You are on page 1of 289

Kovcs S.

Tibor
Huszrfegyverek a 15-17. szzadban
Martin Opitz Kiad
Budapest, 2010
Tartalomjegyzk
Elsz..................................................................................................................................... 7
A huszrok eredetrl....................................................................................................... 9
A magyar hadsereg lovassga az rpd-korban.................................................... 11
A magyar hadsereg lovassga a 14. szzadban..................................................... 28
Nehzlovasok,'knnylovasok s huszrok a 15. szzadban.............................. 40
A huszrok s nehzlovasok a 16. szzadban......................................................... 54
Mi a huszr?................................................................................................................... 59
T madfegyverek................................................................................................................ 61
Szablyk a ks kzpkori Magyarorszgon.......................................................... 63
Szablyk a 16-17. szzadban...................................................................................... 87
A hegyestr, a lra val pallos s a palloshegyestr elzmnyeirl................. 113
Egy specilis szrfegyver, a hegyestr................................................................... 128
Pallos a magyar huszr szolglatban...................................................................... 149
A buzogny mint fegyver s mltsgjelvny......................................................... 172
Fokos s a balta...............................................................................................................200
K opja................................................................................................................................205
Pisztoly s karably....................................................................................................... 212
Vdfegyverzet.................................................................................................................... 219
A huszr flvrt eredetrl.......................................................................................... 221
A huszrsisak s a sodronyos vassapka..................................................................... 239
A sodronying..................................................................................................................248
A huszr trcsapajzs..................................................................................................... 255
Fggelk................................................................................................................................ 265
Rvidts- s irodalomjegyzk.................................................................................... 265
Kpjegyzk..................................................................................................................... 279
List of illustrations....................................................................................................... 282
Szemlynvmutat....................................................................................................... 285
5
Elsz
A huszrsg Hunyadi Mtys uralkodsa alatt vlt jl hasznosthat s elfogadott
fegyvernemm. A mohcsi csata utn pedig egyedli zloga lett Magyarorszg v
delmnek. Ennek a nemzetnk szmra oly kedves s hres fegyvernemnek a trgyi
emlkanyagt - szinte kizrlagosan - a Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertra rzi
a 18. szzaddal bezrlag. 1913-ban kerlt a Magyar Nemzeti Mzeum Hadtrt-
nelmi Gyjtemnyhez Tth Zoltn (1888-1958), aki 1934-ben jelentette meg a hu
szrsg eredetrl rott - jelents vitt kivlt - dolgozatt.1A huszrsg dlszlv
gykereirl s az ket r trk hatsrl rott sorai a mai napig szinte ltalnosan el
fogadottak a magyar trtnetrsban. A trgyi emlkanyag tekintetben a legfonto
sabb ttekint munka Kalmr J nos (1899-1977) tollbl jelent meg 1971-ben.2
Kalmr 1935-ben kerlt a Magyar Nemzeti Mzeumba s eredeti vgzettsge - g
pszmrnk - lvn, j rzkkel dolgozta fel a klnfle fegyvereket s szmos dol
gozatot jelentetett meg, amelyeket 1971-ben kiadott f mvben egysgestett.
Az 1930-as vekben zajl, a huszrsg eredetrl szl vita sorn egyrtelmv
vlt, hogy a knnylovas fegyvernem soha nem enyszett el Magyarorszgon, noha
- kisebb szmban ugyan, de - csatadnt elem egszen Mohcsig a nehzlovassg
volt. A huszrsg mellett a 15. szzad msik knnylovas fegyverneme a telekka
tonasgban s a bandriumokban keresend. gy tnik, a kopjs, valamint az jsz
knnylovassg egyms mellett ltezett a 15. szzad folyamn, ezt Dark J en jl
bizonytotta 1937-ben megjelent, a huszrsgrl rott dolgozatban.3A huszr leg
fontosabb tmadfegyvere a szablya s a kopja, de mellettk felbukkant a 16. sz
zadtl a hegyestr, a csknyfokos s a buzogny is. A vdfegyverek kzl a pajzs,
sodronying, valamint a huszr flvrt a legismertebbek. A mohcsi csata utn a fegy
verzet gyors talakulst jl tkrzik a trgyi emlkek mellett a magyar nemesi vg
rendeletek s a fri kincstrak inventriumai. Az ingsgi jegyzkeken kvl fontos
forrsok mg - a fegyverek kutatsa szempontjbl - a magyar udvartartsi s v
srlsi knyvek, limitcik, levelezsek, naplk, st nletrajzok is, amelyekbl fny
derl a fegyverek beszerzsnek mdjra, formjra s vtelrra is. A kpi brzo
lsok kzl elsrangak a sremlkek, korabeli cmerkpek, metszetek, festmnyek
s lavrozott tusrajzok. A fenti kpi forrsok elruljk a fegyverek rgztsnek, vi
selsnek s adott esetben hasznlatnak mdjait.
J elen knyv sszelltsa sorn szmos esetben hasznltunk fel szemelvnyeket
is, mert ezek sodr stlusa, nyelvezete, valamint tartalma nlkl munknk kevsb
lenne letszer. Az egyes fejezetek nem csupn a klnbz fegyverek katalgusjel-
leg lerst adjk, hanem a legjabb eredmnyek felhasznlsval kszlt ssze
foglalst is tartalmaznak. Szksges hangslyozni, hogy szmos huszrfegyver -
kztk j nhny uniklisnak mondhat darab - elszr ebben a knyvben kerlt
publiklsra.
A huszrsg magyarorszgi trhdtsa sorn nhny j fegyvertpus jelent meg,
amelyeket a knnylovas fegyvernem kzvettett a magyar nemessghez s a gyalo
gos hajdkhoz is. J elen munkban ezrt tallkozunk szmos fri s uralkodi fegy
verrel, mert ezek is a huszrtpusba tartoznak, jllehet nem huszrok viseltk s
hasznltk ket. A fri fegyvertrak szmos csaldi fegyvert riztek meg, ez azon
ban sajnos nem mondhat el vgvraink fegyverkamrira, mert a bennk rztt da
rabok vglegesen elkalldtak vagy kohkban vgeztk sorsukat. A fent lertak miatt
pldul a 15-17. szzadbl kizrlag csak fri nyergek maradtak fenn, egyszer, a
1 T t h 1934, 129-196; Kovcs S. 2002, 348.
2 Ka l m r .1971.
3 Dar k 1937, 162-165.
7
A HUSZROK EREDETRL
forrsokban is sokat emlegetett katona- vagy huszrnyereggel nem is tallkozunk.
A knyv megrsa sorn nagy hangslyt fektettnk a pontos kronolgira. Az
egyes alfejezeteket mindig a legnagyobb szmban fennmaradt fegyvertpussal kezd
jk, mint pldul a tmadfegyverek esetben a szablykkal. Ez a mdszer term
szetesen nem jell fontossgi sorrendet, de mutat egy bizonyos arnyt az azonos
fegyvertpusokon bell.
Komoly motivcit adott, hogy azon szerencss emberek kz tartozom, aki mun
kahelye, szakmja, valamint rdekldsi kre rvn Tth Zoltn s Kalmr J nos
utdjnak mondhatja magt. Azokat a mtrgyakat foghattam a kezembe s j n
hny olyan ktetet forgathattam, amelyeket a magyar fegyverek egykori jeles kuta
ti is hasznltak kitn tanulmnyaik megrsakor.
Clom azt volt, hogy a fennmaradt trgyi emlkanyagot a megfelel trtneti
krnyezetbe helyezzem, s ez ltal a lehet legteljesebb kpet nyjtsak a legma-
gyarabb fegyvernem korai vszzadairl.
A szerz
A HUSZROK EREDETRL
A magyar hadsereg lovassga az rpd-korban
A magyar hadtrtnetrsban elszr 1934-ben Tth Zoltn tollbl jelent meg olyan
dolgozat, amely a kzpkori Magyarorszgon jelenlv nehz- s knnylovassg
szerept, arnyait, alkalmazsi mdjait, valamint jelentsgt a forrsokon kvl a
fennmaradt trgyi emlkanyag bevonsval is vizsglta. Tth tanulmnynak els
kt lapjn - igen sommsan - a kvetkezkppen foglalja ssze a fent emltett kr
dskrrl a vlemnyt:
Sokszorosan kifejtett ttel, min lekicsinylsben rszesltek a nem lovagi rend katonaele
mek a javakzpkor egsz folyamn. Hossz vszzadokon t egyedl a lovagnak jrt ki az
kori harcos gyjtneve, a miles. A Nyugat keresztny nemzeteinek forrsri kivtel nlkl
t glorifikljk, gyalogos, knny lovas, ha itt-ott, s mindig valamely specilis okbl fel is tnt,
illetve szerephez jutott, csak valami cscselkflnek szmtott.
Az 1146-iki lajtamenti csatban pedig az osztrk roham, lvn a vgrehajti quasi gygan-
tes... in equis arduis et optimis - minden sz jellegzetes itt - tulajdonkppen semmi akadlyra
sem tall a magyar elhadban, mert a Bisseni pessimi et Siculi vilissimi, omnes parit.er fugi-
erunt sicut oves a lupis. Megnyeri ellenben az tkzetet Belus bn lovagi mdon kzd dan
dr a, mely irruens super agmina teutonicorum percussit eoss teljess teszik a gyzelmet a
kzvetlenl a csata eltt karddal vezett, azaz lovagg avatott, ifj kirly vlogatott fegyvere
sei electi milites regis. S ami a legnevezetesebb, ez ellen a bellts ellen nemcsak forrs-, de
trgykritikai szempontbl sem tehet semmifle szrevtel. Nemcsak az zig-vrig nyugati szerz,
Freisingi Ott ersti meg a maga mdjn, de az 1167-iki szermsgi csatban az irnyad
byzanci forrs, Kinnamos is egyenesen feltnen, szinte gyansan nyugati fellpsnek s kl
sejnek rja le a magyar sereget. A lajtamenti kzdelemben mg legalbb elvd volt, valame
lyes taktikai tagozds. Itt egy tmegbe szortott lndzsaerd az egsz magyar hadtest, kzepn
a Fels-Itlibl tplntlt carroccio hordta a hadizszlt, s ugyan, Kinnamos, kiemelend
nek tlte azt a szmra idegen s ltala magyarnak vlt szokst is, hogy a legelkelbb s leg
kivlbb harcosok az len lovagolnak. A byzanci megfigyel s ppen ez ad lersnak tkletes
hiteltrdemlsget, szemmellthatan nem tudta mirl van sz. A kzpkori Eurpa haditrt
netnek ismeri viszont meglepdve kell, hogy konstatljk: me a Nyugat a Szvig rt. 4
A kzpkori Nyugat-Eurpa legjellegzetesebb lovasa a karddal s lndzsval har
col, testt pncllal, pajzzsal vd nehzfegyverzet lovag volt. Klmn kirly
(1096-1115) trvnyeinek 40. cikkelye igen fontos adatokat tartalmaz, hiszen elrja
a vrispnok szmra, hogy 100 pensnknt egy pnclos (loricatus) lovaskatont
kell felszerelnik a birtokukon l emberekbl. 40 pensa jvedelem utn pedig egy
vrt (lorica) nlkli harcost kell killtani.5A 12. szzadban a magyar haderben j e
lenlv nehzfegyverzet lovagok a Tth ltal is megemltett 1146-os lajtamenti t
kzetben mozdulatlanul bevrtk Henrik osztrk herceg csapatt, majd btor
ellentmadsukkal megsemmistettk az osztrk lovagi sereget.6Az 1167. jlius 8-n
Zimonynl a magyarok s a biznciak kztt lezajlott tkzetet kt biznci trtnet
r is megrktette. A csatrl rszletesebben r Kinnamos szerint a Dnes ispn
vezette 15.000 fbl ll seregben nehzlovasok, jszok s gyalogosok is rszt vet
tek. A magyarok a hadrend lre a nehzlovassgot tettk, mg a biznciak a bese
ny s szeldzsuk jsz knnylovassgot. A biznci lersban tallhat zszls kocsi,
olasz nevn caroccio azrt jelents elem, mert jl igazolja, hogy egy nyugat-eurpai
katonai jts mr a 12. szzadban megjelent a magyar seregben, hiszen a kirlyi
4 T t h 1934, 129-130.
5 Zvodszk y 1904, 188; Bo r osy 1984, 52; Veszpr my 1995, 3.
6 Bo r osy 1962, 147; Bo r osy 1984, 53; Kr i st 1986, 79-80; Veszpr my 2000, 28.
11
A HUSZROK EREDETRL
zszlt a magyarok szekren vittk a biznciak elleni tkzetbe. A magyarok veres
gvel zrul csatban a biznciak megszereztk a kirlyi hadizszlt, Dnes ispn
lovt teljes fegyverzettel, valamint ktezer pnclt, szmos sisakot, pajzsot s kardot
zskmnyoltak.7A fenti adatok szerint a 12. szzadban a kirlyi seregben mr jelen
voltak a nehzlovasok, akik a nyugat-eurpaival teljesen megegyez fegyverzettel
rendelkeztek. Termszetesen fontos hangslyozni, hogy a zimonyi csatban - minden
valsznsg szerint - stjer nehzlovasok is harcoltak, de a magyar hadseregben
gykeret vert a nehzlovas harcmodor. A zimonyi csata msik fontos tanulsga a harc
rend rgztsben keresend. Dnes ispn ugyanis az acies alapjn, azaz tagolatla
nul lltotta fel nehzlovassgt s tmadskor az k formt alkalmazta: a
parancsnoksga alatt lv sereget nem osztotta jobb s balszrnyakra, nem klntette oszta
gokra s szakaszokra, hanem egy akkora hadat egyetlen egysgbe gyrva-tmrtve, ahogyan
volt s feltornyostva, mint fekete felht, gy kzeledett, durva elhivalkodottsggal eltelten.
Ezt a nehzlovassgra jellemz n. cuneus (k) harcrendet a lndzsahasznlat j ala
pokra helyezse tette lehetv.
A 12. szzad els felig a nyugat-eurpai nehzlovassg kb. 2 mter hossz lnd
zst hasznlt, amelyet sokszor vetett az ellenflre, vagy feje fel emelve dftt vele.
A 12. szzad msodik feltl ltalnos lett az n. frank lndzsatarts, azaz a szl
fegyvert a harcos a hna al szortotta. Ezzel egyidejleg jelentsen megntt a lnd
zsa hossza s talakult a lfelszerels is. A 12. szzad els feltl jelentek meg a magas
kpj nyergek, amelyek a 13. szzadra, mintegy vlyszeren leltk krl a ne
hzlovast. A dfs erejt a l mozgsi energija okozza, s ezrt j, elrenyjtott lb
tartssal s biztosabb nyereggel kellett a lovagnak rendelkeznie, mert a lndzsa
hasznlatakor meg kellett akadlyozni a fldre esst. A 13. szzadi kirlyi oklevelek
kztt szmos olyan akad, amely a birtokadomnyozst lovagi haditettekkel indo
kolta. 1267-ben pldul Ivn fia Andrs trnokmester a Kemny fia Lrinc elleni t
kzetben az elsk kztt tertette le lndzsjval az ellenfl zszltartjt s
hasonlkppen cselekedett kt msik nehzfegyverzet lovaggal is. 1293-ban a Bcs
vra alatti harcokban Pi comes egy nmet nehzlovast vetett ki lndzsjval harci
mnje nyergbl.8A lndzsaharc eredmnyessgt nagyban nvelte, hogy a korbbi
rombusz alak hegy kisebb lett, de ezzel prhuzamosan pengje jelentsen meg
hosszabbodott. A 13. szzad vgtl a szlfegyver nyeln egy vjatot alaktottak ki a
hnaljrsznl, st a 14. szzad elejtl egy kis trcst is alkalmaztak a lndzsa nye
ln.
A magyarorszgi lovagi fegyverzet legkorbbi fennmaradt brzolsa az a vrs
mrvny srktredk, amely az 1967 s 1984 kztt folyt satsok sorn kerlt el
az egykori pilisi aptsg kptalantermbl (1. kp). Az 1230-as vekre datlhat sr
emlk egy teljesen felfegyverzett lovagot brzol, aki lnccsuklyt visel, mg testt
sodronypncl fedi. A lovag vdfegyverzetre rncolt, ujjatlan fegyverkpenyt lttt,
mg jobb kezben kardot tart, baljt pedig domborod pajzsnak tetejn nyugtatja.
I gen rdekes, hogy bal kezvel s csukljval egy lndzst is tart, amelynek rombusz
formj cscsa a sremlk jobb fels sarkban lthat. A kirlyi alapts pilisi apt
sg kptalantermben eltemetett vilgi szemlyt mindenkppen a kegyri jogot gya
korl kirlyi csald tagjai kztt kell keresnnk. Ezzel kapcsolatban - a sremlk
ksztsi idejt is figyelembe vve - kt lehetsg merlt fel. Az egyik hipotzis az,
7 Gy ni 1938, 66-67; Rose 1937-1939, 78-81; Bo r osy 1984, 53; Mor av c si k 1984, 242-245, 288-290;
Kr i st 1986, 90-95; Veszpr my 1995, 209-210; B. Szab-So mo gy i 1999, 88-90; B. Szab 2001, 84-
87; B. Szab 2007, 70-71.
8 J hs 1878, 39-40; Bo eh ei m 1890, 310-310; El l eha uge 1948, 31-32; Bo r osy 1985, 529-534; Kovcs
1986, 260-261; Veszpr my 1995, 8-10; Veszpr my 2000, 29, 43; B. Szab 2007, 72-76.
12
1. Vrsmrvny srktredk Pilisrl, 1230-as vek
J
A HUSZROK EREDETRL
hogy az 1234-ben Halicsban elhunyt Andrs herceg srjrl van sz. A msik, ennl
taln valsznbb lehetsg szerint II. Andrs kirly (1205-1235) msodik felesg
nek, Yolande de Courtenenay-nak az egyik, magyar prtfogssal a biznci latin cs
szri trnra emelkedett, majd onnan szmztt fivrnek sremlkrl lehet sz.
Ennek a srk tredknek azrt nagy a jelentsge, mert a francia mintj teljes lo
vagi fegyverzet hasznlatt igazolja Magyarorszgon a 13. szzad els felben.9
Ugyanebbl a szzadbl szrmaz, nem kevsb fontos kpi brzolsunk a Magyar-
orszgon honos lovagi fegyverzetrl a kgyspusztai csat (2. kp). Az aranybl kszlt,
niellval dsztett csattestet vsett csatajelenet kesti. Kt-kt teljes fegyverzet lovag
kardokkal tmad egymsra, testket fejktl a lbujjukig sodronypncl fedi. Fejkre
fazksisakot tettek, mg kezkben kardot tartanak, amelyek markolatgombja duz
zadt lencsealakot formz. A lovagok a pncljukra b, vvel leszortott fegyverk
penyt ltttek s magas kpj nyeregben lnek. A lovak szjban csikzabla lthat,
mg testket teljes egszben ltakar fedi, szinte csak a htasok szeme marad sza
badon. I gen jellegzetes, hogy a lovagok a nyakukba hromszg alak, a testet szinte
krllel, cmerelemekkel dsztett pajzsot akasztottak. A csattest bal szln lv,
felteheten a lovagi ksrethez tartoz harcos fejt sodronycsuklya vdi, mg kezben
zszls lndzst tart. A csatajelenet htterben kt krts s egy dobos aprd alakja
tnik fel.
A kgyspusztai csatot s az vhz tartoz, szentek neveivel elltott kerek were-
teket, valamint egy sodronyingdarabot 1816-ban egy juhsz tallta meg a Kiskun
sgban fekv Majsa vroshoz tartoz Kgyspusztn. A leletekbl szmos darabot
beolvasztottak, vgl 1831-ben kerltek be csak a mtrgyak a Magyar Nemzeti M
zeumba.10A kgyspusztai csatot elszr rszletesen vizsgl Tth Zoltn a mtrgyat
az 1260 krli vekre datlta, s a magyarorszgi eredet mellett foglalt llst, st a
csatajelenetben szerepl lovagok pajzsain a Pcz, az Aba-nemzetsg s Moys ndor
cmereit vlte felfedezni.11Eri Istvn elfogadta Tth datlst, tisztzta a leletkrl
mnyeket, valamint felhvta a figyelmet arra a fontos tnyre, hogy a csat jobb szl
bl csaknem 2 cm hinyzik s a szegecsek is ezen az oldalon mr a kpmezben
vannak. Ugyancsak Eri bizonytotta, hogy egy kun elkel srjbl kerlt el a fenti
mtrgy.12H. Koiba J udit az aranybl kszlt csat s vveretek alapjn magyar kir
lyi udvari tvs munkjnak tartja a mtrgyakat. A ksr, szentek neveivel elltott
wereteket a magyar rmken szerepl betk sszevetse alapjn a 14. szzad ele
jre, Kroly Rbert korra teszi.13Plczi-Horvth Andrs a kun elkelk srjait vizs
glva az vk eurpai - elssorban itliai - lovagi kultrkrbl val szrmaztatst
veti fel s nem tartja megnyugtatnak a magyarorszgi eredetet a kgyspusztai -
ersen hinyos - vvel kapcsolatban.14Kovcs Lszl megllaptsa szerint a kun el
kelk srjaiban tallt vk vereteinek meglep mdon nem keleti elemei vannak,
hanem a lovagi lethez ktdnek. A kgyspusztai srlelet vnek ngy megmaradt
veretn ugyanis Szent Bertalan, Szent Istvn, Szent J akab s Szent Margit kzbenj
rst kr latin nyelv fohszok olvashatk.15Tth Zoltn szerint az vveretek fel
iratai harcos, patrnus szenteket takarnak.16Vlemnyem szerint a kgyspusztai csat
9 J hs 1878, 41; El l eha uge 1948, 33-34; Bo c c i a- C o el h o 1975, 25, 29; PANNNI A 1994, 256-257.
10r i 1956, 138-139.
11 T t h 1933, 15-18.
12r i 1956, 137-142, 151-152.
13 H. Ko l ba 1963, 77-84.
14 P l c zi 1982, 95-101; P l c zi 1989, 79-80; La ng 2009, 133.
13Kovcs 1986, 270.
16 T th 1934, 15.
14
2. A kgyspusztai aranycsat, 13. szzad msodik fele
a 13. szzad msodik felben kszlt udvari tvs ltal, aki felteheten illusztrlt kz
iratos elkp utn dolgozott rendkvl magas sznvonalon. A csat lervidtse s az
arany vveretek elksztse a 14. szzad elejn trtnt, majd llt ssze egy jellegze
tes lovagi vv, amellyel egy magas rang kun vezett veztek fel, akit halla utn po
gny mdon magnyos srban temettek el vvel, fegyvereivel s ms mellkletekkel
egyetemben. A kgyspusztai vcsat a pilisi srktredkkel egytt a magyarorszgi
nehzlovassg megltnek s 13. szzadi fontos szerepnek egyik jeles bizonytka.
A magyar kzpkor legtragikusabb esemnye, az 1241-1242-es tatrjrs tk
zetei rszben ms megvilgtsba helyezhetk a nehzlovassg szerepnek pontos
elemzsvel. A Pest alatt portyz tatr elrsk megtmadst IV. Bla szigoran
megtiltotta. Ennek ellenre Ugrin kalocsai rsek nehzlovasaival elhagyta a tbort,
mert meg akart tkzni velk. A tatrok a klasszikus nomd taktika szablyi szerint
meneklre fogtk a dolgot, s az rseket egy ingovnyos helyre csaltk, aki lovasa
ival beleszguldott a mocsrba. A nehzfegyverzet miatt a tmadk itt harckpte
lenn vltak, a tatrok pedig visszafordulva krlvettk s megtmadtk a
magyarokat, maga az rsek csak hrom-ngy embervel tudott elmeneklni.17Ez va-
lsznlegj lecke volt, mert a magyar hader ksbbi mozgst a kvetkezetes va
tossg jellemezte.
Pest vrosban ekzben elterjedt, hogy a kunok a tatrok kmei. Az itt tartzkod
Kten kun kirlyt s ksrett a pesti polgrok, valamint Frigyes herceg katoni meg
tmadtk, majd fejket vettk. Az idkzben megrkez kun csapatok erre a hrre
fosztogatni, rabolni kezdtek s dl fel kivonultak az orszgbl, tovbb fokozva ezzel
az amgyis nagy zrzavart. A tatr portyz csapatok idkzben Vc vrost is fel
gettk.18
A 13. szzadi tatr tmadssal kapcsolatban a legjobb prhuzamok az Arany
Horda rkseinek, a krmi tatroknak a 16-17. szzadi hadjrataiban tallhatk
meg. Magyarorszgon 1491-tl kezdve tallkozunk krmi tatr segdcsapatokkal. J el
lemz rjuk, hogy kt-hrom, de nha ngy-t vezetklval is rendelkezett egy har
cosuk, ez roppant mozgkonysgot klcsnztt nekik. A tatr sereg fele, ktharmada
mindig egytt maradt, mg a tbbiek folyamatosan portyztak. A nagyobbik rsz al-
17 Ro g er i u s 1987, 154.
18 Kr i st 1986, 119-120; Kovcs S. 2003, 364.
15
A HUSZROK EREDETRL
kotta a tatr tbort, amely a hadizskmny s a foglyok gyjthelye is volt.191241-
ben szintn ez trtnhetett, hiszen a tatr tbor, azaz a fsereg, Eszakkelet-Magyar-
orszgon, a Saj folynl tborozott, ahol a mszaki csapataik, foglyaik,
hadmrnkeik, kancellrijuk volt, illetve hatalmas hadtp kszletek, mozg kovcs
mhelyek stb. helyezkedtek el.
A kutats nagyjbl tisztzta azt, hogy a tmad tatr sereg ltszma felteheten
30-35 ezer ft tehetett ki, s ez llt szemben Muhinl a Magyar Kirlysg 20-25 ezer
fs hadseregvel.20
IV. Bla terve az volt, hogy ezzel a viszonylag jelents szm, nehzlovassgon
alapul hadseregvel megtkzzn a tatr ferkkel. Furcsa mdon a tatrok is ezt
akartk, de nem Pest mellett, hanem kzel a tborukhoz, azaz a Saj mentn. Ezrt
a tatrok szmra f feladat volt a magyar erket kicsalogatni Pestrl a Saj vid
kre. A forrsok alapjn valszn, hogy Pestnl magyar rszrl trtnt egy ksrlet
tkzetre, amikoris a magyar hader nehzlovassga hadrendbe llt s kivonult a
tatrok ellen.21Az ellensg azonban nem vrta meg az sszecsapst, hanem folya
matosan nyilazva sebesen elvgtatott, mire a magyar sereg a tatrok nyomba eredt.
IV. Bla teht nylt csatban akart leszmolni az orszgba betr ellensggel. Ms
krds, hogy Pestnl csak a nhny ezres portyz tatr hader volt jelen, amelyik
nem kvnt harcba bocstkozni a magyar hadsereggel. Ezrt a tboruk fel vonul
tak, a magyarok pedig vatosan, de kvetkezetesen kvettk a visszavonulkat.
IV. Bla s krnyezete - minden valsznsg szerint - nhny nap utn rjtt arra,
hogy a tatrok az orszg keleti feln kvnnak dnt csatt vvni. gy a magyar had
vezetsnek nagyobb mennyisg lelmiszerrl, a lovak szmra risi mennyisg ta
karmnyrl kellett gondoskodnia. Ne feledjk, ekkor mg csak mrcius vge volt, s
nem volt nagyobb mennyisg legelsre alkalmas f. Egyetlen megolds knlkozott,
a takarmnyt az orszg klnbz rszrl, szekereken kellett a hadsereg utn szl
ltani. Vlemnyem szerint Muhinl a tbort krlvev szekrvr ltezse megfelel
a valsgnak. A sok szlltjrm egyrtelmen a fent lert hipotzist ersti s nem
azt, hogy a magyar sereg vgig abban a hitben volt, hogy fl nap mlva tkzetre
kerl sor.22Egybknt erre utal IV. Bla kirly strainak a trtnete is, amelyek a
muhi csata utn Batu kn kezre kerltek, aki mg vekkel ksbb is hasznlta eze
ket, hiszen ebben fogadta 1245-ben a ppai kveteket.23
A folyamatosan htrl tatr portyz csapatokat kvetve a magyar hader - min
den valsznsg szerint - prilis 8-a tjkn rte el a Saj foly vidkt. A magyar
feldertk jelentettk, hogy az ellensges hadsereg a folyn tl tborozik, ezrt a ki
rly elrendelte, hogy a magyar sereg is gy cselekedjen. Az utnptlst szllt sze
kereket vdelml a tbor krl lltottk fel, st ezeket pajzsokkal is megerstettk,
valsznleg jl felhasznlva a krnyez mocsaras terepet egy esetleges tmads ki
vdsre. IV. Bla - igen blcsen - mg azt is elrendelte, hogy a strakat a tbor bi
zonyos rszn egy csoportban lltsk fel, azaz ezek ne akadlyozzk az esetleges
vdelmet.24
Pesttl a magyar hader a Saj folyt minimum egy ht alatt rte el. Azonban a
forrsokban sehol nem esik arrl sz, hogy a hadsereg tbort vert volna, pedig erre
19 I vani cs 1994, 182-197; K ovcs S. 1997, 179-180.
20 O l chvry 1902, 510; B orosy 1985, 45; V eszprmy 1994, 29-30.
21A magyar kirly pedig megparancsolta vlogatott vitzeinek, hogy vonuljanak ki ellenk, s akik miutn felfegyve
reztk s kellen hadrendbe lltottk osztagaikat, megkezdtk ellenk a kivonulst. A tatr csapat azonban nem vrta
be a kzi harcot, szoksa szerint nyilakat szrva az ellensgre, sebes nyargalssal elvgtatott. Spal ati 1987, 214.
22 Spal at i 1987, 214-215; v. Ngyesi 1997, 298.
23 L i g et i 1940, 90; Pl a n o Ca r pi n i 1987, 324.
24 Ro g er i u s 1987, 160-161; Spal ati 1987, 214; Vesz pr my 1994, 31-33; N gy esi 1997, 298-301.
16
A MAGYAR HADSEREG LOVASSGA AZ RPD KORBAN
tbbszr is sor kerlt. A megerstett tborverssel azonban kizrlag itt, a Sajnl
tallkozunk, s erre egyetlen magyarzat knlkozik: a magyar hadvezets a foly
tlpartjn magt a tatr fsereget felttelezte. A tbor nyugalmt jszaknknt Ro-
gerius szerint nem kevesebb, mint ezer fegyveres vigyzta.25A tatrok terve valsz
nleg az lehetett, hogy a magyarokat akkor tmadjk meg, amikor a Saj foly
egyetlen hdjn - partvlts kzben - kelnek t. Ezt a szndkukat azonban alapve
ten megvltoztatta a magyar hader tborverse s az, hogy a kirly - felteheten
szndkosan - 1-3 napig vrakozott a tatr tmads megindtsig. I tt egy fontos
tnyt kell leszgeznnk. A Saj foly hdjt egyik fl sem rombolta le, azaz mind a
tatroknak, mind a magyaroknak szksgk volt az p hdra.26A Sajn kt hely jhet
szmtsba, ahol a ksei rpd-korban hd llhatott: Sajhdvgnl, de felmerl az
a lehetsg, hogy az tkel nem itt, hanem Poga (a mai Muhi) s Krm kztt h
zdott.27llspontom szerint egyik lehetsg sem zrhat ki, de a magyar tbor min
denkppen a mostani Hej csatorntl szaki'a terlt el, Muhi s nod irnyban,
a Saj folytl mintegy 4-6 km tvolsgra. A magyar hadvezets terve az lehetett,
hogy a jelentsen megerstett tbor s a hd kztt vvjon tkzetet a tatrokkal. A
Hej foly, a mocsaras terlet s az rpd-kori falvak mintegy krlleltk a csatra
kiszemelt terletet. A hd s a tbor kztti nhny kilomter tvolsg a magyar
hadsereg hadrendbe llsra elegend volt, de a fennmarad terlet nem tette le
hetv a tatrok szmra a teljes lovasnomd taktika alkalmazst. A megerstett
tbor pedig egyrtelmen lezrta a kijellt csatatr vgt s szksg esetn a csapa
tok szmra pihenhelyknt, utnptlsi bzisknt, vgs esetben erdknt szolglt.
IV. Bla bzott abban, hogy hamarosan megtkzhet a tatr ferkkel. Szemlye
sen buzdtotta harcra a katonit s szmos zszlt osztott ki kzttk. Az uralkod tel
jes hadrendbe llt hadsereggel, nylt mezei tkzetben szeretett volna a tatrokkal
megkzdeni, stratgija nem a szekrvr vdelmben megvvott harcon alapult.28
Az esemnyek azonban prilis 10-n teljesen ms fordulatot vettek. A tatroktl
egy rutn szkevny eljutott a kirlyhoz s elmondta, hogy az ellensg a hdon ke
resztl ma jjel tmadni fog.29Mivel ezt a hrt a magyar felderts is megerstette,
IV. Bla utastsra a nehzlovas csapatok Klmn herceg s Ugrin rsek vezetsvel
kivonultak a tborbl s a hd fel indultak. Az tkelhelyet jfl krl rtk el, s
azonnal megkezdtk a mr tkelt tatr csapatok felmorzsolst. A nehzlovassg me
netbl az ellensgnek tmadt s btran harcolva a tatrok jelents rszt meglte,
mg a maradkot a Saj folyba nyomta. A tmad, valsznleg a hajnali dnt t
kzetre kszl tatr sereget ppen a legkritikusabb helyzetben, azaz partvltskor
tmadtk meg, s ez volt a jelents gyzelem egyik legfbb oka.30A magyarok a hd
25 R ogeri us 1987, 161.
26 Spal ati 1987, 215; Ngyesi 1997, 298-300; B. Szab 2001, 90.
27A muhi csatnak s a forrsokban emltett hd helysznnek azonostsra elszr a Magyar Trtnelmi
Trsulat Hadtrtnelmi Bizottsga tett ksrletet 1878 augusztusban. A Salamon Ferenc vezette s
neves tudsokbl ll bizottsg tbb helyen vgzett satsokat s - szmos sikertelen ksrlet utn -
megtallta az elpusztult Muhi falu templomt. A bizottsg llspontja szerint a tatrjrs idejn a felt
telezett hd nod s Sajhdvg kztt llhatott. T hal l czy 1878, 85-89; v. Ngyesi 1997, 300-302.
28A kirly ekzben buzdtotta vit, hogy frfiasan kszljenek a harcra; s nem kevs zszlt osztott ki sajt kezleg
a femberek kztt. R ogeri us 1987, 160.
29A szkevny informcijt a magyar hadvezets ellenriztette, hiszen a rutn fogoly hamis hrekkel
val elltsa s a magyar tborba val tkldse akr tatr csel is lehetett volna. Mivel a hr igaznak bi
zonyult, megindult a magyar nehzlovassg ellentmadsa. Spal ati 1987, 215; v. B. Szab 2001, 91,
64. jegyzet.
30jfltjban meg is rkeztek a hdhoz, s me a tatrok egy rsze mr t is kelt rajta. Mikor a magyarok meglttk
ket, tstnt rjuk rohantak s velk elg vitzl harcolva, legtbbjket megltk, msokat meg a hdhoz szortva a
folyba fullasztottak." Spal ati 1987, 215-216; v. Ngyesi 1997, 300-301.
17
A HUSZROK EREDETRL
hoz rsget lltottak, majd visszatrtek a tborba. A hidat nem romboltk le, felte
hetleg azrt, mert reggel ezen tkelve szerettk volna ldzni a tatr csapatokat. A
hd pen hagysa azonban igen nagy hiba volt, hiszen a tatrok azonnal reagltak a
magyar ellentmadsra. Szbetej javaslatra eriket hromfel osztottk fel: a k
zps tmad egysg Batu kn vezetsvel, ht khajtgp segtsgvel felszmolja
a hdrsget s tkel a tls partra. A msodik seregrsz Sejbn irnytsval a foly
szaki rszn prbl gzlt keresni s tkelni. A harmadik egysgnek, magnak Sz-
betejnek a parancsnoksga alatt a Saj als folysnl kell tjutni s tkarolni a ma
gyar sereget a teljes bekertshez.31Legelsknt a hdrsg megtmadsra kerlt
sor, feltehetleg a korai hajnali rkban. A msik kt seregrsz ugyanis csak nap
kelte utn indulhatott az tkelhelyek felkutatsra. Batu csapatai tkeltek a hdon
s megtkztek a hdrsggel. Sejbnnak is sikerlt gzlt tallnia az tkelshez. Mr
vilgos lehetett, amikor a rszben htbatmadott hdrsg elmeneklt s riadztatta
a magyar tbort. A magyar hadvezets itt kvette el a msodik jelents hibt, azaz
nem llt teljes hadrendbe, hanem jrszt inkbb a tborban maradt. Csak Klmn
herceg s Ugrin rsek katoni, valamint a templomos lovagok vonultak ismt a ta
trok ellen. Eleinte jelents sikerrel vettk fel a harcot az ellensggel, de az egyre
nagyobb szm tatr csapatok a magyarok jelents rszt meghtrlsra knyszer
tettk, akik visszatrtek a tborba.32Ugrin rsek itt azonnali tmadsra szltotta fel
az ottlvket, nem egyet gyvasggal vdolva. A sereg egy rsze ismt kivonult a t
borbl Klmn herceg s Ugrin rsek vezetsvel, s risi hsiessggel vettk fel a
harcot a tatrokkal szemben.
I dkzben Szbetej egysgei is megrkeztek, akik gzlt nem tallva knytele
nek voltak elszr hidat verni, s ez okozta jelents kssket. Ez a friss er a ma
gyar nehzlovassg j rszt hamarosan megsemmistette.33A templomos lovagok
mind egy szlig elestek, maga Klmn herceg s Ugrin rsek is slyosan megsebe
slt. A kora dleltt folyamn a tatr sereg krlvette a magyar tbort. A pnik elle
nre a magyar hader egy rsze komoly kzitusra knyszertette az ellensget. A
nhol lazul tatr gyr miatt egyre tbb csapat ksrelte meg - nhatalmlag - a ki
trst. Ez mind Klmn hercegnek, mind IV. Blnak sikerlt, akinek szmos vitze
ldozatkszen ajnlotta fel lovt a meneklshez. A kitrsek egy rszt a tatrok
nem tudtk megakadlyozni, s ezrt azt a mdszert alkalmaztk, amelyet a nagy
trzsi krvadszatokon hasznltak. I tt a kiszemelt terlet vadllatait bekertettk,
majd egyik oldalon utat engedve ldzs kzben leltk ket. Szbetej javaslatra a
muhi csatban is folyost nyitottak a meneklknek. Emiatt a magyarok ellenllsa
vgkpp megtrt, s lehetsg nylt ldzskre s megsemmistskre.341995-ben
Hejkeresztr-Vizekkze lelhelyen egy rpd-kori falu feltrsakor a csatra utal
leletanyagot talltak. Valsznleg a falu hzaiba bemeneklt katonk fegyvereit s
31 Rszlet Szbetej letrajzbl. A jan dinasztia trtnete, 120. tekercs. In: TATRJ ARAS 1987, 104-
105; Rogeri us 1987, 161; Spalati 1987, 216.; A tatrok a Saj hdjn valamivel jfl eltt kezdtk el
az tkelst. Kizrtnak tartom, hogy a sttben alkalmas gzl keresst vagy a hdverst megksreltk
volna. V. Ngyesi 1997, 304.
32 Spal ati 1987, 216-217; Ngyesi 1997, 304-308; Veszprmy 2000, 38-39; B. Szab 2001, 91.
33Vgl is Ugrin olyan hsiessggel vitzkedett az ellensg legsrbb csapatai kztt, mint a mennykcsaps, nagy
lrmval kikerltk. Hasonlan Klmn herceg is meg a templomos is az latin bajtrsaival nagy vesztesgeket
okoztak az ellensgnek, de a tler rohamt nem brtk elviselni. Klmn s az rsek, slyos sebektl bortva, alig
tudtak az vikhez kimeneklni. A templomos azonban az egsz latin csapattal egytt elesett s a magyarok kzl is
sokan elhullottak az tkzetben. Spal ati 1987, 217.
34Mikor pedig a tatrok lttk, hogy a magyarok serege futsnak ered, mintegy kaput nyitottak elttk, megengedve
nekik, hogy tvozzanak, nem rohamozva, csak gy lpsben kvettk ket mindkt oldalon megakadlyozva, hogy
erre, vagy arra sztszledjenek. Spal ati 1987, 218-219.
18
A MAGYAR HADSEREG LOVASSGA AZ RPD KORBAN
egyb hasznlati trgyait leltk meg, amelyek kizrlag 1241. prilis 11-rl szrmaz
hatnak. Ez a lelhely egybknt valsznleg a megerstett tbor dli hatrt jellheti.35
A knai vknyvek szerint a muhi gyzelem szinte kizrlag Szbetejnek kszn
het. A forrs alapjn Batu serege a hdnl az els tkelsi ksrletekor risi vesz
tesget szenvedett, hiszen mg a vrtes testrsgbl is elesett 30 f s maga Bakatu
vezr. Batu erre a tmads azonnali felfggesztst javasolta, a ksbbi tkarol had
mveletre Szbetej beszlte r a knt, amelyben dnt fontossg volt, hogy maga
ksve rkezett friss erkkel a csatba.36
IV. Bla rszrl a csata helysznnek megvlasztsa s a tbor megerstse ki
vl tlet volt, hiszen a viszonylag szk terlet megakadlyozta a tatrokat abban,
hogy sznlelt visszavonulssal megbontsk s fellaztsk a magyar csapatokat.37A ne
hzlovassg a tatr ferket partvlts kzben tmadta s rszben megsemmistette.
A tatrok mg egy gyors s sikeres hdverst is felvllalva vgl bekertettk a magyar
tbort, s kemny kzitusa utn, rszben utat engedve a kitrknek, felszmoltk az
ellenllst. A kirly s ccse azonban szmos elkelvel sikeresen elmeneklt. Egy
mrtkad forrs szerint 10 000 magyar harcos pusztult el, ez a sereg 35-50%-a le
hetett.38A muhi csatban azonban a magyar hader legfeljebb 50-60%-a vehetett
rszt. Az esemnyek azt igazoltk, hogy gy is maradt mg rendelkezsre ll kato
nasg, de ez sztaprzdott. A muhi csatban ppen a tatr tmadk leghatkonyabb
ellenszere, a nehzlovassg egy j rsze semmislt meg. gy nem maradt lehetsg
mg egy magyar mezei hadsereg killtsra.39
A gyztes csata utn a tatr sereg Pest fel indult, majd a vrost, komoly ellenl
lst lekzdve, bevette. Idkzben a dli s szaki tatr seregek is haznk fldjre lp
tek. A dli szrny Erdly vgigpuszttsa, majd Nagyvrad felperzselse utn Pest
fel vette tjt. Az szaknyugatrl betr tatr csapatok pedig a Duntl szakra
fekv terletet sanyargattk. A trsg vrai, Trencsn, Abajvr, Flek, Trc, Nyitra,
Pozsony s Komrom sikeresen vdekezett s nem kerlt az ellensg kezre. 1242. j a
nur vgn, a Duna befagysa utn megnylt az t a tatrok szmra a Dunntl
puszttsra. Esztergom vrosa ugyan elesett, de vrt a btor Simon ispn vdel
mezte sikeresen szmszerjszaival. Visszaverte a tmadst Pannonhalma s a mo
csarak vdelmben ellenllt Szkesfehrvr vra is.
A Dunntlon az egyik legfontosabb feladat Kdn vezr seregnek jutott: a ma
gyar kirlyt kellett volna kzrekerteni. IV. Bla azonban csaldjval Dalmciba me
neklt s a Trogir (Trau) vrval szemben lv szigetre hzdott. A jelents
sikerekben nem bvelked dunntli hadjrat utn a tatr csapatok 1242 tavaszn
vgleg elhagytk Magyarorszgot.40
35A feltrs sorn elkerlt fegyverek a prhuzamok alapjn a 13. szzad els felben kszltek s min
den ktsget kizrlag a muhi csathoz kthetek. W ol f 1997, 140-142; W ol f 1999, 166-170;
L aszlovszky 2003, 455-456. Ezton is szeretnm kifejezni ksznetemet Wolf Mrinak, a feltrs ve
zetjnek, hogy a fegyvereket tanulmnyozhattam.
36Rszlet Szbetej letrajzbl. Ajan dinasztia trtnete, 120. tekercs. In: TATRJ ARAS 1987, 104-105.
37Az 1241-es liegnitz-i (Wahlstatt) csatban a II. Henrik vezette, mintegy 6-7 ezer fs lengyel sereg vesz
tt az okozta, hogy a tatrok sznlelt visszavonulssal felbomlasztottk a keresztny sereg szilrd sorait,
majd bekertve megsemmistettk ket. IV Bla, teht nem vletlenl prblta ennek a sikeres ellen
sges taktiknak az tjt llni a csata helysznnek gondos megvlasztsval. Veszprmy 1994, 34-35;
v. B. Szab 2001, 90, 61. jegyzet.
38A Friesachi vknyvek (1217-1300) pontosan megadjk a csata idejt - misericordia vasrnapja eltt
(prilis 11.)-, valamint az elesett fpapok helyes szmt is. In: TATRJ ARAS 1987, 246-247.
39IV Bla levele a ppnak. 1242. janur 9. Minl gyorsabban kldjn Magyarorszgra olyan harcosokat, akik
tudjk, akarjk s kpesek velnk s Istennek hla, mg szp szmmal lv mieinkkel magukat falknt odavetni,
fkppen azrt, hogy a tatrok a Duna folyt t ne lphessk. TATRJ RS 2003, 176; Borosy 2003, 411.
40 K ri st 1986, 126-130; Rogeri us 1987, 179-186; Spal ati 1987, 221-225.
19
A HUSZROK EREDETRL
A korbbi trtnetrs a kivonuls f okt gdej nagykn hallban jellte meg
(1241. december l l .).41jabban tbb szempontot is szoks mrlegelni.
Az egyik legfontosabb, hogy a tmadkat meglepte az igen nagy szm magyar
katonasg, elssorban a soraikban jelents vesztesgeket okoz klasszikus nyugati t
pus nehzlovassg. A muhi csatban elszenvedett risi tatr vesztesgek is elgon
dolkodtathattk Batu knt. 1245-ben Piano Carpini megemltette ti jelentsben,
hogy kln temetjk van azoknak a tatroknak, akiket Magyarorszgon ltek meg,
ugyanis ott sokan leltk hallukat.42Az ellenlls teht a vrtnl nagyobb lehetett. A
vesztes csata utn IV. Bla elmeneklt, s ldzse sikertelen volt. Az utnptlsi ne
hzsgek, a Magyarorszg megszllshoz elgtelen ltszm hader, s az a tny,
hogy a K rpt-medence nomadizlsra teljesen alkalmatlan, voltak a vgs okai
annak, hogy a tatrok letegyenek Magyarorszg meghdtsrl s kivonuljanak.
A tatrjrs utn kiadott oklevelekben szmos pldjval tallkozunk az egyni
hsiessgnek s a rendkvli btorsgnak. IV. Bla kirly, kos nembeli Ernye szol
gagyri ispnnak szl oklevele jl igazolja, hogy a tatrok rendkvl kemny ellen
llssal talltk magukat szemben.
Mikor a mind nvekv szerencstlensgben [a muhi csatban] lovaink kidltek [Ernye]
letvel nem trdve, a mi letnket lete rn is megvltani kvnva, a sajt meneklsre
sznt lovt szemlynk megmentse rdekben tadta neknk. 0 maga ldzinkkel harcba
bocsjtkozva, tbb lndzsadfstl s nyllvstl kapott sebbel vitzl ellenllt az ellensg ro
hamnak s Isten segtsgvel ki tudta szabadtani magt azok gyrjbl. Ezenkvl, midn
a tatrok ell a tengermellki rszekre vonultunk vissza, egyedl ment kifrkszni a tatrok szl
lst s az ott szerzett hrekrl hsgesen beszmolt neknk. 43
A fenti forrsok is jl igazoljk a nehzlovassg fontos szerept a 13. szzadi Ma
gyarorszgon. Szksges megjegyezni, hogy szmos, 19. s 20. szzadban r trt
nsz szerint a muhi csatavesztst az okozta, hogy a magyarok eltrtek az si keleti
harcmodortl.44II. Andrs kirly 1217-1218. vi szentfldi keresztes hadjrata, a
hazafel vezet ton tapasztaltak minden bizonnyal hozzjrultak ahhoz, hogy a 13.
szzadban a korbbi idszakhoz kpest is nagyobb jelentsget tulajdontottak a pn
clos lovagoknak.45IV Blnak, apja nyomdokain elindulva, szndkban llt a ma
gyar hader nehzlovassgnak ltszmt nvelni. Az uralkod elreltst dicsri,
hogy mg a tatrjrs eltt igyekezett a vrosok katonai kontingenseit nehzfegy
verzetv tenni. Ennek ellenre a nagyszm knnyfegyverzethz kpest a klasz-
szikus nyugati tpus nehzlovassg csak a kirlyi dandrban s a fnemesek kisebb
ltszm csapataiban vert gykeret. A muhi csata elvesztse vgs soron abban llt,
hogy a magyar hadsereg nem rendelkezett nagy szmban kiforrott, nyugati tpus ne
hzlovassal.46IV. Bla jl emlkezhetett a muhi csata azon pillanatra, amikor is
Ugrin rsek, Klmn herceg s a templomos lovagok a tatr tmadkat a folyba
nyomtk, vagy a szekrvr vdelmben kemny kzitusra knyszertettk az ellen
sget, nem is beszlve arrl, hogy szmos lovag sajt lovt ajnlotta fel a menekl
kirlynak.47A tatrjrs utni reformintzkedsek legfontosabb clja volt minl tbb
41 Si nor 2003, 321-322.
42A tatrok fldjn kt temet van, az egyikben hntoljk el a knokat, a vezreket s az sszes nemesurakat, brhol
rje ket a hall, ha lehetsg knlkozik r, ide hozzk ket. A msik temetben azokat helyezik el, akiket Magyar-
orszgon ltek meg, ott ugyanis sokan leltk hallukat. TATRJRS 1987, 276-277; v.Bozky 1911, 347.
43 IV. Bla oklevele kos nembeli Ernye flovszmesternek, 1250. jlius 7. TATRJ RS 1987, 435-436.
44 B orosy 1984, 53; B. Szab 2007, 129-130.
45 V eszprmy 1994, 115-116.
46 M l yusz 1942, 292-295; B orosy 1985, 511; V eszprmy 2000, 36-37.
47 M l yusz 1942, 296; B orosy 1985, 527; K ovcs S. 2007, 18-19.
20
A MAGYAR HADSEREG LOVASSGA AZ RPD KORBAN
nehzfegyverzet lovas alkalmazsa a magyar hadseregben, valamint minl tbb k
vrat pteni a vdelem fokozsa miatt. A nehzlovassg lovai a keleti lovakhoz k
pest nagyobb testtmegk rvn alkalmasak voltak a nehz vdfegyverzet
hordsra. A lnak nemcsak lovasa fegyvereit, hanem sajt pnclja slyt is viselnie
kellett. Az 1260-as morvamezei csatban a forrsok kiemelik, hogy a csehek kztt
2000 pnclos lovag volt nagy lovakon, akiknek mg a lovait is sodronypncl bor
totta. Egy 1308-ban Magyarorszgon tutaz francia szerzetes megemltette, hogy a
magyaroknak apr lovaik vannak, de ezek kecsesek s gyorsak, mg a nemesek nagy,
igen szp lovakon lnek.48
A Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertra az rpd-korbl kizrlag tmadfegy
verekkel rendelkezik. Zmben kardokat, lndzskat s elssorban a korszak v
grl, szmos keleti tpus buzognyt rznk. Nagyobb szmban maradtak fenn
klnfle tpus nylhegyek is, amelyek a kengyel, zabla s sarkanty mellett a gyj
temny meghatroz rszei. Sajnlatos mdon egy, a 13. szzad els felbl szr
maz keleti sisakon kvl semmifle vdfegyverrel - vagy akr annak csak a
tredkvel - nem rendelkezik a fegyvergyjtemny.
Az rpd-kori kardok gazdag emlkanyagt vizsglva a 13. szzadban szmos j
tpus jelent meg, gondolunk itt elssorban a korong-, csnak-, illetve a gerinceit rom
busz formj markolatgombbal rendelkez pldnyokra. A kardok tmege is meg
ntt, a penge hosszabb lett a korbbiakhoz kpest, valamint kzpen szles s mly
pengevjat hzdik. I gen lnyeges vltozs a keresztvas megnvekedse mellett,
hogy szmos kard esetben a markolat is kiss megnylt, azaz a slyos, nehz kardot
sodrony kesztys kz fogta egykoron. Nagy a jelentsge annak, hogy a kardok pen
gje szmos esetben hegybefutv vlt, s gy lehetsget nyjtott szrsra, nemcsak
vgsra.49A fentiek igen j pldk arra, hogy a 13. szzad folyamn egyre ltalno
sabb vlt a klnfle tpus vdfegyverek, pnclok viselse.
1969-ben Kunszentmrton-J aksorrparton egy magnyosan eltemetett kun lovas
srt talltak. A csikzabla, kengyelpr, csat s vasks mellett az elhunyt bal comb
csontja melll egy kard kerlt napvilgra (3. kp). Ez a fegyver nem ms, mint egy, a
13. szzad msodik feltl hasznlatos nehzlovassgi kard, amelynek a teljes hossza
120 cm, korong alak markolatgombja, valamint hossz, plca alak keresztvasa van,
mg pengje szles s hegybefut vltozatban kszlt. Kln rdekes, hogy a kard
pengjnek fels harmadn, a pengevjaton egy rzzel bevert cmer lthat, amely
nem ms, mint az rpd-hz. A penge msik oldaln is van egy hasonl technik
val kszlt cmerpajzs, amelyen taln rovsjel(P) lthat. Az elkel kun harcos ezt a
fegyvert minden bizonnyal valamelyik rpd-hzi kirlyunktl kapta adomnyknt,
amelyet - minden valsznsg szerint - a 13. szzad vgn vagy a 14. szzad elejn
bekvetkezett halla utn rokonai srjba helyeztek a hordsi mdnak megfelelen.50
A fenti kard mellett a nehzlovassgi harcmodor fontos bizonytka IV Lszl (1272-
1290) egyik denra, mert az uralkod pnznek ellapjn egy pnclos lovag lt
hat, aki egyik kezben kardot, mg a msikban pajzsot tart.51
48 K ri st-M akk 1988, 81-82; Veszprmy 2005, 802-804; V rs 2005-2006, 200-202; ARMORED 2005, 9.
49 O akeshott 1964, 41-51; K al mr 1971, 60-61; R uttkay 1976, 254-265; Gl osek 1984, 171-176; K o
vcs 1986, 260-263; Oakeshott 1991, 75, 96-97; K ovcs S. 2007, 27-28. Az MNM Fegyvertrban r
ztt kardok kzl a kvetkezk igen jellegzetes pldi a nehzlovas harcmdnak: ltsz.: 53.126, teljes
hossza: 108,5 cm, penge szlessge: 5 cm; ltsz.: 53.127, teljes hossza: 111 cm, penge szlessge: 5 cm;
ltsz.: 53.128, teljes hossza: 112 cm, penge szlessge: 4,5 cm; ltsz.: 53.129, teljes hossza: 119 cm, penge
szlessge: 4,5 cm (lelhelye: Isztimr); ltsz.: 53.130, teljes hossza: 110 cm, penge szlessge: 5 cm (le
lhelye: Szarvas).
50Selmeczi 1973, 106-107; K ovcs 1986, 278-279.
51 Rthy 1899, 315; Pl czi 1989, 70, 50. rajz.
21
A MAGYAR HADSEREG LOVASSGA AZ RPD KORBAN
A Szent Lszl-legenda kzpkori falkpei kiemelked fontossgak a 13-14. sz
zadi magyar katonai viselet rekonstrulsa szempontjbl. A legenda legkorbbi fal
festmnyei a 13. szzad vgn keletkeztek s a ksei rpd-kor vd-, valamint
tmadfegyvereinek gazdag trhzt nyjtjk. A szkelyfldi gelencei templomerd
freski - vlemnyem szerint - a 13. szzad legvgrl valk (4.kp). Szent Lszl s
az t ksr magyar harcosok sodronypnclt viselnek lnccsuklyval, amelyre ala
csony harang, a koponya formjt kvet sisakot tettek. A lovagok vdfegyverknt
mg hromszg formj, erteljesen domborod test pajzsokat hordanak, mg egyi
kk tarajos sarkantyt csatolt a lbra. A katonk oldalra hossz kardok vannak
erstve, mg kezkben lobogs, rombusz formj csccsal elltott lndzskat tarta
nak.52Szent Lszl alakjnak rdekessge, hogy vrl tr lg le, amely e fegyver ma
gyarorszgi hasznlatnak egyik els bizonytka. Eurpban a 13. szzadtl
megjelent ngyzet tmetszet, idnknt gerincllel rendelkez trk a kzelharc el
engedhetetlen fegyverei voltak. Sok esetben - a pnclok fejldse kvetkeztben -
az ellenfelet csak vdfegyvere rsein lehetett csak leszrni. Kis mretk miatt a t
rket kitnen hasznltk szk folyoskon s vrharcokban is, ugyanakkor knnyen
elrejthetek voltak.53
gelencei freskn a kun harcost a kirly elreszegezett lndzsval tmadja meg,
mg pajzst maga el tartja. A magyar vitzek a kunokat szintn elreszegezett ln
dzsval rohamozzk, majd a kzelharcot kardokkal vvjk.
Az ugyancsak Szkelyfldn tallhat Bgz reformtus templomnak freski a
14. szzad elejre keltezhetk. A gelenceihez nagyban hasonlk az brzolt magyar
vitzek. Szent Lszl alakja viszont lnyegesen klnbzik, mert biznci stlus pik
kelypnclt viselt s oldaln nem tr, hanem hossz pengj lovagkard lthat.54
z rpd-korbl szmos forrs szl a nehzlovassg mellett a knnylovassg
rl, a magyar hader legnagyobb szm alkotelemrl. A rendkvl gyorsan mozg,
portyzsra, az ellenfl lakossgnak megflemltsre, tbb esetben kirablsra vagy
elhurcolsra is alkalmas knnylovas csapatok mr al l . szzadtl felbukkantak a
magyarorszgi krnikkban.
A l l . szzadbl szmos forrs emlkezik meg arrl, hogy a magyarok nyilakat
hasznltak. Erre taln legszemlletesebb plda a trnkvetel Pter hromnapos
harca Zmor falu egyik udvarhzban, amikor is a magyarok jaikkal az sszes em
bert megltk.55A 12. szzadtl kezdve a knnylovas jszcsapatok a hazai s kl
fldi krniksok szerint is leginkbb besenyk s szkelyek. II. Istvn (1116-1131)
kirly 1116 tavaszn csatt vvott a cseh-magyar hatrnl lv Olsava folynl. A cse
hek, amikor meglttk, hogy megmozdulnak a magyarok jszai, azonnal megt
madtk ket, mire: A hitvny besenyk s szkelyek seb nlklfutamodtak a (magyar) kirly
tborig.56 Mint emltettk, a 12. szzadban az els nyugati lovagseregen aratott gy
zelem az 1146-os Lajta foly melletti csathoz kapcsolhat. II. Gza (1141-1162) a
csatarendje lre a besenykbl s szkelyekbl ll knnylovasokat lltotta. M
gttk kt vonalban helyezkedtek el a magyar csapatok, ell Belosegysge, mg a
harmadik hadrendben a kirly legvlogatottabb vitzei, vagyis a nehzlovasok. A for
rsok kiemelik, hogy csak a knnylovas szkelyek s besenyk hasznltak jat, mg
a tbbiek lndzskkal s kardokkal kzdttek.57
52 K urucz 1988, 213; L szl 1993, 57-62; MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.5965, hossza: 35,6 cm.
53 Kovcs S. 2006, 8-13.
34 Mar osi 1987, 236, 239; Lszl 1993, 57-62.
55 Kr i st 1986, 60.
56 Kr i st 1986, 73-74; P l c zi 1989, 25.
57 Bor osy 1962, 147; Bor osy 1984, 53; Kr i st 1986, 79-81; Veszpr my 2000, 28-29; B. Szab 2001, 83-84.
3. A hunszentmrton-jaksorrparti kun lovassr leletei, 14. szzad eleje
23
4. A szkelyfldi gelencei templomerd freskja, 13. szzad vge
Magyarorszgra a besenyk tbb hullmban kltztek be, ezek kzl az els a
11. szzad msodik felre esik. Legnagyobb szmban mr a kunok ell meneklve,
II. Istvn uralkodsa alatt, a 12. szzad els felben jttek Magyarorszgra. Elssor
ban a kirlyi birtokon l besenyk tartoztak katonai szolglattal - sajt vezetik ir
nytsval - a magyar kirlynak. Ugyan mg a 14. szzad elejn is vannak adatok
hadviselssel tartoz besenykrl, de a 13. szzad kzeptl szerepket a kunok
vettk t.58A vilghdt Nagymongol Birodalom ltrejttvel prhuzamosan bi
zonytalann vlt a kunok helyzete keleti szllsterleteiken. Az 1220-as vektl szo
rosabbra fzdtek a magyar-kun kapcsolatok. Az 1237-ben kezdd nyugati tatr
hadjrat kvetkeztben Kten kn egsz npvel menedket krt a magyar kirlytl
s 1239 hsvtjn bekltztt az orszgba.59A 13. szzadi Magyarorszg mr noma-
dizlt letmd folytatsra teljesen alkalmatlan volt, s ezrt a helyi lakossgnak
szmtalan problmja akadt a kunokkal. Mint korbban mr emltettem, ppen a
legkritikusabb helyzetben, a tatr tmadskor ltk meg Pesten Kten knt s ks
rett, mire a kunok - ldklve s puszttva - dl fel kivonultak az orszgbl.60
IV. Bla 1246-ban - hadserege megerstse cljbl - ismt behvta Magyarorszgra
a kunokat, akiket az orszg kzps - a tatroktl leginkbb elpuszttott - rszn te
leptett le.61A kunokat mr 1260-ban a Morva foly melletti kroissenbrunni tk
zetben is nagy szmban emltik a forrsok a magyar kirly oldaln. A cseh Ottokr
herceg ellen vvott 1278-as drnkruti csatban a kunok legell helyezkedtek el, s
mr az tkzet elejn rtmadtak a cseh-morva seregre. Kis rajokban folyamatosan
nyilaztk az ellenfelet, s sikerlt is felbomlasztani azok szilrd sorait. A csata sikere
nem kis rszben a magyar kirly kun knnylovasainak volt ksznhet.62A kunok
IV. (Kun) Lszl kirly (1272-1290) alatt ltk fnykorukat, de a sorozatos magyar
kun sszecsapsok betetzseknt 1280(?)-ban alulmaradtak a magyarokkal szem-
58 Gy r f f y 1958, 576-584; Gy r f f y 1971, 286-288; P l c zi 1989, 243.
59 Szende 2007, 10.
60 Kovcs S. 2007, 16-17.
61 P l c zi 1989, 47-49.
62 Sos 1890, 461-466; Kust er n i g 1978-1979, 286-294; K r i st 1986, 144-146; P l c zi 1989, 61-63.
24
A MAGYAR HADSEREG LOVASSGA AZ RPD KORBAN
ben a hd-tavi csatban, s sokan kzlk csaldjukkal egytt elhagytk Magyaror
szg terlett.53gy a hadra foghat knnylovasok szma cskkent ugyan, de ennek
ellenre mr klfldi hadakozsra is vllalkoztak. 1298-ban III. Andrs (1290-
1301) egy kisebb magyar katonai egysget kldtt Habsburg Albert megsegtsre,
akik a gllheimi csatban vettek rszt. A nmet Ellenhard krnikja szerint a ma
gyarok hatszzan voltak s jaikbl visszafel is tudtunk nyilazni, egy rszk hossz
hajt befonva hordta. Ez utbbi adat egyrtelmv teszi, hogy rszben kunokrl van
sz, akik - a keresztny szoksoktl eltren - fejket ell borotvltk, mg hajukat
htul varkocsba fontk.64
A 13. szzadi kun fegyverzet - a rgszeti leletek mellett - rekonstrulsban ki
tn segtsget nyjtanak a Szent Lszl-legenda kzpkori falkpei.
A 13. szzad vgrl szrmaz gelencei falfreskn a lenyrabl kun alakja step-
pei elkelt brzol.65A kun fember alacsony harang sisakot visel, ez ksrtetiesen
hasonlt a 13. szzad msodik felre keltezhet cslyosi s a - kzelmltban elkerlt
- csengelei srban tallt vdfegyverre. A kun testt sodronying vdi s sisakja als
rszbe is sodronyszvet van fzve. Tmadfegyverknt szablyt s jtegezt visel bal
oldaln, mg vdfegyverzetre rvid ujj kaftnt hzott. Csengeln a szakszer sa
ts keretn bell feltrt kun fember srjbl is napvilgra kerlt egy pomps sod
ronying.66Az emlkanyagbl ismernk kun lszerszmokat, kengyeleket, zablkat s
nylhegyeket, amelyek legfontosabb harcmdjuknak, az jszatnak a legszemllete
sebb bizonytkai. A msik tmadfegyver, a szablya a felsszentkirlyi kun srbl ke
rlt el, de ez sajnos a msodik vilghbor sorn megsemmislt.67
Tovbb vizsglva a trgyi emlkanyagot megllapthatjuk, hogy az rpd-korban
a honfoglals kori tpus szablyt teljesen felvltotta a nyugati tpus kard. Az rpd
korban mgis elfordul kisszm szablyaleletek beseny, vagy kun eredetek, azaz
nem a magyarorszgi bels fejlds eredmnyei. Tth Zoltnnak - mint a Magyar
Nemzeti Mzeum Hadtrtneti Gyjtemnye vezetjnek - a fentiekben vzolt meg
llaptsa teljesen helynval, st a mai llapotokat rgztve kijelenthetem, hogy
1934 ta tbb tucat rpd-kori kard kerlt be a gyjtemnybe, de szablya csak egyet
len pldny, amely a 13. szzadbl szrmazik s j prhuzamai vannak a Kaukzusbl.68
A Magyar Nemzeti Mzeumban rztt rpd-kori fegyverek tkrben megllapthat,
hogy a kardok hasznlata ltalnos, s gyakori az jak alkalmazsa is. A 13. szzadtl
- ktsgkvl kun hatsra - a bronzbl nttt buzognyokat is szvesen alkalmaztk.69
A brd- s balta-flk ritkbbak ugyan a trgyi emlkanyagban, de hasznlatuk szles
kr lehetett az rpd-kor idszakban, akrcsak a klnfle tpus lndzsaflknek.
Az rpd-kori csatkban az els harcrendben fellltott besenyk s kunok tma
dfegyvere az j s a buzogny volt. Szablyt ltalban csak az elkelik hasznltak,
akrcsak sisakot vagy sodronypnclokat. A nyugati tpus nehzlovas-felszerels a
pilisi srktredk, valamint a kgyspusztai csat, a ks rpd-kori lovaspecstek s
a szkelyfldi falfreskk mellett a nyugat-eurpai prhuzamok segtsgvel rekonst
rulhat kivlan. A 11-13. szzadban leggyakoribb a sodronypncl, de akr el
fordulhatott a biznci tpus pikkelypncl is. A 12. szzadtl a kpos, orrvassal
63R ri st 1986, 147-149; Pl czi 1989, 69-70.
64W ertner 1915, 64; K ri st 1986, 153.
66PLCZI 1980, 417419; M arosi 1987, 236; L szl 1993, 66-67.
66Pl czi 1969, 115-121; Pl czi 1989, 66-67; H orvth 2001, 157, 160-164; H orvth 2003, 372-
373.
67Szab 1938, 74; Pl czi 1989, 68, 77-79.
68T th 1934, 132; Pl czi 1989, 16; H orvth 2003, 372-373; MNM Fegyvertr, ltsz: 53.232, hossza;
82,5 cm, penge szlessge: 3,2 cm.
69K al mr 1965, 33-34; K almr 1971, 20-21; K ovcs 1971, 169-174; K ovcs 1986, 277-279.
25
A HUSZROK EREDETRL
rendelkez normann sisakok helybe a koponya formjt jobban kvet harang, az
als rszkn sodronyszvettel vdett sisakok lptek. A 13. szzad elejnek nagy j
tsa a fejet s az arcot teljesen betakar fazksisak megjelense (lsd 2. kp). A sz
zad vgtl a fazksisak lapos teteje kpos formj lett, s kialakult az stsisak. A
13. szzad elejtl a nagymret csepp formj normann pajzsok helybe a hrom
szg alak, kisebb mret vdfegyverek lptek. A nehzlovasok tmadfegyvere a
lndzsa s a kard, de a 13. szzad kzeptl elfordult a buzogny, st az j alkal
mazsra is vannak adataink.70A fentiek alapjn kivl kpet lehet alkotni - ha elg
egyoldalan is - a knnylovas besenyk, szkelyek s kunok fegyverzetrl, vala
mint a kirlyi udvarban s a furak csapataiban szolgl nehzlovasokrl.
Az i pd-kori forrsok s az emlkanyag f problmja, hogy nem szl a legna
gyobb tmeg hadernek, a vrmegyk klnbz joglls katoninak fegyverze
trl. Ennek f oka, hogy a klfldi forrsok legtbbszr a szmukra egzotikus
knnylovassg lerst rszestik elnyben. A magyar oklevelek elssorban pedig a
csatadnt, kemny harcokat megvv nehzlovassgot emelik ki, mg a vrjobb
gyok s katonskod vrnpek hadfelszerelsrl mit sem tudunk. Az 1278-as diirn-
kruti csatban rsztvev magyar lovagok szma 2.000 f krl mozgott, kiemelve azt
a megllaptst, hogy nem mindegyik volt nehzlovas a sz nyugat-eurpai megfe
leljnek tekintetben.71Ugyancsak a fenti esemnyhez fzhet egy fontos forrs,
amely nagyban hozzsegt a magyar nehzlovassg rtkelshez. 1278-ban egy
Nyitra megyei nemes, a Ludny nembeli Csitri Vitk lovagknt szeretett volna meg
jelenni a drnkruti csatban s ezrt: Vsrolt teht egy pnclt tz mrkrt, hrom ha
dimnt sszesen harminc mrkrt, de mg tz mrka kszpnzre is szksge volt az ill
megjelensre s kltsgekre. Ilyen hatalmas sszeg nem llt rendelkezsre, ezrt t vre elzlo
gostotta csitri rkbirtokt.72A fenti adat rvilgt arra, hogy a nehzlovassg nve
kedsnek egyrtelm anyagi okai voltak, nevezetesen a pncl s a megfelel
hadimn vteli sszege, amely egy kznemes szmra csak kivteles esetben volt el
teremthet.
A magyar hadtrtnetrsban kizrsos alapon szlethetett meg a sem nehzlo
vas, sem knnylovas fogalma, azaz az tmeneti tpus lovassg.73 A klasszikus nomd
knnylovas ismertetje gyors lova, az jnak a bravros hasznlata s a sznlelt meg-
futamods, amely tbb esetben tmadsba csap t. Ezt a harcmodort a besenyk s
a kunok alkalmaztk kivlan az rpd-kor folyamn. Azonban nem szabad elfelej
teni, hogy az avaroknak, a kunoknak s a mongoloknak is volt nehzlovassga, ez
mindig a vezet elit tagjaibl s azok ksretbl, valamint a testrsgbl tevdtt
ssze. A keleti lovasnomd npeknl ugyangy komoly sszegekbe kerlt a nehz
lovas fegyverzet, mint Nyugat-Eurpban.74gy rzem, az tmeneti tpus lovassg
fogalma nem helyes, helyette a magyar hader lovassga kifejezs lenne a megfe
lel. Szigoran katonai szempontbl csak nehzlovassg s knnylovassg ltezik,
amelynl a harcmodor a dnt s nem a felszerels. A mr idzett csatalersok s
forrsok alapjn nhny kivteltl eltekintve ell a segdnpek jszai harcoltak (be
senyk, szkelyek s kunok), mgttk a msodik hadrendben a legnagyobb lt
szm csapatok, a magyar hader lovassga, amely vltozatos fegyverekkel,
70 L ak i ng 1920, Vol. I. 66-82; Kal mr 1971, 282-283; Ni c k el - P y hr r -T ar assuk 1982, 15-18; Bo r osy
1985, 530; Kovcs 1986, 257-260; Veszpr my 2000c, 11-17.
71 Kust er n i g 1978-1979, 264-272; Bo r o sy 1985, 526-529; P l c z i 1989, 61; Veszpr my 2000, 43.
72 Kovcs 1986, 267-268.
73 Bor osy 1962, 149; Kovcs 1986, 246; Veszpr my 2000, 43.
74 Do bdn-Szl l ssy 1991-1995, 210-216; Po l g r 1995, 97; Gut o wsk i 1997, 22-28; B. Szab 2001, 81;
B. Szab 2007, 514; Kovcs S. 2007, 19.
26
A MAGYAR HADSEREG LOVASSGA AZ RPD KORBAN
elssorban karddal, lndzsval, de buzognnyal, valamint jrszt jjal is fel lehetett
szerelve. Termszetesen valszn, hogy brpnclt, azazkaba.dion-t viseltek, vala
mint a vezetik akr egyb ms vdfegyvereket is. A 12. szzadtl jelenlv klasszi
kus nyugati tpus lovagok ltszma eleinte nhny szz lehetett csak, amely az
rpd-kor vgre elrhette a 2.000 ft. I tt a l s a lovas teljes pnclozottsga volt
a legfontosabb kritrium, valamint a nehzlovas s a knnylovas kztt a fegyver
zeten kvl a legfontosabb klnbsg a megfelel lban keresend.73Mint lttuk, a
nehzlovas fegyverzet mellett egy hadimn is komoly sszegbe kerlt a ksei rpd
korban. A IV. Bla ltal elindtott haderreform minl tbb nehzlovas killtst
szerette volna elrni. A vrjobbgyoknak, a kirlyi megye harcosainak a vagyona
azonban nem tette lehetv a klasszikus nehzlovas fegyverzet s az ehhez elenged
hetetlenl szksges hadimn megvsrlst. Ezrt a kirlyi vrmegye katoni j
rszt a magyar hader lovassga szmt gyaraptottk, mg a nehzlovasok a kirlyi
serviensek soraiban keresendek.76A 13. szzadban a kunok mellett a forrsokban
felbukkan nagyszm magyar jszcsapatok jelenlte a fenti krlmnyekkel ma
gyarzhat. A 13. szzad vgn a rundbergi vknyvek az osztrk-magyar hatr
menti harcokat rktettk meg Nmetjvri Ivn seregnek rszvtelvel:
Harmadnap a magyarok mr ezernl tbb lovassal a nmet tborra indulhattak. A nmetek
kopja mellett kopja, l mellett l, zajongva sorakoztak. A magyarok megjelentek s kiltottak
mint a kunok. Neki vgtattak a nmeteknek s jaikkal lttek. A nmetek legnyeiket, az apr-
dokat kldtk ellenk. Az elsk innen is, onnan is sszecsaptak, de azutn a magyarok htrl
tak, szjjelmentek. Nmetjvri Ivn mindjrt ltta kivel van dolga. A svbok ott lltak egy
tmegben, osztrk, stjer kzttk. Megparancsolta, hogy ezekhez senki se kzeltsen, hanem
csak vegyk krl ket, ldzzenek messzirl embert, lovat, mg ki nem merlnek, meg nem tr
nek s meg nem adjk magukat. 77
Az rpd-korban a magyar hader csapsmr erejv a nehzlovassg vlt,
amely a 12. szzad kzepre alakult ki. A 13. szzadban ltszma ntt ugyan, de a se-
gclnpek knnylovas csapatai mellett a hadsereg legnagyobb szm egysge a vl
tozatos - de leginkbb knny - fegyverzettel felszerelt magyar hader lovassga
lett. A 13. szzad msodik felben ez utbbi jelentsen talakult, hiszen - vlheten
kun hatsra - kitnen harcolt jjal s jl alkalmazta a sznlelt megftamodst, majd
a visszatmadst, valamint az ellensg szilrd hadsorainak jjal trtn felbomlasz-
tst. A 14. szzad szmos vltozst hozott a fegyverzet s felszerels tekintetben, va
lamint egyrtelmv vlt, hogy a magyar hader kizrlagosan csak knny- s
nehzlovassgra tagoldott. Vizsgljuk meg, hogy mi volt ennek az oka!
75Veszprmy 1995, 7; Ngyesi 1995, 220-221; Veszprmy 2000, 43; Ngyesi 2002, 375-378.
76 Mlyusz 1942, 296-298.
77VLOGATS 1986, 46-47.
27
A magyar hadsereg lovassga a 14. szzadban
Az Anjou-kor fegyvertrtnetnek legszemlletesebb megjelentse az 1360 krl
kszlt Kpes Krnika nyit inicilja. A trnon l, kezben jogart tart kirly jobb
oldaln pnclba s elkel ruhkba ltztt magyar furak vehetk szemgyre, akik
kezkben lovagkardokat s pajzsokat tartanak (5. kp).
I. (Nagy) Lajos (1342-1382) bal oldaln az els sorban hrom kaftnba ltztt,
fejn kpos sisakot visel keleti elkel lthat.78A femberek rangjuknak megfelel
- kezkben tartott - fegyverei a kvetkezek: j, nyl formj buzogny s szablya. I tt
valsznleg a kun, a jsz s a kipcsak npek vezetit lthatjuk. A kt oldal jl szem
llteti a keleti s a nyugati fegyverzet, valamint katonai viselet klnbsgeit. Az ini
cil elrulja, hogy a 14. szzad kzepn mg jelen volt az Anjou-kirlyok
hadseregben a keleti lovasnomd harcmodor.79
A 14. szzad elejrl rnk maradt nmet lers a magyarok lovas jsz voltt emeli
ki, klnsen kihangslyozva, hogy a magyar harcos nyilaival lesz igazn veszlyes.80
A 14. szzad elejn, a tartomnyri kor idejn a kun knnylovasokat Kroly Rbert
(1308-1342) oldaln talljuk. Az oligarchk hadseregben szolgl szerviensekrl
egy cseh krnika tartalmaz fontos lersokat. Az 1315-ben lefolyt hadjratot meg
rkt forrs Luxemburgi J nos cseh kirly s Csk Mt hadseregrl nyjt rsz
letes informcikat.
A magyar tartomnyr katoni szk, testhez simul brruht viseltek, gyors lovon
ltek s sernyen kezeltk jaikat, amelyekkel sok sebet okoztak. Nem nyugodtan
llva harcoltak, hanem vagy futottak vagy msokat ztek s kerltk a svb mintra
trtn lovagi harcot. Nagy veszlyt hordoztak nyilaik, elre s htra egyarnt na
gyon jl nyilaztak.81A kunok - mint emltettk - a kirly hadseregben szolgltak,
s ezrt a fenti forrs alapjn leszgezhet, hogy a fri magnhadseregek zmben
szolgl katonk jelents rsze jjal s karddal harcol lovas, akiknek a harcmdja k
srtetiesen emlkeztet a kunokra. Megllapthatjuk, hogy a helyzet ugyanaz, mint
a 13. szzadban volt, a nehzlovassg szmban jelentsen alulmaradt az oligarchk
hadseregben is.82
A 12-13. szzadban a klasszikus nyugati tpus nehzlovassg megtestestje, va
lamint mintakpe a francia lovag volt, s a fegyverzetben trtnt jtsok is Frank
fldrl szrmaztak. A 14. szzadban a franciktl Itlia vette t a staftabotot az j
tpus fegyverek meghonostsa tekintetben. Az Anjou-hzi uralkodknak s ks
retknek fontos szerepk volt a korszer fegyvertpusok elterjesztsben Magyaror
szgon.83A 14. szzad msodik harmadban igen rdekes kardok bukkantak fel a
magyarorszgi trgyi emlkanyagban (6. kp). Egy ilyen mtrgynak a jellegzetes
sge elssorban a mrete, hiszen a teljes hossza 1 mter s 26 centimter, mg a
penge szlessge 5,4 cm, tmege: 1,9 kg. A kard fokozatosan keskenyed, hegybe
fut ktl pengvel kszlt, amelynek a kzepig szles pengevjat fut. A markolat
az n. msflkezes tpusba tartozik, mg a nagymret markolatgomb lekerektett
dob alak, amelynek mindkt oldaln egy-egy csonkakp formj dudor l.84A Ma-
78KPES 1987, I I .l.
79 Pl czi 1989, 73., 77.
80VLOGATS 1986, 48.
81 Szentptery 1937-1938, 489-490; K ri st 1988, 195, 212-213.
82B. Szab 2001, 94.
83 Bocci a - C oel ho 1975, 11-16; Engl i sch-V ocel ka 1990, 14-23.
84MNM Fegyvertr, ltsz: 53.194; v.: G l osek 1984, 75, Kt. No. 467; SPLENDEUR 1999, 5; T i l man
2009, 118. A kard olyan j minsg aclbl kszlt, hogy akr ma is lehetne hasznlni!
28
5. A Kpes Krnika nyit inicilja, 1360-as vek
gyr Nemzeti Mzeum Fegyvertra mg szmos hasonl kardot riz a 14. szzad
bl.83Tpusban teljesen megegyez a fenti fegyverekkel Giovanni de Medici kardja,
amelyet 1353-ban helyeztek el a firenzei Santa Reparata-templomban lv srjban.86
A Kpes Krnika miniatrin egybknt leggyakrabban a fenti kardtpussal tallko
zunk (7. kp)P Az Anjou-kori fegyverzetrl, letmdrl s viseletrl legteljesebb
kpet a Kpes Krnika nyjtja. A nehzlovassg nagytest harci mneken, igen
magas kpj nyergeken l, amelyek szinte krllelik lovasuk derekt. A lovagok a
vdfegyverzet alatt egy knny vszonbl kszlt, csaknem trdig r inget viselnek,
amelyre sodronyinget hztak. Legfell tallhat a rendszerint brbl vagy steppelt
anyagbl kszlt fegyverkabt, amely mindig testre szabott, s igen jellemz, hogy a
vllakat fmkorongok vdik.88A ritkn felbukkan stsisak mellett ltalnosnak te
kinthet az enyhn kpos bascinet tpus sisak, amelynek a kerletbe a vllra le-
oml sodronyszvetet fztek, amelyet idnknt brszalagokkal a sodronyinghez is
erstettek. Fontos vltozs a fenti sisaknl, hogy nmelyikk felemelhet arcvrttel
van elltva, ennek hasznlata lehetv tette a megfelel tjkozdst, ez az jts az,
amely hamarosan kiszortotta a nehzlovassg fegyverzetbl az stsisakot.89
A vdfegyverek tekintetben mg nagyon fontos adatokat szolgltatnak a Gmr
megyei Karaszk templomnak 14. szzad kzepre keltezhet falkpei (8. kp). A le
gendt megfest mester remek rajztudssal rendelkezett, s ezrt kpei fegyvertrt-
netileg igen jl kiaknzhatak. A Szent Lszl krl csoportosul lovagok kzl
85A teljessg ignye nlkl: MNM Fegyvertr, ltsz. : 53.165, hossza: 116,5 cm (pengje trtt!), penge sz
lessge: 6,1 cm (lelhelye: Endrd); ltsz.: 53.184, hossza: 131,5 cm, penge szlessge: 5,2 cm (lelhe
lye: Soroksr, Dunameder); ltsz.: 53.187, hossza: 124 cm, penge szlessge: 5,8 cm (lelhelye: Budafok,
Dunameder); ltsz.: 53.191, hossza: 126 cm, penge szlessge: 6 cm (lelhelye: Balaton medre); ltsz.:
53.195, hossza: 125 cm, penge szlessge: 5,2 cm; v.: O akeshott 1991, 152.
86 B occi a- C oel ho 1975, 43-52.
87KPES 1987, II. 40-41, 48, 50, 57, 81, 85, 91, 137.
88Lsd elz jegyzet, illetve K almr 1971, 282-283; M arti n 1975, 105-106.
89KPES 1987, II. 126, 137.
29
tbben felhajthat arcvrttel elltott bascinet sisa
kot hordanak. A vdfegyverzet sodronying, de itt
mr megjelent a karok rszleges vrtezse s a pn
clkeszty viselse is. A lndzsk mellett a lovagok ts
ks buzognyt s brdot is tartanak a kezkben. Szent
Lszl a lovagokhoz teljesen hasonl vdfegyverzet
ben van, de fejn nem visel sisakot. Hna al hossz
lndzst szortott, amelyen kzvetlenl a keze eltt
egy kis fagmb lthat, ez a kznek a rdon val el
csszst akadlyozta meg.90A lovagkirly a lndzsa
rdjt ngyszgletes formj pajzsnak jobb oldali ki
vgsba tmasztja be, amelyet vrs ketts kereszt d
szt. I tt az j tpus pajzs, a trcsa egyik legels kpi
brzolsval tallkozunk.
A ksei kzpkorban oly gyakran felbukkan pa-
vese, vagyis a gyalogsgi llpajzs elszr 1330-ban
bukkan fel a forrsokban. Formjt feltehetleg az antik Rma nagymret, hossz
ngyzet alak pajzsa ihlette, amelyhez hasonlt elszr Pvia vros katoni hasznl
tak. Raguzban ezeket a pavzket 1361-ig Velencbl hoztk be, majd hozzkezdtek
a gyrtshoz, amelyet ngyfle vltozatban ksztettek. A msik itliai tpus pajzs
rl, a targ-rl, amelyet elszr 1363-ban rt le a raguzai vrosi szmadsknyv,
megemltik, hogy a nemesek vdfegyverei. Tulajdonkppen itt egy olyan ngyzet
formj, kismret lovassgi pajzsrl van sz, amelynek a jobb fels rszn egy be
vgs tallhat a lndzsard betmasztsa vgett.91Magyarorszgon ez a lovassgi
pajzs a trcsa nevet kapta itliai elnevezse utn. A 14. szzad utols harmadra
keltezhet rimabnyai falkp tmad- s vdfegyverei nagyon hasonlak a karasz-
ki freskkhoz, csak itt kevsb gyes mvsz festette meg ket.92A bntornyai Szent
Lszl-legenda fegyverei is teljesen megegyezek a fenti kt templomban lthatval.
Az elbbi freskkat a hres radkersburgi vndorfest, Aquilai J nos 1383-ban ksz
tette el.93
A siklsi plbniatemplom 1986-os feltrsa alkalmval kerlt napvilgra Garai
I. Mikls ndor vrsmrvny srkve, aki 1386-ban egy mernyletben vesztette
lett (9. kp). Az els fennmaradt bri sremlk a ks Anjou-kori lovagi fegyver
zetet tlja elnk.94Garai Mikls kpos sisakot visel, amelynek az als kerletbe sr
sodronyszvetet szegecseltek, amely a ndor vllaira s nyakra terl. Az elhunyt
pomps sodronyinget hord s a kaijai, valamint a lbai kls felletre kovcsolt vr
teket szjaztak. Brbl kszlt, vastag fegyveringe testre simul, ujjatlan s egszen
a combjig r le, mg kezn, amelyet imra kulcsol, lemezes pnclkesztyt visel. A
ndor pnclja a teljes lemezvrtek megjelense eltti legfejlettebb vdfegyvertpust
kpviseli. A fegyverkabt felett ugyanis mr egy vaslemezbl kovcsolt, a mellet s a
rekeszizom fels rszt vd mellvrt helyezkedik el. Az 1373-ban kszlt, Kolozs
vri Mrton s Gyrgy mesterek ltal ksztett Szent Gyrgy-szobron pikkelypncl
lal kombinlt brigantin lthat, amelynek szintn egy darabbl kovcsolt mellvasa
90 M arosi 1987, 237-240; K urucz 1988, 313; L szl 1993, 145-150; SIGISMUNDUS 2006, 409. A fal
kpen kt esetben is lthat tsks buzogny. MNM Fegyvertr, ltsz.; 57.6273. A bronzbl nttt bu
zognyfej rdekessge, hogy gyrkkel tagolt vas nylre van erstve. Hossza: 49 cm. L sd 97. kpi
91 Boeheim 1890, 176-180; D enkstei n 1964, 155-156; K al mr 1971, 308-309; P etrovi c 1976, 269; B ol
dog 2006, 241, 246.
92 Ma r osi 1987, 226; Lszl 1993, 151-154.
93 Kur uc z 1988, 117; Lszl 1993, 175-181.
94PANNNIA 1994, 276-278; SIGISMUNDUS 2006, 113-114. Kt. No. 1.35.
A MAGYAR HADSEREG LOVASSGA A 14. SZZADBAN
7. Kard. brzolsa a Kpes Krnikban,
1360-as vek
6. Lovagi kard, a 14. szzad msodik felbl. 31
32
A MAGYAR HADSEREG LOVASSGA A 14. SZZADBAN
szegecsekkel van rgztve. Ez a pnclflesg a ht kzepn sr csatsorral nyithat,
ugyanis itt kellett belebjni.95A ndor mellvrtjt a hton tvetett brszalagok rg
ztettk egykoron.96A 14. szzadi lovagi viselet kln rdekessge, hogy a tr s a
kard markolatra egy-egy biztostlncot erstettek, amelyet a mellvrten lv egy-
egy hordkarikhoz rgztettek.97Garai Mikls tre, valamint kardja a 14. szzad m
sodik felnek jellegzetes pldnyai, amelyek a pomps veretes vrl lgnak le, s a
ndor kardjnak pontos prhuzama a trgyi emlkanyagban is megtallhat.98Az el
hunyt bal vlla mellett stsisakja lthat, mg a pncllemezkkbl sszelltott lb
vrtjre rvid szr, tarajos sarkantyt csatolt.
A 14. szzadbl a Szent Lszl-freskkon lthattunk pldkat arra, hogy a kun t
pus tsks buzognyokat - idnknt - lovagok is hasznltk. Az 1333-1342 kztt
kszlt s felteheten Andrs kirlyfi oktatsra sznt Magyar Anjou Legendrium
miniatrin egyarnt tallkozunk a nyugati s keleti fegyverzettel.99Szent Lszl s
a kun kzdelmt bemutat miniatrn a kun tsks buzognnyal kszl lesjtani a
lovagkirlyra.100A fenti buzognytpus mr a 14. szzad kzepn kezd tovbbfej
ldni, hiszen mint lttuk, van mr olyan vltozat a trgyi emlkanyagban, amely vas
nyllel kszlt. A fejlds kvetkez llomsa az n. tollas buzogny megjelense
a 14. szzad msodik felben. 1922-ben a Magyar Nemzeti Mzeumban rztt egyet
len korai, hat ngyszgletes tollal rendelkez vasbuzognyt a mzeum vezetse a
New York-i Metropolitan Mzeumnak ajndkozta.101Szerencsre Magyarorszgon
elkerlt egy hasonl 14. szzadi buzogny is, amelyet a Grd-gyjtemny riz (10.
kp).102 Avasbl kszlt, nyolc hosszngyzet formj tollal rendelkez sjtfegyver
egyrtelmen nyilat formz, hiszen klnsen a nylcscs jellegzetes. A Kpes Kr
nika nyit iniciljban lv kaftnos keleti furak egyiknek a kezben hajszlra a
fenti mtrggyal megegyez darab van (5. kp). A fentiekbl az kvetkezik, hogy egy
olyan nylvessz formj mltsgjelvnnyel van dolgunk, amelybl sjtfegyver lett,
s taln nem vletlen, hogy a buzognyt a magyar forrsok a nylvessz kormnytollai
utn tollas bot-nak nevezik.103Knnyen lehet, hogy ez az j tpus, vasbl kszlt
buzogny szintn kun-kipcsak eredet. Szksges azonban megjegyezni, hogy I tli
bl - ugyan kicsit ms formj - vasbl kszlt sjtfegyverek mr a 14. szzad els
felbl ismertek.104
I. (Nagy) Lajos kirly 1357-es Velence elleni hadjratrl fontos itliai forrs em
lkezik meg. A firenzei Matteo Villani Krnika cm munkja sok j adatot tartalmaz
a magyarok hadseregrl:
A magyar igen nagy nemzet s csaknem valamennyien megyk (brsgok) igazgatsa
alatt llnak. Ezeket a brsgokat nem tltik be rksen vagy lethossziglan, hanem a kirly
akarattl fgg azoknak adomnyozsa vagy elvtele. Rgi szoksuk megllaptja, minden
fr s kzsg hny lovast kteles killtani, ha a kirly hadat vezet vagy indt, gy hogy a lo
vasok szmt s a szolglat idejt illetleg mindenki tudja, mi a ktelessge. s ezrt az uruk
felszltsra rgtn, halogats s huzavona nlkl, mindjrt meg is indulnak, azrt, mert a
kzsg vagy a fr elre kszen tartja azokat, kik szolglni tartoznak. Ezek fel vannak szerelve
95K al mr 1971, 289; SIGISMUNDUS 2006, 445. Kt. No. 5.6; v. Oakeshott 1996, 286-288.
96 F l ei schhauer 1932-1934, 250-252; P ost 1940-1942, 226-230.
97Hasonl megoldst ltunk a Kpes Krnika nhny miniatrjn. KPES 1987, II . 28-29.
98MNM Fegyvertr, kard, 14. szzad msodik fele, ltsz.: 53.194; lsd a 6. kpetl
99KPES 1987,1. 90.
100L szl 1993, 47; lsd a 96. kpet!
101K almr 1961, 35-36; K almr 1971, 21; Pandul a 1988, 229, 8. kp.
102G rd . n. 50; hossza: 51 cm, legnagyobb szlessge: 8 cm.
103K al mr 1971, 22-23; v. Pl czi 1989, 73.
101B occi a- C oel ho 1975, 39-40; hossza: 75 cm, legnagyobb szlessge: 5,5 cm.
33
kt lval, vagy mg tbbel, knny tmad fegyverekkel, azaz jjal s
nyilakkal tegezeikben s egy hossz karddal szemlyk vdelmre. lta
lban kordovnybl val vrtet viselnek, mely kntsl is szolgl, s ha
mr be van kenve, fenve, egy mst ltenek flje, majd ismt egyet s
mg egy jat, gy, hogy ily mdon az a ruha elg vdelmet nyjt. Fe
jkn ritkn viselnek sisakot, hogy ne vesztsk el a ndazsban val
gyessgket, mert abba helyezik egsz remnyket.
