You are on page 1of 4

1

Kibvlt kortrs gyermekirodalmi jtsztr az


Olimpia Parkban
enein dr! "#bovszky $silla alpolgrmester a
kerleti kon%ep%ikrl beszl
&elvrosi gyermekekrt ' ()bb* mint jtk
%+mmel* a tavasszal ,elavatott Olimpia Parkban
szeptember -./n %saldi napot szervez az 0!
kerleti )nkormnyzat! 1 %saldi nap
2ziasszonya* enein dr! "#bovszky $silla
jogsz s szo%ilpolitik#s* az 0! kerlet
alpolgrmestere* aki %sald/ s szo%ilpolitikval
,oglalkozik elssorban* az 34(3 ((K doktori
iskoljt vgzi s a k)zelm5ltban idsgyi
miniszteri biztosknt is tevkenykedett!
()bbgener%is belvrosi* polgri %sald
tagjaknt ,ontosnak tartja* 2ogy a k#lt5ra
seg+tsget ny5jtson a legkisebbektl a
kamaszokig minden korosztly szmra a
trsadalmi szo%ializ%iban! 1 rendezvnyen
,ellp t)bbek k)z)tt a Kab%a &bsz+n2z s a
Kompnia 6z+ntrs#lat* illetve olyan kortrs szerzk m7veibl kszl elads* vagy lesz a
m7vekrl ,oglalkozs* mint 4a%k,i nos* 8jjas (ams* 9niel 1ndrs* &erg #dit* Pa%skovzsky
:solt* ;y#lsz Pter* vagy <t 1ngi! 1 $ell#= %soport szemtbl 5jra2asznos+tott trgyakat
ksz+t a gyerekekkel! 1 ;e=t1rt >alria szervezsben lesz anim%is ,ilmksz+ts* tovbb Pop
?p Pest %+mmel egy l stratgiai trsasjtkot rendeznek* amelynek 2elysz+ne a &elvros*
kerett)rtnete pedig a mai valsg! 6zakemberek mentl2igins s egszsggyi eladst*
tan%sadst tartanak* a kerleti rendrsg jtkos ,ormban ksz+ti ,el a gyermekeket a
b7n%selekmnyek elkerlsre* de az Olimpia Park sportprogramokkal is vrja az rdekldket!
A szeptember 27-i csaldi nap folytatsa, vagy kibvtse lenne a kortrs
gyermekirodalmi tsz!trnek", amelyet idn tavasszal a #rolyi kertben rendeztek
meg$
1 tavaszi rendezvnyt a Krolyi/kertben a &elvrosi 1rany/Kereszt 3gyeslet szervezte*
amely esemnynek a ,vdn)ke voltam! 1z egyeslet szo%ilis* k#lt#rlis s egszsggyi
terleten tevkenykedik* elssorban eladsokat szervez s szolgltatsokat ny5jt! 1
Krolyi/kerti rendezvny nagy sikert aratott* ezrt d)nt)tt 5gy az )nkormnyzat* 2ogy
sajt rendezvnyre is meg2+vja az eladit! 1z szi rendezvnyt az Olimpia Parkban az
ltalam kezdemnyezett s az )nkormnyzat ltal alap+tott 6eg+t Kezek az 1kt+v @vekrt
elnevezs7 K)z2aszn5 ;onpro,it K,t! szervezi! 1 6eg+t Kezek K,t! kezdetben a
-
kerletben l* nyol%van v ,)l)tti* magnyos idsek )nll letvitelt seg+tette! ;em
2elyettk* 2anem velk egytt vgezte el az idsek napi ,eladatait* ezzel elseg+tve* 2ogy
az idsek sajt ott2on#kban t#djk elt)lteni ny#gd+jas veiket! 1 6eg+t Kezek k,t!
szeptembertl ltre2ozta a &elvrosi K)z)ssgi (r programot* amely 2rom %l%soport
szmra ny5jt szolgltatst a kerletbenA az idsek s a diploms llskeresk mellett a
gyermekes %saldoknak! 1 komple= szolgltats%somag seg+tsget ny5jt a vrandssg
kezdettl egszen a gyermek kamasz korig! 1 &elvrosi gyermekekrt ' ()bb* mint
jtk rendezvny is ezt az egysget k+vnja bem#tatni a k#lt5ra seg+tsgl 2+vsval! 1
rendezvnyen pr2#zamosan zajl programok vrjk az rdekldket! 1z vodsok s a
kisiskolsok rszre bbsz+n2zat* a : nemzedknek &elvrosi K#pt s Borks2opokat*
a szlknek rdekes s 2asznos eladsokat k+nl#nk! 1z eladsok k)zl kiemelnm 9r!
