You are on page 1of 18

KERTÉSZETI DENDROLÓGIA

LOMBLEVELŰ FÁK ÉS CSERJÉK
LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/
ŐSZI LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Magnolia kobus fehér liliomfa
Magnoliaceae
Japán III-IV Fehér/ sárga Piros tüszőterm. Magvetés
M. ×
soulangiana
nagyvirágú
liliomfa
Magnolia
denudata × M.
liliiflora
IV-V vége Belül fehér,
kívül vöröses/
Piros
tüszőtermés
(„ubrokaszerű”)
(magvetés)
dugványozás,
oltás
Liriodendron
tulipifera
amerikai
tulipánfa
Észak-Amerika VI 6 szirmú, kívül
zöldessárga,
belül aranysárga
tobozszerű magvetés
Berberis
julianae
júlián borbolya
Berberidaceae
Közép-Kína IV Aranysárga
/örökzöld
Hosszúkás,
kékesfekete
hamvas
Magvetés, félfás
dugvány
B. × ottawenis
’Superba’
kanadai
vérborbolya
B. thunbergii
’Atropurpurea’
× B. vulgaris
’Atropurpurea’
IV-V Aranysárga,
kívül vörössel
futtatva/
Piros
B. thunbergii japán borbolya Japán IV-V Sárga/ Fényes piros
’Atropurpurea’ piros lombú IV-V Aranysárga/ fényespiros
B. vulgaris közönséges
borbolya
Európa,
Kaukázus
V Átható szagú,
sárga/
Piros
’Atropurpurea’ Piros lombú V Sárga/ bordó
B. verruculosa bibircses
borbolya
Kína V Sárga/örökzöld kék
Mahonia
aquifolium
kerti mahónia É-Amerika IV Sárga/örökzöld Hamvaskék-
Fekete bogyó

M. bealei törzses mahónia Kelet-Ázsia II-III Sárga/örökzöld Kék bogyó Magvetés
Clematis ×
jackmanii
kerti iszalag Ranunculaceae Cl. lanuginosa ×
C. viticella
VI-X Sötét
kékesibolya/
Magvetés
Parrotia persica perzsa varázsfa Hamamelidaceae Történelmi
Perzsia
Lombfakadás
előtt
Jelentéktelen/
Bíborpiros
- Zölddugvány
Vvége-VIeleje


LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN /
ŐSZI LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Platanus ×
acerifolia
közönséges
platán
Platanaceae P.occidentalis ×
P. oriantalis
- Fejecske/ makk Magvetés,
fásdugvány/
P.csipkéspoloska
Buxus
sempervirens
örökzöld
puszpáng
Buxaceae Földközi-tenger
környéke, Ny-
Ázsia
IV_V Zöldes, illatos
nem feltűnő
/örökzöld
Félfás
dugványozás nyár
végén
’Suffruticosa’
sövénybuxus – lassú növekedésű, gömb alakú
Ulmus glabra hegyi szil
Ulmaceae
Eurázsia III ülő
magvetés
Ulmus laevis vénic szil Közép- és kelet-
Európa
III Hosszú kocsányú
Ulmus minor mezei szil É-Afrika, Európa,
Ny-Ázusia
III
Ulmus pumila
var. arborea
turkesztáni szil Turkesztán III
’Puszta’ bokorfa Oltás vagy
szemzés
Celtis
occidentalis
nyugati ostorfa É-Amerika Vörösbarna
csonthéjas, apró
magvetés
Morus alba fehér eperfa


Moraceae
Kína jelentéktelen eper Magvetés
’Pendula’ Függőlegesen
lecsüngő vessző
oltás, szemzés
Ficus carica füge Kelet-
mediterránum
2-3x, tavasztól
őszig
Körte alakú
virágzat/
Júl-okt.
füge
Fásdugványozás,
Feltöltésesbujtás
Betula pendula közönséges
nyír
Betulaceae Eurázsia IV porzós-
barka/sárga
Füzér/makkocska Magvetés
’Youngii’ kis ívben lecsüngő ágú – szemzés, oltás
Alnus glutinosa enyves éger Betulaceae Eurázsia, É-
Afrika
IV Porzós barka,
lombfakadás előtt
Magvetés

