c b bt lc cao hn so vi nhng
ngi n ng i xe p trong mt khong thi gian t hn.
2/ Ung c ph

ung cafe khin n ng sm bt lc
Nu bn thng xuyn ung c ph, hoc ung cha nhiu caffeine, nn
ngng li thi quen ny. Lng caffeine tiu th vo c th t l thun vi vn
bt lc. V vy, hy thay mt c ph bui sng bng tr xanh.
3/ n king
Ch n king l ch n ung khng cn bng v chc chn gy ra bt lc. C
th cn tt c cc cht dinh dng cn thit cho cc chc nng thch hp. N
khng th bm mu n cu nh khi khng cht dinh dng. V vy, mt
ch n ung khng lnh mnh l thi quen xu gy ra ri lon chc nng sinh
l.
4/ Ngy
Ngy l du hiu cho thy hi th ca bn gp vn trong khi ng. Nghin cu
hin i ch ra rng ngng th khi ng, ngy ng c th gy ra bt lc hoc ri
lon chc nng cng. Nhng ngi ngy trong khi ng c nguy c bt lc cao
gp hai ln nhng ngi khc.
5/ Ht thuc
Ht thuc chc chn lm gim lu thng mu ca bn. Ht thuc l thng xuyn
t lu l nguyn nhn gy bt lc. Bn nn t b thi quen ht thuc l ci
thin lu thng mu v ngn chn tnh trng yu sinh l.
6/ Ru
Ung nhiu ru l thi quen xu gy bt lc. Ung ru khin cc mch mu co
li v cn tr mu di chuyn t do v d dng mu khp c th. Thi quen khng
lnh mnh ny s cn tr s di chuyn ca mu n cu nh v gy yu sinh l.
7/ Bo ph

bo ph d gy ra bt lc
Mt trong nhng nguyn nhn ph bin nht gy bt lc l bo ph. Bo ph lin
quan trc tip n ri lon chc nng cng. V vy, bn nn t b thi quen n
ung khng lnh mnh ngn nga bt lc. Bn c th bt u thi quen tp
th dc, bi li, chy b hoc th dc nhp iu hng ngy. Nhng thi quen ny
gip bn gim cn v ci thin lu thng mu n cu nh.
8/ Thiu ng
Nu bn khng ng 8 ting mi ngy, c th s mt mi v khng th hot
ng hiu qu. iu ny s gy ra bt lc.
9/ Dng thuc b sung
n nhiu thc phm khng lnh mnh khin chng ta thiu ht cht dinh dng.
Chng ta c gng b sung cht dinh dng bng cch dng thuc b sung. Tuy
nhin, thng xuyn dng thuc b sung cng l thi quen xu gy bt lc.
10/ Cng thng
Qu cng thng cng gy ra ri lon cng. Nu tip tc b m nh bi nhng
iu nh nht hoc qu bn tm n cc vn tm thng, bn s ri vo tnh
trng trn bo di khng nghe.