Keresztes :oltn pszi%2oanalitik#s eladst* aki a korai k)tds egsz letre szl
ki2atsrl ,og beszlni a gyerek ott2on rossz %+mmel* de lesz sz a babak)tvnyrl*
az egszsges tpllkozsrl* s a rendrsg rszrl a drog trsadalmi veszlyeirl is!
%ilyen arnyban vannak elen a fiatalok, gyerekek a &elvrosban$
1CCD/ben mg k)zel ED ezer lakosa volt a &elvrosnak* ez mra meg,elezd)tt! ;2ny
2ete elkszlt ,elmrsnk szerint -F!1GH lakosa van jelenleg a kerletnek! 3gszen
megd)bbent a lakossg )sszettele! H-*EI FD v ,eletti* a 1DI/ot k)zel+ti a JD ven
,elliek arnya* s nem ri el a 2romezret a 1J ven al#liak szma! 1z Knkormnyzatnak
nagy a trsadalmi ,elelssge* 2ogy a kerlet elnptelenedst megll+tsa* ezrt az )sszes
rendezvnynk)n minden korosztly szmra k+nl#nk programokat! ;em%sak a
szeptember -./i %saldi napon* 2anem az elz 2ten esedkes &elvrosi K#lt#rlis
;apokon is!
'mltette, (ogy egy programsorozat rsze a szeptember 27-i csaldi nap) %irl sz!l
t*ladonkppen a &elvrosi #+z+ssgi ,r elnevezs- kezdemnyezs$
1 %saldi napot ki,ejezetten programnyit rendezvnynek sznj#k! 1z elm5lt nyol% vben
teljesen 5jragondolta az )nkormnyzat az )nknt vllalt ,eladatait* nagyon komoly
pnzbeli tmogatsokat adott az ittlknek! >ondol2at#nk pld#l a kerletben elind+tott
s orszgosan ismert ,7tstmogatsra* vagy a kerleti dikok ingyenes t)megk)zlekedsi
brletre egszen egyetemista tan#lmnyaik be,ejezsig Lami nagysgrendileg 1CDD
gyermeket rint F/1J v k)z)tt* de ,els,ok5 tan#lmnyaik esetn -E ves korig jrM!
<7vszeti s szo%ilis tan#lmnyi )szt)nd+jakat alap+tott#nk* melyekkel a te2etsges
dikjainkat )szt)n)zzk a tovbbtan#lsra* az idseket s a %saldosokat az nnepek2ez*
illetve iskolakezds2ez kap%soldan 3rzsbet/#talvnnyal tmogatj#k! 1z
Knkormnyzat egy t,og* reprezentat+v ,elmrst %sinltatott a kerletben lk
megkrdezsvel* amelynek eredmnyekppen megismer2ettk a kerletben lk
tnyleges szksgleteit* elksz+ttettk a kerlet szo%ilis trkpt! 1 &elvrosi K)z)ssgi
(r a belvrosiak vals szksgleteire k+vn reaglni! 1 6eg+t Kezek K,t! ind#lsakor
kizrlagosan az idsek )nll letvitelt k+vnt#k sajt ott2on#kban biztos+tani! 1
program belvrosi rszt napjainkig a 6eg+t Kezek K,t! irny+tja! 1rra mr korbban is
#taltam* 2ogy a kerletben nagyon ala%sony a gyermekek szma! 3rre val tekintettel
bv+tettk a &elvrosi K)z)ssgi (r programjt a gyermekes %saldok szmra! 1
H
%saldoknak mr a vrandssg idszakban is szolgltatsokat k+vn#nk ny5jtani
pszi%2oanalitik#s s gasztroenterolg#s seg+tsgvel! <int gyermekes desanya* tisztban
vagyok azzal* 2ogy az anyasg egy letre szl 2ivats* melyre t#datosan kell ,elkszlni!
1z desanykat gyermekeik els veiben veszlyezteti a trsadalmi izol%i* komple=
szolgltatsaink ennek elkerlsre irny#lnak! $l#nk* 2ogy a &elvrosban l %saldok
valban ott2on rezzk mag#kat az 0! kerletben* ezrt a &elvrosi K)z)ssgi (r
szolgltatsai k)zl kiemelnm a k)vetkezketA
NPo%ak kl#b / 0rands kismamk kl#bja
(otyog ' any#kk s babk kl#bja
N"ingat / zens kismama torna
N&elvrosi &bi%ssz ' gyermek,elgyelet
Ptnagyi kerestetik / <agnyos idsek s nagyszlktl tvol l gyermekekO%saldok
kl#bja
Polyamatosan bvl szolgltatsainkrl s programjainkrl a
BBB!,a%ebook!%omObelvarosi!kozossegi!ter k)z)ssgi %soport#nkban olvas2atnak rszletes
in,orm%ikat!
