You are on page 1of 5

Gledam se kako postojim...

A pessimist? That's a person who has been intimately acquainted with an optimist.
- Znaš, da sada, ovog momenta, krene zombi apokalipsa, ili apokalisa šepača, šetača, grizača ili
kako god da ih zovu, mislim da bih preživeo. Makar bih uspeo da se spasim iz ove prostorije.
Poslednji smo red, udario bih ovog iza mene torbom, proklizao preko stola, skok kroz otvoren
prozor, prizemlje, onda hvatam 4 i zdravo, ma zdravo. !obro, možda ako su tu ovi iz "us Plus-
a, to bi bilo nezgodno. #o zna kakvi su kada postanu preobraženi. Možda su isti. $o na stranu,
stvarno mislim da bih preživeo. %li ovo predavanje... $o je ve& druga priča.
- Ma misterija' !obro, šta se praviš, znamo i ti i ja vrlo dobro zašto ti dolaziš na ova predavanja.
!ve godine te nema, i onda si odjednom opčinjen me(unarodnim poslovanjima i tržištima,
stanjem ekonomske politike, )inansijama i sve što ide uz to... *aravno, sve to nema veze sa
simpatičnom kolegini+om u beloj bluzi, duge sme(e kose - on ležerno pokaza glavom na
devojku u treem redu - naravno, ti sa neizmernom pažnjom pratiš ova predavanja, i siguran
sam da te strah da propustiš par minuta ove sage o tome kako postati lider i vo(a nagoni da
istrčiš na uli+u i jurneš za autobusom, potpuno izgužvan i kose bez gela - za tebe neshvatljivo
još od kada si provalio burazerov štek gelova, sprejeva i pena, +irka sedmi razred osnovne.
,amo to, a nikako mogu&nost da propustiš pravu priliku da je pozoveš da iza(ete, ili čisto da
snimiš novu sliku njenog li+a koja &e početi da bledi čim te &ale pozove u pola sedam da
ustaneš, -.reme je/ - a taj strah je gadan, bleda se&anja su najopasnija, nikada ne izblede u
potpunosti, ostane ona silueta, trag, neka čudna ideja koja je bila vezana za njih. Znaš šta kaže
Ma0 Pa1ne2
„Prošlost je zagonetka, kao slomljeno ogledalo. Dok ga sklapaš, posečeš se, slika u
njemu ti se menja. I ti se menjaš sa njom. Može te uništiti. Može te dovesti do ludila. Može
te osloboditi.“
!na provu"e prste kroz kosu i zaveza je u rep.
- Mmmm3 4zvini, nisam te slušao b....- ona pogleda sa strane# otkrivajui deo svoga lica - 4zvini,
rekao si nešto3
- !obro, što uvek moraš da upropastiš moje pokušaje govora prosvetljenja3 *ije ovo monolog.
.idi, drago mi je da si se zaljubio, zaista, ali znaš, pokušavam da te inspirišem, ili šta ve&.
- Zato što su teatralni čoveče, do zla "oga, kada završiš uvek imam ose&aj da je slede&e što me
čeka juriš na ono brdo iz $uteva %lave, ili možda poslednji pogled na varoši+u, pre nego što
odem u suton na svom +rnom konju. Ma ajde. % ako nisu vredni *arodnog Pozorišta, onda su
optimistični u tri lepe2 -Možeš ti to, ma haj5mo na žurku - bi&e )ino ovog puta, ma poljubi je - želi i
ona tebe, ma stižeš da naučiš 678 strana materije koju prezireš više od svega za dva dana -
menadžment je to, ma hajde još jednu ,lagali+u - dobijamo sto posto./ !ečkoo-o-o... Pa ne
može to tek tako.