Hborjok nem abban ll, hogy megllnak csatarendben, hanem
ide-oda nyargalnak, megfutnak, egyre nyilazva, aztn ismt visszafor
dulnak a csatba. Nagyon gyesek a prdlsban s a kitart lovag
lsban s nyilaikkal nagy krt okoznak az ellensg lovaiban s
gyalogosaiban. Ezrt nagy hasznukat lehet venni, ha van mellettk ers
csatarend, mert a knny hadakozsnak s az ellensg nyugtalants-
nak s zaklatsnak mesterei, nem trdnek a halllal s kiteszik ma
gokat minden veszlynek. Es ha csatt vvnak, a magyarok a magok
mdja szerint harcolnak. Tzen-tizenten tartanak egytt jobbra-balra
elnyargalnak s kilvik hossz nyilaikat, azutn ismt elmeneklnek
szguld lovaikon, f e l s zszl nlkl, hadi krt nlkl szoktak jrni
s tegezeik bizonyos megrzsa adja meg a jelt a gylekezsre,105
Az itliai krniks szavaibl kicseng, hogy a magyar hadse
reg magjt az n. honor birtok arnyban killtott csapatok
alkottk. Az uralkod a jelents szm kirlyi vruradalmak
kzl a brknak szolglati birtokot adomnyozott, de csak arra
az idre, amg az a tisztsgt viselte. Az erdlyi vajdnak, a ma-
csi vagy a szlavn bnnak stb. a nha igen jelents nagysg
vrbirtok hadakoz npvel, azaz fegyvereseivel kellett a kirly
parancsra hadba vonulni.106A sereg magjt a brpncllal,
hossz karddal s jjal felszerelt knnylovassg adta. A kirlyi
udvar csapataiban, valamint a brk katonai ksretnek sorai
ban talljuk meg a nehzfegyverzettel rendelkez lovagokat. A
kirlynak hadbavonulssal tartoz segdnpek, nevezetesen a
kunok, a jszok s a szkelyek alkottk a hadsereg nagy mozg-
konysg lovassgt. A Szent Lszl-legenda freski kitnen
lefestik fegyverzetket s viseletket. F tmadfegyverk a k
szenlti tegezben tartott juk, mg nyltegezk fedeles, ltalban
kzpen sztnyithat s itt lehetett behelyezni a heggyel felfel
ll nyilakat. Az velt pengj szablya hasznlata nagyon gya
kori s igen jellegzetes a kaftn mellett egy cscsos nemezsveg
viselse. A kunokat mindig keleti tpus, alacsony kpj nyer
gekben lve brzoljk, akik jaikkal leggyakrabban htrafel
nyilaznak.107Az 1380 krl kszlt zsegrai legendakp nem kis
meglepetst tartogat szmunkra. I tt ugyanis nemcsak az ld
ztt kunok nyilazzk a magyarokat, hanem az ldz csapatok
soraibl is bven hull a nyl a kunokra, ez a magyarok jhaszn-
, , , 0/ J 1U. Nyl tormm tollas buzogny,
latanak egyik jo bizonytka.108 M szzad rilso(MfeU
A MAGYAR HADSEREG LOVASSAGA A 14. SZAZADBAN
105 V i l l ani 1901, 228-230.
106 Kr i st 1988, 203-204.
107 P l czi 1989, 75-78; L szl 1993, 70-71, 74-75, 82-83, 86-87, 94-95, 110-112.
108 M arosi 1987, 237; K urucz 1988, 117; L szl 1993, 115-119.
9. Garai I. Mikls ndor vrsmrvny srkve, 1386
35
A HUSZROK EREDETRL
Az j s a szmszerj a leghatsosabb tvolra hat fegyver volt a kzpkor folya
mn. A trgyi emlkanyagban az j sajnos nem maradt fenn az rpd-, vagy az Anjou-
korbl, de a forrsok gyakran szlnak az alkalmazsukrl Magyarorszgon.109
A besenyk s a kunok ktsgkvl hatssal voltak a magyar katonasg fegyverzetre.
Vlemnyem szerint a 14. szzadban sok magyar harcos hasznlt kun kszts vagy
tpus jat. Ez a fegyverfajta olcsn elllthat, habr ksztse hossz hnapokig el
tarthat. Nagyon lnyeges szempont, hogy csak a kismret nylhegyek elksztse
esetn kell fmet hasznlni. A nehzfegyverzet elterjedst az is akadlyozhatta, azrt
volt olyan drga, mert csak korltozott szm vas s acl llt rendelkezsre a kzp
kori Magyarorszgon.110A magyar lovasok sokat gyakorolhattk az jszatot, s a ku
noktl a nomdoknl oly gyakran alkalmazott htrafel nyilazst is gyorsan
elsajtthattk. gy nem felttlenl kell a Villani krnikban lert lovasokban csak ku
nokat ltni, hiszen a magyar lovassg soraiban is szp szmmal harcoltak jszok.
I. (Nagy) Lajos itliai hadjratai azrt is fontosak, mert a magyar furak, de az
egyszer katonk is Eurpa legmodernebb tmad- s vdfegyverzetvel ismer
kedtek meg.111A trcsapajzs, a lovagi pncl vagy akr a mozgathat arcvrttel ell
tott bascinet sisak is itliai tvtelnek tekinthet. Az Anjou-korban az elz
idszakhoz kpest jelentsen ntt a nehzfegyverzet - ltalban nmet - idegen
zsoldosok alkalmazsa. Az orszghatrokon kvl zajl hadjratok sorn szksg volt
a hader elit csapatait nvelni. I gen rdekes, hogy elssorban Itliban, az 1350-es
vekben szp szmmal tallkozunk magyar zsoldoscsapatokkal is. Az idegen fldn
harcol magyar zsoldosok kzl legismertebb - ktsgkvl a rla kialakult monda
rvn - Toldi Mikls vlt.112Az Anjou-kori lovagi hadvisels szmos elemt riztk
meg a birtokadomnyoz kirlyi oklevelek. A sorsdnt jelentsg rozgonyi csat
ban (1312) szmos vitznek nylt arra lehetsge, hogy kimutassa kirlya irnti h
sgt s sok esetben rendkvli btorsgt. A harctren szerzett komoly sebek mellett
gyakran olvashatunk arrl, hogy jnhny lovag a kirly szeme lttra vitzl har
colva lett vesztette. A nehzlovasok kzl tbben lndzsjukkal tertettk a fldre
az ellensg lovast, de szmos esetben kardjukkal rontottak a tartomnyurak hadso
raira. A kirly vitzei sok esetben zskmnyoltak a gyztes sszecsapsok utn zsz
lkat, fegyvereket s lovakat, st a zszlk mellett elfordult, hogy a levgott
ellensges fejeket is elkldtk uralkodjuknak.113A vrak ostromnl a legtbb s
rlst a khajt gpek lvedkeitl s a szmszerjaktl szenvedtk el a kirly vit
zei.114Az oklevelek azt is elruljk, hogy a bel- s klfldi csatkban az egyhzi vagy
vilgi tisztsgviselk rokonai s familirisai kzl tbben vesztettk letket. Kcski
Sndor orszgbrnak pldul az egyik sszecsapsban nem kevesebb, mint 80 ro
kona s szerviense esett el.1151328-ban Lackfi Istvn vajda hadi npvel Ausztria te
rletn a nmetek ers seregt legyzte, szmos ellensges lovagot elfogott,
mikzben kt lndzsadfstl s egy nyllvstl slyosan megsebeslt.116Egy igen
rdekes oklevl I. (Nagy) Lajos 1365-s bulgriai hadjratrl szl. A nagy ltszm
magyar seregben ott volt Kont Mikls ndor, rokonainak fegyvereseibl s jszaibl
ll ers csapattal. A hadjrat Vidin vrnak elfoglalsval rt vget. Az 1365-s ma
gyar katonai sikerek hatsra V. (Palailogosz) J nos biznci csszr npes ksretvel
109 Kal mr 1971, 133-134; Pa ndul a 1988, 232-233; P l c zi 1989, 63-64.
110 R uttk ay 1976, 337-340.
111 Pl czi 1989, 72; B. Szab 2001, 82, 94-95.
112 T t h 1938, 66-67; Kr i st 1988, 206-210; Kr i st 2000, 51-59.
113 Bor osy 2004, 375-390, 405.
114 Bor osy 2004, 399.
115 Bor osy 2004, 401.
116 Bo r osy 2004, 423.
36
A MAGYAR HADSEREG LOVASSGA A 14. SZZADBAN
1366-ban Budra utazott, de a Balkn dli rszt mr uralmuk alatt tart trkk el
leni szvetsg azonban meghisult.117
Az 1350-es vek elejn a ksbbi flelmetes Oszmn Birodalom mg egy jelen
tktelen kis trk emirtus volt. 1346-ban vezetjk, Oszmn szvetsgre lpett a
ksbbi VI. (Kantakuznosz) J nos biznci csszrral. gy az oszmn-trkk sz
mra megnylt az t Eurpba, s rszt vehettek a trkiai hborban. 1354. mrcius
2-n egy fldrengs kvetkeztben leomlottak Gallipoli erdjnek a falai, gy az osz-
mn-trk csapatok elfoglaltk a vrat. Ekkortl j idszmts kezddtt, a trkk
megvetettk a lbukat Eurpban. Mr 1354 augusztusban megrta a dzsnak a
konstantinpolyi velencei kvet, hogy egy igen veszlyes ellenfl jelent meg a biznci
fvros kzvetlen kzelben. Ebben az idben nagyszm nomd trkt teleptet
tek t Anatlibl Eurpba s szmos trk teleplst ltestettek. 1361-ben az osz-
mn-trkk elfoglaltk Drinpolyt, a mai Edirnt, Trkia fvrost. A helyi grg
lakossg elzse utn viharos gyorsasggal ltestettek jabb s jabb trk telep
lseket. A gyorsan mozg trk lovasok a Nyugat-Balkn fel fordultak, 1385-ben el
rtk Albnit, majd hamarosan Makednia s Albnia urai is elismertk az
oszmn-trk fennhatsgot. Thesszlia 1387-ben, Szaloniki elfoglalsval lett trk
vazallus terlet, kt vvel korbban, 1385-ben a trkk behatoltak a Marica vl
gybe, elfoglaltk Szfit s Nist is. Termszetesen tbb helyen kerltek szembe el
lenllssal, de ezeket kisebb hadjratokban mind letrtk. Szerbia jelentette a
legfontosabb ellenfelet a muszlim hdtknak. 1389-ben az I. Murd (1362-1389) ve
zette trk csapatok, valamint a vazallusok hadereje megsemmist veresget mrt
az egyestett szerb s bosnyk hadseregre Rigmeznl. Ez a gyzelem nemcsak az
uralmat biztostotta az oszmn-trknek a Balkn felett, hanem egy csapsra a Ma
gyar Kirlysg szomszdjv is tette.118Az oszmn-trkk mr 1390-ben tmadst
intztek a magyar terletek ellen. Elssorban a Szermsg, valamint Krass, Toron-
tl s Temes megye lakossga szenvedett sokat a trk portyzk betrseitl, akik
tmegesen hurcoltk el az embereket s hajtottk el a hzillatokat. A Magyar Ki
rlysgnak nem volt ms vlasztsa, mint vdekez politikt folytatni. A trk tma
dsnak kitett terletek fokozatosan elnptelenedtek, a magyar lakosok helyre
menekl dlszlv etnikum csaldok kltztek. 1389 s 1394 kztt I. Zsigmond ki
rly (1387-1437) csapatai szmos hadjratot vezetett Szerbiba, tbbek kztt ki
sebb vrosokat foglalt vissza, de ennek ellenre a trk betrsek nem hagytak albb.
Igen nagy eredmnynek szmtott 1395-ben Havasalfld kiszaktsa az oszmn-trk
fggsgbl s Kisnikpoly vrnak az elfoglalsa.119
Az 1390-es vek elejtl I. Zsigmond szmos birtokot adomnyozott vitzi hs
tettekrt, elssorban a dli vgeken foly, a pognyok elleni harcok sorn. A bir
tokadomnyoz oklevelek kzl vegynk szemgyre kt jellegzetes pldnyt.
1390-ben Srdi Lszl temesi ispn fegyvereseivel tkelt a Dunn. Szerbiban a t
rkk s szerbek ellen harcolva hatalmas mszrlst vitt vgbe kzttk. Az ellenfl
t zszljt a fldre vetette, a gyzelem diadalval megtiporta, s vgl a kirlynak
Zlyomba, mg a kirlynnek Budra kldte. 1392-ben birtokadomnyt kapott
Pernyi Mikls volt Szrnyi bn is, mert amikor a trkk Rcorszgba trtek, akkor
fegyvereseivel megtmadta ket, sokakat levgott karddal s meglt lndzsjval, va
lamint a zskmnyolt zszlkat elkldte uralkodjnak.120A kt kirlyi oklevlbl is
117 Borosy 2004, 411; Papp 2004, 42-45. Knnyen elkpzelhet, hogy a tallkoz nem Budn, hanem
Vidinben trtnt, a korabeli forrsokban elfordul Budin helynv miatt.
118 I nal ci k 1978, 14-16; I nal ci k 1994, 9-15; N i col l e 1983, 3-6; Ostrogorsky 2003, 446-457; Papp
2004, 37-48.
119 M l yusz 1984, 102-105; Szakl y 1986, 18-20.
37
A HUSZROK EREDETRL
jl kitnik, hogy a trk portyk elsszm clterlete Temes megye s a Szrnyi
bnsg volt.
1395-ben I. Zsigmond kvetei sorra jrtk az eurpai kirlyi udvarokat s csapa
tokat gyjtttek egy hadjratra, amelyben kizik a trkket a Balkn-flszigetrl. A
komoly szervezsi s diplomciai munknak ksznheten jelents szm egyestett
eurpai hader llt rendelkezsre 1396 tavaszn, amelyben a legnagyobb szerep a
francia lovagoknak jutott.121Anikpolyi csatt megelz napon komoly nzeteltrs
tmadt a keresztny vezrek kztt a hadsereg irnytsnak tekintetben. I. Zsig
mond, errl rteslve, a francik tborba ment s ismtelten azt krte, hogy a ma
gyarok kezdjk meg a tmadst, mert k jobban ismerik a trkk harcmdjt.122A
francik msnap I. Bajazid szultn (1389-1402) csapatainak kzeledtre azonnal csa
tarendbe lltak s a trk seregre tmadtak, akik arcvonaluk eltt hegyes karkbl
vdmvet ptettek. A trk knnylovassg nyilazva visszavonult, majd ezek utn a
francik lrl leszllva rohamoztk meg a kark mgtt vdekez janicsrokat. A
ktsgbeesetten harcol trk gyalogsgot a francik szinte mind egy szlig leka
szaboltk. Kzvetlenl a gyalogsg felszmolsa utn a francia elitcsapatok a trk
knnylovassgot futamtottk meg, majd felrve a domb tetejre, dbbenten pil
lantottk meg magt a szultnt s a szphikat. A trkk az egsz tmad sereget t
karoltk s a francik egy rszt levgtk. Kzben a keresztny csapatok ijedten
szemlltk a gazdtlanul szaladgl francia lovak tmegt, amely nagy zrzavart oko
zott a szvetsgesek soraiban. Ennek ellenre I. Zsigmond csapataival megtmadta
a trk gyalogsgot, de hamarosan szembe talltk magukat a szphikkal. Ekkor
mg a csata vltakoz szerencsvel folyt, de rvidesen megjelent a trkk szvets
gese, Istvn szerb despota 5000 lovasval, s az tkzet a keresztny csapatok me
neklsvel fejezdtt be. I. Zsigmond ksretvel a Dunn horgonyz velencei
glykhoz fttt, mikzben az ldz trkk nyilai szinte felhknt kvettk a ma
gyar uralkodt. I. Zsigmond Konstantinpolyba meneklt, majd hossz hnapok
utn, Dalmcin keresztljutott vissza Budra.123A magyar kirly 1397-ben Moce-
nigo Tams velencei kapitnynak 1000 arany vdjat rendelt egyik adomnylevel
ben, mert a nikpolyi vesztes csata utn hajjval Dalmciba vitte. A nikpolyi
csatban szerzett vitzi tettekrt szmos birtokot adomnyozott lovagjainak I. Zsig
mond.124
A 14. szzad vgtl, pontosabban mr I. (Nagy) Lajos uralkodsnak utols ve
itl, az nll taktikai egysget kpvisel jsz s kun jsz knnylovasok tbb nem
bukkannak fel a forrsokban. Plczi-Horvth Andrs vlemnye szerint: Ennek okt
abban ltjuk, hogy a kunok s a jszok feudalizldsa, a kzrend szabadok jobbgysorba
sllyedse annyira elrehaladt, hogy a hadba vonulk szma rohamosan cskkent. Ugyanezekre
az okokra lehet visszavezetni, hogy az lland gyakorlst, sszehangolt csapatmkdst s nem
utolssorban : kivl minsg harci felszerelst ignyl nomd taktika nhny vtized alatt el
felejtdtt. A 14. szzad vgn, amikor Magyarorszgnak egy j, minden eddiginl flelmete
sebb nagyhatalm, az oszmn-trkk hadseregvel kellett szembenznie, kiderlt, hogy a
feudlis lovagi seregek ltszmra sem elegendek, taktikjuk sem megfelel, s a magyar kny-
nylovassg harci tudsa a mlyponton van. A bevonul joncok kztt voltak olyanok, akik
nem tudtak az jjal bnni. 125
120 Bo r osy 2004, 415, 427.
121 At i y a 1934, 33-49.
122Wer t ner 1925, 242-243; At i y a 1934, 82-87.
123Wer t ner 1925, 245-248; At i y a 1934, 92-97.
121 Bo r osy 2004, 417-418.
125 P l c zi 1989, 74-75.
38
A MAGYAR HADSEREG LOVASSGA A 14. SZZADBAN
1395-ben Bethlen Gergelyt, az els Magyarorszgon emltett hadgyi szakfel
gyelt I. Zsigmond arra utastotta, hogy ellenrizze, hogy a csapatoknl, amelye
ket Havasalfldre kldenek, valban egy nehzlovasra kt jsz jut-e?
A fenti igen fontos forrs viszont arra utal, hogy ekkoriban az jszok nem kln
taktikai egysgekben harcoltak, hanem a lovagok kisegt harcosai csupn.126Tth
Zoltnnak abban teljesen igaza van, hogy Mohcsig csatadnt szerepe a nehzlo
vassgnak volt. E mellett azonban mindvgig jelen volt a legfkppen jjal harcol
knnylovassg. A kirlytl fgg, kun s jsz nomd knnylovassg 14. szzadvgi
eltnse a legbegyakorottabb jszoktl fosztotta meg a magyar hadert. Az 1390-
es vektl rohamosan megszaporod trk portykat kt mdon lehetett volna meg
akadlyozni. 1) Kizni a trkket legalbb a Balkn-flsziget szaki rszrl. Ezt a
megoldst a vesztes nikpolyi csata utn teljes mrtkben el lehetett vetni. 2) Gyor
san mozg knnylovas csapatokkal kell felvenni a harcot a portyzkkal. A nehz
lovassg egy csata eldntsre alkalmas ugyan, de teljesen hasznavehetetlen a trk
portyzkkal szemben. A magyar lovas jszok szttagoltan harcolva, sokszor nem
kell harci tapasztalattal s technikai tudssal nem igazn voltak alkalmasak a por
tyk megakadlyozsra. A magyar hader gy teht alapos megreformlsra szo
rult, nvelni kellett a hadakozk szmt s elssorban - a realitsok talajn llva -
knnylovasokat kellett killtani. Elrkeztnk az 1397-es vhez, amikor is a temes
vri orszggyls elszr ad hrt a portlis - ismertebb nevn - telekkatonasgrl,
akiket legfontosabb tmadfegyverk, vagyis az juk utn tegzesek-nek neveztek.
126 Borosy 1962, 158; Mlyusz 1984, 109.
39
Nehzlovasok, knnylovasok s huszrok a 15. szzadban
A trvny latin nyelv szvege alapjn minden br s nemes minden hsz jobb
gya utn tartozott egy jszt killtani, s amg a pognyok elleni hbor tart, mag
val hadba vinni.127
A trvny szvegnek de viginti jobagionibus kifejezse kvetkeztben nem eg
szen vilgos, hogy a jobbgyok kzl kellett killtani a katont, vagy a fldesri va
gyon, azaz a jobbgyok szma hatrozta meg a katonk szmt. Vlemnynk szerint
mindkt megolds elkpzelhet, de valsznbb, hogy a jobbgyok nagyobb szm
ban szerepeltek a harcosok kztt.128A knnylovassg szmnak nvelse mellett a
nehzlovassg szerepe tovbbra is fontos maradt. Az 1419-ben festett szkelyderzsi
Szent Lszl-legenda falkpei teljes pompjban mutatjk a 15. szzad elejnek ne
hzlovast. A lovagkirly testt sodronying vdi, s felette a fels kar kivtelvel tel
jes lemezpnclt visel, amelynek nagyon jellegzetes a dombor mellvasa. I tt a
Fels-Itliban a 14. szzad vgn, 15. szzad elejn kifejlesztett lemezpncl hazai
megjelensnek lehetnk a tani. Szent Lszl hna al szortott lndzsjval t
madja a kunt (11. kp).129 I gen jellegzetes, hogy a lovagszent hossz, ktl trt, azaz
bicellus-1visel a jobb oldaln.130A msik nagyon fontos emlk a 15. szzad els fe
lbl nem ms, mint Stiborci II. Stibornak (fl434), I. Zsigmond egyik hadvezrnek
a vrsmrvny srkve. Az 1430-as vek elejn kszlt malkots egy Kastenbrust-
tpus teljes lemezpnclt visel lovagot tr elnk (12. kp).131 Stibor kapitny vrtje
al sodronyinget lttt, s ez kiltszik acllemezbl kszlt csataktnye all, amely
fltt erteljesen domborod mellvrtet visel. A mellvas kln rdekessge, a jobb
oldaln, a hnaljlemez mellett elhelyezked lndzsatart horog, amelynek szerepe
a lndzsa rdjnak megtmasztsa volt. A nehzlovassgnl ennek az jtsnak a
megjelense fontos esemnynek tekinthet, ugyanis a trcsapajzs fokozatos elha
gyst eredmnyezte. A 14. szzad msodik felben s a 15. szzad legelejn a ne
hzlovassgi lndzsa rdjt a pajzs jobb oldaln elhelyezked vjatba tmasztottk.
A lovag teljes pnclozottsga okafogyott tette a lovassgi pajzs alkalmazst, amely
nek hasznlata a 15. szzad els negyedben teljesen megsznt. A minden valsz
nsg szerint Budn kszlt, a Gerecse-hegysgbl szrmaz vrsmrvny srkvn
brzolt lovagnak mg tbb rdekessge van, nevezetesen a tmadfegyverei. I gen
nagymret, hossz markolat kardjnak jellegzetes a markolatgombja, amely ov
lis dobformt mutat. A kard pontos fegyvertri prhuzama is megvan, ennek az r
dekessge a rendkvl erteljesre kovcsolt penge, amelynek a kialaktsa szrsra is
alkalmass tette ezt a fegyvert.132A msik lnyeges fegyver a Stibor kapitny jobb ol-
127quivis Baronum et Nobilium regni nostripossessionatus secundum exigenciam statum etpossibilitatem virium ip-
sorum scilicet de quibusvis viginti jobagionibus unum pharetrarium, more exercituancium promptuare et in ipsum
exercitum durante dumtaxat praesenti guerra paganorum secumducere et exercituare facr teneatur"; K nauz
1857, 216-217.
128 B orosy 1971, 15-16; M l yusz 1984, 108.
129 M arosi 1987, 237-240; L szl 1994, 93-100; SIGISMUNDUS 2006, 425-426; Dvokov 2007, 66-
67.
130Zarnczki 1990, 47, 125. jegyzet. Egy, a 15. szzad elejn kszlt bicellus-t riz a Fegyvertr, ltsz.:
54.1524, hossza: 68,5 cm, penge szlessge: 1,8 cm.
131 K al mr 1971, 88; SIGISMUND 2006, 347-348, K t. No. 4. 51, 450-451. Stibor kapitny pncljt
1420 s 1460 kztt szmos magyarorszgi malkotson brzoltk, pl. az almakerki Mria-oltron.
132 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.168, hossza: 134 cm, penge szlessge: 5,1 cm. Az erteljesen megkovcsolt
hegye lehetv tette, hogy hasznlja a lemezvrt rseibe tudja szrni, mert a teljes lemezpncl vi
seljt vgssal mr nem lehetett lekzdeni.
40
dalra kttt rendkvli hosszsg tr, amelynek a hvelyn az eveszkz szmra
ketts tokot ksztett a mester.133Ez a vltozat nem ms, mint a bicellus, amely mint
ltni fogjuk, a telekkatonasg felszerelsben is elrt fegyver.
Az oszmn-trkk 1402-ben az angorai (Ankara) csatban megsemmist vere
sget szenvedtek Tamerln (Timur Lnk) hadseregtl. A vesztes csata miatt az 1410-
es vek kzepig viszonylag nyugalom uralkodott a Balkn-flszigeten. Az 1410-es
vektl kezdve jbl folytatdtak a magyarorszgi trk betrsek, elbb a boszniai
terletekrl, ksbb Bulgria fell. A magyar erk azonban nem vonultak vissza a ha
trok mg, st jelents vdelmi harcokat folytattak, s mg vrakat is ptettek. Az
1428-as galambci kudarc utn a korbbi pozcii megrendltek a Magyar Kirly
sgnak a Balkn-flszigeten, s bekvetkezett orszgunk rohamos trvesztse, befo
lysnak cskkense.134 Feltehetleg a fenti sajnlatos esemnyek s a huszita
hbork tapasztalatai vezettek az 1435. vi dekrtumokhoz, amely egyik legismer
tebb, telekkatonasggal s honvdelemmel foglalkoz trvnynk. I. Zsigmond
1435. vi V. dekrtuma 1. s 2. cikkelynek magyar fordtsa a kvetkez:
11. Szent Lszl lovagkirly alakja a szkelyderzsi falkpen, 1419
133 K al mr 1971, 87.
134 Mlyusz 1984, 110-123; Szakly 1986, 22-30; I nal ci k 1994, 16-22; Perjs 1999, 30-32; Veszprmy
2008, 285-292.
41
NEHZLOVASOK, KNNY LOVASOK S HUSZROKA 15. SZZADBAN
I. cikkely
Hogy a kirly hada mellett az elkelk is tartoznak flkelni.
Ha pedig az ellensg akkora hadervel trne be, amely a csszri hadernket meghaladn
s valsznleg ltszank, hogy az orszg hatraiba val betrst e csszri hadunk fel nem
tartztathatja s meg nem. gtolhatja:
1.. Akkor az e hazarszek vdelmre kirendelt fpapok az bandriumaikkal s katonik
kal az ezekre nzve tett s szoksszerleg megtartott intzkedsekhez kpest, gyszintn a ha
sonlkppen ugyanazon vagy netn hborval megtmadott ms rszeknek vdelmre rendelt
egyes vrmegyk ispnjai, a mondott vrmegyk brival, elkelivel, nemeseivel s hadinpe
ivel a kirlyi bandrium, alatt tartoznak kznsges hadvisels mdjra, az emltett ellensges
tmadsok visszaverse cljbl sszetett s egyestett ervel segtsgnkre jnni.
2. cikkely
Hogy minden harminchrom jobbgy utn egy jl felfegyverzett lovast kell hadba kldeni.
Ezenfell felsgnk mondott fpapjainkkal, brinkkal s orszglakinkkal elhatrozta s
megllaptotta, hogy az orszgszerte hirdetett kznsges hadjrat alkalmval, az egyes brk,
elkelk s birtokos nem,esek maguk szemlyesen megjelenvn, az orszg mindenik kznsges
hadjratra uradalmaik mennyisghez kpest lltsanak katonkat; tudniillik minden har-
minchr0711 jobbgy utn, kiknek a tbbi jobbgyok mdjra azokban a falukban, ahol laknak,
kln telkeik s fldjeik vannak s akik a tbbi jobbgyokkal egytt brt, rovatait, fizetnek, mun
kt vagy ms urasgi szolglatot teljestenek, egy tegzes lovast; szz utn pedig hrmat s gy
kvetkezetesen akrhny jobbgyuk van, minden tovbbi szz utn hrom-hrom tegzes lovast,,
akiknek tudniillik legalbb is jaik, tegzeik, kardjaik s treik vannak, s akik a harcra kpesek
s alkalmasok. (Ad minus videlicet, arcus pharetras, gladios et bicellos habentes.)
l. Akiknek pedig harminchrom jobbgynl kevesebbjk van, azoknak sajt jobbgyaikat
msok jobbgyaival kell egybektni s sszesteni akpen, hogy mindnyjuknak minden har
minchrom jobbgybl mindenkor egy, afntebbi mdon felfegyverzett s felszerelt tegzest kld
jenek a kznsges hadjratokra. 135
Az egyrtelmen knnylovas killtsnak megkvetelst elr trvny nem a
jobbgy telkek, hanem a jobbgyok szmt vette alapul. A 14. szzad vgtl jnhny
forrs szl arrl, hogy a parasztok fegyverei kztt gyakran elfordult az j s a bi-
cellus, de nha a buzogny, valamint a kard is feltnt a rjuk vonatkoz oklevelek
ben.136A telkek arnyban killtott knnylovasok kztt - mint emltettk - szp
szmmal tallunkjobbgyokat is. Termszetesen a fldesr a legkpzettebb, gyakran
mr kiprblt jobbgyait vitte magval a harcba, akik akr sajt fegyverrel is ren
delkezhettek. A trgyi emlkanyagban a 15. szzad elejtl bukkantak fel az n. pa
rasztksek, ezek a paraszti-polgri fegyverzetben hasznlatos eszkzk. Nmelyikk
igen hossz pengvel rendelkezett, st ismernk olyan szablykat is, amelyeknek a
markolata egyrtelmen parasztks formj.137Vlemnynk szerint a fenti trgyi
emlkek is a jobbgyok katonai szolglatt igazolhatjk. A telekkatonasg szerepe
az, hogy az elkelk, a brk s a nemesek magnvagyont a honvdelem szolgla
tba lltsa, valamint nvelje a hadakozk szmt, jrszt a fegyverforgatsban j ra
tos jobbgyok bevonsval. Termszetes, hogy a killtott telekkatonk
knnylovasok voltak, f fegyverk a hatkony s egyben olcsn elllthat j volt.
Az 1430-as vekbl szrmazik Bertrandon de la Broquire francia nemes tle
rsa, amelyben emltst tett a trk lovassgrl. A lovag kiemeli, hogy a sznlelt meg-
135CORPUS 1899, 247-249; VLOGATS 1986, 65-66.
136Rzs 1962, 197-199; Borosy 1971, 40-41, 42-46.
137Rzs 1962, 208-209; K al mr 1971, 71, 117-118, 124. kp.
12. Stiborci II. Stibor kapitny vrsmrvny srkve, 1434
43
A HUSZROK EREDETRL
futamods mesterei, nyilazssal bontjk meg az ellensg hadsorait. A fegyverk leg
tbbszr j, nem mindegyikknek van kardja, emellett az elkelk buzognyt s kerek
pajzsot is viselnek.138A Trk Birodalomban 1435 s 1439 kztt tartzkod kaszt-
liai lovag, Pero Tafur a trk lovasokat gyessgkben s harci tudsukban egyene
sen a mr lovasokhoz hasonltja.139A knnylovassg nagy tmegei mellett a trk
hadsereg msik kt f alkoteleme a szphik s a janicsrok voltak. Az elbbiek si
sakkal, sodronypncllal is rendelkeztek, mg f tmadfegyverk a lndzsa mellett
a kard, j s buzogny volt.140A balkni trk hdts kvetkeztben az ott lak
npek, elssorban a szerbek, a bosnykok s az albnok trk uralom al kerltek.
A szerbek grgkeleti vallsuk mellett gyakorlatilag mindvgig kitartottak, mg a
bosnykok s albnok fokozatosan ttrtek a muzulmn hitre. Egy 1431-ben kszlt
s Albnia terletrl szrmaz sszers alapjn 335 tmrbirtokos kzl mg min
dig 60 keresztny.141A Magyarorszg dli s keleti hatrait pusztt, valamint a trk
hadsereg eltt szguld akindzsik jelents rsze minden bizonnyal a rumliai t
rkk mellett - elssorban a 15. szzad msodik feltl - a balkni alaplakossg so
raibl kerlt ki. Az 1438-ban trk fogsgba es Gyrgy bart a kvetkezket rta az
akindzsikrl:
A nagy trk kirly regulris seregn kvl mg egy klnleges sereget tart, hsz-har-
mincezer, nem annyira btor, mint inkbb ravasz emberbl, s lre a seregben tallhat legta
pasztaltabb frfit lltja. Egyetlen vet sem. hagynak ki, vente legalbb egyszer kivonulnak
zskmnyszerzsre, nha ktszer vagy hromszor is, ha alkalom nylik r. Sikerk titka szlse
bes lovaglsuk. Ezrt nagy gonddal, gyessggel s fegyelemmel gy ksztik fel a feladatokra
lovukat s sajt magukat, hogy akr egy ll hten t kpesek legyenek jjel-nappal nagy iram
ban vgtatni. Ki tudja elkpzelni, milyen irtzatos rmlet s kbulat fogja el azokat, akikre
meglepetsszeren rtrtnek? Bizony elszll az erejk, mg ha szvk vasbl vagy aclbl van
is. Mit tegyen, hov forduljon, aki hirtelen s vratlanul hallos ellensgt pillantja meg,
amint kivont karddal felje tart1 Hallani is elg borzalmas, ht mg tlni, n pedig mindezt
a szrnysget tulajdon szememmel lttam. 142
Az akindzsiket egybknt soroztk, a harcra alkalmas frfiakat sszertk s fel
mentettk az adfizets ktelezettsge all. Rumlia falvaibl s vrosaibl csak a
megfelel felszerelssel rendelkez akindzsiket rtk ssze, gyelve arra, hogy kt
szrnyat alkossanak. Az sszers alkalmval - amely igen rszletez volt - elmondtk
mindenkinek a szandzskbg emberei, hogy hadba szllskor turbnnal vagy vrs
fveggel, ezen kvl kai ddal s zszls lndzsval (azaz kopjval) jelenjenek meg.
A 1460-es vektl a szultni parancsok pontos vgrehajtsa miatt a magyaror
szgi tmadsok zmt Ali s Iszkender bgek vezettk. Ez nem vletlen, hiszen a ha
trvidki harcmd minden elemt jl ismer akindzsi parancsnokok tbbszr
tltttk be a vg-szendri s a bosznaszerji bg tisztsgt. E kt helyrl szerveztk
a trkk a Magyar- s Horvtorszg elleni betrseket. 1479-ben a kenyrmezei
csatban a Kinizsi Pl ltal vezetett magyar csapatok nagy vrvesztesgek rn, de
risi gyzelmet arattak a trkk felett.
Kemalpasazde trk trtnetr tbb helyen is megemlkezik a Kenyrmeznl
harcol akindzsikrl: Aclos kardjaikkal s lngol drdikkal a hitetlenek orszgban ki
oltottk a tzeket s felgyjtottk a hzakat. Kmlet nlkl elhajtottk az llatokat s lngba
138 Szamota 1891, 71-72, 84-86; A tiya 1934, 79; Engel 2000, 59-61.
139A tiya 1934, 79.
140 Bastav 1947, 9-11; Pal l i s 1957, 24-30; KIMONDHATATLAN 1976, 40-42; N i col l e 1983, 11-14;
K ldy 1986, 168-173, 184-185; N i col l e 1995, 5-8; goston 2000, 133.
141 I nal cik 1978, 114; V.asic 1987, 109-111.
142 M i hajl ovi c 1975, 176-180; KIMONDHATATLAN 1976, 29-33; Szakl y-Fodor 1998, 312-314.
44
NEHZLOVASOK, KNNYLOVASOK S HUSZROKA 15. SZZADBAN
bortottk a vetseket., valamint: a harc mhelyben lndzsikat vetiilk-fonall, kardjukat
pedig lncfonall tettk.143
1514 s 1516 kztt kszltek el azok a pomps fametszetek, amelyek az I. Miksa
csszr (1493-1519) lett trgyal Weisskunig cm trtneti munkt illusztrljk. A
metszetek tbbsgt a kor legismertebb mvsze Hans Burgkmair (1473-1531) k
sztette. A vzlatrajzokat maga a csszr ellenrizte szemlyesen, illetve ltalban
azokhoz rvid megjegyzseket s utastsokat rt.144Hunyadi Mtys (1458-1490)
halla utn I. Miksa maghoz hvatta a magyar kirly szmos huszrtisztjt s gy ki
tnen megismerkedett a huszrok felszerelsvel, valamint harcmdjval.143Az l
tala megrendelt s ellenrztt trtneti munka fametszetei valsznleg emiatt
brzoljk oly hitelesen a huszrokat. A Weisskunig szerint a huszr mdra felszerelt
I. Miksa fegyverzete a kvetkez: und zu ross in dem hussarischn trtschlein mit dem
lanzl, mit dem sebei. Ezrt van nagy jelentsge annak a fametszetnek, amely a hor-
vt vgeken trtn sszecsapst brzolja a trkk s a huszrok kztt (13. kp).
Mindkt fl fegyverzete hasonl, azaz szablya, kopja s trcsapajzs. A trkket csak
a kaftnszer felsruha s turbn viselse klnbzteti meg a huszroktl. Bizonyra
nem vletlen, hogy a 16. szzad vgi trk fegyverzetet bemutat Codex Vindobo-
nensis a hatr menti trk portyzkat kopjval s trcsapajzzsal brzolja.146
A 14-15. szzadban a balkni npek klnfle vazallus csapatokat kldtek a trk
hadseregbe. Az 1402-es angorai csatban a trkk oldaln karddal s lndzsval
harcol szerb lovasok teljestettek szolglatot. Ez nem szmtott jdonsgnak, hiszen
az 1167-es zimonyi tkzetben a biznciak soraiban is voltak szerb lovasok. A fent
emltett csatban a szemlyesen rszt vev biznci trtnetr, J oannes Kinnamos a
kvetkezkppen rt rluk: Leghtul Andronikos, a fvezr haladt sok ms nagynev fr
fival, tovbb zsoldos itliaiakkal meg szerbekkel, akik htul kvettk t drdikat s hossz
pajzsaikat elrefesztve. 147A fentiekbl vilgos, hogy a biznciaknak, majd a trkk
nek a hadseregbe a szerb vazallusok karddal, lndzsval s pajzzsal felszerelt lova
sokat kldtek. A fenti, a ksbbiekben knnytett hadfelszerels - mint lttuk - igen
hamar elterjedhetett a hatrvidket tmad, Magyarorszgra folyamatosan betr
akindzsiknl. Tth Zoltn 1934-ben megjelent munkjban egy igen terjedelmes
lbjegyzetbe srtette a huszrsg fegyverzetnek rszletes lerst.
A szerz a jegyzet legelejn idzte Ludovicus Tubero trtnetr ltal latinul lert
prviadalt, amely a rc (huszr) J aksity Demeter s a trnkvetel J nos Albert
herceg szolglatban ll tatr Cauchates kztt 1491-ben Kassa mellett zajlott
II. Ulszl kirly (1490-1516) jelenltben.148Azta magyar fordts is szletett
Tubero trtneti mvbl, amelyet a Szegedi Kzpkorsz Mhely jelentetett meg.
Ebbl idzem a fontos informcikat kzread sorokat:
Cauchates, a tatrok vezre teht vi kzl senkire sem bzvn ezt a harcot, mivel gy
vlte, hogy az a feladat a legtekintlyesebbre tartozik, s kijelentette, hogy szembe fog szllni a
kihvval, npnek szoksa szerint tstnt fegyverbe ltztt, dicsekv szavakkal krkedvn
elbb nagy sernysggel szembeszllt a rccal, j s nylvesszk helyett lndzst ragadvn - azo
kat tudniillik ott nem hasznltk ugyanis a tatrok br valamennyien lovasok, mgsem ln
dzst, hanem csak kardot s jat hasznlnak a hadban, lvn rabl csapat, nem pedig valdi
143 K ldy 1986, 189-190; Szakl y-Fodor 1998, 312-314, 340, 342; Papp 2008, 316-318.
144Petermann 1956, 72; Endrdi 2000, 215, 49. jegyzet.
145 Boeheim 1890, 182; T th 1934, 167.
146WEISSKUNIG 1888, 100, 285; I nal ci k 1978, a 131. oldal utni 26. kp; Zarnczki 1992, 17; v.
Perjs 1999, 27-28.
147I nal ci k 1978, 114-119; N i col l e 1983, 15; M oravcsi k 1988, 243.
148T th 1934, 191, 221. jegyzet.
45
A HUSZROK EREDETRL
harcosok. Olyan elsznt s pratlan kzdelem kezddtt, amilyen ritkn esett meg mskor. Mi
utn mindkt sereg sszegylt a ltvnyossgra a mez kzepn, amelyet a kt ellensges sereg
mindkt fell egyforma tvolsgra resen hagyott egyms kztt; egyms lovt ingereltk, s a
lndzsa szrst teste otthon tanait mesteri elhajlsval mindkett kikerlte. Ugyanis a szar
matk s a velk szomszdos trkok s illrek - minthogy nem takarjk testket pncllal s meg
lehetsen kevesen viselnek gyrkbl val mellvrtet - inkbb frgesggel mint nylt ervel
harcolnak lovon, s nem egyenes testtel fogjk fel az ellensges lndzsaszrst - ahogyan azt a
pnclos lovagok szoktk - hanem a szembejv ell lehajolnak, lndzsval vagy lovas pajzzsal
(umbone equestris scuti) verik vissza azt, s nem engedik hogy pajzsukba fegyvert szrjanak,
amely nmagban alig kpes felfogni a szrst knny s kemny volta miatt. Ide-oda hajtvn
teht a lovakat s lndzsjukat megfontoltan elhajtvn kardot rntottak, a rc emelkedett
elbb tsre trk kardjval lesjtva sebet ejtvn a tatr fejt s nyakt a mellig tvgta, majd
leugorvn lovrl a fldn fekvt megfosztotta fegyverzettl.
Nem. tudta ezt elviselni a tatrok kzl egy bizonyos kivl lovas. Rszint vezrnek hal
ltl, rszint pedig a gyalzattl indtva viadalra hvta teht a rcot s megsarkantyzott lovt
ellensgre ugrasztott, hogy a szerencstlen sajt hallval is tetzze az ellensg dicssgt, hi
szen mr az els sszecsapskor, miutn trszrs rte a nyakn, nyomban belehalt sebbe. 149
A rc huszr fegyvere trk kard (szablya), knny pajzs, valamint kopja. A leg
els kivtelvel a szerb szrmazs huszr fegyverzete nagyban hasonlt a korbban
emltett szerb lovasokhoz. A fegyverek rszletes ismertetsre a kvetkez fejeze
tekben kvnok kitrni, de annyit szeretnk elrebocsjtani, hogy a 16. szzad legele
jrl szrmaz els huszrbrzolsokon is kizrlag kopjval, trcsapajzzsal s
szablyval tallkozunk (13. kp).150 Az 1546-1547-ben zajl smalkaldi vallshbor
ban kzel 2000 fs huszrkontingens kzdtt a protestns vlasztfejedelmek csa
patai ellen. A spanyol s nmet trtnetrk figyelmt hamar felkeltettk az egzotikus
megjelens magyar lovasok. Kiemelked jelentsge van annak a tnynek, hogy a
mhlbergi csata utn elmenekl szsz vlasztfejedelmet a magt bszkn pcsi
nek vall Luka J zsef huszr rte utol. A fejedelem harcba bocstkozott a magyar
huszrral, aki erre nyakn s bal arcn sebestette meg a vlasztfejedelmet. Vgl
egy spanyol nemes szltotta fel J nos Frigyest a megadsra. A fejedelem lova a spa
nyol lett, azonban J nos Frigyes tre s kardjnak vert ezsthvelye Luka J zsefet
illette, akit V. Kroly csszr (1519-1558) mg egy aranylnccal is megjutalmazott
hstettrt. A fenti trtnetet mi sem bizonytja jobban, mint az, hogy a szsz vlasz
tfejedelem fegyverei mind a mai napig megvannak a spanyol kirlyi fegyvertrban,
a Rel Armeriban, de hinyzik kzlk a fejedelem tre s kardjnak hvelye.151
A korabeli spanyol forrsok szerint a huszrok fegyverzete egy hossz lndzsa,
pajzsaik alul szlesek, mg fll keskenyek s a testhez hajolnak. Orrvassal elltott si
sakkal rendelkeznek, a grbe kard mellett nmelyikk hroml buzognyt vagy
fokost visel. A harci taktikjuk az, hogy roppant ervel tmadnak elszr, de nem
maradnak rendben egyms mellett, s ha rjuk tr az ellensg, nem szgyellik a fu
tst.152Az eddig felsorolt adatok alapjn a huszrok tmadfegyvere a kopja s szab
lya, mg a legfontosabb vdfegyverk a pajzs. Az j s nyl emltse nem szerepel a
huszrok fegyverei kztt, ennek hasznlata mind a magyaroknl, mind a trkk-
149 Zarnczki 1990, 49, 147. jegyzet.; Kubinyi 1991, 34-40; T cbf.ro 1994, 164-165; v. BOLDOG 2008/9.
130, 9. jegyzet.
150 K al mr 1971, 12. 3. kp; L ugosi-Temesvry 1988, Kt. No. 40.; Zarnczki 1992, 17, 56-58. Gvai
Lukcs 1540-es cmerkpn egy sisakos s trcsapajzsos huszrt lthatunk, aki kopjjval egy trk vi
tzt df le, mg nyerge jobb oldalra hegyestr van erstve. V. K almr 1971, 89, 163. kp.
151 CTLOGO 1898, 365-366.
152 K rol yi 1877, 650, 841-843, 849; K rol yi 1930, 50, 58-61, 69.
46
13. sszecsaps huszrok s akindzsik kztt a horvt vgeken". Fametszet, 16. szzad eleje
A HUSZROK EREDETRL
nl nomd rksg volt. Maga a huszr sz Szarvas Gbor 1877-ben megjelent dol
gozata alapjn egyrtelmen dlszlv eredet.153
A fentiekbl kvetkezik, hogy a kzpkori szerb lovasok s a 15. szzadban fel
bukkan huszrok kztt minden valsznsg szerint egyenlsgjelet lehet tenni. A
huszr gy egy olyan gyorsan mozg knnylovas, aki lndzst (kopjt), kardot (szab-
lyt) s pajzsot hasznl tmadsra, illetve vdekezsre. Tth Zoltn dolgozatban
szmos forrs felhasznlsval kitnen bizonytotta, hogy a trk terjeszkeds k
vetkeztben mr a 15. szzad els felben tudomsunk van rc beteleplkrl,
akiknek szma Hunyadi Mtys uralkodsa alatt nttn ntt.154Termszetesen a
dlszlv etnikum magval hozta knnylovas harcmdjt s fegyvereit is, amely ek
koriban nagyon jl jtt a Magyar Kirlysgnak. Az elztt, fldnfutv vlt szerbek
a magyar hatr vdelmben talltk meg legfbb kenyrkereseti forrsukat. A trk
portyktl leginkbb sjtott, a Nmet Lovagrend gondjaira bzott Szrnyi bnsg
terletn 1432-ben mr sz esik a huszrok alkalmazsrl, akik havi 6 forint zsol-
drt szolgltak.155A 15. szzadban - klnsen annak msodik felben - Magyaror
szg dli hatrain tbbszr megesett, hogy jrszt hasonl etnikum s hasonl
felszerels knnylovasok kzdttek egymssal csak a trk szolglatban lvket
akindzsiknek, mg a magyar zsoldot hzkat huszroknak neveztk.
Mr az 1280-as vektl, Kzai Simonnl kimutathat a knnylovasok megne
vezsre a cursitare ige, ami itt leginkbb portyzt jelenthet. A besenyk, szkelyek
s kunokjelzje igen gyakran becsmrl, nevezetesen rabl, haramia, hitvny s al
val stb. volt. Ebben az idben mr a nyugati tpus nehzlovas, azaz a lovag volt az
etalon, s gy nem csoda a knnyfegyverzetek lekicsinyl jelzkkel val illetse.156
Eleinte a huszr kifejezs sem mindig pozitv, amelyet Thallci Frank kevei fis
pn 1432-ben kiadott oklevele kitnen igazol. Contra huzerones et alias nonullus ma
lefactores, azaz huszrok s ms gonosztevk.157A knnylovasokra alkalmazott
portyz, szguld, fosztogat kifejezst takar cursor, illetve cursitare ige igazol
tan ksei rpd-kori megjelense megknnythette a huszr sz meghonosodst
Magyarorszgon. A 15. szzad szguld huszrja - amelybe a rabls, fosztogats,
gyjtogats is bven beletartozott - ltfontossg vlt az lland trk tmadsok
nak kitett Magyarorszgon. 1939-ben, teht a Tth Zoltn ltal kivltott, huszr
vita lezrsa utn jelent meg Moravcsik Gyula kitn tantvnynak, Gldi
Lszlnak a dolgozata.158Gldi szerint a dlszlv nyelvben a 13. szzad ta kimutat
hat husar, nem a lalin cursanus-nak, hanem a grgkhszriosz-nak felel meg.
A cursarius kifejezs ellenben megegyezik a szerb gusar szval. gy teht kt igen
hasonl kifejezsrl van sz, amely csak a dlszlv nyelvben keveredhetett egyms
sal. A gusar leginkbb kalzt jelent, mg a husar dnt tbbsgben szrazfldi
rablt, zsivnyt. Bizncban a 10-11. szzadban felbukkan khszriosz kifejezs
kmked, foglyokat ejt portyzkat jell. Ehhez egyrtelmen hasonl a Mtys ki
rly leveleiben olvashat Ivussarones kifejezs.159Gldi Lszl fenti szrevtelei rend
kvl fontosak, mert rvilgtanak arra, hogy a huszr elnevezs, portyz
knnylovas jelentssel brt a ksei kzpkorban.
153 Szar vas 1877, 24-27; T th 1934, 134-142; Vesz pr m' 2000b, 674.
154T t h 1934, 137-146, 151-156.
155 Ml yusz 1984, 109-110.
156T t h 1934, 138, 142, 39. jegyzet; T t h 1939, 234-237; Dar x 1937, 159-160; Veszpr my 2000b,
673-676.
157 T t h 1934, 137; Dar k 1937,159; Veszpr my 2000b, 677-678; B. Szab 2008, 460-461.
158rre a csaknem elfeledett tanulmnyra 2000-ben Veszprmy Lszl hvta fel a figyelmet egyik kitn
dolgozatban. Veszprmy 2000b, 675, 9. jegyzet.
159 Gl di 1939, 164-165.
48
NEHZLOVASOK, KNNYLOVASOK S HUSZROKA 15. SZZADBAN
A 15. szzad els vtizedeiben mr igen gyakran elfordul huszr sz a szzad
kzeptl knnylovas jelentsben gykeresedett meg a magyar tudatban.1601466-
ban Hunyadi Mtys Szerdahelyi Nagy Gergelynek s Huszr Pternek nemesi c
mert adomnyozott (14. kp).161A cmerpajzs rdekes viselet- s fegyvertrtneti
emlk, hiszen piros nadrgos sarkantys lbat, valamint szablyt s sasszrnyat b
rzol. A sisakdszen ugyancsak megismtldik az elbbiekben emltett szablya. A tel
jesen magyar nevet visel nemesek a gyannk szerint tnylegesen huszrok voltak,
amelyet a cmerkpen brzolt, ekkoriban mr csak a knnylovassgnl viselt r
vidszr sarkanty s a legfontosabb huszr tmadfegyver, a szablya ktszeri br
zolsa is nagyban megerst. Az oklevlben egybknt hromszor szerepel a huszr
nv, mghozz hwzar formban.162A 15. szzadban oly gyakran felbukkan rc
sz leginkbb knnylovast (huszrt) jelent, amelyet az 1480-as vektl szort csak ki
a huszr kifejezs.163gy a fenti nemesi cmer azt bizonytja, hogy a huszr harcmd,
valamint a fegyverzet is mr bevettnek szmtott a magyarok kztt, s felteheten
huszr mdra harcolva nemessget vvtak ki maguknak az elbbiekben megneve
zett magyar knnylovasok.164E fontos adat tkrben az 1459-es szegedi orszg-
gyls hadgyi cikkelyei teljesen j megvilgtsba kerlhetnek. A 20 jobbgy telek
utn killtand katonk a kirly zszlaja alatt ktelesek harcolni s ott, ahol az ural
kod akarja, maximum 3 hnapig. A trvny a kvetkezkppen rja el a fenti har
cosok fegyverzett. 1459. Art. V.: de singulis viginti jobagionibus censum domino suo
solventibus cum un armigero equite bene armato, gladio, clipeo, pharetra et arc, vei lancea
fulcito teneantur. 165 Vagyis a jl felszerelt lovas fegyverzete kard, pajzs, tegez s j,
vagy kard, pajzs s lndzsa (kopja) legyen. A fentiek rtelmben a telekkatonasg
egy rsze jsz, a msik fele pedig huszr mdra felszerelt, s gy feltehetleg gy is
harcol knnylovas volt.
Ebben a trvnycikkben egyrtelmen a huszrsg felrtkeldsnek lehetnk
a tani. Az 1930-as vek msodik felben, a huszrsg eredetrl zajl vitban meg
klnbztetett szerepe volt a kor kitn tudsnak, Dark J ennek.166A neves tr
tnsz Bonfni eredeti latin szvegt hasznlva megllaptotta, hogy Hunyadi
Mtysnak hromfle lovassga volt: nehz (cataphractus), knny (expeditus) s
egszen knny (expeditissimus equitatus). Az idzett adatok alapjn gy tnik, hogy
az equitatus valban a huszrokat takarja, akik nem lltak be a hadrendbe, hanem
klnll csapatokban azon kvl foglaltak helyet. Ezeket a huszrokat arra hasz
nltk, hogy a hadsereg eltt jrva puszttsanak, ldkljenek, gyjtogassanak, va
lamint a lakossgban flelmet keltsenek. Hunyadi Mtys huszrjairl feljegyeztk,
hogy 1470-ben nem kevesebb, mint harminc szekeret tltttek meg levgott ellen
sges fejekkel, amelyeket Hunyadi Mtys hajtgpekkel lvetett be ellenfele tbo
rba. A nagy siker ausztriai hadjrat egyik f oka az volt, hogy a portyz huszrok
elvgtk az ellenfl utnptlsi vonalait s iszony szenvedst okoztak a krnykbeli
lakossgnak. A huszrok mellett a msik knnylovassg a bandriumokban szolgl
nemesekben s ksretkben keresend.167A ktfle knnylovassg ltezst ersti
meg az 1487-es bcsjhelyi hadiszemle, amelyen Hunyadi Mtys: Aztn hadrendbe
160 1486: 31. trvnycikk: a katonasg kzl a huszroknak nevezett knnylovassg okozza a laksoknak a leg
tbb krt s gytrelmet. Veszprmy 2000b, 678.
161 T th 1934, 147; Nyulszin 1987, 41; HUNYADI 2008, 302, 8.3. katalgusszmon.
162 Nyulszin 1987, 123, XXV. tbla.
163 T t h 1934, 148-151; Za r n c zk i 1990, 46.
164T t h 1934, 148.
165 K ovachich 1790, 335; Borosy 1971, 19-20; Zarnczki 1990, 47; B. Szab 2004, 469.
166 Dar k 1937, 148, 3. jegyzet; Veszpr my 2000b, 674, 8. jegyzet.
167 Dark 1937, 162-163; Zarnczki 1992, 18-19.
49
lltotta sszes csapatait. Kt seregbe tmrtette sszes nehzlovassgt, de szakaszonknt el
klntve. Kzjk mg kt lovascsapatot rendelt s ezek kztt volt a gyalogsg. Ennek els so
rban a nehzfegyverzetek lltak, mgttk a lndzssok, az jjszok, parittysok s a tbbi
knnyfegyverzet gyalogos. A harmadik sor volt a tartalk, a zszl vdelme. Mindkt szrny
el kt knny lovascsapatot rendelt, akik olyan rendet tartottak s oly gyorsan szguldoztak,
mintha madarakat ltna az ember. A forrs nem kevesebb, mint 20.000 lovast emlt, s
ez csak akkor kpzelhet el, ha a sereg eltt szguld" huszrok s a nehzlovasok
mellett a msik tpus knnylovassg is jelen van.168Tth Zoltn legfbb ellenrve
168 Dark 1937, 164-165; Bonfini 1943, 83; VLOGATS 1986, 136-138. Csak ngy dandrba osztotta lo
vassgt, a portyz s knny fegyverzet lovasokat pedig csak a kt szrnyra rendelte.
14. Huszr Pter s Nagy Gergely cmere. Disgyr, 1466
50
NEHZLOVASOK, KNNYLOVASOK S HUSZROK A 15, SZZADBAN
Dark J en megllaptsaival szemben Hunyadi Mtys 1481-ben keletkezett azon
levele volt, amelyben hadseregrl s apsnak, Ferdinnd szicliai kirlynak kl
dtt 700 fs seglyhadrl rt.169A msik rend a knny lovassg, kiket huszroknak ne
veznk; ezek negyedvenknt 10 forintot akarnak minden l utn s mskpp nem jnnek ide.
I tt valban nem trtnik emlts a msik knnylovassgrl, viszont szksges
megjegyezni, hogy ez a levl a npolyi kvetnek rdott, s tzetesen tanulmnyozva
a sorokat kiderl, hogy kizrlag a kirlyi zsoldosokrl esik benne sz.170A msik fon
tos megjegyzs az, hogy - mint ezt korbban emltettk - a rc kifejezs fegyver
nemijells s nem etnikumjelz, akrcsak a huszr sz, amely ppen ekkortl vlik
gyakoriv. A szp szm dlszlv eredet huszr mellett mr ezekben az idkben is
szmos magyar szolglt a kirlyi zsoldosok soraiban, taln elg utalni az egyik pa
rancsnokukra, Haraszti Ferencre.171
Hunyadi Mtys hadseregnek csatadnt eleme s legjobban fizetett zsoldos ka
tonja a nehzlovas volt. A 15. szzad msodik felben, fknt az 1470-es vektl
tntek fel az n. gtikus pnclok, amelyek leginkbb Dl-Nmetorszgban, azon
bell is fknt Augsburgban, Nrnbergben s Landshutban kszltek. Ennek a pn
cltpusnak a magyarorszgi hasznlatrl az 1487-ben elhunyt Szapolyai Imre ndor
vrsmrvny srkve rulkodik (15. kp). A fr mellvasnak kzepn sekly gerinc
i fut vgig, amely a hasi rsznl hrom egyms mg cssztatott lemeztagbl tev
dik ssze. A mellvas fels rszre kovcshegesztett vasflre van felkelve az arc als
rszt vd llvrt, amely a nyak s az ll termszetes formjt kveti. A ndor a
fejn egy ltnylssal is rendelkez, felhajthat arcvrt n. salad sisakot visel.
Igen jellegzetes a jobb oldali hnaljnl lv, a lndzsard feltmasztsra szolgl
horog, amelyet egy rozettaszer vaslemezkorong, a hnaljvrt vd az ellensges sz
rsoktl. A mellvrthez vaslemezsvokbl sszeszegecselt n. csataktny jrul,
amelynek als rszrl fggenek le a kagyl formj combvrtek. A htvas valsz
nleg a mellvashoz hasonlan kszlhetett. A vllakra van szjazva a felskarvrt,
amely cscsba fut knykvrttel csatlakozik az als karvrtekhez. A ndor kpos
csuklvrttel rendelkez vaskesztyt visel. A fels s als lbszrvrt, valamint a trd
vrt cscsves perem s bordzott dszts. Szapolyai Imre lbt a lbfej vonalait k
vet, tbb lemezsvbl sszelltott vassaru vdi. I gen jellegzetes a ndor zszls
nehzlovassgi lndzsja, valamint szrsra kialaktott, fokozatosan hegybefut
kardja (Bohrschwert), amely az vrl lg le.172
A lovagi vrten kvl a 15. szzad kzeptl jelent meg a nehzlovassgnl a lovak
vaslemezbl kszlt pnclokkal val felszerelse. A teljes nehzlovassgi pncl ra
- mint kzismert - rendkvli sszegekre rgott. A gtikus vrtekkel felszerelt ne
hzlovasok kizrlag az udvari csapatokban, valamint a kirlyi zsoldosok kztt s a
jelentsebb fri bandriumokban voltak csak fellelhetek. Mr I. Zsigmond idej
tl gyakori volt nmet, cseh s lengyel zsoldosok flfogadsa, akik jl felszerelt profi
katonk voltak. Ehhez azonban jelents pnzsszegekre volt szksg, ennek mindig
is a hinyban szenvedett a ks kzpkori Magyarorszg. Hunyadi Mtys jelents
szmban alkalmazott a nehzlovassgban s a gyalogsgban egyarnt idegen zsol
dosokat, akik egy jelents rsze j tartomnyainak vrosaibl szrmazott.173A mr
169T th 1938, 70-71.
1,0 KSZEGHY 1890, 267; VLOGATS 1986, 132.
171 Zarnczki 1990, 46.
172 Szendrei 1896, 147-148; T th 1939. A 220. oldal utni srk szintn gtikus pnclt brzol; B l ai r
1958, 9495; MATTHIAS 1982, 683, Kt. No. 836; Zarnczki 1992, III. tbla.
173T th 1925, 35^0; T th 1939, 208-211; K almr 1971, 290-292; Zarnczki 1990, 34-36; Boockmann
1992, 9-18. Egy 1470 krl, a dl-nmetorszgi Landshutban kszlt teljes gtikus vrt tmege 22,6
kg, mg egy 15 0 krl kszlt teljes lpncl slya 49,4 kg. EISENKLEIDER 1992, 46-47, Abb. 42,
62-64, Abb. 68.
51
i \ \ y ' i /-\u V il v i i i\ t .:)
z^rypr-1 >_;
infcv^}
NEHZLOVASOK, KNNYLOVASOK S HUSZROKA 15. SZZADBAN
emltett 1481-es levlben Hunyadi Mtys a kvetkezkppen rt rluk: Ezek kzl
az els rendet a nehz lovasok kpezik; ezek minden negyed vre 15 aranyat kvnnak minden
l utn s mskp nem jnnek ide. A harmadik rendet a gyalogsg kpezi, s pedig klnfle
osztlyokban megklnbztetve: Ezek kzl ugyanis nmelyek knny gyalogosok, msok nehz
fegyverzetek s ismt msok nehz pajzsosok. A knny gyalogsg vnegyedenkint egy sze
mlyre 8 aranyat kvn, a nehz fegyverzetek s pajzsosok, mivel aprdok s szolgk nlkl a
fegyvereket s pajzsokat nem hordozhatjk s mivel e gyermekeket hasznlati szksgbl meg kell
tartaniok, a fegyverekhez s pajzsokhoz mindegyik kt szemly zsoldjval akarja (megtartani
ket). Vannak ezeken kvl pusksok, kik tudnak a fegyverekkel bnni, de sem nem oly sernyek,
sem nem oly hasznlhatk a lvldzsre, mint a gyalogsg, hanem azrt a pajzsosok utn az
sszecsaps elejn mieltt brkra kelnnek, nem klnben a vrak ostromra s a vdelmre a
legjobbak. 174A zsoldos udvari csapatok legfontosabb alkoteleme a zsold nagysg
bl is jl lthatan a nehzlovas volt. A gyalogsg ilyen mrtk sokrtsge arra
mutat, hogy Hunyadi Mtys felteheten itliai mintkat kvetett zsoldos hadsere
gnek megszervezsekor. A fri bandriumokban is jelen volt a nehzlovassg, de
termszetesen csak a jval nagyobb ltszm, vltozatos fegyverzettel felszerelt kny-
nylovassg mellett.175gy tnik, hogy ebben az idben a vrosi katonasg sorai
ban teret nyertek a szmszerjjal, ksbb a kzipuskval felszerelt gyalogosok.
Az uralkod nyugati hadjrataiban seregnek minden csapatnemt alkalmazta,
mg a dli hatrok vdelmnl elsdlegesen a knnylovassg volt a legfontosabb, de
nagyobb ltszm, szphikkal megerstett trk csapatok esetben a nehzlovas
sg is bevetsre kerlt.176Hunyadi Mtys J ajca (1463) s Szabcs (1476) elfoglal
sval jelentsen megerstette s kibvtette a magyar-horvt vgvrrendszert,
amelynek alapjait ktsgkvl I. Zsigmond rakta le. Az 1479-ben lezajlott kenyr
mezei tkzet kivl pldja annak, hogy a magyar hader a jelents szm kny-
nylovassg mellett nehzlovassgot is alkalmazott. Kemalpasazade a vltozatos
kltszeti elemekkel s eltlzott szmadatokkal nem igen takarkoskodva a kvetke
zket rta a Kinizsi Pl vezette nehzlovasokrl: A hegyrisokknt megjelen csapatok
kzl az egyik Kinz Pavli hadoszlopa volt. Ez a gonosz a hitetlenek orszgnak hres hadve
zre volt, aki btorsga, vitzsge s merszsge rvn nagy hrnvre tett szert Magyarorszgon.
Ez a haszontalan krtev tzezernl tbb dmoni, aclba ltztt, rettenetes gazfickt hozott ma
gval s e bajkeverk mindnyjan aclba burkoltk magukat.111 Az tkzetrl megeml
kez, az elz trk trtnetrhoz kpest relisabb ltszmadatokat kzl szsz
szemtan szerint a csatban 1000 nehzlovas esett el.178A fenti adatok azt bizonyt
jk, hogy a kirlyi zsoldossereg mellett a bandriumokban is jelen volt a nehzlo
vassg. Klnben nehezen lenne magyarzhat, hogy miknt tudta volna legyzni a
szintn Kinizsi Pl vezette magyar sereg 1492-ben Hunyadi Mtys fizetetlen zsol
dosseregt, amely lltlag 8000 ft szmllt.179
A nehz- s knnylovassg korabeli jelenltt is jl szimbolizlja Kinizsi Pl sremlke,
amely - sajnlatosan - tredkes formban maradt az utkorra (16. kp). A hres vitz teljes
gtikus pnclt visel, lbaival oroszlnon s turbnos trkn tapos. A hossz nehz
lovassgi kardja mellett a bal lbnl, kzvetlenl cmere alatt egy szablyt lthatunk.180
174 K szeghy 1890, 267; VLOGATS 1986, 132-133.
175T th 1925, 134-153; T th 1938, 71; T th 1939. 218-230.
176 K ubinyi 1990, 66-69; Szakl y-Fodor 1998, 346-347; B. Szab 2004, 455-459.
177 Szakl y-Fodor 1998, 331, 341, 347.
178 Szakl y-Fodor 1998, 331.
179 T th 1925, 324-329; T th 1939, 226; B. Szab 2004, 459.
180 Galavics 1986, 12.
15. Szapolyai Imre ndor vrsmrvny srkve, 1487 (msolat) 53
A huszrok s nehzlovasok a 16. szzadban
A Hunyadi Mtys halla utni, honvdelemrl szl trvnyek azt bizonytjk, hogy
a J agell kirlyok igyekeztek mindent megtenni azrt, hogy tkpes hader lljon
az orszg rendelkezsre. II. Ulszl kirly 1492. vi dekrtuma kt igen vlsgos
esztend utn szletett meg, s taln emiatt is lett a hadgyet meglehetsen tfo
gan szablyozni kvn trvny. A teljes bandrium szmt a dekrtum 400 fben
hatrozta meg, amelynek fele nehzlovasbl, fele knnylovasbl kell, hogy lljon.
A birtokos nemeseknek 20 jobbgytelek utn szksges killtani egy lovast, akinek
pajzzsal, jjal vagy lndzsval kell rendelkeznie, s ha lehetsges, sodronyinget is vi
seljen. A jobbgyokkal nem rendelkez telkes nemeseknek pedig 10 hz utn kell
egy ugyanilyen felszerels katont killtaniuk.181II. Ulszl - sokat idzett - 1498.
vi dekrtuma minden bizonnyal az elz vek tapasztalataibl szletett meg. Ma
gyarorszg dli vgein fekv Arad, Bcs, Bks, Csand, Csongrd, Pozsega, Temes,
Torontl, Szerm, Valk s Zarnd megyk birtokos nemeseinek 24 jobbgytelken-
knt egy pajzzsal, lndzsval (kopjval), valamint sodronyinggel s sisakkal felsze
relt huszrt kell killtaniuk. A tbbi, a trk portyknak kevsb kitett megyk pedig
36 portnknt egy (nehz)lovast ktelesek felszerelni. Az elbb felsorolt dlvidki
megyk kivtelvel a bandriumoknak kizrlag nehzlovasokbl kell llniuk.182A
huszrsg vdfegyvereinek, vagyis a sodronyingnek s a sisaknak a megkvetelse
minden bizonyra harci tapasztalatbl szletett meg, a test fokozottabb vdelmt
szolglta. I tt egy fontos ellentmondsra szeretnm felhvni a figyelmet. Szinte biz
tosra vehet, hogy 36 telkenknt lehetetlen volt egy korszer nehzlovast felszerelni.
Ezrt valszn, hogy nem elgsges vdfegyverzettel rendelkez lovasokat tudtak
csak gy killtani, amely rnyka lehetett a testt s lovt pncllal vd korszer ne
hzlovasnak.183A kenyrmezei csata (1479) tapasztalatai is azt mutattk, hogy a ne
hzlovassg alkalmazsa rendkvl fontos, hiszen a trkk kptelenek voltak a
rohamuk feltartztatsra. Kemalpasazade trk trtnetr szerint a magyar ne
hzlovasok: E tztermszet gazok tettl talpig aclba vannak burkolzva, s ha egyszerre
mindnyjan heves tmadssal brmilyen ers hadosztlyra vetik magukat, ttrik ppen gy,
mint rohan patak felszaggatja a hegy oldalt. A trtnetr szerint erre a legjobb el
lenszer az, ha a trk csatasor utat nyit a nehzlovasoknak, majd oldalba kapja
ket.184A nehzlovasok a felfel tartott lndzsjukat kzvetlenl a harc eltt elre
szegeztk, majd tmadtak.185A 16. szzad elejnek nehzlovasrl kitn kpet nyjt
az 1516-ban elhunyt Mrissy Istvn vrsmrvny srkve.186A nehzlovassgi kard
dal s lndzsval brzolt lovag pnclja lnyegesen ms tpust kpvisel, mint a ko
rbbi gtikus vltozat. Elssorban a csataktny s a lbvrtek kialaktsa mr a 16.
szzadban hasznlatos itliai vdfegyvertpust mutatja. Az 1500-as v kora szn
Bcsra sszehvott, klfldi kvetek eltt tartott seregszemln a velencei gyviv sze
rint 4.000 nehzlovas vonult fel.187A fenti adatok is egyrtelmen azt erstik meg,
hogy a J agell kirlyok alatt is volt nhny ezer korszeren felszerelt nehzlovas
Magyarorszgon. II. Lajos (1516-1526) 1518. vi dekrtuma mr 20 jobbgytelek
181 CORPUS 1899, 432, 20. trvnycikk; Borosy 1971, 23.
182 CORPUS 1899, 602-605, 16. trvnycikk; Borosy 1971, 23.
183 T th 1934, 135; B. Szab 2004, 468-469.
184MOHCS 1975, 334-335.
185 MOHCS 1975, 407-408.
186 Cserghe 1887, 425-427; MATTHIAS 1982, 685, Kt. No. 839.
187B. Szab 2004, 462; B. Szab 2006, 90-92.
54
16. Kinizsi Pl sremlktredke, 15. szzad legvge
A HUSZROK EREDETRL
utn rendelte el, hogy a nemeseknek egy lndzsval (kopjval) s pajzzsal felszerelt
lovast kell killtaniuk. Rendkvl rdekes a trvny azon kittele, amely szerint a
legalbb 50 jobbggyal br nemesek a kvetkezkppen ktelesek magukat felsze
relni. Loricam, geleamque et aliudgenus armorum more huszaronum, azaz huszr mdra
sodronyinggel, sisakkal s ms egyb fegyverekkel szksges szemlyket elltni. A
lfegyverek fontossgnak hasznlatra utal az az utasts, amely szerint a fejlett vas
iparral rendelkez rva, Lipt, Nyitra, Trencsn, Trc s Zlyom megyknek pus
ks gyalogosokat kell killtaniuk.188
A fenti rendelkezsek alapjn a nehzlovassg csatadnt szerepnek megrzse
mellett egyrtelm a huszrsg nagyarny trnyerse s felrtkeldse. A 15. sz
zad legvgn megjelen kismret kzipuskk egy j rszt az 1510-es vektl az
jonnan kifejlesztett kerklakatos elstszerkezettel lttk el. A fenti tallmny k
vetkeztben megntt a lfegyverek hatkonysga, knnyebb vlt kezelsk, nve
kedett tallati pontossguk a 15. szzadi pldnyokhoz kpest. A szmszerj, valamint
az j ettl az idponttl kezdve rohamosan veszt a npszersgbl s hamarosan ki
szorul a harcterekrl.189A Radk csald 1514-ben, Budn kiadott cmerlevele kzi
puskval elltott magyar gyalogost brzol, aki fegyvervel trk vitzt l keresztl.190
A lovassg szmra a 16. szzad kzepe hozza csak el az ttrst, amikor is elterjed
tek a korszer pisztolyok.191A trk veszly nagymrtk nvekedst jl tkrzi
II. Lajos 1523. vi dekrtuma, amely alapjn mr 10 jobbgytelek utn kellett egy
lndzsval (kopjval) s pajzzsal, vagy jjal s tegezzel rendelkez lovast killtani.
gy rzem, csak az orszgot fenyeget veszly s az alacsony telekszm miatt rtk
el az j hasznlatt. Egybknt az t vvel azeltti trvnyben emltett felvidki me
gyknek most is pusks gyalogosokat kellett felszerelnik.192
A J agell kirlyok alatt - mint emltettk - jelents teret nyertek a huszrok. Sz
muk megnvekedett, s mr nemcsak dlen, hanem az orszg ms rszein is szp
szmmal megtallhatak. A nehzlovasok mellett 1519-ben az esztergomi rsek ban
driumnak is a dnt tbbsgt a huszrok alkottk. Tubero elbeszlse alapjn a
bandriumokban szolgl lovagoknak legalbb hrom, de nha tizent-hsz ks
rje is lehetett, mg a huszr egyedl is harcos. A 16. szzad elejtl gyakran elfor
dult, hogy a huszrok hajtottk be az adkat, s fontos szlltmnyokat vdtek. Az
1515-s bcsi kirlytallkozra magt II. Ulszlt s Lajos herceget is huszrok ksr
tk el. Ezek a feladatok nagyban nveltk a huszrok npszersgt s a huszr
fegyverzet, valamint -viselet gyors terjedsnek is fontos oka lehetett megnvekedett
szerepk a kirlyi udvarban.193A huszrok legkorbbi klfldi harci alkalmazsa
1514-ben trtnt az orszai csatban, ahol a lengyel szolglatban ll knnylovasok
sikeresen harcoltak az oroszok ellen. A csatt megrkt, az 1520-as vek elejn k
szlt festmny kopjval, szablyval s trcsapajzzsal kzd huszrokat tr elnk (17.
kp). A Konstanty Ostrogoski hetman vezette lengyel s litvn csapatok, oldalukon a
btran kzd huszrokkal jelents gyzelmet arattak a tlerben lv orosz sereg fe
lett, mg az ellensges erk fparancsnokt is foglyul ejtettk.194
A mohcsi csatban mind a knnylovassg, mind a nehzlovassg derekasan
helyt llt. A csatarendben ell lv knnylovassg vesztesgei igen jelentsek vol-
188CORPUS 1899, 744-746, 2-6. trvnycikk; Borosy 1971, 23.
189 K ovcs S. 1994, 267-269.
190 NyulSzin 1989, 54. Lsd a 33. kpet!
191 Ka l m r 1971, 219-220.
192 CORPUS 1899, 814, 19. trvnycikk; Borosy 1971, 24.
193 TTH 1934, 164-166, 174.
194 Na dol sk i 1974, 30; Wasil k owsk a 1999, 10-12; Zy gul sk i 2000, 6.
56
17. Huszrok az 1514-es orszai csatban. Tblakp, 1520-as vek
A HUSZROK EREDETRL
tak, de ezek mellett arnyaiban a lovagok szenvedtk el a legnagyobb pusztulst.
A nehzlovassg Szulejmn szultn (1520-1566) elleni rohama ttrte ugyan a jani
csrok osztagait, de a trk uralkodt nem sikerlt meglni vagy foglyul ejteni. Aja-
nicsrok koncentrlt puska tze slyos vesztesget okozott a nehzlovassgnak.195
A trkk gyzelmet arattak II. Lajos hadserege felett, aki maga is lett vesztette a
csatamezn. A mohcsi tkzetben legnagyobb ltszmban a gyalogosok vesztek oda,
de nagy volt a vrvesztesg a knnylovassg soraiban is. Brodarics Istvn szerint a
mohcsi csatban mintegy 3000-4000 lovag vesztette az lett.196Ez utbbi volt taln
a legslyosabb csaps a Magyar Kirlysg szmra, hiszen az 1500-as bcsi orszg-
gyls adataival sszevetve ez azt jelenti, hogy szinte teljesen odaveszett a nehzlo
vassg. Termszetesen ebbl nem az kvetkezik, hogy minden lovag elpusztult
1526-ban, hanem az, hogy a nehzlovassgra alapozott harcmd vgleg megsznt
Magyarorszgon. Az 1542. vi pozsonyi orszggyls is elismeri, hogy a fels-ma-
gyarorszgi megykben mg megtallhat a nehzlovassg maradvnya.197A lovagi
harcmdhoz kthet kardok kzl szmos darab kerlt a mohcsi csatamezrl Isz
tambulba. A legismertebb pldny taln az a fegyver, amely egykor Drgffy J nos
zszltart volt.198A nehzlovassgi kardok a 16. szzad kzepig azrt el-elfor-
dulnak a trgyi emlkanyagban, hogy aztn ekkortl kezdve teljesen tadjk a he
lyket a szablyknak.199A 16. szzad kzepe viszont mr csak egyetlen tpus lovast
ismer haznkban, s ez nem ms, mint a huszr. 1541 utn a trkk berendezked
tek Magyarorszg kzepn, s innen brmikor portyt indthattak a nem hdoltsgi
terletekre. A megfelel vgvrak kiptse mellett gyorsan mozg, valamint jl fel
szerelt lovassgra volt szksg. Ezek az okok magyarzzk haznkban a huszrsg
alkalmazsnak kizrlagossgt, termszetesen hozztve, hogy a vgvrak miatt
felrtkeldtt a pusks gyalogsg szerepe is.200A huszrsg esetben mr gyakran
elfordult a 15. szzad vgtl a sodronying s a sisak viselse. Az 1520-as vektl -
feltehetleg a nehzlovassg trvesztse miatt - az elbb emltett vdfegyverek mel
lett megjelent a huszrtisztek egy rsznl a mell- s htvas. gy a huszr mr a ko
rbbiakhoz kpest is jelents szm vdfegyverzettel rendelkezett.201A Szentgyrgy-
vlgyi Bakcs csald 1532. jnius 11-n Lippn killtott cmereslevele mr ezt az j
tpus huszrt trja elnk.202Az enyhn kpos, leereszthet orrvassal rendelkez
sisak mellett jellegzetes a sodronying felett viselt n. egsz rkos, azaz teljes egsz
ben lemezsvokbl sszeszegecselt mell- s htvrt (18. kp).
195 Perjs 1986, 70-71, B. Szab 2005, 605-606, 622-624; B. Szab 2006, 155-158.
196 B. Szab 2005, 609; B. Szab 2006, 161-162.
197T th 1934, 145; T th 1938, 72.
198 K almr 1971, 64; Alexander 2004, 147, Fig. 13.A.
199 K almr 1938, 25-28; K al mr 1971, 66-67; L ugosi-Temesvry 1988, Kt. No. 31; MNM Fegyvertr
ltsz.: 55.3212. Hossza: 125 cm, penge szlessged cm. J elen darab felteheten az 1540-es vekben kszlt.
200 T th 1934, 72-73; Borosy 1971, 63-65.
201 K almr 1971, 297-298.
202 Nyul szi n 1987, 71, 130, LV. tbla.
58
Mi a huszr?
Ezen a ponton elrkeztnk a huszrsg szerepnek s
ltrejttnek pontosabb meghatrozshoz, amelyhez
lapozzunk vissza elbb a 8., majd a 13. kpekhez. Az
elz bra, a karaszki templom 14. szzad kzepi fal
kpe pnclos, a lndzst a trcsapajzsuk kivgsba t
maszt nehzlovasokat brzol. A 16. szzad elejrl
szrmaz Weisskunig fametszete pedig trcsapajzzsal s
kopjval felszerelt huszrokat tr elnk. A fentiekbl
egyenesen kvetkezik, hogy mind a huszrsg, mind a
nehzlovassg fegyverzete hasonl. A nehzlovassgi
lndzsacscs nehezebb s hosszabb, mint a rvid, knnyebb kopjacscs. A lndzsa
rdja vastagabb, ms kialakts, mg a kopja keskenyebb s ltalban nem kemny
fbl, hanem puha fenyfbl kszlt. Ennek az utbbinak az a jelentsge, hogy
hasznlatkor lehetleg trjn az ellenfl testbe, mert ms esetben az alacsony k-
pj nyereg miatt a huszr knnyen a fldre eshetne, s ez vgzetes lenne a sz
mra.203A trcsapajzs, jobb oldaln a kopja- vagy a lndzsard szmra trtnt
kivgssal is nagyban hasonl mind a nehz-, mind a knnylovassgnl. A huszr
nak s a nehzlovassgnak is legfontosabb tulajdonsga a fergeteges roham, amely
az utbbinl nagyobb tmegben, mg az elznl kis csapatokban a leghatsosabb.
Amikor ennek vge, akkor kvetkezik a kzelharc, amelyet leginkbb lovagkarddal,
illetve szablyval vvtak. Az tlagosan 4-4,5 mter hossz lndzsa, illetve a kopja is
ezek elsdleges hasznlatt predesztinlja, mghozz lovasrohamnl, mert ekkor a
fegyver hegyben a l mozgsi energija is koncentrldik. gy a balkni gyker
huszrsg olyan knnylovassg, amely harcmdjban s tmad fegyverzetben a
klasszikus nyugati tpus nehzlovassg egyfajta knnytett altpusa. Ltrejttt
taln annak az tletnek ksznhette, hogy a nehzlovassg ltelemt jelent lndzsa
roham komoly vdfegyverek nlkl, a knnyebb, de a lndzshoz hasonl hossz
sg kopjval is vgrehajthat. Nem lehet egszen vletlen, hogy a szerb lndzss
lovasok olyan gyakran szerepeltek a biznciak, majd a trkk csatasoraiban. A 15.
szzad elejtl ezek a rcok mr huszr nven utat talltak a magyar haderbe,
mert a nehzlovassg alkalmazsa mellett a knnylovassgunk, azaz a tegzesek -
akrcsak a korbbi idszakban - kizrlag jjal s karddal voltak csak felszerelve. A
kopjval trtn roham sikere tette a huszrokat npszerv haznkban s hatsukra
a 15. szzad kzeptl itt is megjelent az ltaluk alkalmazott harcmodor a tegzesek
rovsra. A 15. szzad vgtl a sisak s a sodronying viselse terjedt el a huszrok
kztt. A magyarorszgi nehzlovassg trvesztsekor a huszrok csaknem vissza
trtek eredeti gykerkhz, de azrt oly mdon, hogy nagy mozgkonysguk azrt
mg megmaradt. A kopjs roham a szerb lovassg alaptlete volt, amely a trkk
balkni terjeszkedse utn szintn dlszlv kzvettssel az akindzsik soraiban is meg-
jelent.A 15. szzadi huszrt - Tth Zoltnnal ellenttben - semmikppen nem lehet
a szphi msnak tekinteni.204A huszrsg a sikert a hatrvdelmi harcok sorn
mutatott mozgkonysgnak ksznhette a kopjaharc bravros alkalmazsa mellett.
203 E l l ehauge 1948, 33-38; K al mr 1971, 42-53; Zarnczki 1990, 43, 49; Zarnczki 1992, 11-13; Ko-
l odzi ej czyk 1999, 145; K edves 2000, 192-193.
204v. T th 1934, 193. A szerb kifejezst - termszetesen - tgabb formban kell rteni. A huszrsg
soraiban a rcok mellett szmos egyb balkni nemzetisget is megtallunk.
18. A Bakcs csald cmernek a sisakdsze,
1532
59
A HUSZROK EREDETRL
Emiatt emelte be Hunyadi Mtys a zmben dlszlv huszrokat zsoldos serege m
sodik rendjbe. Ezzel prhuzamosan a magyar knnylovasok egy rsze is huszr
mdra harcolt s gy is volt felszerelve. A 15. szzad vgtl dnt a huszrsg tr
nyerse, npszersgk nagy lett a kirlyi udvarban, majd hamarosan klfldi szol
glatban is megtalljuk ket. A mohcsi csata utn a nehzlovassg szerept egyre
inkbb a huszrsg tlttte be, majd a 16. szzad kzeptl - immr megnvekedett
vdfegyverzettel - egyedli lovaskatonja lett Magyarorszgnak.
60
TMADFEGYVEREK
Szablyk a ks kzpkori Magyarorszgon
A honfoglals kori tpus szablyink al l . szzadban vgleg eltntek a trgyi emlk-
anyagbl. Az rpd- s a kora njou-korhoz kthet szablyk pedig kivtel nlkl be
seny vagy kun eredetek, azaz nem magyarorszgi bels fejlds eredmnyei.205gy
teht al l . szzadtl a 14. szzad kzepig nem ismernk olyan leletet vagy kpi b
rzolst, amely biztosan igazoln a magyarok szablyahasznlatt.
I. (Nagy) Lajos kirly (1342-1382) 1357-es Velence elleni hadjratrl egy itliai
forrs emlkezik meg. firenzei Matteo Villani Krnika cm munkja fontos ada
tokat tartalmaz a magyarorszgi knnylovassgrl:
Ezek fel vannak szerelve kt lval, vagy mg tbbel, knny tmad fegyverekkel, azaz
jjal s nyilakkal tegezeikben s egy hossz karddal szemlyk vdelmre. ltalban kordovnbl
val vrtet viselnek, mely kntsl is szolgl, s ha mr be van kenve, fenve, egy mst ltenek
flje, majd ismt egyet s mg egy jat, gy, hogy ily mdon az a ruha elg vdelmet nyjt. Fe
jkn ritkn viselnek sisakot, hogy ne vesztsk el a nyilazsban val gyessgket, mert abba
helyezik egsz remnyket. 206
A fentiek alapjn igen nagy a valsznsge annak, hogy a magyar knnylova
sok nemcsak kardot, hanem - elssorban kun hatsra - szablyt is hasznltak. Luca
di Tmm sienai fest 1374-ben kszlt Szent Pl lefejezse cm tblakpn a
hhr kezben egy nagymret szablyt lthatunk, amely lehetsges, hogy azonos a
fenti forrsban idzett hossz karddal.
Az 1360 krl festett Kpes Krnika miniatrin - ugyan jrszt keleti ruhban
lv szemlyek krben vagy oldaln - is szp szmmal lthatk szablyk (19. kp).207
Ezekre a fegyverekre az a jellemz, hogy a korabeli lovagkardokhoz hasonl marko
latgombbal rendelkeznek, markolatuk igen hossz, mg keresztvasuk viszonylag
rvid, plca formj. A pengjk a hegy fel erteljesen megszlesedik s nagyon j el
legzetes a penge foka alatt hzd keskeny vjat.
A magyar nyelvtudomny szerint a szablya sz 1475-ben bukkant fel elszr a
magyar forrsokban, amely szerb-horvt eredet.208I gen rdekes azonban, hogy a ra-
guzai vrosi jegyzknyvek mr 1363-ban emltik a sabi-t, s a szerbiai Lesznovo
s Decsani kolostorok 14. szzad kzepre keltezhet freski kerek markolatgomb,
kzepkn lencse alak dudorral rendelkez szablykat brzolnak. Az emlkanya
got kzl Petrovic szerint a szablya sz ural-altji eredet.209
A nmet nyelvemlkekben 1428-tl mr felbukkant a szablya, amelyet a nmet
nyelvszek a magyar szab igbl szrmaztatnak.210A szablyrl s a szablya szrl
mr 1890-ben megemlkezett Nagy Gza. Vlemnye szerint egy olyan magyar ere
det fegyverrl van sz, amely a 15. szzadtl kezdve nyugaton is elteijedt.211
A Szent Lszl-legenda 14. szzadban kszlt freskin a Kpes Krnikban b
rzoltakhoz hasonl szablykat lthatunk a kakaslomnici, szepesdmindszenti, rima
bnyai s gmrrkosi falkpeken.212Kiemelked jelentsge van a szepesmindszenti
fresknak, ahol is a kun vitzt lefejezni kszl lny kt kzre fog egy nagymret
205 T t h 1934, 132; P l c zi 1989, 16: Hor v t h 2003, 372-373; Lebedynsk y 2008, 178-183; v. T er ei -
Ho r t v t h 2007, 162-163, 13. kp, 7. bra.
206Vi l l a n i 1901, 228-230.
207 Nagy 1890, 298; Mucsi 1975, 36, K t. 170; KPES I I . 1987, 1, 4, 26, 129; Pandul a 1988, 218-219.
208 Kovcs 1978, 161.
209 Pet r ov i c 1976, 213, 258; B. Szab 2008, 143-144.
210 B ashi r2008, 21, 2. jegyzet; B. Szab 2008, 142-143, 67. jegyzet.
211 Na gy 1890, 300.
212 Lszl 1993, 113, 137, 153, 157.
63
szablyt, amelynek enyhn S alak, plca formj keresztvasa
van. A fenti falfestmnyt Lszl Gyula a 14. szzad msodik felre,
mg a szlovk kutats a 15. szzad elejre keltezte.213
A fenti freskn brzolt fegyver a trgyi emlkanyagban is
fellelhet, amely a legkorbbi a ks kzpkorban felbukkan
magyarorszgi szablyk kzl (20. kp).214 A tredkes llapot
ban elkerlt szablya jellegzetessge a ngyzet tmetszet, a
vgei fel enyhn visszahajl keresztvas s a hegy fel fokozatosan
szlesed penge, amelynek a foka alatt - a Kpes Krnikban b
rzolt pldnyoknak megfelelen - keskeny vjat fut. A fenti fegy
ver - vlemnynk szerint - a 14. szzad vgn kszlt s
keresztvasa, valamint a pengje mindenkppen a korabeli kpi brzolsokon lthat
[ szablykra emlkeztet.215
Egy 1424-ben kszlt tusrajzon I. Zsigmond kirly (1387-1437) oldaln egy olyan
fegyvert rktettek meg, amelynek a keresztvasa jellegzetes S alakot formz.216
Tth Zoltn a szablya jbli megjelenst a 15. szzadi magyar fegyverzetben a Bal-
kn-flszigetet meghdt oszmn-trkknek tulajdontotta.217A 15. szzad legjel
legzetesebb magyar szablyibl, az S keresztvas tpusbl az albbiakban ngy
pldnyt mutatunk be.
i 21. kp 1. Szablya velt, erteljesen kiugr fokllel rendelkez pengvel, a pen
geht alatt elhelyezked vjattal, amely a foki kzepig fut. S alakban meghajl
tott, lapos s bordzott, szles keresztvassal. A penghez kpest enyhe szgben
megtr markolattal, amelynek a vgn sarkain csonkolt tglatest formj marko
latgombot lthatunk, ennek mindkt oldaln egy-egy lencse formj dudor l.218
21. kp 2. Szablya velt, erteljes fokllel rendelkez pengvel, amelyen rzzel be
vert, kereszt formj jegy lthat. Kzvetlenl a pengeht alatt elhelyezked vjat
tal, amely egszen a hegyig fut. A keresztvas S alakot formz, amelyet bordzott,
szles vasszalagbl hajltottak. A penghez enyhe szgben megtrve csatlakozik a
rvid markolat, amelynek vgn a sarkain csonkolt tglatest formj markolatgomb
l s mindkt oldaln egy-egy lencse formj dudor figyelhet meg. J elen szablyt
1958-ban Kecel hatrban tallta fldmunka sorn Bognr J zsef. A mtrgy egy
csontvz mellett fekdt, s innen mg elkerlt hrom, bronzlemezbl kszlt szab-
lyahvelypnt, egy stjer tpus ks, valamint egy rzzel berakott, rvidszr, hatta-
rj sarkanty is.219
22. kp 1. Szablya velt, erteljesen kiugr fokllel rendelkez pengvel, a pen
geht alatt elhelyezked ketts vjattal, amelybl az egyik egszen a hegyig fut. S
alakban meghajltott, lapos s bordzott, szles keresztvassal. A penghez kpest
enyhe szgben megtr markolattal, amelynek vgn a sarkain csonkolt tglatest
formj markolatgombot lthatunk, ennek mindkt oldaln - a mr megszokott -
egy-egy lencse formj dudor l.220
i 213 Spis 1968, 164; L szl 1993, 135. V. Pandul a 1988, 259, 64. kp.
214MNM Fegyvertr, Itsz.: 55.326, hossza: 90,5 cm, penge szlessge 3,2 cm, lelhelye: Vc, rvkapi
tnysg.
215 Pandul a 1988, 218; Pl czi 1989, 68, 48. bra; H orvth 2003, 372-373, 375-376, 384-385.
216SIGISMUNDUS 2006, 452-453, Kt. No. 5.19.
217T th 1930, 20-22; K almr 1938, 5.
s mn m Fegyvertr, ltsz.: 55.3113, hossza: 106 cm, penge szlessge: 3,5 cm, lelhelye: Budapest, t
mege: 1,35 kg.
219 MNM Fegyvertr, ltsz.: 58.7501.1, hossza: 100 cm, penge szlessge: 3,5 cm, lelhelye: Kecel, tmege:
1,15 kg; L ugosi-Temesvry 1988, Kt. No. 19; K ovcs S. 1995, 214-215; SIGISMUNDUS 2006, 446,
Kt. No. 5.8. V. H ol l 1994-1995, 169.
220 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3156, hossza: 109 cm, penge szlessge: 4 cm, tmege: 1kg.
TMADFEGYVEREK
19. Szablya brzolsa a Kpes
Krnikban, 1360 krl
i
64
20. Enyhn hajl, S alak keresztvassal szerelt szablya, 14. szzad vge
21. S" keresztvas szablyk, 15. szzad
2.