1 &elvrosi K)z)ssgi (r 2armadik %l%soportja a diploms llskeresk! 1 kerletben ala%sony
a regisztrlt llskeresk szma* nem ri el a - szzalkot* de ezen bell magas* GG szzalk a
diplomsok szma! 1 rszkre szintn komple= szolgltatst k+vn#nk ny5jtani tapasztalt
szakemberek seg+tsgvelA az )nletrajz/+rstl az llsinterj5ra val ,elksz+tsen keresztl
spe%ilis llsb)rzt is szerveznk* amelynek nem titkoltan %lja a ny+lt m#nkaerpia%ra val be/*
illetve visszakerls!
A ker.letben ki*gr!an magas az idsek arnya) /rt.k mit tesznek$
1 pldartk7 szo%ilis alapelltst kiegsz+tve a JD v ,elettiek szmra ltre2ozt#nk egy
tmogat programot* amely az idsek elmagnyosodst k+vnja megelzni s
)nllsg#kat ,enntartani! Kollgimmal egytt mlyinterj5kat ksz+tettnk a kerletben
l idsekkel* 2ogy ,elmrjk tnyleges szksgleteiket! 1z interj5k kirtkelse #tn
vezettk be az 5j szolgltatst* amely sorn a mindennapi letkben ny5jt#nk seg+tsget!
1 belvrosi tapasztalatok alapjn a &elgyminisztri#m tmogatsval a program
orszgoss vlt s mra mr 1EE teleplsen zajlik / ezt a programot koordinltam
idsgyi miniszteri biztosknt! 1 seg+tk k)z)tt megtall2at#nk k)z,oglalkoztatottakat s
)nknteseket is! 1 program k)zel 1DDD m#nka2elyet teremtett* seg+tink brmikor
elr2etek az idsek szmra* ott seg+tenek* a2ol szksg van rj#k* legyen vrakozs az
orvosnl* bevsrls* egyszer7 trsalgs vagy ,elolvass!
'gyre t+bb z+lddel bortott ter.let van a ker.letben) Az elm0lt vekben meg0*lt a
1vm tr s a 2zabadsg tr, s tavasszal megnyitotta kap*it az 3limpia 4ark)
1mikor -DD./ben "ogn 1ntal* mint &elvros polgrmestere meglmodta a )v 0rost*
s elind+totta az &elvros Qj P#t%ja programot* az akkori ,p+tsznk ,ogalmazta
meg* 2ogy ezzel az a %l#nk* 2ogy visszategyk a belvrosi polgr ,ejre azt a kalapot*
amivel 5jra emelt ,vel me2et vgig &elvros #t%in! 1 ,ejlesztsek kiemelt rszt
kpezik a vros parkjainak* z)ld terleteinek meg5j#lsa! 1z elm5lt J vben 5j#lt meg a
Pvm tr s a 6zabadsg tr* illetve mr%i#s --/n az Olimpia Park! 1 %saldom 1CHC ta
G
lakik az Oktber F! #t%ban* s jl rzkelte a k)rnyk ar%#latnak vltozsait! 1 kerleti
lakossg knyelmt szolgljk az a#ts,orgalmat %sillap+t intzkedsek is* amiknek
#gyan az a#tsok nem )rlnek* de a 2elyi lakosok annl inkbb! 1 &elvros #gyanakkor
elssorban* de nem kizrlagosan a belvrosiak! ;agyszm5 szrakoz2ely tall2at a
kerletben* sok a t#rista* ez mgis%sak a vros sz+ve* +gy programjainkkal termszetesen
nem %sak a kerletieknek akar#nk kedveskedni! 1 6zabadsg tren tall2at interakt+v
sz)kk5t / amely ngy vvel ezeltt kszlt el / kedvelt %lpontja a belvrosi
kirnd#lsoknak! 1 %ity ' mint minden2ol a nagyvilgban ' kevesebb lakossggal b+r*
mint a z)ld)vezetek* viszont a k#lt#rlis programok tekintetben szles a k+nlat!
6znsi :s,ia