- Predlažeš mi da po(em tvojim putem3 $eorije zavere, anarhizam, zba+ivanje bagre sa vlasti i
na kraju bolno otkri&e da nikada nismo imali nikakve šanse, da nepobitno postajemo oni čim
nam stoli+a padne šaka3
- % kao nije tako3 ,vi revolu+ionari, željni da poboljšaju svet, da donesu pravdu, i sve to padne u
vodu kada im pokažu da parama mogu sve ono što im je dodavalo ulje na vatru. Znaš, onu
bledu sliku. 4 ona ima +enu. ,amo što &e zauvek ostati bleda. %li &eš je napokon imati, to je
važno, zar ne3 Pride ih nauče i onoj piramidalnoj )ormi, ali novog talasa, gde je piramida
izgra(ena od ljudi i njihove kičme, ne od kamenih blokova, ne, ne, ljudi su postojaniji materijal, a
i ovako, dok klasična piramida čami u 9giptu, ova ljudska se samo kotrlja, oni se samo smenjuju
tamo pri vrhu, svi &e dobiti deo kolača. *i oni se ne kre&u, ali važno je da se kapital obr&e. % i šta
pa ja pričam o tome, odeš lepo na :outube, uku+aš Marčelo - Pozerište, i to je to. %ko se
ispostavi da $4 nisi taj virus, e onda možeš da poslušaš i ostatak opusa, bez bojazni da &eš
mutirati i postati deo rak rane.
- #olega, molim .as, neko pokušava nešto i da nauči. ;ledam .as od početka, vidim da ste
nezainteresovani, i meni je zaista krivo zbog toga, ali mi u ovakvim uslovima ne možemo raditi.
Zar ne3 Moram da .as upozorim, ako opet ometate nastavu bi&u primorana da .as zamolim da
iza(ete, kolege su došle u sedam ujutru da bi nešto naučile, poštujte to.
&limnu glavom.
- .idiš, - nastavi on - to me podseti, kad krenu da pominju izlazak, inostranstvo, jer žele da se
probiju, da postanu uspešni. ,vi kao spremaju ko)ere jer željni su promene, da idu van, da
ispune san, no to je samo )ora jer u ko)ere ve&a stane lova. ,vi se prodaju, pa im se pridodaju,
malo ovamo, malo onamo, i kada postanu -uspešni<, onda se vrate da nas ojade, dodatno,
samo što se to više ne meri u nov+u, ve& samo u godinama. %l5 para ljude vara.
- =mm, dao si mi ideju.
- Za3
- .ide&eš, sve u svoje vreme. 4 čekaj, na stranu sve izrečeno, ionako o tome pričamo svaki
bogovetni dan, i da dodam, Ti e' da mi kaže' da sam teatralan# je l5 ti tako i sa simpatijama
pričaš3
- Molim3
- Mislim, je l5 to tvoj modus operandi, predstaviš im sebe u potpunosti, šta te muči, tvoj plan za
bu(enje uspavanih >ne?radnika, da si željan promena, sve u svrhu pronalaska smisla, povratka
humanosti iz mrtvih3 #ao uopšte ne želiš da ih poljubiš @A vremena koje provedete na ka)i,
nego si samo zainteresovan da im probudiš žar u očima, želju za borbom. Be l5 to to, manje-
više3
- *e, onda kre&e polemika oko umetnosti.
- Bao da. #amen spoti+anja svih tvojih poten+ijalnih djeva. %jde što moraš da im ispričaš +eo
svoj put spoznaje muzike, )ilma i književnosti, nego moraš da popljuješ i sva dela, mahom
muzička, koja ih podse&aju na neka -divna< vremena, na neke davne ljubavi, i sve su to greške, i
sve su to loša iskustva, mada &e to shvatiti kasno, i sva su ta vrata zauvek zatvorena, ali znaš,
to im daje mir, one ne moraju da razmišljaju o smislu tada, samo ide muzika a na platnu su njih
dvoje u nekom prelepom zagrljaju, zalazak sun+a, plaža, šta god.
- Pa kad su svi vezali se&anja i emo+ije u tri albuma osmo-martovskih pevača.
- *e, stani, nemoj da im izgovaraš imena. 4 dobro, jesu, ve&ina, i kada ve& znaš, što moraš da ih
čačkaš3
- Ma moraju da se osveste.
- Ma šta kažeš3 % kako planiraš da ih osvestiš kada ih sve eliminišeš tako3 Možda da ih otmeš,
pa nastaviš da ih ubijaš u pojam, pa im razviješ ,tokholmski sindrom, pa im kroz jedno dvadeset
godina pustiš Ciligranske Pločnike.
