You are on page 1of 1

KOLEJ PEMBANTU PERUBATAN SEREMBAN

KERTAS P.P.S : Tugasan individu
SUBJEK : MABS 1112 Sains Tingkah Laku
KUMPULAN : Ambilan Julai 2013
STATUS : Wajib menyiapkan Tugasan I
WAJARAN MARKAH FORMATIF : 10%

Tajuk Tugasan


Soalan 2 : Huraikan Pembentukan Tingkahlaku Manusia dari Aspek
PsikologiNama

Mohd Shafiq Shahimi Bin Abdul Rahim

No. Matrik

BPP 2013 - 7257

No. K/P

880320-03-5949

Untuk memenuhi sebahagian daripada kehendak
KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN