You are on page 1of 10

REBUT DE SALARI 1

Confecciona el rebut de salaris corresponent al mes dabril, pren per referncia les
dades segents:

Pau Marin Garcia.
Nmero dafiliaci a la Seguretat Social:
17/0039399/18
NIF: 22222222 A
Nmero de llibre de matrcula: 1
Ajudant no titulat (grup 4)
Fa cinc anys que treballa a lempresa
Divorciat.
T un fill al seu crrec, mes gran de tres anys i ms petit de setze.

Retribucions segons el conveni collectiu:

Salari Base: 1090
Antiguitat: 45 per trienni
Complement de transport: 50
Anualment t dret a percebre dues pagues extraordinries del sou base ms
lantiguitat.
Retenci a compte de lIRPF de l 11%


REBUT DE SALARI 2

Confecciona el rebut de salaris corresponent al mes de gener duna cap
administrativa. Pren per referncia les dades segents:

Cristina Riera Castellv
Nmero dafiliaci a la Seguretat Social:
25/0011111/27
NIF: 30300300 H
Nmero de llibre de matrcula: 2
Grup de cotitzaci. 3
Fa deu anys que treballa a lempresa
Divorciada.
T dos fills al seu crrec, mes grans de setze anys i ms petits de vint-i-cinc.

Retribucions segons el conveni collectiu:

Salari Base: 1210
Antiguitat: 4% del salari base per trienni
Idiomes: 155
Menyscapte de diner: 65
Hores extra no estructurals: 200
Anualment t dret a percebre dues pagues extraordinries del sou base ms
lantiguitat.
Retenci a compte de lIRPF de l 15 %
REBUT DE SALARI 3

Confecciona el rebut de salaris corresponent al mes de juny duna llicenciada
sabent que aquest mes percebr una de les pagues extraordinries. Pren per
referncia les dades segents:

Laura Camprub Tost
Nmero dafiliaci a la Seguretat Social:
25/0023341/34
NIF: 22333444 R
Nmero de llibre de matrcula: 4
Grup de cotitzaci. 1
Fa deu anys que treballa a lempresa
Casada. El seu cnjuge no treballa.
T dos fills al seu crrec, mes grans de setze anys i ms petits de vint-i-cinc.

Retribucions segons el conveni collectiu:

Salari Base: 1505
Incentius: 180
Activitat: 75
Hores extra fora major: 150
Hores extra no estructurals:90
Complement de transport: 45
Complement de vestuari: 20
Anualment t dret a percebre dues pagues extraordinries del sou base ,
una de les quals percep aquest mes..
Retenci a compte de lIRPF de l 15 %

REBUT DE SALARI 4

La treballadora de le4xercic anterior va percebre en el mes de juny la paga extra i
se li van lliurar dos rebuts de salari diferents, a saber:

1. Rebut de salari amb el sou del mes (sense incloure la paga extra)

2. Rebut de salari noms amb limport de la paga extra.

REBUT DE SALARI 5

Confecciona el rebut de salaris del mes dabril dun oficial de 3a (grup 9), pren per
referncia les dades segents:

Rafael Sabat Arenas
Nmero dafiliaci a la Seguretat Social:
08/0077777/15
NIF: 14342342 P
Solter.
.

Retribucions segons el contracte:

Salari Base: 22/dia
Plus dactivitat: 4/ dia
Anualment t dret a percebre dues pagues extraordinries equivalents a
trenta dies del sou base.
Retenci a compte de lIRPF del 7%


REBUT DE SALARI 6

Confecciona el rebut de salaris corresponent al mes de maig.
Pren per referncia les dades segents:

Juan Martinez Valverde
Nmero dafiliaci a la Seguretat Social:
28/7776544/34
NIF: 2955444 R
Nmero de llibre de matrcula:
Grup de cotitzaci. 1
Fa sis anys que treballa a lempresa

Retribucions segons el conveni collectiu:

Salari Base: 1480
Antiguitat: 45 /trienni
Hores extra fora major: 110
Idiomes: 60
Activitat: 48
Desplaament: 39

Anualment t dret a percebre dues pagues extraordinries i una de beneficis
de sou base ms antiguitat.
Retenci a compte de lIRPF de l 16 %
REBUT DE SALARI 7

Confecciona el rebut de salaris corresponent al mes de mar, pren per referncia
les dades segents:

Marga Garcia.
Nmero dafiliaci a la Seguretat Social:
17/00666666/18
NIF: 33333333 A
Nmero de llibre de matrcula: 1
Oficvial administrativa (grup )
Fa cinc anys que treballa a lempresa
Casada.
T un fill al seu crrec, mes gran de tres anys i ms petit de setze.

Retribucions segons el conveni collectiu:

Salari Base: 610.25
Antiguitat: 48.82
Complement de transport: 30
Plus actividad: 98.36
Anualment t dret a percebre dues pagues extraordinries del sou base ms
lantiguitat.
Retenci a compte de lIRPF de l 11%

REBUT DE SALARI 8

Confecciona el rebut de salaris corresponent al mes de gener, pren per referncia
les dades segents:

Anselm Pic Rubio
Nmero dafiliaci a la Seguretat Social:
25/002888/00
NIF: 16666777 D
Nmero de llibre de matrcula:
Cap de taller (grup 3)
Fa set anys que treballa a lempresa
Casat.
T dos fills al seu crrec, mes gran de tres anys i ms petit de setze.

Retribucions segons el conveni collectiu:

Salari Base: 1355
Idiomes: 100
Activitat: 300
Anualment t dret a percebre dues pagues extraordinries del sou base.
Retenci a compte de lIRPF de l 15 %REBUT DE SALARI 9

Confecciona el rebut de salaris corresponent al mes de gener, pren per referncia
les dades segents:

Montserrat Sim Pags.
Nmero dafiliaci a la Seguretat Social:
08/0009999/-
NIF: 50456456 H
Nmero de llibre de matrcula: 1
Llicenciada (grup 1)
Fa onze anys que treballa a lempresa

Retribucions segons el conveni collectiu:

Salari Base: 1800
Antiguitat: 5% del salari base per trienni
Nocturnitat: 185
Transport: 75
Hores extres no estructurals: 150
Hores extres per fora major 75
Anualment t dret a percebre dues pagues extraordinries del sou base ms
lantiguitat.
Retenci a compte de lIRPF de l 18 %

REBUT DE SALARI 10

Confecciona el rebut de salaris corresponent al mes de gener, pren per referncia
les dades segents:

Jlia Artigues Llimona.
Nmero dafiliaci a la Seguretat Social:
17/0017771/-
NIF: 56734678 A
Nmero de llibre de matrcula: 1
Oficial administrativa (grup 5)
Fa onze anys que treballa a lempresa
Soltera.

Retribucions segons el conveni collectiu:

Salari Base: 1110
Antiguitat: 5% del salari base per trienni
Insemnitzaci: 70
Hores extres no estructurals: 90
Hores extres per fora major
Anualment t dret a percebre dues pagues extraordinries del sou base ms
lantiguitat.
Retenci a compte de lIRPF de l 15 %