You are on page 1of 7

TOMSA-HOLTZ LAURA CODRUTA

PLANIFICAREA ANUALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ PENTRU CLASA a VI-a
LIMBA 1
2014-2015

Nr.
crt
.
Unităţi de
învăţare
Conţinuturi
Obiective de
referinţă vizate
Nr.
Or
e
Săpt.
OBSERVATII
REVISION
Present Simple and
Continuous
Past Simple and
Continuous
Present Perfect Simple
Nouns
Adjectives

6

15-19 IX
22-26 IX


1
TASTES AND
BEHAVIOUR
L1 Greetings
from…
L2 What do you
like?
L3 An unusual
experience
L4 Table manners
around the world
L5 The sword in
the stone
Tema: Universul
peSrsonal: gusturi şi
preferinţe,
comportament
Vocabular: referitor
la
comportament/etich
etă, personalitate,
locuri
Funcţii
comunicative: a
exprima sentimente
Gramatică: adjective
terminate în –ed şi –
1.1 să confirme
înţelegerea unor
instrucţiuni simple
1.2 să desprindă
sensul global al unui
mesaj rostit în limbaj
standard cu viteză
normală
2.3 să confirme
partenerului
informaţia primită în
cadrul unui schimb
verbal
3.2 să deducă sensul
6
29IX-3X
6-10 X


ing, simple past cuvintelor
necunoscute din
context
2
A BIRTHDAY
PARTY
L1 Invitations
L2 The sleepover
party
L3 What a mess!
L4 Birthdays in the
United States
L5 Thanksgiving
and the Pilgrim
Fathers
Tema: Obiceiuri şi
tradiţii
Vocabular: referitor
la petreceri
Funcţii
comunicative: a
exprima sentimente,
a descrie obiecte
Gramatică: verbe
modale, diateza
pasivă, punctuaţie,
conectori
1.4 să sesizeze
atitudinea vorbitorului
în cadrul mesajului
audiat
2.4 să evidenţieze
semnificaţia personală
a unor evenimente şi
experienţe trăite
3.3 să extragă detalii
dintr-un text citit
4.3 să compună
scrisori personale
6
13-17 X
20-24 X


3
MUSEUMS
L1 The sapphire
ring and diamond
necklace
L2 The wax
museums
L3 An outstanding
exhibition
L4 Sights around
the world
L5 When
friendship fades
Tema: oameni şi
locuri: obiective
turistice şi culturale
Vocabular: referitor
la instituţii
Funcţii
comunicative: a
descrie un obiect, a
situa în timp
Gramatică: trecutul
perfect, comparaţia
2.3
3.1 să recunoască
succesiunea
secvenţelor unui text
citit
4.2 să descrie
sentimente şi reacţii
în texte simple
6
27X-31X
3-7XI4
COLOURS
L1 A colourful
world
Tema: Mediul
înconjurător
Vocabular: referitor
1.1 să confirme
înţelegerea unor
instrucţiuni simple
6
10-14XI
17-21XI


L2 Have you got
green fingers?
L3 What’s your
favourite colour?
L4 Colours
influence people all
over the world
L5 Robin Hood and
the Black Cloak
la tipurile de flori,
culori
Funcţii
comunicative: a
exprima sentimente,
a descrie culori
Gramatică:
adjectivul, trecutul
simplu şi continuu,
adverbe
2.4 să evidenţieze
semnificaţia personală
a unor evenimente şi
experienţe trăite
3.2 să deducă sensul
cuvintelor
necunoscute din
context

5
Round Up (1)
L1 Round Up 1A
L2 Round Up 1B
Acte de vorbire:
speaking, writing,
listening, reading
Vocabular
Gramatică
1.3 să înţeleagă
informaţii specifice
dintr-un mesaj rostit
în limbaj standard cu
viteză normală
3.1 să recunoască
succesiunea
secvenţelor unui text
citit
6
24-28XI
1-5XII


1XII Zi nationala
6
Revision
Christmas

6

8-12 XII
15-19
XII
FAME
L1 Famous people
L2 Famous events
L3 Famous places
L4 The Seven
Tema: oameni şi
locuri
Vocabular: referitor
la locuri de muncă,
faună, forme de
1.4 sa sesizeze
atitudinea vorbitorului
in cadreul mesajului
audiat
1.5 sa confirme
6
5-9I
12-16I

