You are on page 1of 13

CULTURA

EGIPTULUI
ANTIC
Civilizaţia Egiptului antic a zămislit o cultură spirituală
scânteietoare pe care o admirau grecii vechi şi în faţa
căreia se minunau romanii care veneau în vremea lor,
precum fac astăzi multimile de turişti să contemple
templele, piramidele sau obeliscurile înaltate de faraoni
şi de supuşii lor.
► Lumea Egiptului antic este atât de
diferită, atât de aparte de toate celelalte din
Europa şi din Orient, încât lasă o amintire de
neuitat prin intensitatea strălucitoare a
imaginilor.
IMAGINI ŞI HIEROGLIFE
PICTATE PE PEREŢI
► Egiptenii sunt singurul popor din lume a caror credinţa în puterea
magică a aurului s-a concretizat în lumea materială. Numai astfel
putem înţelege pe deplin importanţa aurului sub forma podoabelor
care erau înmormantate odata cu ei: aurul nu era doar un metal
sfânt, dar avea şi menirea să împodobească şi să umple cu forţa
magică. Înzestrarea mormântului cu aurul strălucitor al sarcofagului,
mobilierului şi al podoabelor garanta nemurirea, deoarece erau din
materia soarelui.
Nu numai aurul avea rol magic. Atât pictura cât şi sculptura
trebuiau să înfăţişeze fiinte care să prindă viaţă în mod magic.
Arta egipteană avea caracter religios şi personajele de pe
pereţii mormintelor nu erau doar de decor, ci trebuiau să
înfăţişeze fiinţe care să prindă viaţă în mod magic, pentru
a sluji ka-ul (sufletul) defunctului.
► Există o convenţie de ordin social care cerea ca persoanele să fie
reprezentate la dimensiuni proportionale cu rangul pe care îl aveau.
Oamenii erau văzuti în general din profil, daca erau întorşi spre dreapta
nu puteau să paşească decât cu piciorul şi mâna stângă în faţă, din motive
de estetică. Arta era subordonată protocolului de la curte, operele fiind
create spre a-i slăvi pe zei, pe rege şi pe curteni. Pereţii templelor erau
pictaţi cu tablouri adecvate fiecărei porţiuni. Adesea aveau săpaţi în ei
basoreliefuri acoperite cu un strat subţire de gips peste care se picta. În
sălile hipostile, templul povestea în pictură viaţa zeului şi miturile legate
de existenţa sa terestră. Zeul este pictat pe pereţii templului în toate
manifestările sale, fie că este aşezat pe un jilt, fie că este pictat în
procesiune, fie anunţă hotărârile sale prin gesturi.