You are on page 1of 1

De Ziua Interna ională a Pisicii.

ț
După cum v-am mai spus: Ziua Interna ională a Pisicii ț (sau Ziua Mondială a Pisicii) este
sărbătorită în fiecare an pe 8 august. O sărbătoare care a fost pusă la cale pentru prima ată în anul
!""! e către International Fund for #nimal $elfare i care începe să se bucure e o oarecare ș
notorietate. Potrivit atelor oficiale% pisicile sunt cel mai răsp&nit animal e companie in lume.
Iar acestea fiin spuse% vă invit să savura i opt ț citate. Despre pisici% fire te. ș
'O pisică are propria ei opinie espre fiin ele umane. (u spune prea multe% ar î i po i ț ț ț
a seama i singur că nu ai vrea să au)i tot aevărul* ( ș +erome ,. +erome)
'Pisica: un leu pigmeu care iube te oarecii% ură te c&inii i patronea)ă fiin ele umane.* ș ș ș ș ț
(Oliver -erfor)
'După cum orice e ină ț tor e pisică tie% nimeni nu poate e ine o pisică.* ( ș ț .llen Perr/)
'Pentru a face baie unei pisici este nevoie e for ă brută% perseveren ă% putere e ț ț
convingere0 i o pisică. 1ltimul ingreient este% e obicei% cel mai greu e ob inut.* ș ț
(2tep3en 4a5er)
'1n pisoi este at&t e fle6ibil înc&t ai impresia că este ublu7 partea in spate a corpului
este ec3ivalentă cu un alt pisoi% cu care partea in fa ă se 8oacă. Pisica nu escoperă că ț
are o coaă care îi apar ine p&nă c&n nu calci pe ea.* ( ț -enr/ Davi 93oreau)
'1n om trebuie să muncească toată via a pentru ț ca personalitatea sa să răm&nă în via ă. ț
Pentru pisici este mult mai u or% tot ce trebuie să facă este să stropească pu in% iar ș ț
pre)en a lor va răm&ne acolo ani mul i e )ile ploioase.* ( ț ț #lbert .instein)
'Dintre toate creaturile Domnului% e6istă doar una care nu poate fi făcută sclava a
biciului. #ceea este pisica. Dacă omul ar putea fi încruci at cu o pisică% omul ar fi ș
îmbunătă it% ar ar eteriora pisica.* ( ț :ar5 9;ain)
'Pisicile sunt mai inteligente ec&t c&inii. (u po i să convingi opt pisici să tragă o sanie ț
pe )ăpaă.* (+eff <ale))