You are on page 1of 4

SENARAI SEMAK

PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BAHAGIAN A

: MAKLUMAT AM

1. DAERAH :
2. SEKOLAH:

3. NAMA GURU BESAR
4. NAMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5. BILANGAN MURID

LELAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

6. BILANGAN STAF
AKADEMIK

LELAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

7. BILANGAN STAF

LELAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

8.BAHAGIAN B BIL ITEM/PERKARA 1. Perancangan Tahunan 2. -mentor-mentee -program UPSR -kursus kepimpinan -lain-lain aktiviti Pelaksanaan Program Akademik -strategi menghadapi peperiksaan -kemahiran belajar -lain-lain: SENARAI SEMAK ADA TIADA . Pentadbiran dan Pengurusan -carta organisasi -kelab B&K -kelab PRS Pengurusan Fail 4. 7. -akademik -kerjaya -Psikososial -Keibubapaan -Pembangunan -Pendidikan Pencegahan Dadah/HIV/AIDS -Laporan aktiviti Borang-borang 5. Buku Kehadiran Pelajar Ke B&K Inventori -kerjaya -nilai -minat -lain-lain Program Pengembangan 9. a) Temujanji b) Rujukan c) Kebenaran hadir sesi d) Akujanji e) Sesi kaunseling//bimbingan individu/kelompok f) Kehadiran ke sesi bimbingan/kelompok g) Senarai semak masalah h) Biodata Buku Rekod Lawatan 6. 3.

-Pameran -kempen anti rokok -lawatan -ceramah -pertandingan -lain-lain: Program Keibubapaan -perjumpaan ibu bapa -ceramah ibubapa -konsultansi ibubapa -lain-lain: Program Pengembangan 15. visi dan falsafah -piagam pelanggan . Program Kerjaya -maklumat kerjaya -pameran kerjaya -brosur kerjaya -lain-lain: Pelaksanaan Program Psikososial -perkembangan kanak-kanak -motivasi -perkhemahan -lawatan sambil belajar -lain-lain: Program Pendidikan Pencegahan Dadah/HIV/AIDS 14. 17. -mentor-mentee -orientasi -UPSR -kepimpinan -lain-lain: Program Sekolah Selamat 13.10. 16. 18. 12. 11. Kajian/Inovasi/Projek Khas Pembimbing Rakan Sebaya -perancangan tahunan -pelaksanaan program -rekod kedatangan Bilik Bimbingan dan Kaunseling -kondusif dan teraputik -bermaklumat -carta organisasi -misi.

dll .-bilik pengurusan -bilik kaunseling individu -bilik kaunseling kelompok -kaunter perkhidmatan -ruang menunggu -papan kenyataan -lain-lain kemudahan: komputer tv radio.