You are on page 1of 18

SMK PADANG POLO

Jalan Sepoy Lines,


10450 Pulau Pinang
PROGRAM INTERVENSI
MENGHADAPI
PEPERIKSAAN SPM

SEJARAH
KUMPULAN
GALUS / HALUS
SENARAI MURID
Bil. Nama Murid Keputusan Ulasan Tidak Capai
1. Nur Asiah bt. Ali 33 (G) Dari Wisma Anak Yatim
(masalah peribadi)
2. Syawani Megala bt. Mohamed
Iskhak
20 (G) Kurang tahu membaca
3. Ananga Manjiri a/p Rajan 38 (G) Penguasaan Bahasa Melayu
sangat lemah
4. Yemanati a/p Joseph 36 (G) Penguasaan Bahasa Melayu
sangat lemah
5. Yeoh Khye Xuan 17 (G) Kehadiran tidak baik
6. Teoh Jia Yin 27 (G) Kurang tahu membaca
7. Siti Fateha bt. Sayen Othuman 22 (G) Tidak tahu membaca dan
membuat ayat
PROGRAM INTERVENSI
1. Program Latihan Pemulihan
2. Program Latih-tubi
3. Kelas Tambahan
4. Klinik Mata Pelajaran Sejarah
5. Open Book Test

1. Program Latihan Pemulihan
Melibatkan murid HALUS. Latihan soalan
KBKK diberikan kepada murid. Selepas
menjawab soalan, jawapan yang lengkap akan
ditunjukkan kepada murid untuk menambah
idea mereka. Pemantauan dibuat setiap masa
bagi memastikan murid dapat menguasai
soalan KBKK.
Tempoh Pelaksanaan sepanjang tahun
2. Program Latih-tubi
Latih-tubi berdasarkan topik diberikan.
Pelajar akan diberikan soalan-soalan
peperiksaan SPM tahun-tahun lepas dan juga
dari negeri-negeri lain.
Tempoh Pelaksanaan sepanjang tahun
3. Kelas Tambahan
Kelas Tambahan/Kelas Bimbingan/Suluh
Prestasi/Pecut SPM/Jom Ulangkaji
Memberi penekanan terhadap topik-topik
penting dalam peperiksaan.
Tempoh Pelaksanaan sepanjang tahun

4. KLINIK MATA PELAJARAN
SEJARAH
Murid akan berjumpa dengan guru Sejarah
secara individu
Perbincangan akan diadakan untuk
menyelesaikan masalah murid yang berkaitan
dengan pemahaman terhadap Sejarah
Tempoh Pelaksanaan selepas Peperiksaan
Pertengahan Tahun
5. Open Book Test
Melibatkan murid sederhana dan lemah.
Murid dapat keyakinan untuk menjawab
soalan di samping memberi peluang kepada
murid untuk mengulangkaji subjek sejarah.
Tempoh Pelaksanaan selepas pembelajaran
setiap topik yang penting
BAHASA
MELAYU
NAMA SEKOLAH : SMK PADANG POLO KOD SEK : PEE1115
Bil Nama Murid Keputusan
PPT
Ulasan Tidak Capai
1. Geetha a/p Thannimalai G Penguasaan bahasa sangat
lemah
2. Kavitha a/p Selvam G Penguasaan bahasa sangat
lemah
3. Komathy a/p Joseph G Penguasaan bahasa sangat
lemah
4. Norafisha bt Noor Hafizi Azamy

G Penguasaan bahasa sangat
lemah
5. Oon Li Yun G Penguasaan bahasa sangat
lemah
6. Pavitira a/p Thiaga G Penguasaan bahasa sangat
lemah
7. Sivasangary a/p Balakrishnan G Penguasaan bahasa sangat
lemah
Tindakan Susulan/Intervensi
Mudah Karangan
Klinik Bahasa
Kelas Tambahan/Bimbingan
Menuju Ambang SPM
Jom Ulang Kaji

Mudah Karangan
Objektif Pelaksanaan Tempoh
Membantu murid-
murid menghasilkan
karangan yang
lengkap termasuk
karangan berformat
dan tidak berformat.
Memperkaya kosa
kata yang dikuasai
oleh murid-murid.
Mendedahkan teknik
mengarang kepada
murid-murid
Murid dapat
meningkatkan ilmu
pengetahuan.


Murid-murid menyalin
karangan contoh
daripada modul yang
disediakan oleh Panitia
Bahasa Melayu dalam
buku Karangan Contoh
seminggu sekali.
Murid diminta
menyampaikan hujah-
hujah berdasarkan tajuk
karangan yang disalin
di kelas.


Sepanjang
tahun, iaitu
dari Januari
hingga
Oktober.
Klinik Bahasa
Objektif Pelaksanaan Tempoh
Memberikan bimbingan
secara berkumpulan
kepada pelajar-pelajar,
khasnya untuk soalan
Rumusan dan
Pemahaman Komsas.
Murid dapat menguasai
teknik menjawab soalan
melalui bimbingan
rakan sebaya.

Semasa waktu rehat,
iaitu 20 minit setiap
hari
Setiap mentor akan
membimbing 2 orang
mentee secara rapi.
Mentee memilih
soalan yang hendak
dibincangkan
berdasarkan prestasi
masing-masing.
Mentee menjawab
soalan yang

Selepas
Peperiksaan
Percubaan
SPM
sehingga
Peperiksaan
SPM
Kelas Tambahan/Bimbingan
Objektif Pelaksanaan Tempoh
o Sukatan
Pelajaran
bahagian
KOMSAS dapat
dihabiskan
sebelum
Peperiksaan
Percubaan SPM
o Murid dapat
menguasai teknik
menjawab soalan
SPM


Menggunakan masa ini untuk
menghabiskan sukatan sebelum
Peperiksaan Percubaan SPM
Membimbing murid dari segi
teknik menjawab soalan
Latih tubi yang intensif
didedahkan
Ulang kaji soalan-soalan
KOMSAS
Pendedahan dan latihan soalan-
soalan Percubaan SPM (dari
negeri-negeri lain) selepas
Peperiksaan Pecubaan SPM
Februari
November
(1 jam
lepas
persekolahan
setiap hari
Khamis dan
Jumaat )
Menuju Ambang SPM
Objektif Pelaksanaan Tempoh
o Pendedahan dan
pengukuhan
terakhir sebelum
menghadapi
peperiksaan
o Murid dapat
mengingati
topik-topik
penting dan
teknik menjawab
soalan SPM
o Murid dapat
membuat ulang
kaji terkahir
secara berkesan
Menggunakan masa ini untuk
mendedahkan dan
mengukuhkan teknik menjawab
peperiksaan kepada murid
Mengingatkan murid untuk
mengelakkan kesilapan yang
selalu dibuat semasa menjawab
soalan
Mendedahkan dan membuat
ulang kaji topik-topik ramalan
dan berfokus dengan murid
Sebelum hari
peperiksaan
kertas
Bahasa
Melayu SPM
(2 jam )
Jom Ulang Kaji
Objektif Pelaksanaan Tempoh
o Menggunakan
masa secara
optimum untuk
membuat ulang
kaji
o Murid
mendapat
pendedahan
yang
mencukupi dari
segi menjawab
soalan
Dua waktu kokurikulum
digunakan untuk membuat
ulang kaji
Latih tubi soalan-soalan
berformat SPM didedahkan
kepada murid
Guru membimbing murid
menjawab soalan KBAT

Dua waktu
pertama
hari Rabu
(waktu
kokurikulu
m) selepas
23 Julai
2014

TERIMA KASIH