You are on page 1of 2

Relatie dintre incipit si final-basm cult Harap Alb

Relatiile dintre doua personaje-basm cult
Lumea basmului
particularităţile de construcţie a unui personaj- basm cult
viziunea despre lume-basm cult
particularităţile de construcţie a unui personaj
personajele dintr-un basm cult
particularităţile nuvelei Moara cu noroc/Alexandru Lapusneanul
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-o nuvelă studiată
relaţia dintre incipit şi final într-o nuvelă
particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă
relaţiile dintre două personaje ale unei nuvele
relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ Moara cu nororc
componente de structură, de compoziţie, de limbaj dintr-un text narativ Mihail Sadoveanu: Baltagul
particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ
tema iubirii, reflectată într-un text narativ/ poetic : Mihai Eminescu, Camil
Petrescu sau G.Călinescu:
Luceafarul/Ultima noapte…/Enigma Otiliei
tema familiei, reflectată într-un text narativ Enigma Otiliei
tema banului/ a înavuţirii/ a avariţiei, reflectată într-un text narativ Enigma Otiliei
condiţia ţăranului, reflectată într-un text narativ Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu sau Marin
Preda: Ion/Baltagul/Morometii
condiţia ţăranului, reflectată într-un text narativ Morometii
condiţia femeii, reflectată într-un text narativ Ion
un personaj feminin dintr-un roman studiat, aparţinând perioadei interbel Ion/Ultima noapte…/Baltagul/Enigma Otiliei
tema familiei, reflectată într-un roman: L. Rebreanu, G. Călinescu sau Marin Preda: Ion/Enigma Otiliei/Morometii
aceeaşi temă literară (de exemplu: istoria, familia, iubirea, banul etc.),
tratată în două texte narative diferite
Moara cu noroc
raportul realitate - ficţiune ilustrat într-un text narativ Alexandru Lapusneanul
un personaj dintr-un text narativ, aparţinînd realismului Engima Otiliei
particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ Liviu Rebreanu: Ion
relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ
principalele componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale unui Text narativ: Enigma Otiliei
un tip de roman aparţinând perioadei interbelice Ion/Ultima noapte…/Baltagul/Enigma Otiliei
aparţinând realismului Engima Otiliei
perspectiva narativă dintr-un text narativ studiat, aparţinând perioadei
interbelice
Ion/Ultima noapte…/Baltagul/Enigma Otiliei
trăsături ale romanului, ilustrate printr-o operă literară G. Calinescu: Enigma Otiliei
tema şi viziunea despre lume într-un roman
relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ
particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ
un tip de roman din perioada interbelică Camil Petrescu: Ultima noapte de dreagoste…
raportul dintre timpul cronologic şi cel psihologic, ilustrat într-un roman
particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ
relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ
particularităţile unui roman psihologic- perioadei interbelice Ion/Ultima noapte…
personajul preferat dintr-un roman psihologic
tem şi viziune despr lume, refletate într-un rom psihologic din per interbeli
relaţia dintre incipit şi final într-un roman- perioadei interbelice Ion/Ultima noapte…/Baltagul/Enigma Otiliei
conflictul/ conflictele dintr-un roman psihologic- perioadei interbelice Ion/Ultima noapte…
evoluţia unui personaj, ilustrată într-un rom psih din per interbelica
particularit de construcţ a unui pers dintr-un rom psihologic- per. interbel
relaţiile dintre două pers ale unui roman psihologic- perioadei interbelice
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un rom al experienţei din p in Ultima noapte…
viziunea despre lume într-un roman al experienţei
relaţia dintre incipit şi final într un rom al experienţei- perioadei interbelice
conflictul/ conflictele dintr-un roman al experienţei- perioadei interbelice
particularităţile unui roman al experienţei- perioadei interbelice
particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al
experienţei- perioadei interbelice

relaţiile dintre două perso ale unui rom al experienţei- perioadei interbelice
direcţia modernist Tudor Arghezi, Ion Barbu: Testament/Riga Crypto…
tema/ temele şi viziunea despre lume, roman din perioada postbelică Morometii
relaţia dintre incipit şi final într-un roman- perioada postbelică
particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ
particularităţile de construcţie a unui pers dintr-un rom- per postbelică
un personaj feminin dintr-un roman-autor canonic Morometii/Enigma otiliei
relaţiile dintre două personaje ale unui roman- perioada postbelică Morometii
relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ
construcţia subiectului într-o operă dramatică O scrisoare pierduta/Iona
comicului de caracter şi de moravuri într-o comedie O scrisoare pierduta
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-o comedie
particularităţile comicului de situaţie într-o comedie
personajul preferat dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic Iona/O scrisoare pierduta
particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie O scrisoare pierduta
part de constr a unui persj dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic
relaţiile dintre două personaje ale unei comedii
relaţiile dintre două pers ale unui text narativ sau ale unui text dramatic
două personaje dintr-o comedie
comp de structură şi de limbaj ale text dramatic, ilustrate pe baza unei com edii
forme de manifestare ale dramaturgiei în teatrul modern, ilustrate într-un text dramatic O scrisoare pierduta/Iona
part ale compoziţiei şi ale construcţiei subiectului într-o operă dramatică
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text dramatic-perioadei postbelice Iona
particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o operă dramatică- perioadei postbelice Iona
relaţiile dintre două personaje ale unei opere dramatice preferate O scrisoare pierduta/Iona
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic sau într-un text
narativ-perioada pasoptista
Alexandru Lapusneanul
particularităţile unui text poetic sau ale unui text dramatic Iona
trăsături ale romantismului reflectate într-un text poetic Luceafarul
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic eminescian
tema iubirii, reflectată într-un text poetic din opera eminesciană
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic preferat Plumb
tema şi viziunea despre lume într-un text poetic
elementele de compoziţie şi de limbaj într-un text poetic -simbolismului
un text poetic se încadrează direcţiei moderniste Testament
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic Eu nu strivesc…
elementele de compoziţie şi de limbaj ale unui text poetic
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic Riga Crypto…
un text poetic studiat se încadrează direcţiei moderniste
o paralelă între două texte poetice, aparţinând direcţiei moderniste Testament/Eu nu strivesc/Riga Crypto
tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic Leoaica tanara,…
un text poetic studiat se încadrează direcţiei tradiţionaliste Aci, sosi pe vremuri
Dacia literară, se reflectă aceasta într-o operă literară studiată Alexandru Lapusneanul
Junimea Titu Maiorescu