22. S keresztvas szablyk, 15. szzad
TMADFEGYVEREK
22. kp 2. Szablya velt, sima, foki nlkli pengvel, S alakot formz szles s
bordzott keresztvassal. A penghez kpest enyhe szgben megtr markolattal,
amelynek a vgn - a mr ismert - csonkolt tglatest formj markolatgomb l,
mindkt oldaln egy-egy lencse formj dudorral.221
A trgyi emlkanyagban szp szmmal felbukkan S keresztvas szablyk azt
bizonytjk, hogy hasznlatuk szles krben elterjedt.222A fenti tpus olyan fegyver,
amelynl a szablyapenge a korabeli kard markolatval van felszerelve. A lovagkar
dokon a 14. szzad vgn megjelen enyhn hajl S keresztvas a 15. szzad dere
kn mr erteljesebb S alak, amely a szzad vgre fekv 8-as formt vett fel.223
Ezek az S keresztvas szablyk zmben olyan pengvel rendelkeznek, amelynek
utols harmada erteljes foklben vgzdik. Ez a pengetpus jelentsen klnbzik
attl a vltozattl, amely az Anjou-kori brzolsokon oly gyakran felbukkan. Az S
keresztvas szablyk pengi az oszmn-trkkhz kapcsolhatk, amelyet II. Meh-
med szultn (1444-1446, 1451-1481) 15. szzad kzepe tjn kszlt szablyijl bi
zonytanak (23. kp).224 Az Anjou-korban mr ismert, kardmarkolattal kszlt szablyk
egyik jabb vltozata az S keresztvas tpus, amelynl a penge kialaktst a trk
ellenfl szablyapengje ihlette.
A ks kzpkorban a parasztok fegyverviselst semmi sem korltozta s szmos
forrs szl arrl, hogy a jobbgyok kezben gyakran szerepelt a kard, az j, st a szm
szerj, valamint a szablya s a bicellus, ez utbbi egy ktl tr vagy ks lehetett.225
A fentiekbl kvetkezik, hogy a klnbz tpus fegyverekkel rendelkez jobbgyok
bevonsa a honvdelembe igen logikus lpsnek tekinthet. A Zsigmond-kori Magyar-
orszgnak kt f ellenfele volt: az oszmn-trkk s a huszitk. A velk vvott harcok
alaktottk ki nemcsak a magyar hadgy j arculatt, hanem az j fegyvereit is, amely
leginkbb a szablyk esetben rhet tetten.226Az S keresztvas szablyk az oszmn
trk hatsnak ksznhettk ltrejttket, mg az albb ismertetett parasztks a pol
gri-paraszti fegyverzet rsze, s megjelensben fontos szerep jutott a huszitknak.
24. kp. Parasztks egyenes, egyl pengvel, a pengeht alatt fut ketts vjattal.
I gen rvid, egyenes keresztvassal, amelynek kzepbl egy kerek bronzgombban vg
zd hrttske gazik ki. A bronzgomb rdekessge, hogy felletbe gtikus P
minuscula van vsve, amely felteheten hasznljnak a monogramja. A markolat
nylvny a tetejn kiss elreugr cscsban vgzdik, rajta ngy kerek kis nyls lt
hat, itt rgztettk egykor a markolat fabortst vasszgekkel.227
221 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55. 3155, hossza: 108 cm, penge szlessge: 4,1 cm, lelhelye: Budapest, Du-
nameder az Esk trnl, tmege: 1,05 kg; hasonl, foki nlkli prhuzama: MNM Fegyvertr, Ltsz.:
55.325., hossza: 109 cm, penge szlessge: 3,9 cm.
222 MNM Fegyvertr, ltsz: 54.324. (pengje trtt) hossza: 83,2 cm, penge szlessge: 3,7 cm, lelhelye:
Dombvr; ltsz.: 53.325, hossza: 109 cm, penge szlessge: 3,9 cm; ltsz.: 53.327. (pengje trtt),
hossza: 81,5 cm, penge szlessge: 3,3 cm; ltsz.: 53.328. (pengje trtt), hossza: 63 cm, penge sz
lessge: 3,5 cm; ltsz: 53.329. (pengje trtt), hossza: 80 cm, penge szlessge: 3,6 cm; Dr)' Mzeum
Debrecen, ltsz: 373/1910, hossza: 103,5 cm, penge szlessge: 3,5 cm; Dry Mzeum Debrecen, ltsz:
40/1926. (pengje trtt), hossza: 80 cm, penge szlessge: 4,5 cm, lelhelye: Debrecen-Apafja.
223 Nhny kard idrendi sorrendben: MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.199; ltsz.: 53.311; ltsz.: 53.323.; Oa-
keshott 1964, 118-119; Petrovi c 1976, 211.
224Topkapi Saray Mzeum. Isztambul. Ltsz.: 1/90, hossza: 126, 5 cm; a szultn msik, az elzhz hasonl
szablyja: ltsz.: 1/375, hossza: 101 cm; Y cel 2001, 128-129. Az 1444-es vrnai csatban hasznlt szab-
lykrl a kvetkezkppen emlkszik meg egy biznci forrs: A barbr kardok (ilyen a trkk is) nagy
slyak, az lk az egyik oldalon van, 5minden ismert kard kzl a legmlyebb vgst ejtik. A BIZNCI, 1974,
806.
225 Szab 1969, 180-181.
226T th 1925, 82-83; Tresp 2004, 22-30.
227 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3204, hossza: 95,5 cm, penge szlessge: 3,4 cm, lelhelye: Dunameder.
68
23. II. Mehmed szultn szablyja, 15. szzad kzepe
A Magyarorszgon is ismert s szles krben elterjedt ksek a 14. szzadtl kezdve
jelents talakulson mentek t. Egy rszk megmaradt a korbbi formban s m
retben, de egy msik tpusuk fegyverr alakult t. Pengjk hosszan megnyl h
romszg alakot vett fel, keresztvasuk nem volt, csupn a markolatnylvny tvbl
gazott ki egy gombban vgzd kis hrttske. Markolatuk mindkt lapjt szege
csekkel felerstett falemez bortotta. Ltrejttkben fontos szerepe volt annak, hogy
megntt az igny a paraszti-polgri trsadalomban a fokozott nvdelemre.228A 15.
szzad els felben a honvdelembe bevont jobbgyoknl s a huszita mozgalom
polgri-paraszti szrmazs gyalogosainl jelentek meg azok a parasztksek, amelyek
hossza vetekedett a korabeli kardokval, mr keresztvassal s a kz fokozottabb v
delmt szolgl hossz hrttskvel is rendelkeztek (Lsd 24. kp). J ohann Hart-
lieb Kriegsbuch cm, illusztrlt kziratnak jl ismert az az brja, amely a huszitk
s kelyhesek sszecsapst brzolja. A gyalogosok oldalfegyvereknt kitnen meg
figyelhetek a kardhoz hasonl hosszsg parasztksek. A 15. szzad kzepe tjn
kszlt az a 48 lapos krtyasorozat, amelynek magyar cmeres lapjain a szakcs s egy
228 K almr1971, 117-118; H ol l 1994-1995, 159-163. MNM Fegyvertr, nagymret ksek, ltsz.: 53.207,
hossza: 46 cm, ltsz: 53.252, hossza: 51 cm, lelhelye: Baja; ltsz.: 53.247, hossza: 70 cm, lelhelye: Fe
nkpuszta. A magyarorszgi ksek ksrtetiesen emlkeztetnek az egyl perzsa ksekre, amelyek irni
neve kard, azaz magyarul ks. V. K horasani 2006, 230-236.
69
SZABLYKAKS KZPKORI MAGYARORSZGON
szmszerjsz oldaln lthatunk kard mdjra viselt parasztkseket.229A 15. szzad
ban a nmet szolglatban ll cseh gyalogosok szmra elrs: Ainjeder dannoch an
seiner guts langs messer oder schwert.2i0
Ezek utn vizsgljunk meg nhny olyan szablyt, amely parasztks markolatval
van felszerelve.
25. kp. Szablya velt, fokozatosan szlesed pengvel, kzvetlenl a pengeht
alatt fut vjattal. Egyenes, kzpen megvastagod keresztvassal, amelybl velt h
rttske gazik ki. A markolaton hrom ttrssel, amely a famarkolat-borts sze
gecsei szmra kszlt. I gen rdekes, hogy az velt vg markolat cscsa elrell.231
26. kp 1. Szablya velt, szrsra kialaktott heggyel, a pengeht alatt fut ketts, majd
egyes vjattal. Rvid, plca alak keresztvasnak kzepbl egykor markolattske gazott
ki. A markolat eredeti fabortsa megmaradt, amelyet hrom vasszgeccsel rgztettek
a markolatnylvnyhoz. A famarkolat rdekessge, hogy a vge ferdn lecsapott.232
26. kp 2. Szablya velt, kiugr fokles pengvel, amelynek kzepn a hegyig fut
szles pengevjat tallhat. Kzepesen hossz, plca formj keresztvasnak kze
pbl egykoron markolattske gazott ki. vben levgott markolatn hat nyls lt
hat a famarkolat-borts szegecsei szmra.233
A fent lert mtrgyakat mind Kalmr J nos, mind Zarnczki Attila a huszrok
hoz kapcsolta, ezeket a fegyvereket tartottk a legrgibb huszrszablyknak.234Ko
rbban mr utaltunk ennek a megllaptsnak tarthatatlansgra, amely szerint a
fenti vltozatot a huszrok hasznltk volna. Az S keresztvas szablyk megfele
len kiegyenslyozott, jl megkovcsolt pengi mellett a parasztks markolatval k
szlt vltozatok - kevs kivtellel - meglehetsen kezdetlegesnek tnnek.235
Az 1410-es vektl kezdve jbl nagy intenzitssal folytatdtak a magyarorszgi
trk betrsek, elbb a boszniai terletekrl, ksbb Bulgria fell. Az 1428-as ga
lambod kudarc utn a Magyar Kirlysg korbbi pozcii megrendltek a Balkn
flszigeten. A fenti sajnlatos esemnyek s a huszita hbork tapasztalatai vezettek
az 1435. vi dekrtumhoz, amely egyik legismertebb telekkatonasggal s honvde
lemmel foglalkoz trvnynk, . Zsigmond 1435. vi V. dekrtuma 1. s 2. cikkelye
szerint minden harminchrom jobbgy utn egy lovaskatont kell felszerelni, aki
nek ja, tegeze, kardja s tre (bicellus) van.236
Az egyrtelmen knnylovas killtsnak megkvetelst elr trvny nem a
jobbgy telkek, hanem a jobbgyok szmt vette alapul. Mint ismert, a 14. szzad vgtl
j nhny forrs szl arrl, hogy a parasztok fegyverei kzl gyakran elfordult az j
s a bicellus, de nha a buzogny s a kard is feltnt a rjuk vonatkoz oklevelekben.237
229SIGISMUNDUS 2006, 189, 366; Leckchner, H.: Kunst des Messerfechtens. Nordbayern, 1482. Mn
chen, BSB-Cgm 582.
230 T r esp 2004, 391.
231 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.334, hossza: 116,5 cm, penge szlessge: 3,7 cm, tmege: 1,1 kg.
232 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3205, hossza: 123 cm, penge szlessge: 3,6 cm, lelhelye: Budapest, Du-
nameder a dli vasti sszekt hdnl, tmege: 0,95 kg; j prhuzama: MNM Fegyvertr, ltsz.:
55.3158, hossza: 109, 5 cm, penge szlessge: 3,5 cm, tmege: 0,8 kg.
233 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3157, hossza: 107,6 cm, penge szlessge: 3,7 cm, lelhelye: Duna-meder,
tmege: 1,3 kg.
231 Ka l m r 1971, 70-71; Za r n c z k i 1990, 49; Za r n c z k i 1992, 20-21.
235 K ovcs S. 1995, 214, 8. jegyzet.
236 CORPUS 1899, 247-249; VL OGATS 1986, 65-66; Szak l y 1986, 22-30; V esz pr my 2008, 285-292.
237 Rzs 1962, 197-199; Szab 1969, 181; Borosy 1971, 40^:6; Az MNM Fegyvertrban tallhat a ksek
kztt szmos olyan hromszgformj egy, vagy ktl tpus, amelynek a pengje s a mrete hason
lt a bicellus-ra; ltsz.: 53.245, hossza: 37 cm; ltsz.: 53.208, hossza: 44,5 cm; v. K ovachich 1799, 435;
K ubinyi 1973, 189-191; K ovcs S. 1993, 178. Nagyon valsznnek tartjuk, hogya 15. szzadban a bi-
cellum vagy bicellus egyarnt jelenthetett trt s azzal megegyez hosszsg, hromszgformj pen
gvel elltott kst is.
24. Kard hosszsg parasztks, 15. szzad
71
SZABLYK A KS KZPKORI MAGYARORSZGON
A telkek arnyban killtott knnylovasok kztt - mint emltettk - szp szmmal
tallunk jobbgyokat is. Termszetesen a fldesr a legkpzettebb, gyakran mr ki
prblt jobbgyait vitte magval a harcba, akik akr sajt fegyverrel is rendelkezhet
tek. A trgyi emlkanyagban a 15. szzad elejtl bukkantak fel az n. parasztksek,
ezek a paraszti-polgri fegyverzetben hasznlatos eszkzk. Nmelyikk kardhosz-
szsg pengvel rendelkezik, st megismertnk olyan szablykat is, amelyeknek a
markolata egyrtelmen parasztks formj. Vlemnynk szerint a fenti trgyi em
lkek is a jobbgyok katonai szolglatt igazolhatjk. A telekkatonasg szerepe az,
hogy az elkelk, a brk s a nemesek magnvagyont a honvdelem szolglatba
lltsa, valamint nvelje a hadakozk szmt a fegyverforgatsban jratos jobbgyok
bevonsval. Termszetes, hogy a killtott telekkatonk knnylovasok voltak, f
fegyverk a hatkony s egyben olcsn elllthat j volt. A fent lertak alapjn va
lsznsthet, hogy a parasztks markolatval rendelkez szablyk Magyarorszgon
alakultak ki a ksei Zsigmond-korban. A polgri-paraszti fegyverzetben megjelentek
a kardknt viselt s hasznlt, igen hossz pengj parasztksek. A szablyahasznlat
jbli elterjedsvel egyre tbb pldnyukat szereltk fel vltozatos szablyapengk-
kel, amelyek kzl szmos akr Anjou-kori rksg (25. kp) vagy oszmn-trk hats
is lehetett (26. kp 2.). Ezzel prhuzamosan a huszita harcmodorban is fontos szere
pet kaptak a parasztkssel felszerelt gyalogosok. A ksei Zsigmond-kortl, de els
sorban az 1440-es vektl a Magyarorszgon nagy szmban alkalmazott cseh
zsoldosok megismerkedtek a szablykkal. Mr a 15. szzad kzeptl tetten rhet,
hogy szmos esetben felcserltk parasztkseik egyenes pengit szablyapengkre,
amelyet tesk nven az egsz 15. szzad folyamn hasznltak.238
Erre taln a legszemlletesebb plda az a levl, amelyet az 1450-es vekben cseh
zsoldosok anyanyelvkn rtak Brtfa vroshoz (27. kp).239 A fenyeget levelet raj
zok is dsztik, s egyikk egy olyan szablyt brzol, amely a 26. kp 1. brjn lt
hat. Az 1450-es s 1460-as vektl a parasztks markolatval kszlt fegyvereknek
mr lengyel terletekrl is j prhuzamaik vannak.240
A nmet szolglatban ll cseh zsoldosoknl is a kard mellett a parasztksek k
peztk a szemlyi vdelem fontos rszt. Szksges megjegyezni, hogy a korabeli
forrsokban a parasztkseket vagy a parasztks markolatval felszerelt szablykat
egyarnt messer nven emltik.2411466-ban Pozsony vros tancsa egy 35 fbl ll
zsoldoscsapatot fogadott szolglatba, s ezzel egyidejleg sszertk a katonk fel
szerelst is. I gen rdekes, hogy a listban nem szerepelnek a kardflesgek. Ennek
ellenre nagy a valsznsge annak, hogy a zsoldosok parasztks markolatval fel
szerelt szablykat forgattak, hiszen a vrosi jegyzknyv egy ilyen fegyvert nhny
vvel korbban egy soproni gyalogosnl mr megemltett. Az, hogy a messerek a
jegyzkben nem szerepelnek, arra utalhat, hogy megltket teljesen termszetesnek
vettk. A lajstrom nevei alapjn megllapthat, hogy a zsoldosok kt magyar kiv
telvel mindannyian cseh szrmazsak voltak.242A messer-nek a npszersge a
cseh, lengyel s osztrk gyalogosok kztt a 16. szzad elejn is tretlen, amelyet Al
brecht Drer 1512-ben kszlt Fechtbuch-ja igen jl bizonyt. A mvsz ltal ksz
tett vvknyv szmos lapjn megfigyelhetek ezek a fegyverek, a korbbiakhoz
kpest csak annyi klnbsggel, hogy a markolatbl kinyl hrttske helyett ov-
238 Boeheim 1890, 171-174; T th 1925, 54; Tresp 2004, 81.
239 S zdeczk y 1882, 202-203.
240UZBROJ ENIE 1990, 517, 519; v. Ml l er 1979, 57.
241 Tresp 2004, 302, 380, 391-393.
242 Ngrdy 2008, 196-200.
25. Parasztks markolatval szerelt szablya, 15. szzad
73
27. Cseh nyelv fenyeget levl Brtfa vrosnak, 15. szzad kzepe
lis gyr jelent meg (28. kp).243A Hans Burgkmair ltal illusztrlt Triumph (Dia
dalmenet) 1516 s 1518 kztt kszlt el I. Miksa csszr (1493-1519) szmra. Az
egyik fametszeten t trcsapajzzsal s a fentiekben lert messer-re\ felszerelt cseh
gyalogos lthat. A korabeli kpalrs a kvetkez: Fnf personnen mit pafessen, die
follen habn viesser auch plos. Ez a felirat is elrulja, hogy ezek a fegyverek valban a
paraszti-polgri fegyverzetben hasznlatos parasztksbl fejldtek ki.244
1503-ban a krakki kses mesterek arrl panaszkodtak, hogy a hossz ksek vagy
szablyk ltalnosan hasznltak, mg a kardok npszertlenek,245
Buda 1541-es ostroma idejn a Csepel-sziget eltt elhelyezked Kopaszi-ztony-
nl egy flnaszdot sllyesztettek el a trk vdk. 1873-ban a Duna medrt kim
lyt Vulkn nev kotrgp a teljes leletanyagot a felsznre hozta. A naszdokon
szolglk olyan katonk voltak, akiknek a gyalogszolglaton kvl az evezshez is
kellett rtenik. Ezrt nem meglep, hogy a leletanyagban - egy pldny kivtel
vel - a fent lert fametszeteken s rajzokon is tbbszr brzolt messerek voltak fel
lelhetek.246
A 15. szzad els felben, a ksei Zsigmond-korban megjelen S keresztvas
szablyk a trk terjeszkedssel s a knnylovassg szerepnek megnvekedsvel
mutatnak szoros kapcsolatot. Mind a rgebbi, mind az jabb szakirodalomban ol-
243 D rnhf f er 1907, I I I -I X , Taf 53; B occi a-C oel ho 1975, 134; MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.349, hossza:
83 cm, penge szlessge: 3,7 cm, lelhelye: Titel.
244 Schestag 1883, 161, Taf. 38.; Thomas 1977, 1589, 43. bra; Endrdi 2000, 201-202.
243 Nadol ski 1974, 28.; v. Thomas 1977, 1588, 41. bra.
246Kovcs S. 1994, 260-264.
26. Parasztks markolatval szerelt szablyk, 15. szzad
75
vashat az a megllapts, amely szerint a fenti szablyatpust nem lovasok, hanem
gyalogosok viseltk.247A keceli srleletbl elkerlt S keresztvas szablya mr a rz
zel berakott knnylovassgi sarkanty miatt is jl bizonytja, hogy lovassgi fegy
verrl van sz, amely kevss kthet gyalogosokhoz (Lsd 21. kp 2). Ezek a szablyk
megtveszt mretk ellenre meglepen knnyek, hiszen tlagos tmegk 1,1 ki
logramm krl van s hosszabb vagy rvidebb, fval bortott markolatuk miatt lrl
trtn vgskor mly sebet okoztak.
Az S keresztvas szablyk markolatnak a fabortst - a kardokhoz hasonlan
- sohasem szegecselssel rgztettk, ez utbbi kizrlag a parasztks, valamint a pa
rasztks markolatval szerelt szablyk jellegzetessge. Ezek a fegyverek lngs mes
set nven fnyes karriert futottak be, s nmi mdosulssal alkalmazsuk mg a 16.
szzad els felben is gyakori volt.
Mindkt fegyvertpus 15. szzad kzepi hasznlatt jl bizonytja az a nmet
nyelv titkos jelents, amely a Habsburg-prt vezrnek, Cilii Ulrichnak a meg
gyilkolst rja le Hunyadi Lszl embexei ltal az 1456-os vbl: Man hatte dort aus
geschlossen alle Teutsch oder Pehamer der mit im trug ein wer, swert, messer oder spiess; zu
Ulrich kommen dann die knechte mit swertern, szabeln, wauffen zu ym in sein gemah, er be-
gunt ein swert emboren; der Bedrohte, welcher tragt ein joppen, die was gemacht fr schss,
und sah, wie auf in die. Ungern mit ihren grossen Sabln trungen, zog aus sein messer und
schlueg. Hunadt zukt sein Messer von der Scheidt; Cili greift ritterlich zu seiner wehr und
schlug aug fen Hunadt einen geschwinden schlag. Hunadt fangt ihn auf, wird aber in das
Haupt gewundt und einen daumen und schlug ihm das Gehlz ab an dem messer und ain gul
den Ring am daumen, drauf sprangen die Knechte aus der Klammer mit Schwertern und mit
Tartschen, schluegen ihn todt. 248
247 Zarnczki 1990, 49; Rssel 2002, 87-92; v. F orrer 1918-1920, 221-231; T th 1925, 100-105.
248 P i chl er 1880, 61; K ovcs S. 1094, 214.
28. Rszlet Albrecht Drer Vvknyvbl (Fechtbuch), I S 12
76
SZABLYK A KS KZPKORI MAGYARORSZGON
Az elbb idzett forrsban a messer sz a parasztkst s a parasztks markolat
val szerelt szablyt egyarnt jelentheti, de nagyobb a valsznsge, hogy az utbbit
takarja. I gen rdekes, hogy a jelents a nmeteknl s cseheknl a kard, a paraszt
ks s a szlfegyverek mellett nem emlti a szablyt. Ezek a nagy szablyk kizrlag
a magyarok kezben fordulnak csak el. A fenti szvegkrnyezet alapjn a nmet
szablya kifejezs - llspontunk szerint - az S keresztvas szablykat takarja.249
A dlszlv eredet huszrsg egyik legfontosabb fegyvere szintn a szablya volt,
amely nem azonosthat sem az S keresztvas, sem a parasztks markolatval sze
relt szablyval.
A 15. szzad msodik felben ez utbbi tpus alapveten gyalogsgi fegyvernek
tekintend. Az S keresztvas szablyval ebben az idben a vltozatos fegyverzet
magyar knnylovasokat szerelhettk fel. A dlszlv zsoldos huszrsg alkalmazsa
s a huszr harcmd nagymrtk elterjedse kvetkeztben egyre inkbb az a szab-
lyatpus kezdett elterjedni a magyar knnylovassgnl is, amelyet a huszrok hasz
nltak. Vajon milyen oldalfegyvert viseltek ezek a knnylovasok a 15. szzad
msodik felben, hogyha nem alkalmaztk a fentiekben emltett kt szablyatpust?
A krds megvlaszolshoz idzznk fel ismt Tubero krnikjbl nhny sort,
amely a.rc huszr, J aksity Demeter s a tatr vezr 1491-es prviadalrl szl: a rc
emelkedett elbb tsre trk kardjval, lesjtva sebet ejtvn a tatr fejt s nyakt a mellig t
vgta. A fenti mondatbl kiderl, hogy a huszr trk szablyt hasznlt. Hogy
milyen is volt ez a trk fegyver ahhoz vessnk egy pillantst a Magyar Nemzeti M
zeum gtikus szably-]x?L (29. kp).
A bcsi, egykori udvari s hitbizomnyi gyjtemnyekbl a Magyar Nemzeti M
zeum 1933-ban szmos - kiemelked kvalits - mtrgyat kapott.251A mzeumba
bekerlt fegyverek kztt szerepelt az a dszszablya is, amely gtikus szablya nven
vlt ismertt.252A mtrgy els, rszletes lersa Szendrei J nos nevhez fzdik mg
az 1896-os millenniumi ezredves orszgos killts alkalmbl. Szendrei 16. sz
zadban kszlt magyar munknak tartja a szablyt, st mg a tmegt (2,4 kg) is
kzli, amely az aranyozott ezst, igen vastag hvely miatt van.M
Nagy Gza kt vvel ksbb rt tanulmnyban 16. szzad elejn kszlt magyar
szablynak tartja.254A bcsi gyjtemnyekbl Magyarorszgnak jutott trgyak ki
lltsi katalgusban Tth Zoltn teljesen tveszi Szendrei lerst s vlemnyt.255
1938-ban jelent meg Kalmr J nos tollbl A magyar kard mvszete cm fegy
vertrtneti munka. Kalmr ebben a knyvben jelents megllaptsokkal gazda
gtja a magyar szablya kutatstrtnett, egysges, vszzadonknti megosztsban
jl vzolja fel a fejldstrtnetet.
Kalmr ebben a mvben honostja meg a fenti mtrgy megnevezseknt a g
tikus szablya kifejezst. Rendkvli jelentsge van annak a tnynek, hogy Kalmr
felismeri s kzli, hogy a gtikus szablya markolata s keresztvasa csaknem teljesen
megegyezik II. Bajazid szultn (1481-1512) I sztambulban rztt pallosval. Vle
mnye szerint: A fentebb bemutatott magyar emlkek kzl a legkorbbi, a gtikus szablya,
249V. K almr 1971, 71.
240 T uber o 1994, 165.
281A BCSI 1933, 3-19. Hasonl szablya lthat Tiziano 1532 krl kszlt - magyar viselet - frfi
portrjn. MNM MTKcs, ltsz.: 6. (Msolat).
252A BCSI 1933,6465. 164. szm alatt; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3239., hossza: 101,5 cm, penge hosz-
sza: 85 cm, penge szlessge: 3 cm.
253 Sz en d r ei 1896, 537-539. 3163. szm alatt. A mostam mrsek alapjn a szablya teljes tmege: 2,35 kg,
amelybl csak a hvely 1,25 kg!
254 Nagy 1898, 231-232.
255A BCSI 1933, 64-65.
77
SZABLYK A KS KZPKORI MAGYARORSZGON
a XVI. szzad elejnek a termke. A keltezsre az indt bennnket, hogy a keresztvas lei s a
hvely dsztsnek egyes elemei mg hatrozott gtikus stusvonsokat tartalmaznak, mg a h
velyen tallhat s ktsgtelenl egykor vsett, alakos dsztse a XVI. szzad eltt nem kelet
kezhetett. 256
Kalmr 1971-ben megjelent f mvben, A rgi magyar fegyverek cm knyv
ben a fenti megllaptsait ismtli meg a gtikus szablyrl.2571988-ban Lugosi J
zsef s Temesvry Ferenc tollbl megjelent Kardok cm munka a gtikus szablyt
16. szzad elejn kszlt magyar fegyvernek tartja.2581995-ben jelen sorok rja egyik
dolgozatban a magyar fegyverekre gyakorolt trk hatst vizsglta s a gtikus szab
lyrl a kvetkez megllaptst tette: A 15. szzad vgrl, esetleg a 16. szzad elejrl
szrmazik a Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertrnak gtikus szablyja. A mtrgy aranyo
zott ezstbl kszlt szerelsn Adm s va. alakja mellett feltnik az els hiteles huszrbr
zols. Ez a szablya h msa II. Bajazid szultn kardjnak. Mindkt fegyver markolatn egykor
csuklzsinr volt tfzve. A n. gtikus szablyt a trk fegyverek hasznlatnak, illetve utn
zsnak els konkrt pldjnak tekintjk.259 1999-ben s 2002-ben jelen sorok rja
megismtelte fenti vlemnyt, azzal a klnbsggel, hogy a szablya ksztst a 15.
szzad vgre mdostotta.260
A gtikus szablya rvid kutatstrtnett felvzolva egy fontos ellentmondsra
szeretnnk felhvni a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a mtrgy formja trk
ugyan, de a rvsett motvumok keresztny magyar szimblumok, amelyek trk
szablyn nem fordulhatnak el. I nnen gondoltk a gtikus szablya kutati, hogy a
mtrgy nem lehet trk, hanem inkbb oszmn elkp utn ksztett magyar
munka.
A tves kvetkeztetsek levonsnak f oka az volt, hogy a szablyt s a rvsett
motvumokat egykornak vltk. Isztambuli tanulmnyutunk lehetv tette, hogy a
Topkapi Saray 4s az Askeri Mzeumokban trk fegyvereket tanulmnyozzunk. I d
kzben, 2001-L n megjelent nsal Y celnek az iszlm kardokrl rott alapmunkja,
amelyet mr hossz vek ta vrtunk.261A fenti ismeretek ksztettek arra, hogy a g
tikus szablyt ismtelten kzbe vegyk s j szempontok alapjn tzetesen tanulm
nyozzuk, amely a szablya technikai vizsglatt is tartalmazza. A fenti munka
eredmnyeknt szletett meg a korbbiaknl rszletesebb mtrgylers.
Szablya, erteljesen kiugr fokllel elltott sima pengvel (Lsd 29. kp). Az ara
nyozott ezstbl kszlt markolat elrehajl, enyhn laptott hengerformt mutat,
mely makk alakban vgzdik. Magt a markolatgombot egy ersen kiugr karima
hatrolja el a tulajdonkppeni markolattl. A markolat fels rszn, a markolatgomb
karimja alatt kzvetlenl egy kis kitremkeds lthat, amely a marok hatrt jelli.
A markolat mindkt oldaln hrom-hrom virgszirmot formz vsett szegecsfej
tnik fel. Felettk egy hosszks, mra mr fekete masszval kitlttt nylst fedez
hetnk fel, amely eredetileg a keleti szablykon szoksos csuklzsinrnak adhatott
helyet. Az aranyozott ezstbl kszlt, egyszer vsssel kestett rvid, zmk ke
resztvas a vgei fel kiszlesedik, s tompa lben vgzdik. Mind a keresztvason,
mind a markolattskken homoran vel l fut vgig. A markolat s a keresztvas
nincs egybeptve, a markolat als rszn a fels tskk befogadsra szolgl ket
ts karima lthat. Az aranyozott ezstbl kszlt hvelyen egszen a saruveretig
256 Kal mr 1938, 8-13.
257 Ka l m r 1971, 72-74.
258 Lug o si - T emesvr y 1988, 40.
259 K ovcs S. 1995, 214-216.
260 SPLENDEUR 1999, 79. katalgusszmon; K ovcs S. 2002, 338-339.
261 Yc el 2001.
29. Aranyozott ezstszerels trk szablya, 15. szzad utols negyede
79
TMADFEGYVEREK
csaknem folyamatos - rforrasztott - n. vgtelen csom fut vgig. Az als marko
lattske befogadsra egy kidomborod szeglyt forrasztottak fel a hvely fels r
szre, amelynek az aljt - csak az egyik oldalon - egy nttt makkos dsztmny
kesti. A hvely fels rszn egy-egy, mg kzpen egy erteljesen domborod, sz
lesed, forrasztssal s szegeccsel rgztett felktpnt lthat. A hvely eloldalt
vsett dszts: stilizlt srkny, angyalfn ll huszr s angyal alakja, fklyk, vala
mint Adm s va kesti. A saruveretet szintn vsett lovas huszr dszti. I tt igen r
dekes, hogy a l hts rsze indv, majd stilizlt srknyalakk formldik. A hvely
hts oldala hrom prhuzamos vonalkteggel van csak dsztve, kivve a sarupn
tot, ahol egy hold vsett alakja lthat.
A korbbi kutats a keresztny szimblumok s a kt helyen feltn liliomos g
tikus prtadsz alapjn felttelezte, hogy a szablya trk fegyvert utnz magyar
gyrtmny, amely erteljes trk hats alatt kszlhetett, valamikor a 15. szzad
vgn vagy a 16. szzad elejn. A szablyt alaposan tanulmnyozva azonban vil
goss vlt, hogy a lovas huszrt brzol teljes saruveret utlagosan van a szablyhoz
forrasztva, s nemcsak anyaga, hanem formja is elt az eredetitl. A szablyt egy
kiss tszerkesztettk, megszntetve a korbbi folyamatos vgtelen csomt. Kt he
lytt gtikus prtadszt helyeztek a torkolat s saruveret hatrra, st a torkolatve
retnl lthat makkos dszt is utlag forrasztottk fel. A szablya talaktsra s az
eloldalon lv ember- s llatalakok felvssre a 16. szzad elejn, felteheten az
1510-es vekben kerlt sor. Eredetileg a trk szablya korbban kszlt s egyetlen
dsztmotvuma a folyamatos vgtelen csom volt. Nem tudni, milyen okok vezet
tek a szablya talaktshoz, nagyon fontos viszont, hogy a fent lert mtrgy nem egy
trk elkp utn ksztett magyar szablya, hanem egy trk darab, amelyet rszben,
de fkpp mvszileg, talaktottak. A bevsett alakokat egykor fehr zomnccal
hangslyoztk, de ennek a nyomai mra csak az igen hitelesen brzolt huszrnl lt
hatak.262
Az Isztambulban rztt trk szablykrl s kardokrl elszr Hans Stcklein rt
dolgozatot 1934-ben.263Kalmr J nost a fenti munka megjelense segtette, hogy a
trk prhuzamok segtsgvel hatrozza meg a gtikus szablyt. Unsal Ycel - a
Topkapi Saray Mzeum Fegyvergyjtemnynek egykori vezetje - mr 1965-ben
fontos tanulmnyt rt a trk szablykrl.264Az 1980-as vek elejn ksztette el az
sszes 16. szzad kzepe eltt kszlt kard s szablya katalgust. Sajnos Ycel pro
fesszor 1986-ban, a kzirat elksztse utn rvidesen elhunyt. A munka megjelen
sre 15 vet kellett vrni, s az igen ritka ktetet csak 2004-ben sikerlt
megszereznnk.
Az Islamic Swords and Swordsmiths cm knyv kard- s szablyaanyaga tette
lehetv, hogy a gtikus szablya datlst pontosthassuk. II. Mehmed szultn 1453-
ban foglalta el Konstantinpolyi s ezt a vrost Isztambul nven tette birodalma f
vrosv. A sikeres trk hadjratok sorn szmos arab s biznci kard, mameluk
szablya s ms egyb fegyver kerlt trk kzre. A dszfegyverek s a Mohamed pr
fthoz vagy a kalifkhoz kthet kardok a szultni palotba kerltek, mg az egy
szerbb darabok a Fegyvertrba, a korbbi biznci Szent I rn-bazilikba.265Az
emlkanyag alapjn megllapthatjuk, hogy a 7-11. szzadi arab kardokra jellemz
az egyenes s meglehetsen szles penge. Elmletben szablykkal a trk fegyver
zetben mr a 13. szzadtl tallkozunk, de csak a 15. szzadban bukkannak fel a tr
262 HABSBURG MRIA 2005, 237, VI. 30. katalgusszmon.
263 Stckl ei n 1934, 217.
264 Y c el 1964-1965, 59-99.
265 MILITARY . n 10-11.
80
SZABLYK A KS KZPKORI MAGYARORSZGON
gyi emlkanyagban.266A legismertebb mtrgyegyttes az a kt szablya, amelynek a
pengin II. Mehmed szultn neve s cme olvashat (Lsd 23. kp). J ellemz a pen
gkre, hogy enyhn velt, szles darabok, amelyeknek nagymret - mintegy a penge
hossznak egyharmadt kitev -, erteljesen hegybe fut foklk van. A magyar tr
gyi emlkanyagban szp szmmal fellelhet n. S keresztvas szablyk pengi,
mint azt lttuk, nagyban hasonltanak arnyaikban s mreteikben a kt szultni
fegyverre, amelyeknek a keresztvasa csaknem teljesen megegyezik a gtikus szab-
lyval. A markolat mindkt szultni darabnl elefntcsonttal van bortva, amelyet
hrom, illetve ngy szegeccsel rgztettek a markolattskre. A markolatgomb vi
szont egyenesen levgott, nem makk formj.267Hasonl tpus markolatgombok
mameluk s trk kardokon is elfordulnak a 15. szzad msodik felben.268
A berlini llami Knyvtr tulajdont kpezik azok a perzsa miniatrk, amelyek
a 14. szzad els negyedre keltezhetk, s mongol elkelket, valamint harcosokat
brzolnak (30. kp).269 A szablyk formja, a keresztvas, a markolaton lv szegecs
fejek, valamint a csuklzsinr hasznlata azt bizonytja, hogy a 15. szzadi trk s
felteheten a mameluk szablya is irni mongol rksg. A legkorbbi mameluk szab
lya, amely fennmaradt a trgyi emlkanyagban a 13. szzad legvgrl szrmazik.270
Az 1250 s 1517 kztt fennll Mameluk Birodalom Anatlia dlkeleti cscskn
hatros volt a perzsiai I lknok birodalmval, itt a szablya steppei hatsra terjedt el,
mert az iszlm hagyomnyban a kard volt az elsdleges.271A trk fegyverzetre gya
korolt timurida, valamint tatr hats igen jelents, klnsen a 15. szzad folyamn,
s ez magyarzhatja azt a tnyt, hogy j tpus, makk formj markolatkupak jelent
meg a trk szablykon.272
II. Bajazid szultn tulajdonbl mr jval tbb szablya s pallos maradt fenn. A
szablyk esetben nagy problma, hogy a markolat s a markolatgomb vagy hiny
zik, vagy a ksbbiekben - zmben a 18. szzadban - talaktottk n. hagymafe
jes formra.273AI I . Bajazid szultn tulajdonban lv szablyapengk kzl nmelyik
datlt. Az egyik, 1494-ben kszlt penge nagyon hasonlt a gtikus szablynk pen
gjhez, de annl kicsit veltebb s a foki sem fut olyan erteljesen hegybe.274
II. Bajazid szultn 1506-ban kszlt szablyapengje pedig mr ms tpus, ugyanis
veltebb s a foki is csak mintegy negyede a penge teljes hossznak.275A fentiekbl
az kvetkezik, hogy a gtikus szablya pengje kzelebb ll formban II. Mehmed
szultn szablyihoz. A keresztvas s a markolatgomb esetben viszont nem kevesebb,
mint hrom pallos maradt fenn II. Bajazid szultn nevvel s cmeivel.276Ezek a m
trgyak n. lngolt pengvel kszltek, s egyikk segtette Kalmr J nost a g
tikus szablya beazonostsban. Nagyon hasonlt a pallosok markolata s keresztvasa
a gtikus szablyhoz azzal a klnbsggel, hogy nincsenek rajtuk szegecsfejek s a
markolat hatrt jell kitremkeds itt tskeszer, mg a gtikus szablynl inkbb
egy kis dudor. A fenti prhuzamok alapjn a gtikus szablya ksztse II. Mehmed
266Yc el 2001, 53-62.
267Y cel 2001, 63-65. Plate No. 87-88.
268Y cel 2001, Plate No. 49-50; J ger 2010, 9-10.
269DSCHINGIS 2006, 252-253, 255, 258, 260-261, 263; v. N i col l e 2003, 6-7, 9, 12; K horasani 2006,
130-133.
270 Rogers 2000, 154-156, Kat. No. 96; Peers 2006, 158-167.
271A ti l 1981, 12-18, 76-77, 262-263; L ebedynsky 2008, 189-194.
272A l exander 2004, 142, Fig. 7; Bashi r 2008, 54.
273Y cel 2001, 100-103, Plate No. 103.
274Y cel 2001, Plate No. 49. (1494-ben kszlt penge), Plate No. 100.
275Y cel 2001, Plate No. 103.
276Y cel 2001, Plate No. 97-99.
81
30. Mongol harcosok. Perzsa miniatra, 14. szzad els negyede
szultn uralkodsnak a vgre vagy II. Bajazid szultn uralmnak els felre tehet.
Gentile Bellini itliai mvsz egy janicsrtiszt oldaln rktette meg az elbbiek
ben lert szablyt 1479-1481 kztti isztambuli ltogatsa alatt (31. kp)Pn A 15. sz
zadi trk szablykra s pallosokra jellemz, hogy pengik dsztetlenek, kivve a
szultni darabokat, amelyek az uralkod neve s cme mellett arannyal berakott
Korn-idzeteket is tartalmaznak.278
A gtikus szablya aranyozott ezst hvelynek eloldalra forrasztott egybefgg
vgtelen csomk igen rgi jelkpek, s valsznleg I ndibl erednek. A jelkp is
mert mind a hinduizmusban, mind a buddhizmusban is. Az elbbi esetben Visnu j el
kpe, mg az utbbi esetben az jjszletsek lncolatt, a vgtelen lett jelkpezi.
Eurpban is megvan ez a szimblum egy kiss mdosult formban, Salamon-csom
nven.279A vgtelen csom arab terleteken is megjelent, majd a trkk is hama
rosan megismerkedtek ezzel a motvummal. Gyakran hasznltk a miniatrafest-
szetben, de tvstrgyakon, st fegyvereken is feltnt.280A bcsi Waffensammlung
rzi Szkander bg pallost, amelynek a keresztvasa s markolata II. Mehmed szultn
szablyihoz nagyon hasonlatos. A fekete nyomott brbl kszlt hvelyen a vgtelen
csom motvuma lthat. A pallos felktpntjai s azok elrendezse igen hasonlatosak
a gtikus szablyhoz. A fenti kard az 1470-es vekben kszlt trk fegyver.281
A gtikus szablya pomps aranyozott ezstveretei azt igazoljk, hogy - minden va
lsznsg szerint - igen magas rang trk elkelsg megrendelsre kszlt az
1470-es vek vgn vagy az 1480-as vekben. A dsztetlen penge pedig azt jelzi,
hogy valsznleg ajndknak szntk. Szksges megjegyezni, hogy a Tiroli II. Fer-
dinnd fherceg tulajdonbl szrmaz, 1514-es vszmmal datlt trk szablynak
s a Kllay J nos Szrnyi bn 1543-ban kszlt trk trnek pengi is teljesen d
sztetlenek.282
A gtikus szablya minden valsznsg szerint mg Hunyadi Mtys uralkodsa
alatt kerl magyar tulajdonba. Mtys kirly II. Pl ppnak trk hadizskmnybl
277 N i c o l l e 1995, 11; v. Ba s h i r 2008, 177.
278 Y c el 2001, 63-64.
279 Sansoni 1998, 125-149.
280 F ehr 1975, XXXVII, XLV, XLVI, XLVII/A tblk; A l exander 2004, 142, Fig. 7.
281 Szendrei 1896, 262-264, 853. szm alatt; K almr 1971, 64; Thomas-Gamber 1976, 61-62.
282 L ugosi-Temesvry 1988, 38; NAGY SZULEJ MN 1994, 78. katalgusszm.
82
szrmaz drgakvekkel kirakott, aranyos kardot kl
dtt. gy valszn, hogy a magyar kirly szmos egyb
trk fegyverrel s szablyval is rendelkezett. Hunyadi
Mtys azonban taln legbszkbb arra a kardra volt,
amelyet II. Mehmed szultn hagyott a magyar kirlyra
vgrendeletileg. Ezt a szablyt egybknt Mtys kirly
szemlyesen mutatta meg Cesare Valentini ferrarai k
vetnek.283Hunyadi Mtys halla utn a fenti szablya s
ms fegyverek is J agell II. Ulszl kirly tulajdonba
kerlhettek. A mohcsi csata utn II. Lajos kirly (1516
1526) felesge, Mria kirlyn a kincstr jelents rszt
hajkon Pozsonyba menektette. A pomps kincsek j
rszbl Mria kirlyn btyja, a ksbbi I. Ferdinnd
killy (1j261564) pnzt vetetett. Az 1527. szeptem- 31. Janksrtiszt. Bellini, Gentile rajza,
br 19-n leltrba vett kincsek kztt, az n. B. leltrban 1479-1481 kztt
voltak trk harci jelvnyek, dszkardok, vadszksek,
messerek, magyar kardok s klnfle fegyverek is.285A be nem olvasztott tvstr
gyak s fegyverek Bcsbe kerltek. I. Ferdinnd kisebbik fia, Tiroli II. Ferdinnd f
herceg a tiroli Ambrasban lv kastlyban egyedlll fegyvergyjtemnyt hozott
ltre. Az apjtl rklt kincsek mell ssze szerette volna gyjteni a kortrs uralko
dk s hadvezrek fegyverzett, nletrajzt, valamint arckpt. Gyjtemnye -
amely szmos magyar vonatkozs fegyvert is tartalmazott - 1606-ban vtel tjn
Rudolf csszr (1576-1608) tulajdonba kerlt. Az ambrasi gyjtemny 1806-ban j u
tott vgleges rzsi helyre, a bcsi csszri palotba.286A gtikus szablya innen ke
rlt 1933-ban a Magyar Nemzeti Mzeumba.
A szablya legltvnyosabb rsze ktsgkvl a saruveret, amelyre egy huszr alakja
van vsve, majd fehr zomnccal hangslyozva (Lsd 29. kp). Kzvetlenl a saruve
ret mellett a hvely oldallemezn srls lthat, amely azt felttelezi, hogy az ere
deti saruveret megsrlt. Helyette egy teljesen jat forrasztottak fel a hvelyre,
amelyet vsett huszr alakjval dsztettek. A ptls egy lncreakcit indtott el, amely
vgl a szablya rszleges talaktshoz vezetett el. A mtrgyra vsett motvumok
rl kitnen llaptotta meg Szendrei J nos, hogy hasonlak Hansen Hagennek s
Bonfininek a 16. szzad elejn kiadott nyomtatott krnikiban illusztrciknt tn
nek fel.287Emellett Albrecht Drer ornamentlis rajzait is megemlti a neves fegy
vertrtnsz.288 1514. janur 18-n lltottak ki Budn a Radk csald nevre egy
cmereslevelet (33. kp). I tt egy pusks magyar gyalogost lthatunk a cmer jobb ol
daln, aki a gtikus szablyhoz hasonl oldalfegyvert visel, s kalapja, valamint ru
hzata szinte teljesen megegyezik a szablyra vsett huszrval.289A 16. szzad
283 1486. augusztus 17. J elents a ferrarai hercegnek: ...un giono Sua Maestra ne mastro ima turchescha,
quale per testamento gli lasso el gran Turcho passato, patria esser migliore, ma non gia pi ad un gran perro de
quelle de Maistro Lucha. B al ogh 1966, 454; B al ogh 1985, 424-425.
284 Siklssy 1919, 67-80.
285zwen sabl, mit silber und vergult, doch mit gar durchaus beslagen sonder an baiten und orten und in dr mitte.
Ain reitswert und ain lng messer. Zimmerman 1885, LXXIII.
286 Siklssy 1919, 106-110.
287 Szendrei 1896, 539.
288 KUNSTBUCH Magyar haditrfea/S : 5 (1887), XXI-XXIV. 1518-ban kszlt rzmetszet a kny-
nylovassgi, vagyis huszr, valamint jsz hadfelszerelssel (32. kp).
289 A Radk-cmer mellett az Enyingi Trk csald 1507. augusztus 25-n, Budn killtott bri cmere
hasonl szablyt brzol. Nyul szi n 1987, 50. A mariacelli Wunderaltar kzps tblja (1512) is
megrkti a gtikus szablya hasonmsait. Galavics 1986, 155. 1. kp; B. Szab 2008, 129, 133.
SZABLYKAKS KZPKORI MAGYARORSZGON
83
elejtl a szablya popularitsra utal II. Ulszl magyar kirly (1490-1516) n. gul-
diner rmje, amelyen mr Szent Lszl kirly is szablyt visel s nem kardot (34.
kp).290 I. Miksa csszr sremlknek 1510-es vek vgn kszlt tervrajzn Szent
Istvn kirlyt szintn hasonl szablyval brzoltk.291
A fentiek alapjn a kvetkezket llapthatjuk meg a gtikus szablyval kapcso
latban. Az 1470-es vek vgn, vagy az 1480-as vek elejn kszlt, valsznleg ajn
dknak sznt trk munka. Mg termszetesen az is elkpzelhet - habr konkrtan
nem bizonythat hogy azzal a szablyval van dolgunk, amelyet Hdt II. Meh-
med szultn hagyott vgrendeletileg kedves ccsre, Hunyadi Mtys kirlyra.292
A J agell-korban a huszrsg szerepe dnt mrtkben megnvekedett, s az l
tala hasznlt trk eredet szablya a magyar nemessgnl is kedveltt vlt s a kir
lyi udvarba is utat tallt.293A 16. szzad elejn a szablyk nvekv npszersge miatt
290 Rt h y 1899, 267, A -B; H u sz r 1979, 793-798.
291 En d r d i 2000, 204, 11. kp.
292 Ba l o gh 1966, 454, 3. jegyzet.
293 T t h 1934, 164-166, 174.
33. A Radh csald cmere. Buda, 1514
32. Magyar haditrfea. Albrecht Drer rzmetszete a knnylovassgi hadfelszerelssel, 1518
85
TMADFEGYVEREK
kerlt a gtikus szablya minden valsznsg szerint uralkodi hasznlatba, s egy s
rls kvetkeztben alaktottk t az 1510-es vekben. Ekkor forrasztottk r kt he
lyen a magyarorszgi gtikus poharakra s kelyhekre oly jellemz ttrt vpntot,
amelyet makkok s csipkzett levlszrak kestenek.294A 16. szzad elejtl a kny-
nylovassg s a gyalogsg egy rsze is a gtikus szablyhoz hasonl fegyverekkel volt
felszerelve, hiszen ennek hasznlatt a huszrsg terjesztette el Magyarorszgon. A
fenti szablyatpus tmeges megjelense az S keresztvas s a parasztks markola
tval felszerelt szablyk alkalmazsnak vgt jelentette haznkban.
34. II. Ulszl (1490-1516) guldinere, 1506
294 F. Va t t a i 1960, 243-248. Az tvstrgyakat 1526-ban rej thettk el; Ko v c s S. 1995, 216.
86
Szablyk a 16-17. szzadban
A Plczy testvrek srospataki sremlke (1519) s a Bakcs csald Lippn kiadott
cmeres levele (1532) alapjn gy tnik, hogy mr a ksei J agell-korban ltezett
olyan kardmarkolat, amelynek ismerete hozzsegthetett az nll magyar szablya
kialakulshoz. A cmereslevl sisakdszn (lsd 18. kp) a huszr flvrtet visel
nemes egy specilis markolattal elltott, palloshegyestrknt hasznlt kardtpust tart
a kezben, amelynek j prhuzamt a grazi Landeszeughausban rzik (ltsz.: 597). A
kardon lthat markolatkengyel s a ferdn lecsapott, laptott markolatgomb mr
az 1430-as vektl tetten rhet Eurpban.295
Az 1520-as, 1530-as vektl kezdve a trk szablyknl s a Magyarorszgon is
hasznlt vltozatoknl a keresztvas fokozatosan megnylt s a vgei ellaposodtak.296
A szikszi szablyamarkolat mellett a fentieket kitnen igazolja a frakni Esterhzy-
gyjtemny pomps trk pengvel rendelkez szablyja. Az ezstbl nttt ke
resztvas a vgei fel elkeskenyedik s nyomott gmb formban vgzdik. Az
elrehajl, vsett rcsmintval kestett markolat makk formj, pikkelymintval ke
stett kupakban vgzdik. A markolatkupakon lv kr alak nylsba egykor a csuk
lzsinr (csuklszj) volt belefzve. A hvely teljes fellett aranyozott ezstlemez
bortja. A fenti szablyt minden valsznsg szerint az 1530-as vekben egy magyar
mester ksztette. A trgyi emlkanyag egyik legszemlletesebb pldnya egy ara
nyozott ezstszerels szablya, amely egykor Tiroli II. Ferdinnd fherceg gyjte
mnyben volt s felteheten ajndkozs tjn jutott Habsburg-kzbe (35. kp).297
A mtrgy aranyozott ezstlemezeinek teljes fellett a trk n. Ktahyai Abra-
hm-dsztstlus kesti, amely inds gakon l ltuszbimbkbl s virgokbl,
valamint hosszks, elhegyesed vg levelekbl ll. A keresztvas a vgein ellaposo
dik, s igen jellegzetes a markolaton lv, a marok hatrt jell tskeszer kidu-
dorods. A markolatkupak nem az eredeti, hanem ki lett cserlve, amelyet a rvsett
keresztny szimbolikj I HS-monogram is igazol. A mtrgy hvelyre vsett 1514-
es vszm vlemnynk szerint nem lehet a kszts ve, mert a szablya a 16. szzad
kzeprl szrmazik.
A trk szablyknl az 1550-es veben mr a keresztvasszrak vgei gmbben,
vagy nyomott gmbben vgzdtek. A szigetvri hs, Zrnyi Mikls (1505-1566) ol
dalfegyvere jl igazolja a fentieket (36. kp).29S A sima, fokles trk pengvel szerelt
szablya ezstveretekkel rendelkezik. A fegyver lapos - ugyancsak ezstbl kszlt -
markolatkupakjba a Zrnyi-cmer mellett Zrnyi Mikls monogramja s az 1562-es
vszm van vsve. Nagy jelentsge van annak, hogy mind a Tiroli Ferdinnd, mind
a Zrnyi-fle szablyknak lapos a markolatkupakja, azaz nem makk alak, mint az
eredeti trk vltozat. A 16. szzad msodik negyedben ugyanis a trk szablya j e
lentsen talakult Magyarorszgon. A trk szablykon a markolatkupak alatt tall
hat egy kis kidudorods, amely a marok hatrt jelzi. A trgyi emlkanyagban a 16.
295 Ma t t h i a s 1982, 681-683, Kat. No. 835; Ny u l sz i n 1987, 71, 130, LV. Tbla. Hasonl palloshegyes-
tr egy 1608-as erdlyi cmeren is szerepel; Szlkai 2009, 50-51, valamint lsd 75. s 86. kpi V. No r
ma n 1980, 68, Hilt 5.; J g er 2010, 61; B. Sz a b 2010a, 150, 2-3. kp. Lsd a 23. kpet!
296 Y c el 2001, 25-26, 40-41; Al ex a n d er 2003, 250-254; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3236, hossza: 107
cm, penge szlessge: 4 cm.
297I parmvszeti Mzeum, Esterhzy-gyjtemny, ltsz.:E. 60. 18. 1-2, hossza: 104 cm, penge sz.: 3,7 cm.
Ka l m r 1971, 78, 138. kp; v. A BCSI 1933, 38, 39. szm alatt; Ka l m r 1971, 71-72; L u g o s i - T e-
mesv r y 1988, 38-39; SPLENDEUR 1999, 68; J g er 2010, 25.
298 Sa c k en 1862, 39-40; Bo eh ei m 273, Fig. 312; Sz en d r ei 1896, 243-245, 818. szm alatt; Ka l m r 1938,
16; Ka l m r 1971, 75, 132. kp; SCHTZE 2005, 96.
87
SZABLYKA 16-17. SZZADBAN
szzad kzepn mr tallunk nhny magyar fri szablyt, ame
lyeknek a markolatkupakja olyan, mintha a kidudorods felett
csonkoltk volna a trk markolatkupakot. A rajzon jl lthat,
hogy mindkt szablynl a markolat velt s elrehajl (37. kp),
teht ms tpust kpvisel, mint a mr emltett, az 1430-as vektl
ismert, egyenesen ll kardmarkolat, amely a Bakcs-cmeren is
feltnik.299A fent elmondottakat Bebek Gyrgy (f i 567) szablyja
jl szemllteti (38. kp).300 I tt is az aranyozott ezst markolatku
pakba van vsve a Bebek-cmer s a G(eorgius) B(ebek) monog
ram. A szablya rdekessge a lapos, elreugr cscs, fellnzetben
pedig csepp formj markolatgomb, amely a magyar szablyk jel
legzetessge. A 16. szzad kzepe gy fordulpontnak tekinthet,
mert ezutn a magyar szablya fejldse elvlt a trktl, amely a
17. szzadban is megtartotta a makk formj markolatkupakot. A
Bebek-szablya pengje pomps darab, amelyet az egyiptomi Mo
hamed ksztett. A hossz, plca alak, egyenesen levgott vg
keresztvas is klnbzik a gmbben vgzd trk vltozattl. A
Bebek-fle fegyverhez lehetett hasonl az a szablya, amelyet ain
hungarischer Sabl nven vettek jegyzkbe Balassa Menyhrt 1549-
ben lefoglalt s Bcsbe vitt javai kztt. A trk szablyapengk min
dig simk, legtbbszr damaszkolssal kszltek, s mint lttuk, a
magyar furak is rendkvl kedveltk ezeket. Az isztambuli szerj
1526-os fizetsi jegyzke szerint csak a damaszkolt pengket k
szt kovcsok kzl 138-an dolgoztak a szultni mhelyekben.301
A fldbl, vagy vzbl elkerlt trgyi emlkanyagban jnhny
olyan szablyval tallkozunk, amely a Bebek- vagy a bcsi mkin
csek kzl szrmaz msik, aranyozott ezstszerelssel rendelkez
magyar szablya pontos megfelelje.302A fegyvereknek sajnos a
markolata s a hvelye megsemmislt, s gy csak a penge s a ke
resztvas maradt meg. Az egyik jellegzetes pldny a 39. kpen lt
hat, ennek a pengje a pengeht vbl erteljesen kiugr
foklben vgzdik.303I gen szembetn a penge foka alatt fut ket
ts, egy keskenyebb s szlesebb vjat, amelyek kzl a szlesebb a
foklre is kiterjed. A 24,5 centimter hossz keresztvas hatszg t-
metszet, a vgei fel megszlesedik s egyenesen lezrt. A sima,
teht trk tpus szablyapengk mr jval ritkbbak, helyket - a
harci pldnyok kztt - tadjk a ketts vjattal rendelkez dara
boknak.304A grazi tartomnyi hadszertr szmadsknyvei szerint 36. Zrnyi Mikls szablyja,
16. szzad kzepe
299 Ko v c s S. 1995, 216-217. V. N o r ma n 1980, 68, Hilt 5; B. Sz a b 2010a. 147-148.
300 Sz en d r ei 1896, 246-248, 824. szm alatt; A BCSI 1933, 46, 76. szm alatt; Ka l m r 1971, 75-76,
133. kp; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3348, hossza: 94 cm, penge szlessge: 3,3 cm, tmege: 1,01 kg;
Lu g o s i - T emesv r y 1988, 49.
301 Bei g el 1890, 462; At i l 1986, 34-36; v. A l ex a n d er 2004, 147, Fig. 13B.
302 A BCSI 1933, 46, 77. szm alatt; Ka l m r 1971, 75-76, 134. kp; Lu g o s i - T emesv r y 1988, 48; Ko
v c s S. 1995, 217, 2. bra; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3240, hossza: 109 cm, penge szlessged,5 cm.
303MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.366, hossza: 88 cm, penge szlessge: 3,7 cm, foki szlessge: 4,7 cm; t
mege: 0,89 kg.
304 Hasonl pldnyok: MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.351, hossza: 91 cm, penge szlessge: 3,4 cm, kereszt
vas hossza: 24 cm; ltsz.: 53.350, hossza: 84,5 cm, penge szlessge: 3,4 cm, keresztvas hossza: 26 cm;
ltsz.: 53.367, hossza: 88 cm, penge szlessge: 3,2 cm, keresztvas hossza: 22 cm; ltsz.: 53.355, hossza:
89 cm, penge szlessge: 4,1 cm, keresztvas hossza: 22,6 cm; ltsz.: 53.369, hossza: 86 cm, penge sz
lessge: 4,1 cm, keresztvas hossza: 24,5 cm.
35. Tiroli II. Ferdinnd fherceg aranyozott ezstszerels szablyja, 16. szzadkzepe 89
1579-ben nem kevesebb, mint - az elbbiekben lert - 327 magyar szablyt tartottak
nyilvn. Ugyanebbl az vbl szrmazik az az adat, amely szerint egy bcsjhelyi s
kt passaui mester 200 magyar szablyt szlltott a hadszertrba.305Az 1560-1570-
es vektl kezdve a magyar szablya keresztvasnak cskkent a hossza, amelyet Dob
Istvn (f 1572) dobruszkai s Balassa Menyhrt (t 1568) pozsonyszleskti srkvn
lthat szablyk kitnen altmasztanak.306Az utbbi fnemes srjbl elkerlt
szablyt a Magyar Nemzeti Mzeum rzi s sszehasonltva a sremlken brzolttal,
megllapthatjuk a tkletes egyezst.307A penge rdekessge, hogy a fok alatt hrom
keskeny vjat fut, amelyek kzl az als a foklre is kiterjed. A msik lnyeges dolog
a szablyapengn lthat genovai pengekovcs jegy, amely ennek itliai eredett iga
zolja. Az szak-itliai s az osztrk, valamint dl-nmet ipari kzpontok j minsg,
valamint kedvez r pengkkel lttk el Magyarorszgot.308A Balassa Menyhrt-
fle szablyhoz nagyban hasonl, szintn genovai kszts pengvel rendelkezik az
az aranyozott ezstszerels szablya, amely a szsz vlasztfejedelem egyik ftisztj
volt. A markolatkupakon lv cmer azonostja Fbin von Schnaichot, valamint
szerepel az 1569-es vszm is.309A fenti fegyveren kvl a drezdai Trtneti Mzeum
tbb magyar szablyt is riz. Kzlk kett, egy 1583-ra, valamint egy 1591-re kel
tezett fegyver azt igazolja, hogy a magyar szablya keresztvasa rvidlt, s a hvely
ovlis saruverete enyhn veltt, majd a szzad vgn egyeness vlt. A trk szablya
pedig mindvgig megtartotta hvelynek ovlis vgzdst.310
A 15. szzadtl kezdve a langes messerek nagy npszersgnek rvendtek Kzp-
Eurpban a gyalogos katonk krben. A 16. szzad harmincas veitl mr elfor
dult, hogy ezeket a messereket idnknt fokles, a trk szablyt utnz pengvel
303 Pi c h l er 1880, 106-107; Ka l m r 1971, 78.
306 Ka l m r 1971, 277, 52. kp; Ga l a v i c s 1986, 155, 25. kp.
307 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.359, hossza: 86 cm, penge szlessge: 3,5 cm, foki szlessge: 4,3 cm, ke
resztvas hossza: 15,6 cm.
308 L en z 1912-1914, 182-183.
so9 pexzsqj 1912-1914, 218-219, Fig. 5; Schuckel t 2010, 53.
310 Ka l m r 1971, 76-77; Asz t v a c a t u r j a n 2002, 85-95.
37. A magyar szablya kialakulsa a trk vltozatbl
90
38. Bebek Gyrgy aranyozott ezstszerels szablyja, 16. szzad kzepe
39. Fldbl elkerlt magyar szablya, 16. szzadkzepe
SZABLYKA 16-17. SZZADBAN
szereltk fel.311A 16. szzad msodik felben, elssorban osztrk (stjer) terleten
nagy szmban bukkantak fel a dusk nev fegyverek, amelyek tbbnyire sima, fok
les szablyapengvel s bonyolult, a nyugati (tr)kardokon ismeretes markolatko-
srzattal voltak elltva. A grazi tartomnyi hadszertrban az 1581-es vben 262
duskat rtak ssze, amelybl ktszzat Passauban ksztettek.312Delhaes Istvn fes
tmvsz hagyatkbl 1902-ben jutott a Magyar Nemzeti Mzeumba egy fent lert
tpus fegyver, amely a 40. kpen lthat.313A mtrgy kiugr fokles pengvel sze
relt, amely a fok alatt fut kt szles pengevjattal rendelkezik. Laposra kovcsolt
keresztvasa egyik oldalon lefel, mg a msikon felfel hajlik. velt markolatpnttal,
szles, ngy szv, s egy kr alak nylssal ttrt markolatvd lemezzel, valamint h
velykujjvd gyrvel elltott. A dusk azrt is fontos szablyatpus, mert a 16. szzad
vgn, 17. szzad els felben a magyar szablyn felbukkan jtsok, mint az velt
markolatpnt (markolatkengyel), vagy a hvelykujj gyr ebbl a fegyvertpusbl
szrmaznak.314A 16. szzad vgn kszlt Plffy Mikls szablyja, amelyet a hagyo
mny szerint 1598-ban, Gyr vrnak a trktl val visszavtelekor kapott.315Az
aranyozott ezstszerels fegyver alhajl keresztvasszrai magyar, mg markolat
kengyele felteheten nyugati mintkat kvet.
A 16. szzad vgre kialakult az az egysges formj magyar szablya, amely a hu-
szrsg f tmadfegyvernek szmtott. J ellegzetessge a rvid, ngyzet tmetszet
keresztvas, amelynek kzepbl egy-egy oldaltske gazik ki alulra s fellre. A fer
dn levgott, egyenes markolaton l markolatkupak lapos, cscsba fut s felln-
zetben csepp formj. A szablyk zmben nagy fokllel elltott, kt vagy hrom
vjattal kovcsolt pengkkel rendelkeznek. A 16. szzad msodik felben nha fel
bukkan, a Bebek-szablyn is megfigyelhet keresztvaslncok a szzad vgn ismt
npszerek lettek. Ezeknl a lovassgi szablyknl a foki a penge azon pontjn kez
ddik, ahol leghatkonyabban lehet az ellenflen sebet ejteni. Vgskor - az egyenes
pengvel ellenttben - az velt szablyapenge elszr csak egy kis felleten rintkezik
az ellenfl testvel, s azt elszr csak bemetszi, amely a nagyobb sebzst teszi lehe
tv. A szablya sikeres hasznlatnak titka a l mozgsi energija ltal megnvelt
csaps rendkvli hatkonysgban keresend. Emellett a gyors s folyamatos vg
sok is komoly sebeket okoztak az ellenflnek. A szablya fokle ketts clt szolgl:
1. a fegyver slypontja a markolat kzelbe kerl, s gy knnyebb csuklbl forgatni.
2. az velt pengvel vgrehajtott szrs hatkonysga jelentsen megn. A szablya
alapveten vgfegyver, de szrsra is kivlan alkalmas, teht nem helytll az a
megllapts, hogy a szablya csak vgsra szolglt.316
A 16. szzad vgre kialakult magyar szablya aranyozott ezsttel szerelt, mr a
17. szzadban kszlt fri vltozatt lthatjuk a 41. kpen,317Az egykor Rvai Ferenc
gyjtemnyhez tartoz mtrgy ketts vjattal elltott pengvel kszlt, bettt
FRI NIAjeggyel. E fegyvernl igen jellegzetesek a rvid keresztvas s az oldaltskk.
Az ezsthuzallal s sodronnyal tcsavart markolat vgn cscsba fut lapos marko
latkupak l, amelynek rdekessge az igen hossz - vsssel kestett - gerinclemez.
311 K ov c s S. 1994, 263-264, 8. bra 2-3.
312 Pi c h l er 1880, 106-107; Kr en n -Ka mn i k er 1973, 139-144.
313 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53. 787, hossza: 90 cm, penge szlessge: 3,5 cm, tmege: 1,36 kg; v. Lu g o s i -
T emesv r y 1988, Kt. No. 65.
314A magyar s nyugati kitekintssel is rendelkez lengyel szablyatipolgit Stanislaw Meyer dolgozta ki
mg a II. vilghbor eltt. Meyer szerint a szablyn a 17. szzadban megjelen hvelykujj gyr a
Schiavona-kardtpus hatsa. M ey er 1934, 66-72; Kw a sn i ew i c z 2002, 30.
315Ka l m r 1971, 80, 144. kp; L u g o s i - T emesv r y 1988, K t. No. 52. V. Sc h u c k el t 2010, 130.
316 Za k ha r o w -A r en d t 1935, 58-59; Za bl o c k i 1989, 347-352; Ngy esi 1995, 220; Sz l l sy 2001, 275-279.
317 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3477, hossza: 95,2 cm, penge szlessge: 2,8 cm.
40. Dusk, 1580 krl
93
SZABLYK A 16-17. SZZADBAN
Fekete capa- - azaz kecskebrrel - bevont hvelye makkal s virgokkal kestett ket
ts felktpntokkal s torkolatverettel, valamint egyenesen levgott saruverettel
szerelt. A penge a korbbi, 16. szzadi darabokhoz kpest kevsb velt s nem olyan
robosztus felpts. jdonsg a markolatkupakkal egybeptett gerinclemez meg
jelense is. A korbban nha mg elfordul hrmas felktpnt helyett itt mr el
bukkan a 17. szzadra oly jellemz ketts vltozat.318
A 16. szzad utols negyedtl a lengyelek magyar szablykat hasznltak, ame
lyeket a Bthori Istvn lengyel kirly (1576-1586) ksretben lv magyar huszrok
honostottak meg. Ajelents szm magyar katonai kontingensnek nagy szerepe volt
abban, hogy III. (Rettegett) Ivn orosz cr jelents terleti vesztesgeket szenvedett
el 1580-ban a lengyel-orosz sszecsapsok sorn.319
A 17. szzad els felben mind haznkban, mind Lengyelorszgban npszer lett
az egyenesen ll vagy az enyhn velt markolatpnt (42. kp).320 Minden esetben a
markolatkengyel s a markolatkupak kztt tallhat nhny centimter tvolsg.
Szintn a 17. szzadban, felteheten annak a msodik negyedben bukkant fel na
gyobb szmban az egyik markolattskre kovcshegesztett hvelykujj gyr, amely
ismert pecstgyr formj s egyszerbb, vkonyabb vltozatban (43. kp).321 1651-
ben, Beresteczko mellett, a Stir folynl a lengyelek s a kozkok kztt egy vres t
kzetre kerlt sor. 1967-ben, a csata sznhelyn folytatott satsok sorn kzel kt
tucat kardflesg kerlt napvilgra. A leletanyag tbbsgt a markolatkengyeles, va
lamint hvelykujj gyrvel is felszerelt szablyk s pallosok tettk ki. A fenti adat is
jl igazolja, hogy a 16. szzad kzepn kialakult magyar szablyk egy rsze a 17. sz
zad els felben jelents talakulson ment keresztl.322
A mindennapi hasznlatra sznt, dsztetlen s ltalban csak egyszer vasvere-
tekkel elltott szablykat az inventriumok parasztinak neveztk. A fri tulaj
donban lv egyszer harci szablyk kzl taln a legismertebb Rkczi Lszl
(1633-1664) oldalfegyvere (44. kp).323 A Nagyvrad megrohamozsnl elesett fr
szablyja igen szles, fokles pengvel kszlt, amely hrom keskeny vjattal elltott.
A penge mindkt oldalt maratssal kestett indk, valamint mitolgiai alakok d
sztik. A penge egyik lapjban a Rkczi-cmer lthat, felette Rkczi Lszl nev
nek s cmnek rvidtse, mg a cmer alatt a fr jelmondata: DOMINE DIRIGE
VIAS MEAS (Uram, vezess utamon!). A pengetbe bettt pspkfejes jegy alapjn
a penge Solingenben kszlt. A fegyver ngyzet tmetszet, oldaltsks keresztvas
sal rendelkezik, s igen jellegzetes a csak brrel bevont, enyhn elrehajl markolat,
amelynek a tetejn elreugr cscs markolatkupak l. A fekete capabrrel bevont
hvely ketts vas felktpnttal, valamint egyszer vas torkolatverettel s egyenesen
levgott vg saruverettel szerelt. A 17. szzad kzepn kszlt Rkczi-szablya j
prhuzama a 45. kpen lthat.324A hvely s a keresztvas szinte teljesen megegyez
az elz szablyval, a klnbsg a markolatnl figyelhet meg, amely az utbbi m
trgynl a szokvnyos 17. szzadi vltozat. A penge maratott s a ME FECI T SO-
LI NGEN latin nyelv felirat alapjn ugyancsak Solingenben kszlt.
318 Czuber k a 1906, 16.
319 Ko n c z 1897, 277-291, 467-483.
52 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.1167, hossza: 87,5 cm, penge szlessge: 3,2 cm, tmege: 0,65 kg.
321 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53. 606, hossza: 94 cm, penge szlessge: 3,7 cm, tmege: 0,78 kg. Kwasnie-
wicz 2002, 18; J A ger 2010, 34-35.
522 Sw i esz n i k o w 1992, 86-94; J g er 2010, 35-37.
323 MNM Fegyvertr, ltsz.: 66.8490, hossza: 101 cm, penge szlessge: 4,4 cm, tmege: 0,84 kg; Sz en d r ei
1896, 798-799; Ka l m r 1938, 40; L u g o s i - T emesv r y 1988, 74. Hasonl szablya van Zrnyi Pter ke
zben egy 17. szzad kzepn kszlt olajfestmnyen: Ga l a v i c s 1986, 155, 49. kp.
324 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3476, hossza: 94 cm, penge szlessge: 3,6 cm, tmege: 0,6 kg.
41. Aranyozott ezstszerels, fri magyar szablya, 17. szzad els fele
95
Szablya mtirkolatkengyellel s hvelykujjgyrvel
szerelve, 17. szzad msodik fele
SZABLYKA 16-17. SZZADBAN
A fenti kt paraszt fegyver ellentte Kemny J nos erdlyi fejedelem (1661-
1662) szablyja, amely j pldja a 17. szzadi dszfegyvereknek (46. kp).325 velt
pengje foklben vgzdik, amely nem ugrik ki a pengeht vbl. A pengbe a Ge
novban hasznlatos n. sarljegy van betve, eszerint a penge itt vagy esetleg vala
melyik, a j minsg itliai pengket utnz mhelyben kszlt. A penget egyik
lapjba arabeszkeket s sakktblt formz motvumokat tausroztak ezsttel s nmi
arannyal. Az aranyozott ezstbl kszlt keresztvas a vgei fel megszlesedik, s pal-
metts ttrssel van elltva, amely mellett egy-egy tokos foglals trkiz l. A ke
resztvas kzepe s a tskk ezstsodronnyal keretezettek. A bels felletket sznes
rekeszzomnc s t magas foglals, stifttel felerstett trkiz kesti. Az enyhn el-
rehajl markolat aranyozott ezsthuzallal van ttekerve, s csepp formj, rekeszzo
mnccal s trkizekkel kestett markolatkupakban vgzdik.
A szablya hvelye fatok, amelyet mra mr megfakult violaszn brsony s zo
mnccal, valamint trkizekkel kestett aranyozott ezstveretek dsztenek. Az ezst
sodronnyal szeglyezett veretek mandulaformt mutatnak, amelyek sznes rekesz
zomnccal s tokos foglals trkizekkel dsztettek. A veretek hts felt apr tponc
alappal kiemelt virgtvek, rozettk s stilizlt akantuszlevelek kestik.
Kemny J nos megemltette nletrsban, hogy mint az erdlyi fejedelem k
vete, Bcsjhelyen csinltatott magnak szablyapengket. Az egyikbe neve s esz
tendszma" mellett a kvetkez jelmondatot vsette: HONESTUM PRO PATRIA
MRI.326
A 16-17. szzadban a trk, valamint dl-nmet, osztrk s itliai szablyapengk
mellett szmos huszrfegyver hazai kszts pengvel volt felszerelve. A kassai kard
csiszrok 1549-tl tmrltek egy chbe, s a 17. szzadi rszabs szerint a szablya
mellett pallost s hegyestrket is ksztettek. I gen rdekes, hogy a fegyvereket cset-
neki s igli vasbl kovcsoltk, amelyek tlagos minsgben kszltek, s a csisz
rok egy ktsrt, azaz 25 szablyavasrt 10 forintot fizettek. Kassn a 17. szzad els
felben egy szablya elksztshez a kvetkezkre volt szksg: szablyavas (penge), ke
reszt (keresztvas), pl, br, deszka, enyv, faggy, lom, kovcsszn, hromfle szg,
ktfle crna, karika, faolaj s rz. Az elkszlt fegyver rt jelentsen befolysolta,
hogy a hvelyt milyen vretekkel s felktpntokkal szereltk fel, amelyek kzl a
legdrgbb a bogiros vltozat volt.327A Felvidk - vashmorai rvn - kiemelked
kardgyrt kzpont volt mr a ks kzpkortl kezdve. Magyarorszg szmos pont
jn megtallhatak voltak a szablyapengket is szp szmmal felhasznl kardcsi
szr chek. Pest I. Zsigmond uralkodsa alatt kapta a csiszr ch szablyzatt.
Rimaszombat (1516), Beszterce (1545), Varasd (1480, illetve 1557), Srvr (1569),
Szkesfehrvr (1577), Nagyszombat (1578), Gyulafehrvr (1607), Marosvsrhely
(1610), Pozsony (1637). A fentiek mellett szablyapengket gyrtottak Rozsnyn,
Lvn, Komromban, Eperjesen s Tatn is. Erdlyben a legfontosabb kardcsiszr -
kzpont, azaz Marosvsrhely mellett Kolozsvron s Torockn folyt szablyapenge
kszts.328A hazai kovcsmunkk azonostst nagyban megnehezti, hogy nem is
merjk a magyar csiszrjegyeket. A legtbb esetben jegy nlkl kszltek a hazai da
rabok, vagy idnknt FRINGIA felirattal elltott pengvel.329A sz egybknt
minsgjelz, aj anyagbl ksztett kardvasakat jelltk gy meg, s a hagyatki lel-
325 Ka l a u z 1912, 192-193; Ka l m r 1938, 18-19; Ka l m r 1971, 95-96, 103; L u g o s i - T emesv r y 1988,
102.
326 Ko v c s S. 2004, 5; Dicssg a hazrt halni!
327 Kemn y 1900, 276-277; K emn y 1901, 80; Kemn y 1903, 301; Ka l m r 1971, 109.
328 Cz u ber k a 1906, 37-39; Ka l m r 1938, 59-60; Ka l m r 1971, 109-110.
329 Cz u ber k a 1906, 15; Al ex a n d er 1984, 131-134.
44. Rkczi Lszl szablyja, 17. szzad kzepe
45. Egyszer harci szablya, 1 7. szzad kzepe 99
SZABLYKA 16-17. SZZADBAN
trakban a trk damaszkuszi, azaz dmcki pengk utn talljuk ket. Egy 1602-
ben kelt vgrendeletben kt aranyos ezsts szablyt emltenek, az egyiknek a vasa
(pengje) dmcki, mg a msik frindgia. Kassa vros 1618-as titkos jegyzknyve
egyenesen egy Csetneken kszlt fringirl beszl. A fringia kifejezs felteheten, a
trk frenghi szbl vagy a latin frangere (hastani, jl vgni) igbl szrmazhat.
Az elbbi felttelezst valsznsti, hogy a 17. szzad els felben a kassai kardcsi
szrok a dmcki, ttorszgi (szlavniai) mellett trk fringia pengket is tiszttot
tak.330
A 16., de klnsen a 17. szzad inventriumai, rszabsai s hagyatki leltrai
sokszor emltik a portai forma szablykat.331A trk elkp utn ksztett szablyk
npszersgt jl rzkeltetik Debrecen vros szmadsknyvei. 1611-ben a vros
vsrolt: Szegedi Olasz Mrtontul egy mer aranias portai forma szabhat Principi in Varad
f. 50. .. . Makai tvs Pl 1612 s 1617 kztt ngy aranyos portai forma szablyt k
sztett 130 forintrt Debrecen szmra.332A trk elkp utn ksztett egyik leg
szebb.portai forma szablyt a Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertra rzi (47.
kp).333
Az aranyozott ezstmarkolat nyolcszglet s erteljesen elrehajlik, mg a mar
kolatkupak tizenkt szeletre tagolt gmbszeletet formz. Az oldals lemezek kivte
lvel a markolaton poncolt alapon dombortott, majd utnvsett - a trk
dsztmvszetbl jl ismert - sazlevelek s hatayi virgok lthatk. A keresztvas a
vgei fel erteljesen megszlesedik s nyolc egysgre tagolt gmbszeletben vgz
dik. A szablya hvelye zld brsonnyal bevont, a szerelse aranyozott ezstbl k
szlt torkolatveretbl (felktpnttal), egy msik felktpntbl s saruveretbl ll.
Szmunkra klnsen a kt felktpnt rdekes, mert formjban s dsztsben
teljesen keleti eredet, azaz egy nefritlapokkal dsztett trk szablya vagy pallos
alapjn kszlt. Szablynknl a felktpntokon, ahol a trk prhuzamoknl jde-
lap vagy trkiz van, poncbetsek tallhatk. A trk dszfegyvereknl a nefrit- vagy
jdelapokban inkruszlt aranyszlakat s apr trkizeket vagy rubinokat lthatunk.
A szablya felktpntjnak kzepn lv rozettbl s a krltte lv rumi jelleg
dsztelemekbl ll motvumkincs ezeket utnozza. A fels felktpnt felett egy
flmedaillonban a mr ismert rumimotvumok tnnek fel, szintn apr tponc ala
pon. A felktpnt alatt nmagukba visszakanyarod - pikkelymintval dsztett -
vastagabb s vkonyabb indk lthatk, amelyeknek vgei madrcsrre emlkeztet
nek. A saruvereten is hasonl mdon szerkesztett s dsztett motvumokat lthatunk.
A hvely vereteinek htoldaln lv dsztelemek megegyeznek az eloldallal, azzal
a klnbsggel, hogy itt csak vsssel alaktottk ki a motvumkincset. A torkolatve
ret s a sarupnt oldals lemeznek als, illetve fels rszn tallhatunk egy-egy be
ttt, az IS betk kombincijbl ll tvsjegyet. A szablyn lv jegy - sajnlatos
mdon - pontosan nem azonosthat. Valsznleg a nagyszebeni Stin-csald vala
melyik tagja hasznlta a 17. szzad els felben. Grf Andrssy Man gyjtemny
ben volt egy pohr, amelyen a szablyn lv tvsjegy h msa lthat. A poharat
Nagyszigeti Mrton rszre ksztettk 1638-ban. gy ezt a fegyvert az 1630-1640-
es vekbl szrmaz erdlyi munknak tarthatjuk.334A szablya pengje egybknt
330 Kemn y 1900, 277; Kemn y 1903, 300-301; Ka l m r 1938, 63-64; K a l m r 1971, 107; J g er 2010, 32-33;
J ger 2010a, 71-73.
331 Czuber k a 1906, 7.
332 Zo l t a i 1937, 13; B. Bo br o v sz k y 1980, 69-71; Ko v c s S. 1995, 227.
333 MNM Fegyvertr, I tsz.: 65.8456, hossza: 95,7 cm, penge szlessge: 3,4 cm, tmege: 1,13 kg; L u g o s i -
T emesv r y 1988, 91; Ko v c s S. 1995, 229, 9. bra; Ko v c s S. 1995a, 152-154.
334 Ko v c s S. 1995a, 148-150; Ko v c s S. 1995, 227.
46. Kemny Jnos erdlyi fejedelem szablyja, 17. szzad kzepe
47. Aranyozott ezstszerels portai formaszablya, 1630 krl
101
49. Trk-balkni hats szablyk,
17. szzad msodik fele
SZABLYKA 16-17. SZZADBAN
hrom szles vjattal kszlt s FRINGIA felirattal van elltva. A portai forma fegy
verek egy msik, nem kevsb mvszi pldnya a 48. kpen lthat.335
Pengje velt s fokles, a pengeht alatt ketts vjat fut, amelybl a fels a fok
lnl vgzdik, mg az als krlbell a foki kzepig tart. A pengetnl lthat a
16. szzad vgn s a 17. szzad elejn mkd solingeni kardcsiszr, J ohann Wundes
kirlyfejes jegye. Mellette az als pengevjatba a KAMUTHI nevet vstk, amely
azt jelzi, hogy a pengt az 1606-ban elhunyt Kamuthy Balzs rszre ksztettk. Az
aranyozott ezstbl kszlt keresztvas a vgei fel megszlesedik s egy-egy gerez
dekre osztott nyomott gmbben vgzdik, amelyet trkiz is kest. A keresztvas k
zepe s az oldaltskk t, tokos foglals trkizzel dsztettek, amelyek mellett apr
tponc alapon vsett, fogazott szl levelek lthatk. Az erteljesen elrehajl markolat
hrom magas foglals trkizzel s vsett fogazott szl levelekkel kestett, mg a
markolatgombot egy nagymret tokos foglals trkiz zija le. A keresztvas s markolat
msik oldala csak apr krponcokkal dsztett. A hvely egy fatok, amelyet mra mr
megfakult vrs brsonnyal bortottak s aranyozott ezstbl kszlt vretekkel szerel
tek fel. A torkolatveretet n. Z dsztsor s magas, tokos foglals trkizek kes
tik, mg als felt nttt, majd vsett, valamint poncolt, a trk dsztmvszetben
gyakran alkalmazott knai felhmotvumok s flpalmettk. A kt kln egysgbl
ll saruveret is a fentiekhez hasonlan van dsztve, azzal a klnbsggel, hogy a
koptatnl mr vsett s stilizlt, fogazott szl levelek is (eltnnek, akrcsak a hvely
veretek htoldaln. A Kamuthy Balzstl megrklt szablyapengt valsznleg egy
felvidki, taln kassai tvsmesterrel szereltette fel Dl Gbor korponai kapitny.
A 17. szzadban szmos egyszer, a mindennapi hasznlatban lv szablya is fel
bukkant, amelyek szerelsn trk-balkni hatsokat figyelhetnk meg. A 49. kp
bal oldaln lthat, a 17. szzad msodik felbl szrmaz szablya rvid, rzbl k
szlt keleti tpus keresztvassal, valamint szaruval bortott, elrehajl, szinte pisztoly
formj markolattal rendelkezik. Vsett dsz, ketts, rz felktpntokkal szerelt
hvelye ovlis formj saruveretben vgzdik. A pengje fokles, hrom vjattal s
genovai csiszrjeggyel van elltva.336Az elz fegyver j prhuzama a 49. kp]obb ol
daln lthat szablya, amely a csrszer, rzbl kszlt, egykor csuklszjas markolat
gomb kivtelvel szinte teljesen megegyezik az elz mtrggyal.337A 17. szzadban
szmos olyan szablyt tallhatunk az emlkanyagban, amelyen egyrtelmen tetten
rhet az (si) steppei hats (50. kp)P&Az elz fegyvertpus jellegzetessge a kes
keny, ellaposod keresztvas, a brrel bevont ujjtmaszos markolat, valamint az, hogy
kpos, rzzel bevont markolatkupakjt s az egyik keresztvasszrat keskeny lnc kti
ssze. A 9-10. szzadban a Kaukzus- s Donyec-vidki srokbl szmos olyan szab
lyt ismernk, amely ujjtmaszttskkkel szerelt markolattal rendelkezik.339Igen
rdekes, hogy ujjtmaszos, markolatszjas szablya a Karos-Eperjesszg II. honfogla
ls kori temetben is elkerlt. Az 1530-as vekbl is ismernk olyan magyar szab
lyt, amelynek a markolata ujjtmaszos formra van kikpezve, st a trgyi
emlkanyagban a 17. szzad vgn is felbukkant (51. kp).340 Az elz, steppei rk-
335 Ka l m r 1938, 37; Ka l m r 1971. 81; Lu g o s i - T emesv r y 1988, 57; Ko v c s S. 1995, 231; SPLENDEUR
1999, 34; J ANKOVICH 2002, 211-212; Ko v c s S. 2004, 40, K t. No. 21; MNM Fegyvertr, ltsz.:
55.3351, hossza: 109 cm, penge szlessge: 3,7 cm., tmege: 1,18 kg.
336MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.4216, hossza: 98 cm, penge szlessge: 3 cm, tmege: 0,69 kg.
337 MNM Fegyvertr, ltsz.: 56. 4239, hossza: 95,4 cm, penge szlessge: 3,2 cm, tmege: 0,65 kg; v. T e-
mesv r y 1989, 58, Kt. No. 120.
338 m n M Fegyvertr, ltsz.: 53.1168, hossza: 79 cm, penge szlessge: 3 cm, tmege: 0,62 kg.
339 Za k h a r o w - A r en d t 1934, 48-59; L ebed y nsk y 2006, 172-177.
340 HONFOGLAL 1996, 86-87; Ka l m r 1971, 78, 140. kp; J g er 2010, 26. MNM Fegyvertr, ltsz.:
56.4220, hossza 92 cm, penge szlessge: 2,9 cm, tmege: 0,69 kg.
52. Krmi tatr hatst mutat szablya, 17. szzad msodik fele
107
SZABLYK A 16-17. SZZADBAN
sghez jl kthet az 52. kpen lthat egyszer szablya, amelynek a jellegzetessge
a markolathoz kpest megtr, enyhn elrell, egyenesen levgott hengeres alak
markolatkupakja.341Ez utbbi egyrtelmen a 16-17. szzadban elfordul kirgiz s
krmi tatr szablyk jellegzetessge, amely tatr hatsra Magyar- s Lengyelorsz
gon is npszerv vlt, nlunk elssorban az egyszerbb kznapi szablyk krben.342
A 17. szzad msodik felben tallkozhatunk olyan szablyval is, amely ugyan nagy
ban hasonlt a korabeli perzsa fegyverekhez, de mgsem ebbe a tpusba, hanem v
lemnyem szerint az oszmn-trkbe sorolhat (53. kp).'m Mindenkppen meg kell
emlkeznnk a 17. szzad msodik felben jelents szmban felbukkan karabela
szablyrl, amelynek egy kznapi vltozatt az 54. kpen vehetjk szemgyre.344A
bbits madrfejre emlkeztet, szarubl, csontbl vagy fbl kszlt markolat igen
jellegzetes ennl a szablyatpusnl. 1683 s 1697 kztt a trk alli felszabadt h
bork sorn tbbnyire karabela szablykat zskmnyoltak a keresztny csapatok a
megszllktl.
Igen rdekes, hogy a lovassgi szablyk egyenes keresztvassal, mg a gyalogsgiak
a penge fel alhajl vltozatban kszltek.345A valsznstheten perzsa eredet
markolattpus a 17. szzad kzeptl a trkknl is npszerv vlt, majd Len
gyelorszgban s haznkban is megjelent. Magyarorszgi hasznlatt jl bizonytja
Klnoky Smuel erdlyi alkancellr 1703-ban festett portrja, oldaln csontmarko-
latos, csuklszjas karabellval (55. kp).346
A magyar szablya a 17. szzad msodik felben is megtartotta azt a formjt,
amely a 16. szzad vgre alakult ki. Az 1680-as vektl kezdve azonban - a nyugati
kardmarkolat hatsra - ismt npszer lett a markolatkengyel s ezzel prhuzamo
san felbukkant az egyik tskre kovcshegesztett hvelykujjgyr.347A markolat
kengyel vagy ms nven a kzvdpnt nem ms, mint a hts keresztvasszrnak
derkszgben trtn megtrse s meghosszabbtsa csaknem a markolatkupakig.
A fenti jts az osztrk dragonyoskardokon ltalnosnak tekinthet, s gy feltehe
ten ezek hatsra jelent meg ismtelten a magyar szablykon.348I gen rdekes, hogy
ebben az idben felbukkantak a trgyi emlkanyagban a dragonyoskard markolat
val elltott szablyk. Az egysges fegyverzetre trekv csszri hadvezets a fenti szab-
lykkal felteheten az osztrk szolglatban ll huszrezredek legnysgt szerelte
fel.349
341 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.609, hossza: 85,5 cm, penge szlessge: 3,3 cm, tmege: 0,57 kg; v. Csi l
l a g 1971, Kt. No. 62; Sc h u c k el t 2010, 299.
342 Za k h a r o w -A r en d t 1934, 60-61; Gu t o w sk i 1997, 36-40; Kov c s S. 1997, 188-192; Kwasnievv ic z 2002,
46-47; J g er 2010, 37; v. L u g o s i - T emesv r y 1988, K t. No. 90. Munkcs, 1685. mrcius 19.: Egy
tatr kard, szj nlkl. T h a l y 1873, 217.
343MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.4234, hossza: 98 cm, penge szlessge: 3,1 cm, tmeg: 0,65 kg. Ka l m r
1971, 80-81; Kh o r a sa n i 2006, 178-182; v. Ka r l s r u h er 1991, 186-188.
344 MNM Fegyvertr Ltsz.: 53.893., hossza:93,5 cm, penge sz.: 3 cm, tmege: 0,75 kg.
345Ka r l s r u h er 1991, 127-128, 189-193, Kw a sn i ew i c z 2002, 72; J g er 2010, 22; v: Zy g u l sk i 1978, 25-
31; Lu g o s i - T emesv r y 1988, K t. No. 105-106; Sc h u c k el t 2010, 266-267.
346SPLENDEUR 1999, 67, Kt. No. 48.; K h o r a sa n i 2006, 188-189. A karabela szablyhoz hasonlt
markolat mr a 15. szzadban felbukkant haznkban (lsd 25. kp), de a ksbbiekben is hasznltak ter
mszetes, nem stilizlt madrfejet formz markolatgombbal szerelt szablykat. V. FRI 1988, Kt.
No. C.27.
347MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.604, hossza: 88,5 cm, penge (sima, fokles pldny) szlessge: 3,5 cm. Az
elz szablya j prhuzama a szles vjattal, valamint nap, hold s csillag kpvel dsztett pengvel ren
delkez oldalfegyver: MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.606, hossza: 94 cm, penge szlessge: 3,7 cm, tmege:
0,78 kg.
348 Do l l ec z ek 1896, 2-3.
349 Ka l m r 1971, 83; MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.791, hossza: 93 cm, penge szlessge: 3,1 cm; ltsz.: 53.794,
hossza: 95,5 cm, penge szlessge: 3,2 cm, tmege: 0,81 kg.