- ;de ideš sa ovim3
- D )ijaker paE. ,lušaj, što im lepo ne staviš do znanja da ima nečega, i to odmah, dobro, ne
baš odmah, ali onako, suptilno, simpatično. Pa ako prihvati da iza(ete, neka zna pravila igre.
- ,uptilno kažeš3 #ao ti kada si iskočio iz tramvaja da bi je sačekao, dok je njena drugari+a
ostala u tramvaju, zabezeknuta tvojom akroba+ijom. 4 na sve to, nisi mogao normalno da iza(eš,
nego da skočiš, i to uz /Pup'<, kao da si u ,uper Mariju pa si zgazio one pečurke.
- Pa šta )ali tome3 9to, ti to da uradiš, zemlja bi se otvorila i progutala bi sve nas. Fstali bi samo
ti i ona.
- 4 je l5 urodilo plodom, je l5 se zna sada3
- Pa ako nije provalila, onda stvarno. %li stvarno.
- Ma ti si urban i prokleto kul, siguran sam da čezne za tobom sada dok pričamo.
- $ako, a3
- 4 nikako drugačijeE
- D tom slučaju.
!n ustade i povu"e ga za kragnu# primoravajui ga da mu se pridruži.
- $e kolege, možemo re&i, i pored svih problema sa kojim se kapitalizam suočava danas, on i
dalje nastavlja da živi kao sveobuhvatan de-
( &apitalizmu je kraj# nek) bude bogat ko vi'e daje# umijesto zlata nek o"i sjaje-
- #olega, molim .as iza(ite, mislim zaista ste preterali sada.
( * zemlja postat) e raj+ 4demo.
- % ne, ne, tebi je rekla.
- Gekla je i tebi, ne pravi se. 4li možda želiš da provedeš ostatak predavanja pokušavaju&i da
ignorišeš i izbegavaš podsmehe i poglede3
&ora"ao je ka izlazu u ritmu pesme kojom im je kupio slobodu.
- Možeš li barem da prekineš da vr+kaš3 "arem me malo poštedi dok nas svi gledaju, možeš li3
- Pa-ra-ra-pa-raE "arem &e te upamtiti, para-ra, pa- pa-ra. Mislim na nju, ona je tu ipak
najvažnija.
!svrnuo se i video je kako se smeje ( na trenutak mu je bilo drago za ovaj ispad.
- Molim te, slede&i put mi daj naznaku šta &eš da uradiš.
- Hto, da bi smislio kako da ubediš sebe da to nikada ne&e upaliti, i onda kada tako indisponiran
pokušaš to da uradiš, i naravno užasno upropastiš stvar, te da posle imaš izgovor da si sve
vreme bio u pravu kada si mislioIznao da to ne&e uroditi plodom3
- Mrš'
- ;ledaj to sa vedrije stane, sada možemo na ka)u - ja častim. 9vo, prilažem i duhan. Može3
- Može'
- *ego, imaš li ti njen broj3
- Gazmenili smo kada smo radili neki projektni, nikako da ga upotrebim.
- Pa evo prilike, sada je vreme za ak+iju.
- Posle onoga3 Ma važi.
- P% 4!9%J*F B9 KF.9K9'
- Mani me, ali stvarno. Boš sam i skrenuo misli sa toga na sekund.
- *isi normalan. ,ada je savršena prilika za 'ansu, pošalješ )oru na svoj račun - pa nema
idealnijeg, svakako &e se nasmejati, a ako se ništa ne desi, kakve veze ima, oboje ste se
nasmejali.
- $o što tebe baš briga da li &e nešto da se desi je tvoj problem.
- Bao "ože, nemoj tako, znaš šta sam mislio.
- !a, svakako, ti samo misliš na pozitivne stvari, naprosto zračiš, osvajaš ljude suptilnim
magnetizmom svoje ličnosti.
- 9j, dečkoo-o-o E
- % i zar stvarno misliš da niko drugi ne&e da joj pri(e na pauzi sa istom )orom koju bih joj ja
poslao, ili sa nečim tipa2 Be l5 si videla ono, da l5 je rea--.
,vuk sa tele-ona obave'tava da mu je upravo stigla poruka.
