You are on page 1of 15

Controlul unui ventilator de PC cu

Matlab si Arduino
Trifu Ionut
Master II 2012 - 2013
Componente


 Arduino
 Ventilator de calculator 12V
 Sursa 12V
 Tranzistor NPN
Conectarea componentelor
Matlab – Arduino
Conectarea placii Arduino cu Matlab se
realizeaza printr-un pachet oferit de Matlab care
contine si librarie de comenzi pentru Matlab
In Matlab se ruleaza fisierul “install_arduino.m”
pentru instalarea librariei.
Program Arduino
Prin intermediul compilatorului lui Arduino se
incarca fisierul “adiosvr.pde”, din pachetul Matlab, pe placa
Arduino.
Crearea interfetei Matlab
Se deschide GUIDE din Matlab
Crearea interfetei Matlab
Se insereaza butoanele pentru conectare/deconetarea
placii Arduino si pentru iesirea din program
PushButton
PushButton
PushButton
EditText
Crearea interfetei Matlab
Se insereaza un slider si se schimba limita maxima a
acesteia la 255.
Slider
255
Max
Crearea interfetei Matlab
Se insereaza un StaticText, si un EditText care va
afisa nivelul de antrenare in procente
StaticText
EditText
Crearea interfetei Matlab
Se introduc cate un StaticText si EditText pentru
afisarea turatiei ventilatorului.
StaticText
EditText
Crearea interfetei Matlab
Schimbarea culorilor se poate realiza inspectorul de obiecte,
aceasta se deschide dand dublu click pe obiect, si culoarea se
schimba la optiunea “Color” sau “BackgroundColor”
Crearea interfetei Matlab
Se salveaza interfata iar in fisierul m generat se vor introduce
comenzile.
 Conectarea si deconectarea placii Arduino

 Butonul Connect:
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
global a
c=['COM' get(handles.edit1,'String')];
a=arduino(c);

 Butonul Disconnect:
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
clear all


Crearea interfetei Matlab
 Antrenarea ventilatorului prin intermediul Slider-ului

function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles)
global a
f=get(hObject,'Value');
f=round(f);
a.analogWrite(6,f)
p=f/2.55;
p=num2str(round(p));
set(handles.edit2,'String',p)
v=f*20.5;
v=num2str(round(v));
set(handles.edit3,'String',v)
Crearea interfetei Matlab
 Iesirea din program

 In functia butonului “Exit”:

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)

close all
Rularea programului