53. Trk tpus szablya, 17. szzad msodik fele
54. Karabela-szablya, 17. szzad vge
109
SZABLYKA 16-17. SZZADBAN
A szablynl s a pallosoknl a 17. szzad utols harmadban ismt felbukkant a
trgyi emlkanyagban s a hagyatki leltrak lersaiban a keresztvas egyik vgt a
markolatkupakkal sszekt lnc alkalmazsa.350A 17. szzad vgn a kzvdpnt
mr csaknem a markolatkupakig rt. A 18. szzad legelejre a markolatkengyel kz
vetlenl a markolatkupak alatt megszlesedett s egy kis tskben vgzdtt, ame
lyet a markolatkupak vgn lv kis nylsba rgztettek (56. kp).351 A 18. szzad
elejre kialakult egy olyan markolattpus, amely kizrlagosan a magyar szably a j el
legzetessge. A kezet az ellenfltl jobban vd vltozat a Rkczi-szabadsgharc bu
ksa utn - a huszrsg trhdtsa miatt - szerte Eurpban megjelent a knny
lovassgnl.352
Szksges megemlteni, hogy az nll lengyel huszrszablya a 17. szzad utols
negyedben alakult ki. Egy lengyel huszrtiszt feliratos, cmeres szablyja az 57. kpen
lthat, amelyet 1696-ban ksztettek.353
A 16-17. szzadban a szablya hordsnak ktfle mdja volt, vagy a derkra csa
tolt vrl, vagy a jobb vllra vetett szjrl fggtt le. Az n. kardhord szjat, vagy se
lyemzsinrt a hvely felktpntjainak karikihoz erstettk, s ez csatlakozott a
kardvhz. Ez utbbit a mente fltt viselt szles zsinrvre vettk fel. A dszszablyk
esetben elfordult, hogy a felktszjak indulsi helyn egy-egy - a 16. szzadban
nagyobb, mg a 17. szzadban kisebb - boglrt iktattak be.354Selyemzsinrbl k
szlt, vre erstett kardv lthat Kemny J nos kpmsn.355A nyakba vetett hor
dsi md jl megfigyelhet a Klnoky Smuelt brzol olajfestmnyen (55. kp),
illetve Esterhzy Antal 1691-ben festett portrjn.356A 17. szzad msodik felben
vlt gyakoriv a szablyatarsoly hasznlata, amelyet legtbbszr a kard szjra fg
gesztve kzvetlenl a trd felett viseltek, valamint sokfle, rendszerint gondosan ki
varrott anyagokbl ksztettek. Bnis Ferenc 1665-ben kelt leltra elrulja, hogy a
nemes, keskeny vas kardja mell kk selyembl sztt felktn hordott, gazdagon
kihmzett rzsaszn tarsolyt viselt.357A huszrtisztek egybknt a tarsolyt nem pusz
tn dsznek tartottk, hanem leveleket, st kisebb formtum knyveket troltak
benne.358
A szablya a huszrsg legmeghatrozbb fegyvere volt, amely ugyan mr a 14.
szzadban felbukkant, de a lovassgnl mgis trk hatsra terjedt el nagyobb szm
ban, amelyet a huszrsg kzvettett a magyar katonkhoz. A magyar szablya tmege
fokozatosan cskkent, a 16. szzad kzepi 1kg-rl a 17. szzad els felben 0,8 kg-
ra, mg a szzad vgn 0,6-0,7 kg lett a szablyk tlagos slya. A 16. szzad kzepe
tjn alakult ki a jellegzetes magyar huszrszablya, amely formjt - kisebb vltoz
tatsokkal - egszen a 18. szzad elejig megrizte.
350 Cz u ber k a 1906, 18; T emesv r y 1989, 58, K t. No. 123; Ko v c s S.1995, 232.
351 Az itt bemutatott szablya a Rkczi-szabadsgharc egyik alapdarabja. A mtrgy ezstszerelkkel ren
delkezik, amely vsett s poncolt indkkal s virgokkal dsztett. Aclbl kszlt sima, fokles pengje
maratssal dsztett. MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.1478, hossza; 109,5 cm, penge szlessge: 3,5 cm; Ka l
m r 1938, 47; T emesv r y 1989, 97, K t. No. 402; Ko v c s S. 2008, 38.
352 Ka l m r 1971, 83.
353 MNM Fegyvertr, ltsz.: 56. 4410, hossza: 90 cm, penge szlessge: 3,1 cm, tmege: 0,81 kg; v.: L a n d
1999, 219; Kw a sn i ew i c z 2002, 58-62; IMAGINES 2007, 282. Kassa, 1684. prilis 18.: Egy aranyas,
sima, lengyel kard. Thaly 1873, 213.
354 Cz u ber k a 1906, 23-24; Ka l m r 1971, 87.
356FRI 1988, 100, C. 55.
366 FRI 1988, 89, C. 27.
357 Cz u ber k a 1906, 24-26; Ka l m r 1971, 99.
358 T ha l y 1888, 791.
55. Klnoky Smuel erdlyi alkancellr. Olaj, vszon, 1703
111
A hegyestr, a lra val pallos s a palloshegyestr elzmnyeirl
Kzel hrom vtizede, hogy Kubinyi Andrs egy kzpkori fegyvertpus azonostst
vgezte el egyik tanulmnyban.359A fent emltett dolgozatban olvashatjuk a pesti
kardcsiszroknak a 15. szzad kzepn, vlhetleg az 1460-as vekben rott chle
velt.360Magyarorszgon a szrsra kikpzett, viszonylag rvid pengj dffegy
vert, a trt felteheten a 13. szzad ta hasznltk.361A 14. szzadban a ktl, mr
hosszabb pengvel, s specilis markolatgombbal kszlt tr neve a bicellus a Kpes
Krnika lersa, valamint miniatri szerint. E fegyverfajtt szaruval, vagy brrel be
vont markolattal egyarnt gyrtottk s tiszttottk a pesti kardcsiszrok.362Az elbbi
chlevlben egy igen rdekes mondattal tallkozunk: ... gladios tamen non purgatos
qui Hungarice hyzwktwr vocantur ubique paratos secundum consuetudinem nostrae civitatis
antiquam libere, vendere, emere decrevimus permittendo. Vagyis: Engedlyezzk vro
sunk si szoksa szerint a csiszolatlan kardok - melyeknek neve magyarul hossztr
(hyzwktwr) - szabad eladst s vtelt, brhol kszltek is azok.363Az 1460-as vek
ben a mai rtelemben vett kard (gladius) magyar neve a tr volt a fenti mondat r
telmben. Felteheten Budn, 1418-1422 kztt keletkezett az egykori nikolsburgi
dik, Rotenburgi J nos magyar nyelvmestere, amelyet 1923-b?.nJ akubovich Emil fe
dezett fel.364A fenti szjegyzk szerint a gladius = theor, azaz mai kiejtssel tr.365Az
elz nyelvemlk nagyban megersti, hogy a 15. szzadban a kard nev fegyvert
trnek hvtk. Ezek utn taln nem tl mersz kvetkeztets, hogy a korai Zsigmond-
korban lejegyzett Besztercei Szszedetben elfordul fixolaris - heges theur - hegyes
tr; spalta - zes theur - szles tr s bipennis - kt eleu theur - kt l tr nem trket,
hanem a mai rtelemben vett kardokat jellt.366Ebben a becses szjegyzkben rend
kvli rszletessggel rtk le a korabeli fegyvereket, gy, mint a fentiekben lttuk az
akkoriban tr kifejezssel illetett kardokat.
Az elbbi, igen meglep nyelvszeti adatok ksztettek arra, hogy a Magyar Nem
zeti Mzeum fegyvergyjtemnynek kardjait a Zsigmond-kortl a J agell-kor v
gig tzetesen tnzzem, termszetesen azzal az idszakkal kezdve amikor is a
Besztercei Szszedet rdott. A 14. szzad utols vtizedeiben megjelent haznkban
az a pncltpus, amelynl a mellvrtet mr egy lemezbl kovcsoltk, s ez a vlto
zat a teljes lemezvrtek megjelense eltti legfejlettebb vdfegyvert kpviselte. Egy
ilyen pncl lthat a siklsi plbniatemplom 1986-os feltrsa alkalmval napvi
lgra kerlt vrsmrvny srkvn, amely az 1386-ban egy mernyletben lett vesz
tett Garai I. Mikls ndort brzolja.367A fenti pncltpus elterjedse miatt a 14.
szzad utols vtizedeiben jelentek meg a laptott rombusz tmetszet, merev pen
gj kardok, amelyek keskeny, erteljesen hegybefut pengvel kszltek. E kardt
pussal lehetsg nylt arra, hogy behatoljanak a pncl ltal fedetlenl hagyott
keskeny rsekbe.368A 14. szzad vgn, vagy a 15. szzad elejn ksztettk az 58.
359 Ku bi n y i 1973, 189-192.
360 Ko v c s S. 1993, 178.
361 Kovcs S. 2006, 8-10.
362 Ku bi n y i 1973, 189-191; Ko v c s S. 1993, 178. Az 1419-ben festett Szent Lszl legenda szkelyderzsi
falkpn a lovagkirly oldaln szintn a bicellus lthat. L sz l 1994, 93-100.
363 Ku bi n y i 1973,192.
364D r y 1924, 84-85.
363 Mo l n r - Si mo n 1980, 65.
366Fi n l y 1892, 15; Ko v c s S. 1993, 197, 20. jegyzet; B. Sz a b 2010, 129.
367 PANNNIA 1994, 276-278; SIGISMUNDUS 2006, 445, Kt. No. 1.35.; Lsd a 9. kpet'.
368Ka l m r 1971, 87; GAMBER 1998, 40-44.
56. Ezstveretes magyar szabija, 18. szzad legeleje
57. Feliratos lengyel huszrtiszti szabija, 1696
113
TMADFEGYVEREK
kpen lthat, a fenti tpusba tartoz kardot, amely lekerektett tglatest formj mar
kolatgombbal rendelkezik, s 1861-ben Zalaegerszegen talltk.369Az elz kard igen
j prhuzama 1864-ben, a Gmr megyei Pohorkn kerlt el, amely a keresztvas s
a markolatgomb tpusa alapjn a 15. szzad els negyedbl szrmazik (59. kp).310
A yorki vroshzn rztt kard ngyzet tmetszet, erteljesen hegybe fut peng
vel kszlt, amelyet I. Zsigmond kirly (1387-1437) adomnyozott V Henrik angol
kirlynak.371
A trgyi emlkanyagban szp szmmal vannak olyan kardok is, amelyeknek ru
galmas, valamint hajlkony pengik nagyon enyhn futnak hegybe, s ez utbbi igen
jellegtelen s kismret. A 60. kpen lthat, 14. szzad vgn kovcsolt kard ilyen t
pust kpvisel s dobformj markolatgombbal rendelkezik, amelynek mindkt ol
daln egy-egy csonkagla l.372A fentiekhez nagyban hasonlt a 61. kpen lthat
fegyver, amely csonkakp szeren kiugr, dob alak markolatgombbal rendelkezik s
a 15. szzad els vtizedeiben kszlt.373A 60. s 61. kpeken lthat kardok s sz
mos prhuzamuk specilisan kikpzett, valamint szlesre kovcsolt, igen feltn kt
llel rendelkeznek. Ez utbbi tulajdonsguk alapjn leginkbb csak a vgsra alkal
mas kardokat jellheti a Besztercei Szszedet bipennis - kt l tr, vagyis ktl kard
nven. Az 58. s 59. kpeken lthat kardok - vlemnyem szerint - szinte biztosan
azonosthatak a fenti szszedet fixolaris-hegyes tr, azaz hegyes kard kifejezsvel.
Taln legnagyobb a bizonytalansg a spalta-zes theur-szles tr, azaz szles kard elne
vezssel. Valsznleg egy viszonylag rvid, de szles pengj kardtpust jellt, amely
hez hasonlak - bizonyra nem meglep mdon - a Zsigmond-kori kardok kztt is
megtallhatak. (62. kp).374 Az 1444-es vrnai csatrl megemlkez biznci forrs
369MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3134, hossza: 124,8 cm, penge sz.: 4,2 cm, tmege: 1,66 kg: L u g o s i - T e-
mesv r y 1988, Kt. No. 13, prhuzama: ltsz.: 53.176, hossza: 115,5 cm, penge sz.: 4,8 cm, tmege:
1,58 kg, L u g o s i - T emesv r y 1988, K t. No. 11. Prhuzama a ksei Zsigmond-korbl, ltsz.: 53.168,
hossza: 134 cm, penge sz.: 5,1 cm, tmege: 1,81 kg. Ez utbbi kard csaknem azonos azzal a fegyver
rel, amely az 1434-ben meghalt Stiborci II. Stibor kapitny srkvn, a lovag bal oldaln tallhat. Az
elhunyt jobb oldalra egy hossz pengj bicellus van ktve, a hvelyn lthat kstart tok miatt el
kpzelhet, hogy egy olyan fegyverrl van sz, amelyet vadszat alkalmval hasznltak. Ka l m r 1971.
88.; SIGISMUNDUS 2006, 347-348. Kt. No. 4. 51.; Oa k es h o t t 1964, 102; SCHNEI DER 1980, 39;
ALEXANDER 1985, 106-109; Oa k es h o t t 1991, 160. Ajndk s hadizskmny formjban szmos
eurpai kszts kard jutott a kzponti mameluk fegyvertrba, Alexandriba. A bekerlt fegyverek
nagy rszbe az akkoriban uralkod szultn nevt s cmeit is belevstk, s gy a kardok nhny ven
bell jl datlhatok. Co mbe- C o sso n 1937, 225-242.
370MNM Fegyvertr, ltsz.:53.150, hossza:125 cm, penge sz.: 4,2 cm, tmege: 1,54 kg; Oa k es h o t t 1964,
103; Gl o sek 1984, 173, Kat.No. 437; Lu g o s i - T emesv r y 1988, Kt. No. 14; Oa k es h o t t 1991, 188.
371 Ka l m r 1971, 63, 107. kp; SIGISMUNDUS 2006, 340-342, K t. No. 4.51.
372 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.152, hossza: 129,3 cm, penge sz.: 5,8 cm, tmege: 2,23 kg, Gl o sek 1984,175,
Kt. No. 467; T emesv r y 1989, 45, Kt. No.7; SPLENDEUR 1999, 111. Kt. No. 5; BAYERN 2001,
154155, Kt. No. 3.19. A fenti kard prhuzama: ltsz.: 53.194, hossza: 126 cm, penge sz.: 5 cm, tmege:
1,87 kg, ltsz.: 53.18., hossza: 117,5 cm, penge sz.: 5,4 cm, tmege: 1,71 kg.
373 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.195, hossza: 124 cm, penge sz.: 5 cm, tmege: 1,98 kg; prhuzama: ltsz.:
67.8509, hossza: 125 cm, penge sz.: 6,5 cm, tmege: 1,68 kg, lelhelye: Tahi, Dunameder.
374 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.196, hossza: 91,5 cm, penge sz.: 5,2 cm; ltsz.: 53.373, hossza: 70 cm, penge
sz.: 5,1 cm; Gl o sek 1984, 175, Kat.No. 470. Csaknem azonos, kt rvid s szles pengj kard lthat
az 1397-ben elhunyt Brandolini, Tiberto (Bognacavallo) sremlkn. (62. kp); Bo c c i a - C o el h o 1975,
334, Kt. No. 80-82; v. Ma n n 1962, 242-243, Kt. No. 460, 462. I gen rdekes, hogy az 1350-1450
kztt hasznlatos eurpai kardok esetben kimutathat hrom olyan tpus Oakeshott felosztsa sze
rint, amely megfelelhet a Besztercei Szszedetben lertaknak. Hegyes tr - XV-XV a, XVII (Oa k esh o t t
1964, 56-60, 65-67); szles tr - XVI, XVIII (Oa k es h o t t 1964, 61-63, 67-69); ktl tr - XVI a,
XVIII a (Oa k es h o t t 1964, 63-65, 69-70); Oa k es h o t t 1991, VI I I -I X.; Oa k es h o t t 2001, 100-102.
116
60. Kitn llapotban fennmaradt kard. 14. szzadvge
62. Rvid, szles pengj kard 15. szzad eleji szak-itliai sremlkrl
szerint: A germn s a magyar kard hossz, vjatos, ngyl, lesre kszrlt, igen les hegy
ben vgzdik; lhtrl lndzsaknt dfnek vele s olyan sebet ejt, mint a lndzsa. 375A fenti
kitn forrs egyrtelmen a fixolaris-hegyes tr nev kardtpust rja le, amelyek a
nmet trgyi emlkanyagban is kimutathatk, mghozz Bohrschwert (frkard)
nven.376A lengyel s cseh mzeumokban szmos, az egykori nmet terleteken ta
llt, a Magyarorszgihoz igen hasonl kardot riznek.377A legutbbi vek szenzci
ja volt a lengyelorszgi Racibrz dominiknus kolostornak 4. srjban feltrt, 127,5
cm hossz kard, amely a 15. szzad els felben kszlt. A merev, erteljesen hegybe
fut keskeny penge rdekessge, hogy egy lgy magra kovcsoltk r a kls kem
nyebb aclrteget, s ezltal egy szvs, nehezen trhet penghez jutottak. gy nem
csoda, hogy a kitn minsg pengt mg a 15. szzad msodik felben is hasz
nltk, tszerelt markolattal s markolatgombbal.378
Visszatrve a haznkban rztt kardokhoz megllapthatjuk, hogy a Hunyadi
korban is megtallhatk a merev s keskeny, ngyzet tmetszet pengj, erteljesen
375A BIZNCI 1974, 805-806; B. Szab 2010, 129-130.
3,6 K almr 1971, 87; K ovcs S. 1993, 178; Gamber 1998,41-45, 55-56; Tilman 2009, 120-122, 128-135,
150, 154.
377 Gl osek 1984, 138-169, Kt. No. 14, 36, 48, 62, 269, 352, 388, 393.
378 Biborski-Stepinski-Zabinski 2004, 192-196, 201-203.
61. Kard a 15. szzad els vtizedeibl
119
TAMADOFEGYVEREK
hegybe fut kardok.379A fentiek mellett a rugalmas s szles, ktl pengj, alig
hegybe fut kardok is szp szmmal ismertek a trgyi emlkanyagban.380A Hunyadi
korban jelentek ugyan meg, de a J agell-korban lettek jellegzetesek azok a kardok,
amelyeket pallos nven ismernk. Ezeknek a fegyvereknek az ismertetjegye az S-
alak keresztvas, a ngyszgletes, gerincles, vagy dudoros markolatgomb, valamint
az, hogy szles, fels rszn apr vjatokkal rendelkez pengjk teljesen prhuza
mos s tompa, lekerektett vgzds (63. kp).3sl Az isztambuli Topkapi Mzeumban
a fentiekhez nagyban hasonlt kardokat riznek, amelyeket magyarnak tartanak s
a J agell-dinasztihoz ktnek.382A 64. kpen lthat pallos mr a 16. szzad elejnek
a jegyeit viseli magn. A pengje tulajdonkppen a 63. kpen lv kard j prhu
zama, mg keresztvasa mr 8-as formj, markolatgombja csonkolt tglatestet
mutat, amelynek mindkt oldaln egy-egy lencse alak dudor l.383Az elz pallos
aranyozott ezstszerels, nagyobb testvre a 65. kpen vehet szemgyre, amely
minden valsznsg szerint a 16. szzad msodik negyedben kszlt.384A J agell-
korban mint azt az elz pldk is jl bizonytjk, igen nagy mrtkben elterjedtek
a pallosok. A fenti fegyvertpus mellett a szles, enyhn hegybefut pengj kardok
is npszerek voltak, amelyet a mohcsi csatban (1526) elesett Drgffy J nos zsz
ltart oldalfegyvere s egy Bthori-cmeres kard is kitnen igazol, amelyeket j e
lenleg az isztambuli Topkapi Szerj Mzeumban riznek.385A 15. szzad vgn, vagy
a 16. szzad elejn kszlt a 66. kpen lthat, igen klnleges kard. A keskeny, merev
s gerincles penge erteljes hegybe fut.386A hossz s egyenes keresztvasszra egyik
oldalon derkszgben megtrve oldalra ll, mg markolatnak vgn gerezdek krte
formj markolatgomb l. Az elz szrfegyver, mr biztosan a 16. szzad elejn k
szlt, igen j prhuzama a 67. kpen vehet szemgyre.387Ennl a kardnl is a merev,
3,9 Kronolgiai sorrendben: MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.376, hossza: 72,5 cm (pengje trtt), penge sz
lessge: 3,4 cm, lelhelye: Trkblint; ltsz.: 53.374, hossza: 106,3 cm, penge szlessge: 4,3 cm, t
mege: 1,58 kg, lelhelye: Budapest, Rkospatak; ltsz.: 53.200, hossza: 131 cm (markolatgombja letrt,
pengje ersen korrodlt), penge szlessge: 3,9 cm, tmege: 0,94 kg. Ez utbbi fegyver a Bohrsch-
wert, v. T il man 2009, 150, Kt. No. 6. Az 1487-ben elhunyt Szapolyai I mre sremlkn egy ilyen t
pus fegyvert lthatunk. HUNYADI 2008, 276-277, Kt. No. 6.4; v. T homas-F rttz 1978, 6-7, 10-14.
380 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3584, hossza: 108 cm, penge szlessge: 5,3 cm, tmege: 1,19 kg, l elhe
lye: Vc; ltsz.: 53.197, hossza: 114,8 cm, penge szlessge: 5,6 cm, tmege: 1,29 kg; Zarnczki 1990,
43^5.
381 Nagy 1890, 300-301; Nagy 1897, 59; Nagy 1898, 228-230; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3116, hossza:
125,5 cm, penge szlessge: 5,5 cm, tmege: 1,52 kg, lelhelye:Pusztajfalu; prhuzama: ltsz.: 53.311,
hossza: 120,3 cm, penge szlessge: 4,3 cm; ltsz.: 55.3133, hossza: 119,2 cm, penge szlessge: 4,8 cm,
tmege: 1,38 kg, lelhelye: Solymr; Gl osek 1984, 173, Kt. No. 439; L ugosi-Temesvry 1988, Kt.
No. 18; Zarnczki 1992, 10. A kutatk tbbsge, kztk Oakeshott is az S-alak keresztvasat itliai
(Velence) eredetnek gondolja. A fenti szakember ennek a tpusnak a lerst a kvetkez mondattal
zrja: Many of these Venetian hilts have been found in Hungary. O akeshott 1964, 118; v B Szab
2010, 129-130, 18. jegyzet; NORMANN 1980, 64-66, 240-241.
382ALEXANDER 1987, 22-23, 39.
383 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.323, hossza: 101 cm, penge szlessge: 4,1 cm, tmege: 1,12 kg; L ugosi -
Temesvry 1988, Kt. No. 15; MARIA 1993, 84, Kat. No. 69; HABSBURG 2005, 238, Kat.No. VI -31.
384 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3212, hossza: 115 cm, penge szlessge: 5 cm, tmege: 1,57 kg (hvely nl
kl); A BECSI 1933, 44, Kt. No. 70; K al mr 1971, 6667, 115.b. kp. A fenti kard szintn aranyo
zott ezst bor ts, a 16. szzad kzepe tj n kszlt vltozata: K al mr 1971, 66-67, 115.a. kp;
L ugosi-Temesvry 1988, Kt. No. 51; SPLENDEUR 1999, 112, K t. No. 8.
385 K al mr 1971, 64, 108. kp; ALEXANDER 1987, 37-38, 47; ALEXANDER 2004, 147-149. A kt
utbbi tanulmny szerint a Drgffy-kard mg jval a mohcsi csata (1526) eltt kerlt Konstantin-
polyba, felteheten a 16. szzad legelejn. V. K ovcs S. 2009, 597, Kat. No. 116.
386 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.377, hossza: 112 cm, penge szlessge: 2,5 cm, tmege: 1,23 kg, lelhelye:
Budapest, Dunameder; Temesvry 1989, 46, Kt. No. 18.
387 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.383, hossza: 104 cm, penge szlessge: 3,3 cm; L ugosi-Temesvry 1988,
Kat. No.21.; J ger 2010, 13.
122 65. Kard, pontosabban aranyozott ezstszerels lovagi pallos a 16. sz. msodik negyedbl
A HEGY ESTR, A LRA VAL PALLOS S A PALLOSHEGYESTR ELZMNY EIRL
keskeny s gerincles penge hegybe fut, mg keresztvasa fekv 8-ast formz, mar
kolatgombja pedig harntgerezdelt krte alakot mutat. Amint azt lttuk a Zsigmond-
kortl folyamatosan megfigyelhet, hogy - nhny tmeneti kardflesget leszmtva
- kt f kardtpus ltezett Magyarorszgon. Az egyik fegyvervltozat szinte kizrla
gosan csak szrsra, mg a msik csak vgsra volt alkalmas. A J agell-korban meg
figyelhet, hogy a szrsra kialaktott penge fokozatosan elkeskenyedett, mg a
tompa vgzds pallosoknl a legkisebb ktsg sem merlhet fel a tekintetben,
hogy csak vgsra voltak alkalmasak. Az isztambuli Topkapi Szerj Mzeum fegy
vergyjtemnyben van egy klnleges kard, amely egyrtelmen a 16. szzadi ma
gyar hegy estrk elzmnynek tekinthet. A 124,5 cm hossz mtrgynak a
pengeszlessge meglepen kicsi, mindssze 1,4 cm. A bronzbl kszlt markolat s
a nyjtott krte formj markolatgomb klnlegessge a latin nyelv gtikus fel
irat: PROPATRIA X PROPATRIA MISERERE MEI X AVE MARIA MT... PRO-
PARTIA X PROPATRIA.388A felttelezsek szerint a fenti kard bizonyosan az
egykori magyar kirlyi fegyvertrbl szrmazik. A mohcsi csata (1526) utn Mria
kirlyn a budai kincstr egy rszvel, kztk szmos fegyverrel Pozsonyba mene
klt. Az 1527. szeptember 19-n nmet nyelven felvett n. B-leltrban a kvetkez
fegyverlersra bukkanunk: Ain rapier mit ainer rten samatein shaid, das ortpnde weisz
silbrin.389 A fenti jegyzknek 1528. prilis 22-n szletett egy latin nyelv tirata,
amelyben a pontos megnevezs vgett mr j nhny magyar sz is szerepel. Min
den bizonnyal ezenjegyzkunum gladium hegyes simplex mondata megfelel a nmet
nyelven rott leltr rapier-nek.390Mindkt kifejezs egy olyan keskeny pengj,
szrsra kifejlesztett fegyvert takar, amelyet magyarul hegyes kardnak (hegyestr
nek), mg nmetl trkardnak neveztek. Vlemnyem szerint a gladium hegyes simp
lex mr valban a mai rtelemben vett hossz trpengvel rendelkezett, s tpusban
felteheten azonosthat az Isztambulban rztt feliratos darabbal, illetve a 66. s
valsznleg a 67. kpeken lthat karddal, ez utbbi egyrtelmen a 16. szzad els
vtizedeiben megjelen hegyestr elkpnek tekinthet. A 15. szzadban felbuk
kan, keskeny pengj, szrsra kifejlesztett kardok a mamelukok s az oszmn-t-
rkk eltt sem voltak ismeretlenek. Az isztambuli Topkapi Szerj Mzeumban
riznek mind a Mameluk, mind az Oszmn-trk Birodalombl szrmaz egy-egy
szrfegyvert, amely minden bizonnyal a 15. szzadban eurpai hatsra jelent meg
nluk.391
Felteheten ennek is lehet a kvetkezmnye, hogy a trkk olyan hamar tvet
tk a hegyestrt, amelyet hasznltak mind a mamelukoktl tvett,392mind a magyar
tpus keresztvassal s markolattal.393
A 16. szzad elejtl az a trk szablya lett a npszer haznkban, amelyet a hu-
szrsg kzvettett a kirlyi udvarba s a magyar nemessghez.394Felteheten mr a
ksei J agell-korban megindult az a folyamat, amikor is elssorban a vltozatos fegy
verzet s felszerels knnylovassgnl a bal oldalon viselt szablya miatt a keskeny,
388ALEXANDER 1987, 24, 35, 99. szm alatt, 48; v. T i l ma n 2009, 128-130.
389 Zimermann-Rreyczi 1885, LXXIII. Balassa Menyhrt lefoglalt s Bcsbe vitt ingsgainak 1549-es
leltrban olvashatjuk: Zway alt Rapier-, Beigel 1900, 461.
390 Barabs 1890, 367; K almr 1971, 87; K ovcs S. 1993, 197, 21. jegyzet; v. T ilman 2009, 134-135.
391 Y cel 2001, 120, Pl. No. 79, 131, Pl. No. 90. Ez utbbi a mec nev kardtpus, amely csonttal bor
tott markolattal s hossz, hegybe fat keskeny pengvel kszlt s II. Mehmed szultn (1444-1446,
1451-1481) fegyverei kzl val. K ovcs S. 2006a, 310; v. B. Szab 2010, 129, 16. jegyzet.
392 L ugosi-Temesvry1988, K t. No. 62, K ovcs S. 1993, 181,187; SCHTZE 2005, 74-75.; I ger 2010,
14-15.
393 L ugosi-Temesvry 1988, Kt. No. 61; K ovcs S. 1993, 189; ONE HUNDRED 2002, 168-169.
394 Lsd a 29. kpet\
66. Kard, pontosabban trhard (rapier) a 15. szzad vgrl, 16. szzad elejrl
125
TMADFEGYVEREK
szrsra val, vagy a szles pengj, csak vgsra alkalmas kardok ki
egszt fegyverknt a nyeregre lettek ktve. Ludovicus Tubero trt
netr, Kortrtneti feljegyzsek cm mvben lert egy Kassa
melletti prviadalt, amely a rc (huszr) J aksity Demeter s egy krmi
tatr vezr kztt 1491-ben zajlott le II. Ulszl kirly (1490-1516)
jelenltben. Miutn a vitz huszr sikeresen legyzte ellenfelt, a tr
tnetr gy folytatja: Nem tudta ezt elviselni a tatrok kzl egy bizonyos
kivl lovas. Rszint vezrnek halltl, rszint pedig a gyalzattl indtva vi
adalra hvta teht a rcot s megsarkantyzott lovt ellensgre ugrasztott,
hogy szerencstlen sajt hallval is tetzze az ellensg dicssgt, hiszen mr
az els sszecsapskor, miutn trszrs rte a nyakn, nyomban belehalt se
bbe.395
Nagyon valsznnek tartom, hogy itt jelen esetben nem (hegyes)
trrl van sz, hanem a kopjaszrs, vagyis a trszer kopjacscs ltal
okozott hallos srls lett egy kiss flrertelmezve. Ennek ellenre
nyilvnval, hogy egy gyors s nagyerej dfs okozta a tatr ellenfl
vgzett. A kopja s a hegyestr kzs vonsa, hogy olyan (szr)fegy-
verek, amelyek egy kis pontot tmadnak az ellenfl testn, s gy nehz
ezt elhrtani, mg a szablya vgsa ellen valamivel knnyebb vde
kezni egy gyakorlott harcosnak.
1553-ban rta Tindi Lantos Sebestyn az Enyingi Terek J nos vi-
tzsgecm verset, amelyben fontos informcikat olvashatunk a he
gyestr sikeres hasznlatrl a szablyval szemben:
Kzel juta Terek Jnos, hogy lt,
Az terekhz siete, szmben lla,
Hegys trrel tet gyakdos vala,
s re sebeket ejttt vala.
Ott az hegys trrel igen gyakdos,
Szablyval az terek m felvga,
Vitznek szp kengyelvast tall,
Az rzkengyel flig el-bszakada.
Szakada csizmja s kapcja,
Azrt meg nem sebesle lba,
Hegys trrel rfi hozztaszta,
Szablys karjt a fldhz nyssol. 396
A hegyestrt a fent lertak szerint mg szablyval szemben is sike
resen alkalmaztk, csakgy mint sodronying ellen.
Kassn, a fels-magyarorszgi fkapitnyok szkhelyn 1600 ta
egy chben dolgoztak a pnclgyrtk s a fegyverderk-ksztk. A
kt mestersg kzti lnyeges klnbsgre utal az 1633. vi rszabs,
amely szerint a pncl lehet aprszem (ekkor drgbb), vagy regszem,
azaz a pncl kifejezs megfelelt ebben az idben a sodronyingnek. A
fegyverderk a pncllal ellenttben pedig acllemezekbl, kovcso
lssal kszlt, fnyesre csiszolt vagy fekettett vltozatban. Az elbb v-
395 T ubero 1994, 165; v. T th 1934, 191, 221. jegyzet
396 T indi 1984, 319, 323-324.
67. Kard, pontosabban hegyestr (panzerstecher) a 16. sz. elejrl
A HEGY ESTR, A LRA VAL PALLOS S A PALLOS HEGY ESTR ELZMNY EIRL
zolt klnbsg igen szembetn Pankaly Pter fegyverderk-kszt s Demut Vltn
pnclgyrt 1619-ben kszlt pecstjn. Az elbbi mesternl sisak, mg az utbbi
nl sodronying van a tipriumba vsve.397A Bohrschwert mg a 16. szzad els fel
ben is elfordult, de ekkor mr leginkbb Panzerstecher nven emltik a nmet
nyelv forrsok.398gy nem meglep, hogy apanzer sz sodronyinget, mg a rstung
lemezpnclt jelentett a 16-17. szzadban.399A hegyestr nmet neve egybknt
szintn Panzerstecher, azaz sodronyingtszr s nem pnclszr, mint aho
gyan igen helytelenl a legtbben fordtottk. Ez a tves rtelmezs vezette flre Kal
mr J nost is, amikor a kvetkez sorokat rta: A hegyestrk a XV. szzad vgn jnnek
ltalnosan divatba, amikor is a sodronyinget felvltja a vaslemezekbl kszlt vrtezet.400
Vgezetl szksges megemlkezni a huszrsg harmadik kiegszt kardjrl,
amelyet palloshegyestrnek neveznek a 17. szzadi forrsok. Az elbbi fegyvertpus
tbbnyire markolatkengyellel, ferdn levgott markolatkupakkal, valamint egyl -
vjatos - pengvel rendelkezik, s klnlegessge a hossz foki, amely szrsra is
alkalmass tette ezt a kardflesget. I gen rdekes, hogy a trgyi emlkanyagban az
elbbi huszrfegyver elzmnye mr a 15. szzad msodik felben Angliban s I t
liban egyarnt megtallhat volt. A fenti, - szrsra s vgsra kivlan alkalmas -
kardtpus magyarorszgi ismerete biztosra vehet, hiszen ilyen fegyvert tart a kez
ben a Bakcs csald 1532-ben killtott cmeres levelnek a huszrja (Lsd 18. s
128. kp), valamint ezt a vltozatot kpviseli Kemny J nos erdlyi fejedelem pom
ps huszrfegyvere is (Lsd 86. kp).
Az angol szakirodalomban hanger-knt megnevezett fegyvertpust a huszrsg
a ksei J agell-korti kezdve hasznlhatta kiegszt fegyverknt. Haznkban a fenti
kardflesg neve palloshegyestr lett, amelynek jellegzetes, egyenesen ll marko
latkengyele a ksbbiek sorn a magyar pallosoknl s szablyknl is felbukkant.
A magyar fegyverzetben a Zsigmond-kor ta jelen voltak a csak szrsra val,
merev, valamint a csak vgsra alkalmas rugalmas pengj kardok. A 15. szzad
utols vtizedeiben megfigyelhet a szrsra val penge elkeskenyedse, valamint a
klasszikus pallos megjelense, st ismert olyan kardtpus is, amely vgsra s sz
rsra egyarnt alkalmas volt. Mint azt korbban mr emltettem, ezek a kardok a
ksei J agell-korban kezdtek - felteheten elssorban a knnylovassgnl - kieg
szt fegyverr vlni.401A mohcsi csataveszts (1526) utni idszakban a szablyavi-
selet ltalnoss vlsa miatt kerltek nmi talaktssal hegyestr, lra val pallos,
illetve palloshegyestr nven szleskr hasznlatba. Az elbbi fegyverek elssorban
a huszrsg rvn, a trk elleni harcok tapasztalatai miatt vltak a legmagyarabb
fegyvernem meghatroz hadfelszerelsi trgyaiv.
397 Kemny 1901, 78.
398T ilman 2009, 120-122, 150, 154.
399T ho ma s-Gamber -Sc hedel ma nn 1963, 20.
400 K almr 1971, 87.
401 B. Szab 2010a, 146, 150, 2-3. kp; v. K almr 1971, 91, 166.b. kp, 98, 178. kp; Zygulski 2000,
117. A srospataki rmai katolikus templomban lv, Plczy Mihly s Antal 1519-es vszmmal el
ltott sremlke nem kis fejtrst okoz a magyar fegyverek kutatinak. Az igen klnleges pnclban
brzolt lovag bal keze felteheten egy Bohrschwert tpus kardon nyugszik, mg a jobb oldalra
egy palloshegyestr van felktve. Amennyiben a fenti srknek hinni lehet, ez azt jelenti, hogy a fri
nehzlovas a szrsra val kardja mell felkttte az oldalra ezt az igen korn felbukkan kiegszt
fegyvert. SCHALLABURG 1982, 681-683, K t. No. 835; v.T homas-Fri tz 1978, 12-14.
127
Egy specilis szrfegyver, a hegyestr
Haznkban a 15. szzad huszas veiben megjelent a teljes lemezvrt, melynek vise
ljt csak a pncl hzagain keresztl lehetett lekzdeni. gy nem meglep, hogy a
15. szzad msodik felben a Bohrschwert (frkard) a renesznszt lte. Ez a fegy
ver merev, igen hossz, gerincllel elltott pengvel kszlt, mg markolata a ms
flkezes tpusba sorolhat. Keresztvasa fekv S alakot formz, de van egyenes s
lehajl vltozat is. Sokfle markolatgombbal ksztettk ket, gyakoriak a spirlisan
csavart krte formj darabok.402A Bohrschwertet a lovag a bal oldaln vre ktve
viselte, de nha hasznltk ezeket a fegyvereket gyalogharcban is.403
Figyelemre mlt a madridi Rel Armeria-ban rztt, J nos Frigyes szsz vlasz
tfejedelem frkardja a krte alak markolatgombbal, egyenes keresztvassal s
ngyl pengvel.404Az uralkodnak a 16. szzad els felbl szrmaz festmnyen
megrktett fegyverzete teljesen megegyezik a Madridban rzttel. A kpen a
Bohrschwertet a fejedelem a bal oldaln viseli.405
A szakirodalomban ma is tartja magt az a nzet, mely a hegyestrt egyszer nyu
gati tvtelnek gondolja.406J elen sorok rja viszont gy vli, hogy a hegyestrt a
helyi, trk elleni harcok ignyei, tapasztalatai hvtk letre, a korbban kizrlag
szrsra hasznlt, merev pengj kardokbl.
Ez a fegyver dfsre szolglt, a nyereg jobb oldalra erstve viseltk, markolata
pedig egykezes kivitelben kszlt. Mint ltjuk, a hegyestr s a Bohrschwert l
nyeges kzs vonsa, hogy szrsra val!A kt fegyver sszehasonltsakor szembe
tn, hogy sok hegyestr kszlt a frkardokhoz hasonlan ngyl, kzpen
gerincllel elltott pengvel. Ennek legfontosabb oka, hogy a nagy kereslet kielg
tst a helyi ipar nem tudta biztostani, ezrt fknt dlnmet mhelyekben kszl
tek a hegyestrk pengi. Ezeket az ottani hagyomnyoknak megfelel Bohrschwert
formj, de knnyebb pengket azutn tmegesen exportltk Magyarorszgra.
1560-ban Szele J akab kanizsai tiszttart egyik levelben megemltette, hogy ma
gyar kereskedket fogtak el, akik egyb fegyverek mellett kilenc hegyestrt sznd
koztak eladni egy eszki trknek. A fegyverek dlnmet mhelyekbl, esetleg
szak-Itlibl kerltek a szlovniai Pettauba (Ptuj), ahonnan magyarok vittk a h
doltsgi terletre azokat.407Striban szmos esetben ksztettek a helyi mhelyek
genovai jeggyel elltott szablya- s hegyestr pengket.408
A hegyestrk kztt azonban van igen keskeny, ngyzet tmetszet penge is. Ezt
a vltozatot a korbban vzolt s igen szles krben hasznlt trk pengjnek meg
hosszabbtsbl vezetjk le. Ez a ritkn elfordul tpus kpviseli a hegyestr ki
alakulsnak msik tjt.
16. szzad msodik negyedben hasznlatban lv hegyestr tpus legkorbbi
kpi brzolsa Gvai Lukcs 1540-ben adomnyozott cmerkpben tnik fel. (Lsd
cmlapkpi)409 E fegyver tmeges alkalmazsa a 16. szzad els vtizedeiben kezddtt,
amelynek egyik legfontosabb oka a trk terjeszkeds volt. Ezekre a harci fegyve-
402 Demmin 1891, 713, 759; M l l er- K l l i ng 1981, 109, 195, Abb. 111.
403 Al b r ec h t 1971, 260, Abb. 502-503.
404 CTLOGO 1898, 365-366.
405 Cr i pps-Day 1935-1936, 1-4.
406 Kal mr 1971, 87-88; Lugo si - T emesvr y 1988, 19; Za r n c zk i 1990, 45.
407 Szalay 1861, 380-382.
408 K amniker 1979, 74-76.
409 K almr 1971, 89, 163. kp.
128
68. Korai hegyestr, 16. szzad els fele
rekre jellemz a turbn, vagy krte formj mar
kolatgomb, keresztvasuk fekv S vagy 8-as
alak, melynek vgn gyakran kis gmb l. A
penge egy mter krli hosszsg, ngyzet t-
metszet, de gyakoribb a Bohrschwerthez hasonl
gerincles pldny (68. kp).410
A trkk igen hamar tvettk ennek a speci
lis huszrfegyvernek a hasznlatt, amelyet a Bcs-
nl 1532-ben elesett Hasszn bg hegyestre
kitnen igazol (69. kp).4U Az aranyozott ezst bo
rts hegyestr pengje s szerelse az alhajl,
srknyt formz - mameluk stlus - keresztvas-
szrak kivtelvel teljesen megfelel a 16. szzad
eleji magyar vltozatnak. Arifi 1558-as keltezs
Sleymanname cm illusztrlt trtneti munkja
szmos esetben rkti meg a magyar s trk lo
vasok nyergre felkttt hegyestrket.412A szr
fegyver fejldsnek kvetkez llomsa a
keresztvas alatt elhelyezked hrtlemez megjele
nse a 16. szzad kzepe tjn. Ilyen hegyestrt
brzol a Keledy csald Bcsben, 1561. mrcius
18-n killtott cmeres levele, valamint ezt az j
tst rja le Varkocs Mikls 1584-bl val hagyatki
leltra is. Egy mere aranias hegyester talnyeros hor
gas mdon a kerezti. 41s Ettl az idtl kezdve vlik
gyakoriv a keresztvasszraknak a penge fel val
hajlsa. A 16. szzad kzepe tjtl mind gyakrab
ban tallunk a trgyi emlkanyagban hegyestr
ket dszfegyver kivitelben. A Magyar Nemzeti
Mzeum kiemelked hegyestre az a darab, amely
egykor Tiroli II. Ferdinnd fherceg ambrasi gyj
temnybe tartozott (70. kp).414
A fegyver markolatgombja nagymret, nyo
mottgmbs test. A kr alak hrtlemez kt
rszbl van sszeforrasztva. Keresztvasa a penge
vd tokbl indul ki, s alhajl, gmbt tart sr
knyfejekben vgzdik. A hegyestr aranyozott
ezst hvelye nttt technikval kszlt, mg a
penge ngyl, kzpen gerincles. A lehajl sr
knyfejek s a hvely kartusai i'enesznsz jelle-
69. Hasszn bg hegyestre, 1530 krl gek, de a medaillonok s a bennk lv arabeszk
formj dsztsek trk hatsra utalnak.415A be-
410 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.641, hossza: 89 cm (penge trtt), penge szlessge: 2,4 cm, lelhely: Buda
pest Dunameder; Ka l m r 1971, 89, 162. kp; Ko v c s S. 1993, 180. 1. kp; v. Ra do c sa y 1963, 25. kp.
411 Ga mber - Bea u f o r t 1990, 238, C. 162; SCHTZE 2005, 75.
412 F ehr 1976, XI., XII/A., XVIII., XIV/A: tblk.
413 Szab 1877, 561; Nyulszin 1987, 78.
414MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3326, hossza: 123,5 cm, penge szlessge: 2,7 cm, tmege: 1,09 kg; A BCSI
1933, 51, Kt. No. 96; K almr 1971, 90, 164. kp; K ovcs S. 1993, 181, 2. kp; SPLENDEUR 1999,
69.
416 Pal otay 1940, 10, 28-29.
TMADFEGYVEREK
130
70. Tirolt II. Ferdinnd osztrk fherceg hegyestre, 16. szzad kzepe
TMADFEGYVEREK
mlytett felleteket fehr zomnccal dsztettk. Vlemnyem szerint a fegyver a 16.
szzad kzepe tjn kszlt.416
A kvetkez magyar dszhegyestrk igen nagy szmban kpviseltetik magukat az
eurpai gyjtemnyekben. J ellemz rjuk, hogy aranyozott ezstbl kszltek nttt
technikval. Markolatgombjuk gerezdekre osztott krte alakot formz, markolatuk
kzpen kiszlesedik, mg hrtlemezk nyolcszglet. A keresztvasuk szles, a
penge fel visszakanyarodva hromkarjos levlmotvumban vgzdik. Ez a tpus a
16. szzad kzepe tin jelent meer. A Masryar Nemzeti Mzeum kt ilyen fegyvert
riz (71. s 72. kp).411
A hegyestrkre jellemz, hogy az alapdszts a cpabr utnzsa nttt form
ban. A medaillonok trk hatst mutatnak, kzppontjukban kberakst formz
renesznsz elkpekbl tpllkoz dszts lthat. Az lkberakst apr margartk
veszik krl, melyeknek kzepn kis gmb van. A kzppontbl alulra s fellre egy-
egy indaszl gazik ki. A kett csigval zrd szlbl stilizlt szlfrttel hastott tu
lipn n ki. Az indavgzdsek rendkvli hasonlsgot mutatnak a trk rumi
dsztmotvumok formakincsvel. A trk elkpek ltalban a medaillonokban tr
kizeket s rubinokat alkalmaznak hasonl kompozciban. Olykor nmelyik dara
bon szintn kkberaks tallhat, de mg gy sem tarthatk ezek a fegyverek trk
munknak.418A lefel hajl keresztvas tvoli hasonmsa a trk pallosok, hegyest
rk alhajl, nyitott szj srknyfejeinek. A Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertra
riz az elbbi hegyestrkhz hasonl formj s dszts pallost.419A hvely hts
rszn nyomokban megrzdtt a zld s piros zomncozs. Valszn, hogy a tbbi
hasonl tpus fegyvert is dszthettk ezzel a technikval. (Lsd 83. kpi)
Egy Drezdban rztt hegyestrn tvsjegy tallhat. A hrtlemez als rszn
Nicolaus Grfi bcsi tvsmesternek s Bcs vrosnak jegye van. Ez a mtrgy a fel
jegyzsek alapjn 1587-ben kszlt.420Valsznnek tartjuk, hogy szmos ilyen he
gyestrt gyrtottak osztrk s dlnmet mhelyekben. A fent trgyalt hegyestr tpus
nagy rsze vlemnynk szerint Magyarorszgon s Erdlyben kszlt, de nhny
darab esetn nem kizrt a lengyelorszgi ksztsi hely sem.
A 71. s 72. kpen lthat hegyestrk pengje nem gerincles, hanem ms tpust
kpvisel, azaz rombusz tmetszet. A 71. kpen lv mtrgy pengjbe a 16. szzad
msodik felre jellemz genovai sarljegy van bevsve.421Ennek a hegyestr tpus
nak az az rdekessge, hogy ismert olyan vltozat is, ahol a vereteket nem ntttk,
hanem trbeltk s kkberakst alkalmaztak.422Az elbbi, a 16. szzad msodik fe
lben kszlt hegyestrk motvumkincse a 17. szzad els felben is elfordult a
magyar fegyvereken. A Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertra riz egy olyan he
gyestr hvelyt, amelyen a fenti fegyvereken brzolt dsztelem lthat, de itt va-
416AMNM Fegyvertrnak 55.3212. leltri szm kardja hasonl dszts, de itt mg a medaillonok k
zepn kberakst alkalmaztak. Az nttt dszek is kiforrottabbak s gondosan ksztettek. A kard s h
velye a 16. szzad els felben kszlt. Lu g o s i - T emesv r y 1988, 49; A Bebek-szablya hasonl dszts
hvelyn a legkorbbi kassai tvsjegy van. K sz eg h y 1936, 140, 808. jegyzet; Pa l o t a y 1940, 10. A fent
trgyalt arabeszk jelleg motvumkincset Etienne Delaune (1518-1583) francia tvs kszereken s
fegyvereken gyakran alkalmazta: H a c k en br o c h 1979, 82, 189-199. bra.
417 71. hp\ MNM Fegyvertr, ltsz: 55.3329. Hossza; 130,5 cm, penge szlessge: 2,8 cm, tmege: 1,12 kg;
72. kp: ltsz.; 55.3328. Hossza: 116,3 cm, penge szlessge: 2,5 cm, tmege: 1,11 kg; A BECSI 1933,
50. Kt. No. 94-95; K almr 1971, 90, 164. kp; K ovcs S. 1993, 183, 3. kp, 185, 4. kp.
418V Ember 1981, 29-34; T u l i ps 1982, 6-9., 24-25. V. J g er 2010, 60-61.
419 MNM Fegyvertrl ltsz: 55.3248. Hossza: 104 cm, penge szlessge: 4,4 cm; L u g o s i - T emesv r y 1988,
50, SPLENDEUR 1999, 35, K o v c s S. 2005, 123.
420 Ro sen ber g 1928, 438, 7926. szm alatt. Sc h u c k el t 2010, 87, 124-125, 132.
421 Eh r en t h a l 1900-1902, 25-28.
422 Na d o l sk i 1976, 105. bra; A moszkvai Kreml llami Fegyvertra, ltsz.: 5890.; SCHTZE 2005. 78.
132
71. Aranyozott ezstszerels magyar hegyestr, 16. szzad msodik fele
EGY SPECILIS SZRFEGYVER, A HEGY ESTR
lamivel durvbb kivitelben.A hroml penge befogadsra szolgl hvely s a mar
kolattske szmra kihagyott hely is jl igazolja ennek a mtrgynak a 17. szzadi
eredett.423Az elbb lert hegyestrkhz sok tekintetben kapcsolhat a 73. kpen lt
hat, a 16. szzad utols harmadban kszlt fegyver.424Ngyl, fokozatosan keske-
nyed s ngyzet tmetszet, erteljesen hegybe fut pengvel rendelkezik. A penge
fel hajl aranyozott ezstbl kszlt keresztvas nyitott szj, poncolt test srkny
fejekben vgzdik, amelyeket kt-kt tokos foglals trkiz dszt. A keresztvas k
zps rszt apr tponc alapon vsett, valamint cizelllt virgtvek kestik, olyan
formban, hogy a virgtvek egy kzpen elhelyezked nagyobb trkizbl indulnak
ki s a virg egy-egy tokos foglals kisebb trkiz, amelynek a szlein karjos levl
motvum lthat. A kzpen megszlesed, gyrvel tagolt markolat is hasonlan
van dsztve. A trkizekkel kirakott keresztvasszrak felett elhelyezked karjos hr
tlemez sajtosan van kestve. A tponc alapon vltakozva kisebb, illetve nagyobb
virgtvek indulnak ki a markolatbl s maguk a virgok magas foglals, virg
szirmot formz foglalat trkizek, amelyeket egy-egy karjos levlmotvum fog
kzre. Az osztott krte alakot formz markolatgomb gerezdjei fogazott szl leve
lekkel, ltuszvirgokkal s trkizekkel dsztettek. A torkolatvereten apr tponc ala
pon vsett s cizelllt medaillon tnik fel, amelyek kzepn egy-egy nagyobb tokos
foglals trkiz l. Ezekbl indulnak ki a virgtvek, amelyek mindegyike egy-egy
trkizben vgzdik, s stilizlt grntalmt formz. A medaillonok kztt vsett l
tuszvirgok s fogazott szl levelek figyelhetk meg. A kzpen elhelyezked h
velyveret s az igen hossz saruveret is hasonlan van dsztve, azzal a klnbsggel,
hogy az utbbi akantuszlevlben, valamint egy nyomottgmb formj gerezdes kop-
tatban vgzdik. A hvelyveretek hts oldala dsztetlen aranyozott ezstlemez.
A fenti mtrgyon lthat grntalmk az 71. s 72. kpen szemgyre vehet he
gyestrkn is felbukkannak, persze ott nttt formban. A fegyver dsztse s ki
dolgozsa alapjn minden valsznsg szerint egy ers trk hatst mutat,
Erdlyben kszlt hegyestrrel llunk szemben.425
A karjos hrtlemezek megjelense a 16. szzad msodik felre datlhat. A
szzad vge fel a hegyestrkn is megtallhat az egyik oldalon alhajl, mg a m
sikon a markolattal prhuzamosan fut keresztvas.426A grazi hadszertr egyik he
gyestre tbb rdekessget mutat, pontosabban palloshegyestr, vagy pallosforma
hegyestr, hiszen pengje lapos s egyl. A penge szlessge 25 mm, hossza 1055
mm, markolata a korabeli szablya h msa, azzal a klnbsggel, hogy itt a kereszt
vas egyik vge lefel,mg a msik flfel gazik.427A leglnyegesebb vltozsnak va
gyunk tani, ugyanis a hegyestrk a 16. szzad vgtl kezdve egyre inkbb a
korabeli magyar szablya markolatval kszltek.428
1550-ben a szandai Hubir aga egy foglyot akart kivltani Kapitny Gyrgytl, de
hitszeg mdon viselkedett, s ezrt prviadalra kerlt sor a kt vitz kztt Bujk
mellett augusztus 10-n. Tindi Sebestyn a Kapitny Gyrgy bajviadala cm vers
ben rktette meg a prviadalt. A magyar vitz kt hegyestrt is felkttt lovnak a
nyergre.429Az 1550-ben rdott vers szerint a viadalt kopjval kezdtk, majd he
gyestrrel s buzognnyal folytattk:
423 MNM Fegyvertr, ltsz: 63.8356, hossza: 74,5 cm (a hvely trtt); K ovcs S. 1993, 186, 5. kp.
424 MNM Fegyvertr, ltsz.; 55.3333, hossza: 125,5 cm, penge szlessge: 2,8 cm, tmege: 1,02 kg; K alauz
1912, 190; K al mr 1938, 33; K al mr 1971, 90, 161. kp, L ugosi -Temesvry 1988, 62, K ovcs S.
1993, 187, 6. kp; SPLENDEUR 1999, 9; K ovcs S. 2004, 37-38. Kt. No. 18.
426 Czuberka 1906, 30.
426 K almr 1971, 89, 161. c. kp; L ugosi - Temesvry 1988, 52; v. J ger 2010, 60-61.
427 P i chl er 1880, 73-74; Czuberka 1906, 32; K almr 1971, 91; J ger 2010, 61. L sdW. kp\
428 Sndor 1910, 92. Kalmr}' Pter cmeres levele, Bcs, 1626. mjus 15.
429T indi 1984, 496.
72. Aranyozott ezstszerels magyar hegyestr, 16. szzad msodik fele
135
TMADFEGYVEREK
Gyrgy az vzn szpen ltalnyomtata,
Hubir es eleibe nyomtata,
Az kp kopja ott szpn szvehajla,
Gyrgy kopjja l nyakba elromla.
Elvgezve vala, l ne srtetnk,
De ez csak az szerencstl trtnk,
Hubir kopjja el nem trhetnk,
Kapitnnak fejn vgre eltrk.
Viadalt k hegys trrel kezdnek,
Nagy ers viadalt k ott tevnek,
Gyrgy ksznheti az vakszerencsnek,
Egy seb esk ott jobb keze fejnek.
Rajta vitznek nem vala rme,
Mert az markt elfoly piros vre,
O kezbl kiesk hegys tre,
Meg az msik hegys trt el-kivev.
A hegyestrt nemcsak vdfegyver - azaz sodronying hanem szablya ellen
ben is sikeresen alkalmaztk. A korai hegyestrk markolatnak s markolatgomb
jnak a kialaktsa olyan mdon trtnt, hogy jl tenyrbe lehetett tmasztani, ami
fokozta a dfs hatkonysgt. A legends bajvv, Thry Gyrgy 1571. prilis 23-n
kelt hagyatki leltrban egy aranyos, egy ezsts s t paraszt hegyestrt, valamint
egy hegyestr pengt rtak ssze.430Mint emltettk, a trkk igen korn tvettk
a hegyestrt s a 16. szzadtl kezdve, legalbbis a hdoltsgi lovasok felszerels
hez elengedhetetlenl hozztartozott. A 15. szzadi trk fegyverzetben is van nyoma
trszer pengvel elltott szrfegyvernek. II. Mehmed szultn fegyverei kztt ta
lljuk meg a meg nev kardflesget, amely csonttal bortott markolattal s hossz,
hegybe fut pengvel kszlt.431Ez a mtrgy az egyetlen ismert korai darab. A k
sbbiekben a trkk a magyar hegyestrt vettk t, de termszetesen a dszfegyve
reknl sajt motvumaikat alkalmaztk, amelyre j plda az 74. kpen lthat
fegyver.432Erteljesen hegybe fot ngyl pengvel szerelt. Az aranyozott ezstbl
kszlt 8-ast formz keresztvas stilizlt srknyfejekben vgzdik. A keresztvas fe
lett elhelyezked hrtlemez virgfoglalat trkizekkel kestett, csakgy, mint a ha-
rntcskozs, trkizekkel kirakott keresztvas s a nyomottgmb formj markolat
gomb. A keresztvas s a markolat alapfellett vsett, valamint trbelt ltuszok s
sslevelek dsztik. A hvely magas foglals kr, tglalap s levl formj nefritla
pokkal, valamint trkizekkel kirakott. Az aranyozott ezst alapfelletet vsett s tr
belt sslevelek, valamint ltuszvirgok dsztik. A nefritlapok leveles virgot formz
aranylemezekkel s trkizekkel inkrusztltak. A hvely htoldalt vsett, ltuszok
kal s sslevelekkel kestett egsz- s flmedaillonok dsztik, mg a fennmarad fe
lletet pontozott sakktblamotvumok kestik.
430 Er-Darmay 1870, 723-726.
431 Y ceI 2001, 131, Plate No. 90; B ashi r 2008, 81; J A ger 2010, 14-15.
432 L ugosi-Temesvry 1988, 61; K ovcs S. 1993, 189, 8. kp; K ovcs S. 2004, 48, Kt. No. 35.; MNM
Fegyvertr, ltsz: 55.3327, hossza; 115 cm, penge szlessge: 2,3 cm.
136
73. Erdlyben kszlt dszhegyestr, 16. szzad utols harmada
EGY SPECILIS SZRFEGYVER, A HEGY ESTR
Ha visszalapozunk az 68. kphez, knnyen szembetnik, hogy ez a 16. szzad
vgn kszlt darab a korai magyar hegyestr pontos msa. Ez a tpus mr a 16. sz
zad msodik felben megvan a trk fegyverzetben, de az igazi korszaka a 17. sz
zad. Ekkorra a magyar hegyestr fejldse mr ms ton haladt, de a trk
megrizte archaikus, magyaros formjt. A Magyar Nemzeti Mzeumban lv fegy
verhez nagyon hasonlt az I parmvszeti Mzeumban rztt Esterhzy-hegyestr,
amibe IV Murd szultn (1623-1640) t tugrja van betve.433A klnbsg annyi,
hogy az Esterhzy-hegyestr markolatgombja nagyobb s nyomottgmbs test,
teht ez is azt jelzi, hogy a 17. szzadban kszlt. A 17. szzad kzepe tjn a trk
hegyestrk markolatgombja elg nagymret. Ksbb a markolatgomb szintn ha
sonl nagysg, a fekv 8-as alak keresztvas eltnik, a hrtlemez megmarad, de
kr alakv, vagy sokszgv vlik. A fenti tpus fegyverekbl viszonylag sokat riz
nek az eurpai mzeumok.434
A 16. szzad vgn festett Bcsi Kdex (Codex Vindobonensis) igen gazdag tr
hza a trk fegyverzetnek. A trk-magyar hatrvidken szolglatot teljest trk
lovas katonnak a nyergre egy a fentiekben trgyalt hegyestr van felktve.435
I ktri Bethlen Ferenc hegyestre erteljesen hegybe hit, hroml sima peng
vel szerelt (75. kp).41,6Az aranyozott ezstbl kszlt keresztvas a penge fel hajlik,
amely ketts gerezdek kpban vgzdik. A keresztvasat t tokos foglals nagym
ret trkiz dszti. A markolat egyik oldaln lv, hatszg tmetszet markolatken
gyel kifel hajlik s ugyancsak ketts gerezdek kpban vgzdik. Egyenesen ll
markolata aranyozott ezstsodronnyal dsztett. A csepp formj markolatkupak kzept
egy nagy trkiz dszti, krltte a FRANCISCUS BETHLEN felirat olvashat. A h
vely kzps rsze violaszn brsonnyal bortott, mg a torkolat- s saruveret ara
nyozott ezstbl kszk s hrom, fgglegesen lefut igen nagymret trkizsorral
kestett. A torkolatveret als, mg a saruveret fels rszn egy-egy felktpntot lt
hatunk, amelyek a Bethlen csald cmerllatt, egy-egy srknykgyt formznak. A
hvely htoldaln vsett akantuszlevl-motvum fut fgglegesen vgig. A hegyestr
az 1649-ben elhunyt Bethlen Ferenc fehr megyei fispn tulajdonban volt.
Az 76. kpen lthat hegyestr egyenes, rombusz tmetszet spanyol trkard-
pengvel van felszerelve.437A penget kzepn, a penge mindkt oldaln keskeny s
mly vjat fut, amelyben a FRANCISCO RUIZ EN TOLEDO felirat olvashat. A
penge fel hajl aranyozott ezstbl kszlt keresztvas stilizlt srknyfejekben vg
zdik. A keresztvas kzps rszt vsett, fogazott szl levelek, ltuszvirgok s pn
ksdirzsa dszti. Az aranyozott ezstbl kszlt markolat erteljesen elrehajlik s
egy gerezdek flgmbben vgzdik, amelynek a kzepn kis rozetta l. A nyolc
szglet markolat hat svjt ltuszvirgok s fogazott szl levelek kestik, mg a
fels, valamint az als svokat hrom-hrom rozetta s sslevelek dsztik. A hvely
kt rszbl ll fatok, amelyet aranyozott ezstveretek s vrs brsony bort. A tor
kolatveret fels rszn az n. vgtelen csom buddhista motvum lthat, amely az
jjszletsek lncolatra utal s mr a 15. szzadi trk szablyk dsztelemeknt
433Ltsz.: E. 60.28. Hossza: 116,5 cm, penge szlessge: 2,8 cm. A frakni kincstr 1725-s leltra gy rja
le a szban forg mtrgyat: Egy igen szpen turkisekkel, s ms kvekkel, mer tiszta ezst, aranyos hvel
Trk hegyes tr. melynek a vgn a hvele trv talltatott. K atona 1980, 144. Nro. 9.
434 L enz 1897, 76; ARMOURY 2002, 168-169; Bashi r 2008, 67.
435 Codex Vindobonensis. sterreichischen Nationalbibliotek, 8626. A Granitzer felirat miniatra.
436 K almr 1938, 33; K almr 1971, 91; Temesvry 1982, 50. XVII. kp.; L ugosi-Temesvry 1988, 63; K o
vcs S. 1993, 188. 7. kp; SPLENDEUR 1999, 11.; K ovcs S. 2004, 38. Kt. No. 19.; MNM Fegyver
tr, ltsz: 55.3349. Hossza: 123,2 cm, penge szlessge: 1,7 cm.
437 K al mr 1971, 90; K ovcs S. 1993, 190; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3330. Hossza: 120 cm, penge sz
lessge: 2,5 cm, tmege: 0,92 kg.
74. Aranyozott ezstszerels trk hegyestr, 16. szzad vge
139
is felbukkant. Alatta fogazott szl leveleket
lthatunk, amelyeket apr tponcalap emel
ki. Az igen hossz saruveret a fentiekhez ha
sonlan dsztett, azzal a klnbsggel, hogy
a motvumok fokozatosan kisebbek lesznek.
A koptat gerezdek, nagymret nyomott
gmb formt mutat, mg a hvelyveretek
el- s htoldala megegyezik, azaz tkr
szimmetrikus. A fenti mtrgy, amely a Te
leki csaldtl szrmazik a portai forma
hegyestrk szp pldja, amikor is az tvs
a trk motvumkincset s a fegyver form
jt is utnozta.
A fenti tpus hegyestrknek a magyar-
orszgi npszersgt jl igazolja a kassai
fegyvergyrt ch 1690-ben megjtott ch
levele: Minek eltte pedig az bcsletes chben
annectltatnak, tartozik az mestersgit nyilvn
megmutatni s hrom remeket csinlni, elst egy
tisztessges hegyestrt portai formra... 438
A grazi hadszertrban rztt hegyest
rk, valamint Bethlen Ferenc huszrfegy
vere is azt bizonytja, hogy a 16. szzad
vgtl megindult az a vltozs, amely sorn
a hegyestr a korabeli magyar szablya mar
kolatval s keresztvasval kszk. A 17. sz
zad els felben mr ritkn tallunk olyan hegyestrt, amely ne a fent elmondottakat
kvetn. Az j markolattpussal rendelkez fegyvernl a penge hromlv vlt, ame
lyet a korabeli forrsok sslnek, vagy hromvlgynek neveztek. A kassai kardcsi
szrok a 17. szzad els felben ngyszg trk hegyestr s ssl hegyestr vasak-at
szereztek be, amelyek a szablya pengknl sokkal munksabbak voltak.439
A 17. szzad msodik felnek jellegzetes hegyestre a 77. kpen vehet szem
gyre.440Az aranyozott ezstbl kszk keresztvas a vgei fel fokozatosan keske-
nyedik, az oldaltskk meglehetsen hosszak. A markolat brrel bevont, a kupak
fel fokozatosan keskenyed, mg a markolatkupak egybeplt a csipks szl ge
rinclemezzel. A mtrgy fekete capabrrel bevont hvelye ketts aranyozott ezst
felktpntokkal s lpntokkal szerek. A hroml, maratott nappal, holddal,
oroszlnnal s virgos gakkal kestett penge latin nyelv felirattal s vszmmal van
elltva: OMNES S PONDAS FAMAM, SERVIRE MEMENTO S DEUS PRO
NOBIS QUIS CONTRA NOS, CONSTANTI IUVAT. ANNO 1689., azaz Minde
neket ha mrlegelsz, ami a j hredet szolglja, ha I sten velnk, ki ellennk, lland
szerencsvel segt.
A fenti jelmondat egy rsze van vsve annak a gyermek hegyestrnek a peng
jbe, amely a 78. kpen lthat.441
438 K ovcs S. 1995a, 150.
439 T oppel ti no 1667, 128-129. 1684. 07. 04.: Ezsttelmern bortott hively, hrom vlgy hegyestr.T hal y
1873, 198; Kemny 1900, 277; Czuberka 1906, 32; K almr 1971, 92.
440 L ugosi-Temesvry 1988, 92; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3471, hossza: 133,5 cm, penge szlessge: 2
cm, tmege: 0,71 kg.
441 K ovcs S. 2004, 42. Kt. No. 23.; MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.444, hossza: 88,2 cm, penge szlessge:
1,7 cm.
TMADFEGYVEREK
75. Bethlen Ferenc hegyestre. Erdly, 1630
140
76. Portai forma hegyestr, 17. szzad els fele
EGY SPECILIS SZRFEGYVER, A HEGY ESTR
Fokozatosan hegybe fut pengjnek fels lapjban maratott akantuszlevelekkel
szeglyezett S DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS (ha I sten velnk ki elle
nnk) felirat olvashat. A penge szlein kt vjat fut, a felirattl harnt bordzott
svval. A penge msik lapjt maratott akantuszlevelek dsztik, majd ngyesvjat lt
hat. Vkony, aranyozott ezstbl kszlt keresztvasn s az oldaltskken rovtkolt
gerinclek futnak, amelyek kzept rozetta kesti. A szintn aranyozott ezstbl k
szlt markolat vzszintes vjatokkal kestett, markolatkupakja kicsi, dsztetlen. Zld
brsonnyal bortott hvelyt aranyozott ezstveretek kestik, amelyeket zomncos
nefelejcsek s levelek dsztenek. A minden bizonnyal erdlyi fr gyermeke szmra
ksztett hegyestr is azt jelzi, hogy a gyermekkardok fejedelmi, fri kisfik sz
mra kszltek. Az volt a cl, akrcsak a gyermekpncloknl, hogy mr kicsi korban
megszokjk hasznlatt, illetve viselst.
A 17. szzadban hromlv vl hegyestr penge knnyebb vlt, s gy hossza
fokozatosan nvekedett. A Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertra riz egy vszmmal
is elltott hegyestrt, amely a 77. kpen bemutatott mtrgy j prhuzamnak szmt.
A hegyestr markolatkupakjba az 1695-s vszmot s G. B. D. L. (Georgius Bnffy
de Losonc) monogramot vstk. A mtrgy pengje hroml, a lapokban a nap,
hold s egy csillag maratott, majd aranyozott kpe lthat. A hvely felktpntjai
ketts tagozdsak, rajtuk t- s hatszirm kis virgok vannak, mg a saruveret
hrom taggal lezrt.442
A hegyestrk hossza a 17. szzad vgre elrte az 1,3 mtert, de ez a folyamat a
18. szzad elejre cscsosodott ki, amikor mr nem ritkk az 1,6-1,7 mter hossz
pldnyok sem.443
A l7. szzad msodik felnek rott forrsaiban ismt nagy szmban tallkozunk
a fentiekben trgyalt hegyestrkkel. 1686-ban Ottlik Gyrgy a kvetkezkppen
szmolt be egy sszecsapsrl, amely Buda ostroma kzben trtnt.
n is akkor ebden lvn GrfErddi Gyrgy uramnl, kivel sok j lvai katona gytt volt,
kimentnk egytt Grf Czobor urammal egynhnyon j paripsok; mindjrt nekiesvn a t
rknek, az egsz ellenkez trkt megindtottuk, mellettem lev Ungvri nev katonval s ket
tvel Botthiny uram hadbl, kzepire bementnk; elaszakasztvn balszrnyrl egynhny
trkt, azokban kettvel magam egyedl jl megpuskztam, s egyet meghegyestrztem: mely-
lybe szegezvn finum fringia-hegyestrmet, - lapocka-csontjba akadott, kinek keziben volt
egy trk lobog, szvetrte, azt lenem verhetvn, vem meg tevm hegyestrt, pisztolyt fogtam,
s azon lobog-koplval rajtam fordulvn a trk, mellybe lttem, gy, hogy kiesett mindjrt
kzibl a lobog. Eltttem volna fejt: de rajtamgytt ngy trk, elkaptk a sebest; gy n is
felvtetvn a fldrl lobogt, kezembe vettem s elterjesztm, sok vitz embernek lmlkod-
sra. 444
A 17. szzad msodik felben elfordult olyan hegyestr is, amelyen megtall
hat a fleg lengyel terleten gyakori hvelykujj gyr, s megvan a keresztvas egyik
vgt a markolatkupakkal sszekt lnc is. Mg a 16. szzadi inventriumok s ha
gyatki leltrak csak a hegyestrk szmt, dsztst emelik ki, addig a 17. szzadi
forrsok ennek a fegyvernek mr tbb vltozatt emltik. Sokszor tallkozunk magyar
s trk hegyestrrel, amely mellett olykor elfordul a nmet vltozat is. Gyakran
emltik a dokumentumok a koszperd, stillt, valamint a spd formj hegyestrt.445
442 Ko v c s S. 1993, 191. 10. kp; MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.1154, hossza: 132 cm, penge szlessge: 2 cm.
443 K ropf 1910, 436.; K almr 1971, 92-93. Hegyestr, 18. szzad eleje, MNM Fegyvertr, ltsz: 53.630,
hossza: 169 cm, penge szlessge: 2,1 cm.
444 O ttl i k 1875, 47.
445 Czuberka 1906, 33; K almr 1971, 93, 169. kp.
77. Aranyozott ezstszerels magyar hegyestr, 1689
143
TMADFEGYVEREK
Petrczy Nagymihali dm 1671-ben kelt zloglevelben s a munkcsi vr 1684-es
inventriumban fordul el a nmet vltozat.446Ilyen fegyver lehet a Magyar Nem
zeti Mzeum Fegyvertrban rztt egyik darab is. A mtrgy hroml pengvel
kszlt, markolatgombja madrfej alak, markolata agancsbl kszlt, mg a bo
nyolult markolatvd kosrzat s keresztvas a nyugati trkardokra emlkeztet. A fegy
ver eredett egybknt megersti a markolat alatt elhelyezked kis pajzs nmet
felirata is.447
Nyugat-Eurpban a 16. szzad ta ksztettek egyre bonyolultabb vl marko-
latkosrzattal trkardokat, amelyek pengje keskeny, de igen hajlkony is egyben. A
fenti fegyver clja az, hogy a lemezvrt hzagjaiba lehessen ezzel a rugalmas peng
vel szrni. A 17. szzad elejn mr felbukkantak, de igazn csak a trkardok vissza
szorulsa utn jelentek meg nagy szmban a spdk, amelyek rvid, merev, szrsra
alkalmas pengvel kszltek s hatkony, de kevsb bonyolult markolatvd kosr-
zattal voltak elltva. Nyugat-Eurpban teht lteztek olyan fegyverek a 16-17. sz
zadban, amelyek szintn szrsra voltak kifejlesztve, csakgy, mint a hegyestr.448II.
Rkczi Ferenc ingsgainak 1708-ban rdott leltrban szmos rdekes szr
fegyvert tallunk.
Hegyes trk.
1. Egszen aranyos, ezst hvely, trkissel rakott; kocperd forma markolat; 8 trkis
hja; testszn selyem, arany fonl zsinr rajta.
2. Veres brsonyos, aranyos, ezst, 7 bogiros, trkis s rubinttal rakott; markolatja is
egszen ezst, kvel rakott az is. 14 k hja, s benne el is tredezve van; veres selyem zsinr
rajta.
3. Veres brsonyos, ezst aranyos, markolatja is veres brsony; veres selyem zsinr rajta.
4. Zld brsonyos, aranyas-ezsts, markolatja is brsonyos; zld selyem majc, kt ezst
csatt s szj vggel, 3 pikelylyel.
5. Capval bortott, ezsts aranyas, az cpjn is keskeny ezst drt-tekers; markolatja
tekert, kocperd-forma; veres-selyem zsinr rajta.
6. Capval, aranyas ezsttel bortott, markolatja is egszen ezsttel bortott, aranyos; 4
grnt, a trkis benne, veres-bagaria szj rajta.
7. Capval bortott, rezes, aranyas, vasmarkolat, az oldaln kt kis puskacs, kocperd
forma.
8. Egy kis, capval bortott, fejr csontmarkolat stillt. 449
A kocperd formj hegyestrk kztt figyelemre mlt a 7. szm, hiszen
kombinlt fegyvernek szmt, mert duplacsv pisztolyt ptettek be a markolatba.
Egy 1604-ben rdott levlben a kvetkez sorokat olvashatjuk: Az minm kos-
perdet, avagy spdt a Rain grf nnekem adott ajndkba.450A fentiek rtelmben
a koszperd teljes biztonsggal azonosthat a spdval. A karlsruhei Badisches Lan-
desmuseum egyik fegyvere nem ms, mint a kocperd, vagy spd formj hegyestr
(79. kp). A nap, hold s csillag alakjval dsztett hroml pengvel szerelt fegyvert
gy rja le a korabeli, 17. szzad vgi leltr: Panzer-Stecher 3-ecket das ganze Gefes von
Eisen, Zwinge und Ohrband von Messing.451 A Rkczi-fle inventriumban elfordul
stillt formra egy Bcsben rztt prhuzam ad pontos eligaztst. Az utbbi fegy-
446 Kovcs S. 1993, 193.
447 MNM Fegyvertr, ltsz: 53.624, hossza: 156 cm, penge szlessge: 2,7 cm.
448 No r ma n 1980, 19, 28, 169-173.
449 T hal y 1879, 177-178.
450 Ma gy a r 1970, 589.
451 K arl sruher 1991, 418-419, Kt. No. 350.
144
78. Erdlyi gyermek" hegyestr, 17. szzad els fele
TMADFEGYVEREK
452 Bo eh ei m 1894, 20, 5. szm alatt.
453 Czuber k a 1906, 34-36.
454 Szendr ei 1892, 138.
465 Kal mr 1971, 93, 170. kp.
79. Kocperd-forma hegyestr,
17. szzad msodik fele
vgrehajthassa. Egy 1721-es cmerk]
mutat s a kzps ujj kz fogtk, s
ver nyomott gmb formj markolattal ren
delkezik, s markolata hengeres alak. A ke
resztvas ennl a mtrgynl enyhn lefel
hajlik s a mternl valamivel rvidebb
penge pedig ngyl.452
A hegyestr a lfelszerels kiegszt
rsze volt s ltalban nem a fegyver -
hanem a nyeregkamrban troltk a lszer
szmokkal egytt. A hegyestrnek a dsz
tse mindig ahhoz a lfelszerelshez
igazodott, amelyhez tartozott. Thkly Imre
1694-ben Mehmed pasnak nemcsak egy
aranyozott ezst lszerszmot, hanem egy
aranyozott ezst hegyestrt is adomnyo
zott. 1684-ben Thkly szmos lfelszere
lssel rendelkezett, kzlk idzek egy
jellegzetes pldt: Ugocsai fekete lra val
szerszm. Fejr capval bortott s aranyos sze
gekkel kivert a nyerge; kengyele ezst; kantrja
szgyelje s farmatringja ezst apr boglrok
kal rakott. Hegyestere capval burtott, aranyos.
ttekintve a hegyestr tbb mint kt v
szzados fejldst, szlnunk kell arrl is,
hogy, hogyan viseltk s hasznltk ezt a
fegyvert.
A hegyestrt, nhny kivteltl elte
kintve, mindig a nyereghez rgztettk. A
jobbra 17. szzadi nyergeken a jobb- s bal
oldali nyeregdeszka mindkt szln tallunk
egy-egy, krlbell 15-20 mm tmrj
fmkarikt. Ezek arra is szolgltak, hogy a
hegyestrt, vagy a lra val pallost bagaria
szjjal, selyemzsinrral, selyemmajccal a
nyereg jobb vagy bal oldalra erstsk.453A
Rcz testvrek 1658-as keltezs cmeres le
velnek lovasn jl lthat, hogy a hegyes
trt a fenti mdon rgztettk.454A fegyver
gy a l oldala s a lovas combja kztt, a l
oldalval prhuzamosan helyezkedett el. A
16. szzadban mg knnyebb volt a lovas
helyzete, mert a nem tl hossz hegyestrt
viszonylag egyszer volt kivonni: a harcos
combjval a l oldalhoz szortotta a fegyver
hvelyt, hogy a mveletet biztonsgosan
) arrl tjkoztat, hogy a fegyver markolatt a
a markolatkupakot a tenyrbe tmasztottk.455
146
EGY SPECILIS SZRFEGYVER, A HEGY ESTR
Ezt a fogst a 17. szzad elejtl alkalmazhattk, mg a hossz hegyestrk kihzsa
mr gondot okozott. Ilyenkor gy kellett kiaraszolni a penge mentn a fegyvert, s
bonyolult volt a markolat kzbe vtele is. A lovas sokszor a gyeplszrat tart bal ke
zvel vette t a mr kivont fegyvert, azrt, hogy biztosabban ragadhassa meg a he
gyestrt jobbjval. A huszrok dfskor gyakran rdltek a l nyakra s trdkhz
szortottk a hegyestrt.456Harc kzben, mikor ms fegyverhez kellett nylni, nem
volt id arra, hogy a fegyvert a hvelybe visszahelyezzk. 1686-ben pldul Ottlik
Gyrgy knyszerhelyzetben az v mg dugta hegyestrt, hogy pisztolyhoz nyl
hasson!457A hegyestrk trtnetnek utols nagy korszaka a Rkczi-szabadsg-
harc idejre esik, ebben az idszakban a kuruc vitzek tmegesen alkalmaztk ezeket.
Berthti Ferenc kassai vicegenerlis 1710-ben leltrba vett hagyatkban hrom egy
szer s egy aranyos-ezsts hegyestr szerepelt.458Ezek a fegyverek, a korbbi v
lemnyekkel ellenttben nem haltak ki a 18. szzad elejn. J llehet, fontos katonai
szerepket elvesztettk, de mg a szzad msodik felben is felbukkantak. A 18. sz
zadban a kzvdpnt nlkli, egyenes keresztvas tpus is tovbb lt. Egy ilyen fegy
ver hvelyn Gyr vrosnak tvsjegye mellett Letovics Istvn mesterjegye is
lthat, aki 1715 s 1745 kztt mkdtt.459A 18. szzad eleji pengk mg gyak
ran hromlek, de ismertek a ngyzet s lapos rombusz tmetszet pldnyok is.460
A hegyestrk tovbblsnek fontos bizonytka az az nnepsg, amely 1734-
ben a Krolyi-huszrezred zszlszentelsekor volt. I tt az ezredtulajdonos a tisztjeit,
tbb ms trgy mellett, egy-egy hegyestrrel ajndkozta meg.461Egy 1741-es forrs
arrl rtest, hogy az Esterhzy-huszrok sodronyinget viseltek. Mint lttuk, a he
gyestr tbbek kztt a sodronying tdfsre szolglt, teht nem meglep, hogy
ekkor mg ltezett ez a fegyver. Ugyanebbl az vbl val az a dokumentum, amely
megemlti, hogy a Bcsben felvonult t lovas szzad rc tisztjei hegyestrt viseltek.462
Ezek az alakulatok a hatrrvidken teljestettek szolglatot. A 18. szzad folyamn
mg igen ers volt a trk veszlytl val flelem. gy nem vletlen, hogy a hatr-
rvidken szolglatot teljest egysgeket a trk lovassgnak sok vesztesget okoz
fegyverrel szereltk fel.
A Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertrban van olyan pldny is, amelyiknl a
hroml pengt az 1765/80 mintj ordinri gyalogsgi szablya markolatval sze
reltk fel gy, hogy az als oldaltskt lefrszeltk. Ennek a trgynak egyszersge
is azt hangslyozza, hogy hasznlati fegyver volt.463
A 16. szzad els vtizedeiben megjelent a sodronying lekzdst szolgl, de
szablya ellenben is jl hasznlhat kiegszt szrfegyver, a hegyestr. Ezt a 16.
szzad msodik negyedtl ltalnosan hasznlt fegyvert hamarosan tvette a trk
lovassg is. Nem sokkal ksbb lengyel s orosz terleten is megjelent.464A 16. sz
zad sorn eredeti formjt kisebb vltoztatsokkal megtartotta. A 17. szzadban nagy
szmban megjelen hegyestrk a szzad elejtl az ppen divatos szablya marko
latval s keresztvasval kszltek. A fegyver ekkorra mr tbb vltozatban ltezett,
456 Kal mr 1971, 93.
457 Ot t l i k 1875, 47-48.
458 T ha l y 1876, 158.
459 CI MELI OTHECA 1825, 80. 6. trgy; J ank 1934, 22; K almr 1971, 93. 170. kp; MNM Fegyvertr,
ltsz.: 53.1155, hossza: 136 cm, penge szlessge: 2 cm, tmege: 0,82 kg.
460 MNM Fegyvertr, ltsz: 53.625, hossza: 149,2 cm, penge szlessge: 1,4 cm; K al mr 1971, 93.
461 Bar czy 1991, 23.
462 Fa c h l i c h e 1897-1899, 134.
463 MNM Fegyvertr, ltsz: 53.631, hossza: 158 cm, penge szlessge: 2,2 cm; Csi l l a g 1971, 127. kp.
464 Eurpban a hegyestr ott terjedt el, ahol a szablyt hasznl knnylovassg a test vdelmre sod
ronyinget hasznlt.
147
TMADFEGYVEREK
hiszen ismernk magyar, trk s nmet hegyestrket is. E fegyvertpus utols nagy
korszaka a trk kizetsnek idejn kvetkezett el. A 17. szzadvgn eltnt haznk
terletrl a hasonl felszerels s harcmodor ellenfl. A Rkczi-szabadsgharc-
ban nagy mennyisgben hasznltak mg hegyestrket, de ekkorra mr elavultnak
szmtottak a korszeren felszerelt osztik lovassggal szemben. A 18. szzad els
felben mg feltntek, de szerepk jelentktelen volt. Vlemnynk szerint ebben az
idben a hegyestrket mr csak a huszrtisztek egy szk rtege viselte. Ennek a
fegyverfajtnak a jelentsgt nemcsak az adja, hogy zsenilisan kihasznlta a sod
ronying s a szablya hinyossgait, hanem az is, hogy plyafutsa a 18. szzad elejig
elvlaszthatatlanul sszefondott a mltn hres huszrsg trtnetvel.
148
Pallos a magyar huszr szolglatban
A nyugat-eurpai fegyverzetben mr a 13. szzad folyamn megjelent egy j kardt
pus, amelyet pallosnak neveznk. J ellegzetessge a megvastagodott, igen szles s
egyl penge. Magyarorszgon az Anjou-korban bukkantak fel a szles, nehz pen
gvel rendelkez n. msflkezes tpusba tartoz kardok, amelyek a pallosok elfu
trainak tekinthetk.465A magyarorszgi trgyi emlkanyagban a 15. szzad msodik
felben jelentek meg nagyobb szmban a pallosok, amelyek ebben az idben tompa
hegy, szles, egy, vagy ktl pengvel rendelkez kardok voltak.466A 16. szzad
elejnek jellegzetes pallosnl a rvid markolat tetejn, sarkain csonkolt tglatest
formj markolatgomb l, amelynek mindkt oldaln egy-egy lencse formj dudor
lthat.467A keresztvas 8-as formj s kr tmetszet vashuzalbl kszlt. A penge
ktl, tompa hegy s jellegzetessge a fels rszn fut keskeny, fggleges vja-
tok. A fenti pallos szintn a 16. szzadbl szrmaz, aranyozott ezsttel dsztett vl
tozata a 80. kpen tekinthet meg.468A szles, jellegtelen hegyben vgzd penge
fels rszn keskeny pengevjat hzdik. Nyolcszglet markolatgombjnak mind
kt oldaln egy-egy lencse alak dudor l. Az egyiken S.R. monogram lthat. A
markolat ezstdrttal ttekert, mg a szles, aranyozott ezstlemezbl kszlt ke
resztvas S-alakot formz. A hvely torkolatveretn az Alzatossg nttt, allego
rikus reliefje tallhat, mg felette egy kis tbln a M. H. Z. G. (Meiner Hoffnung zu
Gott) betk kvetik egymst. A saruvereten hasonl kidolgozs, kardot s orszg
almt tart, trnon l sisakos kirly alakja figyelhet meg. A torkolatveret hts
rszn bevsett, 1423-as vszm lthat, amelyet a ksbbiek folyamn 1523-ra j a
vtottak. Az vszmok nem felelnek meg a valsgnak, mert a mtrgy - manierista
stlus- motvumkincse alapjn a 16. szzad kzepe eltt nem kszlhetett. A fenti
fegyver nmileg mdostott vltozata ugyancsak a bcsi mkincsekbl kerlt 1933-
ban a Magyar Nemzeti Mzeumba.469Az aranyozott ezstszerels kard markolat
gombja sarkain csonkolt tglatest formj, amelynek mindkt oldaln egy-egy lencse
formj dudor l, melyekre egy-egy rmai ezstdnrt forrasztottak. A markolat
ezst drttal van ttekerve, a kr tmetszet, S-formj keresztvas vgei makkot
formznak. A brrel bevont hvely veretei arabeszkekkel dsztettek s nagyban ha
sonltanak a Bebek Gyrgy-fle szablyn lvkhz.Vlemnyem szerint - a mtrgy
motvumkincst figyelembe vve - jelen kard az 1540-es vekben kszlhetett.
1933-ban a bcsi egykori csszri gyjtemnyekbl a Magyar Nemzeti Mzeum
szmos jelents trtneti szemlyhez fzd mtrgyat kapott.470A mzeumba be
kerlt fegyverek kztt szerepelt az a pallos is, amelyet a kvetkezkppen rt le Tth
Zoltn A bcsi gyjtemnyekbl Magyarorszgnak jutott trgyak killtsi katal
gusban:
465 Rxjttkay 1976, 294; Pandul a 1988, 218; Temesvry 1989, 45, Kt. No. 7. Lsd a 6. kpe
466A MNM egyik korai darabja jellegzetes - bordzott vasszalagbl hajltott - S-keresztvas pldny.
Ltsz: 55.3133. Hossza: 119,3 cm, penge szlessge: 5 cm, lelhely: Solymr.
467 MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.323. Hossza: 101 cm, penge szlessge: 4,2 cm; L ugosi - Temesvry 1988,
15; SPLENDEUR 1999, 30, Kt. No. 6. L sd a 64. kpet!
468 MNM Fegyvertr, ltsz: 55.3246. Hossza: 113,2 cm, penge szlessge: 4,9 cm; A BCSI 1933, 43-44.
Kt. No. 69.; K almr 1971, 67. 115. a. kp; L ugosi - Temesvry 1988, 51; SPLENDEUR 1999, 31, Kt.
No. 8.
469 MNM Fegyvertr, ltsz: 55.3212. Hossza: 115 cm, penge szlessge: 5 cm; ABCSI 1933, 4, Kt. No.
70; K almr 1938, 28; K almr 1971, 67, 115. b. kp. Lsd a 65. kpe
470ABCSI 1933, 3-19.
149
Kard, szles keled pengvel, magyar
szablyamarkolattal (81. kp). A penge
fels rsznek mindkt felt aranyozott
betetett arabeszkek kestik, kzjk
foglalva ngyzetes keretben a fegyverko
vcs neve olvashat: Amel-i Mohammed
el anszari (a medinai Mohammed kszt
mnye) arab betkkel a 48. (a gyzelmi)
szura bekezdse. Valban mi nyilvnos di
adalra segtettnk tged, hogy lsd miknt az
Isten megbocstja bneidet, kegyelmet gyako
rol veled s az igazak tjn vezet. A kard ve-
retei, a tojsdad kupak, a vgn gombbal
s kzpen rvid tskvel elltott kereszt
vas, az sszesen ngy szjtart flet
hord hvelyfoglalatok s a kls oldaln
virgos arabeszkkel dsztett saru ara
nyozott ezstbl valk. A hvely barna
piros brsonybortsa ersen megviselt.
XVI. szzad. A kard a magyar vgek
nagynev hs, Thry Gyrgy, az
1571-ben elesett kanizsai kapitny
volt.471
A hres vgvri vitz szemlynek
fontossgt kivlan igazolja az a ma
gyarzkod levl, amelyet Szokollovics Mehmed (1505-1579) nagyvezr rt II. Mik
snak (1564-1576) kzvetlenl Thry halla utn.
Klnsen pedig az mondatott, hogy Szigetvr, Pcs s Koppn szandskok bgjei serege-
sen Tury Gyrgy ellen mentek. mde ez a dolog nem gy van, amint kirlyi Felsgednek el
terjesztettk. Ez a Tury Gyrgy nem maradt nyugton, hanem az egsz vilg tudja, hogy mindig
gonoszsgban jrt s szoksa volt valamelyik ton lesbe llva, minden szandskbget, ki azon
vidkre ment, megtmadni. Mikor mostanban a szigetvri bg vltozott s oda utazott, az em
ltett Tury Gyrgy gonoszt forralt ellene. Az emltett bg csak a gonoszsg elhrtsa vgett cse
lekedett, pedig szoksa szerint a bget megtmadta, ezrt jtt fejre a baj. Errl az oldalrl a
bgek nem mentek oda s a tls oldal hatrain bell nem voltak, ez olyan vilgos, mint a
nap. Kirlyi Felsgednek, kik ilyeneket jelentenek, nem mondanak igazat s csak a kt fl k
ztt az egyenetlensget kezdemnyezik. 472
Tz vvel a kanizsai kapitny halla utn III. Murd szultn (1574-1595) a Ba-
bocsa vrban szolglatot teljest Hassznnak egy 6000 akcse jvedelm tmrt ado
mnyozott, mert a Thry Gyrgy elleni sszecsapsban vitzl kzdtt.473A fenti
adat is azt bizonytja, hogy a hres vgvri vitz szemlye rendkvl fontos volt a t
rkk szmra. A drgelyi s sgi huszrflegnybl vitzsge rvn hamarosan lvai
kapitny lett, aki 1552-ben a palsti csatban tntette ki magt az itliai segdcsa
patok megmentsben. A ksbbiek sorn 1566-ban, mint palotai kapitny Arszln
budai pasa serege ellen vdte meg a gondjaira bzott vgvrat.
Az 1567-es v fontos esemnyt hozott Thry letben, hiszen az uralkod a ka
nizsai kapitnysgot ajnlotta fel szmra. 1568-tl sikeres portykat vezetett sze-
471A BCSI 1933, 65, 166. katalgusszmon.
472 Ka r c son 1914, 98.
473 K a r c so n 1914, 111, 116.
TMADFEGYVEREK
80. Magyar kard, 16. szzad kzepe
150
81. Thry Gyrgy kanizsai kapitny pallosa, 16. szzad kzepe
TMADFEGYVEREK
mlyesen s alaposan megkesertette vitzeivel a krnyez trk vgvrak bgjeinek
az lett. Thry rendkvli katonai sikerei kvetkeztben a trkk llandan pa
naszt emeltek ellene az Udvari Haditancsnl, ahol a portai kvet szmos esetben
kezdemnyezte felmentst.474A kanizsai kapitny az orszg legjobb bajvvja volt s
hre klfldn is elterjedt, mert minden kihvja felett diadalmaskodott.475A btor
vitznek, az aranylnccal ktszer kitntetett lovagnak legemlkezetesebb bajvvsa
II. Miksa magyar kirlly koronzsakor a kpcsnyi mezn trtnt, amikor is min
den nemzet viadorait legyzte. Thry npszersgt mutatja, hogy az uralkod egy
olyan metszetet kszttetett, amelyen II. Miksa s Schwendi Lzr fvezr mellett a
kanizsai kapitny is lthat (82. kp).476
Thry katonai s bajvvi sikerei egyre nagyobb elgedetlensget keltettek a t
rkkben, akik elhatroztk, hogy vgleg leszmolnak vele. 1571. prilis 2-n a ki
vl vgvri kapitnyt a krnyez trk vrak csapatai trbe csaltk. Thry portyz
katonival Orosztony falunl trk csapatokra bukkant s elsznt harc kezddtt a
kt fl kztt. Am ekkor az erdbl elretrtek az eddig rejtzkd trk katonk is.