Wonders of the
World
L5 Henry VIII
guvernământ
Funcţii
comunicative: a
cere, a da, a
confirma informaţii
Gramatică:
propoziţii relative
(defining şi non-
defining)
partenerului info
primita in cadrul unui
schimb verbal
7
ENTERTAINMENT
L
1
Film stills
L2 Leisure survey
L3 Survey-Graphs
and reports
L4 Festivals
around the world
L5 Pocahontas
Tema: obiceiuri şi
tradiţii
Vocabular: referitor
la tradiţii
Funcţii
comunicative: a
descrie sărbători şi
obiceiuri
Gramatică: verbele
modale, vorbirea
indirectă,
determinanţi
2.2 să ceară
confirmarea
informaţiei primite de
la partener în cadrul
unui schimb verbal
3.3 să extragă detalii
dintr-un text citit

6
19I-23 I
26-30 I


VACANTA INTERSEMESTRIALA31 I-8 II

8
WHEELS
L
1
Molly’s
wheelbarrow
L2 He said he loved
trains
L3 Crazes across
the ages
Tema: oameni şi
locuri
Vocabular: referitor
la transporturi
Funcţii
comunicative: a
descrie un obiect
1.2
1.4
3.1
6
9-13 II
16-20II


L4 On and off
wheels
L5 Wagon trains
Gramatică:
presentul perfect
9
Round Up (2)
L1
Round Up 2A
L
2
Round Up 2B
Acte de vorbire:
reading, speaking,
listening, writing
1.2
1.3
3.2
6

23-27II
2III- 6III

10
PROGRESS AND
CHANGE
L1 The good old
days
L2 Phone messages
L3 Tomorrow’s
world
L4 Europe of the
future
L5 The Story of the
Good Earl

Temă: mijloace de
comunicare în
societatea modernă
Vocabular: referitor
la şcoli,haine
Gramatică: used to,
adverbe de mod,
viitorul continuu
1.1
4.2 să descrie
sentimente şi reacţii
în texte simple
5.1 să demonstreze
interes pentru
cunoaşterea unor
aspecte semnificative
în organizarea vieţii
cotidiene din spaţiul
anglo-saxon
6

9-13III
16-20 III11
PROBLEM
SOLVING
L1 Enigmas
L2 Are you good in
a crisis?
L3 We can solve it
together
L4 Expressive
gestures around
the world
L5 It started as a
fairytale
Temă: incursiuni în
lumea artei
Vocabular: referitor
la accidente, injurii
Funcţii
comunicative: a
descrie un personaj,
o persoană
Gramatică: verbe
modale, prezentul
perfect
3.2 să deducă sensul
cuvintelor
necunoscute din
context
4.3 să compună
scrisori

6
23-27 III
30III-3IVSAPTAMANA „ ALTFEL” 3 6-10IV

VACANTA „PASTE” 11-19IV

12
WISHES
L1 Simply the best
L2 I wish our
wishes came true
L3 On the air
L4 Good luck, bad
luck!
L5 Wishes and
riches
Temă: obiceiuri şi
tradiţii
Vocabular: referitor
la dorinţe
Funcţii
comunicative: a
exprima intenţii
Gramatică:
Condiţionalul, wish +
that clause, I wish I
had
2.1 să aplice corect
accentul la nivelul
cuvântului/al
grupului de cuvinte
3.2
4.1 să elaboreze texte
structurate în
secvenţe temporale
6
20-24 IV
27 IV-
30IV1 Mai Ziua Internationala
a Muncii
13
Round Up (3)
L
1
Round Up 3A
L
2
Round Up 3B
Acte de vorbire:
listening, writing,
speaking, reading

6
4 -8 V
11-15 V


14 Recycling Gramatică: 1.2 să desprindă 9 18-22 V
determinanţi, verbul,
adverbul, fraza
condiţională,
întrebări disjunctive
sensul global al unui
mesaj rostit în limbaj
standard cu viteză
normală
4.1
25-29V
1VI-5VI
FINAL TESTS
TESTAREA
CUNOSTINTELOR
PREDATE IN CLS A
VI-A

6
8-12VI
15-19VI