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/
ŐSZI LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Corylus
avellana
közönséges
mogyoró
Corylaceae
Európa, Kis-
Ázsia
III Sárga porzós
barka/ sárga
Feléig rojtos
kupacsú makk
Magvetés
’Contorta’ Csavarodott ágú III u.a./ u.a. Oltás
’Fuscorubra’ Sötétvörös levél III Vörös barka/ u.a. Sugaras bujtás
Corylus
colurna
török mogyoró Dk_Európa, kis-
Ázsia
III Barna porzós
barka/ sárga
Mélyen rojtos
kupacsú, gömb
Magvetés
Corylus
maxima
’Purpurea’
vérmogyoró III Vörös porzós
barka/
Csőszerű 2x
hossz. kupacsú
Sugaras bujtás
Carpinus
betulus
közönséges
gyertyán
Carpinaceae Európa
Kis-Ázsia
Irán
IV Egylaki,
jelentéktelen/
Sárga
makkocska Magvetés
’Fastigiata’ Oszlopos alak IV u.a. u.a. Téli üvegházi oltás
’Pendula’ Ívesen lecsüngő
ág
IV u.a. u.a. Téli üvegházi oltás
Fagus sylvatica közönséges
bükk
Fagaceae Európa IV vége-V nem
feltűnő
Egylaki/
aranysárga
3 élű
makk+kupacs
Magvetés
’Atropunicea’ vérbükk Sötétpiros lomb u.a. u.a. u.a. Oltás
’Pendula’ Csüngő végű
ágak
u.a. u.a. u.a. Oltás
Quercus cerris csertölgy Dél-Európa, Kis-
Ázsia
Jelentéktelen Hosszú
kupacspikkelyek
Magvetés
Quercus
petraea
kocsánytalan
tölgy
Európa, Kis-
Ázsia
Jelentéktelen Kocsánytalan
makk
Magvetés
Quercus
pubescens
molyhos tölgy Dél-Európa, Kis-
Ázsia
Jelentéktelen Rövid kocsányos
makk
Magvetés
Quercus robur kocsányos
tölgy
É-Afrika, Európa,
Kis-Ázsia
Jelentéktelen Kocsányos makk Magvetés
’Fastigiata’ piramistölgy Oszlopos alak jelentéktelen Oltás
Quercus rubra vörös tölgy Észak-Amerika Jeln./ bíborvörös Rövid kocsányú Magvetés

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/ ŐSZI
LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Juglans regia közönséges
dió
Juglandaceae Délkelet-Európa,
Kis-Ázsia
Lombfakadáskor Zöld barka/ Csonthéjas dió Magvetés
Juglans nigra kekete dió É-Amerika Zöld barka/sárga Csonthéjas dió Magvetés
Fallopia
baldschuanica
tadzsikiszalag Polygonaceae Ázsia ,Tibet-Ny-
Kína
VI-VII
VIII-X
Fehér/ Jelentéktelen Fásdugványozás,
zölddugványozás
Paeonia
suffruticosa
fás bazarózsa Paeoniaceae Ény-Kína IV-V Fehér-rózsaszín-
vörös/
Tüsző Oltás
(Magvetés)
Hypericum
patulum
japán orbáncfű Hypericaceae Kelet-Ázsia VIII-IX Aranysárga/ Hajtásdugványozás
Hypericum
’Hidcote’
/Angol
kastélykertről
kapta a nevét
VII-X Világító sárga/ Hajtásdugványozás
Tamarix
tetrandra
korai
tamariska
Tamaricaceae
Dk-Európa, Kis-
Ázsia
V Rózsaszín/ Fásdugványozás
Tamarix
gallica
francia
tamariska
Mediterrán
medence
VI-VIII Halványrózsaszín/ Fásdugványozás
Salix alba fehér fűz
Salicaceae
Európa, Ny-Ázsia Porzós barka
Termős füzér/
Fásdugványozás
’Tristis’ szomorúfűz Csüngő
ágrendszer
Nem díszít/ Fásdugványozás
S. caprea kecskefűz Eurázsia III-IV Barka/ Fásdugványozás
’Pendula’ csüngő ágak III-IV Barka/ Oltás
S. elaeagnos parti fűz Közép-, dél-
Európa, Ázsia
Nem díszít/ Nem termesztik
’Angustifolia’ keskenylevelű u.a. Fásdugványozás
S. matsudana mandzsu fűz É-Kína, Korea Nem díszít/ Nem termesztik
’Tortuosa’ spirálfűz Dugóhúzószerűen
csavarodott zöld
vesszők
Nem díszít/ Fásdugványozás
’Aranyspirál’ u.a. csak sárga Nem díszít/ Fásdugványozás

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/
ŐSZI LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Populus alba fehér nyár Salicaceae É-Afrika, Európa,
Szibéria
fásdugványozás
’Pyramidalis’ Felálló ágú, széles jegenyetermetű fásdugványozás
P. ×
canadensis
kanadai nyár P. deltoides × P.
nigra
fásdugványozás
P. × canescens szürke nyár Európa, Kis-
Ázsia
Gyökérsarj,
gyökérdugvány
P. nigra fekete nyár É-Afrika,
Eurázsia
fásdugványozás
’Italica’ jegenyenyár porzós fásdugványozás
P. simonii kínai nyár É-Kína fásdugványozás
’Fastigiata’ Széles oszlop vagy tojás – porzós fajta fásdugványozás
Rhododendron
catawbiense
ketaba
havasszépe
Ericaceae
USA V pirosaslila Nem díszít magvetés, fajták
félfásdugványozás
R. luteum sárga
havasszépe
Fekete-tenger V Illatos sárga Nem díszít Magvetés,
félfásdugványozás
Erica carnea alpesi erika Alpok, Ny-
Balkán
Tél vége, kora
tavasz
húspiros hajtásdugvány
Tilia cordata kislevelű hárs
Tiliaceaae
Európa Június második
fele
Illatos Sima falú
makkocska
magvetés
T. platyphyllos nagylevelű
hárs
Közép-, dél-
Európa, kis-Ázsia
VI eleje Illatos Bordás falú
makkocska
T. tomentosa ezüsthárs D-Európa, Kis-
Ázsia
VI-VII Illatos Gyapjas falú
makkocska
’Szeleste’ Karcsú korona
szemzés ’Teri’ Lapos gömb korona
’Zentai Ezüst’ Oszlopos, majd karcsú kúp
Hibiscus
syriacus
kerti
mályvacserje
Malvaceae Kína, India VII-IX kékeslila Felnyíló tok magvetés, fajták
oltás, dugványozás

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/
ŐSZI LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Hydrangea
arborescens
cserjés hortenzia Hydrangeaceae É-Amerika VI-IX tejfehér/ zölddugvány
’Grandiflora’ lapos gömbvirágzat
H. macrophylla kerti hortenzia Japán VI-VII
Deutzia
gracilis
kecses
gyöngyvirágcserje
Hydrangeaceae
Japán V-VI Fehér/ zölddugvány
D. scabra érdeslevelű
gyöngyvirágcserje
Kelet-Ázsia VI-VII Fehér/ Fás- és
zölddugvány
Philadelphus
coronarius
közönséges
jezsámen
Hydrangeaceae
Olaszország-
Kaukázus
VI Fehér, illatos/ Fás- és
zölddugvány
P. pubescens molyhoslevelű
jezsámen
USA VI vége-VII
eleje
Tejfehér, nem
illatos/

P. × virginalis teltvirágú
jezsámen
Többszörös
keresztezés
Telt, illatos/
Ribes alpinum alpesi ribiszke
Grossulariaceae
Európa,
Szibéria
IV-V Zöldessárga/ sötétpiros Fás- és
zölddugvány
R. aureum arany ribiszke É-Amerika IV-V Sárga/bordó fekete
R. sanguineum vérvörös ribiszke É-Amerika IV-V Piros/ kékesfekete zölddugvány
Spiraea ×
billiardii
pirosvirágú
gyöngyvessző
Rosaceae
S. douglasii× S.
salicifolia
VI vége-VIII
vége
Piros/ Fás- és
zölddugvány
S. cantoniensis kantoni
gyöngyvessző
Dél-Kína V Fehér/
’Lanceata’ Telt virágú
S × cinerea hamvas
gyöngyvessző
Rosaceae
S. cana × S.
hypericifolia
IV-V Fehér/
’Grefsheim’ Nem mészérzékeny
S. japonica japán
gyöngyvessző
Rosaceae
japán VI vége-VIII
vége
Rózsaszín/
’Anthony
Waterer’
Bíboros rózsaszín virág
’Little Világos rózsaszín virág, törpe növekedés
Princess’
’Shirobana’
(’Genpei’)
Részben fehér, részben rózsaszín, részben piros virágzatok

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/
ŐSZILOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
S. nipponica nipponi
gyöngyvessző
Rosaceae
Japán V Fehér/ Fás- és
zölddugvány
S. ×
vanhouttei
kerti
gyöngyvessző
S. cantoniensis
× S. trilobata
V Fehér/ Fás- és
zölddugvány
Physocarpus
opulifolius
bangatalevelű
hólyagvessző
É-Amerika VI-VII csontfehér Fásdugvány
zölddugvány
Cotoneaster
horizontalis
kerti madárbirs Ny. Kína V Fehér/lombhullató Piros magvetés
C. multiflorus dúsvirágú
madárbirs
Kaukázus-
Ny.Kína
VI
C. salicifolius fűzlevelű
madárbirs
Kína V Fehér/örökzöld Hajtás
dugványozás
’Herbstfeuer’ Földre fekvő,
piros
terméstömeg
V
C. × suecicus
’Skogholm’
svéd madárbirs V
Pyracantha
coccinea
közönséges
tűztövis
Dél-Európa,
Kis-Ázsia
V-VI Fehér/örökzöld korallpiros Zöld- és
félfásdugványozás
’Kasan’ narancspiros
P. ’Mohave’ Sötétpiros
P. ’Orange
Glow’
Narancsvörös
P. ’Soleil
d’Or’
Citrom-
napsárga
Chaenomeles
japonica
téglapiros
japánbirs
Japán IV téglapiros Gömbölyded Magvetés, fajták
zölddugványozás
C. speciosa pompás
japánbirs
Japán IV Piros,
élénkrózsaszín
Palackszerű
C. × superba bíbor japánbirs Előző kettő
keresztezésével
IV Piros gömbölyded zölddugványozás

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/ ŐSZI
LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Pyrus calleryana kínai körte Rosaceae Kína IV Fehér/bordó Apró barna magvetés
P- pyraster közönséges
vadkörte
Európa, Kis-
Ázsia
IV Fehér/narancsvörös sárgászöld
Malus ’Eleyi’ Piros virág és termés Szemzés
Malus ×
purpurea
piros díszalma
Rosaceae
M.
atrosanguinea ×
M.
niedzwetkyana
IV. vége-V.
eleje
Piros/ Piros
M. ’Royalty’ Sötétbordó virág, sötétpiros levélzet és feketésvörös termés, zömökebb termet
M. spectabilis aranyalma
Rosaceae
Kína IV. vége-V.
eleje
Rózsaszín bimbó,
kinyílva fehér
aranysárga
M. ’Van
Eseltine’
Élénkrózsaszín virág, barnássárga termés
Sorbus aria lisztes berkenye
Rosaceae
É-Afrika,
Európa
V Fehér/ Vörös vagy
narancssárga
magvetés
’Favorit’ Keskeny tojásdad koronájú magyar fajta szemzés
S. aucuparia madárberkenye
Rosaceae
Európa-Ny.
Szibéria
V Fehér/ skarlátpiros magvetés
S. borbasii borbás berkenye Déli-Kárpátok V Fehér/ sötétvörös magvetés
’Herkulesfürdő’ Dúsan terem szemzés
S. rotundifolia kereklevelű
berkenye
V Fehér/barnáspiros
barnáspiros
’Bükk Szépe’ Intenzív
termésdísz
Fehér/intenzív
barnáspiros