Egy iszapos fldsvon a kanizsai kapitny lova elcsszott, majd immr a gyalogos
Thryt a trk tler krbevette. Az ellenfl lve akarta elfogni a hres magyar baj
vvt, de a megadsra val felszlts ellenre vitzl kzdtt, mg egy Memi nev
trk szablyjval meglte. Teljesen kifosztott, fej nlkli testt Mikls fia s Zrnyi
Gyrgy nagy tisztessggel temettettk el Kanizsn.477Carolus Rym konstantinpolyi
csszri kvet 1571. jnius 19-i jelentsben a Portn hallott hrek alapjn a kvet
kezket rta II. Miksnak. Thry prilis 2-n kzel 500 katonjval a krnyez fal
vakba indult, abbl a clbl, hogy a trkk adszedst megakadlyozza s
foglyokat ejtsen. Ekkor csalta kelepcbe a kanizsai kapitnyt az ellenfl, miutn a
gyalogosait maga mgtt hagyta. Thry a nagyszm tler ellenre hsiesen kz
dtt, szmos ellensget levgott, de vgl megltk. Az sszecsaps sorn trk kzre
kerlt foglyokat s fegyvereket, valamint a kanizsai kapitny fejt egyenesen a Por
tra kldtk, amelyrl a kvetkezkppen szmolt be Carolus Rym: Jelen hnapi0-n
felsge boldog emlkezet kanizsai kapitnynak, Thry Gyrgy rnak a fejt sok csapsok
tl megcsonktva, majd sszevarrva a kzs dvn el hoztk 9 msik fejjel egytt, valamint 14
fogollyal, 3 zszlval s 2 kzidobbal. A pasa Thry fejt kzbe vette, gondosan megtekintette,
szakllt megsimogatta, majd meghagyta, hogy vigyk ki s tisztessggel temessk el. 478
Pontosan hrom httel a magyar Cid halla utn vettk fel az elesett Thry
Gyrgy javait tartalmaz eredeti leltrt. A hagyatki jegyzkbl kiderl, hogy a hres
vgvri vitz vagyont zmben pomps fegyverek, vitzi ltzetek, lfelszerelsek,
a tborozshoz val strak s egyb eszkzk kpeztk. I gen rdekes, hogy nem ke
vesebb, mint 22 trk rab maradt a kanizsai kapitny utn, akik kzl csak Arszln
aga vltsgdjt 3000 forintra taksltk. A leltr vgn egy klnleges bejegyzssel ta
llkozunk, mghozz azoknl az ingsgoknl, amelyek Thry Benedeknl vannak:
Egy ezwsts pallos, kith Chazarnak koldenek. 479Ebben az idben kztudott volt, hogy
II. Miksa szvesen veszi a magyar fldrl szrmaz pomps hadizskmnyt s egyb
ajndkokat. Ezt a hagyatki leltr sszeri is pontosan tudtk s Thry Gyrgy ked
venc pallost elkldtk az uralkodnak. II. Miksa ccst, Tiroli II. Ferdinnd fher-
474 M l l er 1973, 70-77; Huszr 1974, 19-22; V M ol nr 1987, 53-57.
473 Er-Darmay 1870, 721-722; Szendrei 1896, 260-261; T akts 1963, 260-261; V M ol nr 1987, 58-
59.
476 Cennern 1962, 97; NAGY KPES 2000, 110.
477 I stvnffy 1961, 363-365; V. M ol nr 1987, 61-64.
4,8 M l l er 1973, 78-84.
479 Er-Darmay 1870, 722, 726.
152
:at^#cSWrifafir^nmf!!.i!iibts'tncrn^inni|cfcnKiii)fcri76(3mpffi:!iKtj<!cfKh'(nS)v<fcrff(l>(n^(!&(n/ncmlc6
fccc<S<lr<n0c<3<rt'J ^Ui)ronSrbu'crifr.vrnfrarb<n're2sitrcrrn<MrrCurj$<$:0g<nAnt>t/J tl jc<rKu|iunfl/
( i > f k w i b w ben rbfctnt> bcnCrcf ett Rct>Mud)cn.
82. Schwendi Lzr fvezr, Thry Gyrgy s II. Miksa csszr. Fametszet, 1560-as vek
ceget (1529-1595) leginkbb a fegyverek rdekeltk, hiszen ssze akarta gyjteni a
hres uralkodk s hadvezrek fegyvereit, valamint arckpt s nletrajzt is.480A f
herceg gyjtsi mdszereit jl jellemezte az a levl, amelyet 1590. jnius 17-n N-
dasdy Tams fihoz rt. Tiroli Ferdinnd rszletesen ecseteli az rks szmra atyja
komoly hadi rdemeit, majd arra kri, hogy kldje el gyjtemnybe apja fegyvereit,
amelyet az utkor dicssgre hadszertrban fog kzszemlre tenni.481A fenti md
szerrel a fherceg szmos hres szemly fegyerzethez jutott hozz, amelyeket eg
szen 1806-ig az ambrasi vrkastlyban riztek, majd a napleoni hbork miatt
Bcsbe szlltottak. Trkver Thry Gyrgy pallosa vgl is nem a csszrhoz,
hanem a fhercegi gyjtemnybe kerlt, amelynek els rszletes katalgust 1855-
ben jelentette meg Eduard Sacken.482A kivl szakember a kvetkezkppen eml
kezett meg a szban forg fegyverrl: Georg Thuri: Breites Schwert, in rothsammetner
480 Si k l ssy 1919, 106-107, 111-113.
481 Hugyecz 1894, 124-125; Temesvry 1982, 8.
482 Siklssy 1919, 108.
153
PALLOS A MAGYAR HUSZR SZOLGLATBAN
Scheide; die gerade ParirStange und Beschlge sind Frwahr, wir haben Dir einen offenbaren
Sieg verliehen, damit Dir Gott Deine frheren und Snden verzeihe (der Anfang der Sura
XLVIII. der Sura des Sieges). Und: gemacht spteren aus vergoldetem Silber. Auf der zwe
ischneidigen Klinge Laubranken in aufgeschlagener Tauschierarbeit und die Aufschrift: von
Muhamm.ed Al Anssari. 483
A fenti mondatok teljesen megegyeznek azokkal, amelyeket Tth Zoltn rt le
1933-ben a Thry pallosrl.484gy jl bizonytott vlt - a lersok alapjn - hogy
1933-ban valban azt a kardot kaptuk meg, amely egykor a kanizsai kapitny volt
s ezsts pallos nven szerepelt 1571. prilis 23-n felvett hagyatki leltrban.
Termszetesen a kpi egyezs is nagyon fontos s ezrt van nagy jelentsge Wende-
lin Boeheim 1894-ben megjelent egyik munkjnak, amely immr fnykppel il
lusztrlja a Thry-fle pallost.485A 81. kpen lthat mtrgy - a piros brsonyborts
kivtelvel - teljesen azonos a fenti munkban lthat kppel. Budapesten az ezred
ves orszgos killtson is bemutattk a kanizsai kapitny fegyvert s az alapos le
rs mellett szintn kzltek fnykpet rla.486A mr tbbszr idzett 1933-as
killtsi katalgusban is lthatunk illusztrcit a Thry-pallosrl.487Ez utbbi fny
kpen az elz fotkon ltottakkal ellenttben a pallos hvelynek piros brsony
bortsa mr rendkvl rossz llapotban volt. Az 1950-es vek elejn ezrt
eltvoltottk s jelenleg mr csak a hvely eredeti capabr bortsa lthat.
A Thry pallos szmos rdekessget tartogat, amelyek kzl elsknt a kivl me
dinai fegyverkovcs pengjt kell megemlteni. Az arabok krben a legfontosabb
tmadfegyver a szles pengj kard volt. Mongol hatsra ugyan a 13. szzadtl az
velt pengj szablyk is megjelentek a mameluk fegyverzetben, de ennek ellenre
a pallos megrizte korbbi fontos szerept.488Az oszmn-trkk mindig is csod
lattal adztak a mameluk fegyvereknek s a 15. szzad folyamn hadfelszerelsk
kztt felbukkantak a pallosok is. Az 1517-es egyiptomi gyztes hadjrat utn zsk
mnyolt fegyverek mellett a trkk igen sok arab fegyverkovcsot hurcoltak el az isz
tambuli szerjban mkd kzponti mhelybe.489A Thry-pallos szles, ktl
pengjnek a fels rszn ezsttel tausrozott, majd aranyozott leveles indk ltha
tk, amelyeken az ismtld szablyos spirlok koncentrikus krket alkotnak. I.
Szulejmn szultn (1520-1566) uralkodsnak idszakbl szrmaz kinevezsi ok
mnyok tugrit a fenti kardon lv motvumokkal megegyezen dsztettk.490A
Thry fle pallos msik rdekessge, hogy hossz keresztvasnak vgei nyomott
gmbben vgzdnek, amely tpus az 1550-es vekben kszlt trk szablyk jelleg
zetessge.491A kanizsai kapitny kardjnak harmadik rdekessge, hogy a pallos
markolata s markolatgombja nem az eredeti trk vltozat, hanem egy magyar szab-
ly. A 16. szzad msodik negyedben kezdett felbukkanni ez a tpus, amelynek a
jellegzetessge a lapos, elreugr cscs, fellnzetben pedig csepp formj marko
latkupak.492Vlemnynk szerint a Thry pallos a 16. szzad kzepn kszlt s ajn-
483 Sacken 1855, 152. X. katalgusszmon.
484A BCSI 1933, 65; K almr 1938, 32-33; K almr 1971, 68; Temesvry 1982, 55. 21. katalgussz
mon; L ugosi-Temesvry 1988, 47. katalgusszmon.
485 Boeheim 1894,15. XVI I I /1. kp
486Szendrei 1896, 259.
487A BCSI 1933, 21. bra
488 Esin 1981, 12-18, 76-77, 262-263; Rogers 2000, 154-156; Y cel 2001, 54-60; Bashi r 2008, 23-26;
L ebedynsky 2008, 189-194.
489Szendrei 1896, 262-264; K almr 1971, 64; Thomas-Gamber 1976, 61-62; Y cel 2001, 9-11.
490The Splendour of Turkish Civilization. Ottoman Treasures of the Topkapi Palace. Tokyo, 1988, 30-33;
Gerelyes 1994, 8.
491 ALEXANDER 2003, 217.
492 Kovcs S.1995, 216-217.
83. Magyarlra val pallos, 16. szzad msodik fele
155
PALLOS A MAGYAR HUSZR SZOLGLATBAN
dk, vagy hadizskmny formjban kerlt a hres vgvri vitzhez, aki markolatt
tszereltette, majd hasznlatba vette. A Thryt brzol metszeten a kanizsai kapi
tny egy olyan szablyt visel, amely a ketts felktpntok s a szles, nyomott
gmbben vgzd keresztvas miatt nagyban hasonlt erre a pallosra (Lsd 82. kp).
Mint lttuk, a magyarorszgi trgyi emlkanyagban a 15. szzad msodik felben
jelentek meg nagyobb szmban a pallosok, amelyek ebben az idben tompa hegy,
szles, ktl pengvel rendelkez kardok voltak.493A 16. szzad els felben a szab-
lyk nvekv npszersge mellett a magyar kardok mg hasznlatban voltak, ame
lyek szvsan riztk a 15. szzad vgn kialakult formjukat. Az 1550-es, 1560-as
vek utn viszont mr nem tallkozunk a trgyi emlkanyagban tbb velk, mert he
lyket tadtk a magyar szablya, vagy hegyestr markolatval szerelt pallosoknak.
Az 1580-as vekbl, a grazi tartomnyi hadszertrbl ismernk olyan magyar pal
losokat, amelyeknl a keresztvas a penge fel hajlik, vagy ms esetben az egyik ol
dalon alhajlik, mg a msikon a markolat fel, s gy markolatkengyelt kpez.494
Tulajdonkppen elmondhat az, hogy haznkban ebben az idben a legfontosabb
fegyver a szablya volt s a mg meglv kardjaink ezrt kerltek eredeti markolattal,
vagy tszerelve lra val pallos nven a nyeregre s vltak kiegszt fegyverr a he
gyestrrel prhuzamosan. A korbban hasznlt magyar kard, immr pallos nven
szerepelt lra val, vagy ritkbban nyakbavet vltozatban. Ez utbbi esetben a
viszonylag rvid, szles pengj fegyvert az vre, vagy gyakrabban a jobb vllon t
vetett kardfelktre erstettk s szablya helyett viseltk. A kanizsai kapitny fegy
vere ennek az j palloshasznlatnak az egyik legszemlletesebb pldja.
A kzelmltban vetdtt fel az a gondolat, amely prhuzamot vont a Thry-fle
pallos s a 10. szzad utols negyedben felbukkan n. szablyakardok kztt.495
Ezek olyan fegyverek voltak, amelyeknl kardcsiszrjaink eltvoltottk a nyugati t
pus kardok markolatgombjt, oldalra hajltottk markolatvast s szablya kereszt
vasat hztak r, majd felszegecseltk a markolatbortst.496Ebbl a tpusbl mintegy
egy tucat kerlt ezidig el.497Az ismert darabokat tanulmnyozva az a vlemnyem,
hogy a hibt ott kvettk el seink, hogy tlsgosan meghajltottk a markolatvasat,
s gy egy valban nehezen kezelhet fegyverhez jutottak.498A 15. szzadbl szmos
hasonl talakts ismert, amikor is a korbbi arab pallospengket mameluk, vagy
trk szablyamarkolattal lttk el. Ez utbbi esetben a markolatvasat csak enyhn
hajltottak meg s velt, kzhez ll markolattal lttk el.499A Thry-fle pallos is a
fenti mdon kszlt s gy valban megnvekedett a csaps hatkonysga, st akr
a szrs is erteljesebb lehetett.500
493 Lsd A hegyestr, a pallos s a palloshegyestr elzmnyeirl szl fejezetet!
494A 16. szzad msodik felben vltozatos, leginkbb krteformj markolatgombbal szerelt - magyar
knt lert a penge fel hajl keresztvassal rendelkez pallosokat s hegyestrket megtalljuk a grazi
tartomnyi hadszertrban. P i chl er 1880, 72-73; K renn 1997, 28-29; K ovcs S. 2004, 40-41. Kt.
No. 22; J ger 2010, 60-61.
495 T o l l 2008a, 21-22; B. Szab J nos szves szbeli kzlse; v. B. Szab 2010, 108 -109.
496 Bakay 1965, 19-20, 34-35; Bakay 1967, 172; K ovcs 1975, 521-522; K ovcs 1986, 250; HONFOG
LAL 1996, 119.
497 K ovcs 1990, 40-42; K ovcs S. 1995, 147.
498 B l i nt 1963, 93-95; A Magyar Nemzeti Mzeum honfoglals kori gyjtemnyben rztt, Szentb-
klln (ltsz.: 11/1905) elkerlt szablyakard esetben vlt vilgoss, hogy egy nyugati tpus kardot
alaktottak t, mghozz gy, hogy a markolatvas meghajltsa utn a pengetre egy bettlemezt tet
tek, amely jl stabilizlta azt a szablyakeresztvasat, amelyet a szlesebb, eredeti helyett hztak r erre
a specilis fegyverre. V. Bakay 1965, 34-35. Ezton is szeretnm megksznni Rvsz Lszlnak,
hogy a fenti mtrgyat tanulmnyozhattam.
499Y c e l 2001, 19-29, 68-73; ALEXANDER 2003, 250-253.
600 K ovcs 1986, 232; Szl l sy 2001, 275-279; T ol l 2008a., 21.
84. Nyakbavet pallos. Kassa, 16. szzad vge
157
TMADFEGYVEREK
A hres vgvri vitz s bajvv pallosa a legkivlbb arab s trk fegyverkszt
hagyomnyokat megtestest kard, amelyet az j tpus magyar szablya markolat
val szereltek t. A fenti fegyver jelentsge azrt is nagy, mert trtnete Thry hal
ltl 1933-ig, a Magyar Nemzeti Mzeumba val bekerlsig hitelesen s jl
nyomon kvethet.
Mint azt korbban emltettem, a trk s magyar fegyverzet a 16. szzadban ha
sonl kihvssal tallta magt szemben. A szablya viselse mindkt helyen ltalnos
volt ekkoriban, s ezrt a pallosokat mr nem lehetett az vre felktni. E miatt kezd
tk ezt a fegyvert a nyereghez rgzteni, de idnknt azrt elfordult, hogy a pallost
a szablya helyett ktttk fel.501
A 16. szzad utols vtizedeibl szrmazik az a magyar hegyestr markolattal sze
relt klnleges pallos, amelyik a 83. kpen lthat.502
Ktl, szles, fokozatosan hegybe fut pengvel, amelynek a tvnl mindkt
lapjban hrom-hrom kereszt alak csiszrjegy lthat. Az nttt technikval k
szlt keresztvas a penge fel hajlik, s hromkarjos levlmotvumban vgzdik. A ke
resztvas, valamint a hrtlemez kzept szintn nttt technikj medaillonok
dsztik, amelyek kzepn lkberaks lthat s apr margartk veszik krl ket.
A medaillonok mellett egy-egy nagyobb mret margarta tallhat, amelyekbl ket
ts csigval zrd indk nnek ki s ezek nagy hasonlsgot mutatnak a trk ara-
beszkes dsztmotvummal. A markolat majc formra ksztett ezstsodrony,
amelynek a kzepn aranyozott lkberaks l. A markolatgomb gerezdekre osztott
krte alakot formz. A hvely egy fatok, amelyet kecskebrrel bortottak s nttt
technikj aranyozott, majd mra mr csak nyomokban lthat zld s piros zo
mnccal dsztett vretekkel szereltek fel. A torkolatveret eloldalt nttt medaillo
nok dsztik, amelyet apr margartk vesznek krl cpzst utnz alapon. Az
lkberaksbl indk gaznak ki alulra, valamint fellre, s ezekbl stilizlt szl
frttel hastott tulipn n ki. A cscsovlis, gyngykrrel s lambrequinnel dsztett
hvelyveretek szma t, ezeket lkberaks, valamint apr margartk s bellk ki
nv arabeszkek kestik. A saruveret dsztse a torkolatveretvel csaknem azonos.
A torkolat- s saruveret msik oldala igen ignyesen vsett grntalmavirgokkal
kestett. A torkolatveretbe - sajnos egyelre azonostatlan - egyestett BK tvsje
gyet tttek.
A fent lert pallos tulajdonkppen egy korabeli magyar dszhegyestr formjt
kveti. A 16. szzad vgrl szrmazik az a nyakbavet pallos, amelyik a 84. kpen
vehet szemgyre.508Ktl, hrom vjattal rendelkez pengje enyhe hegyben vg
zdik. Cscsba fut, ferdn levgott markolatkupakjhoz kismret, akantuszleve-
lekkel dsztett gerinclemez csatlakozik. Ezstdrttal s -sodronnyal ttekert
markolata igen szles. Az aranyozott ezstbl kszlt keresztvasa alhajlik, s egy-
egy makkban vgzdik. Aranyozott ezstveretes, vrs brsonnyal bevont hvelyn
ketts felktpnt tallhat, aminek mindkt vgn egy-egy hordkarika lthat,
amely jl igazolja, hogy ezt a kismret pallost a jobb vllon tvetett kardktn vi
seltk. Az akantuszlevelekkel kestett saruveretnek az oldals lemezbe van betve
Kassa vros 16. szzad vgn hasznlt liliomot formz prbajegye s Vlaszti Veres
Mihly tvs mester - mkdtt 1596-1622 kztt - jegye.504
501 Cz u ber k a 1906, 27.
502A BCSI 1933, 50; Ka l m r 1938, 29; Ka l m r 1971, 67; L u g o s i - T emesv r y 1988, 50; SPLENDEUR
1999, 10; Ko v c s S. 2004, 40-41. K t. No. 22; MNM Fegyvertr, ltsz: 55.3248.1-2. Hossza: 104 cm,
penge szlessge: 4,5 cm. V. J g er 2010, 60; Sc h u c k el t 2010, 121.
603A BECSI 1933, 65; Ka l m r 1938, 33; Ka l m r 1971, 68. 117. b. kp; L u g o s i - T emesv r y 1988, 55;
MNM Fegyvertr, ltsz: 55.3347. Hossza: 92,6 cm, penge szlessge: 3,5 cm.
604 K Sz eg h y 1936, 811, illetve 865. jegy.
158
L
T.-V'
I
85. Lra val pallos. Nagyszombat, 17. szzad kzepe
A 17. szzad els felnek jellegze
tes lra val pallosa a fti Krolyi csa
ld elhagyott javaibl kerlt a Magyar
Nemzeti Mzeumba (85. kp).505 A
mtrgy egyl, kt szles vjattal ren
delkez pengvel szerelt, amelyet a
penge zmkn maratott leveles vi
rgokkal kestettek. A rvid, aranyo
zott ezst keresztvasat ht tokos
foglals trkiz kesti. A piros br
sonnyal bevont, enyhn elrehajl
markolat tetejn ferdn levgott,
cscsba fut markolatkupak l, amely
hez a markolatra hosszan lenyl ge
rinclemez csatlakozik. Az aranyozott
ezstveretekkel szerelt hvely vrs
brsonnyal van bortva. Mind a h
vely-, mind a felktpntok ketts tagozdsak. J ellegzetessgk az akantuszlevl
s a makk ornamentika, valamint az, hogy tokos foglals trkizek kestik a felle
tket. A sarupnt, valamint annak igen hossz merevtlemezei vsett, rcsozott mo
tvummal vannak kestve. A pallos torkolatveretnek oldallemezbe Nagyszombat
vrosnak prbajegye s Benedek tvs mester - mkdtt 1641 s 1656 kztt -
jegye van betve.
A 17. szzad els felben a pallosoknl mr felbukkant a markolatkengyel, vala
mint a hvelykujj gyr is.506
1934-ben a Magyar Nemzeti Mzeum kt lra val pallost is vsrolt az egykori
Teleki Smuel-fle gyjtemnybl. A vrs brsonnyal bevont hvely pldny ara
nyozott ezsttel dsztett, akantuszleveleket formz, ketts hvely- s felktpn
tokkal szerelt.507 A msik, zld brsonnyal bortott pallos szintn ketts, apr
virgokkal kestett s aranyozott ezstbl kszlt felktpntokkal rendelkezik.508
Mindkt, a Teleki-gyjtemnybl szrmaz lra val pallos formjban s arnyai
ban is a Krolyi-pallos kitn prhuzama, amely a 17. szzad kzepn kszlt. A Te
leki-pallosokat mind Kalmr J nos, mind Temesvry Ferenc a 16. szzad vgre
datlta. A fentiekben vzolt megllaptsok miatt mindkt Teleki-fle pallos ksztsi
ideje a 17. szzad els felre valsznsthet.
A pallosok brsony bortsnak szne mindig megegyezett azzal a lovasfelszere
lssel, amelyre felktttk. Thkly Imre lszerszmainak jegyzkt 1684. prilis 10-
n ksztettk el, amelynek 1. szm pldnyt a kvetkezkppen rtk le:
505 T emesv r y 1980, 55-57; SPLENDEUR 1999, 37; MNM Fegyvertr, ltsz: 71.9513.1-2. Hossza: 108,5
cm, penge szlessge: 3,7 cm.
506 KSZEGHY 1936, 1491, illetve 1509. jegy; v. Ka l m r 1971, 98, 177. kp. Pontos prhuzama az elz
tvsjeggyel: MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.619. Hossza: 101 cm, penge szlessge: 3,5 cm. Ennek a pal
losnak a hvelye zld brsonnyal bortott.; Ka l m r 1971, 96, 174. kp; J g er 2010, 35-36.
507 Ka l m r 1971, 95, 172. a. kp; L u g o s i - T emesv r y 1988, 54; MNM Fegyvertr, ltsz: 55.3352. Hossza:
112 cm, penge szlessge: 4,3 cm.
508 Ka l m r 1971, 95, 172. b. kp; L u g o s i - T emesv r y 1988, 53; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3353. Hossza:
115 cm, penge szlessge: 3,5 cm.
159
TMADFEGYVEREK
Fvezr, trk szrke lra val szerszm:
Veres-brsony, arany- s ezstskfiummal varrott
nyerge; cafrang s veres-brsony, skfiummal varrott,
fkje s szgyelje portai, ezst-aranyos,
orrozja hasonlkppen. Pallosa veres-brsonnyal
bortott, aranyos, bozgnja aranyos; portai rzkengyel. 509
A 16. szzadban bukkantak fel azok a kardok, amelyeket palloshegyestrnek ne
veztek a korabeli forrsok. J ellegzetessgk a pallosforma penge, de hegyk elkes
kenyedik s szrsra is kivlan alkalmas. A J ankovich Mikls-fle gyjtemnybl
szrmazik Kemny J nos erdlyi fejedelem (1661-1662) azon fegyvere, amely a fent
lertaknak felel meg. Dsztsben a fenti mtrgy j prhuzama a Mday-gyjte-
mnynek, a Telekiek marosvcsi kastlybl szrmaz pallosa (86-87. kp).510
Egyl, erteljesen hegybe fut pengvel szerelt a Kemny pallos, amely a pen
geht alatt fut ketts vjattal rendelkezik. A penge sajtos kialaktsa miatt nem
csak vgsra, hanem szrsra is alkalmas. Egyesti a hegyestr s a lra val pallos
tulajdonsgait s ezrt nevezik ezt a tpust a 17. szzadban rdott hagyatki leltrak
palloshegyestrnek. A penget s a pengeht ezsttel tausrozott indkkal van d
sztve. I tt egybknt GENOVA felirat, valamint korons pi (J I ) bettt csiszrjegy
lthat, amely azt valsznsti, hogy a penge nem szak-itliai munka, hanem ko
rabeli ausztriai (striai) utnzat. 1626-ban Kemny J nos, Bethlen Gbor bcsi k
vetsgnek a tagja volt. Emlkirataiban olvashatjuk a kvetkezket. Az fennemltett
(Bcs) jhelyben szoktak csinlni igen j szablya s hegyestrvasakat. n is csinltattam n
hnyat, tbbi kztt egy kardvasat foka fell darabig arannyal megverettem vala, nevemet, esz
tendszmomat s ez szentencit (jelmondatot) verettem vala re: HONESTUM PRO PATRIA
MRI (Hsgbl a hazrt halni).511 Aranyozott ezstbl kszlt keresztvasa a penge
fel hajlik s egy-egy tokos foglals trkizzel kestett. Az ezstsodronnyal kerete
zett keresztvas kzepe s a kt oldaltske rekeszzomnccal van dsztve, amelynek a
szlein egy-egy tokos foglals trkiz l, amelyekbl mra mr csak egy maradt fenn.
Az egyik keresztvasszrbl kzvd pnt gazik felfel, amely erteljesen kifel haj
lik. Az aranyozott ezsthuzallal ttekert markolat egy csepp alak, rekeszzomnccal
s tokos foglals trkizekkel kestett markolatkupakban vgzdik. A hvely magja
egy fatok, amelyet lila brsonnyal bortottak s aranyozott ezstveretekkel szereltek
fel. Az ezstsodronnyal keretezett veretek jellegzetes dszei cscsovlis formt mu
tatnak, amelyek sznes rekeszzomnccal, valamint tokos foglals trkizekkel dsz
tettek, s stifttel vannak az alaplemezhez rgztve. A torkolatveret, saruveret s a
felktpnt hts rsze trbelt, valamint cizelllt virgtvekkel s rozettkkal kes
tett, melyeket apr tponcalap emel ki a sima aranyozott ezstlemez felletbl.
A 88. kpen lthat pallosok a 17. szzad msodik felnek jellegzetes darabjai: a
bal oldalon lv n. nyakbavet pallos hrom pengevjattal elltott, egyl geno
vai pengvel szerelt. Az aranyozott ezstbl kszlt lapos, elreugr cscs marko
latkupak tetejn egy tokos foglals trkiz l. I gen jellegzetes a markolatkupak vgt
az egyik keresztvasszrral sszekt lnc tredke. A fekete capabrrel bevont hvely
trkizekkel dsztett aranyozott ezstlemezekkel van szerelve. A ketts felktpnt
mindkt vgn lthat egy-egy hordkarika, ami azt bizonytja, hogy ezt a pallost egy-
509 T hal y 1886, 184, II I ; Czuberka 1906, 28; K almr 1971, 96.
510 P. Szatmry 1881, 771; KALAUZ 1912, 192; K almr 1938, 28; K al mr 1971, 96, 103; L ugosi-Te-
mesvry 1988, 101; K ovcs S. 2004, 32-33, Kt. No. 11; MNM Fegyvertr, ltsz: 55.3345. Hossza: 108,5
cm, penge szlessge: 2,8 cm; Mday-gyjtemny, hossza: 97 cm, penge szlessge: 3,7 cm
511 Kemny 1986, 49.
160
86. Kemny Jnos erdlyi fejedelem palloshegyestre, 17. szzad kzepe
PALLOS A MAGYAR HUSZR SZOLGLATBAN
kor a jobb vllon tvetett, bagariabrbl, selyemzsinrbl stb. kszlt kardfelktn
hordtk.512A 88. kp jobb oldaln lv lra val pallos egyenes, kt keskeny s egy
szles vjattal kovcsolt, egyl pengvel szerelt. rdekessge markolatnak s h
velynek aranyozott ezstszerelse. J elen darab egy 17. szzad msodik felben k
szlt trk pallos magyar tvs ltal ksztett utnzata.513A trk vagy portai pallosok
kizrlag csak a legelkelbb magyar furak inventriumaiban fordultak el. Th
kly Imre 1684. prilis 22-n, Munkcson sszert lszerszmai kztt a kvetkez
fegyverre bukkanhatunk:
Portai pallos nro 1.
Hvelye all veres-brsonyos, feljl virgos,
aranyos ezstboglros: markolatja is virgos,
aranyos ezsttel burtott; markolatja vge
srknyfejes, veres bagaria szjjal.514
A Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertrban rztt egyik trk lra val pallos
nagyban hasonlt az elbb lertakhoz (89. kp).515 Szles, ktl s fokozatosan hegybe
fut pengvel szerelt, amelynek a kzepn alig szrevehet gerincl hzdik. A
penge rdekessge, hogy kzvetlenl a keresztvas alatt, kizrlag csak az egyik lap
ban arannyal berakott indk kztt - ezsttel s arannyal tausrozott - lngot fj
srkny s egy szimurg kzdelme lthat. Az aranyozott ezstbl kszlt, ssleve
lekkel, s ltuszvirgokkal kestett keresztvas a penge fel hajlik, s stilizlt srkny
fejekben vgzdik. A keresztvasat virgszirom formj, magas foglaltban l trkizek
dsztik. Az erteljesen elrehajl markolat fgglegesen levgott s a keresztvassal
teljesen megegyez mdon kestett. A piros brsonnyal bevont hvely magas fog-
lals trkizekkel s vsett sslevelekkel, illetve ltuszvirgokkal dsztett torkolat- s
saruverettel szerelt. A hvelyveretek flholdakbl felpl rozettkkal s pillangk
kal kestettek, amelyeket trkizek, valamint ltuszvirgok dsztenek. A hvelyveretek
hts oldalt medaillonban - a szleken negyedelt medaillonokban - elhelyezked
dombortott, vsett, majd poncolt sslevelek s ltuszvirgok ktik. A fennmarad
rszt sakktblamotvum dszti, amelyben egy-egy fggleges, vagy vzszintes vonal
lthat. A hagyomny szerint a fenti pallost 1601-ben Sennyei Pongrc erdlyi ta
ncsos kapta ajndkba egy trk frtl, mert eltvedt lenyt apjhoz ksrte.
A penge rdekessge a srkny s szimurg harca, amelyet legszemlletesebben I.
Szulejmn szultn dszjatagnjnak a pengje fest le.516Az Ahmed Tekel tvs ltal
ksztett pomps fegyver I. Szulejmn szultnt dicst kifejezsek mellett a kszts
vt, azaz a 933-as vszmot is tartalmazza. Ez az vszm a keresztny idszmts
szerint megfelel annak az vnek, amelyik 1526. oktber 8-n kezddtt s 1527.
512 Czuberka 1906, 30; K al mr 1938, 32; Temesvry 1989, 58, Kt. No. 123; MNM Fegyvertr, ltsz:
53.1234, hossza: 89,9 cm, penge szlessge: 3,3 cm.
513 Temesvry 1989, 58, Kt. No. 122; MNM Fegyvertr, ltsz.: 53.620, hossza: 101 cm, penge szlessge:
3,6 cm. V. A sztvacaturj an 2002, 94; ARMOTJ RY 2002, 164-165, K ovcs S. 1995, 234, 100. jegyzet;
MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3526, hossza: 100,5 cm, penge szlessge: 4 cm.
514 T ha l y 1873, 174; Cz u ber k a 1906, 28.
515CI MELI OTHECA 1825, 83: Alius Sinensis, trs digitos latus, ferro proisus damasceno, in quo Draco, auro-
tinctus, natales fabricae Chinensis indicat. Vagina bysso rubra pelliculata est, et dacem laminis argenteis latis,
auro illinitis, splendet, quibus qurator annuli ex eodem metallo agglutinati sunt. Capulo perinde argenteo, eoque
inaurato ornatur. Non modo manubnum, sd etiam lamelle argenteae in vagina centum sexaginta elegantibus era-
nis gaudent. Pretiosus iste gladius pertinet ad xnia, quibus PONCRATIUM SENNYEI a Bassa Dcsiensi.;
K almr 1938, 30; L ugosi-Temesvry 1988, 44; K ovcs S. 2004, 49, Kt. No. 36; MNM Fegyvertr, ltsz:
55.3334, hossza: 101,5 cm, penge szlessge: 4,4 cm.
516 NAGY SZULEJ MN 1994, 79.
87. Aranyozott ezstszerels lra val pallos, 1660 krl. Mday-gyjtemny
163
Trk lra val pallos,
16. szzad vge
TMADFEGYVEREK
szeptember 26-n rt vget.317A legjabb felttelezsek szerint a fenti, a mohcsi
csatra utal jatagnon, ezen az allegorikusn megrajzolt beszl kpen I. Szulej-
mn szultn szimurg kpben brzolva gyzi le a keresztnyeket (II. Lajost) szim
bolizl srknyt. A fenti motvumokkal dsztett pallos pengk a 16. szzad
kzeptl a szerj mhelyeibl kerltek ki.518
A portai pallosok kzl olyan is ismert, amelyeknek az egsz hvelye kkvekkel
kirakott nemesfmmel van bortva (90. kp).519
Szles, ktl, hegybe fut pengvel szerelt, amelyen ezsttel tausrozott Ne lgy
trsa a nlad hatalmasabbnak trk nyelv felirat olvashat. Az aranyozott ezstbl k
szlt keresztvas a penge fel hajlik s srknyfejeket formz. A markolat erteljesen
elrehajlik s egyenesen levgott, rajta hrom fggleges sorban virg formj fog
lalatban lv trkizek lnek. A keresztvas s a markolat fellett vsett, dombortott
ltuszvirgok s sslevelek kestik. A hvely teljes hossza aranyozott ezstlemezzel
bortott, amelyet magas foglals zldesszrke nefritlapok s virgfoglalat trkizek
dsztenek. A nefritlemezekben arannyal berakott leveles virgok s apr trkizek
lthatk, mg a hvely alapfellete sslevelekkel s ltuszvirgokkal kestett. A ht
oldal vsett medaillonokbl s flmedaillonokbl ll, amelyet ltuszok, valamint ss
levelek dsztenek, mg a fennmarad rszt pontozott sakktbla motvum kesti. A
hagyomny szerint a klt s hadvezr Zrnyi Mikls Csktornyi fegyvertrbl szr
mazik ez a pallos.
Az elbbi trk pallosok egykor pomps lovasfelszerelshez tartoztak, amelyek
csak portai vsrls, ajndkozs, esetleg hadizskmny rvn kerltek magyar fri
csaldok tulajdonba. Ezt a klnleges pallostpust szvesen utnoztk a magyar t
vsk. 1902-ben Delhaes Istvn ajndkaknt kerlt a Magyar Nemzeti Mzeumba
a 91. kpen lthat lra val pallos.520Aranyozott ezstbl kszlt markolata s kt
alhajl keresztvasa stilizlt srknyfejekben vgzdik. A hvely ugyancsak aranyo
zott ezstbl kszlt szerelkt vsett saz levelek s hatayi virgok kestik. A meda-
illon formj kt felktpnt, valamint a kt hvelyveret prselt s ignytelenl
utnavsett, mindegyiken t magas foglals trkiz tallhat. Az itt lthat dszt
elemek a trk mvszetbl jl ismert rumi motvumokat utnozzk. A pallos h-
velyvereteinek htoldaln az eloldal tkrkpe lthat, de itt a medaillonokban
nmagukba visszakanyarod, vkony, ketts indk tallhatak. A kzppontban s a
szleken a fenti indk szv alakot formznak. A fegyver formja s dsztmotvuma
inak j rsze trk ugyan, de a fent vzolt nhny - trk fegyvereken soha el nem
fordul - dsztelem azt sugallja, hogy a pallost egy magyar tvs ksztette el.
1934-ben a fenti mtrggyal csaknem megegyez lra val pallos kerlt a Teleki
Smuel-fle gyjtemnybl a Magyar Nemzeti Mzeumba.521A fegyver vrs br
sonnyal bevont hvelynek aranyozott ezstbl kszlt szerelst saz levelek s ha
tayi virgok kestik, amelyek viszonylag kismret medaillonokban helyezkednek
el. A hvely htoldaln lv motvumkincs a fentiekben lert, a Delhaes-gyjte-
mnybl szrmaz pallossal egyezik meg, de itt kisebbek a medaillonok. A Teleki
fle pallos kt felktpntja, valamint kt hvelyverete igen durva ntssel kszlt
s ersen stilizlt rumi motvumokat utnoz. A kt lra val pallos annyira hasonlt
egymshoz, hogy az is knnyen elkpzelhet, hogy egy mhelyben kszlhettek Er
dlyben, vagy a Felvidken a 17. szzad els felben.
517 Rey c h ma n - Za j a c z k o w sk i 1968, 208.
518 VGH 2004, 736-737; v. Ba s h i r 2008,56-57.
519 K almr 1938, 30-31; Temesvry 1982, 47, II I ; L ugosi-Temesvry 1988, 45; K ovcs S. 2004, 35.
520K al mr 1938, 29-30; K almr 1971, 67, 116. kp; L ugosi-Temesvry 1988, 42.
521 K almr 1938, 29-30; K almr 1971, 67, 116. kp; L ugosi-Temesvry 1988, 43; K ovcs S. 1995, 235,
12. bra. V. Schuckel t 2010, 138-139.
166
90. A klt s hadvezr, Zrny i Mikls trk pallosa, 17. szzad eleje
A trk s magyar formakincs tvzd
st jl mutatja Rkczi Lszl pallosa, ame
lyet jelenleg az I parmvszeti Mzeum
riz.522A fegyver klasszikus magyar marko
lattal s markolatkupakkal van szerelve, de
az alhajl s srknyfejet formz kereszt-
vasszrak egyrtelm trk hatst mutat
nak. A vrs brsonnyal bevont hvelyt
aranyozott ezstveretekkel szereltk fel,
amelyek eloldala igen durvn nttt - a
trk mvszetbl ismert - rumi s hatayi
motvumokkal s ersen stilizlt sslevelek
kel van dsztve. A hvelyveretek htoldala
viszont ignyesen vsett, barokk jelleg le
velekkel s virgokkal kestett. A saruvere-
ten Kassa vros prbajegye mellett Gnczy
Istvn (mkdtt 1642-1692 kztt) mes
terjegye is lthat.523Rkczi Lszl 1664-es
hallt figyelembe vve, a pallos a 17. sz
zad kzepe tjn kszlhetett.
91. Portai forma" lra val pallos, A trk, vagy a portai forma pallosok
17. szzad els fele mellett a magyar szablya markolatval s ke
resztvasval szerelt fegyverek is szp szm
mal kszltek Magyarorszgon. A 92. kpen a 17. szzad vgnek jellegzetes magyar
pallosa vehet szemgyre.524A mtrgy klnlegessge az egyl, egyvjatos penge,
amelybe C, fordtott C s X blyegsorok vannak betve, az utbbiaknak a k
zepnl a penge t van trve. Az rott s a trgyi emlkanyagban csak igen ritkn
bukkantak fel az ltaltrdelt pengk.525Az aranyozott ezstbl kszlt, vkony s
rvid keresztvasnak igen hossz oldaltski vannak. A brrel bevont markolat tete
jn cscsba fut markolatkupak l, amelynek igen hossz gerinclemeze vsett virg
tvel van kestve. A fekete capabrrel bevont hvely ugyancsak aranyozott ezstbl
kszlt hvely- s felktpntokkal szerelt. Az utbbinak rdekessge, hogy medail-
lont formznak, amelyek kzppontjban egy-egy rozetta lthat.
A 18. szzad elejn kszlt az az altiszti lovassgi pallos, amely a 93. kpen lt
hat.526Szles, egyl, kt keskeny s egy szlesvjat pengvel szerelt, amely nap,
hold, csillag, j, nyilak s trk harcos alakja, valamint grg betsor maratott k
peivel dsztett. Markolata erteljesen elrehajlik s brrel van bevonva, a ferdn le
vgott markolatkupak szles s bordzott gerinclemeze egszen a keresztvasig fut le.
A vgei fel megszlesed markolatkengyel fecskefarok formban vgzdik. A mar
kolat fels rszn, kzvetlenl a markolatkupak alatt egy kr alak ttrs lthat,
amely azt jelzi, hogy itt egykor markolatszjat fztek t. A 17. szzad vgtl igen
gyakran megtallhatjuk ezt a kiegszt zsinrzatot a pallosokon s szablykon.
Amennyiben ms fegyverhez kellett nylni, vagy ha hasznlja kezbl kiesett a v
gfegyvere harc, esetleg lovagls kzben, az nem esett le a fldre, mert a markolat-
522 I parmvszeti Mzeum, ltsz.: E.60. 17.1-3; K ovcs S. 1995, 233, 11. bra 1.
523 K szeghy 1936, 815, illetve 876. jegy.
524K al mr 1971, 98, 179. kp; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3469. Hossza: 110 cm, penge szlessge: 3 cm.
525 T hal y 1879, 177. II. Rkczi Ferenc fegyvereinek lajstroma 1708-bl: Kardok. 16. Capval bontott,
ezsts, aranyos, markolatja is caps, vasa vgig lyukasos.
526 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3423. Hossza: 109 cm, penge szlessge: 4 cm.
TMADFEGYVEREK
168
92. Aranyozott ezstszerels pallos, 17. szzad vge
PALLOS A MAGYAR HUSZR SZOLGLATBAN
szj ezt megakadlyozta. A 18. szzad folyamn ez utbbibl alakult ki a tiszti s al
tiszti mltsg jelvnye, a kardbojt. A 16. s 17. szzadban elfordul markolatlnc
nem vdelmi clt szolglt, szerepe - szksg esetn - a szablya vagy pallos megtar
tsa volt a csukl segtsgvel!527A brrel bevont hvely sima vas lpntokkal s ro-
zetts dsz felktpntokkal szerelt. I gen jellegzetes az altiszti rangot mutat, a
sarupnttl a torkolatpntig fut, vasbl kovcsolt kgy.
Az rott forrsokban emltett magyar, trk, vagy portai s a portai forma pal
losok jl azonosthatak a trgyi emlkanyaggal. Egy ksei, 1671-es adat emlti a
nagy ritkn elfordul nmet forma pallost.528Az emlkanyagban lv egyik pal
lossal sem azonosthat a fenti tpus, felteheten dragonyoskard markolatval szerelt
fegyvert jelenthetett.
A 17. szzadban rt inventriumokban nha elfordulnak 16. szzadi fegyverek is,
valsznleg erre utal Szirmay Pter 1656-os vgrendeletben olvashat feljegyzs:
Egy fekete cps rgi formj aranyos kard.529A pallosok a 16-17. szzadban a korb
ban hasznlt kardok egyenesg leszrmazottai, eleinte hegyestr, majd szablya for
mj markolattal s keresztvassal szerelve. A trgyi emlkanyagban s az rott
forrsokban lv pallosok szma valamivel alatta maradt a hegyestrkhez k
pest.530A lra val pallosok a hegyestrkhz hasonlan ugyancsak kiegszt fegy
verek, de a nyakbavet pallosok mr nem azok, hiszen ezt a szablya helyett, a jobb
vllon tvetett kardfelktn viseltk. Mind a 16., mind a 17. szzadban felbukkantak
a nyakbavet pallosok, de viselsk a 17. szzad msodik felben volt a legnpsze
rbb Magyarorszgon. A kizrlagosan csak az erdlyi s a magyarorszgi elitnl fel
lelhet trk, vagy portai pallosok fontos szerept mutatja, hogy gyakran fejedelmi
ajndknak szmtottak. Bethlen Gbor erdlyi fejedelem (1613-1629) vgrendele
tben a kvetkezkppen lert lra val trk pallost hagyomnyozta III. Ferdinnd
megkoronzott magyar kirlynak (1625-1657): Egy rubinttal, smaragddal rakott, jas-
pisos, szederjes brsonyos tiszta aranyhvely pallost.531 A pallosok a Rkczi-szabadsg-
harc buksa utn teljesen kiszorultak a magyar fegyverzetbl, a ksbbiekben hasonl
tpus kardok az osztrk nehzlovassgnl bukkantak fel. Ezek a nehzlovassgi pal
losok viszont nem a nyeregre, hanem tulajdonosuk oldalra voltak felktve.532
527 L ugosi-Temesvry 1988, 45-47.
528 Szermi 1897, 259. Mer ezstben foglalt nmet forma pallos.
529 Kemn y 1902, 150.
330Thkly I mre 1684-ben Munkcson sszert 15 pomps lszerszma kzl hromhoz tartozott pallos,
mg a tbbihez hegyestr! T hal y 1873, 202-205.
531 Dek 1878, 470-471. A jaspisos kifejezst ebben az idben a nefritlapokra alkalmaztk.
532 C si l l ag 1971, 60-61
93. Altiszti pallos, 18. szzad eleje
171
TMADFEGYVEREK
A buzogny mint fegyver s mltsgjelvny
Az emberisg egyik legels fegyvere egy egyszer legallyazott fadorong volt, amelyet
tmadsra s vdelemre kivlan lehetett hasznlni. Mr a rzkor folyamn megje
lentek a kbl csiszolt, gmb formj buzognyfejek, amelyek megnveltk az ts
hatkonysgt s gy nagyobb zzert is kpviseltek. A trtnelem sorn klnfle
alak bronz, majd vas fejjel kszlt buzognyok jelentek meg. Miutn a buzognyok
kiszorultak a harci hasznlatbl, haznkban s keleten, mint mltsgjelvnyek mg
igen hossz plyt futottak be.533
A buzogny legels eurpai brzolsval az 1070-es vekben kszlt bayeux-i
krpiton tallkozhatunk, ahol szemgyre vehetjk az egyszer fabuzognyokat s a
fmbl kszlt fejjel elltott pldnyokat is. Valszn, hogy ezek a rozettafej bu
zognyok tulajdonkppen csillag alak bronzntvnyek.534A buzogny eredete
Bels-zsiban keresend, ahonnan nomd s biznci kzvettssel jutottak el Eu
rpba al l . szzad folyamn.535Kovcs Lszl a Magyar Nemzeti Mzeum Fegy
vertrnak 11-14. szzadi buzognyait oroszorszgi prhuzamok segtsgvel
hatrozta meg s sorolta t csoportba:
I. Ngytsks buzognyok
II. Levgott sark kocka alak buzognyok
III. Ngy tsks dudoros buzognyok
IV. Tizenkttsks buzognyok s vltozataik
V. Gmb, vagy hord alak buzognyok.536
A magyarorszgi igen bsges leletanyag etnikumhoz ktst megnehezti, hogy
szinte mindegyik szrvnylelet, sajnos csak egyetlen pldny szrmazik temetkezs
bl. A buzogny hasznlata haznkban biznci kzvettssel terjedhetett el, de t
meges alkalmazsa csak a kunok 13. szzadi bekltzse utn kvetkezett be. Az
egykor besenyk ltal lakott terletek fldrajzi neveiben elbukkan csomak sz a
besenykhz kthet, mgpedig bot, harci bot jelentsben. A magyarok is jellegze
tesnek tartottk e nomd np buzognyhasznlatt, s ezt legjobban a korabeli bot
tal t beseny kifejezs tanstja. A csomak sz magyarorszgi meglte azt
valsznsti, hogy a honfoglals utn, de a kunok bejvetele eltt Magyarorszgon
biztosan megjelent a buzogny, mghozz beseny kzvettssel, amelynek egyik vl
tozatt a 94. kpen vehetjk szemgyre. Nyolc oldal, csonkagla alak vasbl nttt
fejjel, amelynek a teteje ronglt, mg alul szintn nyolc oldal kpnylvny lthat.
I gen hasonl, zmben bronzbl nttt buzognyfejek a 12. szzadban I rnban buk
kantak fel, de ilyen tpusok a 11-13. szzad kztt a Mameluk Birodalomban is el
fordultak. 2001-ben, Muhi mezvros feltrsa sorn Pusztai Tams vezet rgsz
egy hevenyszetten eltemetett, nomd rtus magnyos srt tallt. A temetkezs mel
lkleteknt kerltek el a kvetkez trgyak: zabla, 2 db nylhegy, vas kstokmerevt,
vcsat, valamint egy tarsoly, amelyben vascsihol, tzk, 8 db IV. Bla kori ezst
dnr s egy kb. 18-20 karikbl ll sodronypncltredk volt. A temetkezs -
fegyvertrtneti szempontbl - legjelentsebb lelete mgis az a vas buzognyfej volt,
amely a 94. kpen lthat mtrgy pontos prhuzama. 1241-ben, a muhi csatban
533 K almr 1971, 19.
534 Fowke 1875, LVII., LXXIX.
535 K ovcs 1971a, 168.
536 K ovcs 1971a, 168-180; K ovcs 1986, 277-279; T erei -^Horvth 2007, 162-163, 13. kp 6. bra.
172
94. Vas buzognyfej, 12. szzad vge, 13. szzad eleje
95. Csillag formj buzognyfej, 14. szzad eleje
elesett nomd harcost legfontosabb fegyvervel, azaz buzognyval egytt temettk
el.537
A buzogny elszr a Gutkeled nembeli Opoj szlavniai bn 1239. vi lovas pe
cstjn bukkant fel, ami jl igazolja ennek az tfegyvernek a hasznlatt a lova
goknl.538A buzogny hatkonysga abban rejlik, hogy knnyen kezelhet, msrszt
a vdfegyveren keresztl is kifejti a hatst, hiszen pldul a sisakra tve knnyen
okozhat akr hallt is. A kunok a gla alak tskvel elltott buzognyokat kedvel
tk leginkbb. A 14. szzad els felre jellemzek az elz tpus mretben s slyban
megnvekedett vltozatai, az n. csillag formj buzognyok (95. kp).539 Az 1333-
537T atr 2004, 170-172. V. K al mr 1971, 20-21; K ovcs 1986, 277; MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.2182,
magassga: 9,2 cm, szlessge: 4,3 cm, lelhelye: Egri Vr.; At i l 1981, 7477; Bashi r 2008, 236, 246-
247. Az elz buzognyok kzeli prhuzama szintn bronzbl: MNM Fegyvertr, ltsz.: 55,3210, ma
gassga: 10 cm, szlessge: 3,7 cm. A feltrsrl kzlt informcikat Pusztai Tamsnak ksznm.
558 H ewi tt 1967, 153-154; K ovcs 1986, 279.
339 K almr 1971, 21, 5. kp; Pandul a 1988, 228; MNM Fegyvertr, ltsz.: 57.6298, anyaga: nttt bronz,
magassga: 9,6 cm, tmrje: 7,7 cm.
174
1342 kztt kszlt, s minden valsznsg
szerint a kirlyfiak oktatsra sznt Magyar
Anjou Legendrium Szent Lszl s a kun
harct bemutat miniatrjn a nomd har
cos csillag alak buzognnyal kszl lesj
tani a lovagkirlyra (96. kp).540
A karaszki evanglikus templom haj
jnak szaki faln lv fresk a 14. szzad
kzepre keltezhet s a Szent Lszl le
gendt trja elnk. (Lsd 8. kp'.) A falkpen
egy lovag s egy ifj kezben is tallunk csil
lagfej buzognyt, amely csaknem meg
egyez a 97. kpen lthat mtrggyal. A
buzogny rdekessge, hogy feje bronzbl
nttt ugyan, de fell ngyszgletes, mg
alul hengeres vas nylre van erstve. A
bronzbl nttt csillag alak buzognytpus
legfejlettebb s egyben utols pldnyval
van dolgunk. A 14. szzad msodik felben
megjelentek az n. tollas buzognyok. A
Magyar Nemzeti Mzeum egyetlen, bizto
san Anjou-kori, hat ngyszgletes tollal ren
delkez vasbuzognya mint korbban 96. Szent Lszl s a kun harca. Miniatra, 14. szzad els fele
emltettk - 1922-ben ajndkknt a New
York-i Metropolitan Mzeumba kerlt.541Haznkban Grd Andrs magngyjte
mnye riz egy nylvesszt formz, nyolc hosszngyzet alak tollal rendelkez vas
buzognyt.542A Kpes Krnika nyit iniciljban, a kirly bal oldaln ll kaftnos
keleti furak egyiknek a kezben a fenti, nyl formj buzogny van. A rgi magyar
nyelvben a buzognyt tollas bot-nak mondtk, ami azt is jelentheti, hogy a 14. sz
zad msodik felnek j tpus buzognya taln szintn kun-kipcsak eredet lehet.543
A 98. kpen egy 14. szzad els felbl szrmaz itliai srk, miniatra s egy r
dekes tpus sjtfegyver lthat.544Az 1341-ben elhunyt Bettino da Bologna sr
emlke egy nehzfegyverzet lovagot brzol, aki a kezben egy olyan buzognyt
tart, amely ngyszgletes, keskeny toliakkal kszlt fejjel van felszerelve. Hasonl
kor s formj mtrgyat a Magyar Nemzeti Mzeum fegyvertra is riz.545Az egyik
lovag kezben s a trgyi emlkanyagban lv sjtfegyver klnleges tpust kpvi
sel, hiszen ez a fegyver tulajdonkppen egy vasbot, amelynek ngy igen hossz tolla
van.546Ez a Mediterrneumban hasznlatos buzognytpus ismert olyan vltozatban
is, amikor hossz, hengeres vasnyl vgn tallhatk a tollak.547A vasbl kszlt tol
las buzognyok megjelense a vdfegyverek fokozatos fejldsvel van kapcsolat-
540 Lszl 1993, 47.
541 Pandul a 1988, 229; L szl 1993, 145-150; MNM Fegyvertr, ltsz.: 57.6273, hossza: 49,6 cm, tm
rje: 5,5 cm; K almr 1961-1962, 35-36; K al mr 1971, 22; Pandul a 1988, 229, 8. kp.
542 G rd .n. 50; Lsd a 10. kpet]
543 K almr 1971, 22-23; v. Pl czi 1989, 73; Lsd az 5. kpet!
644 Boc c l a - C o el h o 1975, 35-37.
545 Ltsz.: 55.3210, magassga: 10 cm, tmrje: 4,4 cm. A mtrgy t nagyobb s t kisebb nttt bronz
tollal rendelkezik.
546 Bo c c i a - C o el h o 1975, 39^40. Hossza: 75 cm, tmrje: 5,5 cm, anyaga: kovcsoltvas.
647 Pet r o v i c 1976, 219, 262-263.
175
bn. A 14. szzadtl Eurpban a vdfegy
verek kifejlesztsben egyrtelmen I tli
a vezet szerep. I. (Nagy) Lajos itliai had
jratainak a fontossga leginkbb abban rej
lik, hogy a magyarok a legmodernebb
tmad- s vdfegyverzettel, valamint lo
vagi taktikval ismerkedtek meg. A magyar-
orszgi tollas buzognyok - knnyen lehet
- hogy itliai hatsra alakultak ki a 14. sz
zad harmadik negyedben. Az Anjou-kor
vgrl, esetleg a Zsigmond-kor elejrl
szrmazhat a Magyar Nemzeti Mzeum -
mindezidig publiklatlan - vasbl nttt,
hossz kpvel rendelkez, ht toll buzo
gnya (99. kp).5is A vdfegyverek tovbbi
fejldse, vagyis a teljes lemezpnclok
megjelense jabb buzognytpust eredm
nyezett a 15. szzad els felben. A ferrarai
Pinacoteca megrizte egy teljes pnclt vi
sel lovag alakjt 1412-bl, aki a kezben
hromszg formj toliakkal rendelkez bu
zognyt tart.549A Magyar Nemzeti Mzeum
egyik mtrgya nagyban hasonlt a fent lert
fegyverre. A hossz kpvel szerelt buzo
gny hat tske formj tollal rendelkezik,
amelyeket egyenknt, vrsrzzel forrasz
tottak fel a vas kpre.550
A buzognyok fejldsnek kvetkez l
lomsa az n. gtikus buzognyok megje
lense a 15. szzad els felben. A teljesen
vasbl kszlt buzognyok 4-6, kovcsols
sal ksztett, ngyszgletes, elreugr cs
cs tskvel rendelkeznek, amelyek alatt s
felett egv-egy kis mnylvny lthat (100. I f l H i j S H 98. Bettino de Bologna
551A szintn vasbl kszlt nyl ezeknl H H srkve s egy mmiatm,
a fegyvereknl kr, vagy ngyzet tmetszet, 14. szzad kzepe
de akr lehet csavart is. A hazai trgyi em
lkanyagban ezek a buzognyok szp szmmal kpviseltetik magukat.552A buzog
nyok fontossgt a magyar fegyverzetben jl rzkelteti, hogy Filippo Scolari (Ozorai
Pipo) 1426-ban Ozorn ezsts buzognyt ajndkozott a firenzei kvetnek. Hu
nyadi Mtys pedig az 1487-es bcsjhelyi hadiszemln szemlyesen adott t vlo
gatott vitzeinek buzognyokat.553A 15. szzad vge fel a gtikus buzognyok
orrszeren elreugr tskje egyre inkbb hromszg formjv vlt s a nyl ir
nyban jelentsen meghosszabbodott. A 15. szzad vgre kialakult jellegzetes bu-
548Ltsz.: 57.6308. Magassga: 14,7 cm, tmrje: 4,7 cm.
549 Bocci a - C oel ho 1975, 93.
550 Ltsz.: 66.8460. Magassga: 14 cm, szlessge: 7 cm.
551 Ka l m r 1971, 21-22. 8. kp; MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.1898, hossza: 55 cm.
552 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3094, hossza: 58,5 cm: ltsz.: 55.3125, hossza: 56,8 cm; ltsz.: 55.3128. hossza:
59,2 cm, lelhelye: Nagykanizsa.
663 Ba l o g h 1966/1, 462-464; Ba l o g h 1985, 426-427.
97. Bronz buzognyfej vas nylen, 14. szzad els fele 177
zognytpust a Weisskunig egy metszete kivlan szemllteti (101. kp).564 I tt az I.
Miksa csszrhoz vezetett larcos urak oldalukon szablyval, mg kezkben, vagy vl-
lukra vetve buzognnyal jelennek meg. A tollas buzognynak 16. szzad eleji np
szersgt a Mrkusfalvi Mrissi csald 1504. februr 29-n, Budn killtott
cmeres levele is jl igazolja.555Felteheten egyfajta tollas buzogny lehetett az a fegy
vertpus, amelyet 1522-ben rt le Estei Hippolit hagyatki leltra: Una mazza de ferro
alhungarescha, azaz magyar buzogny vasbl.556A trgyi emlkanyagban is elfor
dulnak a fent emltett buzognyok.557A tollas buzognyok a trk fegyverzetben sem
ismeretlenek, de azrt jellemzbbek a gmb, vagy krte formj fejjel kszlt pl
dnyok.558I. Miksa csszr 1516-1518 kztt kszlt Diadalmenetnek egyik met
szete gyalogsgi llpajzzsal (pavese) s buzognyokkal felszerelt magyar urakat
brzol (102. kp).559 Balrl a msodik fr jellegzetes tollas buzognyt tart a kez
ben, mg a tbbiek gerezdes buzognyokat viselnek. Ez az j tpus sjtfegyver a ke
leti gmbfej buzogny s a tollas buzogny keresztezdsbl alakult ki s vlt
jellegzetesen magyar fegyverr a 16. szzad els felben. A lengyel szolglatban ll,
az 1514-es orszai csatban derekasan helyt ll huszrokat egy 1520-as vekben ke
letkezett festmny - mint lttuk - igen hitelesen brzolja. Rendkvl rdekes, hogy
a fparancsnok Konstanty Ostrogoski gmbfej buzognyt tart a kezben, mg a hu
szroknl egyarnt elfordul a gerezdes s a tollas vltozat is.5601520-ban Hans We-
iditz elksztette azt a fametszetet, amely a magyarok s a nmetek csatjt rkti
meg a Lech-mezn. J elen metszeten a magyarokat huszrok kpben brzolja a
mester, akik szablyt, trcsapajzsot s gerezdes buzognyt viselnek.561
A trgyi emlkanyagban is szp szmmal maradtak fenn gerezdes s a hromszg
alak-toliakkal elltott buzognyok. J ellegzetessgk, hogy kivtel nlkl vasbl k
szltek s igen nagymret harci fegyverek, amelyek kialaktsa nagyban megn
velte a buzogny zzhatst, s ezrt kitnen lehetett alkalmazni a sodronyinget
visel ellenfllel szemben is.562A buzognyok magyarorszgi szerept jl rzkelteti,
hogy a neves itliai mvsz, Tiziano, 1532-ben tollas buzognnyal a kezben festette
le Estei Hippolitot, akinek - mint lttuk - a hagyatki leltrban is megtallhatak
voltak a magyar buzognyok.563Az 1546-1547-ben zajl schmalkaldi hborban
] 900 huszr kivlan harcolt a csszr oldaln. A korabeli trtnetrk megrk
tettk a szmukra rendkvl egzotikus fegyvereiket. Avila megemlti, hogy sokuknl
van hroml buzogny, amely minden valsznsg szerint a hromszg alak
toliakkal rendelkez sjtfegyvert takarja.564A huszrok a buzognyokat a prvia
dalokban is hasznltk s ezt rktette meg Tindi Sebestyn 1550-ben:
554WEISSKUNIG 1888, 147. b.; K almr 1971, 23. 12. kp.
555 Ny u l sz i n 1987, 49, 125. XXXIII. A heraldikailag hinyos cmer igen pontosan rkti meg a gti
kus pnclt s a buzognyt.
556 B al ogh 1966./I. 464; B al ogh 1985, 427.
557 MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.1899. Hattoll buzogny, hossza: 52 cm, lelhelye: Ttvzsony-Bgei puszta;
MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.1903. Hattoll buzogny, hossza: 51,5 cm.
558 K almr 1971, 21; N i col l e 1983, 16.; A sztvacaturj an 2002, 185-187.
559Schestag 1883, 161. Holz. 39.: Funfperrsonnen mitpavessen, die follen habn unngarisch koller.A furak
kezben lv buzogny pontos prhuzama MNM Fegyvertr, ltsz: 54.1997, ht gerezdes fejjel, hossza:
43 cm.
560Zygulski 1964, 248-249.
561 TRTNELEM-KP 2000, 284-286. IV-5. szm alatt.
362 MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.1989. Buzognyfej 9 gerezddel, hossza: 13,6 cm; ltsz.: 54.1990. Buzogny
hossz kpvel s 12 gerezddel, hossza: 44 cm; ltsz.: 55.3222. Buzogny hossz vaskpvel s 10 tol
lal, hossza: 70 cm; Ltsz: 55.3223. Buzogny hossz vaskpvel s 9 tollal, hossza: 67 cm.
563MNM Magyar Trtnelmi Kpcsarnok, MTKCS 6. leltri szm alatt (msolat).
564 Kr ol yi 1877, 841.
A BUZOGNY MI NT FEGYVER S MLTSGJ ELVNY
99. Ht toll vasbuzogny, 14. szzad vge
179
101. Buzognyok a 15. szzad vgrl. Fametszet, 16. szzad eleje
100. Gtikus vasbuzogny, 15. szzad els fele 181
102. Magyar bajvvk pajzzsal s buzognnyal. Fametszet, 16. szzad eleje
Gyorsan szt es kezbl elejt,
Meg az buzgnt ragadd, elvv,
Azzal sokig vr, megszdt,
Vgre szt es kezbl elejt. 565
A mr emltett Weisskunig egyik metszetn, az larcos urak ltal viselt buzogny -
Kalmr J nossal ellenttben - nem tarthat magyar tpusnak. Ez a buzogny ugyanis
szmos esetben bukkan fel osztrk s nmet srkveken, klasszikus gtikus pnclt vi
sel lovagok kezben, st egy tollrajzon I. Miksa csszr ilyen fegyverrel vv gyalog
tornt.566A fenti buzognyok s klnfle altpusaik nyugaton a 16. szzad msodik
felben szorultak csak ki a hasznlatbl. A 16. szzadra kialakult az a hrom buzo
gnytpus, amely a kvetkez szzadban is jellemz lesz Magyarorszgon:
I. Tollas buzogny, amely minden esetben szgletes, hrom, ngy, vagy tszg for
mj, szrnyszer toliakkal van felszerelve.
II. Gerezdes buzogny, amelynl a buzogny szrnyai szorosan egyms mellett he
lyezkednek el s egyttesen gmb, vagy krte alakot formznak.
III. Buzognyok, amelyek tmr gmb, nyomott gmb, vagy krte formj fejjel k
szltek.
Az I. buzogny tpus a gtikus buzognybl fejldtt ki, mg a II. a tollas buzogny
s a keleti (trk) buzogny keresztezdsbl kialakult vltozat, a III. a keleti (trk)
tpust kpviseli.
A 16. szzad msodik felben a tollas buzognyok egyre inkbb vesztettek np
szersgkbl s tadtk teljesen a helyket a gerezdes vltozatnak. A szzad utols
vtizedeiben pedig a buzogny nem harci fegyver tbb, hanem mltsgjelvny.
565 T i n d i 1984, 497.
566 R o s e 1900-1902, 359-364; Lsd: 78. kp; v. K almr 1971, 23, 12. kp.
182
1613-ban a koronar Rvay Pternek a jogarrl a magyaros gombos (gmbs) bu
zognyjutott eszbe, amelyet csak a magyarok vezrei szoktak viselni.367A nyugat
magyarorszgi srkvek s falflks, ll szoboralakos sremlkek a 16. szzad vgn,
17. szzad elejn kitnen brzoljk a magyar hadi viseletet. Tapolcsnyi J nos
(11598) s Illshzy Istvn (fi 608) srkvei olyan harcosokat mutatnak, akik teljes hu
szrvrtet viselnek szablyval az oldalukon s kezkben gmb fej buzognyt tarta
nak. A nemessgnl a korbbi, 16. szzad eleji ksgtikus pnclt visel lovag
szerept a huszr vette t s ez tkrzdik a fenti sremlkeken.568A buzogny ml
tsgjelvnny vlst az a tny is segtette, hogy kis mrete miatt akr llandan
kzben lehetett tartani s ezzel a fegyverrel a huszrtisztek adhattak jeleket, vala
mint parancsokat beosztottjaiknak. Az erdlyi fejedelmek kinevezsi gyakorlata volt
a msik fontos ok, ami a buzogny mltsgjelvnny vlshoz vezetett. A trk bi
rodalom vazallusv lett orszgban a fejedelmeket a rendek vlasztottk ugyan, de
csak akkor vltak legitimm, ha ezt trk rszrl a szerzdslevl (adhnme) s k
lnflejelvnyek, buzogny (bot), felszerszmozott l, zszl, kard, tollas fveg, stb.
kldsvel megerstettk.369
I. Ahmed szultn (1603-1617) 1604-ben rt szeizdslevelnek szvege Bocskai
I stvnhoz szl:
Tged erdlyorszg fejedelmv s a magyar nemzet kirlyv tesznk, hogy seink s el
deinknek az erdlyi fejedelmek irnt tanstott kegyelmes szokshoz kpest mi is elkldtk sz
modra a zszlt, kt derk lovat, botot (buzognyt), egy hdt kardot s dszkntst. Fogadd
teht e zszlt s kegyelmnknek egyb megnevezett s ezzel egytt rkez jelvnyeit a legna
gyobb tisztelettel s hdolattal. A zszlt hordozvn, a sveget fltevn, a kardot felvezvn,
gyzelmes csszri udvarom irnt tartoz hsgedben ers s llhatatos lgy. 570
Pontosan nyolcvan vvel ksbb, 1684-ben Hdvgi Nemes J nos, mint szemtan
a kvetkezkppen emlkezik meg II. Apafi Mihly erdlyi fejedelem (1690-1696)
beiktatsrl:
Annakutna szekrre ltetvn ifj urunkat, magunk lovakra lvn, nagy pompval vit
tk ki a mezre, holott stort ksztvn, idein ngt bevittk a storba. Ott vrta nga a trk
kvetet. A trk kvet elrkezvn, ifj urunk kiment a storbl s kvet leszllvn a szekrrl,
odajve, a csszrtl kldtt kardot derekra kt ifj urunknak, a botot kezbe ad, a sve
get fejben tv s a zszlt is megmutat, praesentl. Azutn szekrben lvn a kvettel
egytt, mely szekrben lt Haller Pl uram s Nalczi Istvn uram is, gy mentnk vissza Fe
jrvrra. A hint eltt vivn a csszr kldte kardot Klnoki Farkas uram, a botot jobb fell a
zszl mellett, Kemny Jnos uram, balfell a sveget Mikes Mihly csm. Bemenvn Fejr
vrra, mindjrst mentnk fel mind ifj urunkkal ngval, mind a kvettel urunkhoz 'ng-
hoz, holott megkaftnozvn, elsbben a kvet urunkat ngt, azutn ifj urunkat, azutn
renddel az urakat s megadvn urunk ngnak a csszr levelt. 571
A fejedelmi beiktatskor hasznlt jelvnyek kzl a legfontosabb a zszl s a bu
zogny volt. Ezekrl a kvetkezkppen emlkezik meg Cserei Mihly trtnetr:
Az erdlyi fejedelemsg confirmatiojnak eleitl fogva jelei s cmerei. 572Az a buzogny,
amelyet II. Apafi Mihly IV. Mehmed szultntl (1648-1687) kapott, jelenleg a bcsi
565 KORONA 1979, 347.
568 Galavics 1986, 31. s 38. kp; B. Szab 1995, 37-38. A sremlkeken lthat buzognyok pontos, rsz
ben aranyozott ezstbl kszlt vltozata: MNM Fegyvertr, ltsz: 54.1957, hossza: 74,5 cm.
569 B. Szab'1995, 59-63; Papp 1999, 78-79. (V. SCHTZE 2005, 110-111.); Papp 2003, 11-25; Papp
2008a, 823-824.
570 SzildySzilgyi 1865, 46-47; v. Papp 2003, 261-263.
571 H d v g i 1903,90-91.
572 B. Szab 1995, 66. 1643-ban a budai pasa confimiatio-jra kldtt buzognyrl, szablyrl s kaf
tnrl emlkezik meg az erdlyi portai kvet: Rkczy 1888, 654.
A BUZOGNY MI NT FEGYVER S MLTSGJ ELVNY
183
TMADFEGYVEREK
Kunsthistorisches Museumban tallhat (103. kp). Az elbbi fegyvert
a fejedelem 1701-ben I. Lipt csszr lba el helyezte, amikor le
mondott az erdlyi fejedelmi mltsgrl.573A buzogny jelentsge
s szerepe vilgoss vlt a fenti adatok tkrben. A szultnok - ter
mszetesen - trk mhelyekben kszlt jelvnyeket adomnyoztak
vazallusaiknak. Bthori Zsigmond erdlyi fejedelem (1588-1598,
1600-1602) buzognya a J ankovich Mikls-fle gyjtemnybl kerlt
a Magyar Nemzeti Mzeumba (104. kp).514
A krte formj buzognyfejet trbelt, majd vsett, stilizlt ltusz
virgok kestik, amelyre virgszirmot formz foglalatban l trki
zeket helyeztek. A fej tetejn egy magas foglals, kr alak nefritlap
lthat, amelyben arannyal inkrusztlt leveles virgok lnek, gy, hogy
maga a virg feje trkizzel, vagy rubinnal van berakva. A vsett gyr
alatt helyezkedik el a fbl kszlt nyl, amelyet stilizlt ltuszokkal
s levelekkel dsztett aranyozott ezstlemez bort. A 16. szzadvgn
kszlt pomps trk buzogny elvileg lehetett az a pldny, amelyet
kinevezsekor kapott a fejedelem, de ez sajnos konkrtan nem bizo
nythat.
III. Mehmed szultn (1595-1603) diadalmas isztambuli bevonul
st rkti meg a Sehnme, amely egri gyzelmi irat-knt is nevez
tetik. A trk elkelsgek kezben a leggyakrabban gmb, vagy krte
formj fejjel kszlt buzognyok lthatk. 1664-ben a szentgotthrdi
csatban a francia segdcsapatok egyik kadtja a nagyvezr testvrt
ejtette foglyul, aki azonnal felajnlotta aranyozott buzognyt az Es-
pagny-ezredben szolgl katonnak s kegyelmet krt tle.575A 16.
szzad utols vtizedeiben jelent meg Magyarorszgon az a buzo
gnytpus, amelyik formja trk ugyan, de motvumai jellegzetesen
magyarok. Ezt a buzognytpust legkitnbben szintn a J ankovics
Mikls-fle gyjtemnybl szrmaz Bthori Istvn lengyel kirly s
erdlyi fejedelem fegyvere kpviseli.376Az ntssel ksztett buzo
gnyfejen, szalagokkal hatrolt s kartusokk alaktott mezk kzp
pontjban egy-egy tokos foglals nagymret trkiz l, amelyeket
apr margartk vesznek krl. A buzogny fejnek tetejbe egy makk
formj dsztmnyt erstettek, amelyet apr trkizek kereteznek. A
buzognyfej als rszn szintn kisebb trkizeket lthatunk, alattuk
helyezkedik el az a szles gyr, amely a nyelet hatrolja. A nyl fa bo
rtst nttt technikj kpk dsztik, amelyek arabeszkekkel s tr
kizekkel kestettek. A nyl kzps rszt majc forma ezstsodrony
kesti, amelyet nttt arabeszkes hvelypnt s ttrt mv pillang
formj gyrk dsztenek.
573 SCHTZE 2005, 140. A buzogny nyeln egy ezstlemez tallhat, amelybe a k
vetkez szveget vstk: Dieser Puskn ist von dem Trkch Kayser dmJungen Micha-
ele Apaffym signum Principlis Transylvania gegeben: von Ihme Apaffy aber zu Fuessen lhro
Rom. Kay. Max eum piena resigntione aller auffgedachten Frstentums Siebenbrgen etwa ha-
benden Praetensionen A: 1701 gegeben worden.
574 K almr1971, 25-26; K ovcs S. 2004, 34. K t. No. 15.; MNM Fegyvertr, I tsz.:
55.3372, hossza: 70 cm.
575 Rropf 1915, 343; F ehr 1978, 21-22. L. tbla. A trgyi emlkanyagban is j l repre
zentltak ezek a buzognyok: NAGY SZULEJ MN 1994, 80; WAR 1999, 174-175;
ARMOURY 2002, 57; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3372, hossza: 62 cm.
576 K almr 1971, 25; K ovcs S. 1995, 222-223; K ovcs S. 2004. 34. Kt. No. 14. MNM
Fegyvertr, ltsz.: 55.3373, hossza: 72,4 cm. V. K arl sruher 1991, 209-210.
103. 11. Apafi Mihly trk buzognya, 1680 krl
] ^4 104. Bthori Zsigmond erdlyi fejedelem trk buzognya, 16. szzad vge
Ez a buzognytpus vlt kvetend pl
dv Erdlyben, st a kirlyi Magyarorsz
gon is. A 17. szzadban is nagyon kedvelt
volt, amelynek egyik jellegzetes darabja a
105. kpen lthat.577
Az nttt technikj, cpzott alapfel
letet utnz buzognyfejen szalagokkal ha
trolt s kartusokk alaktott mezk
kzepn egy-egy tokos foglals, nagym
ret trkiz l, amelyet margartk fognak
kzre. A buzogny fejnek tetejn egy nagy
mret trkiz tallhat, amelyet hat kisebb
k vesz krl. A fejet egy szles, tagolt gyr
vlasztja el a nyltl, amelyet alul s fell
egy-egy ezstbl nttt kp hatrol. A fe
lletet cpzst utnz alapon arabeszkek s
lkberaksok kestik. A nyl kzps bo
rtsa cpzott ezstlemez, amelynek a k-
. j- , - j ; zept eey lkberakssal dsztett medaillon
105. Aranyozott ezst diszbuzoeany, 17. szazad eteie r l
lormaju, ttrt gyuru ekesiti.
Az I parmvszeti Mzeum Esterhzy-
gyjtemnye is riz a fenti mtrgyhoz hasonl buzognyt, de ennl a pldnynl a
nyl fels rszn mr trk saz levelek s hatayi virgok utnzatai is lthatk.578A
bcsi Kunsthistorisches Museumban lv, a Bthori Istvn-fle buzognnyal csak
nem megegyez mtrgyba az 1560-1580 kztt mkd kolozsvri tvs, Hunyadi
Andrs mesterjegye van tve.579Ez az Erdlyben kialakult mltsg]elvny Bthori
Istvn kirlysga idejn Lengyelorszgban is elterjedt, hiszen a hetmani buzognyok
kztt sok hasonlt tallunk, st Bcs felmentjnek, III. Sobieski J nos lengyel ki
rlynak (1674-1696) a fegyverei kztt is van egy ilyen darab.580Bizonyra nem a v
letlen mve, hogy I. Rkczi Gyrgy erdlyi fejedelmet (1630-1648) igen hitelesen
brzol olajfestmnyen az uralkod, a fentiekben lert buzognyt tartja a kezben.581
A 17. szzad utols harmadban kszlt az a kp, amely br Kornis Gsprt br
zolja. A fr jobb kezben a Bthori Istvn-fle buzogny egyik altpust tartja, ami
jl igazolja, hogy az erdlyi arisztokrcia is kedvelte ennek a vltozatnak a hasznla
tt.582
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem (1613-1629) gyulafehrvri palotjban 1629-
ben 19 buzognyt rtak ssze a leltrozk. A gmb fej buzognyok mellett szmos
ht- s kilenctoll tpust is leltrba vettek, amelyek krlbell a buzognyok felt
kpviseltk.583A ksbbi fejedelem, Kemny J nos rta Bethlen Gbor 1626-1627-
es hadjrata alkalmbl: Az fejedelemnek fegyver hordozja Roslyi Kun Istvn lvn,
annak kezbl vv az fejedelem tollas botjt, s azzal mn el seregeket rendezni. 5S4Az erd
lyi fejedelmek s a magyar furak szmos buzognnyal rendelkeztek, hiszen Thurz
TMADFEGYVEREK
577 Temesvry 1989, 47; SPLENDEUR 1999, 54.; K ovcs S. 2004, 37. K t. No. 17.; MNM Fegyvertr,
ltsz.: 54.1470, hossza: 76 cm.
578 Ltsz: E.60.4.1.
579 Gamber-B eaufort 1990, 221, Abb. 144; v. Wasilkowska 1998, 78. 59. kp.
580 Zygulski 1964, 255, 258-263.
581 MNM Trtnelmi Kpcsarnok, ltsz.: 565.
582 FRI 1988, 101. C. 57., 84. kp.
583 Baranyai 1959-1960, 247-248.
584 Kemny 1985, 64.
186
106. Thurz Imre kpmsa. Olaj, vszon, 1611
TMADFEGYVEREK
Gyrgynek a kincstrban 1612-ben pontosan 13 sjtfegyvert rtak ssze.586A sz
mos buzogny kztt lehettek kedvenc darabok is, amelyet a ksbbi fejedelem,
Bethlen Istvn 1616-os vgrendelete jl bizonyt, amelyben a kvetkezket olvas
hatjuk: Egy aranyos bot, ki asztalomon llott gyakrabban.586
A 16. szzad vgn, 17. szzad elejn a gerezdes buzognyok npszersge is t
retlen, hiszen ilyen fegyverrel brzoltk Thurz I mrt 1611-ben kszlt festmnyn
(106. kp).587Az asztalon a fr mellett egy aranyozott ezstbl kszlt kilencgerez-
des buzogny s egy magyar szablya lthat. A 17. szzad els felben igen npsze
rek voltak az elbbi fri buzognyok, amelyek egyik jellegzetes pldnya a 107.
kpen tekinthet meg.588Kilenc aranyozott bronz gerezddel kszlt, amelyeknek alul
s fell tallhat egy-egy, a gerezdek fel visszakanyarod kis tskje. A mtrgy igen
hosszan lenyl kpje pikkelyezetten vsett s poncolt dsz. A nyl fekete brrel
bevont kzps rszre egy aranyozott pikkelyes gyr, valamint kt, leveles indval
ttrt ezstgyr van hzva. A nyl vgre erstett ugyancsak pikkelyekkel kestett
hvely vgn, egy nagymret karikn, egy piros-ezst zsinron ketts bojt tallhat.
1667-ben Szigethi Vas Mrton vgrendeletben a kvetkezket olvashatjuk: Karacl
tollas buzogny 589A karacl ebben az idben a lengyel eredet pikkelypnclt jelen
tette s gy felttelezhet, hogy egyben ez a kifejezs a fentiekben lert buzognyt j e
lli.
I tt szeretnm felhvni a figyelmet arra a tnyre, hogy a 17. szzadi inventriumok
nem tesznek klnbsget a tollas s a gerezdes buzognyok kztt s ez utbbi vl
tozatot is tollasknt rjk le! A fent emltett buzognynak kt j prhuzama is van a
Magyar Nemzeti Mzeumban, mindkett kilencgerezdes, amelyek stilizlt virgszi
rommal s csillagokkal ttrtek s a 17. szzad kzepe tjn kszltek.590
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem vgrendeletben ngy klfldi uralkodra, ne
vezetesen II. Ferdinnd csszrra (1619-1637) s magyar kirlyra (1618-1637), III.
Ferdinnd megkoronzott magyar kirlyra, a brandenburgi vlasztfejedelemre s a
svd kirlyra hagy pomps lszerszmokat s fegyvereket.591A skandinv uralkodra
hagyomnyozott mtrgy egyttesrl a kvetkezket rta Bethlen Mihly, amikor
1693-ban Stockholmban tartzkodott. Egy kamrban vannak sok szp cafrangok, var
rottak s szp nyergek, kik kztt Bethlen Gbor szp kvel rakott, hozz tartoz szgyeljvel
egytt, farmatringjval kengyelivel, kard s buzognnyal, melyek igen szpek. 592
Szerencsre a fenti mtrgy egyttes mind a mai napig megtallhat a Svd Ki
rlyi Fegyvertrban, Stockholmban.
A 108. kpen az a trk buzogny lthat, amelyet a kvetkezkppen rt le Beth
len Gbor gyulafehrvri palotjnak leltra 1629-bl: Egy hat toll jspisosfej ru-
binos b o t . m Hattoll buzogny, amelynek a tetejn rubinokkal kirakott
rekeszzomncos gomb helyezkedik el. Az tszgalak, nefritlemezbl kszlt tollak
kzl kett hinyzik. A tollakat arannyal berakott leveles virgok s rubinok dsztik,
mg az leket inkrusztlt aranylevlkk kestik. A tollak kzeit leveles vss arany
lemez fedi. A buzognyfejet egy aranyleveles rubinokkal dsztett nefritgyr v-
685 B. Szab 1995, 35.
586 Radvnszky 1879, 290.
587FRI 1988, 117. C. 101. Cmlap; SPLENDEUR 1999, 44.
588SPLENDEUR 1999, 56.; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3371, hossza: 77 cm.
589 Kr ol y i 1901, 460.
590MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3375, hossza: 73,5 cm, egykor Kapi Sndor nagyklli kapitny tulajdon
ban volt; ltsz.: 55.3409, hossza: 65 cm.
591 De k 1878, 470-471.
592 Bet h l en 1981, 67-68.
593 Ossba h r 1897, 11. PL. XXII.; Gavor2001, 136. Kt. No. 26.; Ba r a ny a i 1959-1960, 247.
188
lasztja el a nyltl. A kr alak fbl kszlt
nyelet trbelt s vsett aranylemez bortja,
amelyet spirlisan fut sslevelek s stilizlt
ltuszvirgok dsztenek. A buzognyt Beth
len Gbor erdlyi fejedelem 1629-ben vg-
rendeletileg hagyta sgorra, II. Gusztv
Adolf svd kirlyra (1611-1632).
Az erdlyi fejedelmi kvet, a kapithia k
telessgei kztt fontos szerepet tlttt be a
konstantinpolyi bevsrls a gyulafehrvri
udvar szmra. Klnsen Bethlen Gbor
s I. Rkczi Gyrgy alatt kerltek be pom
ps trk fegyverek s egyb luxustrgyak
Erdlybe.59416 18-ban egy dszes buzogny
rl tudstja Bethlen Gbort Borsos Tams
portai kvet:
A buzogny ilyen - azkit Tth Mihly uram
is tud Nagysgodnak referlni az tollai rubi
nokkal rakott, az nyele arannyal bortott, zomn-
cos; vagyon k benne 440, kinek t smaragd,
azmint magam is valami rosszul ismertem hoz
zja. Okulr ltal is valban megltogatm a k
veket, de gy ismerem, hogy az kveknek fele is 107. Kilencgerezdes fri buzogny ,17. szzad els fele
kzel hirvadt; azmely trkk lttk, 50 ezer osz-
porra bcsltk, fejlebb nem. Az ra utn ltm az embernek obstinatijt, ingyen sem eml
tem az knest, hanem azzal kezdem knlni, hogy adja oda az botot s n j kezest adok, hogy
Nagysgod megkldi az rt ppen. Mihelt ezt hall, csak felszkk, s rnond, hogy n tiszta
srga aranyat adtam rte, bizony nem adom sem kezessgen, sem papiroson. Az Bezeszten ti-
hja valban nagy embersggel volt mellettem, s elgg hvat vissza a trkt, de soha csak
vissza sem hvathatk. 595
A fenti vsrls meghisult ugyan, de jl igazolja azt, hogy a fejedelem knest,
azaz higanyt vitetett ki Isztambulba, adatta el, majd luxustrgyakat vetetett rajta.
Az erdlyi buzognyhasznlat fontossgt jl szemllteti az erdlyi fejedelmek
pnzversi gyakorlata. Bthori Zsigmond tallrjain tollas buzogny lthat, mg R
kczi Zsigmond erdlyi fejedelem (1602-1608) gerezdes buzognyt tart a kezben.
Bthori Gbor fejedelem (1608-1613) veretein a tollas s gmbfej buzogny tnik
fel, mg Bethlen Gbornl a gerezdes vltozat mellett megjelenik a jogar s a k
sbbi fejedelmek pnzein kizrlag ez lthat.596
1816-ban a Magyar Nemzeti Mzeum felgyelje, J zsef ndor Bcsben harminc
duktrt megvsrolta II. Rkczi Gyrgy erdlyi fejedelem (1648-1660) buzog
nyt az intzmny rszre (109. kp).597
A mtrgy krte formj feje tz fggleges gerezdre osztott, amelynek a kzepn
nttt technikj ltuszvirgokkal s fogazott szl levelekkel dsztett medaillon lt
hat. A gerezdeket mg flmedaillon is kesti s igen jellegzetes a fej als rsznek
lezrsra szolgl Z motvumsor is, mg a buzogny fejnek tetejn egy kis gmb
594 B r 1921, 88-90; Ko v c s S. 2004, 23, 30, K t. No. 7.
595 Bo r so s 1972, 168.
596B. Sz a b - Tth 1999, 215; v. H u sz r 1995, 78-79.
597 CI MELI OTHECA 1825, 88.1; Ka l m r 1971, 25-26; Ko v c s S. 1995, 226-228; K o v c s S. 2004, 36-
37, Kt. No. 16.
A k
189
l. A gyr alatt egy rvid, mg alul hossz aranyozott ezst kp bortja a fbl k
szlt nyelet. Az nttt kpk s a veretek arabeszkekkel s lkberaksokkal dsz
tettek. A nyl kzps rszn a zld selyemborts mellett ttrt mv pillangs
gyrket is megfigyelhetnk. A nyl vgn valsznleg nem korabeli ezst kupak l,
amelybe a Rkczi-cmert s az 1658-as vszmot vstk. A buzogny fejn egy ko
rabeli - szintn vsett technikj - egyestett MZ monogramot figyelhetnk meg.598
A fent lert buzognytpus els magyarorszgi kpviselje Bthori Istvn lengyel ki
rly tulajdonbl szrmazik. Ennl a mtrgynl a krte formj fejet szles szala
gok rombusz alak mezkre osztjk, amelyek kzppontjban tokos foglals
trkizek lnek.
A II. Rkczi Gyrgynek tulajdontott buzogny feje krte formj s jellegzete
sen nem rombuszok, hanem fgglegesen fut mezk tagoljk, mint Pawel Tetra
hetman (1663-1665) buzognyt. A Rkczi-buzogny legjobb prhuzama az And-
rssy-gyjtemnyben volt, ahol szintn tz rszre osztott a mtrgy feje.599A prhu
zamok alapjn a II. Rkczi Gyrgynek tulajdontott buzogny ksztsnek ideje a
17. szzad kzepe tjra tehet. E buzognytpus a Bthori Istvn-fle buzognyok
egyik varicijnak tekinthet, ahol a trk motvumkincs mr a buzogny fejn is
- br utnzatknt s nttt formban - megjelenik. A Magyar Nemzeti Mzeum
Fegyvertrban rztt, 17. szzad els felben kszlt trk pallos hvelynek ara
nyozott ezst veretem lv dsztelemek utnzatai tnnek fel a Rkczi-buzog-
nyon.600
Az elbbiek alapjn megllapthatjuk, hogy a kirlyi, fejedelmi, hadvezri buzo
gnyok altpusba sorolhat a Rkczi-buzogny, amely azt jelezheti, hogy nem fe
jedelmijelvnyrl van sz. Valszn, hogy ezt a buzognyt a fejedelem mg apja, I.
Rkczi Gyrgy letben kaphatta. A I I . Rkczi Gyrgynek tulajdontott buzogny
ksztsi idejt s a mtrgy hierarchiban betlttt szerept mrlegelve tartozha
tott a fejedelem egykori fegyverei kz.
Most pedig vegyk szemgyre a buzogny fejnek als rszbe vsett, egyestett
MZ monogramot. Ez a kt bet minden valsznsg szerint Szegedi Mrton debre
ceni tvs mesterjele. Nmi zavart okoz, hogy a 17. szzad els felben kt Szegedi
Mrton nev tvs mester is lt a parasztvrosban.601Az egyiket - megklnbzte
tsl - Szegedi Olasz Mrtonnak hvtk, aki 1598 s 1627 kztt mkdtt, Kszeghy
Elemr 1600-1645 kztt tartja szmon. A msik mester 1611-tl szerepel az rott
forrsokban, utols ismert munkjn az 1651-es vszm lthat, B. Bobrovszky I da
szerint 1668 krl hunyt el.602AI I . Rkczi Gyrgy-fle buzognyon lv jegy szinte
azonosnak tekinthet a tiszalci egyhz verejtkes poharn lv vsett tvsjeggyel.503
gy a fentiek alapjn a buzognyt Szegedi Olasz Mrton ksztette 1598 s 1627 k
ztt. Szegedi Mrton mester hrom fennmaradt munkja kzl kettn bettt t
vsjegy lthat, az egyik egyestett, a msik nem. gy viszont az sem elkpzelhetetlen,
hogy a fejedelmi buzognyon lv vsett jegy - mivel az M betn talpak vannak -
598CI MELI OTHECA 1825. 88.1.: Claua Principis Transsilvaniae GEORG 11. RAKCZY, quam nodus mat
argenteus, tinctus auro, vti manubrium, quod viridi serico vestitum, deaurata lamina ex argento contegit, inciso
in extremitate Scuto gentilito, et anno 1658. Hanc Viennae repertam Sereniss, Archidux Iosephus Palatnus pro
Museo triginta auresis an. 1816. redemit.
Sz en d r ei 1896, 708, 3634. ttelszm alatt, mg kpe a 452. oldalon lthat, illetve 482, 3033. ttel
alatt lerva.
600 MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.4381. A mtrgy saruveretbe egy - elmosdott - szultni tugra van tve.
Hossza: 94 cm, 17. szzad els fele.
601 B. Bo br o v sz k y 1980, 69-71, 135, 64. kp.
602 Zo l t a i 1937, 53-54; B. Bo br o v sz k y 1980, 135, 158, 22-23. jegy; Ta k c s 1988, 16-18.
603 B. Bobrovszky 1980, 70, 64. kp, 24. jegy.
A BUZOGNY MI NT FEGYVER S MLTSGJ ELVNY
108. Trk dszbuzogny, 17. szzad eleje
191
TMADFEGYVEREK
mgsem Szegedi Olasz Mrtont, hanem Szegedi Mrtont idzi az 1631 -ben kszlt,
Zlyomi kanna tvsjegye alapjn.604Az utbbi tvs - mint chmester is - kor
nak egyik sokat foglalkoztatott s elismert mestere volt. Az 1611-es szmadsknyv
szerint mindkt Szegedi Mrton ksztett fegyvereket a vros megrendelsre: Sze
gedi Mrtontul egy mere aranais portai forma szablia Principi in Vrad F 50. Etvs Mr-
tontul gj aranais cpzott pallost meghattuk pinzben az rt F 27. 605A jegyzknyv fontos
bizonytka annak, hogy a debreceni tvsk szmos fegyvert ksztettek a fbr
megrendelse alapjn. Ennek legfontosabb oka a vros ajndkozsi ktelezettsge
inek tudhat be. Az erdlyi fejedelmeken kvl a vradi kapitny, hajdkapitny s
a kirlyi Magyarorszg tisztviseli, mint pldul a ndor mellett trk s tatr f
tisztek is kaptak ajndkokat.606161 1.: Ad Vrad. gj ezsts aranias botot attak Beth
len Gbornak. 1618. A fejedelemnek vittek aranias bot. Egy aranias 2 % giras kupatt.607
Az Erdlybe kldtt kt buzogny jl bizonytja, hogy Debrecen a politikai s vallsi
szlak mellett milyen szoros kapcsolatokat polt a fejedelemsggel, klnsen Beth
len Gbor s I. Rkczi Gyrgy uralkodsa alatt. A trk hdtkkal s tatr kato
nkkal a vrosi polgrok, valamint tvsk gyakran tallkoztak, gy mdjuk nylt
viseletkkel s fegyverzetkkel is megismerkedni. rthet, hogy a megrendelt fegy
verek kzl sokat ksztettek portai formra az tvsk, amely azt jelenti, hogy a
trk fegyverek formjt, st a motvumkincst is utnoztk.
