You are on page 1of 4

SK SULABAYAN

,
PETI SURAT 136,
91300
SEMPORNA,
SABAH

LAPORAN PELAKSANAAN
KURSUS ORIENTASI DSKP
TEKNOLOGI MAKLUMAT (TMK)
TAHUN 5 KSSR SECARA
’SCHOOL BASED’

DISEDIAKAN OLEH :

SHAHRUL SHAZWAN BIN SHAMSUDDIN
KETUA PANITIA MATAPELAJARAN TMK,
SEKOLAH KEBANGSAAN SULABAYAN.

semua ketua panitia bagi subjek TMK telah dipanggil untuk menghadiri kursus tersebut selama 2 hari dan seterusnya perlu menyampaikan ssegala maklumat-maklumat penting yang diperolehi dari kursus tersebut kepada semua guru-guru di sekolah secara ’School Based’. para pelajar tahun 5 akan memulakan pembelajaran menggunakan sukatan KSSR. Sehubungan dengan itu. kursus orientasi DSKP KSSR telah dijalankan di serata Malaysia di bawah kelolaan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) masing.00 T/Hari TEMPAT Pusat Sumber SK Sulabayan 2 . Sehubungan dengan itu. sepanjang tahun 2014.masing. Mendedahkan teknik dan kemahiran yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran terutama bagi subjek TMK yang memerlukan penggunaan komputer TARIKH PELAKSANAAN: 18 Ogos 2014 MASA/TENTATIF 12. Memberi pendedahan khusus tentang standard pembelajaran KSSR bagi mata pelajaran TMK. Membincangkan tentang strategi pengajaran dan pembelajaran subjek dalam satu tahun. 2.NAMA PROGRAM Kursus Orientasi DSKP Teknologi Maklumat (TMK) Tahun 5 (KSSR) PENGENALAN Bermula pada tahun 2015. OBJEKTIF 1.00 – 1. Menjelaskan tentang proses pelaporan bagi KSSR tahun 5 yang berbeza dengan KSSR tahun 1 – 4. 3. 4.

2. Kekurangan alatan dan kemudahan perkakasan komputer di sekolah yang sedikit sebanyak memberi kesan kepada kejayaan kursus dalaman ini. Matapelajaran TMK ini juga merupakan matapelajaran baru yang perlu diajar oleh saya dan sedikit sebanyak saya mempunyai kemusykilan berkaitan beberapa perkara yang terkandung dalam sukatan.SASARAN Semua guru SK Sulabayan Laporan Pelaksanaan Aktiviti Kursus Orientasi DSKP KSSR Tahun 5 bagi mata pelajaran TMK merupakan satu kursus pendedahan kepada guru-guru tahun 5 yang bakal mengajar mata pelajaran ini. Justeru itu. 3. 3 . saya perlu lebih memperbanyakkan pembacaan dan juga perkongsian maklumat dengan guru-guru senior yang mempunyai pengalaman yang lebih luas dalam bidang ini. 4. Merupakan guru baru yang baru ditempatkan di SK Sulabayan dan ini merupakan kali pertama menyampaikan kursus peringkat dalaman sekolah kepada guru-guru senior. Semua bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran telah disediakan oleh Ketua Panitia subjek yang telah mereka dapati dari kursus Orientasi DSKP yang dihadiri di PKG Semporna. ISU DAN CABARAN 1. Kursus ini dijalankan dalam keadaan santai dan berbentuk perbincangan. Terdapat guru yang tidak dapat menghadiri kursus School Based kerana mempunyai kursus luaran yang bertindih.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1. Memastikan semua guru dapat hadir semasa kursus dalaman dan tidak terlibat dengan apa-apa kursus luaran sebelum menetapkan tarikh pelaksanaan kursus dalaman Disediakan oleh : Shahrul Shazwan Bin Shamsuddin 4 .