- Duu, kako si se ozario. Hta se kuva3 #aži mi da je ona.
.astavio je da se osmehuje.
- Pa to mi re+i, idemooo, domina+ija, kupujemo jogurt sa L,A masti u dragstoru. $i častiš
ondak. Kitaj čoveče, čitaj.
E nisi normalan :. !ačunaj da si upisan, postara"u se.
Potpis ljude vara. :P
- Fho, dobio si plus i kod nje i kod pro)esorke. .idiš, vidiš da može3
- Fvo zaslužuje pesmu.
- !a poga(am3
/uzika kree sa tele-ona# on pro"isti grlo i po"e da peva# prvo tiho# onda polako sve glasnije i
slobodnije. $olako kree da pravi pokrete 'to li"e na ples# jedan# drugi# sve je to nespretno i
sme'no ali njemu to sada ne smeta.
Ajmo večeras uzet barku od tvog starog
crna vesla, kad oni pripreme balnike
eno ti ona vesla
kroz trag mjesečine prema brodu
%ada je "ak i simpati"no.
- !a mi je neko pričao da &u te videti kako pevaš i igraš, ikada, kamoli napolju.
- Pa ionako nikoga nema. !obro, sem onog čoveka na stani+i, mada ima slušali+e. Ma ne
prekidaj me.
Tiho se šunjamo i doemo do onog štrika
koji, koji ve!e sidro za brod
ti si ve" u svojoj večernjoj haljini
ja sam ve" u taksidu
ti si ponijela nakit od svoje bake
!davno ga nije video ovako srenog. $les se polako pro'irio na stanicu# onaj "ovek ga nije
primetio. ,atim je pre'ao na ulicu# nastavljajui da ple'e i peva.
#opnemo se po u!etu gore do palube
šmugnemo negdje kod, negdje na krmi
i samo se uvučemo meu gomilu
- 9j, aj5 ne zezaj se, udari&e te nešto.
- Ma daj, šta brineš toliko, sedam je izjutraE
- *e sviraj, daj vrati se.
- Fpusti se čovečeE ,impatično je kako smo zamenili uloge.
.astavio je da se smeje i pevu'i.
na palubi se ve" toči šampanjac
gore lampioni, a meksikanska kapela
na najve"oj palubi ve" počinje svirati
onu staru meksikansku pjesmu
od koje smo se zajedno je!ili
ti i ja, ti i ja draga
.ije primetio crni auto koji se kao vrag stu'tio niz 0ulevar.
.ije "uo ni zov svog saputnika# sve dok mu ovaj nije zgrabio ruku.
Ali sada je bilo kasno.
- 4 šta &emo sada3
- Hto, šta3
- Pa vidiš da nam se bliži kraj.
- 9eeee jebiga. - reče to kao neki stari majstor kome je ispao )ran+uski ključ ispod veš mašine,
koji je sada daleko, van domašaja.
$raga%
& ulazimo na podij, pjesma počinje
i 'rajer sa sombrerom pjeva(
Auto je stao desetak metara nakon udara. /u'karac na stanici je pu'io cigaru i gledao kako se
život pregaženog momka polako gasi. 1uka mu se gr"ila dok je poku'avao da jo' jednom pusti
pesmu sa tele-ona koji je razbijen u param par"ad. !nda je i ona prestala da se pomera.
A ja stojim i gledam se kako postojim(
.eko me tap'e po ramenu. .e reagujem. !pet# jo' jednom# jo' jednom. .evoljno skidam
slu'alice# -% ti stojiš i gledaš me kako postojimE<, otvaram o"i. Am-iteatar se polako puni.
$auza izme2u predavanja. !na. !na u beloj bluzi i crnoj suknji. %meje se.
- % ti si mogao da se javiš, a ne da čamim u prvim redovima bezveze.
&osa joj je bila uredna.
- Hta me gledaš tako, pomeri se da sednem.
!pet se nasmejala.
A ja stojim i gledam te kako postojiš.
- #oliko im daješ pre nego što budu zajedno3
- Ma nemaš teoriju, dečku je važnija sloboda od nekakve devojke.
- D šta da nije3
- #ao i obično.
- Fho-hooo. 4demo.
Aleksandar )oki"