II. Rkczi Gyrgy a tanulmny sorn megismert buzognyt - a tpus alapjn -
valsznleg mg apja, I. Rkczi Gyrgy letben kaphatta. Knnyen elkpzelhet,
hogy akkor adomnyoztk a fejedelemjelltnek, amikor egy magas mltsgba be
iktattk. Erre legmegfelelbbnek az 1640-es v tnik, amikor az ifj fejedelmet, 19
ves korban, vradi kapitnny neveztk ki. A buzognyt a kvetkez szavak ks
retben adtk t: A fejedelem azrt adja e buzognyt, hogy bartainak bartja, ellensge
inek ellensge legyen, ezeket hsge al hajtsa, s ha nem akarnnak, vagy tjt llank ezzel
fenyitse ket7608A fenti sorok alapjn vlik egyrtelmv, hogy a katonai mltsgba
val kinevezs legfontosabb trgya a buzogny a 17. szzadi Erdlyben, de a kirlyi
Magyarorszgon is.609
1620. mjus 15-n Egerburgban kelt az a szerzdslevl, amelyben Horvth I st
vn tszz kopjsan felfegyverzett huszrjval a cseh-morva reformtus rendek szol
glatba lpett. Keresztly anhalti herceg ltal alrt dokumentum 7. pontja arrl
rendelkezik, hogy a huszrok parancsnoka egy ezst buzognyt is kap a zsoldon
fell!610
AJ ankovich-gyjtemnybl kerlt a Magyar Nemzeti Mzeumba Kemny J nos
erdlyi fejedelem (1661-1662) tatr buzognya (110. kp).61'
A buzogny nyomott gmb formj fejt fbl ksztettk, amelyet szarvasmar
hatlkkel vontak be. A buzogny fejnek tetejn csipks szl aranyozott ezstlemez
tallhat, amelyen tizenhrom - virgszirmot formz - magas foglalatban csiszo
604 B. Bobr ovszk y 1980, 135, 22. jegy.
605 R mer 1877, 804-807; Zo l t a i 1937, 13; B. Bo br o v sz k y 1980, 69-71.
606 Zo l t a i 1937, 49-58.
607 B. Bo br o v sz k y 1980, 114-115; v. Sc h u c k el t 2010, 102-103, 122-123.
608 Sz i l gy i 1891, 12-15.
609 Kemny 1986, 70.
610 Sz en d r ei 1889, 158-159.
611AJ ankovich-gyjtemny leltrknyve. MNM Rgszeti Adattra: Cambuca vetustissima in nodum comeum
pellucidum, lapidibus argento inaurato insitis exornatum desinens, manubrio partim corneo partim argento ina-
urato. Opus singularis et min taboris. Videtur esse partium Asiae superioris. Ex antiquissima collectione Cimitum
Kemny ex Transsylvania Obtentum, et a Principe Joanne Kemny, in captivitate quondam Tartarica existente, ad-
latum.; MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.1952, hossza: 49,5 cm.
192
latlan rubinokat lthatunk. A fels lemez alapdsztst a vsett,
egymshoz indaszlakkal kapcsold stilizlt virgok adjk. A bu
zogny szarubl kszlt nyele fokozatosan keskenyedik, amelynek
az als rszt aranyozott ezstlemez bortja. A lemez kzepn me-
daillonok, mg a szleken flmedaillonok tallhatk, amelyek k
zepn - vsssel kialaktott - virgtveket figyelhetnk meg. A
virgtvek httert erteljesen vsett fggleges vonalak adjk.
A buzognyt formja s az a sajtossga, hogy rszben szarubl
kszlt, sorolja a tatr kszts fegyverek kz. A dszbuzogny
nemesfm szerelst - minden valsznsg szerint - egy tatr
szolglatban ll trk tvs kszthette. A mtrgy fejn tall
hat virgszirmot formz foglalatok, valamint az alapdszts sti
lizlt ltuszvirgai a fogazott szl levelekkel a trk
dsztmvszet n. saz-hatayi stlust kvetik. A buzogny nyel
nek aranyozott ezstlemezt dszt motvumok, a fels rsz z
keretezse a 17. szzadi trk fegyverek nemesfmvereteivel hoz
hat kapcsolatba.612
Kemny J nos mint a lengyelorszgi erdlyi hadsereg fpa
rancsnoka 1657. jlius vgn esett krmi tatr fogsgba Trimbol-
nnl (ma Terebowlja, Ukrajna).613A trk felhatalmazs nlkl
indtott lengyelorszgi hadjrat miatt a Porta megfosztotta trn
jtl II. Rkczi Gyrgyt. IV. Mehmed Girj tatr kn (1654-
1666) minden befolyst latba vetette, hogy a trkk Kemny
J nos fejedelemm vlasztst tmogassk. A fentiekben lert
tatr dszbuzognyt 1658 els felben kszthettk el a kn utas
tsra. Ebben az idben vlt ugyanis Kemny J nos els szm
fejedelemjelltt. A kn az erdlyi fejedelmekhez hasonlan trk
vazallus volt, aki a Porttl kinevezsekor - tbb ms trggyal
egyetemben - dszbuzognyt is kapott, amely hatalmnak legfbb
forrsa lett. A tatrok gy pontosan ismertk a buzogny jelent
sgt az erdlyi trsadalomban. Ezrt kapott teht Kemny J nos
tatr buzognyt, amelyet minden bizonnyal magval vitt Tirgo-
vistybe. A fejedelem vgl is Barcsai lett, de Kemny J nos j e
lentsgt mutatja, hogy csak erteljes trk fenyegets gyzte
meg Barcsai kost, hogy ne mondjon le a fejedelemsgrl Ke
mnyjavra. Kemny J nos rokonsga 1659 augusztusban kifi
zette a 116 000 tallr vltsgdjat, amelybl 100 000 a tatr knt
illette, a maradk sszeg pedig az egyb kltsgeket fedezte.614
Kemny J nos korbbi tisztsgeit s kapcsolatait felhasznlva
- II. Rkczi Gyrgy halla utn - flrelltotta Barcsai kost s er
dlyi fejedelemm vlasztottk 1661. janur 1-n. A fejedelem
vlaszt szszrgeni orszggylsen elmondott beszdben Erdly
pusztulsnak okozjaknt a pognyokat, teht a trkket s a
tatrokat jellte meg. Rvid uralkodsa idejn a Habsburgokra
tmaszkodva prblta Erdlyt kivonni a portai fggsgbl. A
trk csapatok ellen kzdve a nagyszlsi csatban lelte hallt
612 Ka l m r 1971, 25; Ko v c s S. 1997, 179-181; Gu t o w sk i 1997, 60; Kov c s S.
2004, 34-35, Kt. No. 13
613 Gebei 1992, 50-55.
614 Sz i l gy i 1874, 588; Sz a l r d i 1980, 638.
A BUZOGNY MI NT FEGYVER S MLTSGJ ELVNY
109. II. Rkczi Gyrgy erdlyi fejedelem buzognya, 17. szzad kzepe
TMADFEGYVEREK
1662. janur 23-n.615A hagyatki leltr felvtelre Aranyos-
medgyesen kerlt sor 1662. december 2-n Kemny J nos fi
nak, Simonnak a jelenltben. A lszerszmok kztt a
kvetkez bejegyzsre bukkanhatunk: Egy hebenumfa (benfa)
plca, ezsts aranyas, tetejben terms rubint.616 Els ltsra szak
szertlennek s furcsnak tnhet a tatr buzogny lersa s ez
- valsznleg - nemcsak a leltrozk hozz nem rtsbl fa
kadt. A tatrok egykori foglya, a segtsgkkel fejedelemsgre
tr, majd fejedelemknt a trkkkel s a tatrokkal szem
befordul Kemny J nos igyekezett meg nem trtntt tenni
azt, hogy egykor a tatrok jelltjeknt szerepelt. A fia, Kemny
Simon, aki szintn rszt vett apja szervezkedsben, pontosan
ismerte a tatr buzogny szerept s jelentsgt, gy valsz
nleg ezrt szerepel a lszerszmok kztt elrejtve, plca
knt lerva. A tatr dszbuzogny szarubortsa knnyen
sszetveszthet az benfval, de az aranyozott ezstlemezek,
klnsen a plca fejn lv terms, azaz csiszolatlan rubi
nok teszik egyrtelmv, hogy a leltr a tatr buzognyt rja
le.
A fenti mtrgyat - a fejedelem tbb ms fegyvervel egye
temben - J ankovich Mikls vsrolta meg a 19. szzad elejn
a Kemny csaldtl. Az 1832-36-os orszggyls hatrozata
alapjn a J ankovich-gyjtemny a Magyar Nemzeti Mzeumba
kerlt. A fegyverek kztt szerepelt az elzekben trgyalt bu
zogny is, ami a nagyon ritka krmi tatr fegyverek vilgvi
szonylatban is prjt ritkt darabja.617
A 17. szzad msodik felben a Magyarorszgon hasznla
tos gerezdes buzognyok fejei egyre kisebbek lettek, viszont
megntt a gerezdek szma is a korbbi 7-9-rl tizenkettre.
Ennek az idszaknak a jellegzetes buzognyt a 111. kpen lt
hatjuk.618Tizenkt gerezdes vas fejjel rendelkez buzogny,
amelynl a gerezdek nyaka profillt dszts. A mtrgy fejn
egy rozetta tallhat, amelyen kis gmb l. Gyrkkel tagolt,
kr s sokszg tmetszet vas nyelnek a vgre pikkelyes d
szts aranyozott ezst kpt hztak, amelynek a fenkleme
zbe a kvetkez vszm s felirat van vsve: DIONISIUS
BANFI A.D. 1674. A mtrgy gy minden valsznsg szerint
a tragikus sors erdlyi fr, Bnfi Dnes tulajdonban volt. A
fenti buzogny kivl pldja a 17. szzad msodik felben
megjelen n. hadnagyi buzognynak. Ezek a darabok a csa
patok tisztjeinek a mltsgjelvnyei voltak, s harci clokra
egyltaln nem hasznltk ket.619
A 17. szzad vgre a gerezdek szma n s elrheti a 14-
16-ot. J ellemzek a vasbl kszlt buzognyok, de nha el-
615 Sz a l r d i 1980, 659-671; Do mi n i q u e 1984, 88-92, 99-104.
516 P. Sz a t h m r y 1881, 772, 776.
617 Gut o wsi 1997,45-59.
618 MNM Fegyvertr, ltsz. ; 54.1924, hossza: 53,5 cm; SPLENDEUR 1999, 56.
Flasonl mtrgy lthat II. Rkczi Ferenc gyermekkori portrjn:
FRI 1988, 112. C. 88.
619 Ka l m r 1971, 25.
110. Kemny Jnos erdlyi fejedelem tatr buzognya, 17. szzad kzepe
A BUZOGNY MI NT FEGYVER S MLTSGJ ELVNY
fordulnak nemesfmmel, vagy faragott csonttal dsztett
pldnyok is.620A 17. szzad vgi Erdlyben a nemessg l
tzknek a kiegszt darabja volt a buzogny. A tehetsek
nemesfmmel bortott buzognyt viseltek, mg a szegnyebb
nemesek egyszer vasbuzognyt hordtak.621A buzognyo
kat ritkn a szles zsinrvbe tztk ugyan, de leginkbb a
nyeregkpra rgztett buzognytart hurokba akasztottk,
vagy ugyancsak a nyeregre erstett kemnytett brtokba
dugtk. A buzogny gy, ha nem tulajdonosa kezben volt,
tulajdonkppen a nyereghez tartozott. A fent lertak miatt
vlik vilgoss Ottlik Gyrgy huszrtiszt albbiakban idzett
megllaptsa: Az ellensg ezalatt nem ksvn, kitanulvn sz
mosn val ltemet, az n kt paripmat, kardomat s egy szp
ezstbotomat elnyertk. Ezen actusrt Tkli fejedelem engem Mun
kcs vrban egy ri aranyos-ezstes karddal, ezstes fokos bottal
megajndkozott. 622A 17. szzad utols vtizedeiben - mint
emltettk - a gerezdes buzognyokat ugyangy tollas bot-
nak rtk le a forrsok, mint korbban, de egy lnyeges vl
tozsra utal Thkly I mre Regc vrban tallhat
ingsgainak a leltra. Ebben az inventriumban olvashat
juk a kvetkez sort: Egy aranyos, gerzdes tollas bot, vagyis
egyrtelmen megjelent a gerezdes kifejezs a buzognyok
esetben.623Ugyancsak az 1684-es leltrban tallkozhatunk
a rendkvl ritkn felbukkan zomncos buzognnyal.624A
Magyar Nemzeti Mzeum is riz egy pomps, krte alak
fejjel kszlt erdlyi zomncos buzognyt a Teleki-gyjte
mnybl.625A debreceni tvs ch 1600-bl szrmaz sza
blyzata szerint, az tvsk munkabre kardokrt s ms
huszrfle fegyverekrt, valamint ezsts lszerszmokrt
3 forint egy mrka ezst utn, mg zomncos trgyak eset
ben ez 10 s 16 forint kztt vltakozott.626
A 103. kpen lthat - az ltalunk mr emltett - buzo
gny, amelyet II. Apafi Mihly 1684-ben kapott a portai k
vettl erdlyi fejedelemm trtnt beiktatsakor.627A nyolc
aranyozott ezst gerezddel rendelkez mtrgy difbl k
szlt nyelnek kt vge aranyozott ezstlemezzel van bo
rtva. A nyl nemesfm lemezei ferdn vsett ngyszgekkel
620MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.1471, hossza: 62,5 cm. 14 gerezdes hadna
gyi buzogny aranyozott ezst hvellyel; ltsz.: 54.1928, hossza: 55 cm.
11 gerezdes hadnagyi buzogny faragott csontborts nyllel.
621Apo r 1982, 46.
622 Ot t l i k 1875, 31.; Sz en d r ei 1896, 492, 3055. szm alatt; Ka l m r 1971,
24, 15. kp.; MNM Fegyvertr, ltsz.: 57.6396, hossza: 53 cm; v. Ka r l s-
r u h er 1991, 212.
623T ha l y 1873, 166, 217.: Egy tollas, gerzdes bot, a nyele ezsts.
624T ha l y 1873, 208.: Hrom buzogny, melynek ketteje trkisses, az harma-
dika penig zomncos, trkisses s smaragdkvekkel rakott.
625 MNM Fegyvertr, ltsz.: 77.9843, hossza: 69 cm, slya: 0,8 kg; Szf .n d r ei
1896, 762-763, 6385. szm alatt.
626R mer 1877, 806-807.
627Sz en d r ei 1893, 380; Sz en d r ei 1896, 770-772, 6523. ttel szm al att;
Ko v c s S. 1994-1995, 188, 2. kp 1; SCHTZE 2005, 140.
111. Bnfi Dnes buzognya, 1674
TMADFEGYVEREK
dsztettek, amelyekben poncolt alapon kis vi
rgok lthatk. A nemesfm veretekbe IV. Meh-
med szultn egy-egy tugrja van tve, amely jl
igazolja a mtrgy trk eredett. I gen hasonl
buzognya van Kara Musztafa nagyvezrnek,
amelyet 1683-ban Bcs ostromakor zskmnyol
tak a felment csapatok. A ht aranyozott ezst
gerezddel rendelkez buzogny jvorfbl kszlt
nyelnek elejt s vgt aranyozott ezstlemez bo
rtja, amelyet mg niellval kestett virgok is d
sztenek.628 II. Apafi Mihlyn, Bethlen Kata
1725-s hagyatki leltra szmos, a fentiekhez ha
sonl trk buzognyt r le: 5 trk, 5 magyar scept-
rum. Az els trk sceptrum a fejbl ht ezst levllel
emelkedik ki, albb nyele aranyozott ezst, egy msik ha
sonlnak nyelt tiszta ezst virgok dsztik. 629A Ma
gyar Nemzeti Mzeum is riz kett, a fent lert
mtrgyakhoz hasonl buzognyt, amelyek kzl
az egyik a 112. kpen lthat.630Az aranyozott
ezsttel bortott buzogny ht hullmos perem
gerezddel rendelkezik, amelyeket egyenknt for
rasztottak fel. Az nttt technikval kszlt gerez
deket egy kzponti rozettbl kiindul virgok
kestik, amelyek kztt poncbetsekkel hatrolt
pikkelyminta hzdik. A nyl els s utols td
rszben aranyozott ezstlemezzel, mg a fennma
rad rsz brrel bevont. A lemezek kzepn - ni-
elldszes indamotvummal dsztett - medaillonok,
a szleken flmedaillonok lthatk. Az ezstsze
relsen mg poncolt alapon trbelt, majd utnv
sett stilizlt tulipnokat, nefelejcseket s
rvcskkat figyelhetnk meg egy-egy virgtbl
kiindulva.631
1971-ben az egykori Krolyi-gyjtemnybl
egy nyolcgerezdes trk buzogny kerlt a Ma
gyar Nemzeti Mzeumba. Az aranyozott ezstbl
kszlt, leveles virgokkal ttrt, hullmos pe
rem gerezdeket egyenknt forrasztottk fel a
nyl - szintn aranyozott ezst - fels tagjra. A
gerezdek nttt technikval kszltek, a buzogny
nyelnek als s fels rsze dsztetlen, mg a k
zps egysg vrs brsonnyal bevont. A mtrgy
als s fels kpjbe III. Ahmed trk szultn
628 Sa c k en 1862, 42.; Ko v c s S. 1994-1995, 188. 2. kp.
629J a k a b 1883, 790.
630 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3440, hossza: 60 cm. A J anko-
vich-gyjtemny szerint jelen darab Vrs Balzs cseszneki
kapitny volt. Ltsz.: 54.1946, hossza: 65 cm; Ko v c s S.
1994-1995. 189, 3. bra 1-2. kp.
631 CI MELI OTHECA 1825, 90, 12; SPLENDEUR 1999, 56.
112. Trk gerezdes buzogny, 17. szzad utols negyede
113. VayAdm buzognya, 17. szzad vge
TMADFEGYVEREK
(1703-1730) egy-egy tugrja van betve.6321. Szelim szultn (1512-1520) rendelete
alapjn az tvstrgyak ezstjnek megfelel minsgt szigoran ellenriztk.633A
kell finomsg trgyba hitelest jegyknt az akkor uralkod szultn tugrjt, azaz
kalligrafikus nvjegyt tttk be, amely gyakorlat minden valsznsg szerint csak
I sztambulra korltozdott.634Ezek a ht-vagy nyolcgerezdes trk buzognyok ma
gyar fri hasznlatban is felbukkantak a 17. szzad msodik felben s a 18. szzad
elejn.
A 17. szzad vgn az kkvel kirakott, nemesfmmel bortott buzognyok mit
sem vesztettek npszersgkbl. 1694-ben Haller Mria frjnek, Pet Gsprnak
egy aranyozott ezsttel mern bortott trkizes buzognyt ajndkozott.635
A buzognynak, mint mltsgjelvnynek igen nagy szerepe volt a Rkczi-sza-
badsgharcban is.
A gmbt, vagy nyomott gmbt formz fej buzognyok a 15. szzadban tn
tek fel, amelyeket fgglegesen fut bordk kestenek. A 16. szzad els vtizede
ire kialakult a nagymret gmbformj, de gerezdekkel rendelkez tipikus magyar
buzogny, amelyekhez hasonlak - igaz kisebb fejjel - a Rkczi-szabadsgharc alatt
is felbukkantak. A kuruc hadseregben a buzognyt a szzadok parancsnokainak, vagy
ennl magasabb csapatparancsnokoknak volt szabad viselnik. Ezek az gynevezett
hadnagyi buzognyok rendszerint gmb alakak s 12-16 gerezdbl llnak, amelyek
peremt poncolt, vagy vsett rzlemez bortja. A buzogny nyele fbl kszlt, ame
lyet sokszor dszt faragott csontborts. A hadnagyi buzogny nemcsak tiszti mlt
sgjelvny volt, hanem parancskzl s fenyteszkz is egyben.636 1706. oktber
17-n Zisterdorf vrost egy jelents, mintegy 10 ezer fnyi kuruc sereg tmadta meg
Forgch Simon tbornok vezetsvel. A vros feldlsa utn a kolostor aptja a fogoly
vrosiak letrt knyrgtt Forgchnl, mire a tbornok intett buzognyval s a
foglyok lett megkmltk. A fenti adat jl igazolja, hogy a buzognnyal adott jel pa
rancsnak szmtott, s ez a mdszer a harcmezn tett igen j szolglatot a kurucok-
nak.637
A hadnagyi buzognyokkal ellenttben a ftisztek, tbornokok s ms udvari ml
tsgok jelvnyeit nemcsak rzzel, hanem nemesfmmel s sokszor kkvekkel is d
sztettk. Erre a tpusra legszemlletesebb plda Vay Admnak (1656-1719), II.
Rkczi Ferenc udvari marsalljnak, Munkcs vrkapitnynak a buzognya. A fenti
mltsgjelvnyt 1810-ben a vajai vrkastly ura ajndkozta a Magyar Nemzeti M
zeumnak (113. kp). A buzogny kilenc aranyozott ezst gerezddel kszlt, amelyet
vsett s cizelllt virgmotvumok kestenek. A mtrgy fejn lv tokos foglalatbl
ma mr hinyzik a nagymret kk. A buzogny nyele fbl kszlt, amelynek a
kt vgt aranyozott ezstbl kszlt kp bortja, mg kzpen feketre cserzett
kecskebr lthat. A kpket niellval kestett, vsett s cizelllt aranyozott ezst
virgmotvumok dsztik. A felhasznlt nemesfm jl jelzi, hogy itt magas rang ka-
632 T emesv r y 1980, 55; K o v c s S. 1994-1995, 187, 1. kp.
633 L ev ey 1975, 112-114; T u l i ps 1982, 32-33; T r k o g l u 1992, 23.
634 1638-ban kszlt el a Konstantinpoly sszersa cm tfog munka, amelyben a kvetkez sorokat
olvashatjuk: A blyegzmesterek. A blyegzhivatal egy nagy plet az tvsk mhelyhez kzel, kertje s fr
dje is van, hetven alkalmazott dolgozik ott. Ok tik r a tugrt minden Konstantinpolyban kszlt ezstmun
kra, amely azonban klnbzik a pnzekre ttt tugrtl annyiban, hogy ezeken az rkk gyzedelmes szavak is
szerepelnek. A blyegzhivatal vezetje egyttal minden tvs felgyelje is, mert az ezst hitelestse utn pecs
teli le a munkikat. Minden I. Szelim szultn knunjnak megfelelen trtnik, aki maga is tvs, blyegzkszt
s pecstvsnk is volt. L ew i s 1981, 140-141.
635 T ha l y 1895, 19.
63fi Kal mr 1971, 25.
637 G m r y 1890, 113.: Forgch erre intett a buzognnyal s a krelem teljestve ln.
198
tonai vezet buzognyrl van sz.638Ennek a jellegzetes mltsg] elvnynek a fon
tos szerepre utal II. Rkczi Ferenc udvartartsi szablyzatnak 5. pontja is:
Quinto. A pompk alkalmatossgval azt observljk, hogy tvulkn irntunk kt fell a
f-fegyverhordoznk buzognyunkat. a vice periig lovon mentnkben kardunkot hordozzk, s
azt hintbn val illsnkkor is az htls kocsis-lovak irnyban hasonl mddal elkvessk;
a holott penig az tnak keskenysge miatt szoruls trtnik, immediate hintnk, lovunk vagy
szemlynk utn jjjenek. A vadszatokban penig az eddig szokott rendhez alkalmaztassk ma
gokat,"639A mltsgjelvny s parancskzl szerep mellett elssorban a hadnagyi
vltozat esetben tallkozhatunk a buzognnyal, mint fenyteszkzzel is: A roha
mok alkalmval (a tisztek) ne menjenek legell, hanem inkbb a rendtartsra vigyzvn a
visszaftamodknak kmletlenl verjk a htukhoz a rzbuzognyt. Esterhzy Antal kuruc
tbornok hadiutastsa jl igazolja, hogy a buzognyt a legnysg megfegyelmezse
is felhasznltk.640
A Rkczi-szabadsgharc buksa utn a buzogny vgleg kiment a katonai hasz
nlatbl, de a 18. szzad els felben mg idnknt bri s polgri elljri j el
vnyknt szerepelt.641
A BUZOGNY MI NT FEGYVER S MLTSGJ ELVNY
638CI MELI OTHECA 1825, 88. 2; Ka l m r 1971, 26; MNM Fegyvertr, ltsz: 55.3408, hossza: 58 cm.
639 T h a l y 1881, 543.
640 Ka l mr 1971, 26-27.
641 K a l m r 1971, 27.
199
Fokos s a balta
A harci csknyok a 14. szzad kzeptl jelentek meg a lovagok kezben, cljuk az
egyre fejlettebb sisakok s pnclok lekzdse volt. A cskny jellegzetessge a rvid,
ngyl csr volt, amelybl e fegyver francia neve is szrmazott (Bee de corbin - var
jcsr). E fegyvertpus szgletes, kiszlesed s rendszerint ngyzetes foka lehetv
tette az tsen kvl a zzst is, valamint a nagymret fok egyttal a csaps erejt is
megnvelte.642A fokos csak fbl kszlt nyelt a 15. szzad folyamn sokszor teljes
egszben vaslemezzel vontk be. A 15. szzadban a csknyfokosoknak az a vlto
zata terjedt el Magyarorszgon, amely Itliban volt hasznlatban.643A 15. szzad
vgn kszlt az a cskny, amelyik a 114. kpen lthat.644A mtrgy rvid, ngyzetes
fokkal s ngyl, rvid, tmr csrrel kszlt. Fanyele fell teljesen vaslemezzel bo
rtott, mg az als fele csak rszlegesen. A 16. szzad elejre a csknyok foka kiss
megntt s jellegzetes lett a vasplcbl kszlt nyl, valamint az akaszthorgos, vas
sodronnyal ttekert vdtrcss foganty.645Herberstein Zsigmond utazsairl szl
illusztrlt knyv 1557-ben Bcsben jelent meg. A trtneti munka egyik fametszete
a 16. szzad kzepnek huszrjt trja elnk (115. kp).64:6 Ell kt kopjs, sisakos s
trcsapajzsos huszr halad, mg htul kt huszrtiszt, kezkben egy-egy csknyfo
kossal. A viszonylag rvid csr csknyfokosok nyele - minden valsznsg szerint
- ezstsodronnyal van tcsavarva. A 16. szzad msodik felben jelentsen megnylt
a csr s ezzel prhuzamosan a nyak is, amely sokszor gyrkkel tagolt.647A mern
aranyozott ezsttel bortott fri csknyokon a dszhegyestrkn megszokott mo
tvumok tntek fel. A 16. szzad msodik felnek jellegzetes csknya a 116. kpen lt
hat.648 A fegyver karcs nyakon l, kiszlesed talp, nyolcoldal fokkal
rendelkezik s hossz, vben lefel hajl, hatoldal, csr alak tskvel. Fbl k
szlt, majd brrel bevont nyelnek als harmadt ezst kp dszti, amelyet vsett
s poncolt pikkelyek, valamint medaillonokbnan lv arabeszkek kestenek. A nyl
fels, mintegy ktharmadnyi rsze ezstdrttal srn tcsavart dsz. Az 1546-1547-
es schmalkaldi vallshborban a huszrok kezben a buzogny mellett a cskny is
feltnt.649
A 16. szzad msodik felre a csknyok egy rsze mr inkbb csak dsz a furak
kezben, klnsen igaz ez a hossz csr pldnyokra, amelyek nem rendelkeztek
oldalnylvnyokkal. Ezeknl a fegyvereknl ugyanis erteljes ts esetben a kr
alak kp egyszeren lefordulhatott a nylrl. Ennek a meggtolsra vlt szks
gess, hogy oldalnylvnyok gazzanak ki a kpbl, amelyek a 17. szzadra igen
hosszv vltak. Ezzel prhuzamosan a 16. szzad vgtl, 17. szzad elejtl a csr
ismt kezdett zmkk vlni.650A hossz nyel s hossz csr csknyok egyik jel
legzetes kpviselje egykor Kemny J nos erdlyi fejedelem tulajdonban volt, aki
642 Bo eh ei m 1890, 363-367; v. Bo r o sy 2004, 437.
643 Bo c c i a - C o el h o 1975, 97.
644 MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.2135 (Arm. J ank. 65.), hossza: 61 cm, fej hossza: 14 cm.
645 MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.2135, hossza: 52,5 cm, fej hossza: 18,5 cm; ltsz.: 54.2139. Hossza: 52 cm,
fej hossza: 20,3 cm.
646 Ka l m r 1971, 35, 47. kp, illetve 37. jegyzet.
647 SCHTZE 2005, 79.
648A BCSI 1933, 45, 73. trgy; Spl en d eu r 1999, 38. MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3224, hossza: 85,5 cm,
fej hossza: 17 cm. V. Sc h u c k el t 2010, 81-82.
649 K r o l y i 1877, 841-842.
650Ka l m r 1971, 35. MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.1879, hossza: 21,5 cm; ltsz.: 54.1880, hossza: 21 cm; ltsz.:
54.1881, hossza: 19 cm; ltsz.: 54.1882, hossza: 22 cm, lelhelye: Sarkad. Zy g u l sk i 2000, 19-23.
2 0 0
vlheten rksg tjn j utott hozz, hiszen a 17.
szzad elejn kszlt. Kidolgozsa, formja s m
rete alapjn nem harci fegyver volt, hanem egy olyan
darab, amelyet akr kzi botknt is lehetett hasz
nlni, gyalogosan akr r is lehetett tmaszkodni.651
I gen rdekes, hogy Apor Pter lersa szerint a 17.
szzad vgi erdlyi trsadalomban a dszes cskny a
baltval egytt a buzogny utn llt, mint rangjelz
trgy.652
A 17. szzadi csknyok csre - mint emltettk
- ismt rvidebb s erteljesebb vlt, ennek leg
fontosabb oka, hogy alkalmasabb legyen a sisakok s
lemezvrtek ttsre. Ebben az idben a magyar
huszrok ellenfele legtbbszr nemcsak a trk,
hanem sok esetben az osztrk s a nmet lovas volt,
akik sokszor mg pnclt viseltek. A Magyar Nem
zeti Mzeum Fegyvertrnak egyik 17. szzadban k
szlt htvast egy csknnyal tttk t, amely jl
mutatja ennek a fegyvernek a hatkonysgt.653Th
kly I mre 1683-1685 kztt felvett ingsgai kztt
szerepelt kett ezsts-aranyos cskny is.654Thkly
Imre egyetlen ismert olajkpn a fejedelem a kez
ben egy csknyt tart.655A 17. szzad vgre, a 18.
szzad elejre vlt jellegzetess a csr ers vben tr
tn alhajlsa, majd enyhe visszakunkorodsa.
Ebben a formban lett a cskny jellegzetes paraszti
polgri fegyverr a 18-19. szzad folyamn.656
A csknyokat legtbbszr az els nyeregkpra
szjazott bagariabr, illetve selyemmajc hurokba he
lyeztk, vagy ritkn az vn lv rzkarikba dug
tk. A 17. szzad vgn kszlt Bezerdi I mrnek, a
ksbbi kuruc dandrtbornoknak a csknya (117.
kp).651 A fegyver ngyzet alak kiszlesed fokkal s
csatornzott, alhajl csr alak tskvel kszlt. A
fbl kszlt nyl kzept kecskebr bortja, mg a
FOKOS S A BALTA
651 Ka l m r 1971, 36. 51. kp; Di k e 1982, 222-225.; MNM Fegy
vertr, Itsz.: 55.3225 (Arm. J ank. 60.), hossza: 109,5 cm, fej
hossza: 32,5 cm.
652 Cz u ber k a 1906, 111.
653 MNM Fegyvertr, ltsz.: 57.7231, magassga: 35,5 cm.
664 T h a l y 1873, 138., 213; Ot t l i k 1875, 31.
655 19. szzadi msolat, MNM Trtnelmi Kpcsarnok, ltsz.: 2211.
656 Sz en d r ei 1896, 808-809; Ka l m r 1971, 36-37; MNM Fegy
vertr, ltsz.: 54.2122, hossza: 63,2 cm, fej hossza: 14,6 cm, le
lhelye: Szarvas; ltsz.: 54.2123, hossza: 69,7 cm, fej hossza:
18,5 cm; ltsz.: 68.8939, hossza: 105,6 cm, fej hossza: 18 cm.
667 Sz en d r ei 1896, 789-790, 6681. ttelszm alatt; Cz u ber k a
1906, 111-112; Ka l m r 1971, 37, 52. a. kp; SPLENDEUR
1999, 39; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3445, hossza: 74 cm, fej
hossza: 17 cm; Hasonl cskny: Sz en d r ei 1896, 351, 2694.
szm alatt; v. Ka r l s r u h er 1991, 212.
114. Harci cskny, 15. szzad vge
fennmarad rszt ezstbl kszlt, vsett dszts kpk fedik, amelyeken egy-egy
medaillon van, mg a szleken flmedaillonok lthatk. A medaillonokban - pon-
colt alapon - tulipnokat s nefelejcseket tallhatunk. A csknyfokos csre felett
lv rvid kp zrkupakjn horgonyon ll zszlt lthatunk, mg a nyl msik v
gnek kupakjn EB monogram tallhat. Ez a fegyvertpus a csszri lovassg si
sakjnak bezzsra, valamint a htvrt ttsre igen alkalmas volt. 1707-ben
Bezerdi Imre dandrtbornok prbajt vvott Orssich Kristf krolyvrosi horvt ha
trr ezredessel. Amikor Bezerdi szablyja eltrtt - a hagyomny szerint - a nye-
regkpjra akasztott csknyt vette el, s ezzel gyzte le ellenfelt.658
A Rkczi-szabadsgharc buksa utn mind a buzogny, mind a cskny elvesz
tette katonai jelentsgt. Mindkt fegyver a lovagi fegyverzetbl kerlt t a husz
rok kezbe, ahol jelents talakulson estek t, majd vltak mltsgjelvnyekk.
A klnbz baltatpusok csak ritkn bukkantak fel a huszrok kezben. Ezeket
a paraszti jelleg fegyvereket sok esetben szerszmknt hasznltk, de nem kizrt a
harci alkalmazsuk sem. A huszrok kezben felbukkan baltaflk mindenkppen
a szerszmok kicsinytett s nmikpp talaktott vltozatai voltak. A balta egybknt
a hajdk ltalnosan elterjedt fegyvere volt, akik az vkn lv rzkarikba dugtk
kedvencket.659A lapos fok, elreugr s velt l balta vgsra rendkvl alkalmas
volt. A 16. szzad msodik felnek jellegzetes magyar baltjt lthatjuk a 118.
kpen.660A Kunsthistorisches Museumban rztt mtrgy hromszg alak pengvel
kszlt, s foka profillt, ngyzet alak, mg oldalnylvnyait kis vecskkkel tagolt
658 T haj l y 1889, 155-156.
659 Bo eh ei m 1890, 367, 379; Cz u ber k a 1906, 110-111; Ka l m r 1971, 27-31.
660 Ka l m r 1971, 30, 34. d. kp; SCHTZE 2005, 35.
2 0 2
dszts ezstkeret veszi krl. A
fbl kszlt nyl als rszre ara-
beszkekkel kestett s trkizekkel
dsztett aranyozott ezstkpt
hztak, mg a fennmarad rszt
ezstsodronnyal tekertk t.
1593-ban Geszty Ferenc a vgren
deletben az erdlyi fejedelemre
egy lovat hagy dszes lszerszm
mal egytt, valamint egy ezsts
buzognyt, vagy baltt. A balta
sz felteheten trk eredet s
maga a fegyver is igen kedvelt volt
a trkknl.661A Magyar Nem
zeti Mzeum Fegyvertra mind a
16., mind a 17. szzadbl riz
trk baltkat, mghozz dsz
fegyver kivitelben.662A 17. szzad
lengyel baltja haznkban is np
szer lett, s egy ilyen pldnyt
rtak le 1684-ben a leltrozk
Thkly I mre ingsgai kztt
Munkcson.663
A buzogny mellett a rohamok
vezetsre s veznylsre a t
bornokok is hasznltk idnknt
ezt a fegyvert, amire legjobb
plda Bottyn baltja. A R-
kczi-szabadsgharc egyik legismertebb - az ellenfl
ltal is magasztalt - hadvezre Bottyn J nos volt, aki
aranyozott ezst dszts baltval vezette az tkze
teit. 1708-ban Bercsnyi Mikls Bottynt a Dunntl
rl a Vg-vidkre veznyelte t azrt, hogy a laza
fegyelm tiszteket megrendszablyozza. Egyik level
ben errl tudstja a fejedelmet, megjegyezve, hogy
Bottyn brcsak: megbaltzna egy prt a magahitt briga-
drosokban. A kuruc tbornok 1713-as hagyatki lel
tra szerint hres ezsts-aranyos baltja Krolyi
Sndor tulajdonba kerlt.664Ez a paraszti eredet, el-
FOKOS S A BALTA
661 Ra dv nsz k y 1879, 145. 1629-ben Bethlen Gbor erdlyi fejede
lem fegyverei kztt bukkan fel: Mtys kirly baltja. Bar a ny a i
1959-1960, 248.
662MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3760, hossza: 18 cm; ltsz.: 54.2140.
Aranyozott ezst szerelssel, trkizekkel kirakva. Hossza: 72 cm,
fej hossza: 17 cm; SCHTZE 2005, 150.
663 x h a l y 1873, 145.: Egy lengyel balta, az nyele mer ezst, aranyos.
Az MNM Fegyvertra riz egy rzborts baltt a 17. szzad
vgrl. Ltsz.: 54.2142, hossza: 73,8 cm, fej hossza: 15,2 cm, le
lhelye: Kisvrda. Sc h u c k el t 2010, 83, 103.
664 T h a l y 1889, 155-156. Lsd a 82. kpet!
f j
116. Ezstszerels
csknyfokos,
16. szzad msodik fele
117. Bezerdi Imre ezstszerels csknyfokosa, 17. szzad vge
ssorban munkra, majd nvdelemre kifejlesztett szerszm, il
letve fegyver a magyar huszrok s hajdk kezben flelmetes
hrnvre tett szert.
A ksei kzpkor folyamn tnt fel a gyalogosok oldaln egy
rvid nyel, hegyes tskkbl ll fegyver, a hajtbrd, amelyet
az ellenflre dobtak.665I gen rdekes, hogy a Weisskunig I. Miksa
csszr huszrfegyverei kztt megemlti a hajtbrdot s
annak egyszerstett vltozatt a hajttskt is.6661. Miksa gya
logtorni alkalmval hasznlt ugyan hajttskt, de vlem
nyem szerint az elbbi fegyver nem volt a huszroknl
rendszerestve, az csak a csszr egyni fegyverei miatt kerlt
be oda.667Ms esetben sem a kpi brzolsokon, sem az rott
forrsokban nem tallkozunk hajtbrddal vagy hajttskvel
a huszroknl.
A fokosnak jval kisebb szerepe volt a huszroknl, mint a
buzognynak, a balta pedig csak elvtve bukkant fel a fegyve
reik kztt.
TAMADOFEGYVEREK
118. Aranyozott ezstszerels fokosbalta, 16. szzad msodik fele
665 Ka l m r 1971, 31-32.
666 Sc h u l t z 1888, 100; Ka l m r 1971, 32; Za r n c z k i 1990, 50.
667 Kal mr 1971, 33, 42. kp.
204
Kopj a
A huszrsg legjellegzetesebb szlfegyvere a kopja volt, maga a sz taln a szlv
nyelvbl szrmazik s felteheten a dlszlv eredet rc knnylovassg rvn ke
rlt t magyar hasznlatba. A 15. szzad vgre datlhat egyik forrsban a kvet
kezkppen szerepel: unam lanceam wlgo copia.668 A Weisskunig fametszetein, illetve
a gtikus szablyra vsett, majd fehr zomnccal hangslyozott huszr kezben a 16.
szzad legelejnek kopjit vehetjk szemgyre. (Lsd 13. s 29. kpi) A mintegy ngy
mter hossz nyl a cscsa fel fokozatosan keskenyedik s az elejn megnylt kpj
kopjacscs l, amelynek a pengje vkony, romboidszer, valamint a kzepn egy
keskeny gerincl hzdik. A 16. szzad vgn kszlhetett az a kopja, amelyet 1896-
ban Nagyszeben vrosa mutatott be az ezredves orszgos killtson. A 3,45 mter
hossz, fenyfbl faragott rd fehrre van festve, amelyet azutn barna, zld s fe
kete gyrkkel, valamint knnycsepp formj fekete foltokkal dsztettek. A rd als
rszre nyomott gmb van hzva, amelyet szintn a fenti mdon festettek. A rd
cscsn 16 cm hossz, gerincllel rendelkez kopjacscs van, amelyet a kpos kp
oldaln lv kt szeggel rgztettek. A durva vszonbl kszlt, kt hromszg alak,
piros s zld szn lobog kzvetlenl a kopjacscs alatt kezdden van a rdhoz
szegecselve.669A Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertra bszklkedhet haznk egyet
len psgben fennmaradt, a 17. szzad els felbl szrmaz kopjjval (119. kp).610
A fenyfbl kszlt szlfegyver legnagyobb tmrje 3,5 cm, mg teljes hossza 405
cm. A nyl vgtl 90 centimterre tallhat a nyomottgmb formj fagoly, amely
a kz megtartst szolglta s nem a rd anyagbl van kifaragva, hanem arra van
felhzva. A kopjard teljes fellete gyrsen piros s zld sznnel, valamint apr
lngnyelvekkel festett. A rd vgn 16,5 cm hossz, kecses, ngyzet tmetszet d
fpengvel rendelkez kopjacscs l, amelynl a kp hossza 8,5 cm. A kp eltt
kzvetlenl kezddik a kt hromszg alak, sszevarrt vszonszrnybl ll piros
zld szn lobog, amely a rdra van szegecselve. A fegyver rendkvl knny, k
lnsen felfel tartva, de vzszintes helyzetben mr nem olyan egyszer bnni vele.
A 16. szzad kzeptl kezdve a kopjacscsok pengi jelentsen talakultak, hi
szen a korbbi romboidszer lapok hossz, fokozatosan keskenyed ngyzetes ts
kv vltak. Ezzel prhuzamosan a kp megrvidlt s erteljesen megkposodott.
A Magyar Nemzeti Mzeum Fegyvertra szmos ilyen tpus kopjacscsot riz
(120. kp).611
A 16. szzad kzepn hasznlatos kopjkat Tindi Sebestyn is megrktette
1553-ban rdott, Enyingi Terek J nos vitzsge cm versben.
Mg j lovt rfi megtrlget,
Addg Kardos Jzsa fjt felv t,
A terekben kopjjt eltr,
Vast vllbi az terek kivev.
668 Ko v c s 1971, 82.
669 Sz en d r ei 1896, 142-143; El l eh a u g e 1948, 91, 147. bra.
670 Ltsz.: 55.3546. A mtrgy erdlyi eredet.; Ka l m r 1971, 43, 63. kp. V. Zy g u l sk i 2000, 105-108.
671 MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.5877. Hossza: 18,6 cm, lelhelye: Cskberny. Prhuzamok: ltsz.: 56.5872,
hossza: 16,3 cm, lelhelye: Regly; ltsz.: 56.5874, hossza: 13,1 cm, lelhelye: Fveny; ltsz.: 56.5876,
hossza: 13,7 cm, lelhelye: Cskberny; ltsz.: 56.5878, hossza: 19,1 cm, lelhelye: szr; ltsz.: 56.5880,
hossza: 16,5 cm, lelhelye: Baja.
205
Juta meg egy huszr, klelni akar,
Fln szkllk, kopja hban jra,
Egyet terek szabijval hozzcsapa,
Az l farn fl singit vgott vala. 672
A kismret, a rdra egy vagy kt
apr szggel felerstett kopjacscs
gyakran az ellenfl testben maradt,
amit a fenti verssor is jl igazol. Ms
esetben a kopja is eltrt, hiszen a
knny fenyfbl kszlt rd legna
gyobb tmrje legfeljebb 4 cm volt!
Felptsnl s felszerelsnl fogva
a kopja egyszer hasznlatos fegyver,
amelyet a huszrok a harc kezdetn
alkalmaztak, mghozz fergeteges ro
hamban. A 16. szzadvgnek kivl
hadvezre s katonai szakrja, Giorgo
Basta tbornok gy vlekedett a kopjt
hasznl huszrokrl Szamoskzy Ist
vn szerint: Az magyar kopjs fell ilyen
tlete volt Bastnak. Az kopjs hadat igen
dicsrte, de azt mondta, hogy nem tud az
?nagyar vle lni s hogyha mdjt tud-
nja, nagy dolgokon mehetne ltal. Elme
gyen, gymond, az magyar, hrom vagy
ngy seregben is rendeli kopjst. Neki v
logatja az elljrjt, az arcul az ellen-
119. Festssel kestett kopja, 17. szzad els fele sgre rontja kopjjt, azutn mindjrt
nagyobb kopjs had rkezik, az is azt cse-
lekszi; harmadszor ezeknek inokban vagyon az dandr, az is hasonlkpen oda rontja kopj
jt. Lehetetlen dolog, hogy meg ne verettessenek, csak ers ellensgek legyen. Olyan dolog ez,
mint a zpor es, ki az mg tart, sebesen es, de hamar elmlik. Kopjjt tized rsze sem tri el.
Mert egyik az szorossgban az msiktul hozz sem fr.
Az ki penig okosan s hasznosan kvnja az kopjs haddal lni, annak csak ez volna az
yndja: Meg kellene az ilyen hadat szakgatni s sok csoportot kellene belle csinlni, minden
6,2Ti ndi 1984, 323.
206
120. Kopjacscsok a 16. szzadbl
121. Rzbl kszlt, kengyelre szjazott kopjard tart, 17. szzad
csoportban elg volna szz lovas. Ezekkel az ellensgre nem egyfell az mint az magyarok szok
tak, kellene menni, hanem egynhny fell kellene rejok bocsjtani, krlvenni az ellensget
az mennyire lehetne s egyszersmind az egsz hadnak egy roppanssal kzikbe klelni mindenik
csoportnak. gy lehetetlen, hogy az ellensg az ti kopjtokat megllhassa. 67s
A fentiek szerint a huszrok esetben a kopjs roham elklntett, szles, de mly
sgben nem tagolt csoportokban volt csak kivitelezhet. Tmadsnl kizrlag az
els sorok tudtk megfelelen hasznlni szlfegyverket, mg a mgttk lvk mr
nem. A kzelharc sorn ezeknek el kellett dobniuk kopjjukat, hiszen ez a specilis
fegyver csak roham esetn volt hatsos.
A trkeny, egyszer hasznlatos kopja ptlsban kiemelked szerepe volt a kir
lyi hadszertraknak. A fels-magyarorszgi fkapitnysg szkhelyn, Kassn az
1560-as vekre szervezte meg az Udvari Haditancs azt a hadszertrat, amely rend
szernek az alapjait I. Miksa csszr rakta le a 16. szzad elejn. Kassa a 16. szzad m
sodik feltl elltta a krnyez vgvrakat fegyverrel s hadianyaggal, valamint
gondoskodott a megronglt fegyverek javtsrl is.674A kopjt, mint fogyeszkzt
egyrszt tmegesen raktroztk a vgvrakban, msrszt hadjratok esetn szekr
szmra szlltottk a hadsereg utn.
Kassn a 16. szzad elejn feltn pajzsgyrtk ksztettk a kopjkat a huszrok
szmra. Schwendi Lzr fels-magyarorszgi fkapitny (1565-1568) 1565-ben
Szatmr, mg 1566-ban Ungvr vra szmra rendelt a kassai mesterektl kopjkat
s pajzsokat. A kopja s a huszr trcsapajzs anyaga egyarnt a fenyfa volt, valsz-
673VLOGATS 1986, 170-171.
674 Do mo k o s 1997, 667-672; Pl ffy 2002, 67-73.
208
122. Huszr kopjval s trcsapajzzsal. 16. szzad vge.
TMADFEGYVEREK
nleg ez is oka lehetett annak, hogy a kopjkat a pajzsgyrt ch ksztette el.675
1575-ben Kassa vrosa 100 kopjt kldtt Tokajba, 1589-ben ugyanebbe a vgvrba
Bornemissza Imre kapitny ugyancsak 100 kopjt rendelt a vrostl 28 forint 88 d
nrrt. 1613-ban Forgch Zsigmond fels-magyarorszgi fkapitny 168 kopjt v
srolt a kassai Pajzsgyrt J nostl 55 forint 40 dnrrt, mg Lakatgyrt Olh
Tamstl 44 kopjt 7 forint 92 dnrrt.676
A kopjkat nemcsak Magyarorszgon, hanem klfldn is szp szmmal ksz
tettk. 1551. oktber 8-n a bcsi csszri udvar szmadsknyve az itliai Miln
ban kszlt kopjkrl emlkezett meg: A di den 8. dito hab icli maister Franciscn und
maister Babtista, so die Hungerischen gopi gemacht habn, bezallt nemblich 100 mitsamht
dem mailen, eisen und aller notturf, von jedem 1 V2 cronen, tkuet 150 cronen; mer von dr
andern 1 8 gopi one eisen, vonjeder 1 cronen.611
A kopja hasznlata s npszersge a 17. szzadban is tretlen, hiszen Bethlen
Gbor 1620-ban a Porthoz rt levelben megemltette, hogy prilisra 8000 kopjsa
s hatezer gyalogos katonja lesz. A 17. szzad elejn a kopjs kifejezs a magyar
lovas katona szinonimja volt. 1621 augusztusban Batthyny Ferenc megegyezett a
berzencei trkkkel, hogy tlk 300 kopjt vsrol 60 denros darabrrt, azaz 180
forintrt. A magyar fr erre azrt knyszerlt, mert Batthyny Boldizsrn Mura
szombaton kszttetett 200 kopjjt Zrnyi Gyrgy lefoglalta s elvitte. A szban forg
300 kopjt a trkk Pozsegrl hozattk s elszlltsukhoz szekereket krtek a ma
gyaroktl.678
A 17. szzad els felnek vrinventriumaiban szp szmmal tallkozunk a k
lnbz tpus kopjkkal. A rendkvl jl felszerelt srospataki vrban 1642-ben 42
aranyos kopjt s 862 rimaszombati kopjt riztek. Az elbbiek felteheten a dszes
felvonulsok alkalmval voltak hasznlatosak, mg az utbbiak eredete homlyos,
nevk taln a ksztsi helykre utal. Ugyanebben a vrban mg raktroztak 518
kopjavasat, azaz kopjacscsot, amelyek kzl 326 nozott volt az idjrs viszontag
sgai ellen.679Kassa vros fegyvertrnak 1650-es sszersban is tallkozunk szmos
kopjval, kztk 1100 kopjavassal.680Mr Istvn 1648-ban kelt vgrendeletben
szmos kopjt hagyott a szendri vgvr katonira. Valami kpim vagyon, azokat lo-
bogstl hagyom az itt val praesidiarius katonknak. 681
A 17. szzad kzepe tjn a kopjk harci alkalmazsban erteljes visszafejldst
figyelhetnk meg. A klt s hadvezr Zrnyi Mikls szerint: kopja az lovas kezben
semmirekell. 682A 17. szzad msodik felben a hossz pengj hegyestr a kopja
szerept vette t, nem is beszlve a lfegyverek szmnak megnvekedsrl. A R-
kczi-szabadsgharc alatt a kopja ismt feltnt a lovassg kezben, hiszen 1703-ban
Rozsnyn ksztettek a kurucok szmra kopjavasat. A kopja hasznlta a Rkczi-
szabadsgharc folyamn vgig kitartott. 1710-ben Bercsnyi Mikls azt rta a feje
delemnek, hogy mr ezernl tbb kopjt csinltatott.683
675 K e m n y 1904, 275; S u g r 1975, 108-109.
676 K e m n y 1901, 79; K e m n y 1904, 275.
677 V o l t e l i n i 1890, LIX.
678VLOGATS 1986, 231-232; ML P 1314 Batthyny csald levltra Missiles. No. 51282-51283. Az
informcit Szvitek Rbertnek ksznm.
679T h a l l CZY 1879, 165, 170. 1666-ban I. Lipt csszr mtkjt Bcsbe olyan magyar huszrok ksr
tk, akik igen dszes lobogs kopjkkal voltak felszerelve. Nmelyik szlfegyver rdja, st mg a lo
bogja is megvolt aranyozva: C z u b er k a 1906, 113.
680 Kr f f y 1902, 458.
681 R a d v n s z r y 1879, 313.
682 C z u b e r k a 1906, 112.
683 Czuber k a 1906, 113.
210
KOPJ A
A huszr a jobb kengyelvasra csatolt, kismret, vasbl, esetleg rzbl kszlt kop-
jatartba helyezte a kopjard vgt (121. kp),m vagy a nyeregkpra s a szgyelre
csatolt kopjatart tokba (122. kp).mb I lyenkor termszetesen jobb kzzel llandan
tartani kellett a szlfegyvert, s gy nem csoda, hogy a huszrroham alkalmval elszr
a kopjt kellett felhasznlni A Rkczi-szabadsgharc utn a kopja teljesen kiment a
hasznlatbl s a huszrok a ksbbi vszzadokban sem alkalmaztk. Ez a fegyver
a nehzlovassgi lndzsa knnytett vltozata volt, amely a tbb oldalrl, kis csopor
tokban vgrehajtott huszrroham alkalmval volt igazn hatsos s hallos fegyver.
Ennek az egyszer hasznlatos szlfegyvernek a kialaktsa olyan volt, hogy az ellen
flbe, vagy annak pajzsba frdva a puhafbl kszlt nyl eltrt s a kopjacscs az
emberi testben, vagy a vdfegyverben maradt. Az elbbiek miatt ugyanis a huszr
nem eshetett ki alacsony kpj nyergbl, amely knnyen vgzetes lehetett volna
szmra.
684 1948-ban a Teleki csaldtl vtel tjn jutott a Magyar Nemzeti Mzeumba egy teljes, 18. szzadi, kk
szjazatbl ll lszerszm. Az ezstbl kszlt, gyngysorszegllyel dsztett jobb oldali kengyelre, ket
ts szjazattal, egy 17. szzadi, rzbl kszlt kopjard tart van erstve - magassga: 9,5 cm, tm
rje: 4 cm - MNM Fegyvertr, ltsz.: 57.6684.
685 K al mr 1971, 91, 165. kp; Zygulski 2000, 9, 13-14. A 119. kpen lthat kopja rdjnak a vgrl a
festk teljesen le van kopva, amely azt valsznsti, hogy egykor fmbl kszlt kopjatartban volt el
helyezve.
211
Pisztoly s karably
A 15. szzad kzepe tjn megjelen kancos lakat volt a kzi lfegyverek els els
tszerkezete, amely a pontosabb clzst s a fegyver megbzhatbb kezelst tette le
hetv. A kancos lakat nagy htrnya, hogy a kakas pofi kztt a kancot
llandan izz llapotban kellett tartani, mert csak gy volt tzksz a fegyver. I dn
knt a kancot ki kellett venni az elstszerkezetbl s a levegben meg kellett pr
getni, mert csak gy volt biztostva a folyamatos izzs. Az ess id s a stteds igen
csak cskkentette ennek az elstszerkezetnek a biztos, illetve a meglepetsszem al
kalmazst. A fegyver tltse kzben a lvsznek gyelnie kellett arra, hogy a kzben
tartott kanc fel ne robbantsa a lport. Egy ra alatt mintegy flmternyi kanc is el
gett, s ezrt ez a lakatszerkezet nem igazn volt gazdasgosnak mondhat.686A 15.
szzad vgn jelent meg az elznl bonyolultabb elstszerkezet, a kerklakat. Sz
mos adat igazolja, hogy a kerklakatos elstszerkezet a 16. szzad elejn Dl-N-
metorszgban, Eszak-Itliban s ezzel prhuzamosan Magyarorszgon is ismert volt
(123. kp).m1 Az j tpus elstszerkezet legfontosabb rsze egy kis tengelyre felkelt,
finoman barzdlt aclkerk. Az ltalban hrom szembl ll lnc egyik vge a lap
rughoz, mg a msik a kerk ngyzet tmetszet tengelyhez volt rgztve. A kere
ket a tengelynl lehet puskakulccsal felhzni, azaz elforgatni, amikor is az elbb
emltett lnc feltekeredett a tengelyre s ezzel prhuzamosan megfesztette a rugt.
Az elstbillenty htrahzsakor kiakadt az a kis vaspck, ami a kereket rgztette
s gy a laprug a lncnl fogva megforgatta a kereket. Mivel a kakas, pofi kztt a
pirittel a kerkre volt hajtva, gy szikra keletkezett, ami meggyjtotta a serpenyben
lv lport, s ez begyjtotta a csben lv tltetet, eldrdlt a lvs.688I gen rde
kes, hogy a korai kerklakatos elstszerkezetet mr Estei Hippolit egri rsek szm
adsknyve is emlti 1503-bl.6891873-ban a Csepel-sziget szaki rsze eltt a Vulkn
nev kotrgp szmos fegyvert hozott fel a felsznre. Buda 1541-es ostroma sorn a
csszri hadsereghez tartoz flnaszd szinte teljes katonai felszerelse a napvilgra
kerlt. A leletanyagban szmos olyan knny kzipuska volt, amelyek a 16. szzad
elejn kezdtek elterjedni a gyalogsgnl. A lfegyverek csve tlagosan kb. 70 cen
timter hossz volt, mg rmrtkk 1cm s a cs falvastagsga megdbbenten
nagy, mert elrte a 6,5 millimtert.690A fenti puskacsvek a legkorszerbb kerkla
katos elstszerkezettel voltak felszerelve. Hasonl, korai kerklakatos elstszerke
zethez tartoz kismret aclkerekek a fleki vr feltrsakor is elkerltek.691Az
elbbi adatok is jl igazoljk, hogy az j tpus elstszerkezettel felszerelt kzi l
fegyverek mr a 16. szzad els felben jelen voltak Magyarorszgon.
A kerklakatos elstszerkezet tette lehetv a lovassg tzfegyverekkel trtn
felszerelst, hiszen ez a szerkezet a kancossal szemben szinte korltlan ideig tz
ksz llapotban tarthat s a nedvessgre sem volt olyan rzkeny. A 16. szzad k
zepn a kerklakatos pisztoly a csszri lovassgnl igen gyorsan elterjedt. Ezek a
Pufferek ltalban Nrnbergben, vagy Augsburgban kszltek, rmretk 1,4 cm
volt, mg slyuk 1,6-2 kg kztt vltakozott.692Magyarorszgon a pisztolyok haszn-
686 K a l m r 1971, 194-195; K e l e n i k 1991a, 88-89.
687 K o v c s S.1994, 271, 12. bra.
688 K a l m r 1971, 198; K e l e n i k 1991a, 90; K o v c s S. 1994, 272.
689 E s t e i 1992, 192. 1503. 23.julii: Itemfecitfacr rotas decernpropissidibus castri, deditfl. duos.
690 K a l m r 1971, 198; K o v c s S. 1994, 251-252, 265-267; K ruczek2001, 17.
691 K a l m r 1971, 198.
692 K e l e n i k 1991a, 90, 119.
123. Kerklakatos elstszerkezet, 16. szzad els fele
latrl az els rott adattal Szkesfehrvr 1548-ban trtnt elfoglalsakor tallko
zunk, amikor is a trkk a nmet lovasoktl csak a kerklakatos pisztolyaikat vet
tk el.693Az 1570-es, vagy 1580-as vekben kszlhetett a Magyar Nemzeti Mzeum
Fegyvertrnak duplacsv, kt kerklakatos elstszerkezettel felszerelt, valamint
csonttal s gyngyhzzal berakott Puffer pisztolya.694A pisztoly rvid csv fegy
ver volt, ezrt ltvolsga s tallati pontossga messze elmaradt a nagy rmret,
tmasztvilla hasznlatt ignyl muskta mellett. A 16. szzad vgre fejldtek ki a
karablyok, amelyek hossza 1-1,2 mter volt. rmretk s ltvolsguk, valamint ta
llati pontossguk meghaladta a pisztolyokt, de mgis a lovas - mretnl fogva -
kitnen tudta hasznlni. A huszrok mindvgig pisztolyt, vagy karablyt viseltek,
ms tpus lfegyver nem bukkant fel fegyvereik kztt.690A l6. szzad kzeptl a
lfegyverek szma dnt mrtkben megnvekedett, ami a tizentves hbor alatt
rte el a cscspontjt. A lfegyverek a 16. szzad msodik felben nha mr huszr
tisztek kezben is felbukkantak. 1578-ban a horvt vgeken a huszrtisztek rszre ki
adott elrs a konvencionlis fegyverek mellett, mint a kopja, szablya s hegyestr,
a puskt is megkvetelte, mint a felszerels rszt.696A csszri hadvezets 1577-tl
igen tudatosan trekedett a lovas pusksok szmnak nvelsre s ebbe, mint lt
tuk megprbltk a huszrokat is bevonni. Amennyiben a huszr kopja helyett l
fegyvert hasznlt, akkor felszerelse teljes mrtkben megfelelt a 16. szzad kzepn
feltn nmet lovassg fegyverzeti elrsainak.697Wilhelm Dillich 1600-ban megje
lent Magyar Krnikja a kvetkezkppen rja le a huszrok fegyverzett: A h.usz-
693 K a l m r 1971, 219-220.
694 K al mr 1971, 221, 169. kp; SPLENDEUR 1999, 60; MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3244, hossza: 54 cm,
rmrete: 1,4 cm.
695 K a l m r 1971, 221-223; K e l e n i k 1991a, 118-120.
696 B. Szab 1995, 36.
697 Kel en i k 1991, 37.
213
124. Festssel kestett, kerklakatos elstszerkezet pisztolypr, 17. szzad els fele
rok nyitott sisakot s derkig r pnclt viselnek. Bal oldalukon szablyt, mg a jobb combjuk
alatt hegyestrt hordanak. Kezkben kopja van, mg htul a nyergk mgtt egy tokban pisz
tolyt tartanak.696 1603-ban a csszri hadvezets szmra 1000 huszrt kellett kill
tani, akik kopja helyett kt kzi lfegyverrel is fel voltak szerelve. A tizentves
hbor idejn a lfegyverek a kedvez harci tapasztalatok hatsra a huszrsg so
raiban is megjelentek.699A 17. szzad elejig a karablyokat mg nem vllszjon hord
tk, hanem a nyeregkpra akasztottk, vagy a pisztolyokhoz igen hasonl brtokban
tartottk.700A 17. szzad els vtizedeitl kezdtk a karablyokat szles vllszjon,
azaz pantallron hordani. 1633-ban Wallhausen tollbl jelent meg a korszer lo
vassgot bemutat katonai szakknyv, amelyben a pantallron hordott karably is
feltnt.701Ez az jts nagyban megknnytette ennek a specilis lovassgi fegyver
nek a hasznlatt. A bal vllon tvetett pantallr eleinte keskeny, a ksbbiek folya
mn akr tenyrnyi szles, csattal sszefogott brszj volt. A csatnak azrt volt
lnyeges szerepe, mert ezzel a pantallr hosszt lehetett szablyozni, hiszen a vllszj
vgn lv pantallrvasnak - mai elnevezssel karabinernek - a jobb csp magas
sgba kellett esnie. Az elbb emltett horoghoz kapcsoldott az a derkszgben kiss
meghajltott vasplca, amely a karably bels oldalra volt erstve. Ez a rendszer a
fegyver kivl alkalmazst, knny tlthetsgt segtette el.702
A 124. kpen a 17. szzad els felnek jellegzetes lovassgi pisztolyprja lthat.703
A kerklakatos elstszerkezettel rendelkez fegyver sima furat, nyolcszglet cs
vel kszlt. A torkolat alatt kezdd, difbl faragott, majd feketre pcolt gyaza
tt piros, szablytalan vonalak dsztik. Az ellaposod markolatnak a gombjt
haditrfeval kestett rzlemez zrja le. A fegyver vsett dszts rzbl kszlt s-
698 D i l l i c h 1600, 26; K al mr 1971, 91, 165. kp.
699 Kel eni k 1991, 39.
700 K f.t.f.ntk 1991a., 119.
701 Wal l hausen 1633, 2-3. oldal kztti brk.
702 C z u b e r k a 1906, 91; S g v r i 2002, 203. L sd 125. kp\
703 MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.3914.1-2, hossza: 62,5 cm, r mr ete: 1,4 cm; L u g o s i - T e me s v r y 1989, 31.
214
125. Kerklakatos elstszerkezet lovassgi karably, 17. szzad kzepe
torvast tulipnok s stilizlt akantuszlevelek bortjk, mg az gyazat alatt fbl k
szlt tltvessz helyezkedik el. A fenti, hossz csv pisztolyprt, amelyet akr egy
huszrtiszt is viselhetett mindig a nyereg els kpjra, illetve a szgyelre erstett
egy-egy pisztolytokban hordtk.704A 17. szzad kzepnek egyik jellegzetes lovas
sgi karablyt a 125. kpe?i vehetjk szemgyre.705A kerklakatos elstszerkezettel
szerelt lfegyver sima furat, nyolcszgletes csvel rendelkezik. A barnra pcolt,
hrsfbl kszlt gyazat egyszer vas vretekkel szerelt, mg tusja ellaposod s
faragssal dsztett. Kzvetlenl a cs alatt, az gyazatban kialaktott nylsban egy fa
tltvessz helyezkedik el. A lakatszerkezet tls oldaln tallhat a derkszgben
meghajltott vasplca, amelyhez egykor a pantallrvas csatlakozott.
1616-ban, a ksbbi erdlyi fejedelem, Bethlen Istvn kt j s egy rgi kara
blyrl, valamint egy pr pisztolyrl vgrendelkezett. 1648-ban Mr Istvn egy pr
karablyt hagyott kzeli rokonra.706
Az 1620-as, 1630-as vekben jelent meg a legmegbzhatbbnak tartott francia-
kovs elstszerkezet, amelynek sikert hossz plyafutsa is jl bizonytja, hiszen a
19. szzad kzepig hasznltk.707
A gyalogsgi lfegyvereken a 17. szzadban leginkbb a kancos, mg a lovassgi
fegyvereknl a kerklakatos elstszerkezet volt a leggyakoribb. A 17. szzad mso
dik felben, elssorban a huszrtiszteknl, valamint a fri fegyvertrakban jelentek
meg a franciakovs elstszerkezettel szerelt pisztolyok s karablyok. 1684-ben
704 Wa l l h a u s e n 1633, 16-17. oldal kztti brk.
705 MNM Fegyvertr, Itsz.: 56.5320, hossza: 93 cm, rmrete: 1,5 cm. Hasonl karably: ltsz.: 56.5322,
hossza: 94,6 cm, rmrete: 1,6 cm, szrmazsi helye: rsekjvr.
706 Ra dv nsz k y 1879, 290, 293, 313.
707 C s i l l a g 1965, 25-26; B a l z s - P o n g 1977, 21-23.
708 T hal y 1873, 206.
215
126. Bresciban kszlt, franciakovs elstszerkezet pisztolypr, 17. szzad msodik fele
Munkcson, Thkly Imre dszes lszerszmai kztt ngy pr kerekes s hat pr
vgs pisztolyt, valamint a hozzjuk val pisztoly tokokat is sszertak.708Ebben az
idben a kerekes, a kerklakatos, mg a vgs a franciakovs elstszerkezettel sze
relt lfegyvert jelentette. A fri pisztolyok s karablyok gyazatt csonttal, gyngy
hzzal, st ezsttel s arannyal is gyakran kestettk. Termszetesen a katonai
lfegyverek sokkal egyszerbbek s olcsbbak voltak, hiszen a Szepes vrmegyei la
katosok 1706-os rszabsa szerint egy karablygyazat 90 dnrba, mg egy pr pisz
toly 1forint 20 krajcrba kerlt.709
A magyar furak kztt igen nagy npszersgnek rvendtek az itliai Bresci
ban kszlt, franciakovs elstszerkezettel szerelt lfegyverek. A Zrnyiek, Ndas-
dyak s a Rkcziak fegyvertraiban is megtallhatk voltak a fent emltett
darabok.710A 126. kp egy 17. szzad msodik felben, Bresciban kszlt francia
kovs pisztolyprt tr elnk.711A sima furat, hengeres s bordzott gyrkkel ta
golt csvn a LAZARINO COMINAZZO mesternv olvashat. A vsett srknnyal
dsztett lakatlemezen a PONSINO BORGOGNE BRESCIA mester- s helynv lt
hat. A pisztoly vasbl kszlt vereteit igen gazdag vss kesti, amely leveleket, va
lamint llatokat s meztelen embert brzol. Kln rdekes, hogy a tltvessz vgt
709 Czuber k a 1906, 94.
710 Czuber k a 1906, 95-96.
711 MNM Fegyvertr, ltsz.: 58.7686.1-2, hossza: 48,5 cm, rmrete: 1,2 cm; L u g o s i - T e me s v r y 1989, 28.;
C a r pe g n a 1997, 211.
216
PISZTOLY S KARABLY
virgszirmot tart majom alakja zija le. A fegyver' lakatszerkezett s vereteit Bor-
gogne mester ksztette, mg a pisztolypr csveit az 1650-1696 kztt mkd,
rendkvl hres Lazarino Cominazzo. A Rkczi-csald 1683-ban, Regcen felvett
leltrban egy pr pisztoly csvn szintn a LAZARINO nv volt olvashat.712
A 17. szzadban, a lovassg lfegyvereit legtbbszr a nyeregkamrban, a lszer
szmok kztt troltk. Kecer Sndor 1697-ben kszlt vgrendelete szerint: Lra
val kt ezst szerszm, ketteje veresen festett, egyik kken, hrom flptett nyergekkel, piszto
lyaival s rz kengyel vasaival, a lovsz nyergeken kerekes pisztolyok, a tbbin csak pajzn
nyergek.118
A 17. szzad vgn a lovassgi karablyoknl megjelent az n. trombon, vagy
tromblon vltozat, amelynl a cs vge tlcsrszeren megszlesedett. A ksbbi tr
tnetrnak, Cserei Mihlynak az 1690-es zernyesti csatban olyan tlcsres karab
lya volt, amelybe akr hrom goly s egy mark srt is belement.714A 16. szzadban
s a 17. szzad els felben minden lfegyverhez egy lportartt s egy n. felpor
zt kellett hasznlni. Az elbbiben a csbe kerl lport tartottk, mg az utbbi a
tzfegyver serpenyjbe kerl finomabb lpcrt tartalmazta. A 17. szzad msodik
feltl jelentek meg a tltstartk. A brbl kszlt, enyhn velt fabetttel elltott
tltstartba ltalban 12-14 furatot frtak, amelybe hasonl szm, paprosba bur
kolt, a pontosan kimrt lport s golyt tartalmaz tltst tettk. Ennek a szjra
mg mindig fel kellett ersteni a felporzt, de gy a fegyver tltse gyorsabb s
megbzhatbb vlt. A tlts nmet neve a Ladung s ebbl szrmazik a lding
szavunk, amely nemcsak a tltst, hanem a tltstartt is jellte.715
Szmos esetben nagy mennyisgben hozattak be a magyar, vagy erdlyi rendek l
fegyvereket klfldrl. Ez utbbiak 1640-ben nem kevesebb, mint 3000 musktt v
sroltak Danzigbl a hozzjuk val eszkzkkel, 6 forint 76 clnros darabron.'16
1704 tavaszn II. Rkczi Ferenc a kvetkezkppen szmolt be a kuruc hadsereg ka
tonirl: A legjobban felszerelt lovasnak kt lb hosszsg karablya volt, nylsa olyan
szles, mint egy gycs, kardja elg rossz aclbl, zablja sztrgott, nyerge rosszul felszerelt,
de egy ezrednek legalbb a fele nem volt ilyen jl elltva.111 A hadsereg felszerelsnek
megjavtsa miatt 1704. prilis 26-n utastotta Rkczi fejedelem Enyai Ferenc f-
commissariust, hogy Mecenzfre elmenjen s kt ezer pr pisztolyt s - nem tlcs
res - karablyt csinltasson.718 A 17. szzadban a lfegyvereket Mecenzfen,
Rozsnyn, Csetneken, Korompn, Ksmrkon, Besztercn, Selmec- s Glnicbnyn,
valamint Kassn, Miskolcon s Debrecenben ksztettk.719A reformintzkedsek ha
tsra a kuruc hadseregben - ha nem tl nagy szmban is - megjelentek az olyan ka-
rablyos lovasok, akik mg prpisztollyal is rendelkeztek. Eperjesen a 18. szzad
elejn egy kerekes pisztolyrt 5 forintot, mg a korszerbb vgsrt 5 forint 40 d
nrt krtek.720Berthti Ferenc kassai vicegenerlis 1710-ben kszlt hagyatki lelt
rban kt pr kerklakatos s megdbbenten nagyszm, azaz huszonkt pr
franciakovs elstszerkezet pisztolyt rtak ssze a leltrozk.721
712 C z u b e r k a 1906, 96. 1688.: Carabina ex Breshiano. Thaly 1873, 387.
713 Radvnszk y 1879, 360.
714 C z u b e r k a 1906, 89; K e m n y 1910, 256.
715 MNM Fegyvertr, ltsz.: 54.1687, hossza: 26,6 cm, szlessge: 9,6 cm; C z u b e r k a 1906, 99-100.; K a l m r
1971, 235-236; K o v c s S. 2006a, 313, 13. kp; Sc h u c k e l t 2010, 199, K t. No. 177.
716 Er dl yi 1884, 263-264.
717 Rk c zi 1979, 264.
7,8 T h a l y 1896, 150; H e c k e n a s t 1959, 63.
719C z u b e r k a 1906, 94-95; H e c k e n a s t 1959, 64-68; K a l m r 1971, 225-227.
720S g v r i 2002, 203.
721T h a l y 1896, 150.
217
A 16. szzad vgtl a huszrok is elkezdtek lfegyvereket - elszr pisztolyokat,
majd ksbb karablyt - hasznlni. A 17. szzad els felig a kerklakatos elst
szerkezettel elltott lfegyver volt hasznlatban. A 17. szzad msodik felben mr
feltntek a korszer, franciakovs tzfegyverek. A 18. szzad elejn - mint lttuk -
nagyjbl fele-fele arnyban volt kpviselve a kt tpus elstszerkezet a lovassg
tzfegyvereinl. Ennek ellenre a huszrsg legjellemzbb harci tulajdonsga, a fer
geteges roham mindvgig megmaradt, amikor is a kopja, majd ennek elhagysa utn
a szablya hasznlata volt a kizrlagos. Ezt kitnen bizonytja Nagy Frigyes porosz
kirly (1740-1786) utastsa, aki a lfegyver hasznlatt egyenesen megtiltotta hu
szrjainak, mert egyetlen cl az alakzatban vgrehajtott roham volt: mit dem Sbel in
der Faust. 722
TMADFEGYVEREK
722Tt h 1934, 192.
VDFEGYVERZET
A huszr flvrt eredetrl
1934-ben a Magyar Nemzeti Mzeum egy mncheni rgisgkereskedtl a 16. sz
zad utols negyedben kszlt huszr flvrtet vsrolt (127. kp).723
A magas, flgmb formj, harntbordkkal dsztett harang sisak szles, az
arcot is takar flvrtekkel kszlt. A mell- s htvrt egyarnt 9-9 - a szlein kett
kett, mg kzpen egy cssz szegeccsel rgztett- vaslemezsvbl van sszel
ltva. A lemezsvok pereme felcsiszolt, mg a tbbi rsz fekettett, azaz lenolajfirnisszel
kezelt, amelyet tz fltt hevtettek. Ez a meglehetsen egyszer s nem tl drga
technolgia az idjrs viszontagsgai ellen vdte a flvrtet.
A Szentgyrgyvlgyi Bakcs csald 1532-ben, Lippn killtott cmeres levele - a
fenti mtrgyhoz hasonlan - egsz rkos, azaz teljes egszben lemezsvokbl
sszeszegecselt flvrtet visel huszrokat tr elnk (128. kp).724
Az 1520-as vektl divatba jtt huszr flvrt hasznljnak a derekig rt s k
sztsi technikja miatt mivel a lemezsvok mozgathatan voltak sszeszegecselve
- viseljt kevss gtolta a lovaglsban s a harcban. A flvrt al mg legtbbszr
sodronyinget is ltttek, de az igen szles hnaljkivgs miatt a szablya hasznlata
kor is lehetsg nylt a szles vgmozdulatok biztos s knnyed vgrehajtsra.
I dnknt elfordult, hogy a mell-s htvrtnek a fels rsze egsz lemezbl volt
kovcsolva, s csak az als fele llt hrom mozgathatan sszeszegecselt vaslemez
svbl. Ebben az esetben nem egsz rkos, hanem csak flrkos vrtezetrl be
szlnk.725 A viszonylag knny, nagy mozgkonysgot biztost, szegecselt
vaslemezsvokbl ll huszrvrtek a magyar knnylovassg rszre jttek ltre s
ksztsi technikjuk rvn sorozatgyrtsuk is lehetsges volt. A fenti vdfegyver
klfldn is ismert, hiszen klnsen Eszak-Itliban kedveltk, s az 1530-as vek
vgtl szmos teljes pnclt ksztettek egsz rkos, vagy flrkos mell-s ht
vrttel. A kzelmltban Zygulski (J un.) Zdzislav ugyan les szemmel, de vlemnyem
szerint helytelen megkzeltssel a huszr flvrt kori eredett vetette fel a rmai
lorica segmentata pncltpus s a lgionrius sisak (galea) alapjn.726
Az 1560-as vek vgn, vagy az 1570-es vek elejn kszthettk Bthori Istvn er
dlyi fejedelemnek (1571-1586), majd ksbbi lengyel kirlynak (1576-1586) a fl
rkos huszr flvrtjt (129. kp).121
A mellvrt als rsze hrom lemezsvbl van sszelltva, mg a karkivgsokat
mozgathatan sszeillesztett bettlemez keretezi. A mell- s htvrt teljes fellete k-
ktett technikj. A mellvrt kzpen a keresztre fesztett J zus alakja tnik fel, mg
a httrben egy vr lthat. A mtrgy fellett maratott, majd aranyozott szalagos
indk dsztik, amelyhez hasonlkat szvesen alkalmaztak az augsburgi, nrnbergi, st
mncheni pnclverk a 16. szzad msodik felben. Egyes felttelezsek szerint ez
a flvrt Erdlyben, msok szerint Prgban kszlt. Vlemnyem szerint a Bthori
Istvn-fle huszr flvrt valamelyik nagy dl-nmetorszgi pnclkszt mhely
723MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3569, magassga: 92 cm, szlessge: 46 cm; K al mr 1971, 276, 51. kp,
299, 82-83. kp; T emesvry 1982, 23; SPLENDEUR 1999, 84.
724N y u l s z i n 1987, 71, 130, LV. tbla.
725Ka l m r 1971, 297: 1520 krl tnik fel a magyar huszrokon az n.rkoss flrkos vrtezet.
726A r me r i a 1898, 56, C.31; K a l m r 1971, 297; T h o ma s 1977, 771, 1629, 1638, 1658; M a t t h i a s 1982,
681-685; G a mb e r - B e a u f o r t 1990, 35-36, 111-113; P y h r r - G o d o y 1998, 260-263, 267-270, 292-
295; Zygul ski 2000, 86-102, 168.
727 Sz en d r ei 1896, 770-771; K a l m r 1971, 297; Ga mber - B ea u f o r t 1990, 213-214; DRACULA 2008,
118-119.
A HUSZR FLVRT EREDETRL
termke.728A Bthori-fle flpncl mr kiegszlt hat lemezsvbl ll combvrt
tel is, amelyhez hasonl a Thry Gyrgyt brzol metszeten is feltnik. I tt a hres
bajvv s vgvri kapitny egsz rkos huszrvrtet, valamint kpos, srn bord
zott sisakot visel.729A fejedelmek, furak s huszrtisztek is szvesen hasznltk a hu
szr flvrteket, amely nluk a kzhuszrokkal ellenttben combvrttel is kiegszlt,
s szmos esetben a pncl fellett marats, kkts, valamint aranyozs dsztette.
A fels-magyarorszgi fkapitnysg szkhelyn, Kassn jelents hadszertr m
kdtt. Az elbb emltett intzmny, valamint magnszemlyek rszre is ksztettek
a vros vashmoraiban gyrtott acllemezekbl klnfle pnclokat. 1586-ban a
kassai fegyverderk-ksztk szablyzata a mesterremekrl a kvetkezkppen ren
delkezik:
Zum sechsten begeren wir meister des Handvergs dr Platner, welcher sich neben uns will
niederlassen, da er Meisterstck mache, nemlich ein sauber hungrisch Harnisch mit schmalen
Folien in dr Brust Fnfzehen, im Rckhen auch fnfzehen und ein hungrisch Hauben von
Stahel lles woll gehertnet, zu solchem wirt ihm ein viertel Ja.hr zeit vorgnt werdwn zu ma-
chen. 730
A fentiek alapjn egy egsz rkos huszr flvrtet kellett a hozz tartoz sisak
kal a mesterjelltnek elksztenie. Ebben az idben a magyar vrt, vagy a magyar
mell egyrtelmen a huszr flvrt szinonimja volt. Kassa mellett mg Besztercn,
Lcsn s Eperjesen ksztettek vrteket a 16. szzad folyamn.731
A grazi tartomnyi hadszertr inventriumaiban is szmos esetben tallkozunk
huszr flvrtekkel. A magyar, azaz huszr pnclok elszr 1573-ban bukkantak fel
a hadszertr szmadsknyveiben. A grazi, vagy nha a bcsjhelyi pnclverk ltal
ksztett huszr flvrtek vltakozva hol hungarische, hol hussarische nven szere
pelnek az inventriumokban. Az 1590. vi leltr szerint a grazi hadszertrban 303
huszr flvrt van, a 17. szzad elejn kszlt huszrpnclok tmege tlagosan 7-
10 kilogramm volt.732
A huszr flvrt alatt a legtbb esetben hossz ujj sodronyinget is viseltek, ame
lyet Tapolcsnyi J nos 1598-ban kszlt srkve is kitnen szemlltet.733I tt a magyar
nemes combkzpig r inge fl hossz ujj sodronyinget hzott, amelyre felvette
egszrkos, combvrtek nlkli huszr flvrtjt. Tapolcsnyi fejn tollbokrtval d
sztett huszrsisak van, mg pnclkesztys jobb kezvel buzognyt tart s bal olda
lra szablya van felktve. A fenti srkvn brzolt nemes a 16. szzad msodik
felnek teljes vdfegyverzettel elltott huszrtisztjt trja elnk.
A magyar huszr flvrt jelentsgt jl mutatja, hogy igen megbecslt ajndk
nak szmtott a Portn. 1547 s 1606 kztt az osztrk csszri udvar szmos esetben
rendelt meg Augsburgbl klnfle ajndktrgyakat, amelyeket Isztambulba a szul
tnnak, a nagyvezrnek s msoknak kldetett el. Az ajndkok kztt tbb esetben
voltak fegyverek, nevezetesen kktett, aranyozssal s boglrokkal kestett huszr
flvrtek. 1590-ben II. Rudolf csszr (1576-1612) megrendelsre egy, a fentiekben
lert flrkos huszr flvrt terveinek rajzai maradtak fenn, amelyet a nagyvezr
nek, Szinn pasnak szntak. A sznezett, igen gazdagon dsztett tusrajzokhoz mel
lkelt levl szerint a flvrt 200 tallrba fog kerlni a kkts s elssorban a gazdag
728 K a l m r 1971, 297-298; T h o ma s 1977, 839-841, 862-863.
729K almr 1971, 301, 87. kp; N A G Y KPES 2000, 110. Lsd a 82. kpet!
730 K e m n y 1905, 273; V. P l f f y 2002, 70-76. A 16-17. szzadban a magyar nyelvben az acllemezbl
kovcsolt testpnclt fegyverderk nak, mg a sodronyinget pnclnak neveztk! K almr 1971, 300-301.
731 K a l m r 1971, 301.
732 P i chl er 1880, 98-103; K al mr 1971, 299-300.
733 G a l a v i c s 1986, 31. kp.
129. Bthori Istvn erdlyi fejedelem (1571-1586), lengyel kirly (1576-1586) huszr
flvrtje, 1570-es vek
225
VDFEGYVERZET
aranyozs miatt.734Hasonl, a 16. szzad vgn Augsburgban kszlt, aranyozssal
s boglrokkal kestett flrkos flvrtet riz a bcsi Kunsthistorisches Museum,
valamint sisakot a mncheni Bayerisches Landesmuseum.735
Kassn az 1635. vi rszabs szerint mg kszltek fekettett flvrtek, st karva
sak is. Az elbbinek az ra 9, mg az utbbi 2 forint volt. Kassn a 16. msodik fe
lben szmos Nrnbergbl rkezett pnclver mester telepedett le, taln elg csak
utalni Matthias Bayerre, aki 1594-ban nyert polgrjogot.736A harmincves hbor
utn a huszrok mr ritkbban alkalmaztak vdfegyvert, fknt a fnemeseknl,
valamint magas rang csapatparancsnokoknl mutathat ki a mellvrt, vagy sodrony
ing viselse. A fent elmondottakat jl szemllteti, hogy 1652-ban Pnclgyrt J nos
mr csak egymaga van a kassai fegyverderk, azaz pnclkszt chben!737
A huszr flvrt mintegy 100 ven keresztl volt hasznlatban. II. Ulszl (1490-
1516) 1498. vi dekrtuma intzkedik elszr arrl, hogy a huszroknak sisak mel
lett sodronyinggel is rendelkeznik kell.738I gen rdekes azonban, hogy a 16. szzad
elejrl szrmaz szmos huszrbrzols kizrlag trcsapajzzsal, kopjval, vala
mint szablyval felszerelt knnylovasokat tr elnk.739II. Lajos (1516-1526) 1518.
vi dekrtumnak klnsen figyelemremlt azon kittele, mely szerint a legalbb
50 jobbggyal br nemeseknek huszr mdra sodronyinggel, sisakkal s ms egyb
fegyverekkel szksgesek szemlyket elltni.740Vlemnyem szerint 1526 eltt a
huszrok nemtl jelents rsze viselt sisakot s sodronyinget, ezrt is szorgalmazta
ezek hasznlatt a fenti trvnycikkely. A mohcsi csatban a nehzlovassg j rsze
elesett s ezzel prhuzamosan megsznt az erre a fegyvernemre alapozott harcmd
is.741A nehzlovassg helyre a megnvekedett vdfegyverzettel elltott huszrsg
lpett. Az 1520-as vek vgtl a legjellegzetesebb vdfegyver a sodronying, sisak
s a trcsapajzs mellett a huszr flvrt lett, de az utbbit eleinte csak a magas rang
huszrtisztek egy szk rtege viselte.742A huszr flvrt eredett - tudomsom sze
rint - komoly vizsglatnak mg nem vetettk al. Kalmr J nos szerint a huszrok a
kpos, keleti tpus sisakokat a szphiktl vettk t.743A fenti megllapts tkrben
vizsgljuk meg, hogy milyen vdfegyverekkel rendelkeztek az oszmn-trk harco
sok a 15-16. szzad folyamn.
A 15. szzad trk testpncljt a 130. kpen vehetjk szemgyre. Ez a lemezek
kel megerstett sodronying 1895-ben a mncheni Kuppelmayr-gyjtemnybl vtel
tjn jutott a Nemzeti Mzeumba.744A sodronypncl egy centimter tmrj sze
gecseit vasgyrkbl van sszelltva s - az alkarvrt hasznlata miatt - rvid uj
jakkal kszlt. A vdfegyver ell sztnyithat, s itt, valamint oldalt arabeszkekkel
kestett 17 nagyobb mret, a szleiken a sodronykarikkhoz erstett vaslemezek
kel rendelkezik. A sodronying htba t, fggleges sorban fut 50 kisebb vaslemezt
734SCHTZE 2005, 10-11.
735TULPOMANIE 2004, 132-133; SHTZE 2005, 8-9. V. Szal ay 1861, 380-382.
736K emn y 1905, 274.
737 K emny 1901, 78.
738CORPUS 1899, 492; B o r o s y 1971, 23.
739K a l m r 1971,12, 3. kp; L u g o s i - T e me s v r y 1988, Kt. No. 40; Za r n c z k i 1992, 17, 56-58; IMPE
RIAL 2000, 37; B. Sz a b 2008,133; K o v c s S. 2009, 591.
740Loricam, geleamque et aliud genus armorum more husmronum.: CORPUS 1899, 744-746, 2-6. trvny
cikk; Bo r o s y 1971, 23; K o v c s S. 2009, 588-589.
741 T t h 1934,145; T t h 1938, 72; B. Sz a b 2005, 609; B. Sz a b 2006, 161-162.
742 K o v c s S. 2009, 590; v. K a r o l y i 1930, 59.
743 Ka l m r 1971, 270-271.
744 MNM Fegyvertr, ltsz.: 59.7852.2, hossza; 78 cm, szlessge: 47 cm; WAFFEN-SAMMLUNG 1895, 9,
No. 56, (Tafel XVII.); Ko v c s S. 2009, 596, K t. No. 111; Sc h u c k e l t 2010, 43.
226
130. Lemezes sodronying. szak-Kaukzus, 15. szzad vge (htulnzet)
A HUSZR FLVRT EREDETRL
rgztettek a fent megismert mdszerrel. A fellelhet prhuzamok alapjn valsz
nsthet, hogy a szban forg lemezes sodronying a 15. szzadban az szak-Kau-
kzusban kszlhetett.745 A korabeli oszmn-trk fegyverjegyzkekben szmos
esetben tallkozunk a derbendi, azaz Derbend-bl val kifejezssel. A Kaukzus
ban, ajelenkori Dagesztnban tallhat Derbend s Kubacsi, ahol a 15. szzad utols
vtizedeitl kezdve szmos sisakot s pomps sodronyinget gyrtottak oszmn-trk
s perzsa megrendelsre. II. Bajazid szultn (1481-1512) 1500-ban engedlyezte egy
Haci Yar Ali nev keresked szmra, hogy a Kaukzusbl importlt sodronyingeit
brhol korltozs nlkl rulja.746A lemezes sodronyingek legkorbbi fennmaradt
pldnya Timur Lnk (Tamerln) unokjnak, Shiraz kormnyzjnak, I brahim szul
tnnak a tulajdonban volt.747A sodronying szemei kz erstett vaslemezek Korn
idzetekkel s virgmotvumokkal kestettek, amelyek 1420 s 1433 kztt
kszltek. A 14. szzad msodik felbl szmos olyan kzp-keleti miniatrt isme
rnk, amelyen a harcosok a sodronying felett egy specilis flvrtet viselnek. A mell
s ht fokozottabb vdelmt szolgl pnclflesg perzsa neve a char ayne, vagyis
a tkrs flvrt.748Ez a vdfegyvertpus tulajdonkppen egy-egy nagyobb mret
korong alak, a hton s mellen viselt vaslemezbl, egy-egy kisebb vllvrtbl ll,
amelyet sodronykarikk, valamint kisebb vaslemezek ktnek ssze. Egy 1396-ra da
tlt Timurida miniatra egy olyan elkelt tr elnk, aki mr egy lemezes sodrony
inget visel. A 14. szzad vgn szlethetett meg ez a vdfegyvertpus, amely minden
bizonnyal Timurida eredet.749A 15. szzad folyamn jelen pncltpus igen np
szer lett a perzsk mellett az oszmn-trk elkelknl s a katonai elitnl. A le
mezes sodronying mellett a teljes testpncl rsze volt mg a sodronyos-lemezes
fels, valamint az als lbszrvrt is, ez utbbit egy lemezbl kovcsoltk s hen k
vette ezen testrsz pontos anatmiai formjt.750A lbak vdelmt rendszerint egy
olyan csizmval oldottk meg, amelynek a kls fellett sodronyos vaslemez vta.
Mint emltettk, a rvid ujjal kszlt lemezes sodronyinghez minden esetben alkar-
vrt-prt, azaz bazuband-ot viseltek.751Az oszmn-trk sodronyingek egy rsznl
igen kis mret vaslemezbetteket alkalmaztak. Ez utbbi tpust jl szemllteti az isz
tambuli Hadtrtneti Mzeumban (Askeri Mzesi) rztt egyik vdfegyver, amely a
mohcsi csatban is rszt vett Behram pasa tulajdonbl szrmazik, aki egyben Ru-
mlia kormnyzja volt s 1532-ben hunyt el.752
745ARMERIA 1898, 27; L e n z 1908, Pl. I.; R o g e r s 2000, 142-143; MILITARY .n., 96; A s z t v a c a t u r j a n
2002, 68-74; R o b i n s o n 2002, 60-62; B a s h i r 2008, 291-292, 298-299.
746 Ro ger s 2000, 141.
747 Bashi r 2008, 300-301.
748 R obi nson 2002, 31-38; ALEXANDER 2002, 229-231; A sz tvacaturj an 2002, 71-73; K horasani 2006,
281-282. Haznkban az egyetlen, 16. szzadbl szrmaz komplett tkrs pncl a debreceni Dri Frigyes
Mzeumban tallhat, amely a Dri Frigyes-gyjtemny Szphi vrtezet-nek a rsze, ltsz.: DF. 2/155,
a hozz tartoz sisak leltri szma: DF. 1/155. A Magyar Nemzeti Mzeum fegyvergyjtemnyben e
pncltpus nvadjul szolgl egy-egy korong tallhat: ltsz. 59.7836, 59.7837. Mind a debreceni,
mind a budapesti vdfegyverekbe egyarnt belevstk a K A Y I SILAH tanigt. V. R ogers 2000, 148-149.
749N i col l e 1990, 37-40; Pyhrr-Godoy 1998, 124, 3. jegyzet; Bashi r 2008, 300.
750 Robinson 2002, 36-37; Bashi r 2008, 302-307; MILITARY .n., 100-103.
751 R o b i n s o n 2002, 34-35; K h o r a s a n i 2006, 283-284; Ba s h i r 2008, 308.
752MILITARY .n., 98-99. Szksges megjegyezni, hogy orosz fldn egszen a 17.szzadig hasznltak
keleti eredet pncltpusokat, amelyeket rszint a Kaukzusbl, rszint a nomdoktl vettek t. Ezt
jl bizonytja, hogy a nagy lemezekkel megerstett sodronying orosz neve a yushman, mg a tkrs
pncl elnevezse a zertsalo" sz. L enz 1897, 19-34; ONE HUNDRED 2002, 98-109. A 16. szzad ele
jtl tnt fel az oroszoknl a sr, apr lemezekkel megerstett sodronying, melynek neve behter.