S. torminalis barkócaberkenye É-Afrika, Európa,
Kis-Ázsia
V vége-VI Piros/narancssárga-
piros
barna magvetés
Crataegus
laevigata
kétbibés
galagonya
Rosaceae
Európa, É-Afrika V Fehér Piros/ magvetés
’Paul’s Scarlet’ Telt sötét kárminpiros virág szemzés
C. × lavallei
Rosaceae
C. crus galli × C.
pubescens
V Fehér/ Narancsvörös/ Szemzés
C. monogyna egybibés
galagonya
Európa, É-Afrika
Ny-Ázsia
Fehér/ Vörös magvetésLATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/
ŐSZI LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Kerria japonica kínai boglárcserje
Rosaceae
Kína IV vége-V Sárga/sárga Tőosztás
Fás-, zölddugvány
’Pleniflora’ tömvetelt
Potentilla
fruticosa
cserjés pimpó Északi félteke
mérsékelt öv
V eleje-VIII
vége
Sárga zölddugvány
Rosa canina gyepűrózsa É-Afrika, Ny-
Ázsia, Európa
VI Fehér vagy
halványrózsaszín/
Skarlátpiros mag
R. rugosa japán rózsa Szíbéria, Kína,
Japán, Ny-Európa
VI-VIII Lilásrózsaszín/ narancsvörös
Virágágyi és kerti rózsák Többszörös
keresztezés
VI- Hófehér, sárga,
rózsaszín, vörös
szemzés
Prunus cerasifera cseresznyeszilva Dny-Ázsia III vége Zöldesfehér/ Sárga v. piros magvetés
’Nigra’ Fénylő feketéspiros szemzés
P. fruticosa ’Globosa’ Tömött gömbkorona, fehér virág szemzés
P. laurocerasus balkáni
babérmeggy
Rosaceae
Dk-Európa, Kis-
Ázsia
V-VI Fehér/örökzöld fényesfekete Félfás
dugványozás
’Magnoliifolia’ Legnagyobb levelű és 3-5m magas, „fagyérzékeny”
’Mari’ Gömbölyded 1,5 m magas bokor
’Otto Luyken’ Felálló ágú, sötét smaragdzöld, keskeny lándzsás levelek
’Piri’ Lassú növekedésű, tömött, gömbölyded bokor, sötét fémeszöld levélzet
’Schipkaensis’ Dúsan virágzó és termő, lándzsás levelű
P. mahaleb sajmeggy
Rosaceae
Dk-Európa,
Közép-Ázsia
IV-V Fehér/ fekete Magvetés
P. padus májusfa Kelet-Európa,
Kelet-Ázsia
IV vége-V eleje Fehér/ fekete Magvetés
P. serotina Kései meggy É-Amerika V Fehér/ fekete Magvetés
P. serrulata Oszlopos korona, világosrózsaszín Szemzés
’Amanogawa’
’Kanzan’ Tömvetelt rózsaszín szemzés
P. tenella törpemandula
Rosaceae
Dk-Európa, Ázsia IV Rózsaszín/ magvetés
P. triloba
’Multiplex’
Szilvarózsa telt
virágú fajtája
IV Rózsaszín/ szemzés

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/ ŐSZI
LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Albizia
julibrissin
perzsa selyemakác
Mimosaceae
Szuptrópusi öv
északi határa
VI-IX Sárgás-rózsaszín/ hüvely magvetés
Cercis
siliquastrum
közönséges
júdásfa
Caesalpiniaceae
D-Európa, Kis-
Ázsia
IV-V Élénkrózsaszín,
kauliflór/
hüvely magvetés
Gleditsia
triacanthos
tövises lepényfa É-Amerika Nyár eleje Zöldes,
jelentéktelen/
Barna
hüvely
magvetés
f. inermis Tövis nélküli, magról szaporított egyedek gyűjtőneve
Sophora
japonica
közönséges
japánakác
Fabaceae
Kína, Korea VII-VIII Krémfehér/sárga hüvely magvetés
’Pendula’
Csüngő ágú
Oltás vagy
alvószemzés
Laburnum
anagyroides
közönséges
aranyeső
Fabaceae
D-Európa V vége Sárga/ hüvely magvetés
Amorpha
fruticosa
cserjés gyalogakác É-Amerika VI-VIII Barna-ibolya/ hüvely magvetés
Wisteria
sinensis
lilaakác Kína IV-VI eleje Kékeslila/ hüvely magvetés
Robinia
pseudoacacia
fehér akác USA V-VI Fehér/ hüvely magvetés
’Umbraculifera’ gömbakác -gömb koronájú, nem virágzik Oltás
Robinia hispida rózsás akác
Fabaceae
USA V-VI Élénkrózsaszín
húspiros/
hüvely oltás
Colutea
arborescens
pukkanó dudafürt D-Európa, É-
Afrika
V-VI Élénksárga/ hüvely magvetés
Caragana
arborescens
sárga borsófa Szibéria, É-Kína V Sárga/ hüvely magvetés
Ailanthus
altissima
bálványfa Simarobuaceae Északkelet-Kína,
Korea
V-VI Zöldessárga/
Kétlaki növény
Narancsp
iros
magvetés
Cotinus
coggygria
közönséges
cserszömörce
Anacardiaceae Európa-Kína VI Rózsaszínes tollas
kocsány díszít/
(sárga)-bíborvörös
magvetés
’Royal Purple’ Sötétpiros levelű zölddugvány

