Λίμερικ από… όλο τον κόσμο!!!

Ήτανε μια κοπελιά από τη Γαλλία
τι φουαγκρά και τι μουσεία
τι μπαλέτο και τι φίνα
τι σούσι και τι τσαχπίνα
η κομψή κοπελιά από τη Γαλλία
Κωνσταντίνα Μ.

Ήταν κάποτε στον κάμπο μια κάμπια
που’χε μανία να τρoει μπάμια
μα ο παραγoγόç ράντισε το χoράφι
και καημένη μαç η κάμπια πήγε στράφι
η άτυχη κάμπια που τηç άρεσε η μπάμια
Σπύρος Τρ..
Mια κουτσή αγόρασε γόµεç Γκουτσί
και πήγε στο Mπατσί
έφαγε τούμπα μεγάλη
σαν πάτησε ένα μπουκάλι
η χαçή κουτσή που αγόρασε…
γόµεç Γκουτσί
Γρηγόρης Χ.
Eναç παπαγάλοç από την Ìσπανία
έτρoγε πίτσα με μεγάλη λαιμαργία
και τον έπιανε ακατάσχετη φλυαρία,
κούναγε τα φτερά του με μεγάλη υπεροψία
έναç φλύαροç παπαγάλοç από την Ìσπανία.
Νατάσσα Π.
Kάποτε ήταν έναç νάνοç απ’ τη Zαρôηνία
που ποτέ ôεν τον συμπά0ησε η κυρία.
του έôινε συνέχεια φάπεç ,
πού είναι οι αντoνυμίεç; Nα τεç!
ο αφηρημένοç μα0ητήç από τη Zαρôηνία.
.Έλενα Κ. Π.
Ήταν μια μικρή απ` την Aσία
που τιç ακρίôεç έτρoγε μία μία
και με τη μικρή τηç µουλιμία
έπα0ε çάλη και ναυτία
η λαίμαργη μικρή απ` την Aσία
Κωνσταντίνα Φ.
Aπ` τη Λιµύη μια κοπέλα,
που` χε στα μαλλιά κορôέλα,
τρελαινόταν για λουλούôια
και για όμορφα τραγούôια,
απ` τη Λιµύη η όμορφη κοπέλα.
Μαρία Π.
·
Ήταν ένα αγόρι από τη Bρετανία
·
που έπινε το τσάι με τη μια
·
και μια μέρα ήπιε το κλoνάρι
·
και το έπιασε κόψιμο το καμάρι
·
και τότε πήγε στη Zκoτία
·
για να πει την Ìστορία.
Γιώργος Σ.
Ήταν έναç από τη Aανία
που όλο ôάνειçε μάμα μία!
ôεν έχει πια αρκετά
του τελείoσαν όλα πια
τον καημένο από την Aανία
Σπύρος Τσ.
Νικόλας.
Ήταν ένα αγόρι στην Eλλάôα
ψάρευε κά0ε μέρα με µαρκάôα
πήγαινε στη μεσόγειο τη γαλανή
και κοιμόταν σαν μικρό πουλί
τούτο το μικρό αγόρι από την Eλλάôα
Mια κυρία κάπου μέσα στη Aσία
ôίπλα στην Mεσοποταμία
ôυο κροκόôειλοι την φάγαν
κέφι μαçί τηç κάναν
ατυχη κυρία κάπου μέσα στην Aσία
Βαγγέλης Κ.
Eναç γέροç με παπί
που 'χε χάσει το κλειôί
ôεν έπαιρνε μπροστά
και του πέσαν τα μαλλιά
του γέρου που’ χασε τα κλειôιά
Νικόλας .
!αγγ"λης Κ.
#$Ν%Σ&Σ
Ήταν έναç από την Γερμανία
που είχε μια φίλη, τη Mαρία
όμoç μια μέρα μετακόμισε μακριά
και αυτόç έκλαψε πικρά
ο καημένοç από
την Γερμανία
Ήταν μια κύρια από την Aγγλία
που έπινε το τσάι με τη μία
πούλησε τη πε0ερά
για να πάρει τα λεφτά
μια κακιά κυρία από την Aγγλία
ANTCNHZ
'ντ(νης