Ilyen pnclokat tmegesen viseltek az 1514-es orszai csatt megrkt, 1520 krl festett tblak
pen az orosz harcosok (131. kp). Bochenski 1971, 4; ONE HUNDRED 2002, 9497; Wasilkowska
131. Orosz-lengyel sszecsaps az orszai csatban. Tblakp, 1520 krl
229
132. Turbn sisak. szak-Kaukzus, 15. szzad vge
133. Oszmn-trk minta utn ksztett magyar huszrsisak, 16. szzad els fele
VDFEGYVERZET
Az oszmn-trkk a fej vdelmre tbbnyire sodronnyal kombinlt, cscsos ha-
rang sisakot alkalmaztak. A 15. szzad kzeptl bukkantak fel nagyobb szmban
az gynevezett turbn - sisakok.753Az elbbi tpusbl egy pomps darabot a Nem
zeti Mzeum is riz, amely Delhaes Istvn festmvsz hagyatkbl 1902-ben ke
rlt az intzmnybe (132. kp).754
Srn bordzott haranggal s magas, karcs csccsal kszlt, amelynek a tetejn
csonkolt, kismret tglatest l. A mtrgy als kerletbe a sodronyszvet egykori
befzsre szolgl, ttrt, kis ngyzetformj fleket erstettek. Ugyancsak itt kt
szemldk alak kivgst figyelhetnk meg, de ennek a kzeprl hinyzik az egy
kor itt elhelyezked orrvas. A kzps rsz kivtelvel a sisak teljes fellett ara-
beszkek s vsett, arab rsos feliratok dsztik, amelyekhez hasonlt a kaukzusi
Dagesztn vidkn hasznltak a 15. szzad folyamn. A mtrgy kzps rszn lt
hat az egykori konstantinpolyi szultni fegyvertr vsett pecstje a KAYI SILAH
DAMGASI. A turbn sisakok a 15. szzad msodik felben zmben a Kaukzus
ban s Anatliban kszltek az oszmn-trk s perzsa piacra, st ajndk form
jban mg a Mameluk Birodalomba is eljutottak. A turbn sisakok igen nagy szmban
maradtak fenn, hiszen a mr emltett isztambuli Hadtrtneti Mzeum jval tbb
mint szz - sajnos publiklatlan - darabot riz csak ebbl a tpusbl.755II. Mohamed
szultn (1444-1446, 1451-1481) a korbbi biznci Szent I rn bazilikban alakt
tatta ki az isztambuli kzponti fegyvertrat, amelybl az udvari zsoldos csapatok fegy
verzett egsztettk ki a hadjratok alkalmval.756
Az itt rztt fegyverek mindegyikbe belevstk a KAYI SILAH tamgt. Az eur
pai s szak-amerikai nagy mzeumok mindegyikben riznek nhny turbn sisa
kot s lemezes sodronyinget, amelyek szinte kivtel nlkl a kzponti szultni
fegyvertr vsett jegyt viselik. Ezeknek a vdfegyvereknek egy kisebb rsze 1828-
ban, vagy 1829-ben az erzurum-i fegyvertr elfoglalsakor kerlt az orosz cri csa
patok kezbe. A zmk azonban abbl az egyttesbl szrmazik, amelyet 1839-ben
Abdlmedzsid szultn (1839-1861) adatott el eurpai mkereskedknek. J . M. Ro-
gers turkolgus professzor a fenti esemnyt nem kis irnival a szultni fegyvertr
tavaszi nagytakartsnak nevezte.757A keleti kpos sisakok kztt rdekes tpust
kpviselnek azok a mameluk sisakok, amelyeken az 1420-as, 1430-as vektl megje
lentek a szles szemellenzk, leereszthet orrvasak s felszegecselt tarkvrtek.758
A 15. szzad vgtl az oszmn-trkknl a turbn sisakok jelents talakulson
mentek t, amelyet II. Bajazid szultn Prizsban rztt feliratos sisakja szemlltet a
legjobban. A mtrgy rdekessge, hogy harangja egy harntbordzott turbn sisa
kot mutat, amelyen nincs szem kivgs, de van helyette szles szemellenz, leereszt
het orrvas s pntokkal felerstett tarkvrt.759A 16. szzad elejtl a sisakharang
1998,10-11. Az 1530-as vekbl szrmaznak a fenti pncltpus Itliai msolatai: B oehei m 1894, 9;
B l a i r 1958, 37; G am b er - B eau f o r t 1990, 37-38; P y h r r - G o d o y 1998, 116-124. A behterkialakul
snak s hasznlatnak mig legkivlbb feldolgozsa: B o c hensk i 1971, 5-47; v. L enz 1897-1899,
110; P y h r r - L ar o c c a- O g aw a 2002, 41. A behter 17.szzadi, igen klnleges vltozatval a frankni
Esterhzy-gyjtemny is rendelkezik: Sz en d r e i 1896, 459-460; ESTERHZY 2006-2007, 81-82.
753 R o c e r s 2000, 145-146; R o b i n s o n 2002, 58-59, Pl. XII; MILITARY .n., 88-91; A s z t v a c a t u r j a n 2002,
64; B a s h i r 2008, 322-325. A turbn sisak mongol elkpe: L a r o c c a 2008, 27-29.
754MNM F egyvertr, l tsz.: 55.3487, magassga: 30 cm, tmr j e: 23,5 cm; K o v c s S. 2009, 596, K t. 112.
755ALEXANDER 1984, 97-104; B a s h i r 2008, 323, 2. jegyzet.
756MILITARY .n., 10-12; E me c e n 2006, 428; g o s t o n 2008, 37-39; v. T e me s v r y 1982, 8.
757ALEXANDER 1984, 98, 8. jegyzet; R o g e r s 2000, 144.
758 At i l 1981,112-113; B a s h i r 2008, 317. Lsd a 139. kpet!
759LE MUSE 1917, 79, Pl. XXXI ./l.; N i c o l l e 1983,16; ALEXANDER 1984, 103. Lsd 140. hp\
232
134. Orosz minta utn ksztett dszsisak. Dl-Nmetorszg, 16. szzad els fele
,vVV; V V'^V.S
/ .i^.VV ||4'llf > .'V
' $'**VVY ^
' * l t WW /7>j V
>.m *:>iii:Vi\ ^ilu MX /tft*
136. Oszmn-trk lemezes sodronying s sodronykeszty pr V. Kroly csszr (1519-1558) illusztrlt fegyverlel-
trknyvb (Inventario Iluminado). Madrid, 1540-es vek
is jelentsen talakult, azaz magasabb vlt s megjelentek a flvrtek is. A 16. sz
zad kzepe tjtl fennmaradt magyar huszrsisakok egyrtelmen az elzekben
lert oszmn-trk vdfegyverekbl szrmaztathatak.760Korbban mr emltet
tem, hogy az 1498. s 1518.vi dekrtumok megkveteltk a huszrok, illetve a hu
szr mdra felszerelt nemesek szmra a sisakok viselst. A trgyi emlkanyag igen
rdekes darabja az a vdfegyver, amely a 133. kpen lthat.761A mtrgy kpos,
nyolc gerezdre osztott haranggal kszlt, amelynek az als felben kidomborod h
romszgek s flkrvek lthatk. Az egykor rszegecselt szemellenzje letrt s orr
vasa is hinyzik, csakgy mint flvrtje. A sisak htuljn lv - ugyancsak rszegecselt
- nyakvrtje szintn letrt. A mtrgy hts rszbe egy cmer van betve, amelyben
kt keresztbetett kard s W bet lthat. Az elz cmerszerjegy felteheten a si-
760 Robinson 2002, 80-82; A sztvcaturj an 2002, 61-63; Bashi r 2008, 318-319, v. Szendrei 1896, 212
214.
751 MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.512*7, magassga: 21,5 cm, tmrje: 21,7 cm. Hasonl sisakot 1909-ben
Mesterszllson is talltak. MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.5126, magassga: 24 cm. K almr 1971, 276, 50.
kp; v. Szendrei 1896, 237, 812. szm alatt.
135. Oszmn-trk sisak, 16. szzad eleje 235
VDFEGYVERZET
sakot kszt kovcs blyege, amely jl bizonytja, hogy nem trk munkrl van sz.
J elen vdfegyver egyrtelmen egy trk sisak utn ksztett magyar darab, ame
lyet egykor biztosan huszr, vagy huszr mdra felszerelt nemes viselt.762
E helyen szksges megemlteni a Nemzeti Mzeum hossz cscsba fut, a 16.
szzad els vtizedeibl szrmaz dszsisakjt, amely a bcsi mkincsekbl szrma
zik (134. kp).16* Erteljesen kposra kovcsolt harangjt nyolc gerincl gerezdekre
osztja, mg fellett maratott, majd aranyozott indk, valamint szarvas, sas s uni-
kornis alakja dszti. A mtrgy egy tipikus orosz darab, amelynek csaknem tkle
tes prhuzama IV. Ivn crnak az 1530-as vekben kszlt feliratos sisakja.764A
fentiek ellenre ez a mtrgy felteheten valamelyik jelents dl-nmetorszgi ko
vcsmhelyben kszlt.
A trk vdfegyverzetben a 16. szzad els vtizedeiben a kpos harang sisa
kok mellett megjelent egy olyan sisaktpus is, amely alacsonyabb, a koponya form
j t jobban kvet haranggal kszlt.765Ennek a tpusnak egy kznapi vltozata a 135.
kpen lthat, amely 1899-ban Neszmly s Alms kztt egy homokztonyon kerlt
el.766A medaillonos bordkkal dsztett harang tetejt gombos vg, kpos lemez
zrja le. A sisakharang teljes als kerletbe szegecselt vasgyrkbl ll sodronyta
kart erstettek, amely nemcsak a nyakat, hanem a homlokot is vdte egykor. A
sisak elejn bjtatban mozg, csavarral rgztett orrvd pnt van, amely mindkt
vgn mandula formjra van kikpezve. A 127. kpen lthat egsz rkos huszr
flvrthez tartoz sisak harangjnak a korabeli pldnyokhoz kpest kiugr cscsa eltnt,
s gy magas flgmbformt lttt, amelyet harntirnyban sr bordk tagolnak. A
korbbi lnctagon fgg nyakvrtek helybe a felszegecselt, 4-5 vzszintes vaslemez
svbl sszelltott vltozat lpett.767A 15 ves hbor idszakban a magyar hu-
szrsg ilyen sisakokkal volt tmegesen felszerelve. A grazi tartomnyi hadszertr
inventriumaiban 1582-tl bukkantak fel a fent ismertetett sisakok, hungarische
haube nven. 1601-ben Mathes Metitsch grazi pnclver mester 20 darab huszr
sisakot (,, hungarische strbenhauben) ksztett el 35 forintrt a hadszertr szmra.768
A huszr flvrt sisakjnak oszmn-trk eredete - vlemnyem szerint - jl bi
zonythat. Az elz pncltpus rkos mell- s htvrtjnek az alaptlete minden va
lsznsg szerint szintn - a mr ismert - trk vdfegyvertpushoz kthet. A 752.
jegyzetben rszletesen beszmoltam az orosz behter elnevezs lemezes sodronyin
gek szak-itliai msolatairl. A 134. kpen lthat sisak szintn egy orosz vdfegy
ver dl-nmetorszgi kpija lehet. Az oszmn-trk testpnclok nyugat- eurpai
ismerett s hasznlatt legjobban az Inventario Iluminado, azaz V. Kroly csszr
(1519-1558) sznezett rajzokkal illusztrlt fegyverleltrknyve igazolja. Az 1540-es
vekben kszlt rajzos inventrium egyik darabja egy oszmn-trk teljes lemezes
sodronypnclt mutat a hozz tartoz lemezes alkarvrttel egytt (136. kp).769 A
137. kpen a New York-i Metropolitan Museum of Art - sokat idzett - komplett osz-
mn-trk lemezes sodronypnclja lthat, amelyet 15. szzadi ksztsnek tarta-
762 Szendrei 1896, 249-250, 827. szm alatt; Rogers 2000, 144-145; v. K almr 1971, 89,163. kp.
763A BCSI 1933, 43; K al mr 1971, 276, 49. kp; SPLENDEUR 1999, 76; B. Szab 2008, 123; MNM
Fegyvertr, Itsz.: 55.3346, magassga: 31,5 cm, tmrje: 24 cm.
764 DR KREML 2004,112. Az 1514-es orszai csatt brzol tblakpen az orosz harcosok a fentiekben
ismertetett sisaktpust viselik. Lsd 131. kp\ K irpichnikov 1976, 33-35.
765Thomas-Gamber 1976, 246-247; Robinson 2002, 58-59, Pl.VI I I -I X.
766MNM Fegyvertr, ltsz.: 70.9378, magassga: 37,3 cm, tmrje: 20 cm. Temesvry 1989, 50, Kt. 51.
767 Kal mr 1971, 276-277, 51. kp
768 Pi c h l er 1880, 100-101; IMPERIAL 2000, 16-18, 55.
769CATLOGO 1898, I X-X., 392, N.18; Pyhrr-Godoy 1998, 123-124, 51. bra, illetve 6. jegyzet.
236
A HUSZR FLVRT EREDETRL
nak.770sszehasonltva az elz vd
fegyvert a 127. kpen lthat huszr fl
vrttel rgtn szembetnik a
hasonlsg. A magyar huszr flvrt a
trk elit harcosok lemezes sodronyin
gnek jelentsen tovbbfejlesztett m
solata, amely felteheten Magyaror
szgon j tt ltre. A trk vdfegyver
nl a lemezeket minden esetben a sod
ronying kariki kz erstettk, mg a
huszr flvrtet tbbnyire hossz ujj
sodronying felett hordtk. Az oszmn -
trkk elit lovassgnl a lemezes sod
ronying mellett az egsz 16. szzad fo
lyamn nagy jelentsge volt a tkrs
pnclnak. A huszr flvrt a 16. sz
zad kzeptl, - mint lttuk - igen meg
becslt ajndk volt a Portn. Bizonyra
nem a vletlen mve, hogy az 1590
krl festett Codex Vindobonensis szp-
hikat brzol akvarelljn az egyik ud
vari lovas tkrs pnclt, mg a msik
flvrtet visel.771
A 16. szzad elejtl a keleti, azaz
oszmn - trk s orosz vdfegyverek
Velencn, valamint a Magyar s a Len
gyel Kirlysgon keresztl jutottak el
Nyugat-Eurpba. Eszak-Itlia legkiv
lbb fegyverkovcsai utnoztk az orosz
s a trk pnclokat, elssorban a helyi
s a Habsburg elit szmra. A fentiek el
lenre, elssorban a 128. kpen lthat
erdlyi, 1532-ben festett, egsz rkos
huszr flvrtet brzol cmer alapjn
gy vlem, hogy e pncltpus Magyar-
orszgon az 1520-as vekben szlethe
tett meg. A cl az lehetett, hogy a
nehzlovassg helyre lp huszrsg a
770Metropolitan Museum, New York, ltsz.: 36.25.59.; Bochenski 1971, 29; N i col l e 1995, 21, C. bra; Go-
rel i k 1979, 50; A sztvacaturj an 2002, 70; Robinson 2002, 58-59, Pl. VI.A-B. Michael Gorelik szerint
jelen pncl komplett egszet alkot, annak ellenre, hogy szmos ksbbi ptls s javts lthat rajta.
A kutat vlemnye szerint ez a vdfegyver Hrt vidkn kszlhetett a 15. szzad msodik negye
dben. A Metropolitan Mzeum jelenlegi vezet kurtornak, Stuart W. Pyhrr-nek a kzlse szerint a
fenti pncl nem tekinthet homogn, teljesen sszetartoz vdfegyvernek. J elen mtrgyat a kons
tantinpolyi szultni fegyvertr 1839-ben eladott vdfegyvereibl felteheten mkereskedk lltot
tk ssze s adtk el utna a New York-i mzeumnak. Az elz informcirt Toll Lszlnak
(Hadtrtneti Mzeum) tartozom ksznettel.
771 DIE OSMANEN 1985, 64-65, 6. bra; I n a l c i k 1994, 132-133, 25. bra; v. Bo l d o g 2008/09, 129, 6.
jegyzet.
Oszmn-trk lemezes sodronypncl, 15. sz.
Metropolitan Museum of Art (New York)
237
VDFEGYVERZET
trk elitlovassg mlt prja legyen.772Ennek legfontosabb eleme a huszr flvrt
volt, amelynek ksztsi technikja tbb mint 100 ve ismert volt az eurpai pnc
lok vll-s combvrtjeinl, valamint csataktnyeinl.773E pncltpusnl az als le-
mezsvok kzps szegecsei csak dsztenek s nem rgztenek. Ennek kvetkeztben
a lemezek a fent elmondottak s a cssz szegecsek alkalmazsa miatt nmileg el
mozdulnak. A huszr flvrt hasznlata kvetkeztben a magyar huszrsg rszben
a szphi msv vlt, de ezt gy tette, hogy annak testpncljt jelentsen tovbb
fejlesztette. E pncltpus eleinte csak tisztek egy rsznl jelent csak meg, mg t
meges hasznlata felteheten az 1570-es vektl terjedt el a huszroknl, amely a
cscspontjt ktsg kvl a 15 ves hbor alatt rte el.
772 B l ai r 1958, 37-38; Bochenski 1971, 55; Robinson 2002, 60-66; B ol dog 2007, 67-69; v. B. Szab
2008, 144, 73. jegyzet.
773WEHRHAFTE 1986, 12-16; IMPERIAL 2000, 24-35; T o l l 2008, 102-107, 117-120.
A huszrsisak s a sodronyos vassapka
A kpos harang, szegecselt, vagy kovcshegesztssel, esetleg forrasztssal kln fel
erstett sisakcsccsal elltott vdfegyverek a 8. szzadtl tntek fel elssorban Per
zsibn s Turkesztnban. A 9-10. szzadban nemcsak a fenti, hanem a nomdok
ltal uralt terleteken is npszerv vlt ez a sisaktpus. A 10-11. szzad folyamn a
Kijevi Rusz terletn fegyverzetvltsnak lehetnk a tani. A szomszdos nomdok
hatsra kard helyett egyre inkbb szablyt s a korbbi, viking tpus sisakok mel
lett keleti kpos sisakot kezdtek hasznlni.
A fenti tpusba tartozik a 10-11. szzadra keltezett Pcs-Domb utcai, valamint a
csernyigovi s makrajevi sisak. A 11-13. szzadban hasznlt szaki sisakfajta mind az
orosz, mind a nomd krnyezetbl ismert. J ellemzje az alacsony, a koponya for
mjt kvet harang, amely lehet sima vagy fggleges gerinclekkel gerezdekre
osztott. A sisakra igen gyakran gynevezett fl arcvrtet, azaz szem- s orrvrtet er
stettek szegecselssel, amelybe nha sodronyszvetet fztek. gy a fenti tpusbl csak
a szemnyls volt szabadon hagyva.
Ez a vltozat a 13. szzadban is npszer volt, erre legjobb plda a likowoi sisak
rszegecselt sisakcsccsal s a szemldkt, valamint orrot kihangslyoz - ugyan
csak szegeseit - gynevezett fl arcvrttel. Az ezsttel, Mihly arkangyal alakjval d
sztett sisakot 1216-ra keltezi s J aroszlv nagyherceghez kti Kirpicsnikov, a neves
orosz fegyvertrtnsz.774
A 12. szzad folyamn orosz terleten alakult ki, de nomd fldn is npszer lett
egy jabb sisaktpus, amelynek jellemzje, hogy a korbbi 10-11. szzadi kpos sisak
harangja megnylt s rerstett, sokszor 15-20 cm hossz karcs sisakcscsban vg
zdtt. Kt esetben talltak olyan darabot, amelyre a szemldkt s orrot kihang
slyoz flmaszkot szegecseltek. Ms esetekben - valsznleg a nomdoknl - a
fenti sisakhoz teljes arcvrteket erstettek, amelyek rszletesen vagy elnagyoltabban
brzoljk az emberi arcot.
Dlnyugat-Moldviban - Vatra Moldovitei (Hurgisca) - talltk azt a deplele
tet, amelyben kt sisak is volt a 13. szzad els felbl.775
Az egyikk igen j prhuzama annak a sisaknak, amely a 138. kpen lthat.776A
kpos harang vdfegyver rdekessge a sisak testbl kialaktott szemellenz. Az
egykor aranyozssal s ezstzssel, valamint gazdag vsssel kestett sisak a 13.
szzad els felben kszlt. 1877-ben mederkotrs alkalmval talltk a dli vasti
sszekt hd pesti oldaln. Minden valsznsg szerint ez a Perzsibn, vagy Nyu-
gat-Turkesztnban kovcsolt vdfegyver egy magas rang kun elkel tulajdonban
lehetett s 1241-ben kerlhetett a Dunba.777
Haznk terletn Cslyoson s legutbb Csengeln ltott napvilgot 13. szzadra
keltezhet kun sisak. Ezek a vdfegyverek csaknem flgmb alakak, harangjuk
enyhn cscsosod, als rszkre szles lemezpntot erstettek, amely keskeny szem
ellenzvel s stilizlt, emberi arcot mutat dombortssal kszlt.778A kun elkelk
mg a 14. szzad folyamn is hasznltk a fenti tpus sisakot, amelyet a gelencei
Szent Lszl falfresk jl bizonyt.779
774 Ki r pi c h n i k o v 1986, 102-103.
775 Kovcs S. 2003, 361-362.
776 MNM Fegyvertr, ltsz.: 52.36, magassga: 18,2 cm, tmrje: 23 cm; Bo nc z 1885, 373-378; Kal mr
1971, 264; K ovcs S. 2003, 361-367.
777 K ovcs S. 2003, 361, 364.
?7S P l czi 1969, 108; H orvth 2001, 153-160.
779 Lszl 1993, 68.
239
m
138. Vsssel kestett sisak, 13. szzad els fele
240
Ezek a keleti, kpos sisakok
nemcsak a kunoknl, hanem
az oszmn-trkknl is elter
jedtek a 14. szzadban, ame
lyet Orhan szultn (1324-
1360) ezstztt sisakja is jl
igazol.780 Ennek a vdfegy
vernek a jellegzetessge a ha
rntbordkkal kestett kpos
harang, amely erteljesen fel
nyl sisakcscsban vgzdik.
A fenti tpus, harnt-, vagy
fggleges bordkkal elltott
sisakok mind Anatliban,
mind Nyugat-Turkesztnban
szp szmmal kszltek a 15.
szzad folyamn is, amelyeket
az isztambuli Askeri Mzeum
ban rztt Timurida uralko
dk sisakjai is kivlan
szemlltetnek.781 Az oszmn
trk szultnok mindig is cso
dlattal adztak a mameluk
fegyvereknek s a gyztes
egyiptomi hadjrat utn sz
mos mameluk hadfelszerels
kerlt Konstantinpolyba.
Mint korbban emltettk,
1839-ben Abdlmedzsid szul
tn (1839-1861)trnra lpse
idejn szmos sisakot kiselej-
teztetett az egykori Szent
I rn bazilikban elhelyezett
fegyvertrbl. A vdfegyverek
j rsze lelmes trk kereske
dk rvn eurpai gyjtem- ^ Mamduk ^ ^ 143Q
nyekbe, kztk a prizsi Musee
de Louvre-ba kerlt. Ez utbbi
mzeum egyik kiemelked mtrgya a 139. kpen lthat pomps mameluk sisak.
Az erteljesen kposod haranggal kszlt vdfegyver rdekessge, hogy felszege
cselt szles szemellenzvel, leereszthet orvassal s ugyancsak felszegecselt tark
vrttel rendelkezik. Az arannyal tausrozott feliratok szerint ez a sisak Barsbay
mameluk szultn (1422-1438) tulajdonban volt egykoron.782
Mint emltettem, II. Bajazid szultn 15. szzad vgn, vagy a 16. szzad elejn k
szlt feliratos sisakjt a prizsi Muse de LArme rzi (140. kp).783 A mtrgy rde
780 A l exander 1984, 98. 1. kp; MILITARY . n. 89.
781 MILITARY . n. 88.
782 A ti l 1981, 112-113. Hasonl, de mr fiilvrtekkel is rendelkez mameluk sisakot riz a Furusiyya-
gyjtemny a 15. szzad els felbl: Bashi r 2008, 317.
783 N i col l e 1983, 16; A l exander 1984, 103, 10. kp.
241
VDFEGYVERZET
kessge, hogy harangja egy harntbor-
dzott turbn sisakot mutat, amelyen
nincs szemkivgs, de van helyette sz
les szemellenz, leereszthet orrvas s
pntokkal felerstett tarkvrt. Mr a
15. szzad els felbl ismernk olyan
mameluk sisakot, amely flvrtekkel is
rendelkezik.784Vlemnyem szerint a
kpos oszmn-trk sisakokon a 15.
szzad vgtl jelent meg a szemel
lenz, orrvas s tarkvrt, amelyhez a
16. szzad elejtl a flvrt is csatlako
zott. A 15. szzad folyamn, Magyar-
orszgon szmos sisaktpus ismert, de
egyik sem olyan formj, amelybl a
ksbbi huszrsisak szrmaztathat.785
A 16. szzad kzepn teljes pompj
ban feltn magyar huszrsisak egyr
telmen oszmn-trk eredet, amely
a turbn sisakbl fejldtt ki erteljes
mameluk hatsra a 16. szzad els v
tizedeiben.
A 16. szzad kzepnek legjelleg
zetesebb huszrsisakja egykor a sziget
vri hs, Zrnyi Mikls tulajdonban
volt (141. kp).796 Magasan felnyl,
kpos, tizenkt szeletre osztott ha
rangjnak a cscst a turbn sisakokra
140. II. Bajazid szultn sisakja, 15. szzad vge emlkeztet gomb dszti. I gen jelleg
zetes, hogy a szeletek - klnsen a
mtrgy als rszn - nagyon kidom
borodnak. A sisak hts rszn a tarktl erteljesen elhajl, egy vaslemezbl kov
csolt nyakvrt tallhat, amely hrom csukln jr kapcsos lnccal csatlakozik a
mtrgy als rszhez. Az igen szles, az arcot is jl vd flvrtek kzepn szv for
mj kidudorods lthat. A sisak harangjnak a homlok fel es als rszre van
szegecselve az erteljesen elreugr cscs szemellenz, amelynek a kzps felre
vgott, ngyzet alak nylsn halad t a 25 centimter hossz orrvas, ms nven arc-
lvd pnt. Az ellenz bal oldaln egy kktett, 13 centimter hosszsg tollbok-
rta-tart helyezkedik el, amelyik valsznleg az egykori korabelit ptolja, mert nem
16. szzadi munka. A mtrgy rszben aranyozott, rszben hideg arannyal festett fe
llett pontozott htter araheszkek dsztik. A fenti sisaknak mind a formja, mind
a dsztmotvumai trkk ugyan, de egyszersgk miatt ez a vdfegyver mgis
egy erteljes trk hats alatt kszlt magyar munka lehet. A klasszikus, a Zrnyi si
sakkal egykor trk vdfegyver legkivlbb kpviselje az a dszsisak, amely egy
kor Szokollovics Mehmed (fl579) nagyvezr tulajdont kpezte, s az elz
784 Robinson 2002, 82; v. Thomas-Gamber 1976, 246-247; A sztvacaturj an 2002, 61-62; Bashi r 2008,
317.
785 Nagy 1910, 409-411; v. K a l m r 1971, 267-271.
786 Sacken 1862, 39; Szendrei 1896, 242-243, 817. szm alatt; Gamber-B eaufort 1990, 210-211;
K almr 1971, 271, 41. kp; SCHTZE 2005, 97; v. B ashi r 2008, 318-319.
242
mtrggyal egytt a bcsi Kunst-
historisches Museum rzi.787
Ugyancsak a fenti mzeumban
tallhat Tiroli II. Ferdinnd f
herceg kt huszrsisakja is.788
Mindkt mtrgyra jellemz, hogy
magas, hosszan cscsba fut ha
ranggal kszltek, amelyek felle
tt harnt fut gerezdek tagoljk.
Ezeknl a sisakoknl a szemel
lenz mr lekerektett s a flvrtek
hrom sszeszegecselt lemezbl
llnak, amelyekrl egy lemeznyelv
fgg le, melyhez egykor az lladz-
szalagot erstettk. Az egyik sisak
nyakvrtje mr rkozott kialak
ts. Ez a kt sisak az 1560-as,
1570-es vekben dl-nmet, vagy
osztrk mhelyekben kszlhe
tett.
1548 s 1560 kztt Tiroli II.
Ferdinnd fherceg innsbrucki,
prgai s pilseni udvaraiban rend
szeresen rendeztek huszrtorn
kat, amelyeket kopjval, szablyval,
valamint buzognnyal vvtk. Igen
rdekes, hogy a fennmaradt kora
beli dokumentumok szerint a fel
hasznlt fegyverek s lszerszmok
egyrtelmen a magyar huszrsg
hadfelszerelst utnoztk ugyan,
de a tornt vvk nem magyarok
voltak 789 Ezeknek a huszrtl'- 141. Zrnyi Mikls, a sngetvnhs sisakja, 16. szzadkzepe
nknak a legjellegzetesebb fegy
verei a huszr tornasisakok voltak,
melyek kzl az egyik dszes pldny a 142. kpen lthat.790Magas, nyolc gerezdre
osztott, cscsba ft haranggal kszlt, amelyet piros, fehr s zld fests virgokkal,
valamint fonatos dsszel kestettek. Felszegecselt, ovlis v szemellenzje, valamint
egy darabbl kovcsolt, lemeznyelvvel elltott flvrtjei vannak, ez utbbiak egykor
az lladz szalaghoz csatlakoztak. Kt tagbl ll nyakvrtje a harang als rszhez
szegecselt, mg a harang jobb oldalra tollbokrta tart tok van erstve. A fenti si
sakok rdekessge, hogy hozzjuk trk, vagy mr brzatot utnz arcvrtet hasz
nltak.791
787 Sacken 1862, 42; Gamber-B eaufort 1990, 209-210; A sztvacaturj an 2002, 63; SCHTZE 2005, 32.
788 K almr 1971, 272-273, 42-43. kp; Gamber-B eaufort 1990, 153-155; DRACULA 2008, 102.
789 Kal mr 1971, 53, 272-273.
790 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3540, magassga: 31 cm, tmrje: 24,5 cm, hasonl pldnyok: K almr
1971, 274275, 47. kp; SCHTZE 2005, 94-95.
791 K almr 1971, 274, 45. kp; Gamber-B eaufort 1990, 162-163; SCHTZE 2005, 92-93.
243
Az 1560-as vekben kszlt
Tiroli II. Ferdinnd fherceg
aranyozott ezstlemezekkel
bortott huszrsisakja, amely
1933-ban, mint a bcsi mkin
csek egyik mtrgya kerlt a
Magyar Nemzeti Mzeumba
(143. kp).n2 Alacsony, enyhn
cscsba fut haranggal kszlt,
amelyet fgglegesen fut
bordk kestenek. A mtrgy
cscsa alatt s als peremn,
valamint az orrvason vsett
arabeszkeket lthatunk. A sisak
nyakvrtje egyetlen lemezbl
kszlt, amelyet lnctagok
kapcsolnak a sisakharanghoz.
I gen szimmetrikus, szv alak
kidudorodssal elltott flvrt
jnek als rszn az eredeti,
zld s srga szn lladz sza
lag lthat. Lapos, enyhn cs
csosod formj szemellenzje
felett, a sisakharang bal olda
ln, egy tollbokrtatart tok
van felerstve.
Az 1560-as vektl kezdve a
korbbi, magas, cscsos ha-
rang huszrsisakok egyre in
kbb alacsonyabb vltak.
Ebben az idben elssorban
Augsburgban, valamint Nrn-
bergben ksztettek ilyen sisa
kokat, amelyekre a fentieken
kvl a harang fggleges bordzottsga s arabeszk jelleg, maratott dszek alkal
mazsa a legjellemzbb.793Ebben az idben a trk mhelyekben is hasonl formj
sisakok kszltek s erre igen szemletes plda Bthori Istvn aranyozott arabeszkek-
kel s ltuszokkal kestett keleti sisakja, amelyet elszr az ambrasi gyjtemny
1593-as inventriuma emlt.794
Az 1580-as vekre a huszrsisakok harangjnak kiugr cscsa eltnt, s gy legin
kbb magas flgmb alakot lttt, amelyet hossz- vagy harntirnyban sr bordk
tagoltak. A korbbi, lnctagon fgg nyakvrtek helybe a felszegecselt, 4-5 vzszin
tes vaslemezsvbl sszelltott vltozat lpett. A flvrtek ennl a vdfegyvernl
egy lemezbl vannak kovcsolva, igen szlesek, valamint jellegzetes rajtuk a szemnl
142. Festssel kestett huszntoma sisak, 16. szzad kzepe
VDFEGYVERZET
792 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3316, magassga: 33,5 cm, tmrje: 21,5 cm; A BCSI 1933, 49-50, 92.
trgy; Sacken 1862, 43; K al mr 1958, 193; K al mr 1971, 272-273, 44. kp; Temesvry 1982, 49, X;
K ovcs S. 1995, 219; SPL ENDEUR 1999, 70. V. Schi j ckel t 2010, 74.
793 MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.5129, magassga: 21,5 cm, tmrje: 19,5 cm; Mann 1962, 109-110; Bochenski
1965, 105-110.
794 Szendrei 1896, 142; Gamber-B eaufort 1990, 215-216; Zygulski 2000, 93; DRACULA 2008, 1I S
I I 9. Lsd a 129. kpetl
244
lv kivgs, valamint a nagy,
szv formj kidudorods.795A
fent lert sisaktpust nevezzk
rkfarkasnak, amely a hason
lan kialaktott mell- s ht
vrttel alkotta a 16. szzad
msodik felnek jellegzetes
huszr flvrtjt (Lsd 127.
kp).796 A tizentves hbor
idszakban a magyar huszr-
sg ilyen flvrtekkel volt fel
szerelve, amelyeket zmben
Ausztriban s Dl-Nmetor-
szgban ksztettek. A grazi
tartomnyi hadszertr invent-
riumaiban 1582-tl bukkantak
fel a magyar huszrsisakok,
hungarische haube nven.797A
magas, flgmb alak harang
gal kszlt sisakok mg a 17.
szzad elejn is hasznlatban
voltak.798A 17. szzad els v
tizedeiben fontos vltozs,
hogy harangok egyre alacso
nyabb vltak s megsznt a
harntborda alkalmazsa. A
msik fontos klnbsg, hogy
a flvrtek alakja - fokozato
san - velt oldal hromszg
formt vett fel s elmaradt
lluk a szv alak kidudoro- 243. Tiroli II. Ferdinnd fherceg huszrsisakja, 1560 krl
ds.799 A mr elbb emltett
grazi hadszertrban a magyar
huszrsisakok utols emltse 1631-bl val, amelynek az az oka, hogy ebben az id
ben a huszrok felhagytak hasznlatukkal. A magyar huszrsisak az 1580-as vektl
kezdve igen npszerv vlt lengyel s orosz terleten is. A magyar sisak sz a n
meten kvl a szlv nyelvekben is gykeret vert, ami magnak a huszrsisaknak a kl
fldiek ltal trtn hasznlatt igazolja.800Az 1640-1650-es vektl kezdve a magyar
sisakok az osztrk kraszr lovassg vdfegyverv vltak s ezek rvn Eurpa sz
mos orszgban elterjedtek.801
795 K al mr 1971, 276-277; SCHTZE 2005, 9-11.
796 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3569, magassga: 32 cm, tmrje: 46 cm; K almr 1971, 176; Temesvry
1982, 23; SPLENDEUR 1999, 84
797 Pi c h l er 1880, 100-101.
798 K almr 1958, 194; Gal avi cs 1986, 34, 38-39. kp; MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.5136, a harang tm
rje: 19,5 cm.
799 MNM Fegyvertr, ltsz.: 56.5131, a harang tmrje: 20,5 cm, ltsz.: 56.5133, a harang tmrje: 20,5
cm, ltsz.: 59.8079, a harang tmrje: 22 cm; Zygulski 2000, 22-23, 27.
800 Nagy 1910, 411-413; K al mr 1971, 278; ARMOURY 2002, 46-49.
801 K almr 1971, 278.
245
A 16. szzad vgn, vagy a kvetkez szzad
elejn a trk lovassg a sisak helyett egy ms v
dfegyvertpust, az n. sodronyos vassapkt kezdte
viselni, amely gmbszelet formj, a fejtet alakjt
kvet dombor vaslemezbl kszlt s ennek a
kerletbe sodronyszvetet fztek. Ennek a vd
fegyvernek az elzmnye a 8. szzadi I rnban mr
ismert, de hasonl pldny Egyiptom, vagy Szria
terletn is feltnt a 13. szzad folyamn. A sod
ronyos vassapkt azonban legszvesebben a krmi
tatr katonai elit hasznlta. Haznkban 1490-1492
kztt - Hunyadi Mtys hallt kvet zrzava
ros idszakban - a trnkvetel J nos Albert her
ceg szolglatban tatr segdcsapatok is feltntek.
A fentiek miatt - knnyen elkpzelhet, hogy - Ki
nizsi Plnak, a nagyvzsonyi srjban tallt sodro
nyos vassapkja krmi tatr eredet lehet.802A 17.
szzadban a legkivlbb sodronyos vassapkkat a
Kaukzusban ksztettk elssorban a tatrok s a
trkk megrendelsre.803A 17. szzad jellegze
tes sodronyos fejtakarjt a 144. kpen vehetjk
szemgyre, amelyet minden valsznsg szerint
trk mhelyben ksztettek.804A vasbl kszlt
koponyalemez tetejt vsssel kestett aranyozott
ezstlemez bortja, amelynek a kzepben toll-
bokrtatart tok helyezkedik el. A tetlemez ker
letbe aranyozssal kestett sodronyszvet van
erstve, amelynek a vge csipkzetten van kiala
ktva. 1667-ben a Zlyom vrmegybe betr ta
trokat a korponai Bory kapitny vezetsvel a
megyei nvdelmi csapatok elztk s tlk tbb
ms fegyverrel egyetemben egy sodronyos vassap
kt is zskmnyoltak, amely a 19. szzad elejn a
Magyar Nemzeti Mzeumba kerlt.8051634-ben I.
Rkczi Gyrgy utastotta portai kvett, Rthy Ist
vnt, hogy rszre tatr sisakokat vsroljon.806V
lemnyem szerint a tatr sisak kifejezs
egyrtelmen sodronyos vassapkt takar. A hu
szrsisak elhagysa utn a magyar knnylovas
sgnl felbukkantak a sodronyos fejtakark.807A
144. Aranyozssal kestett trk sodronyos Magyar Nemzeti Mzeum szmos sodronyos vas-
vassapka, 17. szzad msodik fele sapkja kzl az egyik, vsett lngnyelvekkel ke-
802 K al mr 1971, 256-257, 5. kp; T ubero 1994, 160-167; v. Kubinyi 1991, 39-44; A sztvacaturj an
2002, 65-67, Bashi r 2008, 292, 314-316; K ovcs S. 2009, 596, Kt. No. 111.
803 Gutowski 1997, 51-54; Schuckel t 2010, 115-116, Kt. No. 84.
804MNM Fegyvertr, ltsz.: 57.6440, magassga: 54 cm, koponyalemez tmrje: 15 cm; SPLENDEUR
1999, 105.'
805 mn m Fegyvertr, ltsz.: 57.6442, magassga: 48,5 cm, koponyalemez tmrje: 15 cm; K ovcs S. 1997,
185-187.
806 R k c z y 1888, 99.
807 Kal mr 1971, 14, 7. kp.
VDFEGYVERZET
246
145. Sodronyos vassapka koponyalemeze, 1641
stett darabon az 1641-es vszm is olvashat (145. kp).908 A 17. szzad folyamn az
erdlyi, st a kirlyi magyarorszgi arisztokrcinl s a huszrtiszteknl is npszer
volt az n. mer pncl viselse. Szalrdi J nos lersa alapjn 1660-ban II. Rkczi
Gyrgy sodronyos fejtakart - pnclbi sok rszbl tdztt sapkt - viselt a gyalui csa
tban. A mer pncl sodronyingbl, sodronyos kesztybl s fejtakarbl llt. A
17. szzad msodik felben a hagyatki leltrakban jegyzkbe vett sisakok minden
esetben sodronyos fejtakark voltak.809 1704-ben Esterhzy Ferenc gyri vicekapi
tny fegyverei kztt hat sodronyos vassapkt is tallunk, melyek kzl a legjelleg
zetesebb lerst az albbiakban idzem: Egy dupla pncr hossz vassisak, az alja
csipksen srga pncrbl kicsinlt, krbe-krbe csipksen, gy az emberfejnl is, brzata fe
lett, az ttin az vas hat darabban hosszasan megaranyozva szpen, mintha j volna. 810
A huszrsisak a trkktl kerlt magyar hasznlatba, majd a 16. szzad msodik
feltl sisak nven Kelet-Eurpban is felbukkant. Az 1630-as vektl, miutn a
huszrsgnl kiment a fenti vdfegyver a divatbl, a kraszrok rvn ltvnyos kar
riert csinlt Eurpban. A sodronyos vassapka viselse az egsz 17. szzad folyamn
elfordult a huszroknl, de igazbl a magyar arisztokrcia kedvelt vdfegyverv
vlt, amelyet a pompk s nnepsgek idejn viseltek elszeretettel.
808MNM Fegyvertr, ltsz.: 57.6446, magassga: 55 cm, a koponyalemez tmrje: 16,2 cm.
809 T h a l y 1873, 685. Egypncl-sisak, kin ezstbl vert csillag, s hold vagyon rajta.-, Sz a l r di 1980, 553.
810 Eszt er hzy 1869, 42.
247
A sodronying
Haznkban elszr II. Ulszl 1498. vi dekrtuma szl arrl, hogy a huszroknak
sisak mellett sodronyinggel is rendelkeznik kell.811A 16-17. szzadban kszlt sod-
ronyingek tlagosan 0,7-1 cm tmrj gyrkbl szegecselssel s kovcshegesz
tssel vannak sszelltva. Az 1,5-2 mm vastagsg gyrknl elfordul, hogy az
egyik sor lapos, mg a msik gmbly huzalbl kszlt. A sodronyingek gallrja
rendszerint kisebb s srbb szvs gyrkbl ll, de nha az is elfordul, hogy
brszalagokkal van megerstve, hogy a vgsok ellen megfelel vdelmet nyjtson.
A 16. szzad jellegzetes sodronyingt a 146. kpen vehetjk szemgyre.812A 0,7 cm
tmrj, szegecselt gyrkbl sszelltott sodronying igen apr szem gyrkbl
sztt gallrral kszlt. A kzepes hosszsg ujjakkal rendelkez vdfegyver r
dekessge, hogy a gallron, mellen, ujjakon s az als rszen krbeftan rz rozet-
tkkal van dsztve. A sodronyinget - mint lttuk - legtbbszr nem nllan viseltk,
hanem a huszr flvrt al ltttk fel. A kassai pnclgyrtk 1586. vi szablyzata
a kvetkezkppen rendelkezik a mesterremekrl:
Zumfnften. Was aber das pantzermacher meisterstck betreffen thut, soll es nach Nrn-
berger oder Augspurger gewonheit gemacht und gehalten werdwn. Erstlechen soll er zwo Bo-
szenn ein Negell und Oberbosz feylen und soll als dann ein Mantel oder Roller mit einem
gewentem Kragen achen, soll er einen Rentpantzer machen, darzu soll er ein halbes Jahrfrist
habn und alles soll gestampft sein. 813
A 17. szzadban mg szintn nagy npszersgnek rvendtek a sodronyingek,
amit a kassai 1636. vi rszabs jl bizonyt. E szerint a vros pnclkszt che az
regszem pncling mellett aprszem, rzgyrkkel szeglyezett sodronyingeket,
valamint sodronykesztyket s sodronyos fejtakarkat lltott el.814
Hasonl vdfegyverek a klt s hadvezr Zrnyi Mikls (f 1664) Csktornyi v
rban is voltak egykoron.815
Mr a 17. szzad els felben kezdtek felbukkanni a srgarzbl kszlt sodrony
ingek, amelyek mr nem harci vdfegyverek voltak. A 17. szzad kzepn, elssor
ban Erdlyben ksztettek pomps, ezstztt rzkarikkbl sszelltott
dszsodronyingeket, amelyek kzl legjellegzetesebb az a pldny, amely egykor
II. Rkczi Gyrgy erdlyi fejedelem volt (147. kp).iK
A mintegy 0,4 cm szles, ezstztt karikk szegecselssel s hegesztssel zrul
nak, mg alul farkasfogas lezrssal, vltakozva besztt srgarzkarikkkal. A sodrony
ing als rszn a srgarzkarikk egybekapcsold szveket formznak. A nyaknl
kt vegpasztval kestett kapocspr, mg a mellrszen aranyozott s veggel dsz
tett nyaklnc lthat. A vllrszrl egy ketts V-alak csillagsor fut le a sodronying
aljig. A sodronyingen nttt, aranyozott, majd rubinokkal berakott napok s hold
is lthat. Az ujjak szeglyn lnccal sszekttt boglrsor fut, amelyet mindkt ol
dalrl csillagsor keretez. A sodronyingen mg elszrtan csillagok s veggel bera
kott boglrok lthatak. A mtrgy htrsze V alak ketts csillasorral dsztett. Ez
a sodronying - mint mr emltettk - a hozz hasonl mdon kestett vassapkval
811 CORPUS 1899, 492; Bo r o sy 1971, 23; Ka l m r 1971, 255-258.
812 MNM Fegyvertr, ltsz.: 59.7854, magassga: 68 cm, gyr tmrje: 0,7 cm; SPLENDEUR 1999, 77.
813 Kemn y 1905, 274.
814 Kemny 1901, 78; v. Kal mr 1971, 258-261.
815 Ma j l t h 1891, 131-132; K a l m r 1971, 256-257, 4. kp, 260, 11. kp.
816 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3539, magassga: 77 cm, gyrk tmrje: 0,40,5 cm; K \l m r 1971, 259-
260, 10. kp; T emesv r y 1982, 50; K o v c s S. 2004, 51-52, K t. No. 39.
248
s kesztyvel egytt alkotta
a mer pnclt. Az elbbi
mtrgyhoz igen hasonl
dszsodronying kerlt 1976-
ban, az egykori Krolyi
gyjtemnybl a Magyar
Nemzeti Mzeumba (148.
kp). 1704-ben, Esterhzy
Ferenc gyri vrkapitny
helyettes, korbbi cseszneki
kapitny a kvetkezkp
pen rta le egyik sodronyin
gt: Egy vaspncr, kinek is
az nyaka vagyis gallrja veres
brsony, kvl rajta nyolc dom
bor szalamia - ezst boglr,
az teteiben-mindeniknek egy kis
rzscska, az ktje zld, alkal
mas vastag selyemzsinr, circi-
ter hrom, rffbl ll, s az
mellyn hosszas szalamia-, cif
rra kinttt hrom pr ka
pocs, s hrom sima, vkony
boglr, az elein egy-akkora,
mint egy tallr, az htuljn is
vagyon ollyan boglr kett; az
htuljn, az kivel az v helyett
ltal kell ktni, zsinr, veres se
lyembl, ollyan vastag, mintz ^46. Rz rozettkkal kestett sodronying, 16. szzad
elein, hrom, rjfbl ll, s az
kt vgn kis skfium - gombocska kett; ugyan az elein val zsinron is, s az teteiben kis
veres Mris mindenik gombocsknak.817
A trk sodronyingek a 17. szzadban ltalban csak gyrkbl voltak sszel
ltva, a korbban alkalmazott fmlemezek mr nem erstik ezeket. A 17. szzad m
sodik felben a trk ftisztek sodronyingeit 3-5 nagyobb mret, aranyozott ezst,
niellval dsztett korong s nemesfmkapcsok kestik. Ennek az idszaknak a leg
ismertebb sodronyinge 1682-ben kszlt Musztafa janicsraga rszre.818A trk
sodronyingek jellegzetessge, hogy ltalban rvid ujjal kszltek, mert ltalnos
volt az alkarvrt viselse. Rendkvl rdekes, hogy a trk tpus alkarvrtet (Bazu-
band) a magyar huszrok is alkalmaztk. Az 1664-es szentgotthrdi csatban rszt
vev francia segdcsapatok egyik vezetjnek, de Brissac hercegnek a hzi kplnja
szerint a magyarok a bal kzen viselt karvrttel a nyakra mrt szablyavgsokat fog
tk fel.819A ks renesznsz kfaragmvszet remeke - a Magyar Nemzeti Mze
umban killtott - Apafi Gyrgy Kkll megyei fispn sremlke. Az 1635-ben
kszlt malkotson a fr egszalakos, lemezpnclos szobra lthat, amelyen Apafi
A SODRONY ING
817 MNM Fegyvertr, ltsz.: 76.9790, magassga: 90 cm, gyr tmrje: 0,5 cm; T emesv r y 1982, 27;
SPLENDEUR 1999, 89; v. ESZTERHZY 1869, 419. A leltrban idzett szalamia -ezst, megegyezik
a niellval!
818 Ka r l s r u h er 1991, 85-87.
819 R r o pf 1915, 347; v. Sc h u c k el t 2010, 44.
249
147. II. Rkczi Gyrgy sodronyinge, 17. szzad kzepe
SB-'A va : K
ifit

. . .
mlL
HIP*
148. Dszsodronying a Krolyi-gyjtemnybl, 17. szzad kzepe
A SODRONY ING
trk alkarvrtet visel.820A karlsruhei Badisches Landesmuseum szmos olyan trk
fegyvert riz, amelyet a 17. szzad vgn Magyarorszgon zskmnyoltak. Az egyik
trk alkarvrt-prrl a kvetkezket rja az 1691-ben felvett leltr: 1 Ungarische
Arm. Harnisch.8211704-ben grf Esterhzy Ferenc a fegyverei kztt ht pomps sod
ronyinget, sodronyos vassapkt s ugyanennyi alkarvrtet rt ssze, ez utbbiak kzl
igen jellegzetes a leltr 2. szm vdfegyvere: Egy szp vas-karvas, az belsje veres
kordovnnyal bllett, s rzkapcsok s rzkarikk rajta, s az szjjacskra rzboglrocska ngy,
s kt rz szjjvgecske egyik-egyik flkarvason; az karvas vasa szpen ezsttel kifodortott vi
rgokra kicsinlva s kzte-kzte hosszra szpen megaranyozva finum aranynyal ennhny
helyen. 822A bcsi Kunsthistorisches Museum rzi II. Apafi Mihly erdlyi fejedelem
(1690-1696) sodronyingt s sodronyos vassapkjt (149. kp).S2S A sodronying la
posra kalaplt s szegecselt srgarzgyrkbl van sszelltva, mg gallrja igen
apr gyrkbl kszlt. A mellen s a hton elszrtan aranyozott rzbl gyrtott csil
lagok lthatk, valamint ngy niells dsz, aranyozott ezstkorong, amelyen a k
szt trk mester neve, a Mohamed nv olvashat. A sodronyinghez tartoz
sodronyos fejtakar koponyalemeze aranyozott ezsttel s niellval van dsztve,
amelynek a kerletbe vllig r sodronyszvet van fzve.
A 17. szzad msodik felben a fnemessg, valamint a huszrtisztek egy rsze sz
vesen viselte a sodronyinget, a vassapkt s az alkarvrt-prt is. Gyngysi Istvn: Po-
rbl megledett Phoenix,... cm, 1670 krl rt munkjban a kvetkezkppen
emlkezett meg a magyar katonai elit vdfegyvereirl:
A pncljoknak is csillag mdjra,
Kszttetett s mvelt igen szp formra,
Vagyon sok ai'annyal tndkl bogira,
Kik a napot hjk fnyekkel csatra.
Derekakon pncl, kezeken karvasok,
Svegeken rrk, kerecsenek, sasok,
Htokon prducok, tigrisek, farkasok,
Lovakon prpuskk, hegyestr s pallosok. 824
A lengyel huszrok a 17. szzadban igen gyakran viseltk a nha igen gazdagon
kestett pikkely pnclt, az n. karaclt (karazzin). Ez a vdfegyvertpus halpik
kelyhez hasonl igen vastag, kismret vaslemezekbl ll mell- s htvrtbl, al
karvrtbl, valamint sisakbl llt. A Magyar Nemzeti Mzeum is riz egy ilyen
lengyel pnclt.825Bethlen Mikls nletrsban megemlti, hogy 1664-ben Kassn
vsrolt egy karaclt sisakkal s karvasakkal egytt, amelyet cmere s egyb dszek
is kestettek. Az igen nehz pnclt nem vitte t a goly s ezrt Bethlen nem sajnlta
rte - az igen komoly sszegnek szmt - 135 magyar forintot.826
820 H. K ol ba 1996, 69.
821 Ka r l s r u h e r 1991, 91-92.
822 ESZTERHZY 1869, 416-420. Az idzett darab: 418. 2 trgy.
823Sz endr et 1896, 765-766; Cz u ber k a 1906, 127; Ka l m r 1971, 261, 14. kp; SCHTZE 2005, 140-
141, Sc h u c k el t 2010, 307-308, K at. No. 305.
824Gyngysi Istvn idzett mve elszr nyomtatsban 1693-ban Lcsn jelent meg. Harmadik knyv,
harmadik rsz, 81. s 96. versszak.
825 MNM Fegyvertr, Itsz.: 54. 2264, magassga: 60 cm, szlessge: 58,5 cm; Zy g u l s k i 2000, 39^49. 1683-
ban Bcsnl a lengyel felment sereg mintegy 3000 nehzlovas huszrbl s 8874 panzerm lo
vasbl llt, ez utbbiak sodronyinget, vassapkt, alkarvrt-prt s kerek pajzsot hasznltak! V.
Sc h u c k e l t 2010, 307-308, Kt. No. 305.
826 Czuber k a 1906, 127.
149. II. Apafi Mihly sodronyinge s vassapkja, 17. szzad utols negyede
253
VDFEGYVERZET
r=offcec/ier.
150. Egy magyar sodronying tszr". Papr, rzmetszet, 1703. Mday-gyjtemny
A 16-17. szzadban a ma
gyar huszrok szmos vd
fegyvertpust viseltek. Leg
gyakrabban a sodronyinggel
kombinlt rkos, vagy felrkos
flvrteket. A harmincves h
bor utn a sodronying s vas
sapka mellett (150. kp)
gyakran hasznltk az alkar
vrteket ,827A fnemesek, ural
kodk s a huszrtisztek a 17.
szzad msodik felben is
gyakran viseltek mer pn
clt, igen ritkn mg flvrte
ket is. Bottyn J nos tbornok
lett 1705-ben Ppa ostrom
nl mellvrtje mentette meg a
rtdtt kartcsdaraboktl. A
Rkczi-szabadsgharc buksa
utn, a 18. szzad els felben
mg szrvnyosan elfordult a
sodronying hasznlata a hu
szrtiszteknl.828
827 Ein Hungarischer Pantzer = Stecher. Mday-gyjtemny. Papr, rzmetszet. Megjelent: Neu-erff-
nete Welt-Galleria. Nmberg, 1703.
828 Ka l m r 1971, 261-262; Ko v c s S. 1993, 201-202; v. Cz u ber k a 1906, 122.
254
A huszr trcsapajzs
A huszr vdfegyverzet egyik legkarakterisztikusabb eleme a trcsapajzs volt. Az el
lenfl kardvgsaitl is jl vdett s a jobb fels sarkban lv kivgsba a kopja rd-
jt lehetett betmasztani, ami ennek a szlfegyvernek a hasznlatt knnytette meg.
A 15. szzad vgn hasznlatos huszr vdfegyver a gtikus szabija saruveretn s
a Weisskunig fametszetein szmos esetben lthat.8291933-ban a bcsi mkincsek
egyik mtrgyaknt kerlt a Magyar Nemzeti Mzeumba a 151. kpen lthat trcsa
pajzs.830Nyrfbl kszlt, erteljesen domborod, ngyzet formj pajzs, amelynek
a fels rsze enyhn velt s a tetejn a kopjard betmasztsra szolgl kivgs ta
llhat. A mtrgy kls fellett aranyozott gipszrteg bortja, amelyen makkos
tlgyfagak s grntalmk, valamint akantuszlevl sor lthat. Az 1,2 cm vastag
trcsapajzs kls felletn, hat nagyobb mret szegecsfej tallhat, amely egyko
ron a bels, vastag pergamennel bevont rszen lv brszjakat tartotta. Ez utbbi
aknak a szerepe a pajzs kzben val megtartsa volt, de a ketts szjazat lehetv
tette a vdfegyver nyakba akasztst, vagy akr a htra val vtelt is. A fenti v
dfegyverrel, valamint a bcsi Kunsthistorisches Museumban rztt, a karjn a kis J
zust tart Madonnval, s egy vadszjelenettel kestett pajzzsal egykor I. Miksa
csszr huszr mdon harcol magyar (testr)grdjt szereltk fel.831A fenti tpus
trcsapajzs az, amely az ifj I. Miksa huszrfegyverei kztt szerepel a Weisskunig-
ban hussarischn tartschlein nven.8321491-ben a Kassa mellett lezajlott - mr tbb
szr emltett - prviadalban a II. Ulszl szolglatban ll rc huszr, J aksity
Demeter lovas pajzsval vdekezett a tatr vezr kopjaszrsai ellen.833
A 14. szzadbl a Kpes Krnika miniatrin s a hasonl kor karaszki Szent
Lszl falfreskn lthatunk a nehzlovassgnl ngyzetes formj trcsapajzsokat,
amelyeknl a jobb fels rszben kivgs tallhat a lndzsard szmra.834A szent
ptervri Ermitzs egy olyan trcsapajzsot riz, amely pontos prhuzama a karasz
ki freskn Szent Lszl kezben lthat.835A 15. szzad elejn a nehzlovassg
felszerelse kztt mr egyre ritkbban bukkant fel a trcsapajzs. A 15. szzad m
sodik negyedben kialakultak a teljes lemezpnclok, amelyek mellvrtjn, a jobb
hnaljnl mindig megtallhat volt a lndzsatart horog. Ez a szellemes jts a lnd
zsard megtmasztst szolglta a nehzlovassgnl. A teljesen pnclozott lovag
szmra a pajzs hasznlta teljesen feleslegess vlt ekkortl a harcban, kizrlag csak
a lovagi tornkon tallkozunk a ksbbiekben ezzel a vdfegyverrel.836A 15. sz
zadban a nagymret gyalogsgi ll pajzsok, a pavzk mellett Magyarorszgon
szmos esetben bukkantak fel az n. litvn tpus, kismret pajzsok. Ez utbbiak,
mint lovassgi pajzsok szaki-szlv krnyezetben, Lengyelorszgban s Litvniban
voltak hasznlatban a 14. szzad msodik felben.837J ellegzetessgk kis mretk
mellett, sarkain lekerektett tglatest formjuk s az, hogy kzepkn kiugr, enyhn
velt gerincl hzdik. Magyarorszgi kpi brzolson elsknt Kolozsvri Tams
829 L sd 13. s 29. kpi Ka l m r 1971, 311. 101-102. kp.
s MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3227, magassga: 65 cm, szlessge: 44 cm; Bo eh ei m 1894, 7, X. tbla;
K a l m r 1971, 309, 99. kp; T emesv r y 1982, 12; SPLENDEUR 1999, 78.
831 Bo eh ei m 1890, 182-183; Sz en d r ei 1896, 178-180; T h o ma s- G a mber 1976, 88-89; T h o ma s 1984, 58.
832 Sc h u l t z 1888, 100.
833 T u ber o 1994, 164-165.
834 K a l m r 1971, 309, 98. kp; L s z l 1993, 148-150. L sd 8. kp'.
835 Lenz 1900-1902, 226-227, Fig. 4.
836 K a l m r 1971, 296, 77. kp.
837 D e n k s t e i n 1964, 189-193.
255
A HUSZR TRCSAPAJ ZS
1427-ben festett oltrkpn lthat ez a vltozat, de felbukkant Berekszi Pter 1448-
ban, valamint a Bodfalvi Bd csald 1460-ban adomnyozott cmeres leveln is.838A
trgyi emlkanyagban a fenti pajzstpust legkivlbban Hunyadi Mtys temetsi
pajzsa szemllteti.839
A 15. szzadban - mint emltettk - a nehzlovassgi trcsapajzs vesztett np
szersgbl s a szzad els negyedtl a lovagok nem alkalmaztak mr pajzsokat.
A magyarorszgi kpi brzolsokon felbukkan litvn tpus pajzsok kivtel nl
kl gyalogosoknl fordulnak el. Vlemnyem szerint e pajzstpust a nehzlovassg
nem hasznlta, hanem a gyalogsg szemlyi oltalmt szolgl vdfegyvere volt, s
nem valszn, hogy a (knny)lovassg kezben gyakran felbukkant a 15. szzad
folyamn. A fentiekben vzolt megllaptsok azt tmasztjk al, hogy a huszr
trcsapajzs nem szrmaztathat a Magyarorszgon hasznlatos pajzsflesgekbl. A
15. szzad elejn a klasszikus nehzlovassgi trcsa, a jobb fels rszn a lndzsard
betmasztsra szolgl kivgssal Magyarorszgon kiment a hasznlatbl. A hu-
szrsg dlszlv gykerei miatt vizsgljuk meg, hogy kialakulhatott-e a huszr trcsa
pajzs a Balkn-flszigeten, az itliai nehzlovassgi pajzsbl!
A Dlnyugat-Balknon, Zagora vidkn szmos 15. szzadi sremlk tallhat,
amelyeken klnbz tpus pajzsokat brzolnak. Vannak kztk olyan ngyzet
alak trcsapajzsok, amelyek fels rszn kivgs van a lndzsa, vagy kopjard be-
tmasztsa vgett.840Az egyik, 1460-ra datlt sremlk egy ngyszgletes, lekerektett
szl, l alakjval dsztett trcsapajzsot brzol, amelynek a fels szln megtallhat
a lndzsard feltmasztsra szolgl bevgs.841Ez a srk azt bizonytja, hogy a ne
hzlovassgi trcsapajzs knnytett formban, felteheten a kopjt, azaz a nehzlo
vassgi lndzsa knnyebb vltozatt hasznl helyi lovassgnl mr a 15. szzad
kzepn hasznlatban volt. A msik, nem kevsb fontos kpi brzols egy 15. sz
zadi biznci ikon, amely Szent Demeter mrtromsgt mutatja. A malkotson kar
dokkal s sisakokkal, valamint egyb vdfegyverekkel felszerelt biznci katonk
lthatk, egyikk olyan pajzsot visel, amely a huszr trcsapajzsra hasonlt, csak a
fels rszn nincs bevgs.842A fenti igen lnyeges kpi brzolsok azt valszns
tik, hogy a huszr trcsapajzs a Nyugat-Balkn trsgben jtt ltre a 15. szzad fo
lyamn, majd a dlszlv eredet huszrsggal kerlt Magyarorszgra.
Ivn Pereszvetov az orosz crnak rott folyamodvnyban megemltette, hogy Sza-
polyai J nos kirly (1526-1540) udvarban jrva megismerkedett a huszr trcsa
pajzzsal. Pereszvetov ez utbbit igen j vdfegyvernek tartotta s javasolta
rendszerestst a cr hadseregben. Az orosz utaz felajnlotta, hogy el tudja ksz
teni a huszr trcst, valamint megemltette, hogy ez a vdfegyver azonos a make
dn pajzzsal.843A bcsi csszri gyjtemny 1621-es inventriuma szerint az ott lv
huszr trcsapajzsnak: ,,....so dr Wallach hat hergeschickth".844A fenti kt fontos adat
is a huszr pajzsnak a balkni eredett ersti meg.
A trgyi emlkanyagban a huszr trcsa a 15. szzad vgn mr felbukkant, de
kpi brzolsokon csak a 16. szzad elejtl jelent meg. Ugyancsak a bcsi mkin-
833 Den k s t ei n 1964, 27. kp; Ka l m r 1971, 324, 124. kp; Ny u l sz i n 1987, 39; Za r n c z k i 1990,46; v.
HUNYADI 2008, 363, 9.22.q. Az 1480-krl kszlt, Hunyadi cmeres klyha csempje szablys, paj
zsos ifjt brzol.
839 Ka l m r 1971, 324, 123. kp.
840Kuzic 2007, 26-28. V. Nicolle 2000, 27.
811 Ruzic 2007, 38-39, Abb. 11.
842 N i c o l l e- T u r n bu l l - H a l d a 2007, 61; v. WAFFEN-SAMMLUNG 1895, 13, Kt. No. 116; MNM Fegy
vertr, ltsz.: 57.6456, magassga: 53 cm, szlessge: 45 cm.
843 H o n f i 1968, 97-98.
844SCHTZE 2005, 82-83.
151. Huszr trcsapajzs, 15. szzad, vge
257
esek kzl szrmazik a Magyar Nemzeti Mzeum vasbl kovcsolt, aranyozssal ke
stett pajzsa (152. kp).Mi A mtrgy jobb fels cscsa az elz szzadban hasznlt t
pushoz kpest jelentsen megnylt, de mg mindig megtalljuk rajta a kopjard
feltmasztst szolgl bevgst. Kzpen ngy virgsziromszeren sszelltott cs
csos levelet figyelhetnk meg, amelyekben Szent Gyrgy s Szent Kristf vsett, majd
gazdagon aranyozott alakja lthat. A pajzsot szles, vsett, majd ugyancsak ara
nyozott akantuszlevelekbl, srknybl s egyb mitolgiai alakokbl ll sv kere
tezi. A vdfegyver kls felletn elszrtan hat, aranyozott szegecsfejet lthatunk,
amelyek egykor a pajzs bels feln lv ketts szjazatot tartottk. A bcsi Kunsthis-
torisches Museum egy hasonl, vasbl kszlt trcsapajzsot riz, amelyen a sugrz
napkorong alatt egy lovon a nyilaz hall lthat, mint a pestis allegrija. Thomas,
Bruno neves osztrk fegyvertrtnsz kutatsai szerint mindkt pajzsot - Drer 1498-
as rajzai alapjn - Hans Laubermann innsbrucki mester ksztette 1515-ben I. Miksa
csszr megrendelsre. Ezeknek a huszr trcsapajzsoknak komoly magyar vonat
kozsa is van, mert Lajos kirlyfi s Mria osztrk fhercegn eljegyzsre kszl
tek.846
Az 1510-es vek vgtl, 1520-as vek elejtl a huszr trcskrl mr elmaradt
a kopjard feltmasztsra szolgl bevgs. A Magyar Nemzeti Mzeum 1852-ben
Gyr vrostl kapott ajndkba kett, az elbbi tpusba tartoz pajzsot. A vd
fegyverek kls fellett vrs alapon festett rzsk s leveles indk dsztik.847A
fenti kt pajzsnak mind a magassga, de legfkppen a szlessge nvekedett meg,
felteheten az 1520-as vekben ksztettk ket. Az elz mtrgyakhoz hasonl
kor lehet a debreceni Dri-gyjtemny trcsapajzsa.848Az erteljesen hajltott, jobb
cscsn felugr pajzsot kt sasszrnybl s egy darutolibl ll cmerszer kompo
zci dszti. Ennek a mtrgynak a restaurlsakor kiderlt, hogy anyaga erdei feny
s vesen hajltott, ragasztott lcekbl van sszelltva. A fenydeszkkra keresztben,
vagyis a fa szlirnyra merlegesen enywel kenderrostokat ragasztottak, majd ezt
- kvl s bell is - pergamennel vontk be, amelyet krtztak, majd festettek.849
Az 1530-as vekben kszlt a nagyszebeni Bruckenthal Mzeum azon huszrtr
csja, amelynek a jobb cscsa erteljesen flfel gazik s kls felt aranyozott szr
ny srkny alakja dszti. Ennek a mtrgynak az az rdekessge, hogy jobb oldali
cscsa alatt kt vasgyr lthat, amely egykor az ide tztt tollbokrtt tartotta.850
Az 1540-es vekben a trcsapajzsok mrete megntt s jobb oldali cscsuk vltozat
lanul felugrik (153. kp).s51A Mor-gyjtemny mellett a Magyar Nemzeti Mzeum
kilenc, igen hasonl trcsapajzsot riz, amelyek Erdlybl szrmaznak. J ellegzetes
sgk a vkony keretezs, valamint az hogy vltakozan piros-fehr svozsak.852A
fenti pajzsokhoz hasonl lthat Gvai Lukcs 1540-ben festett cmerkpn, s ilyen
vdfegyvereket viseltek a schmalkaldi hborban harcol huszrok 1546-1547-ben.
(Lsd cmlapkpi) A spanyol Avila a kvetkezkppen emlkezik meg a fent emltett
845 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3226, magassga: 72 cm, szlessge: 39,2 cm; Bo eh ei m 1894, 6. VIII. tbla;
Ka l m r 1971, 312, 103. kp; T emesv r t 1982, 14; SPLENDEUR 1999, 82.
846 K a l m r 1971, 311-312; T h o ma s - G a mb e r 1976, 209-210; v. Sz e n d r e i 1896, 204.
845 MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3553, magassga: 88 cm, szlessge: 62 cm; ltsz.: 55.3554, magassga: 87
cm, szlessge: 59 cm; Ka l m r 1971, 312-313, 105. kp; v. Sz en d r ei 1896, 185.
848 Debreczeni Dri Mzeum, ltsz.: D.F.C. 2/116, magassga: 90 cm, szlessge: 46 cm; K a l m r 1971,
314, 107. kp.
849B o l d o g 2005, 244-247.
850Ka l m r 1971, 313, 106. kp.
851 SCHTZE 2005, 82-83.
852J ellegzetes darabok: MNM Fegyvertr, ltsz.: 55.3543, magassga: 109 cm, szlessge: 58 cm; ltsz.:
55.3545, magassga: 113 cm, szlessge: 58 cm, szrmazsi helye: Brass; ltsz.: 55.3551, magassga:
108 cm, szlessge: 60,5 cm.
A HUSZR TRCSAPAJ ZS
152. Vasbl kovcsolt, aranyozssal kestett huszr trcsapajzs, 1515
259
A HUSZR TRCSAPAJ ZS
huszrok vdfegyvereirl: .. .pajzsaik all szlesek, fll keskenyek, s cscsuk fejk fl
nylik s hosszsguk szerint a testhez hajolnak. E pajzsok, kinek-kinek a maga sznvel van
nak befestve, ami igen szp a szemnek. 853
Az 1540-es vektl a huszrtrcsk tartszjainak korbban alkalmazott kr for
mj szegecsfejei hromszg idomv vltak. A 15. szzad vgi pajzsok magassga
Magyarorszgon tlagosan 60 cm volt, amely a 16. szzad kzepre csaknem elrte
a 120 centimtert. A huszrpajzsok 1550-es, 1560-as vekben kialakult legfejlettebb
- s egyben utols - tpusa a 154. kpen tekinthet meg.854A fenylcekbl sszell
tott mtrgyat kvl s bell pergamen bortja. Kls felletre - vrs alapon - kar
maikban tollbokrtt tart ketts sasszrnyakat festettek. Bell a pajzs barnra festett,
amelyet egy szv formbl kinv ketts talapzatra lltott, szegekkel kivert fehr ke
reszt, valamint S alak dszek sora kest. A pajzs cscsnl lv srls kopjasz-
rs kvetkezmnye, mg a msik, kzptjon lv nagyobb lyuk felteheten cskny
vagy baltacsapsbl ered. A fent lert pajzs jellegzetessge, hogy als rsze ertelje
sen lekerektett s a jobb fele igen nagy vben felfel nylik, amely gy viseljnek a
fejt is takarta. Ugyan Zrnyi Gyrgy mr az 1570-es vekben javaslatot tett a trcsa
pajzs elhagysra, de ennek ellenre a 17. szzad elejig mg hasznlatban maradt.855
Ezt a balkni gyker vdfegyvert a trkk is tvettk, amelyet a Weisskunig
mr kzlt metszete is jl igazol.856
Az 1551-1552-es magyarorszgi trk hadjratot ler trk krnika, a Fthat-i
Dzsmila miniatri 1558-ban kszltek el. Ezeken szmos esetben lthatunk trk
deli lovasokat, akiknek a kezben sasszrnnyal dsztett trcsapajzs lthat.857Az
1596-ban keletkezett Egri gyzelmi irat a mezkeresztesi csatt brzolja, ahol a bal
szrnyon, a rumliai csapatoknl trcsapajzsot figyelhetnk meg.858
Ezek utn taln nem meglep, hogy a 16. szzad vgi trk fegyverzetet bemu
tat Codex Vindobonensis egyik miniatrjn a trk hatr menti portyzknl
piros-fehr svozs trcsapajzsok lthatk.859Nagy biztonsggal llthat, hogy
trk hasznlatban voltak azok a trcsapajzsok, amelyekre a ketts pengj kard, a
Dzulfikar van festve.860A trcsapajzsot a trk lovasok a magyar huszrokkal nagy
jbl egy idben, azaz a 17. szzad elejtl hagytk csak el.
A huszr trcsapajzsokat Kassn a pajzsgyrt ch ksztette, amelynek az 1532-
es szablyzata szerint a mesterjellt: labor debebit suispropriis manibus unam hasiam, ca-
vatam more huzarorum. 861
A pajzsgyrt ch sok esetben kopjkat is ksztett, ennek az oka - mint korbban
utaltunk r - az lehetett, hogy mindkt fegyverfajta fenyfbl kszlt.862A pajzsok
fels cscsnak tollal trtn dsztsrl szintn egy kassai forrs szl, amely az
1599-es vbl megemlti, hogy Gombkt Zakarisnl egy pajzsba val gm bokor-
toll van zlogban.863
853 K r o l y i 1877, 841; Ka l m r 1971, 314-315, 108. kp.
854 MNM Fegyvertr, ltsz.; 76.9790, magassga: 142 cm, szlessge: 59 cm; T emesv r y 1982, 27; SPLEN-
DEUR 1999, 86. A Fegyvertr hasonl, csak egyszer vrs fests pldnya: ltsz.: 55.3548, magassga:
143 cm, szlessge: 71 cm.
855 Ka l m r 1971, 317; Bo l d o g 2005, 247.
856Lsd a 13. kpetl
857 Feh r 1975, XXXI I I -XXXV. tblk; Asz t v a c a t u r j a n 2002, 27.
858 Feh r 1975, IL. tbla; Bo l d o g 2005, 246.
859 I na l c i k 1994, 26. kp.
860 Thomas-Gamber 1976, 216; N i c k el 1991, 55.
861 Kemn y 1901, 79.
862 K emn y 1904, 275; Kemn y 1906, 189.
863 Kemn y 1904, 275; Ka l m r 1971, 315.
153. Piros-fehr svozs huszr trcsapajzs, 16. szzad kzepe. Mor-gyjtemny
261
A korbban mr emltett, Tiroli II. Ferdinnd ltal szervezett huszrtornkon a
rsztvevk vltozatos dszts trcsapajzsokkal voltak felszerelve s jellemz volt,
hogy felugr cscsukat tollbokrtval, de nha virgcsokorral, st kis zszlval is d
sztettk.864
Ez a balkni gyker, a korbbi nehzlovassgi trcsbl kialakult pajzstpus a
16. szzadi Magyarorszgon jelentsen tovbbfejldtt. Elssorban mrete ntt meg
s gy a harcos testt, st fejt is jl vdte, valamint elmaradt rla a kopjard felt
masztst szolgl bevgs. A 16. szzad vgre ez a lovassgi vdfegyver jelent
sen httrbe szorult a lfegyverek elterjedse, valamint a huszr flvrt tmeges
hasznlata kvetkeztben s a 17. szzad elejn vgkpp eltnt a huszrsg hadfel
szerelsbl.
A HUSZR TRCSAPAJ ZS
864 K a l m r 1971, 315.
154. Sasszmnyal dsztett huszr trcsapajzs, 16. szzad msodik fele
263
FGGELK
Rvidts- s irodalomjegyzk
AH Archeolgia Hungarica (Budapest)
AHA Acta Histri Artium (Budapest)
AR Alba Regia (Szkesfehrvr)
Arch rt Archeolgii rtest (Budapest)
BF Burgenlandische Forschungen (Eisenstadt)
BHH Bibliotheca Humanitatis Histrica (Budapest)
Bd Rg Budapest Rgisgei (Budapest)
Bul Rc Bulletin of the Roval Archaeological Society (Alexandria)
DM A Debreceni Dri Mzeum vknyve (Debrecen)
EM Az Egri Mzeum vknyve (Eger)
NYK rtekezs a Nyelv s Szptudomnyok Krbl (Budapest)
Fl Arch Folia Archeologica (Budapest)
Fl Hist Folia Histrica (Budapest)
HK Hadtrtnelmi Kzlemnyek (Budapest)
J KSK J ahrbuch dr Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhchsten Kaiserhauses (Wien)
J L N J ahrbuch fr Landeskunde von Niedersterreich (Wiener Neustadt)
KK Keletkutats (Budapest)
LTSZ Leltri szm
MDK Mvszettrtneti Dokumentcis Kzpont vknyve (Budapest)
M Mvszettrtneti rtest (Budapest)
MFM-SA A Mra Ferenc Mzeum vknyve-Studia Archeologica (Szeged)
MOSZ Magyar Gazdasgtrtneti Szemle (Budapest)
MHH Monumenta Hungri Histrica (Budapest)
MMJ Metropolitan Museum J ournal (New York)
MNM Magyar Nemzeti Mzeum, Budapest
MNY Magvar Nyelv (Budapest)
ML Magyar Orszgos Levltr, Budapest
MTT Magyar Trtnelmi Tr (Budapest)
MW Muzalnictvo Wojskowe (Warszawa)
Nyelv Kzi Nyelvtudomnyi Kzlemnyek (Budapest)
NYJ AM A Nyregyhzi J sa Andrs Mzeum vknyve (Nyregyhza)
SA Slovensk Archeolgia (Bratislava)
SM Studia i Materialy do Dziejw Dawnego Uzbrojenia i Ubiom Woiskowego (Krakw)
SNMP Sbornk Nrodnho Muzea v Praze (Praha)
SZMM A Szolnok Megyei Mzeumok vknyve (Szolnok)
TED Trk Etnografva Dergisi (Ankara)
TSZ Trtnelmi Szemle (Budapest)
TT Trtnelmi Tr (Budapest)
VT Varia Turcica(Istanbul)
WMM Wosinszky Mr Mzeum vknyve (Szekszrd)
WUK Waffen und Kostmkunde (Mnchen-Berlin)
ZHWK Zeitschrift fr Historische Waffen und Kostmkunde (Berlin)
265
A BIZNCI 1974:
goston 2000:
goston 2008:
AL BRECHT 1971:
Al ex a nder 1984:
Al ex a nder 1984a:
Al ex a nder 1985:
Al ex a nder 1987:
A l exander 2002:
A l exander 2003:
A l exander 2004:
A BCSI 1933:
A por 1982:
ARMERIA 1898:
ARMORED 2005:
ARMOURY 2002:
A sztvacaturj an 2002:
A ti l 1981:
A ti l 1986:
Atiya 1934:
B. Bobrovszky 1980:
Bakay 1965:
Bakay 1967:
Balzs-Pong 1977:
B l i nt 1963:
B al ogh 1966:
B al ogh 1985:
Barabs 1890:
Baranyai 1959-1960:
Bar czy 1991:
Bashi r 2008:
Bastav 1947:
BAYERN 2001:
Beigel 1900:
BETHLEN 1981:
Bi bo r sk i -St epi n s k i -
Za bi n sk i 2004:
Br 1921:
B l ai r 1958:
Bocci a-Coel ho 1975:
Bochenski 1965:
A bcsi gyjtemnyekbl Magyarorszgnak jutott trgyak killtsa a Magyar Nemzeti M
zeumban. Budapest.
A biznci irodalom kistkre. Budapest.
goston G.: Trk sikerek s taktika a 15-16. szzadban. I n: Rcz . (szerk.):
Nagy kpes millenniumi hadtrtnet. Budapest. 133-134.
goston, G. : Guns for the Sultan. Military Power and Weapons Industry in the Ottoman
Empire. Cambridge.
Albrecht Drer 1471-1971. Mnchen.
Alexander, D. G.: Two Aspects of Islamic Arms and Armour. MMJ 18. 97-109.
Alexander, D. G.: The sword of Damascus. WUK 26 131-138.
Alexander, D. G.:European Swords in the Collections of I stanbul. Part I. Swords
from the Arsenal of Alexandria. WUK 27. 81-118.
Alexander, D. G.: European Swords in the Collections of I stanbul. Part II. WUK
29. 21-48.
Alexander, D.: J ihad and Islamic Arms and Armour. Gladius 22. 201-234.
Alexander, D.: The silver Dragon and the golden Fish. Gladius 23. 211-268.
Alexander, D.: Pisanellos Hat. The Costume and Weapons depicted in Pisanel-
los Medal for J ohn VIII Palaeologue. A discussion of the Sabre and related wea
pons. Gladius. 24.135-186.
Apor P. : Metamorphosis Transylvaniae. Budapest.
Armeria Antica e Moderna di S. M. II Re Dltalia in Torino. Serie Prima. Torino.
The Armored Horse in Europe 1480-1620. The Metropolitan Museum of Art. New York.
Armoury Chamber of the Russian Tsars. One hundred items from the Collection of the Rus
sian Emperors. St. Petersburg.
Asztvacaturjan, E. G.: Tureckoje Oruzsije. Szanktpetyerburg.
Atil, E.: Renaissance of Islam. Art of the Mamluks. Washington.
Atil, E. : Sideymanname. The Illustrated History of Suleyman the Magnifkant. Washington.
Atiya, S. A.: The Crusade ofNicopolis. London.
B. Bobrovszky I.: A XVII. szzadi mezvrosok iparmvszete. Budapest.
Bakay K.: Rgszeti tanulmnyok a magyar llamalapts krdshez. Dunntli
Dolgozatok 1.
Bakay K.: Archologische Studien zur frage der Ungarischen Staatsgrndung.
Acta Archaeologica 19. 105-173.
Balzs J . - Pong J .: Pisztolyok, revolverek. Budapest.
Blint A.: Kiskundorozsma - Vrshomok dli leletek. MFME 91-100.
BaloghJ .: A mvszet Mtys kirly udvarban. I. ktet (Adattr) Budapest.
Balogh J .: Mtys kirly s a mvszet. Budapest.
Barabs S.: II. Lajos kirly kincseinek sszersa. 1528. pr. 22. TT 367-369.
Baranyai B.: Bethlen Gbor gyulafehrvri palotjnak sszersa 1629. augusz
tus 16-n. MDK 229-258.
Barczy Z. : vszzadok egyenruhi. Budapest.
Bashir, M.: The Arts of the Mulism Knight. The Furusiyya Art Foundation Collection.
Milano.
Bastav, S.: Ordo Portae. Description Grecque ele La Porte et de L Arme du Sultan Meh-
med II. Budapest.
Bayern-Ungarn Tausend Jahre. Bajororszg s Magyarorszg 1000 ve. Katalog zur
Bayerischen Landesausstellung 2001 Oberhausmuseum, Passau. Augsburg.
Beigel I.: Balassa Menyhrt lefoglalt ingsgainak leltri kivonata 1549. TT (j
Folyam) 457-463.
Bethlen Mihly tinaplja (1691-1695). Budapest.
Biborski, M. - Stepinski, J . - Zabinski, G.: A Renaissance Sword from Racibrz.
Gladius 24. 187-208.
Br V.: Erdly kvetei a Portn. Cluj-Kolozsvr.
Blair, C.: European Armour ca. 1066 - ca. 1700. London.
Boccia, G. I,. - Coelho, T. E Armi Bianche Italiane. Milano.
Bochenski, Z.: Un groupe de casques hongrois dores du XVI-e sicle. In: ArmiAn-
tiche. Torino. 103-139.
266
Bo c h en s k i 197 J :
Bo o c k ma n n J 992:
Bo eh ei m 1894:
Bo l d o g 2005:
Bo l d o g 2007:
Bo l d o g 2008/09:
Bo n c z 1885:
Bo n f i n i 1943:
Borosy 2003:
Bo r osy 1962:
Bor osy 1971:
Bo r o sy 1984:
Bo r o sy 1985:
Bo r o sy 2004:
Bo r so s T. 1972
Bo z k y 1911:
B. Sz a b 1994
B .Sz a b 1995
B .Sz a b 2004
B. Szab 2005:
B. Sz a b 2006
B. Szab 2007
B. Sz a b 2008
B. Sz a b 2008a:
B. Sz a b 2010:
B. Sz a b 2010a:
B. Sz a b - T t h 1999:
Car pegna 1997:
CATLOGO 1898:
Cenner n 1962:
CI MEUOTHECA
1825:
Co mbe- C o s s o n 1937:
Bochenski, Z.: Bechter z Roku 1580 i J ego Pochodzenie na tle Tvpologiczno -
porwnawczym. SM 5. 5-56.
Boockmann, H.: Die Ritter und I hre Harnische. In: Baustenie Deutsches Histori-
sches Museum. Teil 7. Eisenkleider. Mnchen. 9-24.
Boeheim, W: Album hervorragender gegenstande aus dr Waffensammlung des Aller-
hchsten Kaiserhauses. Wien.
Boldog Z.: XV-XVI. szzadi pajzsok a Dri-gyjtemnybl. DM 239-249.
Boldog Z.: Trk lfejvrt a Dri-gyjtemnybl. Pnclos csatalovak az kor
ban s az iszlm vilgban. DM 61-73.
Boldog Z.: Trk fonott pajzs a Dri-gyjtemnybl. DM 125-135.
Boncz O.: Egy 14. szzadbeli keleti sisak a Nemzeti Mzeum Rgisgtrban.
Archrt 5.373-378.
Bonfini, A.: Mtys kirly. Fordtotta: Gerb L. Budapest.
Borosy A.: Trtnetrk a tatrjrsrl. In: Nagy B. (szerk.): Tatrjrs. Nemzet s
emlkezet. Budapest. 406-421.
Borosy A.: AXI-XIV. szzadi magyar lovassgrl. HK 9. 119-174.
Borosy A.: A telekkatonasg s a parasztsg szerepe a feudlis magyar hadszervezetben.
Budapest.
Borosy A.: A lovagi haditechnika s a lovagsg Magyarorszgon az Arpd-kor-
ban. I n: H. Balzs . - Fiigedi E. - Maksay F. (szerk.): Mlyusz Elemr emlkknyv.
Budapest. 47-57.
Borosy A.: Hadi rdemek Magyarorszgon a XI I I . szzadban. HK 32. 507-540.
Borosy A.: Hadi rdemek Magyarorszgon a XIV. szzadban. HK 117. 379-442.
Borsos T: Vsrhelytl a Fnyes Portig. (Emlkiratok, levelek). Budapest.
Bozky, D.: Kt v Keletzsiban. ti rajzok. Els ktet: Kna s Korea. Budapest.
B. Szab J .: Az erdlyi fejedelmi jelvnyek. KK 59-69.
B. SzabJ .: Amagvar nemesi viselet dszbuzognynak eredete. Turul 68. 35-40.
B. SzabJ .: Amohcsi csata s a hadgyi forradalom. I. rsz. A magyar kirly
sg hadserege 1526-ban. HK 117. 443-480.
B. Szab J .: A mohcsi csata s a hadgyi forradalom. II. rsz. A magyar had
sereg a mohcsi csatban. HK 118. 573-631.
B. Szab J .: A mohcsi csata. Budapest
B. Szab J .: A tatrjrs. A mongol hdts s Magyarorszg. Budapest.
B. Szab J .: A huszrsg megjelense Magyarorszgon. In: Veszprmy L. (szerk.):
Rex Invictissimus. Hadsereg s hadszervezet a Mtys kori Magyarorszgon. Budapest.
121-152.
B. SzabJ .: Lehet-e helye rablnak a magyar nemzeti mitolgiban. Megjegyz
sek az egykori huszr vita margjra. HK 121. 453-461.
B. SzabJ .: A honfoglalktl a huszrokig. A kzpkori magyar knnylovassgrl.
(A Hadtrtneti I ntzet s Mzeum Knyvtra) Sorozatszerkeszt: Veszprmy L.
Budapest.
B SzabJ .: Bizony, ha volna ers, kormos kz..., vajon akkor mit fogna? HK
(nnepi kilnszm, 2010. mjus 14.) 145-154.
B. Szab J .-Tth Cs.: I nsignumok a magyar s erdlyi pnzeken. In: Ulrich A.
(szerk.): Numizmatika s trstudomnyok III. Nyregyhza. 213-219.
Carpegna di, N.: reseim Firearms. Rom.
Valencia De, D. J . (ed.): Catlogo Historico - Descriptivo de la RealArmeria de Madrid.
Madrid.
Cennern W. G.: Magyarorszg trtnetnek kpesknyve. 896-1849. Budapest.
Cimeliotheca Musei Nationalis Hungarici, sive Catalogus Historico-Criticus... Budae.
Combe, E. - Cosson, A. F. C.: European Swords with Arabic Inscriptions from the
Armoury of Alexandria. Bui Rac 31. 225-246.
Cr i pps -Day 1935-1936: Cripps-Day, F. H.: Ein Harnisch und Bildnis des Kurfrsten J ohann Friedrich
des Grossmtigen von Sachen. ZHWK 14. 1-4.
CORPUS 1899: Corpus Juris Hungarici. 1000-1526. vi trvnycikkek. Budapest.
Cz u ber k a 1906: Czuberka A.: Kuruckori fegyverek. Budapest.
Csf .r g h e 1887: Cserghe Cs.: Mrissy Istvn srkve. Arch rt 7. 425-427.
267
Csi l l a g 1965:
Csi l l a g 1971:
Da r k 1937:
De k 1878:
Denk st ei n 1964:
DR KREML 2004:
DIE OSMANEN 1985:
Di k e 1982:
Di l l i c h 1600:
Do bd n - Sz l l sy
1992-1995:
Csillag F.: A kzi lfegyverek s a hadmvszet. Budapest.
Csillag F.: Kardok trtnelmnkben. Budapest.
Dark J .: A magyar huszrsg eredete. HK 38. 148-183.
Dek F.: Bethlen Gbor erdlyi fejedelem vgrendelete. Szzadok 12. 465-474.
Denkstein, V.: Pavises of the Bohemian type. II . The Origin and Development of
Pavises in pre-Hussite Europe. SNMP 18. 149-194.
Der Kreml. Gottesruhm und Zarenpracht. Bonn.
Schreiner, S. (ed.): Die Osmanen in Europa. Erinnerungen und Berichte trkischer Ge
schichtsschreiber. Leipzig und Weimar.
Dike, C.: Les Cannes a Systme un Monde fabuleux et. mconnu. Paris.
Dillich, W.: Ungarische Chronica. Cassel.
Dobdn G. -Szllsy G.: Mirt ltalnos a nomd npek kztt a htrafel nyi-
lazs? Savaria. 22/3. 207-218.
Do l l ec z ek 1896: Dolleczek, A.: Monographie der K.U.K. ster.-Ung. Blanken- und Handfeuer-Waffen.
Wien.
Do mi n i q u e 1984: Dominique Reverend: Bethlen Mikls emlkiratai. Budapest.
Do mo k o s 1997: Domokos Gy.: A kassai kirlyi hadszertr fegyverzete s felszerelse a 16-17. sz
zadi inventriumok tkrben. HK 110. 667-747.
D r n h f f er 1907: Drnhffer, F.: Albrecht Drers Fechtbuch. JKSK 27. I-LXXXI.
D r y 1924: Dry F.: Nyelvtrtneti adatok. MNy 20. 84-85.
DRACULA 2008: Seipel, W. (ed.): Dracula. Woiwode und Vampir. Schloss Ambras.
DSCHINGIS 2006: Dschingis khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen. Schallaburg.
Dv o k o v 2007: Dvo kov, D.: Kn a clovek v stredoveku. K spoluzitiu cloveka a kona v Uhorskom
KrXovstve. Bratislava.
EISENKLEIDER 1992: Eisenkleider. Baustenie Deutsches Historisches Museum. Teil 7. Mnchen.
El l eh a u g e 1948:
Emec en 2006:
En d r d i 2000:
En g el 2000:
En g l i s c h -V o c el k a
1990:
E r -Dar ma y 1870:
ERDLYI 1884:
RI 1956:
ESTEI 1992:
Esz t er h z y 1869:
ESTERHZY
2006-2007:
F. Va t t a i 1960:
FCHLICHE
1897-1899:
Feh r 1975:
Fi n l y 1892:
Ellehauge, M.: The Spear traced through itspost-Roman development. Coppenhagen.
Emecen, F.: A csata, amely megnyitotta a Nagy trk eltt a magyar Alfldet -
Mohcs, 1526. I n: B. Szab J . (szerk.): Mohcs. Budapest. 422^:35.
Endrdi G.: Szent I stvn I. Miksa csszr sremlkn. I n: Mik . - Sink K.
(szerk.): Trtnelem-Kp. Szemelvnyek a mlt s mvszet kapcsolatbl Magyarorsz
gon. Budapest. 196-220.
Engel P.: Magyarorszg s a trk veszly a Zsigmond-korban. In: Rcz. (szerk.):
Nagy kpes millenniumi hadtrtnet. Budapest. 59-66.
Englisch, E. - Vocelka, K.: Das Europische Rittertum des Hoch - und Sptmit
telalters. BF Sonderband 8. 13-30.
Er-Darmay Zs.: Trkver Thury Gyrgy ingsgai. Szzadok 4. 721-727.
Szilgyi S. (szerk.): Erdlyi orszggylsi emlkek. X. ktet. Budapest.
ri I.: Adatok a kgyspusztai csat rtelmezshez. FolArch 8. 137-152.
Kovcs B. (szerk.): Estei Hippolit pspk egri szmadsknyvei 1500-1508. Eger.
Eszterhzy J .: Grf Eszterhzy Ferenc fegyverzetnek leltra. Szzadok 3. 416-
420.
Szilgyi A. (szerk.): Esterhzy kincsek. t vszzad malkotsai a hercegi gyjte
mnyekbl. Budapest.
F. Vattai E.: Aklesdi ezstkincs. FolArch 12. 243-251.
Fachliche Notizien. ZHWK 1.312-316.
Fehr G.: Trk miniatrk a magyarorszgi hdoltsg korbl. Budapest.
Finly H.: A Besztercei Szszedet. (rtkels a nyelv- s szptudomnyok krbl.
16.) Budapest.
Fl ei s c h h a u er 1932-1934:
Fleischhauer, W.: Spangenhamischfund auf Burg Helfenstein. ZHWK 13. 250-
252.