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/ ŐSZI
LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Rhus typhina valódi ecetfa É-Amerika zöldessárga Sötétvörös/
narancssárga-piros
Magvetés,gyöké
rdugványozás
Koelreuteria
paniculata
bugás csörgőfa Sapindaceae Kelet-Ázsia Június-július Sárga/barnás-
narancssárga
Felfújt
tok
magvetés
Acer campestre mezei juhar
Aceraceae
Európa, Kis-
Ázsia
IV
lombfakadáskor
Sárgászöld/
i
k
e
r
l
e
p
e
n
d
é
k


magvetés
A. negundo kőrislevelű juhar Észak-Amerika III-IV Sárgászöld/ Magvetés
’Flamingo’ fehértarka levelű Szemzés
A. palmatum japán juhar Japán, Korea IV-V Jelentéktelen/
sárga-piros
Magvetés
’Atropurpureum

sötétvörös Szemzés
A. platanoides korai juhar Európa, Kaukázus IV zöldessárga/ sárga Magvetés
’Crimson King’ sötétvörös Narancssárga/ Szemzés
’Globosum’ gömbkoronájú Koronába oltás
A.
pseudoplatanus
hegyi juhar Közép-Európa,
Kis-Ázsia
Lombfakadás
után
Zöldes/ sárga
magvetés
A. saccharinum ezüst juhar Észak-Amerika II-III apró
bíborpiros/ sárga
A. tataricum tatár juhar Délkelet-Európa,
Kis-Ázsia
V-VI Krémfehér/
Sárga vagy piros
Aesculus közönséges
Hippocastanaceae
Balkán, Kis-Ázsia május Fehér/ tok mag
hippocastanum vadgesztenye
Cornus alba fehér som
Cornaceae
Szibéria,
Mandzsúria, É-
Korea
június Fehér/ pirosas Fehér-
kékesfeh
ér
magvetés
’Sibirica’ korallpiros vessző fásdugvány
C. mas húsos som Közép-, dél-
Európa
február Sárga/ Piros
ehető
magvetés
C. sanguinea veresgyűrűssom Európa Május-június Fehér/ pirosas fekete magvetés
C. stolonifera tarackos som É-Amerika V-VI Fehér/ Fehér magvetés
’Flaviramea’ sárgásszöld vessző fásdugvány


LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/ ŐSZI
LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Aucuba
japonica
japán babérsom Aucubaceae Japán Tél vége Barnászöld/
örökzöld
piros
Félfásdugványoz
ás
’Variegata’ Sárgásfoltos levél
Hedera helix közönséges
borostyán
Araliaceae
Európa, Kaukázus Szeptember-
október
Zöldessárga/
örökzöld
fekete
’Arborescens’ időskori alak
H. hibernica ír borostyán Írország
Ilex aquifolium közönséges
magyal
Aquifoliaceae É-Afrika-É-Iránig Május-június Fehér, illatos
Örökzöld
élénkpiros Magvetés
Euonymus
europaeus
csíkos kecskerágó
Celastraceae
Európa, Ny-Ázsia V
Zöldes/ pirosas
piros Magvetés
E. fortunei kúszó kecskerágó Kína
Félfásdugványoz
ás
’Coloratus’ nyáron zöld, télen liláspiros lombozat
’Emerald
Gaiety’
fehér szegélyű levél
’Emerald’n
Gold’
smaragzöld levél sárga széllel
’Sunspot’ közepén sárga foltos levél
E. japonicus japán kecskerágó Japán V Fehér/ örökzöld halványp
iros
E. verrucosus bibircses
kecskerágó
D-Európa,
Kaukázus, Kis-
Ázsia

Zöldes/ Liláspiros
liláspiros Magvetés
Parthenocissus
quinquefolia
tapadó vadszőlő
Vitaceae
Észak-Amerika VI-VII sárgászöld/
bíborpiros
Piros
Fásdugványozás
P. tricuspidata repkényszőlő Kína, Japán Június-július Sárgászöld/
skarlátvörös
Kékes-
fekete
Oltás
’Veitchii’ Vízszintesen futó ágú HajtásdugványLATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/ ŐSZI
LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Elaeagnus
angustifolia
keskenylevelű
ezüstfa
Elaeagnaceae
Földközi-tenger
környéke
Május-június Sárga illatos/ csontár magvetés
Hippophaë
rhamnoides
közönséges
homoktövis
Európa-É-Kína Jelentéktelen/ Narancss
árga
bogyó
Magvetés, fás-és
gyökér
dugványozás
Fraxinus
angustifolia
subsp.
pannonica
magyar kőris
Oleaceae
Kárpát-medence IV lombfakadás
előtt
jelentéktelen/
bordó
lependék
Magvetés F. americana fehér kőris IV
F. excelsior magas kőris Európa, Ny-Ázsia IV lombfakadás
előtt
Jelentéktelen/
F. ornus virágos kőris Dél-Európa, Kis-
Ázsia
hajtáso Piszkosfehér/
sárga-bordó
’Mecsek’ gömbkőris Szabályos gömb korona, dúsan virágzik Oltás
F.
pennsylvanica
amerikai kőris É-Amerika IV lombfakadás
előtt
Jelentéktelen/ lependék magvetés
Forsythia ×
intermedia
hibrid aranycserje F. suspensa× F.
viridissima
III Sárga/ Fás- vagy
zölddugvány
’Beatrix
Farrand’
III Okkersárga/
’Lynwood’ III sötét aranysárga/
Syringa ×
chinensis
kínai orgona Francia
S. vulgaris × S.
persica
IV-V Lila/ tok Fás- vagy
zölddugvány
S. josikae jósika orgona Kárpátok, Galícia Május második
fele
Rózsaszíneslila/ Magvetés
S. meyeri
’Palibin’
Alapfaj Kínában V Rózsaszín/ Zölddugványozá
s
S. vulgaris közönséges
orgona
Balkán IV vége-V Hófehér-sötétlila/ Magvetés
’Andenken an
Ludwig Späth’
Sötétlila/ Szemzés,
zölddugványozá
s ’Mme Florent
Stepman’
Fehér/

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/ ŐSZI
LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Ligustrum
ovalifolium
széleslevelű
fagyal
Oleaceae
Japán VI-VII Fehér/ fekete Magvetés,
fásdugványozás
’Góliát’ Erőteljes
növekedésű
Fás- vagy
zölddugvány
’Nünü’ Lassú növésű
gömbölyded alak
Fehér dúsan
virágzó/
fekete Fás- vagy
zölddugvány
L. vulgare közönséges fagyal É-Afrika, Európa,
Kis-Ázsia
Június-július Fehér/ fekete Magvetés,
fásdugványozás
’Atrovirens’ Felfelé törő
növekedésű
Fás- vagy
zölddugvány
Jasminum
nudiflorum
téli jázmin Kína Tél vége-április Sárga/ Fás- vagy
zölddugvány
Sambucus nigra fekete bodza
Caprifoliaceae
É-Afrika, Európa,
Ázsia
Június-július Fehér/ Fekete
bogyó
Fásdugvány
Magvetés
’Laciniata’ szeldelt levelű Fásdugvány
Viburnum
lantana
ostorménfa Európa, Kis-
Ázsia
Május-június Krémfehér/ Piros,
majd
fekete
Magvetés
V. opulus kányabangita É-Afrika,
Eurázsia
Május-június Hófehér/ piros élénkpiro
s
Magvetés
’Roseum’ labdarózsa Hófehér meddő
gömb virágzat,
elnyílásban
rózsaszínes/ piros
nincs Zölddugvány
rhytidophyllum ráncoslevelű
bangita
Kína Május-június Csontfehér/
örökzöld
Piros,
majd
fekete
Félfás dugvány
V. ’Pragense’ prágai bangita V-VI Csontfehér/
örökzöld
Félfás dugvány
Symphoricarpos
albus
fehér hóbogyó É-Amerika VI-VIII Fehér-rózsaszín/ fehér Nem termesztik
S. albus
var.laevigatus
nyugati hóbogyó Alaszka-
Kalifornia
VI-VIII Fehér-rózsaszín/ fehér Fásdugvány
S. × chenaultii kislevelű hóbogyó VI-VIII rózsaszín/ liláspiros
árnyékos
oldalon
fehér
Fásdugvány
’Hancock’ 30-50 cm magas,
elfekvő bokor
VI-VIII rózsaszín/ Fásdugvány
S. orbiculatus piros hóbogyó Észak-Amerika VI-VIII rózsaszín/ Liláspiro
s
Fásdugvány