Fo r r er 1918-1920: Forrer, R.: Ein K alendar fr Knig Matthias Corvinus mit Darstellungen gotischer
Bchsenschtzen. ZFHW 8. 221-240.
268
Fowke 1875:
FRI 1988:
Ga l a v i c s 1986:
Gl di 1939:
Gamber - B ea uf o r t
1990:
Gamber 1998:
G avor 2001:
Gebei 1992:
Gerelyes . n.:
Gessl er 1932-1934:
Gl osek 1984:
G orel i k 1979:
G m r y 1890:
Gr d . n.:
Gu t o w sk i 1997:
Gyni 1938:
Gy r f f y 1958:
Gy r f f y 1965:
H. K olba 1963:
H. K ol ba 1996:
HABSBURG MRIA
2005:
Hackknbroch 1979:
Heckenast 1959:
Hew i t t 1967:
H DVGI 1903:
H ol i 1994-1995:
H ol ub 1909:
H onfi 1968:
HONFOGLAL 1996:
H orvth 2001:
H orvth 2003:
HUNYADI MTYS
2008:
Hugyecz 1894:
Huszr 1974:
Huszr 1979:
Huszr 1995:
Fowke, F. R.: The Bayeux Tapestery. London.
Fri sgalrik, csaldi arckpek. A Magyar Trtnelmi Kpcsarnokbl. Budapest.
Galavics G.: Kssnk kardot az pogny ellen. Trk hbork s a kpzmvszet. Buda
pest.
Gldi L.: Huszr szavunk biznci kapcsolatai. MT 35. 160-166.
Gamber, O. - Beaufort, C.: Katalog dr Leibrstkammer. II. Teil. Dr Zeitraum von
1530-1560. Wien.
Gamber, O.: Geschichte dr mittelalterlichen Bewaffnung. Teil 6. WUK 40. 33-
62.
Gavor Fran sterland. Stockholm.
Gebei S.: II. Rkczi Gyrgy lengyelorszgi hadjrata 1657. HK 105. 30-64.
Gerelyes I.: Trk kszerek. In: Garam . (szerk.): vezredek, vszzadok kincsei.
VII. Budapest.
Gessler, E. A.: Ein Nachtrag zum Schweizersabel ZHWK 13. 271-275.
Glosek, M.: Miecze srodkowoeuropejskie z X-XV. w. Warszawa.
Gorelik, M.: Orientl Armour of the Near and Middle East rom the eight to the
fifteenth centuries as shown in works of Art. In: Elgood, R. (ed.): IslamicArms and
Armour. L ondon. 28-63.
Gmry G.: Zisterdorf bevtele a kuruc hadak ltal 1706. oktber 17-n. HK 3.
111-114.
Grd A.: Mves fegyverek a gdlli kirlyi kastlyban. Gdll.
Gutowski, J .: Bron i Uzbrojenie Tatarw. Katalog zabytkw Tatarskich. Tm I. War
szawa.
Gyni M.: Magyarorszg s a magyarsg a biznci forrsok tkrben. Budapest.
Gyrffy Gv.: A magyar nemzetsgtl a vrmegyig, a trzstl az orszgig. II. Sz
zadok 92. 565-615.
Gyrffy, Gy.: Napkelet felfedezse. Julianus, Piano Carpini s Rubruk tijelentse. Bu
dapest.
H. Kolba J .: Epigrfiai adatok a kgyspusztai v kormeghatrozshoz. FolArch
15. 77-85.
H. Kolba J .: Erdly s a kirlyi Magyarorszg. In: H. Kolba J . (szerk.): A Magyar
Nemzeti Mzeum trtneti killtsnak vezetje. 2. Budapest. 65-82.
Rthelyi O. - F. Romhnyi B. - Spekner E. - Vgh A. (szerk): Habsburg Mria,
Mohcs zvegye. A kirlyn s udvara 1521-1531. Killtsi katalgus. Budapest.
Hackenbroch, I.: RenaissanceJewellery. Mnchen.
Heckenast G.: Fegyver- s lszergyrts a Rkczi-szabadsgharcban. rtekezsek a
trtneti tudomnyok krbl 13. Budapest.
Hewitt, [.: Ancient Armour and Weapons in Europe. Graz.
Hdvgi id. Nemes J nos naplja. 1651-1686. TT j folyam 4. 83-98.
Holi I.: A kzpkori kses mestersg. Rgszeti adatok az ausztriai s nrnbergi
ksek elterjedshez. Arch rt 121-122. 159-188.
Holub J .: Istvnffy Mikls Histrija, hadtrtneti szempontbl. Szekszrd.
Honfi J .: A huszrsg kialakulsa az orosz hadseregben. HK 15. 95-129.
Fodor I. (szerk.): A honfoglal magyarsg. Killtsi katalgus. Budapest.
Horvth F.: A csengelei kunok ura s npe. Budapest.
Horvth F.: jabb kun vezri sr leletei a Kiskunsgbl: Kiskunmajsa-Kuklis-
tanya. MFM-SA 9. 369-386.
Farbaky P. - Spekner E. - Szende K. - Vgh A. (szerk.): Hunyadi Mtys, a kirly.
Hagyomny s megjuls a kirlyi udvarban 1458-1490. Killtsi Katalgus. Buda
pest.
Hugyecz A.: Ferdinnd fherceg Ndasdy Tams fit flkri. HK 7. 124-125.
Huszr P.: Thry Gyrgy szerepe a dunntli vgvri harcokban. 1554-1566. Vrpa
lota.
Huszr L.: Mnzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. Budapest-Mnchen.
Huszr L.: Az erdlyi fejedelemsg pnzverse. Budapest.
269
IMAGINES 2007:
IMPERIAL 2000:
I nal ci k 1978:
I nal ci k 1994:
I stvnf fy 1961:
I vanics 1994:
J ger 2010:
J ger 2010a:
J hs 1878:
J akab 1883:
J ank 1934:
J ANKOVICH 2002:
KALAUZ 1912:
Kl dy-Nagy 1986:
K al mr 1938:
K al mr 1958:
K al mr 1961-1962:
K al mr 1971:
K amniker 1979:
K rffy 1902:
K arcson 1914:
KARLSRUHER 1991:
K rol yi 1877:
Kr ol yi 1901:
K rol yi 1930:
K atona 1980:
Kedves 2000:
K el eni k 1991:
Kel en i k 1991a:
Kemny 1900:
Kemny 1901:
Kemny 1902:
Kemny 1903:
Kemny 1904:
Kemny 1905:
Kemny 1906:
Kemny 1910:
Kemny 1986:
KPES 1987:
K horasani 2006:
Trupinda, J . M. (ed.): Imagines Potestatis. Insygnia i Znaki Wladzy w Krlestwie Pols
kim i Zakonie Niemieckim. Malbork.
I mperial Austria. Steirische Kunst- und Waffenshtze aus vier J ahrhunderten.
Austellungskatalog. Graz.
Inalcik, H.: The Ottoman Empire. Conquest, Organization and Economy. Collected Stu-
dies. London.
Inalcik, H.: The Ottoman Empire. The CalssicalAge 1300-1600. London.
Istvnffy M.: A magyarok trtnetbl. Budapest.
Ivanics M.: A Krmi Knsg a tizent ves hborban. Budapest.
J ger, F.: Ungarischer Sbel und Husaren- Pallasch. Ein Beitrag zur Geschichte der
leichten Reiterei. Gnas.
J ger, F.: FRI NGI Aund FRANGIA. Rtsel einer Klingeninschrift. WUK52. 71-
84.
J hs, M.: Atlas zur Geschichte des Kriegswesens. Berlin.
J akab E.: II. Apafi Mihlyn, Bethlen Kata hagyatka II. Szzadok 17. 786-802.
J ank L.: Gyri tvsk a 16-19. szzadban. Gyr.
Mik A. (szerk.): Jankovich Mikls (1772-1846) gyjtemnye. Budapest.
Kalauz a rgisgtrban. Budapest.
Kldy-Nagy Gy.: A trk llam hadseregnek kialakulsa I. Szulejmn korra. In:
Rzss L.-Szakly F. (szerk.): Mohcs. Tanulmnyok a mohcsi csata 450. vfordulja
alkalmbl. Budapest. 163-194.
Kalmr J .: A magyar kard mvszete. Budapest.
Kalmr J .: A Trtneti Mzeum fegyvertrnak kzpkori sisakjai. Arch rt 85.
191-195.
Kalmr J .: Abuzogny. NYJAM 4-5. 31-43.
Kalmr J .: Rgi magyar fegyverek. Budapest.
Kamniker, K.: Das gekrnte Pi als Klingenmarke im Grazer Zeughaus. WUK 21.
74-76.
Krfy O.: Kassa vros fegyvertrnak sszersa. 1650. TT 453-461.
Karcson I.: Trk-magyar oklevltr 1533-1789. Budapest.
Die Karlsruher Trkenbeute. Die Trkische Kammer" des Markgrafen Ludwig Wilhelm
von Baden-Baden. Mnchen.
Krolyi A.: Magyar huszrok a schmalkaldi hborban. Szzadok 11. 642-665;
841-854.
Krolyi A.: Szigethi Vas Mrtonnak, a Szepesi Kamara tancsosnak a vgrende
lete. TT 455-464.
Krolyi A.: Nhny trtnelmi tanulmny. Budapest.
Katona I.: Afrakni kincstr 1725-s leltra. M 29. 131-147.
Kedves Gy.: A magyar huszrsg. In: Rcz . (szerk.): Nagy kpes millenniumi had
trtnet. Budapest. 192-195.
Kelenik f.: A kzi lfegyverek jelentsge a hadgyi forradalom kibontakozs
ban. A magyar egysgek fegyverzete a tizentves hbor idszakban. HK 104.
3-52.
Kelenik J .: A kzi lfegyverek jelentsge a hadgyi forradalom kibontakozs
ban. A csszri-kirlyi hadsereg fegyverzetnek a jellege Magyarorszgon a ti
zentves hbor veiben. HK 104. 80-122.
Kemny L.: A kassai csiszrok rszabsai. MGSZ 8. 276-279.
Kemny L.: Kassai fegyvergyrt chrl. Arch rt 21. 78-81.
Kemny L.: Kt vgrendelet. TT 144157.
Kemny L.: Hegyestr, fringia, ttorszgi szablya. Arch rt 23. 300-301.
Kemny L.: Mtrtneti adatok Kassa mltjbl. Arch rt 24. 271-277.
Kemny L.: Kassai fegyvergyrtkrl. Arch rt 25. 270-274.
Kemny L.: veggyrts s fegyvergyrts a 16. szzadban. Arch rt 26. 188-189.
Kemny L.: Kuruc fegyverek sszersa Kassn 1685. HK 11. 256-257.
Kemny Jnos nletrsa 1657-1658. Budapest.
Kpes Krnika. Ford. Bellus I. I. ktet. Hasonms kiads. II. ktet. Budapest.
Khorasani, M. M.: Arms and Armourfrom Iran. The Bronze Age to the End ofthe Qajar
Period. Tbingen.
270
KIMONDHATATLAN
1976:
Ki r pi c h n i k o v 1976:
Ki r pi c hni k o v 1986:
Knauz 1857:
Ko o d z i ej c z y k 1999:
Ko nc z 1987:
K ORONA 1979:
Ko v ac hi c h 1790:
Ko v ac hi c h 1799:
Kovcs 1971:
Kovcs 1971a:
Kovcs 1975:
Kovcs 1978:
Kovcs 1986:
Kovcs 1990:
Kovcs S. 1993:
K ovcs S. 1994:
K ovcs S. 1994-1995:
Kovcs S. 1995:
K ovcs S. 1995a:
Kovcs S. 1997.:
K ovcs S. 2002:
K ovcs S. 2003:
K ovcs S. 2004:
Kovcs S. 2005:
K ovcs S. 2006:
K ovcs S. 2006a:
K ovcs S. 2007:
K ovcs S. 2008:
K ovcs S. 2009:
KSZEGHY1890:
Ksz eghy 1936:
Kr enn-K a mni k er 1973
Kimondhatatlan nyomorsg. Kt emlkirat a 15-16. szzadi oszmn fogsgbl. Ford
totta: Fgedi F.. Budapest.
Kirpichnikov, A. N.: Russische K rper - Schutzwaffen des 9.-16. J ahrhunderts.
WUK 18.22-37.
Kirpichnikov, A. N.: Russische Waffen des 9-15. J ahrhundert. WUK 29. 85-129.
Knauz N.: Az 1397-i orszggyls vgeredmnye. MTT 3. 216-218.
Koodziejczyk, D.: Az oszmn katonai lemarads problmja s a kelet-eurpai
hadszntr. Aetas 142-147.
Koncz J .: Bthory Istvn hadjrata az oroszok ellen 1580-ban. HK 10. 277-291,
467-483.
Katona T. (szerk.): A korona kilenc vszzada. Budapest.
Kovachich M. Gy.: Comitiorum apud Hungaros. Budae.
Kovachich M. Gy.: Formul Solennes Styli. Pest.
Kovcs L : A honfoglal magyarok lndzsi s lndzsstemetkezsk. AR 11. 81
108.
Kovcs L.: A Magyar Nemzeti Mzeum fegyvertrnak XI XIV. szzadi csillag
alak buzognyai. Fl. Arch 22. 165-181.
Kovcs L .: A magyar honfoglalskori fegyvertrtneti kutatsok llsrl. HK 22.
515-529.
Kovcs L.: Rgszeti jegyzet szablya szavunk eredethez. Nyelv Kzi 80. 161-165.
Kovcs L.: Viselet, fegyverek. In: Krist Gyula: Az Arpd-kor hbori. Budapest.
216-281.
Kovcs L.: Szablya-kard fegyvervlts. Arch rt 117. 39-49.
Kovcs S. T.: A hegyestr (Egy specilis szrfegyver trtnete). Fl Hist 18. 177
203.
Kovcs S. T.: A kopaszi-ztonyi fegyverek. Fl Arch 43. 251-278.
Kovcs S. T: Trk dszbuzogny a Krolyi gyjtemnybl. (A 17. szzad mso
dik felnek mltsgjelvnye az Oszmn-trk birodalomban). Fl Hist 19. 187-196.
Kovcs S. T.: Trk hats a magyar fegyvereken a 15-17. szzadban. Fl Arch 44.
213-242.
Kovcs S. T.: Egy portai forma szablva a Magyar Nemzeti Mzeum fegyvert
rban. KK 147-154.
Kovcs S. T.: Kemny J nos erdlyi fejedelem tatr buzognya. (Krmi tatr fegy
verek a Magyar Nemzeti Mzeumban). Fl Arch 46. 179-194.
Kovcs S. T.: A Fegyvertr. In: Pintr J . (szerk.): A 200 ves Magyar Nemzeti Mzeum
gyjtemnyei. Budapest. 333-351.
Kovcs S. T.: Egy keleti dszsisak a tatrjrs korbl. MFME-SA 9. 361-367.
Kovcs S. T.: Fnyes kantr, mves nyereg. Fejedelmi fegyverek, fri lfelszerels
Erdlybl s a kirlyi Magyarorszgrl. Budapest.
Kovcs S. T.: Ottoman-Turkish Influences on Hungrin Weapons. I n: Gerelyes
I. (ed.): Turkish Flowers. Studies on Ottoman art in Hungary. Budapest. 115-130.
Kovcs S. T.: Nhny gondolat a trkrl. In.: Mor Cs. (szerk.): Trk. Vlogats
magyar magngyjtemnyekbl. Budapest. 8-23.
Kovcs S. T.: A Batthyny-Strattman gyjtemny oszmn-trk fegyverei. In:
Nagy Z. (szerk.):/! Batthynyak vszzadai. Tudomnyos konferencia Krmenden. 2005.
oktber 27-29. Krmend-Szombathely. 307-316.
Kovcs S. T.: Tmads s vdekezs. In: Ritok -Garam . (szerk.): A tatrjrs
1241-1242. Budapest. 16-21.
Kovcs S. T.: A magyar szablya 100 ve. In: Ihsz I. (szerk.): A szpsg hajtsa.
ltzkds-kultra az 1700-1815 kztti Magyarorszgon. Budapest. 37-43.
Kovcs S. T .: Nehzlovasok s huszrok a ks kzpkori Magyarorszgon. In.:
Bzs G. - Orosz K. - Vasros Zs. (szerk): Renesznsz Ltvnytr. Virtulis utazs a
mltba. Killtsi katalgus s tanulmnyktet. Budapest. 579-603.
Kszeghy S.: Hadtrtnelmi Okmnytr. HK 3. 265-271.
Kszeghy E.: Magyarorszgi tvsjegyek. Budapest.
:Krenn, P. - Kamniker, K : Die Dusggen des Landeszeughauses in Graz. WUK
15. 139-145.
271
Rr enn 1997:
Kr i st 1986:
K ri st 1988:
K ri st-M akk 1988:
K ropf 1910:
Kr o pf 1915:
K ruczek 2001:
Kubi ny i 1973:
Kubi ny i 1990:
K ubinyi 1991:
KUNSTBUCH 1887:
K urucz 1988:
K usterni g 1978-1979:
Kuzic 2007:
Kwasniewic z 2002:
La k i ng 1920:
LAND 1999:
La ng 2009:
L a r oc c a 2008:
L szl 1993:
L ebedynsky 2008:
LE MUSE 1917:
Lenz 1897:
L enz 1897-1899:
Lenz 1900-1902:
Lenz 1908:
Lenz 1912-1914:
L evey 1975:
L ewis 1981:
L i ebe 1899:
L i g et i 1940:
LUGOSI-TEMESVRY
1988:
LUGOSI-T EMESVRI
1989:
MAGYAR 1970.
MAGYARORSZG
1984.
Ma j l t h 1891.
Ml yusz 1942:
Ml yusz 1984:
Mann 1962:
MARIA 1993:
Krenn, P.: Schwert und Spiess. Graz.
Krist Gy.: Az Arpd-kor hbori. Budapest.
Krist Gy.: Az Anjou-kor hbori. Budapest.
Krist Gy. - Makk F.: Kroly Rbert emlkezete. Budapest.
K ropf L.: Magyar eredet francia huszrezredek. HK 10. 434-442.
K ropf L.: Francia adatok az 1664. vi szentgotthrdi csathoz. Msodik kzle
mny. HK 16. 334-353.
Kruczek, J .: Rusznikarstwo Szkoly Cieszynskiej. Pszczyna.
Kubinyi A.: Bicellus. Adatok egy kzpkori fegyverfajta meghatrozshoz. Bd
Rgi?,. 189-191.
Kubinyi A.: Mozgstsi s hadseregelltsi problmk Mtys alatt. HK 103. 66-
73.
Kubinyi A.: Kt sorsdnt esztend (1490-1491). TSZ 33. 1-54.
Kunstbuch Albrechtn Drers von Nrnberg./XS T 5. XXI-XXIV
Kurucz .: Lovagi kultra Magyarorszgon a 13-14. szzadban. Budapest.
Kusternig, A.: Probleme um die Kampfe zwischen Rudolf und Ottokar und die
Schlacht bei Drnkrut und jedenspeigen am 26 august 1278. J L N 4445. 226-
311.
Kuzic, K.: Die Formen der sptmittelalterlichen Schilde auf den Grabstein aus
Zagora. WUK 49. 25-14.
Kwasniewicz, W.: Dzije Szabii w Polsche. Warszawa.
Laking, F. G.: A Record of European Armour and Arms through seven Centuries. Vol. I.
London.
Sweeney, J . (ed.): Land of the Winged Horsemen. Art in Poland 1572-1764. Alexand
ria.
Lang, P: Megjegyzsek a Dumbarton Oaks Biznci Gyjtemnynek 40.10. lel
tri szm lelet egyttese kapcsn. In.: Posta Sz. (szerk.): Kun-kp. A magyaror
szgi kunok hagyatka. Tanulmnyok Horvth Ferenc 60. szletsnapja tiszteletre.
Kiskunflegyhza. 113-145.
Larocca, D. J .: Recent Acquisitions of Tibetan and Mongolian Arms and Armor
in the Metropolitan Museum of Art. WUK 57. 19-30.
Lszl Gy.: A Sunt Lszl legenda kzpkori falkpei. Budapest.
Lebedynsky, I.: De Lpe Scythe au Sabre Mongol. Paris.
Le Muse de LArmes, Armures, Anciennes et Souvenirs Historiques. Les Plus Prcieux.
Tome Premier. Paris.
Lenz E.: Die Waffensammlung des grafen S.D. Scheremetew in St. Petersburg. Leipzig.
Lenz, E.: Russland und der Orient in der Geschichte des Waffenwesens. ZHWK
1. 109-112.
Lenz, E.: Pavesen und Tartschen aus dem 15. J ahrhundert. ZHWK 2. 224-231.
Lenz, E.: Collection DArmes de EErmitage Imprial. St.Petersburg.
Lenz, E.: Eine Sbelstudie. ZHWK 6. 180-190.
Levey, M.: The World of Ottoman Art. London.
Lewis, B.: Isztambul s az oszmn civilizci. Budapest.
Liebe, G.: Der Soldat. Leipzig.
Ligeti L.: Az ismeretlen Bels-Azsia. Budapest.
Lugosi J . - Temesvry F.: Kardok. Budapest.
L ugosiJ . - Temesvri F.: Pisztolyok. Budapest.
A magyar nyelv trtneti etimolgiai sztra. II. ktet. Budapest.
Magyarorszg hadtrtnete I. ktet. Fszerkeszt: Liptai E. Budapest.
Majlth B.: A Nemzeti Mzeum sodronyos pncljai. Arch rt 11. 125-135.
Mlyusz E.: A magyar kznemessg kialakulsa. Szzadok 57. 272-305.
Mlyusz E.: Zsigmond kirly uralma Magyarorszgon 1387-1437. Budapest.
Mann, J .: Wallace Collection Catalogues. European Arms and Armour. Text with
Historical notes and illustrations. Volume II. Arms. London
Maria Van Hongarije 1505-1558. Rijksmuseum Ht Catharijneconvent. Utrecht.
272
Mar osi 1987-1988:
Ma r t i n 1975:
MATTHIAS 1982:
Meyer 1934:
M i hajl ovi c 1975:
M1LITARY . n.:
MOHCS 1975:
M ol nr-Si mon 1980:
M oravcsik 1988:
Mucsi 1975:
M l l er 1973:
M l l er 1979:
Nadol ski 1974:
Nagy 1890:
Nagy 1897:
Nagy 1898:
Nagy 1910:
NAGY KPES 2000:
NAGY SZULEJ MAN
1994:
Ngyesi 1995:
Ngyesi 1997
Ngyesi 2000
Marosi E.: Der Heilige Ladislaus als Ungarischer Nationalheiliger Bemerkun
gen zu seiner ikonographie in 14-15. J h. AHA 33. 211-256.
Martin, P: Wehr-, Waffen-, und Harnischpflicht der Strassburger Znfte. WUK 17.
102-108.
Schallaburg82. Matthias Coruinus und die Renaissance in Ungarn 1458-1541. Kata
log Niedersterreichischen Landesmuseums. Neue Folge Nr. 118. Wien.
Meyer, S.: Typy szabel Polskich. Br&n i Brawa 4. 66-72.
Mihajlovic, K.: Memoirs of a Janissary. Ann Arbor.
Tekeli, S. (ed.): Military Museum Collections. Istanbul.
Katona T. (szerk.): Mohcs emlkezete. Budapest.
Molnr J . -Simon Gy.: Magyar nyelvemlkek. Budapest
Moravcsik Gy.: Az Arpd-kori magyar trtnet biznci forrsai. Budapest.
Mucsi A.: Az esztergomi Keresztny Mzeum Rgi Kptrnak katalgusa. Budapest.
Mller V.: Thury Gyrgy kanizsai kapitnysga. Zalaegerszeg.
Mller, H.: Gewehre. Pistolen. Revolver. Hand- und Faustfeuerwaffen vom 14. bis 19.
Jahrhundert. Leipzig.
Nadolski, A.: Polish Arms-Side Arms. Warszawa.
Nagy G.: A magyar kzpkori fegyverzetrl. Arch rt 11. 287-301.
Nagy G.: Hadtrtnelmi emlkek az ezredves killtson. Arch rt. 17. 53-61.
Nagy G.: Magyar kardok. Arch rt. 18. 226-245.
Nagy G.: A magyar kzpkori fegyverzetrl. Msodik kzlemny. Arch rt 10.
403-416.
Rcz . (szerk.): Nagy Kpes millenniumi hadtrtnet. 1000 v a hadak tjn. Buda
pest.
Gerelyes I. (szerk.): Nagy Szulejmn szultn s kora. Killtsi katalgus. Budapest.
Ngyesi L.: Haderreform a 10-11. szzadban. Savaria 22/3. 219-223.
Ngyesi L.: A muhi csata, 1241. prilis 11. HK 110. 296-310.
Ngyesi L.: Gondolatok a lovassg csapatnemeirl. (A knny- s nehzlovassg
problematikja). In: Bende L. - Lrinczy G. - Szalontai Cs. (szerk.): Hadak tjn.
A npvndorls kor fiatal kutatinak konferencija. Szeged. 2000. 375-378.
N i ckel -Pyhrr-T arassuk 1982:
Nickel, H.-Pyhrr, S-W.-Tarassuk, L.: The Art of Chivalry. European arms and
armor from the Metropolitan Museum of Art. New York.
Nickel, H.: Arms and Armour from the permanent Collection. New York.
Nicolle, D.: Armies of the Ottoman Turks 1300-1774. L ondon (Osprey).
Nicolle, D.: The Janissaries. L ondon (Osprey).
Nicolle, D.: Italian Medieval Armies 1300-1500. L ondon (Osprey).
Nicolle, D.: The Age of Tamerlane. L ondon (Osprey).
Ni ckel 1991:
N i col l e 1983
N i col l e 1995
N i col l e 2000
N i col l e 2003
N i col l e- T urnbul l -
H al da 2007:
Ngrdy 2008:
Norman 1980:
Nyulszin 1987
O akeshott 1964
O akeshott 1991
O akeshott 1996
O akeshott 2001
Ol chvry 1902:
ONE HUNDRED
2002:
Ossba h r 1897:
OSTROGORSKY 2003:
Ot t l i k 1875:
Nicolle, D. - Turnbull, S. - Halda, J .: The Fall of Constantinople. The Ottoman Con
quest of Byzantium. London.
Ngrdy .: Pozsonyi gyalogosok Mtys seregben. Egy zsoldoscsapat fegyver
zetnek jegyzke 1466-bl. In: Veszprmy L. (szerk.): Rex invictissimus. Hadsereg
s hadszervezet a Mtys kori Magyarorszgon. Budapest. 193-200.
Norman, A. V. B.: The Rapier and Small-Sword, 1460-1820. London.
Nyulszin S. .: t vszzad cmerei a Magyar Orszgos Levltrban. Budapest.
Oakeshott, E.: The Sword in the Age of Chivalry. London.
Oakeshott, E.: Records of the Medieval Sword. Woodbridge.
Oakeshott, E.: The Archeology of Weapons. New York.
Oakeshott, E.: Sword in Hand. A History of the Medieval Sword. Minneapolis.
Olchvry .: A muhi csata. Szzadok 36. 309-325, 412-427, 505-527.
One hundred items from the Collection of the Russian Emperors. Armoury Chamber of the
Russian Tsars. St. Petersburg.
Ossbahr, C.: Kongl. Livrust kammaren och Dermend Frenade Samlinger. Stockholm.
Ostrogorsky, G.: A biznci llam trtnete. Budapest.
Ottlik Gyrgy nletrsa. 1663-1711. (MHH XXVII. Scriptores.) Budapest.
273
P. Szat hmr y 1881:
Pl f f y 2002:
Pl l i s 1951:
Pl czi 1982:
PLCZI 1989:
Pal otay 1940:
Pandul a 1988:
PANNNIA 1994:
Papp 1999:
Papp 2003:
Papp 2004:
Papp 2008a:
Papp 2008:
Peers 2006:
Perjs 1986:
Perjs 1999:
Petermann 1956:
Petrovi c 1976:
Petzsch 1912-1914:
PICHLER 1880:
Pl ano Carpini 1987:
P ol gr 1995:
P ost 1940-1942:
Pyhrr-Godoy 1998:
P yhrr- L arocca-
Ogawa 2002:
Radocsay 1963:
Radvnszky 1879:
RKCZY 1888:
Rkczi 1979:
Rzs 1962:
Rthy 1899:
Reychman-
Zajaczkowskj 1968:
P. Szathmry K.: Egy magyar fejedelmi kincstr. TT 763-781.
Plffy G.: A Habsburg Birodalom hadigazdasgi kapcsolatai a magyarorszgi vg
vrrendszerrel a 16. szzad msodik felben. A kassai kirlyi hadszertr pldjn.
In: Mszros K. (szerk.): rott s trgyi emlkeink kutatja. Emlkknyv Bnkti Imre
75. szletsnapjra. Budapest. 61-78.
Pallis, A.: In the days oftheJanissaries. London.
Plczi-Horvth A.: Rgszeti adatok a kunok viselethez. Arch rt 109. 89-107.
Plczi-Horvth A.: Besenyk, jszok, kunok. Budapest.
Palotay G.: Oszmn-trk elemek a magyar hmzsben. (BHH VI. ktet.) Budapest.
Pandula A.: Viseletek, fegyverek. In: Krist Gyula: Az Anjou-kor hbori. Budapest.
216-258.
Mik . -Takcs I. (szerk.): Pannnia Regia. Mvszet a Dunntlon 1000-1541.
Budapest.
Papp S.: Szkely Mzes erdlyi fejedelem hatalomra kerlsnek diplomciai ta
nulsgai s egy nagyvezri elterjeszts (telhls) keletkezse. Aetas 71-88.
Papp S.: Die Verleihungs-, Bekrftigungs- und Vertragsurkunden dr Osmanenfr Un-
garn und Siebenbrgen. Eine quellenkritische Untersuchung. (Schriften dr Balkan-
Komission 42.) Wien.
Papp S.: Magyarorszg s az Oszmn Birodalom (a kezdetektl 1540-ig). In: Zom-
bori I stvn (szerk.): Kzp-Eurpa harca a trkk ellen a l . szzad, els felben. Bu
dapest. 37-91.
Papp S.: Homonnai Drugeth Blint, Rkczi Zsigmond s Bthory Gbor kz
delme az Erdly feletti hatalomrtl607-ben. Szzadok 142. 807-848.
Papp S.: Stefan Cl Mar, Mtys kirly s az Oszmn Birodalom. HK 121. 303-
325.
Peers, C. J .: Soldiers of the Dragon. London.
Perjs G.: A mohcsi csata. (1526. augusztus 29.). I n: Rzss L. - Szakly E
(szerk.): Mohcs. Tanulmnyok a mohcsi csata 450. vfordulja alkalmbl. Budapest.
195-239.
Perjs G.: Seregszemle. Hadtrtneti s mveldstrtneti tanulmnyok. Budapest.
Petermann, E.: Die Formschnitte dr Weisskunig. In: Weisskunig. Stuttgart. 72-78.
Petrovic, D.: Dubrovacko oruije u XIV veku. Beograd.
Petzsch, G.: Noch ein Wort ber die Genuesischen Klingen. ZHWK 6. 217-220.
Pichler, F.: Das Landes-Zeughaus in Graz. Leipzig.
Piano, C. D. J .: Az ltaluk tatroknak nevezett mongolok histrija. In: Katona
T. (szerk.): Tatrjrs emlkezete. Pro memria. Budapest. 265-348.
Polgr Sz.: Kora kzpkori (9-12. szzad) a kelet-eurpai fegyverkereskedelemre
utal feljegyzsek az rott forrsokban. In: Zimonyi I. (szerk.): Fegyveres nomdok,
nomd fegyverek. (Magyar strtneti Knyvtr 21.) Budapest. 92-100.
Post, P: Ein Panzerfragment aus dr Frhzeit dr Brigantine. ZHWK 16. 225-
239.
Pyhrr, S.W. - Godoy, I. - A.: Heroic Armor of the Italian Renaissance. Filippo Negroli
and his contemporaries. New York.
Pyhrr, S.W. - Larocca, D.J . -Ogawa, M.'.Arms and Armor. Notable Acquisitions 1991-
2002. The Metropolitan Museum of Art. New York.
Radocsay D.: Gtikus festmnyek Magyarorszgon. Budapest.
Radvnszky B.: Magyar csaldlet s hztarts a XVI. s XVII. szzadban. III. ktet.
Budapest.
Beke A.-Barabs S. (szerk.): I. Rkczy Gyrgy s a Porta. Levelek s okiratok. Bu
dapest, 1888.
Rkczi F.: Vallomsok. Emlkiratok. Budapest.
Rzs Gy.: A zsoldossg gazdasgi s trsadalmi elfelttelei s tpusai Magyar-
orszgon aXI V-XV szzadban. HK j Folyam 1. 160-218.
Rthy L.: Corpus Nummorum Hungri. Magyar Egyetemes remtr. 1. rpdhzi ki
rlyok kora. Budapest.
Reychman, J .-Zajaczkowski, A.: Handbook of Ottoman-Turkish diplomatics. New York.
274
Ro bi n so n 2002:
Ro ger i us 1987:
Roger s 2000:
Ro mer 1877:
Ro se 1900-1902:
Rose 1937-1939:
Ro senber g 1928:
Russel 2002:
R uttkay 1976:
Sacken 1855:
Sacken 1862:
Sgvri 2002:
Sndor 1910:
Sansoni 1998:
SCHALLABURG
1982:
SCHTZE 2005:
SCHESTAG 1883:
Schnei der 1980:
Schuckel t 2010:
Selmeczi 1973:
SIGISMUNDUS 2006.
Siklssy 1919:
Si nor 2003:
Sos 1890:
Spal ati 1987:
SPLENDEUR 1999:
St c k l ein 1934:
Su g r 1975:
SPIS 1968:
Szwiesznikow 1992:
Szab 1877:
Szab 1938:
Szab 1969:
Szdeczky 1882:
Szakly 1986:
Szakl y-Fodor 1998:
Robinson, H.R.: Oriental Armour. New York.
Rogerius mester siralmas neke. In: Katona T (szerk.): Tatrjrs emlkezete. Pro
memria. Budapest. 137-191.
Rogers, J . M.: Empire ofthe Sultans. Ottoman Artfrom Khalili Collection. London.
Rmer F.: A hazai tvs-chek szablyai. Szzadok 11. 795-815.
Rose, W.: Die Bedeutung des gotishen Streitkolbens als Waffe und als Wrde
zeichen. ZHWK2. 359-366.
Rose, W.: Der mittelalterliche Fahnenwagen (Coraccio) der I talienischen und
Deutschen Stdte. ZHWK 15. 78-81.
Rosenberg, M.: Der Goldschmiede Merkzeichen. IV Band. Berlin.
Rssel, M.: Recontrusting Medieval and Renaissances Hungrin sabre techniques.
In: Hand, S. (ed.): Spada, an Anthology of Swordmanship of Memory of Ewart
Oakeshott. Union City. 87-98.
Ruttkay, A.: Waffen und Reiterausrstung des 9. bis zur ersten Hlfte des 14.
J ahrhunderts in der Slowakei. SA 1.
Sacken, E.: Die K. K. Ambraser-Sam.rn.lung. I. Theil. Wien.
Sacken, E.: Die Vorzglichsten Rstungen und Waffen der K. K. Ambraser-Sammlung.
II. Wien.
Sgvri Gy.: Kuruc regularizls (1704-1706). In: Czigny I. (szerk.): Az llamisg
megrzse. Tanulmnyok a Rkczi-szabadsgharcrl. Budapest. 189-228.
Sndor I.: Cmerlevelek (1551-1629). Kolozsvr.
Sansoni, U.: II nodo di Salamon. Smbolo e Archetipo dalleanza. Milano.
Schallaburg82. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458-1541. Kata
log des Niedersterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr. 118. Wien.
Grewenig, M.M. (ed.): Schtze aus 1001 Nacht. Faszination Morgenland. Vlklinger
Htte.
Schestag, F.: Kaiser Maximilian I. Triumph./'S' 1. 154-181.
Schneider, H.: Waffen im Schweizerischen Landesmuseum. Griffwaffen I. Zrich.
Schuckelt, H.: Die Trckische Cammer. Sammlung orientalischer Kunst in der
kurfrstlich-schsischen Rstkammer Dresden. Dresden.
Selmeczi L.: Adatok s szempontok a kunok rgszeti kutatshoz Szolnok me
gyben. SZMM 105-115.
Takcs I, (szerk.). Sigismundus Rex et Imperator. Mvszet s kultra Luxemburgi Zsig-
mond korban 1387-1437. Budapest.
Siklssy L.: Mkincseink vndortja Bcsbe. Budapest.
Sinor D.: A mongolok nyugaton. In.: Nagy B. (szerk.): Tatrjrs. Nemzet s eml
kezet. Budapest. 311-338.
Sos E.: Az 1278. vi morvamezei csata. HK 3. 459-477.
Spalati T.: A salonai s spalati fpapok trtnete. In: Katona Tams (szerk.): Ta
trjrs emlkezete. Pro memoria. Budapest. 211-239.
Splendeur de /Amurene Hongroise. Bruxelles.
Stcklein, H.: Die Waffenshctze in Topkapi Sarayi Mzesi zu Istambul. Ars Isla-
mica 1. 200-218.
Sugr I.: Az egri vr kmei s fegyverei a vrszmadsok s leltrak tkrben
(1549-1562). I. EM 13. 101-121.
Spis Pamiatek na Slovensku. I. Bratislava.
Szwiesznikow, I.: Bitwa pod Beresteczkiem w swietle zrdel historycznych i archaeolo-
gicznych. Muzealnictwo Wojskowe. Tom 5. 66-98.
Szab K.: Ezstmvek s drgasgok sszersa a XVI. szzadbl. Szzadok 11.
546-563.
Szab K.: Az alfldi magyar np mveldstrtneti emlkei. Budapest.
Szab l.:A kzpkori magyar falu. Budapest.
Szdeczky L.: A XV sz. cseh rablk kt levele Brtfa vroshoz. TT 202-203.
Szakly F.: A trk-magyar kzdelem szakaszai a mohcsi csata eltt (1365-1526).
In: Rzss L. Szakly F. (szerk.): Mohcs. Tanulmnyok a Mohcsi csata 450. v
fordulja alkalmbl. Budapest, 11-57.
Szakly F. - Fodor E: A kenyrmezei csata. (1476. oktber 13.) HK 111. 309-350.
275
SZALRDI 1980:
Szal ay 1861:
Szl k ai 2009:
Szamot a 1891:
Szar vas 1877:
Szende 2007:
Szendr ei 1889:
Sz endr ei 1892:
Szendr ei 1893:
Szendr ei 1896:
Sz endr ei 1905:
Szer mi 1897:
Szi l dy-Szil gy i 1865:
Szil gy i 1874:
Szil gyi 1891.:
Szl l sy 2001:
SZENTPTERY
1937-1938:
Tak cs 1988:
Takt s 1963:
Tat r 2004:
TATRJ RS 1987:
Temesvry 1980:
Temesvry 1982:
Temesvry 1989:
T erei - H orvth 2007.
T hal l czy 1878:
T hal l czy 1879:
T hal yK . 1873:
T hal y 1879:
T hal y 1881:
T hal y 1886:
T hal y 1888:
T hal y 1889:
T hal y 1895:
T hal y 1896:
Thomas 1977:
Thomas 1984:
Szalrdi Jnos siralmas magyar krnikja. Sajt al rendezte: Szakly F. Budapest.
Szalay .: Ngyszz magyar levl a l . szzadbl. Pest.
Szlkai, T.: Armales Transylvanorum. Vlogats az erdlyi fejedelmek cmerado
mnyaibl. Mriabesny-Gdll.
Szamota I.: Rgi utazsok Magyarorszgon s a Balkn-flszigeten. 1054-1717. Bu
dapest.
Szarvas G.: Huszr. Magyar Nyelvr 6. 2427.
Szende L.: Magyarorszg a tatrjrs idejn. In: Ritok .-Garam E. (szerk.):
A tatrjrs 1241-42. Budapest. 9-15.
Szendrei J .: Egy XVII. szzadbeli magyar huszr-ezredes szerzdtetse. HK 2.
158-159.
Szendrei J .: Magyar viseletkpek cmeres leveleinken. Arch rt 12. 129-150.
Szendrei J .: Magyar hadtrtnelmi emlkek a klfldi mzeumokban. Harmadik
kzlemny. HK 6. 377-393.
Szendrei J .: Magyar hadtrtnelmi emlkek. Az ezredves orszgos killtson. Budapest.
Szendrei J .: A magyar viselet trtneti fejldse. Budapest.
Szermi: Monumenta, emlkek a Majthnyi, Kessellekkei s Berencsi Majthnyi
brk s urak csaldi levltrbl. 1451-1728. TT 1-338.
Szildy .-Szilgyi S.: Okmnytr a hdoltsg trtnethez Magyarorszgon. Trk-
magyarkori trtnelmi emlkek. III. ktet. Pest.
Szilgyi S.: Okmnytr I I . Rkczi Gyrgy diplomciai sszekttetseihez. MHH
23. Budapest.
Szilgyi S.: II. Rkczi Gyrgy 1621-1660. Budapest.
Szllsy G.: Mi clt szolglt a szablya fokle? WMM 23. 275-293.
Szentptery E.: Scriptores rerum Hungaricorum. l-II. Budapestini.
Takcs B.: tvsmvek a Debreceni Reformtus Kollgium Mzeumban. Budapest.
Takts S.: Bajvv magyarok. Budapest.
Tatr M. M.: A harci bot kronolgijhoz. A Csornk, a Csomasz s a Csokmny
etimolgija. In: Zimonyi I. (szerk.): Fegyveres nomdok, nomd fegyverek. (Magyar
strtnet. Knyvtr 21.) Budapest. 164-174.
Katona T. (szerk.): Tatrjrs emlkezete. Pro memria. Budapest.
Temesvry F.: Dszfegyverek a Krolyi gyjtemnybl. Fl. Hist 8. 55-65.
Temesvry F.: Fegyverkincsek. Dszfegyverek. Budapest.
Temesvry F.: Vas, ezst s arany. Nemzeti trtnelmnk fegyverei. Keszthely.
Terei Gy. - Horvth A.: Az rpd-kori Kna falu vasleletei II. Bd Rg 41. 153
192.
Thallczy L.: A Magyar Trtnelmi Trsulat Hadtrtneti Bizottsgnak jelen
tse. Szzadok 1. III. mellklet. 85-89.
Thallczy L.: A srospataki Czeikhzban s bstykon lev reg gyk, tarackok
s egyb hadakoz szerszmoknak s ahhoz val eszkzknek inventriuma. Anno
1642. Die 26. Novembris. TT 154-171.
Thaly K.: Ksmrki Thkly I mre napli, levelesknyvei s egyb emlkezetes
rsai. MHH 24. Budapest.
Thaly K.: A Zrnyi I lona s II. Rkczi Ferenc fle ingsgok jegyzke. TT 171
179.'
Thaly K.: II. Rkczi Ferenc fejedelem udvartartsi szablyzata. Msodik kzle
mny. TT 158-173.
Thaly K : Grf Esterhzy J nos gyri vice-generlisnak s finak Ferencnek fegy
verei, hadi flszerelsei s ldabeli egyb portki: (1700-1704). TT 181-195.
Thaly K.: Mveldstrtneti adalkok a Rkczi-korbl. TT 789-797.
Thaly K.: smagyar fegyverek s hadi szoksok maradvnyai a kuruc vilgban.
HK 2. 155-158.
Thaly K.: A grf Klobusiczkyak ztnyi levltra. TT 1-31.
Thaly K.: Egy kuruc tbornok hagyatka. 1710. HK 9. 141-160.
Thomas, B.: Gesammelte Schrifien zr Historischen Waffenkunde. III. Bnd. Graz.
Thomas, B.: Neues aus dr Budapester Waffensammlung. Eine Ankdigung.
WUK 27. 53-63.
276
Thomas-Gamber 1976:
T homas-Gamber-
Schedelman 1963:
T homas-F ri tz 1978:
T i l ma n 2009:
T i n d i 1984:
T o ppel t i n o 1667:
T t h 1925:
T t h 1930:
T t h 1933:
T t h 1934:
T t h 1938:
T t h 1939:
T o l l 2008:
T o l l 2008a:
TRTNELEM-KP
2000:
Tresp 2004:
T u ber o 1994:
TULI PS 1982:
TULPOMANI E 2004:
T r k o gl u 1992:
UZBROJ ENIE 1990:
V. Ember 1982:
V M ol nr 1987:
VLOGATS 1986:
Vasic 1987:
Veszpr my 1994:
Veszpr my 1995:
Veszprmy 1995a:
Veszpr my 2000:
Veszpr my 2000a:
Veszpr my 2000b:
Veszpr my 2000c :
Veszpr my 2005:
Thomas, B. - Gamber, O.: Katalog der Leibrstkammer. Wien.
Thomas, B.- Gamber, O. - Schedelman, H.: Die schnsten Waffen und Rstungen
aus europischen und amerikanischen Sammlungen. Mnchen.
Thomas, B.-Fritz, J .M.: Unbekannte Werke sptmittelalterlicher Waffenschmie
dekunst in Karlsruhe. WUK 20. 1-18.
Tilman, W.: Anderhalbhnder-Zweihnder-Langes Schwert. Klassifikation, Nut
zung und Bezeichnung der grossen Schwerter des Sptmittelalters und der fr
hen Neuzeit. WUK 51.113-180.
Tindi S.: Krnika. Budapest.
Toppeltino, L.: Origines et occasus Transsylvanorum. Lugduni.
Tth Z.: Mtys kirly idegen zsoldosserege. A fekete sereg. Budapest.
Tth Z.: Attila s Schwert.. Budapest.
Tth Z.: A kgyspusztai csat jelentsge. Tund 47. 11-18.
Tth Z.: A huszrok eredetrl. HK 35. 129-196.
Tth Z.: A huszrsg eredethagyomnya 1937-ben. HK 39. 59-76.
Tth Z.: A hadvisels talakulsa. I n: Domanovszky S. (szerk.): Magyar Mvel
dstrtnet. II . ktet.Budapest, . n. (1939). 201-239.
Tli L.: Az acl ptszete. Pnclok a Hunyadiak korban. I n: Veszprmy L.
(szerk.): Rex Invictissimus. Hadsereg s hadszervezet a Mtys kori Magyarorszgon.
Budapest. 97-120.
Tll L.: let s hall urai a csatatereken - eldeink fegyverei. In: Veszprmy L.:
Az rpd- s Anjou-kor csati, hadjratai. Budapest. 17-56.
Mik . - Sink K. (szerk.): Trtnelem-Kp. Szemelvnyek a mlt s mvszet kapcso
latbl Magyarorszgon. Budapest.
Tresp, U.: Sldner aus Bhmen. Im Dienst deutscher Frsten. Kriegsgeschft und Heeres
organisation im 15Jahrhundert. Paderborn.
Tubero, L.: Kortrtneti feljegyzsek (Magyarorszg). Kzreadja: Blazovich L. - Sz.
Galntai E. (Szegedi Kzpkori Knyvtr 4.) Sorozatszerkeszt: Kist Gy. Szeged.
Petsopoulos J . (ed.): Tulips, Arabesques and Turbans. London.
Goes, A. (ed.): Tulpomanie. Die Tulpe in der Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts. Dres
den.
Trkoglu, S.: Metalwork and J ewellery. In: zei, M. (ed.): Trad.itional TurkishArt.
Istanbul.
Nadolski A. (red.): Uzbrojenie w Polsce Sredniowiecnej. 1350-1450. Lodz.
V. Ember M.: rihmzs. Budapest.
V Molnr L.: Kanizsa vra. Budapest.
Kocsis B. (szerk.): Vlogats a magyar hadgy rsaibl. Budapest.
Vasic, M.: Die Trkische Konskriptionsbcher als quellen fr die Geschichte Bos
niens und der Herzegowina im 15. und 16. J ahrhundert. VT (1987) 105-114.
Veszprmy L.: Andrs magyar kirly keresztes hadjrata, 1217-1218. HK 107.
113-116.'
Veszprmy L.: Pncl s pnclosok emltse a krnikkban s oklevelekben. HK
108. 3-10.
Veszprmy L.: Az 1167-es zszlskocsitl (caroccio) a szkesfehrvri zszlbon
tsig. A magyar katonai zszl hasznlat kezdetei. TSZ 37. 209-216.
Veszprmy L.: Korai hadtrtnetnk. In: Rcz . (szerk.): Nagy kpes millenniumi
hadtrtnet. Budapest, 23-30.
Veszprmy L.: A ks rpd-kor hadi esemnyei. In: Rcz . (szerk.): Nagy kpes
millenniumi hadtrtnet. Budapest. 2000. 3643.
Veszprmy L.: Latrunculi, cursatores, hussarones Megjegyzsek Kzai latins-
ghoz. In: Piti F. (szerk.): Magyaroknak eleirl. nnepi tanulmnyok a hatvan esz
tends Makk Ferenc tiszteletre. Szeged. 673-680.
Veszprmy L.: Lovaspecstek Magyarorszgon. In: Hegeds A. (szerk.): Megpe
cstelt trtnelem. Kzpkori pecstek Esztergombl. Esztergom. 11-18.
Veszprmy L.: Csatamnek, paripk. A kzpkori hadilovakrl. In: Hausner G.
(szerk.): Az rtelem btorsga. Perjs Gza emlkknyv. Budapest. 793-806.
277
Vesz pr m- 2008a:
Veszpr my 2008:
V g h 2004:
V i l l a n i 1901:
Vo l t el i n i 1890:
V rs 2005-2006:
WAFFEN-SAMMLUNG
1895:
WAR 1999:
Wal l hausen 1633:
Wasilkowska 1998:
WEHRHAFTE 1986:
WEISSKUNIG 1888:
Wer t ner 1915:
Wer t ner 1925:
Wo l f 1997:
Wo l f 1999:
Y cel 1964-1965:
Y Ocel 2001:
Zablocki 1989:
Veszprmy L.: Az Arpd-s Anjou-kor csati, hadjratai. Budapest.
Veszprmy L.: Zsigmond Galambcnl 1428-ban. HK 121. 283-302.
Vgh I.: Szulejmn szultn jatagnja s a mohcsi csata HK 117. 730-738.
Villani, M.: Chroniche. In: Marczali fi.: A magyar trtnet ktfinek kziknyve. Bu
dapest. 228-230.
Voltelini, H.: Urkunden und Regesten aus dem K.u.K. Haus-, Hof- und Staats-
Archiv in Wien .JKSK 11. I-LXXXIV.
Vrs I.: L az rpd-kori Magyarorszgon. Fol.Arch 52. 163-208.
Wajfen-Sammhmg Kuppelmayr. Mnchen.
Kangal, S. (ed.): War and Peace. Ottoman-Plish Relations in the ISth-l9th Centuries.
Istanbul.
Wallhausen, J .-J .: Kriegs-Kunst zu Pferd. Frankfurt am Main.
Wasilkowska, A.: Husaria. The winged horsemen. Warszawa.
Wehrhafte Stadt. Das Wiener Brgerliche Zeughaus im 15. und 16. Jahrhudert. Histo
risches Museum der Stadt Wien. 101. Sonderausstellung. Wien.
Schultz, A. (ed.): Der Weisskunig nach den dictaten und eigenhndigen Kaiser
Maximilians l.JKSK 6.
Wertner M.: Magyar segtcsapat a gllheimi csatban. HK 16. 59-84.
Wertner M.: A nikpolyi hadjrat 1396-ban. HK 26. 31-62, 213-253.
Wolf M.: Hejkeresztr-Vizekkze. rpd-kori telepls a XI-XI II .szzadbl. In:
Raczky P. - Kovcs T. - Anders A. (szerk.): Utak a mltba. Az M3-as autplya rg
szeti leletmentsei. Budapest. 140-142.
Wolf M.: rpd- kori telepls Hejkeresztr hatrban. In: S. Permi. (szerk.):
A npvndorlskor fiatal kutati 8. tallkozjnak eladsa. Veszprm. 166178.
Ycel, .: Trk kilic ustalari. TED 7-8. 59-99.
Ycel, .: Islamic Swords and Swordsmiths. Istanbul.
Zablocki, Wojciech: Ciecia prawdziwa szabla. (Wydawnictwo sport i Turistyka). War-
Zak har ov -A r f .n d t
1935:
Za r n c z k i 1990:
Za r n c z k i 1992:
Z v o dsz k y 1904:
Zi mer ma n n - K r ey c z i
1885:
Zol tai 1936:
Zol tai 1937:
Zygulski 1964:
Zygulski 1978:
Zygulski 2000:
Zakharov, A. - Arendt, V: Studia Levedica. Rgszeti adatok a magyarsg IX. sz
zadi trtnethez. AH 16.
Zarnczki A.: Fegyverzet, katonai felszerels, hadsereg Magyarorszgon Hunyadi
Mtys korban. HK 37. 31-66.
Zarnczki A.: Mtys kirly katoni. Budapest.
Zvodszky L .: A Szent Istvn, Lszl s Klmn korabeli trvnyek s zsinati hatroza
tok. Budapest.
Zimernrann, H.- Kreyczi, F.: Urkunden und Regesten aus dem K.u.K. Reichs-Fi-
nanz-Archiv. /AVA 3. I.-LXXXII.
Zoltai L.: Ismeretlen vszietek Debrecen mltjbl. (Debrecen lete a XVII. szzadi fbri
szmadsok tkrben). Debrecen.
Zoltai L,: tvsk s tvsmvek Debrecenben. Debrecen.
Zygulski, Z.: Geneza i typologia bulaw hetmanskich MW 1. 244-269.
Zygulski, Z.: Karabela i szabla orla w Polsche. Studia i materialy do dziejw dawnego uzb-
rojenia ubioru wojskowego. VIII. Krakw.
Zygulski (J un.), Z.: Husaria Polska. (The Polish Hussaria.) Warszawa.
278
Kpjegyzk
Ahol nem tntettnk fel rzsi helyet, ott a Magyar Nemzeti Mzeum gyjtemnyeiben tallhat m
trgyrl van sz.
1. Vrsmrvny srktredk Pilisrl. 1230-as vek.
2. A kgyspusztai aranycsat. 13. szzad msodik fele.
3. A K unszentmrton-jaksorrparti kun lovassr leletei. 14. szzad eleje.(Damjanich J nos Mzeum,
Szolnok).
4. A szkelyfldi gelencei templomerd freskja. 13. szzad legvge.
5. A Kpes Krnika nyit inicilja. 1360-as vek. (Orszgos Szchnyi Knyvtr, Budapest).
6. Lovagi kard a 14. szzad msodik felbl.
7. Kard brzolsa a Kpes Krnikban. 1360-as vek. (Orszgos Szchnyi Knyvtr, Budapest).
8. Szent Lszl kirly lovagok krben a karaszki falfreskn. 14. szzad kzepe.
9. Garai I. Mikls ndor vrsmrvny srkve. 1386. ( Plbniatemplom, Sikls).
10. Nyl formj tollas buzogny. 14. szzad msodik fele. (Grd-gyjtemny, Budapest).
11. Szent Lszl lovagkirly alakja a szkelyderzsi falkpen. 1419.
12. Stiborci II. Stibor kapitny vrsmrvny srkve. 1434. (Budapesti Trtneti Mzeum).
13. sszecsaps huszrok s akindzsik kztt a horvt vgeken. Fametszet, 16. szzad eleje.
14. Huszr Pter s Nagy Gergely cmere. Disgyr, 1466.(Magyar Orszgos Levltr, Budapest).
15. Szapolyai I mre ndor vrsmrvny srkve. 1487.(Budapesti Trtneti Mzeum, msolat).
16. Kinizsi Pl sremlktredke. 15. szzad legvge. (Nagyvzsonyi vr).
17. Huszrok az 1514-es orszai csatban. Tblakp, 1520-as vek.(Nemzeti Mzeum, Vars).
18. A Bakcs csald cmernek a sisakdsze. 1532.( Magyar Orszgos Levltr, Budapest).
19. Szablya brzolsa a Kpes Krnikban. 1360 krl. (Orszgos Szchnyi Knyvtr, Budapest).
20. Enyhn hajl S alak keresztvassal szerelt szablya. 14. szzad vge.
21. S-keresztvas szablyk. 15. szzad.
22. S-keresztvas szablyk. 15. szzad.
23. II. Mehmed szultn szablyja. 15. szzad kzepe. (Topkapi Saray Mzeum, Isztambul).
24. Kard hosszsg parasztks. 15. szzad.
25. Parasztks markolatval szerelt szablya. 15. szzad.
26. Parasztks markolatval szerelt szablyk. 15. szzad.
27. Cseh nyelv fenyeget levl Brtfa vrosnak. 15. szzad kzepe.
28. Rszlet Albrecht Drer Vvknyvbl (Fechtbuch). 1512. (Albertina, Bcs).
29. Aranyozott ezstszerels trk szablya. 15. szzad utols negyede.
30. Mongol harcosok. Perzsa miniatra. 14. szzad els negyede. (llami Knyvtr, Berlin).
31. Bellim, Gentile: J anicsrtiszt. Konstantinpoly, 1479-1481 kztt. Tollrajz. (British Museum, L on
don).
32. Drer, Albrecht: Magyar trfeum. Rzmetszet, 1518. (Albertina, Bcs).
33. A Radk csald cmere. Buda, 1514. (Magyar Orszgos Levltr, Budapest).
34. II. Ulszl (1490-1516) guldinere, 1506.
35. Tiroli II. Ferdinnd fherceg aranyozott ezstszerels szablyja. 16.szzad kzepe.
36. Zrnyi Mikls szablyja. 16. szzad kzepe. (Kunsthistoriches Museum, Bcs).
37. A magyar szablya kialakulsa a trk vltozatbl.
38. Bebek Gyrgy aranyozott ezstszerels szablyja. 16. szzad kzepe.
39. Fldbl elkerlt magyar szablya. 16. szzad kzepe.
40. Dusk. 1580 krl.
41. Aranyozott ezstszerels, fri magyar szablya. 17. szzad els fele.
42. Markolatkengyellel szerelt szablya. 17. szzad kzepe.
43. Szablya markolatkengyellel s hvelykujjgyrvel szerelve. 17. szzad msodik fele.
44. Rkczi Lszl szablyja. 17. szzad kzepe.
45. Egyszer harci szablya. 17. szzad kzepe.
46. Kemny J nos erdlyi fejedelem szablyja. 17. szzad kzepe.
47. Aranyozott ezstszerels portai forma szablya. 1630 krl.
48. Aranyozott ezstszerels portai forma szablya. 17. szzad msodik harmada.
49. Trk-balkni hats szablyk. 17. szzad msodik fele.
279
50. Ujjtmaszos markolattal s lnccal szerelt szablya. 17. szzad msodik fele.
51. Ujjtmaszos markolattal szerelt szablya. 17. szzadvge.
52. Krmi tatr hatst mutat szablya. 17. szzad msodik fele.
53. Trk tpus szablya. 17. szzad msodik fele.
54. Karabela szablya. 17. szzadvge.
55. Klnoky Smuel erdlyi alkancellr. Olaj, vszon 1703.
56. Ezstveretes magyar szablya. 18. szzad legeleje.
57. Feliratos lengyel huszrtiszti szablya. 1696.
58. Kard, Zalaegerszegrl. 14. szzadvge, 15. szzad eleje.
59. Kard a Gmr megyei Pohorkrl. 15. szzad eleje.
60. Kitn llapotban fennmaradt kard. 14. szzadvge.
61. Kard a 15. szzad els vtizedeibl.
62. Rvid, szles pengj kard. 15. szzad eleji szak-itliai sremlkrl. (Bognacavallo, Olaszorszg).
63. Kard, pontosabban lovagi pallos a 15. szzad utols vtizedeibl.
64. Gyalogsgi kard, pontosabban pallos a 16. szzad elejrl.
65. Kard, pontosabban aranyozott ezstszerels lovagi pallos a 16. szzad msodik negyedbl.
66. Kard, pontosabban trkard (rapier) a 15. szzad vgrl, 16. szzad elejrl.
67. Kard, pontosabban hegyestr (panzerstecher) a 16. szzad elejrl.
68. Korai hegyestr. 16. szzad els fele.
69. Hasszn bg hegyestre. 1530 krl. (Kunsthistorisches Museum, Bcs).
70. Tiroli II. Ferdinnd osztrk fherceg hegyestre. 16. szzad kzepe.
71. Aranyozott ezstszerels magyar hegyestr. 16. szzad msodik fele.
72. Aranyozott ezstszerels magyar hegyestr. 16. szzad msodik fele.
73. Erdlyben kszlt dszhegyestr. 16. szzad utols harmada.
74. Aranyozott ezstszerels trk hegyestr. 16. szzadvge.
75. Bethlen Ferenc hegyestre. Erdly, 1630 krl.
76. Portai forma hegyestr. 17. szzad els fele.
77. Aranyozott ezstszerels magyar hegyestr. 1689.
78. Erdlyi gyermek hegyestr. 17. szzad els fele.
79. Kocperd-forma hegyestr. 17. szzad msodik fele.( Badisches Landesmuseum, Karlsruhe).
80. Magyar kard. 16. szzad kzepe.
81. Thry Gyrgy kanizsai kapitny pallosa. 16. szzad kzepe.
82. Schwendi Lzr fvezr, Thry Gyrgy s II. Miksa csszr. Fametszet, 1560-as vek vge. (Orsz
gos Szchnyi Knyvtr, Budapest).
83. Magyar lra val pallos. 16. szzad msodik fele.
84. Nyakbavet pallos. Kassa, 16. szzadvge.
85. Lra val pallos. Nagyszombat, 17. szzad kzepe.
86. Kemny J nos erdlyi fejedelem palloshegyestre. 17. szzadkzepe.
87. Aranyozott ezstszerels pallos. 1660 krl. (Mday-gyjtemny, Kecskemt). _
88. Magyar s portai forma pallosok a 17. szzad msodik felbl.
89. Trk lra val pallos. 16. szzad vge.
90. A klt s hadvezr, Zrnyi Mikls trk pallosa. 17. szzad eleje.
91. Portai forma lra val pallos. 17. szzad els fele.
92. Aranyozott ezstszerels pallos. 17. szzadvge.
93. Altiszti pallos. 18. szzad eleje.
94. Vas buzognyfej. 12. szzad vge, 13. szzad eleje.
95. Csillag formj bronz buzognyfej. 14. szzad eleje.
96. Szent Lszl kirly s a kun harca. Miniatra, 14. szzad els fele.(Vatikni Knyvtr, Rma).
97. Bronz buzognyfej vas nylen. 14. szzad els fele.
98. Bettino, de Bologna srkve. 14. szzad kzepe. (Imola, Olaszorszg).
99. Ht toll vasbuzogny. 14. szzadvge.
100. Gtikus vasbuzogny. 15. szzad els fele.
101. Buzognyok a 15. szzadvgrl. Fametszet, 16. szzad eleje.
102. Magyar bajvvk pajzzsal s buzognnyal. Fametszet, 16. szzad eleje.
103. II. Apafi Mihly trk buzognya. 1680 krl. (Kunsthistorisches Museum, Bcs).
104. Bthori Zsigmond erdlyi fejedelem trk buzognya. 16. szzadvge.
105. Aranyozott ezst dszbuzogny. 17. szzad eleje.
280
106. Thurz I mre kpmsa. Olaj, vszon. 1611.
107. Kilencgerezdes fri buzogny. 17. szzad els fele.
108. Trk dszbuzogny. 17. szzad eleje. (Svd Kirlyi Fegyvertr, Stockholm).
109. II . Rkczi Gyrgy erdlyi fejedelem buzognya. 17. szzad kzepe.
110. Kemny J nos erdlyi fejedelem tatr buzognya. 17. szzad kzepe.
111. Bnfi Dnes buzognya. 1674.
112. Trk gerezdes buzogny. 17. szzad utols negyede.
113. Vay Adm buzognya. 17. szzadvge.
114. Harci cskny. 15. szzadvge.
115. Huszrok s huszrtisztek. Fametszet, 1557.
116. Ezst szerelsit csknyfokos. 16. szzad msodik fele.
117. Bezerdi I mre ezstszerels csknyfokosa. 17. szzad vge.
118. Aranyozott ezstszerels fokosbalta. 16. szzad msodik fele. (Kunsthistorisches Museum, Bcs).
119. Festssel kestett kopja. 17. szzad els fele.
120. Kopjacscsok a 16. szzadbl.
121. Rzbl kszlt, kengyelre szjazott kopjard tart. 17. szzad.
122. Huszr kopjval s trcsapajzzsal. Rzmetszet. 16. szzadvge.
123. Kerklakatos elstszerkezet. 16. szzad els fele.
124. Festssel kestett, kerklakatos elstszerkezet pisztolypr. 17. szzad els fele.
125'. Kerklakatos elstszerkezet lovassgi karably. 17. szzad kzepe.
126. Bresciban kszlt, franciakovs elstszerkezet pisztolypr. 17. szzad msodik fele.
127. Huszr flvrt. 16. szzad utols negyede
128. A Szentgyrgyvlgyi Bakcs csald cmere. Lippa, 1532.
129. Bthori Istvn erdlyi fejedelem (1571-1586), lengyel kirly (1576-1586) huszr flvrtje. 1570-es
vek. (Kunsthistorisches Museum, Bcs).
130. Lemezes sodronying. Eszak-Kaukzus, 15. szzadvge (Htulnzet).
131. Orosz-lengyel sszecsaps az 1514-es orszai csatban. Tblakp, 1520 krl. (Nemzeti Mzeum,
Vars).
132. Turbn sisak. Eszak-Kaukzus, 15. szzadvge.
133. Oszmn-trk minta utn ksztett magyar huszrsisak. 16. szzad els fele.
134. Orosz minta utn ksztett sisak. Dl-Nmetorszg, 16. szzad els fele.
135. Oszmn-trk sisak. 16. szzad eleje.
136. Oszmn-trk lemezes sodronying s sodronykeszty pr V. Kroly csszr (1519-1558) illusztrlt
fegyverleltrknyvbl (I nventario I luminado). Madrid, 1540-es vek. (Rel Armeria, Madrid).
137. Oszmn-trk lemezes sodronypncl. 15. szzad. (Metropolitan Museum of Art, New York).
138. Vsssel kestett sisak. 13. szzad els fele.
139. Mameluk sisak. Egyiptom vagy Szria. 1430 krl. ( Muse de Louvre, Prizs).
140. II. Bajazid szultn sisakja. 15. szzadvge. (Muse de LArme, Prizs).
141. Zrnyi Mikls, a szigetvri hs sisakja. 16. szzad kzepe. (Kunsthistorisches Museum, Bcs).
142. Festssel kestett huszrtorna sisak. 16. szzad kzepe.
143. Tiroli II. Ferdinnd fherceg huszrsisakja. 1560. krl.
144. Aranyozssal kestett trk sodronyos vassapka. 17. szzad msodik fele.
145. Sodronyos vassapka koponyalemeze. 1641.
146. Rz rozettkkal kestett sodronying. 16. szzad.
147. II. Rkczi Gyrgy erdlyi fejedelem sodronyinge. 17. szzad kzepe.
148. Dszsodronying a Krolyi-gyjtemnybl. 17. szzad kzepe.
149. II. Apafi Mihly sodronyinge s vassapkja. 17. szzad utols negyede. (Kunsthistorisches Museum,
Bcs).
150. Egy magyar sodronying tszr. Papr, rzmetszet, 1703. (Mday-gyjtemny, Kecskemt).
151. Huszr trcsapajzs. 15. szzad vge.
152. Vasbl kovcsolt, aranyozssal kestett huszr trcsapajzs. 1515.
153. Piros-fehr svozs huszr trcsapajzs. 16. szzad kzepe. (Mor-gyjtemny, Budapest).
154. Sasszrnnyal dsztett huszr trcsapajzs. 16. szzad msodik fele.
281
List of illustrations
The objects are in the Collections of the Hungarian National Museum, unless otherwise stated.
1. Fragment of red marble tomb effigy from Pilis. Ca. 1230.
2. Gold buckle from Kgyspuszta. Second half of the 13thCentury.
3. Cuman grave goods from K unszentmrton-J aksorrpart. Early 14thCentury. (J nos Damjanich Mu
seum, Szolnok).
4. Mural painting from Gelence. Late 13thCentury.
5. First page of the Chronica Picta. Ca. 1360. (National Szchnyi Library, Budapest).
6. Knights sword. Second half of the 14thCentury.
7. A K nights sword from Chronica Picta. Ca. 1360. (National Szchnyi Library, Budapest).
8. King Saint Ladislaus among knights on the mural painting from Karaszk. Middle of the 14thCentury.
9. Red marble tomb effigy of Palatine Mikls I Garai from Sikls. Ca. 1386.
10. Arrow shaped mace. Second half of the 14lhCentury. (Grd Collection, Budapest).
11. King Saint Ladislaus on mural painting from Szkelyderzs.1419.
12. Red marble tomb effigy of Stibor I I Stiborci. Ca. 1434. (Budapest History Museum).
13. Clash beetween Hussars and Ottoman light cavalry (Akinjis) on the Croatian border. Woodcut print.
Early 16tKCentury.
14. Coat-of-arms of Pter Huszr and Gergely Nagy. Disgyr, 1466. (National Archives, Budapest).
15. Red marble tomb effigy of Palatine I mre Szapolyai. 1487. (Copy, Budapest History Museum).
16. Fragment of tomb effigy of Pl Kinizsi from Nagyvzsony. Late 15lhCentury.
17. Hussars in the battle of Orsza. Oil on wood. Ca. 1520. (National Museum, Warsaw).
18. Crest of the Bakcs familys coat-of-arms. 1532. (National Archives, Budapest).
19. A sabre from the Chronica Picta. Ca. 1360. (National Szchnyi Library, Budapest).
20. Sabre with ,,S-shaped quillons. Late 14thCentury.
21. Sabres with ,,S-shaped quillons. 15thCentury.
22. Sabres with ,,S-shaped quillons. 15thCentury.
23. Sabre of Ottoman Sultan Mehmed II. Middle of the 15thCentury. (Topkapi Saray Museum, Istanbul).
24. Long messer. 15thCentury.
25. Sabre with messer type grip. 15thCentury.
26. Sabres with messer type grips. 15thCentury.
27. Threatening letter, written in Czech, to the town of Brtfa. Middle of the 15thCentury.
28. Detail from Albrecht Drers fencing book. 1512. (Albertina, Graphische Sammlung, Vienna).
29. Ottoman silver gilt sabre. Last quarter of the 15thCentury.
30. Mongolian warriors. Persian miniature. First quarter of the 14thCentury.(National Library, Berlin).
31. J anissary officer by Gentile Bellini. Constantinopel, 14791481. Pen drawing. (British Museum, London).
32. Hungarian Trophy by Albrecht Drer. Engraving. 1518. (Albertina, Graphische Sammlung, Vienna).
33. Coat-of-arms of the Radak family. 1514. (National Archives, Budapest).
34. Silver coin (Guldiner) of King Wladislaw II. (1490-1516). 1506.
35. Silver gilt sabre of Ferdinand II of Tirol. Middle of the 16thCentury.
36. Sabre of count Mikls Zrnyi. Middle of the 16thCentury. (Kunsthistorisches Museum, Vienna).
37. Development of Hungarian sabre from Ottoman type.
38. Silver gilt sabre of Gyrgy Bebek. Middle of the 16IhCentury.
39. Hungarian sabre come to light from the earth. Middle of the 16thCentury.
40. Dusagge. Ca. 1580.
41. Hungarian silver gilt sabre. First half of the 17thCentury.
42. Sabre with knuckle guard. Middle of the 17thCentury.
43. Sabre with knuckle guard and thumb ring. Second half of the 17thCentury.
44. Sabre of count Lszl Rkczi. Middle of the 17lhCentury.
45. Hungarian sabre. Middle of the 17thCentury.
46. Sabre of Prince J nos Kemny of Transylvania. Middle of the 17thCentury.
47. Silver gilt sabre after Ottoman type (Porte form). Ca. 1630.
48. Silver gilt sabre after Ottoman type (Porte form). Second third of the 17thCentury.
49. Turkish-Balkan sabres. 17thcentury.
50. Sabre with finger-stall grip. Second half of the 17thCentry.
282
51. Sabre with finger-stall grip. Late 17thCentury.
52. Crimean Tartar type sabre. Second half of the 17thCentury.
53. Turkish type sabre. Second half of the 17thCentury.
54. Karabela sabre. Late 17thCentury.
55. Transylvanian Vice-Chancellor Smuel Klnoky. Oil on canvas. 1703.
56. Hungarian silver sabre. Early 18thCentury.
57. Polish Hussar sabre. 1696.
58. Sword from Zalaegerszeg. Early 15thCentury.
59. Sword from Pohorka. Early 15thCentury.
60. Sword, preserved in an excellent condition. Late 14thCentury.
61. Sword from first decades of the 15* Century.
62. Short sword with broad blade from a North-I talian tomb. (Bognacavallo, Italy).
63. Sword, properly broadsword. Late 15thCentury.
64. Sword, properly broadsword. Early 16thCentury.
65. Silver gilt knights sword. Second quarter of the 16thCentury.
66. Sword, properly rapier from the late 15thor early 16thCenturies.
67. Sword, properly thrusting sword. Early 16thCentury.
68. Thrusting sword. First half of the 16* Century.
69. Ottoman thrusting sword of Beg Hassan. Ca. 1530. (Kunsthistorisches Museum, Vienna).
70. Silver gilt thrusting sword of Archduke Ferdinand I I of Tirol. Middle of the 16* Century.
71. Hungarian silver gilt thrusting sword. Second half of the 16thCentury.
72. Hungarian silver gilt thrusting sword. Second half of the 16thCentury.
73. Richly decorated thrusting sword made in Transylvania. Last third of the 16thCentury.
74. Ottoman silver gilt thrusting sword. Late 16* Century.
75. Thrusting sword of Ferenc Bethlen. Transylvania, ca. 1630.
76. Thrusting sword after Ottoman type (Porte form). First half of the 17thCentury.
77. Hungarian silver gilt thrusting sword. 1689.
78. Transylvanian child thrusting sword. First half of the 17thCentury.
79. Thrusting sword with small-sword hilt. Second half of the 17thCentury. ( Badisches Landesmuseum,
Karlsruhe).
80. Hungarian sword. Ca. 1540.
81. Broadsword of Gyrgy Thry, Captain of Kanizsa. Middle of the 16* Century.
82. Commander-in-chief Lazarus Schwendi, Captain Gyrgy Thry and Emperor Maximilian I I on a
woodcut print. Ca. 1560. (National Szchenyi Library, Budapest).
83. Hungarian broadsword. Second half of the 16thCentury.
84. Hungarian short broadsword. Kassa, late 16thCentury.
85. Hungarian broadsword. Nagyszombat, Middle of the 17thCentury.
86. So called broad-thrusting swordof Prince J nos Kemny of Transylvania. Middle of the 17thCentury.
87. Transylvanian silver gilt broadsword. Ca. 1660. (Mday Collection, Kecskemt).
88. Hungarian and Port form broadswords. Second half of the 17thCentury.
89. Ottoman broadsword. Late 16thCentury.
90. Ottoman broadsword of count Mikls I I Zrnyi. Early 17thCentury.
91. Broadsword after Ottoman type (Porte form). First half of the 17thCentury.
92. Silver gilt broadsword. Late 17thCentury.
93. Broadsword for a non-comissioned officer. Early 18thCentury.
94. I ron mace head. Late 12th, early 13thCentury.
95. Star shaped mace head. Early 14thCentury.
96. Clash beetween King Saint Ladislaus and a Cuman warrior. Miniature. First half of the 14thCentury.
(Vatican Library, Rome).
97. Bronze mace head on iron stick. First half of the 14thCentury.
98. Tomb effigy of Bettino de Bologna. Middle of the 14thCentury. (Imola, Italy).
99. I ron mace of seven flanges. Late 14thCentury.
100. Gothic iron mace. First half of the 15thCentury.
101. Maces from the late 15th Century. Woodcut print. Early 16thCentury.
102. Hungarian Warriors with shields and maces. Woodcut print. Early 16thCentury.
103. Turkish mace of Prince Mihly I I Apafi of Transylvania. Ca. 1680. ( Kunsthistorisches Museum, Vi
enna).
283
104. Ottoman mace of Prince Zsigmond Bthori of Transylvania. Late 16thCentury.
105. Silver gilt mace. Early 17thCentury.
106. Count I mre Thurz. Oil on canvas. 1611.
107. Hungarian mace of nine flanges. First half of the 17thCentury.
108. Turkish mace. Early 17thCentury. (Royal Armoury, Stockholm).
109. Mace of Prince Gyrgy II Rkczi of Transylvania. Middle of 17thCentury.
110. Tartar mace of Princejnos Kemny of Transylvania. Middle of the 17thCentury.
111. Mace of Dnes Bnfi. 1674.
112. Turkish mace of seven flanges. Last quarter of the 17thCentury.
113. Mace of dm Vay. Late 17thCentury.
114. War hammer. Late 15thCentury.
115. Hussars and Hussar-officers on a woodcut print. 1557.
116. Silver war hammer. Second half of the 16thCentury.
117. Silver war hammer of I mre Bezerdi. Late 17,hCentury.
118. Silver gilt war axe. Second half of the 16thCentury. (Kunsthistorisches Museum, Vienna).
119. Painted light lance (kopja). First half of the 17thCentury.
120. Light lance (kopja) heads. 16thCentury.
121. Silver stirrup with light lance shaft holder. 17thCentury.
122. Hussar with shield and light lance (kopja). Engraving. Late 16thCentury.
123. Wheel-lock with external wheel and mainsping. First half of the 16thCentury.
124. Pair of wheel-lock pistols with painted stocks. First half of the 17thCentury.
125. Wheel-lock short gun. Middle of the 17thCentury.
126. Brescian pair of flint-lock pistols. Second half of the 17thCentury.
127. Hungarian Hussar half-armour. Last quarter of the 16thCentury.
128. Coat-of-arms of family Bakcs. 1532.
129. Half-armour of Transylvanian Prince and Polish King I stvn Bthori. Ca. 1570. (Kunsthistorisches
Museum, Vienna).
130. Mail and plate armour. Northern Caucasus. Late 15thCentury.
131. The battle of Orsza. Oil on wood. Ca. 1520. (National Museum, Warsaw).
132. Turban helmet. Northern Caucasus. Late 15thCentury.
133. Hungarian Hussar helmet after Ottoman type. First half of the 16th Century.
134. Gilt helmet after Russian type. Southern Germany. First half of the 16thCentury.
135. Ottoman helmet. Early 16lhCentury.
136. Ottoman mail shirt and arm guards from illustrated weapon inventory-book of Emperor Charles
V. Ca. 1540. (Real Armeria, Madrid).
137. Complete Ottoman armour. 15thCentury. (Metropolitan Museum of Art, New York).
138. Helmet. First half of the 13thCentury.
139. Mamluk helmet. Ca. 1430. (Muse de Louvre, Paris).
140. Helmet of Ottoman Sultan Bayazid II. Late 15thCentury. (Muse de LArme, Paris).
141. Helmet of count Mikls Zrnyi. Middle of the 16thCentury. (Kunsthistorisches Museum, Vienna).
142. Painted Hussar-tournament helmet. Middle of the 16thCentury.
143. Helmet of Archduke Ferdinand I I of Tirol. Middle of the 16* Century.
144. Gilt Turkish mail-cap. Second half of the 17* Century.
145. Detail of a mail-cap. 1641.
146. Decorated mail shirt. 16thCentury.
147. Mail shirt of Prince Gyrgy I I Rkczi of Transylvania. Middle of the 17thCenturv.
148. Mail shirt from the Krolyi Collection. Middle of the 17* Century.
149. Mail shirt and mail cap of Prince Mihly I I Apafi of Transylvania. Last quarter of the 17* Century.
(Kunsthistorisches Museum, Vienna).
150. Hungarian thrusting sword. Engraving. 1703. (Mday Collection, Kecskemt)
151. Hungarian Hussar shield. Late 15thCentury.
152. Gilt iron Hussar shield. 1515.
153. Painted Hussar shield. Middle of the 16thCentury.(Mor Collection, Budapest).
154. Painted Hussar shield. Second half of the 16* Century.
284
Szemlynvmutat (a fszveghez)
Abdlmedzsid szultn 232, 241
I. Ahmed szultn 183
I II. Ahmed szultn 196
Ahmed Tekel trk tvs 163
kos nembeli Ernye 20
Ali trk bg 44
II. Andrs kirly 14, 20
III. Andrs kirly 25
Andrs herceg 14, 33
Andrssy Man grf 101
Apafi Gyrgy Kkll megyei fispn 249
II. Apafi Mihly erdlyi fejedelem 183, 195, 253
II. Apafi Mihlyn, Bethlen Kata 196
Apor Pter 201
Arifi trk trtnetr 130
Arszln budai pasa 150
Avila spanyol trtnetr 179
B. Bobrovszky I da 191
I. Bajazid szultn 38
II. Bajazid szultn 77, 81, 82, 229, 232, 241
Bakcs csald 87
Bakatu tatr vezr 19
Balassa Menyhrt 89, 90
Bnfi Dnes 194
Barcsai kos erdlyi fejedelem 193
IV. Bla kirly 15, 16, 17, 18 19, 20, 24, 27, 172
Barsbay mameluk szultn 241
Basta, Giorgo 206
Bthori Gbor erdlyi fejedelem 189
Bthori I stvn erdlyi fejedelem 95, 186, 191, 221,
244
Bthori I stvn lengyel kirly 184
Bthori Zsigmond erdlyi fejedelem 184, 189
Batthyny Boldizsrn 210
Batthyny Ferenc 210
Batu tatr kn 16, 18, 19, 20
Bayer, Matthias 226
Bebek Gyrgy 89
Behram trk pasa 229
Bellini, Gentile 82
Belos bn 11, 23
Benedek nagyszombati tvs mester 159
Bercsnyi Mikls 203, 210
Berekszi Pter 257
Berthti Ferenc kassai vicegenerlis 147, 217
Bethlen Ferenc 140
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem 160, 171, 186,
188, 189, 192, 210
Bethlen Gergely 39
Bethlen Istvn erdlyi fejedelem 188, 215
Bethlen Mihly 188
Bethlen Mikls 253
Bezerdi I mre dandrtbornok 201, 202
Bocskai I stvn erdlyi fejedelem 183
Bodfalvi Bd csald 257
Boeheim, Wendelin 155
Bognr J zsef 64
da Bologna, Bettino 175
Bonfmi, Antonio 49, 83
Bnis Ferenc 111
Bornemissza I mre 210
Borsos Tams 189
Bory kapitny 246
Bottynjnos 203, 254
de Brissac herceg 249
Brodarics Istvn 58
de la Broquire, Bertrandon 43
Burgkmair, Hans 45, 75
Carpini, Piano 20
Cauchates krmi tatr vezr 45
Cilii Ulrich 76
Cominazzo, Lazarino 217
de Courtenenay, Y olande 14
Czobor Antal grf 143
Csk Mt 28
Cserei Mihly 183, 217
Csitri Vitk 26
Darkjen 7, 49, 51
Delhaes I stvn 93, 166, 232
Demut Vltn pnclgyrt 127
Dnes ispn 11, 12
Dillich, Wilhelm 213
Dob Istvn 90
Drgffy J nos zszltart 58, 122
Dl Gbor korponai kapitny 107
Drer, Albrecht 73, 83, 259
Ellenhard nmet krniks 25
Enyingi Terek J nos 126, 205
Erddi Gyrgy grf 143
Eri Istvn 14
Esterhzy Antal kuruc tbornok 111, 199
Esterhzy Ferenc gyri vicekapitny 247, 249, 253
Ferdinnd szicliai kirly 51
I. Ferdinnd kirly 83
II. Ferdinnd csszr 188
I II. Ferdinnd kirly 171, 188
Forgch Simon tbornok 198
Forgch Zsigmond 210
Freisingi Ott 11
Frigyes osztrk herceg 15
Gldi Lszl 48
285
Garai I. Mikls ndor 31, 33, 113
Gvai Lukcs 128, 259
Geszty Ferenc 203
II. Gza kirly 23
Gombkt Zakaris 261
Gnczy I stvn 168
Grd Andrs 175
Grfi, Nicolaus bcsi tvs mester 132
II. Gusztv Adolf svd kirly 188, 189
Gutkeled nembeli Opoj szlavniai bn 174
Gyngysi I stvn 253
Gyrgy bart (Magyarorszgi) 44
H. Kolba J udit 14
Habsburg Albert osztrk herceg 25
Haci Yar Ali trk keresked 229
Hagen, Hansen 83
Haller Pl 183
Haraszti Ferenc 51
Hartlieb, J ohann 69
Hasszn trk katona 150
Hasszn trk bg 130
Henrik osztrk herceg 11
V. Henrik angol kirly 116
Herberstein Zsigmond 200
Hdvgi Nemes J nos 183
Hippolit, Estei 179, 212
Horvth I stvn 192
Hunyadi Andrs 186
Hunyadi Lszl 76
Hunyadi Mtys kirly 45, 48, 49, 51, 53, 54, 60,
82, 83, 85, 177, 246, 257
Huszr Pter 49
I brahim szultn, Shiraz kormnyzja 229
I ktri Bethlen Ferenc 139
Illshzy Istvn 183
I stvn szerb despota 38
II. I stvn kirly 23, 24
I szkender trk bg 44
IV Ivn cr 236
III. (Rettegett) I vn cr 95
Ivn fia Andrs trnokmester 12
J aksity Demeter 45, 77, 126, 255
J akubovich Emil 113
J ankovich Mikls 194
VI. (Kantakuznosz) J nos biznci csszr 37
V (Palailogosz) J nos biznci csszr 36
J nos Albert lengyel herceg 45
J nos Frigyes szsz vlasztfejedelem 46, 128
J aroszlv orosz nagyherceg 239
J zsef ndor 189
Kdn tatr vezr 19
Kllay J nos Szrnyi bn 82
Klmn herceg 17, 18, 20
Klmn kirly 11
Kalmr J nos 7, 8, 71, 77, 79, 80, 81, 127, 159,
182, 226
Klnoki Farkas 183
Klnoky Smuel erdlyi alkancellr 109, 111
Kamuthy Balzs 107
Kapitny Gyrgy 135
K ara Musztafa nagyvezr 196
V. Kroly csszr 46, 236
Kroly Rbert kirly 14, 28
Krolyi Sndor 203
Kecer Sndor 217
Keledy csald 130
Kemalpasazade trk trtnetr 44, 53, 54
Kemny fia Lrinc 12
Kemny J nos erdlyi fejedelem 99, 111, 160, 183,
186, 192, 193, 194, 200
Kemny Simon 194
Kzai Simon 48
Kinizsi Pl 44, 53, 246
Kinnamos, J oannes 11, 45
Kolozsvri Mrton s Gyrgy 31
Kolozsvri Tams 255
Kont Mikls ndor 36
Kornis Gspr, br 186
Kovcs Lszl 14
Kszeghy Elemr 191
Kten kn 15, 24
Kubinyi Andrs 113
Lackfi I stvn vajda 36
I. (Nagy) Lajos kirly 28, 33, 36, 38, 63, 177
II. Lajos kirly 54, 56, 58, 83, 166, 226, 259
Lakatgyrt Olh Tams 210
L aubermann, Hans 259
re (Kun) Lszl kirly 21, 24
Lszl Gyula 64
I. Lipt csszr 184
Lnyai Ferenc 217
Lugosi J zsef 79
Luka J zsef pcsi huszr 46
Luxemburgi J nos cseh kirly 28
Makai tvs Pl 101
Mria kirlyn 83, 125
Mria osztrk fhercegn 259
Mrissy Istvn 54
Mrkusfalvi Mrissi csald 179
de Medici, Giovanni 29
Metitsch, Mathes grazi pnclver 236
Mohammed (Medinai) kardkovcs 150
Mehmed trk pasa 146
II. Mehmed (Hdt) szultn 68, 80, 81, 82, 83, 85,
136, 232
III. Mehmed szultn 184
IV Mehmed Girj tatr kn 193
286
IV Mehmed szultn 183, 196
Merni trk katona 152
Mikes Mihly 183
I. Miksa csszr 45, 75, 85, 179, 182, 204, 208, 255,
259
II. Miksa kirly 150, 152
Mocenigo Tams velencei kapitny 38
Moravcsik Gyula 48
Mr I stvn 210, 215
Moys ndor 14
I. Murd szultn 37
I II. Murd szultn 150
IV Murd szultn 139
Musztafa janicsraga 249
Ndasdy Tams 153
Nagy Frigyes porosz kirly 218
Nagy Gza 63, 77
Nagyszigeti Mrton 101
Nalczi I stvn 183
Nmetjvri Ivn 27
Orhan szultn 241
Orssich Kristf 202
Ostrogoski, Konstanty hetman 56, 179
Ottlik Gyrgy huszrtiszt 143, 147, 195
Ottokr cseh herceg 24
gdej mongol nagykn 20
Pajzsgyrt J nos 210
Pl comes 12
II. Pl ppa 82
Plly Mikls 93
Plczi-Horvth Andrs 14, 38
Plczy testvrek 87
Pnclgyrt J nos 226
Pankaly Pter 127
Pernyi Mikls Szrnyi bn 37
Pereszvetov, Ivn 257
Pter magyar kirly 23
Pet Gspr 198
Petrczy Nagymihali Adm 144
Petrovic, Durdica 63
Rcz testvrek 146
Radk csald 83
Rain osztrk grf 144
I I . Rkczi Ferenc 144, 198, 199, 217
I. Rkczi Gyrgy erdlyi fejedelem 186, 189, 191,
192, 246
II. Rkczi Gyrgy erdlyi fejedelem 189, 191,
192, 193, 247, 248
Rkczi Lszl 95, 168
Rkczi Zsigmond erdlyi fejedelem 189
Rthy I stvn 246
Rvai Ferenc 93
Rvay Pter 183
Rogers, J . M. turkolgus 232
Roslyi Kun Istvn 186
Rotenburgi J nos 113
Rudolf csszr 83
II. Rudolf csszr 225
Rym, Carolus 152
Sacken, Eduard 153
Srdi Lszl temesi ispn 37
von Schnaich, Fbin 90
Schwendi Lzr 152, 208
Scolari, Filippo 177
Sejbn tatr vezr 18
Sennyei Pongrc erdlyi tancsos 163
Simon ispn 194
I II. Sobieski J nos lengyel kirly 186
Stiborci II. Stibor 40
Stin csald 101
Stklein, Hans 80
Szamoskzy Istvn 206
Szapolyai I mre ndor 51
Szapolyai J nos kirly 257
Szarvas Gbor 48
Szegedi Mrton debreceni tvs mester 191, 192
Szegedi Olasz Mrton 101, 191, 192
Szele J akab kanizsai tiszttart 128
I. Szelim szultn 198
Szendrei J nos 77, 83
Szent Bertalan 14
Szent Demeter 257
Szent Istvn 14
Szent Istvn kirly 85
SzentJ akab 14
Szent Lszl 23, 31, 33, 40, 85, 175, 255
Szent Margit 14
Szentgyrgyvlgyi Bakcs csald 58, 221
Szerdahelyi Nagy Gergely 49
Szigethi Vas Mrton 188
Szinn pasa 225
Szirmay Pter 171
Szkander bg 82
Szokollovics Mehmed 150, 242
I. Szulejmn szultn 58, 155, 163, 166
Szbetej tatr vezr 18, 19
Tafur, Pero 44
Tapolcsnyi J nos 183, 225
Teleki Smuel 159, 166
Temesvry Ferenc 79, 159
Tetra, Pawel lengyel hetman 191
Thallci Frank kevei fispn 48
Thomas, Bruno 259
Thkly I mre 146, 159, 163, 195, 201, 203, 216
Thry Benedek 152
Thry Gyrgy 136, 150, 152, 153, 157, 225
Thry Mikls 152
287
Thurz Gyrgy 186
Thurz I mre 188
Timur L nk (Tamerln) 41, 229
Tindi Lantos Sebestyn 126, 135, 179, 205
Tiroli II. Ferdinnd fherceg 82, 83, 87, 130, 152,
153, 243, 244, 263
Tiziano, Vecellio 179
di Tmm, Luca 63
Toldi Mikls 36
Tth Mihly 189
Tth Zoltn 7, 8, 11, 14, 25, 39, 45, 48, 50, 59, 64,
77, 149, 155
Tubero, Ludovicus 45, 56, 77, 126
Ugrin kalocsai rsek 15, 17, 18, 20
II. Ulszl kirly 45, 54, 56, 83, 85, 126, 226, 248,
255
Ycel, nsal 79, 80
Vlaszti Veres Mihly kassai tvs 158
Valentini, Cesare ferrarai kvet 83
Varkocs Mikls 130
Vay dm 198
Villani, Matteo 33, 36, 63
Wallhausen, J ohann-J acob katonai szakr 214
Weiditz, Hans 179
Wundes, J ohann 107
Zarnczki Attila 71
Zrnyi Gyrgy 152, 210, 261
Zrnyi Mikls 87, 242
Zrnyi Mikls klt s hadvezr 166, 210, 248
Zygulski (J un.), Zdzislav 221
I. (Luxemburgi) Zsigmond kirly 37, 38, 39, 40, 41,
51,53,64,71,99,116
288
A huszrsg Hunyadi Mtys uralkodsa alatt vlt
jl hasznosthat s elfogadott fegyvernemm, a
mohcsi csata (1526) utn pedig egyedli zloga lett
Magyarorszg vdelmnek. Fegyverzete kln
sen alkalmass tette arra a gyors, mozgkony harc
modorra, amellyel helytllhatott a trkkel szem
beni, bkeidben sem csitul lland s kemny
kzdelemben. Kovcs S. Tibor, a Magyar Nemzeti
Mzeum Fegyvertrnak vezetje a huszrsg
korai vszzadainak tmad- s vdfegyverze
tt trja elnk szmos forrs, kpi brzols s
mtrgy bemutatsval. Az egyes fejezetek nem
csupn a klnbz fegyverek katalgus jelleg
lerst adjk, hanem a legjabb kutatsi ered
mnyek felhasznlsval kszlt sszefoglalst J
is tartalmaznak. Szmos korszak huszrfegy
vere - kztk j nhny uniklisnak nevez
het darab - elszr ebben a knyvben ke- a
rlt publiklsra.
A szerz clja az volt, hogy a fennmaradt
trgyi emlkanyagot a megfelel trt-
neti krnyezetbe helyezze, s ez ltal a
lehet legteljesebb kpet nyjtsa a leg-
magyarabb fegyvernem korai vsz
zadairl. W