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/ ŐSZI
LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Lonicera
caprifolium
jerikói lonc
Caprifoliaceae
Európa, Kis-
Ázsia
VI Halványrózsaszín
belül, sárgásfehér
kívül/
Lombhullató
fajok fás és
zölddugványozá
s, örökzöldek
félfásdugványoz
L. japonica japán lonc Kelet-Ázsia Június-július Fehér/ télizöld fekete
L. korolkowii szürke lonc Turkesztán V Pasztellrózsaszín/ Vil. piros
L. nitida mirtuszlonc Kína május Tejfehér/ örökzöld liláskék ás
’Maigrün’
L. pileata törpe lonc Kína Május Világossárga/ pirosaslila
L. × purpusii korai lonc hibrid II-IV Krémfehér/
örökzöld

L. tatarica tatár lonc Közép-Ázsia IV-V Rózsaszín/ piros
L. ×
tellmanniana
magyar lonc hibrid Június-július Aranysárga/
L. xylosteum ükörkelonc Eurázsia V Krémfehér/ piros
Weigela florida ösztörűs rózsalonc Észak-Kína,
Korea
Május-június Pirosló bimbó
Rózsaszín virág
Zöld- és
fásdugványozás
’Newport Red’ kárminpiros
Vitex agnus-
castus
illatos barátcserje
Verbenaceae
Dél-Európa, Kis-
Ázsia
Július-
szeptember
világoslila Magvetés,
zölddugványozá
s, ősszel
megszedett
vesszőkből
fásdugványozás
Caryopteris
×clandonensis
angol kékszakáll Augusztus-
szeptember
élénkkék
C. incana kínai kékszakáll Kína, Japán Augusztus-
szeptember
liláskék

LATIN NÉV MAGYAR NÉV CSALÁD SZÁRMAZÁS/
MEGJEGYZÉS
VIRÁGZÁSI IDŐ VIRÁGSZÍN/ ŐSZI
LOMBSZÍN
TERMÉS SZAPORÍTÁS
Lavandula
angustifolia
közönséges
levendula
Lamiaceae mediterraneum Június-júlious Liláskék/ örökzöld Dugványozás
magvetés
Buddleja davidii közönséges
nyáriorgona
Buddlejaceae Kína Július-
szeptember
Fajtától függ
Rózsaszín, fehér,
lilás/
Zölddugvány
fásdugvány
Paulownia
tomentosa
nagylevelű
császárfa
Scrophulariaceae Kína Április-május
Lombfakadás
előtt
Halvány liláskék,
illatos/
Tok Magvetés,
fényen csírázik
Catalpa
bignonioides
szívlevelű
szivarfa
Bignoniaceae
USA Június-július Fehér/ Hosszú
tok
Magvetés
’Nana’ lapos
gömbkorona
Koronába oltás
Campsis
radicans
amerikai
trombitafolyondár
USA Június-
szeptember
Téglapiros/ tok Magvetés
Gyökérdugvány
zölddugvány
Santolina
chamaecyparissus
szürke cipruska Asteraceae mediterráneum Július-
augusztus
Sötétsárga/ zölddugvány
Yucca
filamentosa
kerti
pálmaliliom
Agavaceae
DK-USA
Nyár második
fele
Csontfehér
Zöldesfehér/
örökzöld
nálunk
csak
mestersé
ges
megporz
ás után -
tok
Tőosztás
Rhizóma vagy
törzs
feldarabolása
(magvetés)
Y. recurvifolia törzses
pálmaliliom
Phyllostachys
flexuosa
cikkcakkos
botnád
Poaceae Kína (60-90 évente
egyszer)
/ örökzöld
lombozat
Tőosztás, rizóma
feldarabolás